3T O Hand tumor PatientPos_FFS DockingMode_Front SRT.T-D8800.Finger Upper Extremity unpaired 60 false AWASW_MST_WA30 30 false false 80 UseTable false survey survey sag tra dwi cor sag cor tra NV COR1 TRS DWI surv traNav tra duenn cor duenn tradif traa 3D tra RAD 3D2 SAG mrcp dyn SAG APT perf tra2 tra4 sur2 sur3 5.4.0.0 5.4 36.0 <_items href="#ref-57"/> <_size>1 <_version>1 <_items href="#ref-58"/> <_size>10 <_version>150 UEsDBAoAAAAAADRRMUwAAAAAAAAAAAAAAAAJAGwAaW5kZXguaHRtU0RXAIwAAAAACAAwNpRVY2RgaRFhYGBQYYAAByBmZAIzWRWAhAKQzcgK4YsCiXSTptolFRGBV56/rACpY2LwYWAGyQpIMPxnlMfQyyAgAhFnhIgL4VCrCGQDAFVUDQAH0xJfWtMSX1rTEl9aUEsBAhcLCgAAAAAANFExTAAAAAAAAAAAAAAAAAkAEQAAAAAAAAAgALaBAAAAAGluZGV4Lmh0bVNEBACMAAAAVVQFAAfTEl9aUEsFBgAAAAABAAEASAAAAJMAAAAAAA== 0.72 692 431 0.72 513 197 SENSE_ANKLE_8_ACI dS FootAnkle 8ch false true false true st1_dixon drive_sag_phase true false true st1_dixon drive_sag_water true false true sT1 mDixon Drive cor water true true true false sT1 mDixon Drive cor water false st1_dixon drive_sag_phase false sT1 mDixon Drive cor phase st1_dixon drive_sag_part fatsat true false true st1_dixon drive_sag_part fatsat true false true false st1_dixon drive_sag_part fatsat sT1 mDixon Drive cor phase true true true false st1_dixon drive_sag_water true false true false sT1 mDixon Drive cor vet true false true true false true true false true true false true sT1 mDixon drive_CS 1.5_cor_part fatsat true false true true false true sT1 mDixon Drive cor vet true true true false dADC true false true true false true false true true true false st1_dixon drive_sag_phase false false sT1 mDixon drive_CS 1.5_cor_part fatsat false dADC false st1_dixon drive_sag_water sT1_mDIXON_sag true false true st1_dixon drive_sag_phase true false true true true true false sT1_mDIXON_sag true st1_dixon drive_sag_part fatsat false st1_dixon drive_sag_water st1_dixon drive_sag_part fatsat true false true true true true true false true true false true true false true false true true true false true true true false true true true true false true false <_items href="#ref-340"/> <_size>1 <_version>1 <_items href="#ref-341"/> <_size>1 <_version>1 <_items href="#ref-342"/> <_size>1 <_version>1 <_items href="#ref-343"/> <_size>1 <_version>1 <_items href="#ref-344"/> <_size>1 <_version>1 <_items href="#ref-345"/> <_size>1 <_version>1 <_items href="#ref-346"/> <_size>1 <_version>1 <_items href="#ref-347"/> <_size>1 <_version>1 <_items href="#ref-348"/> <_size>1 <_version>1 <_items href="#ref-349"/> <_size>1 <_version>1 <_items href="#ref-350"/> <_size>1 <_version>1 <_items href="#ref-351"/> <_size>1 <_version>1 <_items href="#ref-352"/> <_size>1 <_version>1 <_items href="#ref-353"/> <_size>1 <_version>1 <_items href="#ref-354"/> <_size>1 <_version>1 <_items href="#ref-355"/> <_size>1 <_version>1 <_items href="#ref-356"/> <_size>1 <_version>1 <_items href="#ref-357"/> <_size>1 <_version>1 <_items href="#ref-358"/> <_size>1 <_version>1 <_items href="#ref-359"/> <_size>1 <_version>1 <_items href="#ref-360"/> <_size>1 <_version>1 <_items href="#ref-361"/> <_size>1 <_version>1 <_items href="#ref-362"/> <_size>1 <_version>1 <_items href="#ref-363"/> <_size>1 <_version>1 <_items href="#ref-364"/> <_size>1 <_version>1 <_items href="#ref-365"/> <_size>1 <_version>1 <_items href="#ref-366"/> <_size>1 <_version>1 <_items href="#ref-367"/> <_size>1 <_version>1 <_items href="#ref-368"/> <_size>1 <_version>1 <_items href="#ref-369"/> <_size>1 <_version>1 <_items href="#ref-370"/> <_size>1 <_version>1 <_items href="#ref-371"/> <_size>1 <_version>1 <_items href="#ref-372"/> <_size>1 <_version>1 <_items href="#ref-373"/> <_size>1 <_version>1 <_items href="#ref-374"/> <_size>1 <_version>1 <_items href="#ref-375"/> <_size>1 <_version>1 <_items href="#ref-376"/> <_size>1 <_version>1 <_items href="#ref-377"/> <_size>1 <_version>1 <_items href="#ref-378"/> <_size>1 <_version>1 <_items href="#ref-379"/> <_size>1 <_version>1 <_items href="#ref-380"/> <_size>1 <_version>1 <_items href="#ref-381"/> <_size>1 <_version>1 <_items href="#ref-382"/> <_size>1 <_version>1 <_items href="#ref-383"/> <_size>1 <_version>1 <_items href="#ref-384"/> <_size>1 <_version>1 <_items href="#ref-385"/> <_size>1 <_version>1 <_items href="#ref-386"/> <_size>1 <_version>1 <_items href="#ref-387"/> <_size>1 <_version>1 <_items href="#ref-388"/> <_size>1 <_version>1 <_items href="#ref-389"/> <_size>1 <_version>1 AWPLAN_SMARTPLAN_TYPE_NONE -1 false true 0 true 4 0 2 0 0 0 false true false 0 false AWPLAN_SMARTPLAN_TYPE_NONE -1 true true 0 true 4 0 2 0 0 0 false true false 0 false AWPLAN_SMARTPLAN_TYPE_NONE -1 false false 0 true 4 0 2 0 0 0 false true false 0 false AWPLAN_SMARTPLAN_TYPE_NONE -1 false false 0 true 4 0 2 0 0 0 false true false 0 false AWPLAN_SMARTPLAN_TYPE_NONE -1 true true 0 true 4 0 2 0 0 0 false true false 0 false AWPLAN_SMARTPLAN_TYPE_NONE -1 true true 0 true 4 0 2 0 0 0 false true false 0 false AWPLAN_SMARTPLAN_TYPE_NONE -1 false false 0 true 4 0 2 0 0 0 false true false 0 false AWPLAN_SMARTPLAN_TYPE_NONE -1 true true 0 true 4 0 2 0 0 0 false true false 0 false AWPLAN_SMARTPLAN_TYPE_NONE -1 false false 0 true 4 0 2 0 0 0 false true false 0 false AWPLAN_SMARTPLAN_TYPE_NONE -1 false false 0 true 4 0 2 0 0 0 false true false 0 false <_items href="#ref-438"/> <_size>3 <_version>3 <_items href="#ref-439"/> <_size>1 <_version>1 <_items href="#ref-440"/> <_size>1 <_version>1 <_items href="#ref-441"/> <_size>1 <_version>1 <_items href="#ref-442"/> <_size>1 <_version>1 <_items href="#ref-443"/> <_size>1 <_version>1 <_items href="#ref-444"/> <_size>1 <_version>1 <_items href="#ref-445"/> <_size>1 <_version>1 <_items href="#ref-446"/> <_size>1 <_version>1 <_items href="#ref-447"/> <_size>1 <_version>1 <_items href="#ref-448"/> <_size>1 <_version>1 <_items href="#ref-449"/> <_size>1 <_version>1 <_items href="#ref-450"/> <_size>1 <_version>1 <_items href="#ref-451"/> <_size>1 <_version>1 <_items href="#ref-452"/> <_size>1 <_version>1 <_items href="#ref-453"/> <_size>1 <_version>1 <_items href="#ref-454"/> <_size>1 <_version>1 <_items href="#ref-455"/> <_size>1 <_version>1 <_items href="#ref-456"/> <_size>1 <_version>1 <_items href="#ref-457"/> <_size>1 <_version>1 <_items href="#ref-458"/> <_size>4 <_version>4 <_items href="#ref-459"/> <_size>1 <_version>1 <_items href="#ref-460"/> <_size>1 <_version>1 <_items href="#ref-461"/> <_size>1 <_version>1 <_items href="#ref-462"/> <_size>1 <_version>1 <_items href="#ref-463"/> <_size>1 <_version>1 <_items href="#ref-464"/> <_size>1 <_version>1 <_items href="#ref-465"/> <_size>1 <_version>1 <_items href="#ref-466"/> <_size>7 <_version>7 <_items href="#ref-467"/> <_size>4 <_version>4 <_items href="#ref-468"/> <_size>1 <_version>1 <_items href="#ref-469"/> <_size>1 <_version>1 <_items href="#ref-470"/> <_size>1 <_version>1 <_items href="#ref-471"/> <_size>1 <_version>1 <_items href="#ref-472"/> <_size>1 <_version>1 <_items href="#ref-473"/> <_size>1 <_version>1 ASCENDING NONE 0 0 ASCENDING NONE 0 0 ASCENDING NONE 0 0 ASCENDING NONE 0 0 7 1 N 524296 1 true false 1 T1 mDixon Drive cor water 1 0 N 536940554 1 true false 1 t1_dixon drive_sag_phase 7 1 N 524296 1 true false 1 T1 mDixon Drive cor phase ASCENDING NONE 0 0 ASCENDING NONE 0 0 1 0.1 N 536940554 1 true false 1 t1_dixon drive_sag_part fatsat ASCENDING NONE 0 0 7 1 524296 true false 1 ASCENDING NONE 0 0 7 1 N 524296 1 true false 1 T1 mDixon Drive cor vet ASCENDING NONE 0 0 ASCENDING NONE 0 0 ASCENDING NONE 0 0 ASCENDING NONE 0 0 ASCENDING NONE 0 0 7 1 524296 true false 1 ASCENDING NONE 0 0 ASCENDING NONE 0 0 7 1 524296 true false 1 ASCENDING NONE 0 0 0 1 N 536940554 1 true false 1 t1_dixon drive_sag_phase 7 1 524296 true false 1 0 0.1 N 536940554 1 true false 1 T1 mDixon drive_CS 1.5_cor_part fatsat Y 11 Y 0 false true 1 ADC 0 1 N 536940554 1 true false 1 t1_dixon drive_sag_water ASCENDING NONE 0 0 ASCENDING NONE 0 0 ASCENDING NONE 0 0 0 0.14 N 536940554 1 true false 1 T1_mDIXON_sag 0 0.1 N 536940554 1 true false 1 t1_dixon drive_sag_part fatsat 1 0 N 536940554 1 true false 1 t1_dixon drive_sag_water ASCENDING NONE 0 0 ASCENDING NONE 0 0 ASCENDING NONE 0 0 ASCENDING NONE 0 0 7 1 524296 true false 1 ASCENDING NONE 0 0 0 0.1 536940554 true false 1 ASCENDING NONE 0 0 7 1 524296 true false 1 ASCENDING NONE 0 0 ASCENDING NONE 0 0 0 0.1 N 536940554 1 true false 1 t1_dixon drive_sag_part fatsat <_items href="#ref-651"/> <_size>0 <_version>0 COR TSE 600 20 90 t1_dixon_CS1.5_sag_ctr AGDEF_APPL_IMAGING 2012-01-04 09:54:07.689 false unpaired ASCENDING NONE 0 0 false false 30 AWPLAN_SMARTPLAN_TYPE_NONE true false COR TSE 600 20 90 t1_dixon drive_sag_gd AGDEF_APPL_IMAGING 2012-01-04 09:54:07.689 false unpaired ASCENDING NONE 0 0 true false 30 AWPLAN_SMARTPLAN_TYPE_NONE true false <_items href="#ref-651"/> <_size>0 <_version>0 DWI_TSE AGDEF_APPL_IMAGING 7/14/2017 2:40:48 PM false unpaired ASCENDING NONE 0 0 false false 30 AWPLAN_SMARTPLAN_TYPE_NONE true false <_items href="#ref-651"/> <_size>0 <_version>0 MST TFE 5.2 1.37 17 survey_L AGDEF_APPL_IMAGING 2012-01-31 10:13:56.713 false unpaired ASCENDING NONE 0 0 false false 30 AWPLAN_SMARTPLAN_TYPE_NONE true false <_items href="#ref-651"/> <_size>0 <_version>0 COR TSE 600 20 90 T1 mDixon drive_CS 1.5_cor AGDEF_APPL_IMAGING 2012-01-04 09:54:07.689 false unpaired ASCENDING NONE 0 0 false false 30 AWPLAN_SMARTPLAN_TYPE_NONE true false <_items href="#ref-651"/> <_size>0 <_version>0 COR TSE 600 20 90 T1 mDixon_ctr_CS1.5_tra_2mm_GD AGDEF_APPL_IMAGING 2012-01-04 09:54:07.689 false unpaired ASCENDING NONE 0 0 false false 30 AWPLAN_SMARTPLAN_TYPE_NONE true false MST TFE 5.2 1.37 17 survey_R AGDEF_APPL_IMAGING 2012-01-31 10:13:56.713 false unpaired ASCENDING NONE 0 0 false false 30 AWPLAN_SMARTPLAN_TYPE_NONE true false COR TSE 600 20 90 T1 mDixon drive_cor_Gd AGDEF_APPL_IMAGING 2012-01-04 09:54:07.689 false unpaired ASCENDING NONE 0 0 false false 30 AWPLAN_SMARTPLAN_TYPE_NONE true false <_items href="#ref-651"/> <_size>0 <_version>0 MST TFE 5.2 2.1 17 survey_FullFOV AGDEF_APPL_IMAGING 2012-01-31 10:13:02.448 false unpaired ASCENDING NONE 0 0 true false 30 AWPLAN_SMARTPLAN_TYPE_NONE true false TRA TSE 3958 30 90 pd_mDixon_tra_grote stack AGDEF_APPL_IMAGING 2012-01-31 10:03:37.620 false unpaired ASCENDING NONE 0 0 false false 30 AWPLAN_SMARTPLAN_TYPE_NONE true false <_items href="#ref-762"/> <_size>1 <_version>1 <_items href="#ref-763"/> <_size>1 <_version>1 <_items href="#ref-764"/> <_size>1 <_version>1 <_items href="#ref-765"/> <_size>1 <_version>1 <_items href="#ref-766"/> <_size>1 <_version>1 <_items href="#ref-767"/> <_size>1 <_version>1 <_items href="#ref-768"/> <_size>1 <_version>1 <_items href="#ref-769"/> <_size>1 <_version>1 <_items href="#ref-770"/> <_size>1 <_version>1 <_items href="#ref-771"/> <_size>1 <_version>1 IMAGE_TYPE SLICE_NUMBER ECHO_NUMBER PHASE_NUMBER DYNAMIC_SCAN CHEMICAL_SHIFT DIFF_B_VALUE_NO IMAGE_TYPE SLICE_NUMBER ECHO_NUMBER PHASE_NUMBER DYNAMIC_SCAN CHEMICAL_SHIFT DIFF_B_VALUE_NO IMAGE_TYPE SLICE_NUMBER ECHO_NUMBER PHASE_NUMBER DYNAMIC_SCAN CHEMICAL_SHIFT DIFF_B_VALUE_NO IMAGE_TYPE SLICE_NUMBER ECHO_NUMBER PHASE_NUMBER DYNAMIC_SCAN CHEMICAL_SHIFT DIFF_B_VALUE_NO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 DERIVED PRIMARY W DERIVED s UEsDBAoAAAAAADJJIkcAAAAAAAAAAAAAAAAJAG8AaW5kZXguaHRtU0RaAJgAAAAACADFGyH/Y2RgaRFhYGAwYIAAHyBmZAUzWUWBxN+9mdOLbWazrUxgf/uFGbccIxMDAxNQNzNIVkCC4T+jPANIDKRWAUgogNgCIhBxRoi4EA61ikA2AFVUDQAHsKDmVbCg5lWwoOZVUEsBAhcLCgAAAAAAMkkiRwAAAAAAAAAAAAAAAAkAEQAAAAAAAAAgALaBAAAAAGluZGV4Lmh0bVNEBACYAAAAVVQFAAewoOZVUEsFBgAAAAABAAEASAAAAJYAAAAAAA== 1 0 0 0 0 0 0 0 0 DERIVED PRIMARY IP DERIVED s UEsDBAoAAAAAAGZiOEwAAAAAAAAAAAAAAAAJAG8AaW5kZXguaHRtU0RaAJgAAAAACABxtUOvY2RgaRFhYGAwYIAAHyBmZAUzWUWBRLpJU+2SiojAK89fVnxkxi3HyMTAwATUzQySFZBg+M8ozwASA6lVABIKILaACEScESIuhEOtIpANAFVUDQAHr2toWq9raFqva2haUEsBAhcLCgAAAAAAZmI4TAAAAAAAAAAAAAAAAAkAEQAAAAAAAAAgALaBAAAAAGluZGV4Lmh0bVNEBACYAAAAVVQFAAeva2haUEsFBgAAAAABAAEASAAAAJYAAAAAAA== 1 0 0 0 0 0 0 0 0 DERIVED PRIMARY IP DERIVED s UEsDBAoAAAAAAJFJIkcAAAAAAAAAAAAAAAAJAG8AaW5kZXguaHRtU0RaAJgAAAAACADFGyH/Y2RgaRFhYGAwYIAAHyBmZAUzWUWBxN+9mdOLbWazrUxgf/uFGbccIxMDAxNQNzNIVkCC4T+jPANIDKRWAUgogNgCIhBxRoi4EA61ikA2AFVUDQAHYaHmVWGh5lVhoeZVUEsBAhcLCgAAAAAAkUkiRwAAAAAAAAAAAAAAAAkAEQAAAAAAAAAgALaBAAAAAGluZGV4Lmh0bVNEBACYAAAAVVQFAAdhoeZVUEsFBgAAAAABAAEASAAAAJYAAAAAAA== IMAGE_TYPE SLICE_NUMBER ECHO_NUMBER PHASE_NUMBER DYNAMIC_SCAN CHEMICAL_SHIFT DIFF_B_VALUE_NO IMAGE_TYPE SLICE_NUMBER ECHO_NUMBER PHASE_NUMBER DYNAMIC_SCAN CHEMICAL_SHIFT DIFF_B_VALUE_NO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ORIGINAL PRIMARY DERIVED s UEsDBAoAAAAAAIthOEwAAAAAAAAAAAAAAAAJAG8AaW5kZXguaHRtU0RaAJgAAAAACABxtUOvY2RgaRFhYGAwYIAAHyBmZAUzWUWBRLpJU+2SiojAK89fVnxkxi3HyMTAwATUzQySFZBg+M8ozwASA6lVABIKILaACEScESIuhEOtIpANAFVUDQAHFWpoWhVqaFoVamhaUEsBAhcLCgAAAAAAi2E4TAAAAAAAAAAAAAAAAAkAEQAAAAAAAAAgALaBAAAAAGluZGV4Lmh0bVNEBACYAAAAVVQFAAcVamhaUEsFBgAAAAABAAEASAAAAJYAAAAAAA== IMAGE_TYPE SLICE_NUMBER ECHO_NUMBER PHASE_NUMBER DYNAMIC_SCAN CHEMICAL_SHIFT DIFF_B_VALUE_NO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 UEsDBAoAAAAAADJJIkcAAAAAAAAAAAAAAAAJAG8AaW5kZXguaHRtU0RaAJgAAAAACADFGyH/Y2RgaRFhYGAwYIAAHyBmZAUzWUWBxN+9mdOLbWazrUxgf/uFGbccIxMDAxNQNzNIVkCC4T+jPANIDKRWAUgogNgCIhBxRoi4EA61ikA2AFVUDQAHsKDmVbCg5lWwoOZVUEsBAhcLCgAAAAAAMkkiRwAAAAAAAAAAAAAAAAkAEQAAAAAAAAAgALaBAAAAAGluZGV4Lmh0bVNEBACYAAAAVVQFAAewoOZVUEsFBgAAAAABAAEASAAAAJYAAAAAAA== IMAGE_TYPE SLICE_NUMBER ECHO_NUMBER PHASE_NUMBER DYNAMIC_SCAN CHEMICAL_SHIFT DIFF_B_VALUE_NO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 DERIVED PRIMARY F DERIVED s UEsDBAoAAAAAAJNJIkcAAAAAAAAAAAAAAAAJAG8AaW5kZXguaHRtU0RaAJgAAAAACADFGyH/Y2RgaRFhYGAwYIAAHyBmZAUzWUWBxN+9mdOLbWazrUxgf/uFGbccIxMDAxNQNzNIVkCC4T+jPANIDKRWAUgogNgCIhBxRoi4EA61ikA2AFVUDQAHZqHmVWah5lVmoeZVUEsBAhcLCgAAAAAAk0kiRwAAAAAAAAAAAAAAAAkAEQAAAAAAAAAgALaBAAAAAGluZGV4Lmh0bVNEBACYAAAAVVQFAAdmoeZVUEsFBgAAAAABAAEASAAAAJYAAAAAAA== IMAGE_TYPE SLICE_NUMBER ECHO_NUMBER PHASE_NUMBER DYNAMIC_SCAN CHEMICAL_SHIFT DIFF_B_VALUE_NO IMAGE_TYPE SLICE_NUMBER ECHO_NUMBER PHASE_NUMBER DYNAMIC_SCAN CHEMICAL_SHIFT DIFF_B_VALUE_NO IMAGE_TYPE SLICE_NUMBER ECHO_NUMBER PHASE_NUMBER DYNAMIC_SCAN CHEMICAL_SHIFT DIFF_B_VALUE_NO IMAGE_TYPE SLICE_NUMBER ECHO_NUMBER PHASE_NUMBER DYNAMIC_SCAN CHEMICAL_SHIFT DIFF_B_VALUE_NO IMAGE_TYPE SLICE_NUMBER ECHO_NUMBER PHASE_NUMBER DYNAMIC_SCAN CHEMICAL_SHIFT DIFF_B_VALUE_NO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 UEsDBAoAAAAAAJFJIkcAAAAAAAAAAAAAAAAJAG8AaW5kZXguaHRtU0RaAJgAAAAACADFGyH/Y2RgaRFhYGAwYIAAHyBmZAUzWUWBxN+9mdOLbWazrUxgf/uFGbccIxMDAxNQNzNIVkCC4T+jPANIDKRWAUgogNgCIhBxRoi4EA61ikA2AFVUDQAHYaHmVWGh5lVhoeZVUEsBAhcLCgAAAAAAkUkiRwAAAAAAAAAAAAAAAAkAEQAAAAAAAAAgALaBAAAAAGluZGV4Lmh0bVNEBACYAAAAVVQFAAdhoeZVUEsFBgAAAAABAAEASAAAAJYAAAAAAA== IMAGE_TYPE SLICE_NUMBER ECHO_NUMBER PHASE_NUMBER DYNAMIC_SCAN CHEMICAL_SHIFT DIFF_B_VALUE_NO IMAGE_TYPE SLICE_NUMBER ECHO_NUMBER PHASE_NUMBER DYNAMIC_SCAN CHEMICAL_SHIFT DIFF_B_VALUE_NO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 UEsDBAoAAAAAAJNJIkcAAAAAAAAAAAAAAAAJAG8AaW5kZXguaHRtU0RaAJgAAAAACADFGyH/Y2RgaRFhYGAwYIAAHyBmZAUzWUWBxN+9mdOLbWazrUxgf/uFGbccIxMDAxNQNzNIVkCC4T+jPANIDKRWAUgogNgCIhBxRoi4EA61ikA2AFVUDQAHZqHmVWah5lVmoeZVUEsBAhcLCgAAAAAAk0kiRwAAAAAAAAAAAAAAAAkAEQAAAAAAAAAgALaBAAAAAGluZGV4Lmh0bVNEBACYAAAAVVQFAAdmoeZVUEsFBgAAAAABAAEASAAAAJYAAAAAAA== IMAGE_TYPE SLICE_NUMBER ECHO_NUMBER PHASE_NUMBER DYNAMIC_SCAN CHEMICAL_SHIFT DIFF_B_VALUE_NO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 DERIVED PRIMARY IP DERIVED s 1 0 0 0 0 0 0 0 0 UEsDBAoAAAAAAJNJIkcAAAAAAAAAAAAAAAAJAG8AaW5kZXguaHRtU0RaAJgAAAAACADFGyH/Y2RgaRFhYGAwYIAAHyBmZAUzWUWBxN+9mdOLbWazrUxgf/uFGbccIxMDAxNQNzNIVkCC4T+jPANIDKRWAUgogNgCIhBxRoi4EA61ikA2AFVUDQAHZqHmVWah5lVmoeZVUEsBAhcLCgAAAAAAk0kiRwAAAAAAAAAAAAAAAAkAEQAAAAAAAAAgALaBAAAAAGluZGV4Lmh0bVNEBACYAAAAVVQFAAdmoeZVUEsFBgAAAAABAAEASAAAAJYAAAAAAA== 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ORIGINAL PRIMARY DERIVED s UEsDBAoAAAAAAA9iOEwAAAAAAAAAAAAAAAAJAG8AaW5kZXguaHRtU0RaAJgAAAAACABxtUOvY2RgaRFhYGAwYIAAHyBmZAUzWUWBRLpJU+2SiojAK89fVnxkxi3HyMTAwATUzQySFZBg+M8ozwASA6lVABIKILaACEScESIuhEOtIpANAFVUDQAHDmtoWg5raFoOa2haUEsBAhcLCgAAAAAAD2I4TAAAAAAAAAAAAAAAAAkAEQAAAAAAAAAgALaBAAAAAGluZGV4Lmh0bVNEBACYAAAAVVQFAAcOa2haUEsFBgAAAAABAAEASAAAAJYAAAAAAA== 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 6.9188622504605535 1.0611113438606263 0 0 0 0 0 2.7810362998966793 0.53055567193031317 0 0 0 0 0 0.00098160060588270426 0.000678168551530689 0 0 0 0 0 -1.277064323425293 0 0 0 0 0 0 d 1 0 0 0 0 0 0 0 0 DERIVED PRIMARY W DERIVED s IMAGE_TYPE SLICE_NUMBER ECHO_NUMBER PHASE_NUMBER DYNAMIC_SCAN CHEMICAL_SHIFT DIFF_B_VALUE_NO IMAGE_TYPE SLICE_NUMBER ECHO_NUMBER PHASE_NUMBER DYNAMIC_SCAN CHEMICAL_SHIFT DIFF_B_VALUE_NO IMAGE_TYPE SLICE_NUMBER ECHO_NUMBER PHASE_NUMBER DYNAMIC_SCAN CHEMICAL_SHIFT DIFF_B_VALUE_NO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ORIGINAL PRIMARY DERIVED s 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6616.6751744456687 2740.9199635505679 ORIGINAL PRIMARY DERIVED s UEsDBAoAAAAAAK5hOEwAAAAAAAAAAAAAAAAJAG8AaW5kZXguaHRtU0RaAJgAAAAACABxtUOvY2RgaRFhYGAwYIAAHyBmZAUzWUWBRLpJU+2SiojAK89fVnxkxi3HyMTAwATUzQySFZBg+M8ozwASA6lVABIKILaACEScESIuhEOtIpANAFVUDQAHWGpoWlhqaFpYamhaUEsBAhcLCgAAAAAArmE4TAAAAAAAAAAAAAAAAAkAEQAAAAAAAAAgALaBAAAAAGluZGV4Lmh0bVNEBACYAAAAVVQFAAdYamhaUEsFBgAAAAABAAEASAAAAJYAAAAAAA== 1 0 0 0 0 0 0 0 0 DERIVED PRIMARY W DERIVED s UEsDBAoAAAAAAGViOEwAAAAAAAAAAAAAAAAJAG8AaW5kZXguaHRtU0RaAJgAAAAACABxtUOvY2RgaRFhYGAwYIAAHyBmZAUzWUWBRLpJU+2SiojAK89fVnxkxi3HyMTAwATUzQySFZBg+M8ozwASA6lVABIKILaACEScESIuhEOtIpANAFVUDQAHrWtoWq1raFqta2haUEsBAhcLCgAAAAAAZWI4TAAAAAAAAAAAAAAAAAkAEQAAAAAAAAAgALaBAAAAAGluZGV4Lmh0bVNEBACYAAAAVVQFAAeta2haUEsFBgAAAAABAAEASAAAAJYAAAAAAA== IMAGE_TYPE SLICE_NUMBER ECHO_NUMBER PHASE_NUMBER DYNAMIC_SCAN CHEMICAL_SHIFT DIFF_B_VALUE_NO IMAGE_TYPE SLICE_NUMBER ECHO_NUMBER PHASE_NUMBER DYNAMIC_SCAN CHEMICAL_SHIFT DIFF_B_VALUE_NO IMAGE_TYPE SLICE_NUMBER ECHO_NUMBER PHASE_NUMBER DYNAMIC_SCAN CHEMICAL_SHIFT DIFF_B_VALUE_NO IMAGE_TYPE SLICE_NUMBER ECHO_NUMBER PHASE_NUMBER DYNAMIC_SCAN CHEMICAL_SHIFT DIFF_B_VALUE_NO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 UEsDBAoAAAAAAJFJIkcAAAAAAAAAAAAAAAAJAG8AaW5kZXguaHRtU0RaAJgAAAAACADFGyH/Y2RgaRFhYGAwYIAAHyBmZAUzWUWBxN+9mdOLbWazrUxgf/uFGbccIxMDAxNQNzNIVkCC4T+jPANIDKRWAUgogNgCIhBxRoi4EA61ikA2AFVUDQAHYaHmVWGh5lVhoeZVUEsBAhcLCgAAAAAAkUkiRwAAAAAAAAAAAAAAAAkAEQAAAAAAAAAgALaBAAAAAGluZGV4Lmh0bVNEBACYAAAAVVQFAAdhoeZVUEsFBgAAAAABAAEASAAAAJYAAAAAAA== IMAGE_TYPE SLICE_NUMBER ECHO_NUMBER PHASE_NUMBER DYNAMIC_SCAN CHEMICAL_SHIFT DIFF_B_VALUE_NO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 UEsDBAoAAAAAAA9iOEwAAAAAAAAAAAAAAAAJAG8AaW5kZXguaHRtU0RaAJgAAAAACABxtUOvY2RgaRFhYGAwYIAAHyBmZAUzWUWBRLpJU+2SiojAK89fVnxkxi3HyMTAwATUzQySFZBg+M8ozwASA6lVABIKILaACEScESIuhEOtIpANAFVUDQAHDmtoWg5raFoOa2haUEsBAhcLCgAAAAAAD2I4TAAAAAAAAAAAAAAAAAkAEQAAAAAAAAAgALaBAAAAAGluZGV4Lmh0bVNEBACYAAAAVVQFAAcOa2haUEsFBgAAAAABAAEASAAAAJYAAAAAAA== IMAGE_TYPE SLICE_NUMBER ECHO_NUMBER PHASE_NUMBER DYNAMIC_SCAN CHEMICAL_SHIFT DIFF_B_VALUE_NO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 UEsDBAoAAAAAADJJIkcAAAAAAAAAAAAAAAAJAG8AaW5kZXguaHRtU0RaAJgAAAAACADFGyH/Y2RgaRFhYGAwYIAAHyBmZAUzWUWBxN+9mdOLbWazrUxgf/uFGbccIxMDAxNQNzNIVkCC4T+jPANIDKRWAUgogNgCIhBxRoi4EA61ikA2AFVUDQAHsKDmVbCg5lWwoOZVUEsBAhcLCgAAAAAAMkkiRwAAAAAAAAAAAAAAAAkAEQAAAAAAAAAgALaBAAAAAGluZGV4Lmh0bVNEBACYAAAAVVQFAAewoOZVUEsFBgAAAAABAAEASAAAAJYAAAAAAA== IMAGE_TYPE SLICE_NUMBER ECHO_NUMBER PHASE_NUMBER DYNAMIC_SCAN CHEMICAL_SHIFT DIFF_B_VALUE_NO IMAGE_TYPE SLICE_NUMBER ECHO_NUMBER PHASE_NUMBER DYNAMIC_SCAN CHEMICAL_SHIFT DIFF_B_VALUE_NO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ORIGINAL PRIMARY DERIVED s UEsDBAoAAAAAAK5hOEwAAAAAAAAAAAAAAAAJAG8AaW5kZXguaHRtU0RaAJgAAAAACABxtUOvY2RgaRFhYGAwYIAAHyBmZAUzWUWBRLpJU+2SiojAK89fVnxkxi3HyMTAwATUzQySFZBg+M8ozwASA6lVABIKILaACEScESIuhEOtIpANAFVUDQAHWGpoWlhqaFpYamhaUEsBAhcLCgAAAAAArmE4TAAAAAAAAAAAAAAAAAkAEQAAAAAAAAAgALaBAAAAAGluZGV4Lmh0bVNEBACYAAAAVVQFAAdYamhaUEsFBgAAAAABAAEASAAAAJYAAAAAAA== kjgAAI4aAADCogAAigcAAOLAAABKJAAACAAAACEBAABFWF9nZW9tZXRyeV9zZXBlcmF0b3IAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAEAAAAAAAAARDgAAEVYX0FDUV9wYXRpZW50X3dlaWdodAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAABKogAARVhfQUNRX251Y2xldXMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAA8tgAAOQ3AABFWF9HRU9fY29pbF9zZWxlY3Rpb25fbW9kZQAAAAAAAAAABAAAAAEAAADo2AAAtjcAAEVYX0dFT19jb21wYWN0ZWQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAyAAAAAAAAACINwAARVhfR0VPX2NvbXBhY3RlZF9jb2lscwAAAAAAAAAAAAAAAAIAAAAKAAAAAAAAAKq/AABFWF9HRU9fY29tcGFjdGVkX2Nvbm5zAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAAoAAAAAAAAAosIAAEVYX0dFT19zdGFja3NfY29pbHNfY2hhbm5lbHMAAAAAAAABAAAAIAMAAAAAAAASOgAARVhfR0VPX3N0YWNrc19jbGluaWNhbF9tb2RlcwAAAAAAAAIAAAAUAAAAAAAAAGjFAABFWF9HRU9feGNsX2NvbXBhY3RlZAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAMgAAAAAAAAALkYAAEVYX0dFT194Y2xfY29tcGFjdGVkX2NvaWxzAAAAAAAAAAACAAAACgAAAAAAAABYywAARVhfR0VPX3hjbF9jb21wYWN0ZWRfY29ubnMAAAAAAAAAAAIAAAAKAAAAAAAAAFDOAABFWF9HRU9fc3RhY2tzX3hjbGNvaWxzX2NoYW5uZWxzAAAAAQAAACADAAAAAAAAuEgAAEVYX1BST0NfdW5pZm9ybWl0eV9hcHAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAALXAAAGVQAARVhfR0VPX2ZvdgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAABAAAAAAAAAMSfAABFWF9HRU9fZm92X3AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAEAAAAAAAAAlp8AAEVYX0dFT19zdGFja3NfZm92X3NzAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFAAAAAAAAABonwAARVhfR0VPX3ZveGVsX3NpemVfbQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAABAAAAAAAAAIafAABFWF9HRU9fdm94ZWxfc2l6ZV9wAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAEAAAAAAAAAWJ8AAEVYX0dFT19hY3Ffdm94ZWxfc2l6ZV9zAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAQAAAAAAAAAqnwAARVhfR0VPX3NhZ19zbGljZV9vcmRlcgAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAA1NUAAKxTAABFWF9HRU9fY29yX3NsaWNlX29yZGVyAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAACi1QAAflMAAEVYX0dFT190cmFfc2xpY2Vfb3JkZXIAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAHDVAABQUwAARVhfR0VPX29yaWVudF9uYW1lAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAUNUAACJTAABFWF9HRU9fc2FnX21pcnJvcmZsaXBfb3JkZXIAAAAAAAAAAQAAAAEAAAAAAAAA9FIAAEVYX0dFT19jb3JfbWlycm9yZmxpcF9vcmRlcgAAAAAAAAABAAAAAQAAAAAAAADGUgAARVhfR0VPX3RyYV9taXJyb3JmbGlwX29yZGVyAAAAAAAAAAEAAAABAAAAAAAAAJhSAABFWF9HRU9fc3RhY2tzX3JldmVyc2UAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAABQAAAAAAAAAalIAAEVYX1BST0NfcmVjb25fdm94ZWxfc2l6ZV9tAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAABsnQAARVhfUFJPQ19yZWNvbl92b3hlbF9zaXplX3AAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAD6dAABFWF9HRU9fdm94ZWxfc2l6ZV9zAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAEJ0AAEVYX0dFT19yZWN0X2Zvdl9wZXJjAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAADinAAARVhfQUNRX2ZvbGRvdmVyX3N1cDIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAl9MAAMBRAABFWF9BQ1Ffc2Nhbl9yZXNvbAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAEAAAAAAAAAklEAAEVYX1BST0NfcmVjb25fcmVzb2wAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAQAAAAAAAABkUQAARVhfQUNRX3JlZHVjZWRfYWNxX3RpbWUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAB6cAABFWF9HRU9fc2Vuc2VfZW5hYmxlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAADl0gAABFEAAEVYX0FDUV9jc19lbmFibGUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAALPSAADWUAAARVhfQUNRX2NzX2ZhY3RvcgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAIybAABFWF9BQ1FfY3NfcF9mYWN0b3IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAXpsAAEVYX0FDUV9jc19mYWN0b3JfaHlicmlkAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAwmwAARVhfQUNRX2NzX3NhbXBsaW5nX21vZGUAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAA8tEAABJQAABFWF9BQ1FfY3Nfc2FtcGxpbmdfZGVuc2l0eQAAAAAAAAAABAAAAAEAAADl0QAA5E8AAEVYX0FDUV9jc19jb250X3Zhcl9kZW5zX3AAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAACemgAARVhfQUNRX2NzX2Fjc19tb2RlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAsNEAAIRPAABFWF9BQ1FfY3NfcF9hY3NfbGluZXMAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAEAAAAAAAAAVk8AAEVYX1BST0NfY3NfZGVub2lzZV9sZXZlbAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAF3RAAAoTwAARVhfUFJPQ19jc19hdXRvX2NhbGlicmF0aW9uAAAAAAAAAAQAAAABAAAAZ9EAAPpOAABFWF9QUk9DX2NzX3dhdmVsZXRfdHlwZQAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAABG0QAAzE4AAEVYX1BST0NfY3NfZW5hX2N5Y2xlX3NwaW4AAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAFvQAACeTgAARVhfUFJPQ19jc19pdGVyYXRpb25zAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAABAAAAAAAAAHBOAABFWF9QUk9DX2NzX3N0b3BfY29uZF90aHIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAEpkAAEVYX1BST0NfY3NfcmVndWxfZmFjdG9yAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAADkmAAARVhfQUNRX2t0X2VuYWJsZQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAWdAAAN5NAABFWF9HRU9fc3RhY2tzAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAQAAAAEAAAAAAAAAsE0AAEVYX0dFT19zdGFja3NfdHlwZXMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAFAAAAAzQAACCTQAARVhfR0VPX3N0YWNrc19zbGljZXMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAUAAAAAAAAAKBNAABFWF9HRU9fYWNxX3NsaWNlX3RoaWNrbmVzcwAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA7pcAAEVYX0dFT19zbGljZV90aGlja25lc3MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAADAlwAARVhfR0VPX3NsaWNlX2dhcF9tb2RlAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAls8AAFpNAABFWF9HRU9fc3RhY2tzX3NsaWNlX2dhcHMAAAAAAAAAAAAAAAAAABQAAAAAAAAAYJcAAEVYX0dFT19zdGFja3Nfb3JpZW50YXRpb25zAAAAAAAAAAAEAAAAFAAAAFPPAAD6TAAARVhfR0VPX3N0YWNrc19wcmVwX2RpcnMAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAUAAAAPs8AABhNAABFWF9HRU9fc3RhY2tzX2ZhdF9zaGlmdF9kaXJzAAAAAAAABAAAABQAAAAVzwAANk0AAEVYX0dFT19zdGFja3NfYXBfb2ZmY2VudHJlcwAAAAAAAAAAAAAAFAAAAAAAAADolgAARVhfR0VPX3N0YWNrc19scl9vZmZjZW50cmVzAAAAAAAAAAAAAAAUAAAAAAAAAAaXAABFWF9HRU9fc3RhY2tzX2ZoX29mZmNlbnRyZXMAAAAAAAAAAAAAABQAAAAAAAAAJJcAAEVYX0dFT19zdGFja3NfYXBfYW5ndWxhdGlvbnMAAAAAAAAAAAAAFAAAAAAAAABClwAARVhfR0VPX3N0YWNrc19scl9hbmd1bGF0aW9ucwAAAAAAAAAAAAAUAAAAAAAAAGCXAABFWF9HRU9fc3RhY2tzX2ZoX2FuZ3VsYXRpb25zAAAAAAAAAAAAABQAAAAAAAAAfpcAAEVYX0dFT19zdGFja3NfdGFibGVfbG9uZ19wb3MAAAAAAAAAAAAAFAAAAAAAAACclwAARVhfQUNRX2ZyZWVfcm90YXRhYmxlAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAD8wAAPZLAABFWF9BQ1FfbWluX25yX3BhY2thZ2VzAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAEAAAAAAAAAyEsAAEVYX0FDUV9zbGljZV9vcmRlcgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAC3NAACaSwAARVhfUkZFX21ldGFsX21vZGUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAO80AAGxLAABFWF9HRU9fbGFyZ2VfdGFibGVfbW92ZW1lbnQAAAAAAAAABAAAAAEAAABHywAAPksAAEVYX0dFT19wbGFuX2FsaWduAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAABXLAAAQSwAARVhfUkVTVF9zbGFicwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAABAAAAAAAAAOJKAABFWF9UUkFDS190cmFja2luZwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAACIzAAAtEoAAEVYX0dFT19pYV9wb3NpdGlvbmluZwAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAH/KAACGSgAARVhfR0VPX2FsbG93X3RhYmxlX21vdmVtZW50AAAAAAAAAAQAAAABAAAATcoAAFhKAABFWF9HRU9fcGF0aWVudF9wb3NpdGlvbgAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAAAUzAAAKkoAAEVYX0dFT19wYXRpZW50X2JvZHlfcG9zaXRpb24AAAAAAAAEAAAAAQAAAOLLAAD8SQAARVhfR0VPX3BhdGllbnRfb3JpZW50YXRpb24AAAAAAAAAAAQAAAABAAAAxssAAM5JAABFWF9HRU9fcGF0aWVudF9ib2R5X29yaWVudGF0aW9uAAAABAAAAAEAAACUywAAoEkAAEVYX0dFT19zY2FuX2FsaWduAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAFPJAABySQAARVhfY29udHJhc3Rfc2VwZXJhdG9yAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAABAAAAAAAAAERJAABFWF9BQ1Ffc2Nhbl90eXBlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAAAiywAAFkkAAEVYX0FDUV9zY2FuX21vZGUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAADLAADoSAAARVhfQUNRX2ltYWdpbmdfc2VxdWVuY2UAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAA4coAALpIAABFWF9BQ1FfcmFzZV9tb2RlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAABZyAAAjEgAAEVYX0FDUV9tb2RlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAJbKAABeSAAARVhfQUNRX2Zhc3RfaW1hZ2luZ19tb2RlAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAhsoAADBIAABFWF9BQ1Ffc2hvdF9tb2RlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAAB1ygAAAkgAAEVYX1JGRV90c2VfZmFjdG9yAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAQAAAAAAAADURwAARVhfUkZFX2VjaG9fdGltZV9zdGVwX2VudW0AAAAAAAAAAAQAAAABAAAAIcoAAKZHAABFWF9SRkVfZWNob190aW1lX3N0ZXAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA2JIAAEVYX1JGRV90c2VfZHVtbXlfZWNob2VzAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAQAAAAAAAABGRwAARVhfQUNRX3Byb2ZpbGVfb3JkZXJfc2VsAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAyMkAABhHAABFWF9SRkVfZHJpdmVuX2VxdWlsaWJyaXVtAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAAAbygAA6kYAAEVYX1JGRV90c2VfdWx0cmFzaG9ydAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAPXJAAC8RgAARVhfUkZFX3RzZV9zdHJvbmdfZmlkX2RlcGhhc2luZwAAAAQAAAABAAAA0MkAAI5GAABFWF9BQ1FfZWNob2VzAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAEAAAAAAAAAYEYAAEVYX0FDUV9wYXJ0aWFsX2VjaG8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAM/FAAAyRgAARVhfQUNRX2ZpcnN0X2VjaG9fdGltZV9lbnVtAAAAAAAAAQQAAAABAAAAX8gAAARGAABFWF9BQ1FfZmlyc3RfZWNob190aW1lAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAGpEAAEVYX0FDUV9mbGlwX2FuZ2xlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAADskAAARVhfUkZFX3JlZm9jX2NvbnRyb2wAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAw8gAAHJFAABFWF9SRkVfcmVmb2NfYW5nbGUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAjJAAAEVYX1JGRV9icmlnaHRfZmF0X3JlZHVjdGlvbgAAAAAAAAAEAAAAAQAAAKPEAAASRQAARVhfQUNRX3NlX3JlcF90aW1lX2VudW0AAAAAAAAAAAAAAQQAAAABAAAAS8gAAOREAABFWF9BQ1Ffc2VfcmVwX3RpbWUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAEAAAAAAAAA+o8AAEVYX0FDUV9zZV9yZXBfdGltZTIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAQAAAAAAAADMjwAARVhfQUNRX3BhcnRpYWxfbWF0cml4AAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAA5scAAFJEAABFWF9BQ1Ffd2F0ZXJfZmF0X3NoaWZ0AAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAADYxAAAJEQAAEVYX0FDUV9SRl9zaGltAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAJHHAAD2QwAARVhfQUNRX1JGX3NoaW1fZGF0YQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAyAAAAAAAAAAiPAABFWF9BU19zaGltAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAABwxwAAlkMAAEVYX3NoaW1fZnJvbV9pZGwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAALXHAABoQwAARVhfY2FsY3VsYXRlX3NoaW1fbm93AAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAlccAADpDAABFWF9zaGltX2ZyZXFfZGV0AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAACFxwAADEMAAEVYX3NoaW1fc2Vjb25kX3gxAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAADWjgAARVhfc2hpbV9zZWNvbmRfeTEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAKiOAABFWF9zaGltX3NlY29uZF96MQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAeo4AAEVYX3NoaW1fc2Vjb25kX3oyAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAABMjgAARVhfc2hpbV9zZWNvbmRfengAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAB6OAABFWF9zaGltX3NlY29uZF96eQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA8I0AAEVYX3NoaW1fc2Vjb25kX3gyeTIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAADCjQAARVhfc2hpbV9zZWNvbmRfMnh5AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAJSNAABFWF9zaGltX3NlY29uZF96MwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAZo0AAEVYX3NoaW1fc2Vjb25kX3oyeAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAA4jQAARVhfc2hpbV9zZWNvbmRfejJ5AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAqNAABFWF9zaGltX3NlY29uZF96eDJ5MgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA3IwAAEVYX3NoaW1fc2Vjb25kX3h5egAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAACujAAARVhfc2hpbV9zZWNvbmRfeDMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAICMAABFWF9zaGltX3NlY29uZF95MwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAUowAAEVYX3NoaW1fb2Zmc2V0X2ZyZXEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAQAAAAAAAADwPwAARVhfc2hpbV9uYXZfb2Zmc2V0X2ZyZXEAAAAAAAAAAAAAAAEAAAABAAAAAAAAAMI/AABFWF9zaGltX25hdl94MQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAwIsAAEVYX3NoaW1fbmF2X3kxAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAACSiwAARVhfc2hpbV9uYXZfejEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAGSLAABFWF9BQ1FfZGl4b24AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAACAwwAA/j4AAEVYX0FDUV9kaXhvbl9hY3F1aXNpdGlvbnMAAAAAAAAAAAABAAAAAQAAAAAAAADQPgAARVhfQUNRX2RpeG9uX2FsbF9zaGlmdAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAANKKAABFWF9BQ1FfZGl4b25fZGVsdGFfVEUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAApIoAAEVYX1NQSVJfZmF0X3N1cHByZXNzaW9uAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAMXCAAA+PgAARVhfUkZFX2dyYWRyZXZfb2ZmcmVzX3N1cAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAab0AABA+AABFWF9TUElSX3dhdGVyX3N1cHByZXNzaW9uAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAABhwgAA4j0AAEVYX0JCSV90eXBlX2VudW0AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAETCAAC0PQAARVhfTVRDX2VuYWJsZQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAM8IAAIY9AABFWF9BUFRfZW5hYmxlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAAChvAAAWD0AAEVYX1JFUFBfZW5hYmxlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAG+8AAAqPQAARVhfTURNRV9lbmFibGUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAPbwAAPw8AABFWF9MT0xPX2VuYWJsZQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAAALvAAAzjwAAEVYX0RJRkZfZW5hYmxlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAF/BAACgPAAARVhfRElGRl9hcnJheV94AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAAAAAIKIAABFWF9ESUZGX2FycmF5X3kAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAAAAAAAAUJAAAEVYX0RJRkZfYXJyYXlfegAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIAAAAAAAAemAAARVhfRElGRl9hcnJheV9iAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAAAAAAAOyfAABFWF9ESUZGX3VkX25yX3dlaWdodGluZ3MAAAAAAAAAAAAAAQAAAAEAAAAAAAAAqjsAAEVYX0RJRkZfbnJfZHRpX2RpcmVjdGlvbnMAAAAAAAAAAAABAAAAAQAAAAAAAAB8OwAARVhfRElGRl9ucl9kdGlfdmVjdG9ycwAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAABAAAAAAAAAE47AABFWF9ESUZGX3dlaWdodGluZ19peF9hcnJheQAAAAAAAAAAAQAAAAAIAAAAAAAAIDsAAEVYX0RJRkZfZGlyZWN0aW9uX2l4X2FycmF5AAAAAAAAAAABAAAAAAgAAAAAAADuWgAARVhfRElGRl9kdGlfc2NoZW1lX25hbWUAAAAAAAAAAAAAAAIAAAABAAAAAAAAAJizAABFWF9ESUZGX2dyYWRfZmFjdG9yAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAADp8AAEVYX1QxTV9tb2RlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAABK/AABYegAARVhfQUNRX211bHRpX3RyYW5zbWl0AAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAT7kAACp6AABFWF9NVUxUSVhfY2hhbm5lbHNfYWN0aXZlAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAADnvgAA/HkAAEVYX0NPSUxfY29udHJvbF9TQVJfbW9kZQAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAMm+AADOeQAARVhfQ09JTF9jb250cm9sX0IxX21vZGUAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAk7wAAKB5AABFWF9QQVRfc2FyX2FsbG93X2ZpcnN0X2xldmVsAAAAAAAABAAAAAEAAACHuAAAcnkAAEVYX1BBVF9wcmVnbmFuY3lfbW9kZQAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAFW4AABEeQAARVhfUEFUX3Nhcl93aG9sZWJvZHlfbGltaXQAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAIKdAABFWF9QQVRfc2FyX2hlYWRfbGltaXQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAVJ0AAEVYX1BBVF9kYmR0X2xpbWl0AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAmnQAARVhfUEFUX3NsZXdyYXRlX2xpbWl0AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAPicAABFWF9QQVRfYjFybXNfbGltaXQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAypwAAEVYX0FDUV9wbnNfbW9kZQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAADC9AAAceAAARVhfQUNRX2dyYWRpZW50X21vZGUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAGb0AAO53AABFWF9BQ1Ffc2lsZW50X21vZGUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAAArvQAAwHcAAEVYX21vdGlvbl9zZXBlcmF0b3IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAQAAAAAAAACSdwAARVhfQ0FSRF9zeW5jAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAA4rwAAGR3AABFWF9DQVJEX2hpZ2hfaGVhcnRfcmF0ZQAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAAAvtgAANncAAEVYX1JFU1Bfc3luY2gAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAJG8AAAIdwAARVhfUk5BVl9yZXNwX2NvbXAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAdrwAANp2AABFWF9BQ1FfZmxvd19jb21wZW5zYXRpb24AAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAAB0vAAArHYAAEVYX0FDUV9zbGljZV9zcGFjaW5nX2luX3RpbWUAAAAAAAAEAAAAAQAAAIW8AAB+dgAARVhfUkZFX3RzZV9yYW5kb21pc2Vfc2hvdHMAAAAAAAAAAAQAAAABAAAANbUAAFB2AABFWF9BQ1FfbWVhc3VyZW1lbnRzAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAEAAAAAAAAAdpoAAEVYX0VMQVNUT19lbmFibGUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAANG0AADwdQAARVhfZHluYW5nX3NlcGVyYXRvcgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAABAAAAAAAAAMJ1AABFWF9QQ19pbWFnZV90eXBlcwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAIAAACguwAAlHUAAEVYX1BDX3JlY29uX2Zsb3dfZGlycwAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAI67AABqdQAARVhfUENfcmVjb25fc3Nfc2VsZWN0AAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAACbQAADx1AABFWF9QQ19yZWNvbl9zc19udW1iZXIAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAEAAAAAAAAADnUAAEVYX0FDUV9tYW51YWxfc3RhcnQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAKWzAADgdAAARVhfRFlOX3N0dWR5AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAA6roAALJ0AABFWF9GTExfbW9kZQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAADMugAAhHQAAEVYX3Byb2Nfc2VwZXJhdG9yAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAQAAAAAAAABWdAAARVhfQUNRX3ByZXBhcmF0aW9uX21vZGUAAAAAAAAAAAAAAQQAAAABAAAAlboAACh0AABFWF9BQ1FfaW50ZXJhY3RpdmVfZjAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAAB3ugAA+nMAAEVYX0FDUV9ncmFkX2RlbW8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAHmyAADMcwAARVhfQUNRX2VuYWJsZV9wcmVfc2NhbgAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAIroAAJ5zAABFWF9BQ1Ffc21hcnRzY291dF90eXBlAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAABOugAAcHMAAEVYX0FDUV9CMF9tYXAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAANO6AABCcwAARVhfQUNRX0IxX21hcAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAtboAABRzAABFWF9QVl9yZWZvcm1hdF9tb2RlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAACOugAA5nIAAEVYX1BST0NfZGl4b25faW1hZ2VfdHlwZXNfcmZlAAAAAAAEAAAABgAAAGu6AAC4cgAARVhfVElTX3JlZmVyZW5jZV90aXNzdWUAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAdroAAJ5yAABFWF9QUk9DX2ZjY19tb2RlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAABDuwAAcHIAAEVYX1BST0NfZGVscmVjX2ZjY19tb2RlAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAABG7AABCcgAARVhfUFJPQ19mY2NfdXNkZWZfbnJfY2hhbm5lbHMAAAAAAAEAAAABAAAAAAAAABRyAABFWF9QUk9DX3BpeGVsX3dpbmRvdwAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAADMugAA5nEAAEVYX1BST0NfdXNkZWZfY29jYQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAACGwAAC4cQAARVhfUFJPQ19jb2NhX2FjcV9ucnMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAUAAAAAAAAAIpxAABFWF9QUk9DX2NvY2FfcmVjX25ycwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAABQAAAAAAAAAqHEAAEVYX1BST0NfdXNkZWZfY29pbF9zdXJ2ZXkAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAIuvAADGcQAARVhfUFJPQ19jb2lsX3N1cnZleV9hY3FfbnJzAAAAAAAAAAEAAAAUAAAAAAAAAJhxAABFWF9QUk9DX2NvaWxfc3VydmV5X3JlY19ucnMAAAAAAAAAAQAAABQAAAAAAAAAtnEAAEVYX1BST0NfQjBfcHJlX3NjYW5fYWNxX25ycwAAAAAAAAABAAAAFAAAAAAAAADUcQAARVhfUFJPQ19CMF9wcmVfc2Nhbl9yZWNfbnJzAAAAAAAAAAEAAAAUAAAAAAAAAPJxAABFWF9QUk9DX3JlY29uc3RydWN0aW9uX21vZGUAAAAAAAAABAAAAAEAAAA2uQAAEHIAAEVYX1BST0Nfc2F2ZV9yYXdfZGF0YQAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAF+uAADicQAARVhfUFJPQ19hbmFseXNlX3dpdGhfSVFUAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAD7kAALRxAABFWF9QUk9DX3RvX2d5cm92aWV3AAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAAD7rQAAhnEAAEVYX1BST0NfaGFyZGNvcHkAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAMmtAABYcQAARVhfUFJPQ19yZWNvbl9maWx0ZXIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAA64AACpxAABFWF9QUk9DX3VuaWZpY19maWx0ZXIAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAABlrQAA/HAAAEVYX1BST0NfZ2VvbWV0cnlfY29ycmVjdGlvbgAAAAAAAAAEAAAAAQAAACW4AADOcAAARVhfUFJPQ19lbmFfdmlld2FibGVfcmF3X2RhdGEAAAAAAAQAAAABAAAAAa0AAKBwAABFWF9wZGZfc2VwZXJhdG9yAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAEAAAAAAAAAcnAAAEVYX2NvbmZsaWN0X3N1Z2dlc3Rpb24AAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAQAAAAAAAABEcAAAR0VYX0NPTlZfaWQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAADAAAAAAAAABZwAABHRVhfQ09OVl9wcGRlX3VwZGF0ZQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAEAAAAAAAAA8G8AAEdFWF9DT05WX21hZGVfYnlfcGhpbGlwcwAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAAesAADCbwAAR0VYX0NPTlZfYXBwbGllZF9jb252ZXJzaW9ucwAAAAAAAAEAAAAyAAAAAAAAAJRvAABHRVhfQ09OVl9iYXNlX3JlbGVhc2UAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAEAAAAAAAAAKnAAAEVYX0dFT192b3hlbF9zaXplX2NvbnZfZG9uZQAAAAAAAAAEAAAAAQAAAHGrAAD8bwAARVhfUFJPQ19zY2FuX3BhdF9yZWZfaWQAAAAAAAAAAAAAAAEAAAABAAAAAAAAAM5vAABFWF9QUk9DX2NvY2FfcGF0aWVudF9yZWZfaWRzAAAAAAAAAQAAABQAAAAAAAAAoG8AAEVYX1BST0NfY29jYV9ucl9jaGFubmVscwAAAAAAAAAAAAABAAAAFAAAAAAAAAC+bwAARVhfUFJPQ19jb2NhX25yX3N0YWNrcwAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAUAAAAAAAAANxvAABFWF9QUk9DX2NvY2FfZWRnZV9kaXN0X3BvcwAAAAAAAAAAAAAAABQAAAAAAAAA7o8AAEVYX1BST0NfY29jYV9lZGdlX2Rpc3RfbmVnAAAAAAAAAAAAAAAAFAAAAAAAAAAMkAAARVhfUFJPQ19zZW5zZXJlZl9yZnNoX3J4X3NjbHMAAAAAAAAAAAAIAAAAAAAAACqQAABFWF9QUk9DX3NlbnNlcmVmX3Jmc2hfcnhfcGgAAAAAAAAAAAAAAAgAAAAAAAAAGJAAAEVYX1BST0NfY29pbF9zdXJ2X3Jmc2hfcnhfc2NscwAAAAAAAAAACAAAAAAAAAAGkAAARVhfUFJPQ19jb2lsX3N1cnZfcmZzaF9yeF9waAAAAAAAAAAAAAAIAAAAAAAAAPSPAABFWF9QUk9DX3NlbnNlX3JlZl9xYmNfc3RhY2sAAAAAAAAAAQAAABQAAAAAAAAAzm4AAEVYX1BST0Nfc2Vuc2VfcmVmX3N5bl9zdGFjawAAAAAAAAABAAAAFAAAAAAAAADsbgAARVhfUFJPQ19jb2lsX3N1cnZleV9wYXRfcmVmX2lkcwAAAAEAAAAUAAAAAAAAAApvAABFWF9QUk9DX2NvaWxfc3VydmV5X25yX2NoYW5uZWxzAAAAAQAAABQAAAAAAAAAKG8AAEVYX1BST0NfY29pbF9zdXJ2ZXlfbnJfc3RhY2tzAAAAAAABAAAAFAAAAAAAAABGbwAARVhfUFJPQ19jb2lsX3N1cnZleV9xYmNfc3RhY2sAAAAAAAEAAAAUAAAAAAAAAGRvAABFWF9QUk9DX2NvaWxfc3VydmV5X3N5bl9zdGFjawAAAAAAAQAAABQAAAAAAAAAgm8AAEVYX0dFT19hdXRvX2NvaWxzX3NlbGVjdGVkAAAAAAAAAAAEAAAAFAAAAO2nAACgbwAARVhfQ09JTF91aV91c2VfcmV2aWV3X21vZGUAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAu6cAAL5vAABFWF9QUk9DX0IwX3ByZV9zY2FuX3BhdF9yZWZfaWRzAAAAAQAAABQAAAAAAAAAkG8AAEVYX1BST0NfYjBfcHJlX3NjYW5faWQAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAwAAAAAAAACubwAARVhfUFJPQ19yZXFfYjBfcHJlX3NjYW5faWQAAAAAAAAAAAEAAAADAAAAAAAAAIhvAABFWF9QUk9DX3RpbWVfYjBfcHJlc2Nhbl9jaGVjawAAAAAAAQAAAAYAAAAAAAAAYm8AAElGX2luZm9fc2VwZXJhdG9yAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAQAAAAAAAABIbwAASUZfc3RyX3RvdGFsX3NjYW5fdGltZQAAAAAAAAAAAAAAAQIAAAABAAAAAAAAAJOgAABJRl9hYnNvbHV0ZV9TTlIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA9IwAAElGX3JlbGF0aXZlX1NOUgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAQAAAAAAAADGjAAASUZfYWN0X3JlcF90aW1lX2VjaG9fdGltZQAAAAAAAAAAAQIAAAABAAAAAAAAAE6gAABJRl9hY3RfU0VfZWNob190aW1lAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAgAAAAEAAAAAAAAAbaAAAElGX21lYXNfbWF0cml4X3NpemUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAECAAAAAQAAAAAAAACMoAAASUZfbWVhc192b3hlbF9zaXplAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQIAAAABAAAAAAAAAKugAABJRl9yZWNvbl92b3hlbF9zaXplAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAgAAAAEAAAAAAAAAyqAAAElGX3NjYW5fcGVyY2VudGFnZQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAQAAAAAAAACeiwAASUZfaW5mb19wYWNrYWdlcwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQEAAAABAAAAAAAAAFhtAABJRl9taW5fc2xpY2VfZ2FwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAEAAAAAAAAAPosAAElGX3dmX3NoaWZ0X2J3X3Blcl9waXhfZWNobzEAAAAAAAECAAAAAQAAAAAAAABToAAASUZfZWNob19zcGFjaW5nX3Nob3RfZHVyAAAAAAAAAAAAAQIAAAABAAAAAAAAAHKgAABJRl9yZWZvY19zd2VlcF9pbmZvAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAgAAAAEAAAAAAAAAkaAAAElGX21pbl9yZXBfdGltZV9lY2hvX3RpbWUAAAAAAAAAAAECAAAAAQAAAAAAAACwoAAASUZfc2FyX2luZm9fbG9jYWwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQIAAAABAAAAAAAAAM+gAABJRl9zYXJfbHZsX3dob2xlX2JvZHkAAAAAAAAAAAAAAAABAgAAAAEAAAAAAAAA7qAAAElGX3NlZAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAECAAAAAQAAAAAAAAANoQAASUZfQjFfcm1zX211bHRpdHJhbnNtaXQAAAAAAAAAAAAAAQIAAAABAAAAAAAAACyhAABJRl9tYXhfQjFfcm1zAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAgAAAAEAAAAAAAAAS6EAAElGX3Buc19pbmZvAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAECAAAAAQAAAAAAAABqoQAASUZfcG5zX2RibWR0X2luZm8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQIAAAABAAAAAAAAAImhAABJRl9zb3VuZF9wcmVzc3VyZV9sZXZlbAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAEAAAAAAAAA6ogAAElGX2JvaWxvZmZfZHBkdAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAQAAAAAAAAC8iAAASUZfYm9pbG9mZl9kcGR0X21heAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAABAAAAAAAAAI6IAABJRl9ib2lsb2ZmX2RwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAEAAAAAAAAAYIgAAFNlcGEAAAAAAAAAAAAAAAD//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////wAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////wAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAAgAAIAMAAAAAAAABAAAAAgAAAAIAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAQAAAAEAAADIAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABgAAAAOAAAADgAAAA4AAAAOAAAADgAAAA4AAAAOAAAADgAAAA4AAAAOAAAADgAAAA4AAAAOAAAADgAAAA4AAAAOAAAADgAAAA4AAAAOAAAAAgAAAAEAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAAAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFNlcGEAAAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAwAAAAIAAAAAAAAACwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAgAAAAEAAAAAAAAABQAAAAAAAAADAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAEAAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIAAAABAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAMAAAAAAAAAAQAAAAEAAAAAAAAAAQAAAAUAAAAAAAAAU2VwYQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAEAAAAAQAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAU2VwYQIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwAAAAEAAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwAAAAAAAAAAAAAACAAAAAIAAAAAAAAAAAAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAAAAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAAAAADoAwAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAAAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAAAAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAADAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACQAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAABgAAAAIAAAABAAAAAAAAAAcAAAAAAAAACAAAAAsAAAAEAAAACQAAAA0AAAD/////AwAAAAEAAAADAAAABAAAAAEAAAAAAAAA/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////xIAAAABAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAAAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAACq0sQiAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAAAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADQBwAAAQAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAABTZXBhAwAAAAAASEIAACBDAACQQgAAQkLNzPRBzcz0Qc3M9EHNzPRBzcz0Qc3M9EHNzPRBzcz0Qc3M9EHNzPRBzcz0Qc3M9EHNzPRBzcz0Qc3M9EHNzPRBzcz0Qc3M9EHNzPRBAACAPi1ygD4AACBAzcxMPs3MTD4AACBAAAA0QjlOx0IAAMA/AACAPwAAwD8AAAA/AACAPpqZmT4AACBAAAAgQAAAAL+amZk+mpmZPpqZmT6amZk+mpmZPpqZmT6amZk+mpmZPpqZmT6amZk+mpmZPpqZmT6amZk+mpmZPpqZmT6amZk+mpmZPpqZmT6amZk+89l0QQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABypRZDAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKqlrcEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADZAjPwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA+BeBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHqqZsAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA6lb6TupW+k7qVvpO6lb6TupW+k7qVvpO6lb6TupW+k7qVvpO6lb6TupW+k7qVvpO6lb6TupW+k7qVvpO6lb6TupW+k7qVvpO6lb6TupW+k4GhB5BBoQeQQAAtEIAAPBCAADhQwAAYUQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgD8AAIA/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIA/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIA/AECwQwBAHEYAQBxGAEAcRgBAHEYAQBxGAEAcRgBAHEYAQBxGAEAcRgBAHEYAQBxGAEAcRgBAHEYAQBxGAEAcRgBAHEYAQBxGAEAcRgBAHEYAQLDDAEAcxgBAHMYAQBzGAEAcxgBAHMYAQBzGAEAcxgBAHMYAQBzGAEAcxgBAHMYAQBzGAEAcxgBAHMYAQBzGAEAcxgBAHMYAQBzGAEAcxgAAgD8AAIA/AACAPwAAgD8AAIA/AACAPwAAgD8AAIA/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIA/AACAPwAAgD8AAIA/AACAPwAAgD8AAIA/AACAPwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAApwz3PdjyDz45TsdCAAAgQE/+k0GROhBBlToQQbIFPj9TRU5TRV9TTUFMTF9FWFRSXzhfQUNJAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAvU0NDLkNvbm5OSUMwL0ROQU5JQ0hVQi5Db25uUlgvU0JNLkRDQzEvQUNJXzE2Lk9EVQBDAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABTRU5TRV9TTUFMTF9FWFRSXzhfQUNJLkNvbXBsZXRlAFJfQQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB1c2VyX2RlZmluZWQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwNDo1Ni40AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA3ODQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA5LjkAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA2NDAgeCAyODcAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwLjI1IC8gMC4yNSAvIDIuNTAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwLjIwIC8gMC4yMCAvIDIuNTAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwLjkxMiAvIDQ3Ni40AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA5LjkgLyAzMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAxMCAvIDEwIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA3ODQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA8ICA1MCAlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA8IDEuNiBXL2tnIC8gbm9ybWFsAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA8IDAuNSBrSi9rZwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA0OCAlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAxLjYyIHVUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA3MSAlIC8gbm9ybWFsAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA0NS4wIFQvcwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABIMSxQMzEsQzEzLE5BMjMsRjE5LFgsSEUzLFhFMTI5LExJNyxPMTcAQVVUTyxVU0VSX0RFRgBDTEVBUixCVF9DTEVBUixTWU4sQ0xBU19TWU4sV0VBSyxTVFJPTkcsVU5JRk9STQBMUixSTCxBUCxQQSxGSCxIRgBSTCxBUCxGSABOTyxVU0VSX0RFRixSRVNULFpPT00ATk8sWUVTAE5PTkUsUkVHVUxBUixJUlJFR1VMQVIsSFlCUklELFNQSVJBTABVTklGT1JNLFBERl9EUklWRU4sQ09OVF9WQVJJQUJMRSxTVEVQX1ZBUklBQkxFAE5PLFVTRVJfREVGLEFVVE8ATk8sV0VBSyxNRURJVU0sU1RST05HLERFRkFVTFQsV0VBS19QVVJFX0VMTCxNRURJVU1fUFVSRV9FTEwATk9ORSxTT1MsRVNQSVJJVABEMixENCxDRFRXMTAATk8sQ0FSRF9QSEFTRSxEWU5fU0NBTgBQQVJfU1RBQ0ssUkFEX1NUQUNLLFZPTFVNRSxTTEFCLENZTF9WT0xVTUUsRVhDTF9WT0xVTUUsRVhDTF9DWUxfVk9MVU1FLE9SVEhfU1RBQ0sAREVGQVVMVCxNSU5JTVVNLFVTRVJfREVGLE1BWElNVU0AVFJBTlNWRVJTQUwsU0FHSVRUQUwsQ09ST05BTABBUCxMUixGSABSLEwsQSxQLEYsSABERUZBVUxULEFTQ0VORCxERVNDRU5ELFVTRVJfREVGLENFTlRSQUwsUkVWX0NFTlRSQUwsSU5URVJMRUFWRUQATk8sTUFSUyxTRU1BQyxNQVZSSUMATk9ORSxBQ1RJVkVfQ09JTCxGSUVMRF9GT0NVU19DT0lMAEhFQURfRklSU1QsRkVFVF9GSVJTVABTVVBJTkUsUFJPTkUsTEVGVF9ERUNVQixSSUdIVF9ERUNVQgBJTUFHSU5HLFNQRUNUUk8AMkQsM0QsTVMsTTJELFNWLDFEAFNFLElSLE1JWEVELEZGRSxFQ0hPLEZJRABDQVJURVNJQU4sUkFESUFMLFNQSVJBTCxQUk9QRUxMRVIATk8sVFNFLFRGRSxFUEksR1JBU0UsVEZFX0VQSSxUU0kATVNILFNTSCxERUZBVUxUAE5PVF9VU0VEMSxTSE9SVCxTSE9SVEVTVCxVU0VSX0RFRixOT1RfVVNFRDMsSU5QSEFTRSxPVVRQSEFTRQBISUdIX0xPVyxMT1dfSElHSCxMSU5FQVIsUkVWX0xJTkVBUixTV0VFUCxPUFRfQ0VOVFJJQyxPUFRfUkVWX0NFTlRSSUMsT1BUX01JTl9DRU5UUklDLFNXRUVQXzIsU1dFRVBfNCxVTkRFRixGTEVYLFJBRElBTCxTUElSQUwsVklTVEEATk8sWUVTLEFOVEkATk8sWUVTLFVMVFJBAERFRkFVTFQsVEhST1VHSF9QTEFORSxJTl9QTEFORQBOTyxZRVMsVElTU19TUEVDLFBTUyxQU1NfRkFTVABNQU5VQUwsREVGQVVMVCxTSE9SVEVTVCxVU0VSX0RFRixMT05HRVNULEJFVFdFRU4ATk8sWUVTLERFRkFVTFQATk8sQVVUTyxWT0xVTUUsU01BUlQsUVVBRFJBVFVSRSxUT09MLEFTX1NDQU4sVVNFUl9ERUYsVVNFUl9QTEFOTkVEAERFRkFVTFQsQVVUTyxWT0xVTUUsSE9TX0FVVE8sSE9TX1ZPTFVNRSxGSUQsSVRfU1BFQ1RSTyxJVF9TUEVDVFJPX1ZPTCxOTyxNQU5VQUwsU0hJTVRPT0wsSUJTX0FVVE8sSUJTX1ZPTFVNRSxJQlNfU01BUlQATk8sWUVTLEFVVE8sUkVTRVQATk8sQVVUT19CT1gsQVVUT19FTExJUFNPSUQsTUFOVUFMAE5PLEFVVE8sU1RPUkUsUkVMT0FEAE5PLFlFUyxRVUFOVABOTyxTUElSLFNQQUlSLFBST1NFVABOT05FLFlFUyxJTVBST1ZFRCxRSVIsU0ZRSVIsTVNERQBOTyxPTl9SRVMsT0ZGX1JFUyxPRkZfUkVTX01VTFRJX1BVTFNFAE5PLERXSSxEVEkATk9ORSxDQVJESUFDX05BVElWRSxDQVJESUFDX0VOSEFOQ0VELENBUkRJQUNfVVNSX0RFRixNU0sAQUxMLExFRlQsUklHSFQsQk9USABISUdILE1PREVSQVRFLExPVyxVTFRSQV9MT1csVVNFUl9ERUZJTkVEAEhJR0gsTU9ERVJBVEUsTE9XLFVTRVJfREVGAFJFR1VMQVIsREVGQVVMVCxVU0VSX0RFRixGVUxMX0NPTlRST0wsTUFYSU1VTSxFTkhBTkNFRCxFTkhBTkNFRF9NQVgATk8sWUVTLFVTRVJfREVGLENPTUZPUlRPTkUATk8sVFJJRyxHQVRFLFJFVFJPAE5PLFRSSUcsSE9MRCxQRUFSLEdBVEUAT0ZGLEdBVEUsVFJBQ0ssR0FfQU5EX1RSLFRSSUdHRVIsVFJJR0dFUl9BTkRfVFIATk8sWUVTLE9CU09MRVRFLEZJUlNUX0VDSE8sU0VDT05EX0VDSE8sQk9USF9FQ0hPRVMsQUxMX0VDSE9FUyxBTlRJAERFRkFVTFQsRVFVSSxNSU5JTUFMAFJFQUwsSU1BR0lOQVJZLE1PRFVMVVMsUEhBU0UsTk8AUkwsQVAsRkgsUkxfQVAsUkxfRkgsQVBfRkgsUkxfQVBfRkgATk8sSU5ESVZJRFVBTCxCTE9DSwBOTyxGQUlSLFRJTFQsQ0FTTCxTVEFSLHBDQVNMLFRJTUVTTElQLENJTkVNQQBTS0lQLEFVVE8sRlVMTCxPTkxZAE5PLEFVVE8sU0VMRUNUAE5PLFNFTlNFX1JFRl9DTEFTU0lDLFNFTlNFX1JFRl9GQVNULENPSUxTVVJWRVksQ09JTFNVUlZFWV9GQVNULFNFTlNFX1JFRl9IWUJSSUQsU0VOU0VfUkVGX1RTRQBOT05FLEJSQUlOLEtORUUsQk9USF9LTkVFUyxDX1NQSU5FLFRfU1BJTkUsTF9TUElORSxUT1RBTF9TUElORSxTSE9VTERFUixBTktMRSxCT1RIX0FOS0xFUyxXUklTVCxCUkVBU1RTLEJSQUlOX0FOR0lPLENBUkRJQUNfR0xPQkFMLENBUkRJQUNfTE9DQUwsSElQLEJPVEhfSElQUyxBQkRPTUVOLFBFTFZJUyxSRVNFQVJDSABOTyxZRVMsQ0FMLFBSRV9TQ0FOAE5PLFlFUyxDQUwATk8sTUlQLE1QUixGU1IATk8sV0FURVIsRkFULElQLE9QLEIwLEVSUk9SLE1BU0ssRkYsVDJTVEFSLFIyU1RBUixTT1VSQ0UsTUFYAEdSRVlfTUFUVEVSLFdISVRFX01BVFRFUixDU0YsU0tFTEVUQUxfTVVTQ0xFLFZFUlRFQlJBTF9NQVJST1csQk9ORV9NQVJST1csRkFULExVTkcsQkxPT0QsRElTSyxMSVZFUixQQU5DUkVBUyxLSURORVksU1BMRUVOLFZJVFJFT1VTX0hVTU9SLEZFTUFMRV9QRUxWSVMsTUFMRV9QRUxWSVMsQ0FSRElBQ19NVVNDTEUsQlJFQVNULFNJTElDT05FLFBIQU5UT01fRkxVSUQsU1BBUkU0LFNQQVJFNSxVU0VSX0RFRixHQURPMTUwLEdBRE8xMDAsR0FETzUwAE5PTkUsREVGQVVMVCxISUdILFVTRVJfREVGSU5FRABOTyxERUZBVUxULFNPRlQsSU5URVJNRURJQVRFLEhBUkQsVkVSWV9IQVJEAFBBUkFMTEVMLERFTEFZRUQsT05fVEhFX0ZMWSxEWU5fU0NBTixSRUFMX1RJTUUsUkVBTF9USU1FX0RZTgBOTyxZRVMsWUVTX0xPQUQATk9ORSwyRCwzRCxERUZBVUxUAA== Upper Extremities Hand_Wrist Coronal T1W_SPIR.Protocol UEsDBBQAAAAIAIhOhD7pilr3nwQAABUKAAAJAG8AaW5kZXguaHRtU0RaAJgAAAAACACIn/mTY2RgaRFhYGAwYIAAHyBmZAUzWUWBxK7tnw7vV8rT2BJ71/kTM245RiYGBiagbmaQrIAEw39GeQaQGEitApBQALEFRCDijBBxIRxqFYFsAFVUDQAHsHiZTXZ9jlB2fY5QpVZta9xGEP6cQP/DVIHSgO8twcF17g6S4Gv8oY2xrwmFQtmTRqdNVrvK7ursS+h/7zMryT7jQmlj+yytZuaZmWdedPMq1mb53eN5xarA9dG85qioirEZ8edW7xbZG2cj2zha7xvOKO9OiyzyTZyI9UvKK+UDx4UObnRycvzTaJbdQVlV8yJTbaycPzD/5ZIuvCvaPNKrpjE6V1E7+8Buy5a9ivdMYRffsmko/Su1Yco9J6VkbrT9RJ7NIgtxbzhUzDGjiPD7qPMQMqo8l4tsPP7j9i9pz8Yi/f843w7yjQjfYn7fVqzTE1r/fnF2oC24j9SpyqPeMX3NnXH+lJ6sVlP8/NUJK7djfyd782Y6ff68l6WQbkVitFr1op0OOnLxj9KNK/b0daPyT1vvWluMBp0il9+XVKJDTumkid3tqFS1NvtTes++UFYd0SuvlTmSvtlxRMsdUVA2jAJ7XfY2QX/hhJFcRrVB+l8fSuaTxExiSY7fj0Z0bgEUKVacmpdcme4btKtDqFSxZ4KijFvUEdbr2Yc/ry7OL+eT7gzBpB9E3Eq+3V0/DU+ia0Sn0DtSRm/tIvN6W8Wu0Kor4pOoG1qudRPmE7WkQ4m2JS3PbelEIr4A1Dn4r+FvDkLf9CTMK7/soX5OU2uo4JB73chk04Sc5RFKj7b48XK9mj0dwHS9peDzRTZgjj8224w2zhfsF9k0o2tdxGqRzZ6doFNZUu4PPQuGS/T0rj+BJWFk/hpBjq6TOjoqtn7jKDTaEucV7rDe2OYM8FjhOedRQi5VpNA2jecQEPZ4/vpymT6T10Km5O4pN6wQmTImOeoSH4oElpd3xUDFwJaQfipU9cw/xBDazm4agz5NdIH9RnkARvaBlC2oxIprEVZi79nA3uOrWqFqgQ0SIB2oDZKsI7eJCrk6sF8jr6tfL9HgPpW0U4ba6t37uwTP0+XD6ormk/MlkLDSBahWN7pu62R9gDbYXVW6rrXdiu8accoe3h8R4LDzXYD0Fg9M5xXcOnvg9J3X2Opd0kkzV5Y2LC8Vu4Vy6V2N3e+dhV+EE9RWx6jMuLdfOQNEWTaF9khLcATGc438A63eHqa4vhQZ8OM1s6UX02ni9sXxlOow6JwlgEFndpxUnh0PGvgc9PvtbOrmQdllCv+97KJFP9BbbWMglAyJF0YYPWgAqfnzoebrStgUnuTa6m5LSX3kHelViMQWKDnoC7EttDQNuqTybutVU+2fDnl8qJBgG8QZEt8502LwpWZCwBHlCtm0xuypcdjLQm3qHynqxt3Ad17hCUZGx+Q7Ma4CGZQIISntR1GH0DIhLNtBJAXgBY2oU21eGUPXXkvYN6qGHIsGlUYTFNgZhEFGcCXeW3jZ+xBlFCW+ZPtbQOaGb3RHgSlSKwgXaNStJNbvseRgTOuqU+taJlTu2grn9zZd34Gq+NiG2E3TF/YYqT59XXRbw7WRZF5dvU+xnCH6BmHoMlXHindFaUX3+aWRqg4CBTT2EDp7hk7s8WWbpUBBAwps3eCE4DA5Fy3M7mDQeRgkKJmDJczu8hQY5oKLu1m47WT0Z/eimU/6L4N/A1BLAwQUAAAACACIToQ+I98/4W0BAAB0AgAADQBvAFQxV19TUElSLjFydGZTRFoAmAAAAAAIAIif+ZNjZGBpEWFgYDBggAAfIGZkBTNZRYHEru2fDu9XytPYEnvX+RMzbjlGJgYGJqBuZpCsgATDf0Z5BpAYSK0CkFAAsQVEIOKMEHEhHGoVgWwAVVQNAAeweJlNdn2OUHZ9jlBVkc9u2zAMh3cesHfgAwyB7C7ZIaceFvTUAs2wXXiRZckhpj8BRTcbgr77KCNpmwtlwB8//iidkSV0GAYaqaLNlZbijlPXr3scfQim1Wjz1Jm7uzOGkkWGqB8GQ6aIwR0sVy8G7pls3L6+fvl8RldiYeVgi+xHgxN7nw0OcfZmqwS+kD/9oTx+w9l1eLQ8YhTWE6vtjcEa++8brWmO0qFrIWtvQDuVgX2yLFB99E6AKszVjyAFyiCWMpSjULIR9o/PEAqDHPwFVmz39Gt10dzMpav8cvze7QHJNL2u1+zJ/qU0p0X5ccRt3/5AKVGeWmOyebRS+N9XVYGdpVT9+6Y9kbiDRir5GugtxBOTz2KFSoaFdzbD4EFvO0/aErgkcIVL1hCardqJRGxcwbtqV6K6XzzDSKzLN1dTsU96SxV2D6vb6Nrz87kROklO+mKwMQZ0B9isDaT6AfuxmK5Yt16ofq3Q+w6NuB2gL//pP1BLAwQUAAAACACIToQ+ZahT49kBAABLAwAADQBvAFQxV19TUElSLjJydGZTRFoAmAAAAAAIAIif+ZNjZGBpEWFgYDBggAAfIGZkBTNZRYHEru2fDu9XytPYEnvX+RMzbjlGJgYGJqBuZpCsgATDf0Z5BpAYSK0CkFAAsQVEIOKMEHEhHGoVgWwAVVQNAAeweJlNdn2OUHZ9jlBtUjuT1DAMpmaG/6ASZmDHu8ej2OoKaGl4NG6UWI4Fjh1seR/c3H9HScjdHENjZRz5e0l3tojfW9+x42oxVV6Ofhr2h3cH68h7M58R07A3Nzd31uck0kX9MNYnjtb3AUslMXBbGOPx/v7F8zvb55iL9sHRFnLGDoUoGdvFRuaoHfbEdP7Jyb21rd/bCYuzUYpW28+C6sHAl8AVao8J5tpYsIsEPhfoVUTBKkApYOrJQZXmmCq8xCKh5KHgFK6vQIkUcivfAyVoldMAluGUYxsJauDRsoHX0GMh32K8wpQrC+cEEtYG6PJFJfRBb1CAZZGAnCpghcgiqgy5vBGutRGourRCLA2KV1nF7zYlTwxXPBhjazx8eK/n2KLs4TZGOBeeLV5wVJCioBk6ApcTge3UgCcS8Fyq2M7MFnbL9Uax3n2tGlmkC6/ZRZdPVJYQecRhjiL7xebCttPQ1zZY+mrIZ41/DWIqWbIOFuaRqBJ0P1oVDV+F/aaSYQuMncKxhNwEMKHk8frg/KPamVQK+2W0aVaAUHgI8tew7tIC8yBW4elXwwh7YzaOSH4Vq7nodqS8EYGSLgLmrk+fv20PVobtjw4660t99uh1hiFy5P47pX9W6WnRhX72B1BLAwQUAAAACACIToQ+u9Gxn4AAAACaAAAADQBvAFQxV19TUElSLjNydGZTRFoAmAAAAAAIAIif+ZNjZGBpEWFgYDBggAAfIGZkBTNZRYHEru2fDu9XytPYEnvX+RMzbjlGJgYGJqBuZpCsgATDf0Z5BpAYSK0CkFAAsQVEIOKMEHEhHGoVgWwAVVQNAAeweJlNdn2OUHZ9jlAdjjEOwjAQBKmR+IOfcE6gSsU/tnHsu2BhOdHFCUWUv3PQjFa7U+wBbeIR6pr/iMvku0eHxCL0Ywl18tT3B2SurY3FAkFqLpD4CrpyI/fUHMpwnrfrgTiXWc1zA5QTYVLmShjLxjSYgT3z551rumOLHkvQhGgXZO3I2WyFM+3yBVBLAwQUAAAACACIToQ+NWDnx2SBAABJgwAADABvAFQxV19TUElSLmpwZ1NEWgCYAAAAAAgAiJ/5k2NkYGkRYWBgMGCAAB8gZmQFM1lFgcSu7Z8O71fK09gSe9f5EzNuOUYmBgYmoG5mkKyABMN/RnkGkBhIrQKQUACxBUQg4owQcSEcahWBbABVVA0AB7B4mU12fY5Qdn2OUKS9BVBb4fc2GIq7uztFC0Va3LUUdysuIVBBQpFAcbcCBYq7OxSX4FLcQpFAoThJCzRFwvL7/vvf/fabndmd3Zs5cye577z3nPee9zzPk2sPaw87ADJtdS11AAYGAIDx+AE8bABUHr/9/1v+08n/3z4wHgYA5Hj/8QkTgwPwhBwDkxzjYRjA+ugn9n81APzvC8YTTCxsHFw8fALCxwZtZIAnGJiYT7AwsbGxsB63Bj9uB2CRY1OwiyrhUBrY43K8oxILSy3C41RuGqQ2nEdwPXd4/wmfgIaWjp6Bm4eX7ym/uISk1IuX0iqqauoamlraRsYmpmbmFpaOTs4urm7uHh98fP38wQEfwyMio6JjYuPS0j9nZGZ9yc4pLiktK6+orKpubmlta+/41tk1BB0eGR0bn5hcWFxaXlldW4fBd/d+7h/8Ojw6Rv7+c3l1/Rf17+Y/cf0nzv9e/m/jIn+M6wkWFiYW7n/iwnji/58G5FjY7KI4FEoGuPbvKDnEwvColFOLmgbxOZ8bIqgd3s8T0HCJw7mR/wntf0T2/y6wT/+fIvs/Avs/44IBiDAxHg8eJjlAAYAmPiyOA/D9P1ibs1RqAEhy3On3QWK7NaRK4Rlrjyxc3d9rEKZ+yvRmg0bn7YGOMV0ahH9y7l/CqoNsQAI9TMqYjeb7rgolnvPb3OYar1WTb1YmTTz4eJBLrXqbsMUB4t75gr9KXFrMyvuxAp8SsDQV+XWAXVeFUXLH79o8GW9VGvVSMz5PdNm+FPgbZjOp3x4MGmNbxJK6BgmaIax3WOWfEtcUZRO8UFUe8jEbpXqLb0FFpBOriE1l8GjG83KDOHSWDlybX4pd2X9/8xyNPphMzg3/nQSmwiCmruDuIbNWXK330z7/a3pta5brWUFUxXLthBXNqAIofErw/dmowmmvyj0uTXPT0qjnE8DBIe7v2UyypnHI5yhA+BLGDEC/uDTtqYOrBfnn0UFWzkgXrEoup6BBHXasaH0LLaYlH4CBGtX/adr4hvRapoYEjVxkSuNsSUq4KRpsi2sl2dZ3CTOdnEmi+0HTOsI64QyVCmyEPCFHGwlzWD7GVZTadpPKqu/o7QQ7CcKCxibWU7/95MMOZQ95T0hXCSiO4/vfzX+W8wFA2d3RLdPNOtwiKv8z/dgNo6208ajgTUDOtXfH+RMZtXYZ0d8/e0pPN/JQzukhkgUCLy1n6moO83yCSVQEpKfuK5o585o8u9RAnQ4K4NcHQw2ceZtumDRxT8dNbHTqr4jK0t/ZHOMJdkcLfHPyYkr4qY8JbEIcZP4+6tqqaee8DnRpb3X99tvctm9MsdIk06g1SjW4evqbINUzL+le21GobjMqABjoW6oXUAvs6iu+wUJ6sUkmpNRNvClz4hARb1FhBH1mw7ZI4sOcqmdwzYbtPPtytsWMBRqqtC40GZukZeUbH/z1stIDXeIrX+TvW6nDpHUdu9bUHrvbRtpqz2E6YdCIQ/BzXGP6n4OuBpb8x7EntBYVncZGnKV+EdgDgucaFwal55p4KMwPoYr8xvPPjL/SmdrMhzJ3HJDmKYAlU3C0CNOTv1T/rJF9r4oPCNUkejZAgUkUNXjFmGGFmxD6MczqpqzVtAOyPuUoUbao4uz9NGcvTOp8qlPTuCQggverlHTp8T7O/k/MgjoQzaml7eioX+sfBR8RR1cLkBT57dJGylvF72YJmN/43i7bN3bmu7OpDs8PuYq2q3gSNCRhwDasRUlb2YgPqGDveDKCclxKXEOuM/+eAMWmQcJLcj23SkPaZebUE8ST+YpylZiwU1kByRL7mryXbEji6f2G5EhvUFJWNYxuebT+8PV+sl2sfnQStbsp33Scjew3LniQYymx5LZG2qKB1DM1z7W25zhZukJczoqY2KpJ0AzP1jgrjOGNQDtS862yHx9XsndpNnfpYFsTrdm+/ZdCFn3olCneNDu3N8jayltHc9NnUvAuBQwwwwNgVy4rIUjlelFoJb7maPZdjVUXBktZbWtK4xu652DwD/7kL9ifIwJIFpYw/lSLtsemqfd+2nmRw3cd5qX9me+3GrvhcI+TFxSj7TVdlRGW36ygLoes5+SGKkbsN0iXjgaZoYWigxZuaBIkqvuC2h2mm9ldc7RKKDFadl0Rp/t6ae+19Ofz5iZyQFlG6lSE6eTkMZeLSeosfQD2cmsspaKQs3nmgmZxDm+aH9Hk6QSm1zsB4ZVxXxd9qSY2fRxnao6OrB6qxL+jtAcy7V6w48NxqGd8KB7XnhBT3PupV4AUTaxIegcMdnXlnzfE0zXpo5rMmoVY/z3pGswQ0WENPUqc1u7XHX7t57Hu7r/QF8Z9y+2aNHJ0XzLw39D/hJ0jxxOqvvGp/T7xja1ns0has3TLNDoi96VgsZAW1tvW+5tVeU97n3AnVObxEd1Zjj8EJC7x8G/PpGdIWbzsfCJAZR3Bwq1sQkB3187/wkS3CRBUVAx+P6pAPVsCBJFe51e5rLRLJj4RO6pv5mPd0GE9z9TjYHNKzZ5gQwypJvxrryu0dtviKVDqVAEK1R0PqBdKhorV1j1bp/N5N4etuBP5T+vFvRMieSjYHFyPf/FmkXtROEiv2uI+AdZ1TPuFWxXqqcxFbwoqM8F7X1uoromKHpMn60P8GhWh1PpwnSFPv6TarvuhYtw8hdV9BfK++cULjE11KU2A2qsowL+fYH+DjtzA0XjStaQqd9935NLBZ5/SiIbUcTFWzwvV374fHq7mrg92IKZK+9eESa/v4MJhRqSII7HRNjAhFDUZyR2K7R88WHJH04GUz7WvtgT7m3RE/fQo2LBlR+w9AIYMu6w/4k7cd8N/H2cjliZD3i5yVX9L4Vnmf8EaY0d8JwfftDOM03IOt/39+Vj9JxsNrLzzgP98PpQoluUfI2D8iwg747wxIKhZydAkzNRQ5SkWmdIgFosS7idStpWEHN1TP0MPojiQQ5dkMsc3hV7s0H+vSVb4Bt9jMpeewfCZc1TgNVOMzPIg2wPSpuEzoLN7qdzV/XVJ9Rj50PgJxc5prHIl77tYgzS1eK8HQLSsO2jni/CdVHDFA8D9EFZW3V7OFYEZzJtz8GKpBTtd64VQL1ZapqDRL8NQzLESvvo6DnoypmbcNXOSjesmwFdXTC6nJ6VRNB9H2oQ6Bv4WdOd631jAvtFsLDWTijLbuce2cByIKXcVuKcro1R2rfIkTnvs/HdqEi0HnToXJGyeWPhsClg6sVGtYlVXKHuCTO17ngmfRqd3heBO3lTlLO66QpkdtnaRgoIXJC0MFscfCw2313n14uRm2IcZsdRKzIx+U+NzA4L+MudGCx4Ocz5p/07kb/Y0ffjtE+unmH/TnqgCe1MmHZ0blJGvc+ZRrHDfn5QTvkLXBbvm+AkTPOuUwxTV7vMcUc6pNAeK4xum1l1j37BNb6T3rkHLPaS+hKhClJzLqo+Nw4kGTQgvSEXLjGDgiGTfVCqlNgF5bqz0DZ/ZyXcUktyDsVOKGINu8uoh5cOda9xtGXUVzK0CpZa4lyAdRDk3NEls3UFKXrlLnw263b+41r5h5dQqtYkFCRXF/Ni0UWU9vZ7uoKgSIyvKJNvAWYjz/xpL8yqlSMspU0o/QDLdajzr+auRupDJB4B3BO9E6/Agj7yXRSYNhl5mbS2hvJwxinEoSzqyR1pvuO7JwtYv9ZybXybLmgs2bYbHUDVpTfKpUjJEJ4WOgGr1BMufXntGS14ofcMVYYznncWOCFlvXVssp84q/lLD0hTj8Hx5tzcGzhNOogkMI6K31U9j+FNIuRDXsQ0nfRwLrcH833dBdtY9VkDGD4RPe3JcZVL1I8wMBzveVJcI+4+avb/pGO2e4YEO/5XHQGyVlB+zMCNG8nPLIG6HYZAW7ysQDydNUw3e0FhvqfM3gmqLzzzDuDNDwVm3QneC6WqI7dECFg8G8GqQWSmYctgUQnx6WXOwnKVm80aLpaPGrZHNSZ79E89bpnO35anCRKbUf7Nl7lK0Wco/bK2sy4v1jwn0coOpQJIHMlymPsvGtcOqOiLZUe7OsXlzGMKCF54UN2vHK02E3cEvpjmXsDfLSxPSPrt8Vn/XBgmm/fK2E8L+1XFyojEKPXn9/eAF/eyXMoYXK6egd41dpbZeVp65xS+4vhGFxa0W2bqBPIWy9NHQxqShG12Cq0KDrpH4IaqU6el/6QDUV0nZMSIdkQuW1ShZzD1v1vXjm4JP4tuUQL4ORWCHZGN8sMyr2JLEkmCghSOToQZdygT/S6aUW4ufFl8xv49/S3shPs8cPy1Mc03Kj4HOZ+AhCNtVs6kmT5+yp5jpYd7maNlc9jnT3jpfIGwKxClhTzv+1+D3TTqV9JmD+u7rYfPviMkiuykzjjfByfoo7r06edjqMAs3KnhPiHPoutN4RZyZPkgLXhRqNwPyhv55Yfphf3z/y2Q3N4+akzORjYjZskOHdDVPG/yE2WnLetMmmW/alp2GFSJapLnvwqHxMjWc7AHACQhIKnO76SvhXv6yYsMgJLlmzUiKylJvoWQ5nJcstWQn70gppQY4xQ5HNIhwvccRLXVw+GUQawfUqmiKjW9xf4XL65FY+uQDVwDgmcSld4S41Yw6F5K5L8PXPbDcRsP5uoUpk7/5pNsK+gBAJIVqpjs2EoyEOFSGleFI1nqzBgnakFovfJp2jrfuHTm4NE1/vcxt4vmSnPwBgHf9e4PLe4tKv8gRGxtgNN+jI9yxs6mi2hl2dn4pZKtHx+yyNf6ChqRCsfPVaOdcHiHneTrJLjfetze4EISCwVJtG2msLVWBbttyfZsCydqJqHJHhfZ6DThYNYdLC9/k7cj5M8mOib6nfhlvEuEfJc6WpNFNFWDLoS2LNsbylu/M7AwGWxIxLG/e0SS/THzv5OTU8fu77GzKx+SBdcflPh7NFg3qVhUoLG6COSPtGPP1wmTL8ZYXidQAociX418U53rcmzmhL8/8DduCbS+MQCp6qxKMlZc1ZxxHFqzajRqY03pk4UzubdrN2SoRpgYHne8x34mhPhLShyKFruoyC5j3708zu5zHfZdo/3pQajyRSnjqpEnWPO6Q7P9lvhFPZpvVHeYSH1ABUyRTXMkpWd9YL47HFx9dyXNMtnRnN3qZwb2Wz0NUwznUrEUVxYZb4KEb8F44c569Mw0iCk8SME6yOz3cLI+naBFQrUBHtv7RFovlTjJJNAh9YZFSN9zUkxs3fbjQd675vo4To7dzP5dxo16KpRbWZ+H97PGYqLU1m7kLsXt6ApirabljuVKKlLzfLaCZUEmwoe2RdPcOii3NFbFD0yLx0d4lrVisGZIwPhGvPubfxS5YxaK/V/FJfurxLuN+PiM0l6gvc327p/8tdl80etx8wOY0temttTxH8JopKZv/GyJpvuJQgv/Yvfh9bFHvUtC7mvvmXWZKm6XWd/auHivOttBX+qVAaX57eTs80dToyDnZgZTDer+zu6mGOda1P8P+15YJ/U69gRXf5nv0aFq4VkHlveFf4DZcWnUyNfyvZnpKngeAVUmKFT9j3HIjZAZutmN6zCpzrdx4pN30qHBWqOrzKt1hnFBOoDTpBe4dly37j7RdJg6+tWmDn8R2n2ltiRZ9FWACwx1otmTDpTpQkNpuYCIDkPXs8+fjmtoLseJIX8T5gZuLBeXH+lOBKIfZ247bp5IZzkXgTi9vraVL1ify3XXgT/cDTj7zyuCwEl8MrrfGd+uM5p9mCWc6+9l6hEq2T9DyqHBf+IydYYHFqm+imWZT59PEFx6WhHlvKTb+knZ23rU7lI6+0o473mEpcQwsuuNFoIsCK46GVoaZDVoDRUiriRUUly3Z6ZRKwvhRiYyhnzTSPKtJn+ZIbv9rqUOlm6zKKlWjko2+6vnkdB0zRO4e4czazRuUsJ3NPWejgMuWO73r4fsN/deNezI7CglnCMlAJCuutua+gO3+vX1ujeSpd043XBa/XqUwSnz3GRN+9b5c90BzOEqSyWutICmEY1GClBQVPyxFmwOKa8+qJWa1Wu1b+9aiqlj6L0QpeVpwigvyHNBSLO8Ie5RmZ7KMNR6UsK0189a/ZOvHDPtbJQe65YWbNZM5zgtRpC0Hxr5rFU+fJciIv6V/eSagSyrR5dHk0X4jsXmzsaXH/c3m6RVACU8iWfRzeCxWoM2P0HoXp0x1vVcLzsu+iUADacHfGx5PJvVOb7fbX6kXUsuD3CeIOXFNbLqZVQ3UI11AlVZV4QPyykoBweCV65vyyr/JvsH+91X2JbR+RpJtJV6empM2GYaSWg6GCaeFeAOy5SsLE0WZdqcC+6RMflJZIRxKkKaJ38s+nsoLGmKCBV2QLTZY4ji7USWECGa9sfavCQY7HLo1Sdv6vfD3/RbtXJoqppoq+Uiz6tuF0OkRF5JBQsHezBJ4/Mk2+WCRitsWZ/6JNCiyIqKtIsHNljsBfmnjGTE4kWiMY/bPuiRBg2n5KOcB8IlldSCz6TgFSLZ99FG+IWD3XnnJDZYcXbJMEDVHlMvl+fxt7YYj32/qxF11M0USqWu/3mVZFYm/0KO2p210QnVbfzQXLHTcO+be6p+Bp0BiUtMDhfpF9IOwvRgkTmrp2DtgmaX1iaSUXwfHyrXAsK6U+ZyZ8g+Ci615VEz9gjqFpInBUxfwX9PV05rgSgvwwvF3QsLu7CtOe4cFxSTsFIdd3lVG/vlD4s9at058A4o2ciqjIWIIjdjkmCDMXQj2cdevGPGptnbUuz0I3kSs+Dq+0wMgQsrCqC0pdI2RA59rvh3R1E44hxt2aIuxfJVnujJ0vvZjDZZnpL4gaMtM+yrwzMAB5KayXyLIpT31rTaeK9oBwRm8PDML11UwzvC8rGO0kKr6mEnb5Zybp2fcvMyWyrmi0pDLP/4kgqsrwoISb/JVaLC6jw3LKiiphr9tvO2WemT/oJ3R8DMqfFZtVZzXjN+8SV+nUUOmOPi77Oi/cwPi8KOcWn+BZ109S5cynUINCTnFQQeGvpvgWhBvbpMKtc+awbrtM+0U0iqIg16CLRHqKbJDff7OpH7z8AFA0vP2Au5NCSTbuu+H9pEvXdkzGZxwqSc/APBpoxPcupd/psYNuWCCP9hph8yzIl7nEtsNy7MhFQZ6LTfUgLquqj3LPdRV3cnE5sSgcW9aN4bj8cigF+cqHAHmEcPkP1QoIu8alsWtgjkt2hd3486BVAoey+Ib/mvQWzc2wyKyatS7Z6k1At6iza90npfWXI+d9t7qBql0+qCUKlHxFjmzeq0rnj2Eu9/WC0ZMpS0D3NDkkVNkfSxdwbPPtpn8zvcVTVxUAXN6YRAciMuZ4HF/q3pVIFJll3PDG+E9pCveVhF1xWxkzc657LsZ1Ix397KJcToj4v3TCVhqpxJyNanHcfeCDlZeUTkI9C7bFq6ocOsjRdS3eJehrKA3LgmTnAuQxsvwPIMWLkNOoaEsJ6OIP/SOl/1xkvkCWbtjI4N7wTpGNg7EIaor9cWtUl3xFonkZfJerpxKc7KvCGgycmPWHVNNioK3bPxJspxLLI/JxnyLf8AeAEUeZg5rL/sX/2ofOA79mxEoBI+O2SSQUDN5AQ7l6VAlIyE4UTLbBKh+27mrDb6RzdSFIJU6iEuikbC4gO98yujpdLg/F9PzVA6OAKFLvWj5ZyjSXZzPdUgZlYU+ZuBNxudE1mFSIjDIV0jKalm1oehkaq8fm82IJzQ27eDFLoe3kKmsePUWpat35SHD4Lz42fNXnc3GwcoLSM8fhGecdi74tW6WnYlh5J9IruUN8+aTmHNeA1+HtWnNg0o6OlbqziUUzszPnWh4DeZjle0CP5WVeH8OOdW0wItTNVbVJ/22MdT+SJsue22/36LJiRWPV3J87/NrXPphYseWtlEq7W0k33TqwwvFougBtOS1boZP6IKCd4MdXy+5WNlI7u69+rTZxuw5BnQWzq5wvy01uo8hcJbMetP98+nB52S/XXy7yhA6VHCPBaISHKjesaRtcXwR4BxYVn0MdC6nStL1d0CFasLw5B2zSCxNTX3ewF/LluwqRFcg1NpLu3oT+6+DaPodevWjwctIrhzGURV80qg780kuNVVOhafvG7hHAEEF8ODnr3q6kWy9uWckXQGSWeVCpksWstnp3zO5FMeLDAwlMjbJzcCpBv6s1QrOxAy7J9ao7L087THTnDFdBGlsUK+Odsf7m8g7uLhbax2Z5gxLzwJZ/TDnTkod1QftNbgvKwkrdhDBUpCVXH6RxMWwN4UbDDuxJjaT7zIRKy9E8gvb++5xco1sqebKN1QBr+QP76P7GKe8b6WClJBMDMKFvt4x+RyLaNbDrry0JhOxd/Wj5zqcYsOVKk/ISRa670roASirvdcpyYEVXFiw2RKUo5ZkbtbtCw+S6putLqjFV87ntbzPJtd/Ar4r13vfsaK0Aup+9CfeqXgzl4expBfgHf3Gp5b4i33A7usyxYpSL3XJHdmJycMxC8xa6/cNUrnP9gzSQpLeGh58352FMjjPNecf31yxnn0/6VaeT4py1jIp1afyMnTK+iC5+E1q/umOHcmdKOIjKhdNrqP7fDiEN8uiqRVxf1Z8BHOFyknZODNVmRlqV1cxBvVWnpvjLcfgHvSPBBLzQi1Z2srtxNxt2ZFy6C/C56cmGK2L/gKSCXU8a1nKyt8rBzHZuGo/ceSG4C+DShfrQHXFPY94ndW7jim1br5vKGlif+BsDOLQ4nqpxhWFRbpESunOUBCfHCfP5ZFqswV21BXdsjrBmxb/u6PSYfGWEc2F8d5UEvyVhvsbn8AfhVHYZnt3vc2PDfd22Hs1WSSG1wXvV+qhc38HFcAJp7ox31O28fEJwM//PnEgcGq37jgs2Ue3kjIT4O9OUu2kc9DEo/ynynh+N5XavCV7uszowIQ9VX/a1QR13Bd/n3c1Izk7usW62GYlJL21bbTqc6JwdtE8xlPm/Of8AaCxNYivFOW4n5Xlh/+GSxzjnj2IFilRnogI3yO+uo4ttz25ZiFbFNfluca2L7djJdc0yJEiGHoeid3endc9QcDpw5rT36zeXwwuuA7t6vs09Ms6fDDnewX3aeYb948GC20rsCeVCc19O3O174uIn/6o1r7rB4H3JYhlrpVQM1VuZD8Oc+SgubOE7auLV1qKWMCPjO37enzJzz3r+CNSOO2fTct7PuK9MYrXALmSi8QdkR5etQxJydGLqy9eERLi6rslqYj+Q3U3sy++jt3EwpjNFGrMhnu4fTpV75bPGT5iiZt8FlVXDp6FsjxF9DX5l5jHzN5xXNS/SPRt9zUhhdvElU5OtXaJkD5PRUqNsaI4t2N8dZVvR0KIUEXFqEZUDsIW7LWo3qOx5LNgLBm1xf4mTC+2x4ozdSrKgvwlj7goehw9HUKA8kZc7NglBpntkpJvHm0jUlAZvonvYRvQ5I8+3gTiUUIQ69USUBWdeSjfuabhYYgW19Dd01v1kNUHQJPUpyDfAzDtdcJSj92eAPCgZUWCmBFqeRaVJfgWlK7m1iHGbm5gSp9B177+XrsmaIB1tiE5BDNIBUW8W7LzAGBdB5qRbVnU2HjYsrSaLeJkTo+aRVtGe1/fTBZiEulGxQsf+uMBV+UZRop0HeH3tOaIrfiqmYb144/By8t1oU5IzNMMeh+jtIWmRDGXmJZGqBjTCANEJbMAS5b6NiBk5mY7uhXCeNRPFmQCKT3uGgu9M4L3Yvtk6topzaf6MNOqJnl3Jtb16mDQEQ2adPRCZLZJvUGXM5gamR/si4EMpDEOS8JJTeA+56yYHtqaREpLG26Vys+vWJ4VpTamqderPPmMUeO+MwOEfpQvqkWxjALzKE1Bz6G0q88hTiig4Sqr6oojIU9X+FvGTcn0Z65Oidv7uPsDyMCT63wSpG5UnlzGcA514feMXUI4X9vituWe1pxEFRMrWVT8O0ceaAI151S69zILu7Rt0Y5LgcbK6xZgGYynI9Afvk1CtfS6ou54PEwbFTlHrxK52aM98LusPVJB/k4pB2rRuAifEyxECqFzd3gQm1sFVfz/cgJR4RZ2ZxenKTo7493GExlbg3ui1ZroN7izEEwfq3idZDLg3DYq+nUvg0tNpdxMYrxwFqQC59/81RWXOp63qLaXhk92xiYtL+0QTOJvBJrH8tgysiPWszAOiqYwT4yq6Tfr4dH4NtchqfIz/l1r8ct4P39+IrOThjtKyz+DITyo1D3IOnS3L08qNohxt47XuAXBG+OdheYPxjWcF39TVcIWsLsBT+/pagbJ4wnhcwrq3G02oHDhqxFoueN2098eH5HRFotC2DtOiwOIFtFczPfDRd+NP+EHEe+o4ixgTNugfHssitXuswvdP5LGyPrOlJ2VKuZpmM4zE715RV0meLSfRsSendfxAkYNlmnA0KgNzoC3d7W3dXfpyDDb3ZLXZohvEmKpSzWmq9rvKpvElTrQQal93OkK/JdlqUtRtLZILOkHQOL5+VWd5YT3qdp+vId0RkUUt8PASUqmHwsT0UnHcNN4jfAoCQrGCQ+S3hJDzHWt+vSTgN/+OM5koVq8PLGxsrExBcmovzc/SXuj/XZkLgOTzwySGTOcQpoRBIIftvaaBouKV0qI9fGCsNvoRfAW091ZbGWVm+UVTckjiPTHGz5zBtg+H+y4aQgPUgGBORI0cNoqNg9fc5g8AGKzBWNrwzqdWPkIMOEbnp5PWp1Lb2RG83ERm+0VcrHLwrWu3UhO+YIyyxL3PktUjDpBSac8ndroX/7YL+/azTjB3qKQ6JV0cNLU6wXY77NVfRpbko7WXH47VR4tq+9P6fXIdVgOsqCqn3nclkNFkwUxYSG8J/IsK23MGqZZpt3dQvCY8zvbV7rlmFXe4Ckvp+TbAGZTbBZq3GlulUgApvEdJRBSowaPx2dVX24FCS8a9N0SHsMkv27DPh4kptOmjUxR7JOhHImmB53/0D/LuLSL7X8jkvAomMJlufcuSDUey0XcKsNo3N+uX1BGO3LIkNRebrAcBd8lsZ1qasWjBgHarXJrldsL6ojnRuh/ftZ+eYdCVoQFqcFtlHdZGe8UkI9dFbd004zDCqIlakgbmcn3MHx8BLg+Yn6ZfH7xnCw+LeG2/A3Jhubc9zLv2vr8m7y6tjbYiZ/HyhOJlvnrB8CQXGOTaWxqXlGyG15lGRTn/WlgHqvmN+nPDO19XSw1IdcfbTK9BEdzxFWdXKQl+8qC2kyT3cSIx6mDCnfS+QZRgWIW4LfmHpTu6JDe4NoTGlN59uU28OWMjpFB+LfCKClX458ClamSXNVQiuRGwaDnRTqlYNNby7hty5xZ/UWMXqnYKjsrYn91F/SGNIUnC/tOJ+8UKeEYu2BcszTAv4Cwh7Tyh0eXeh4ceLXYNxGwf+LfVLgY9AomH7XRtgn8wGdixJAWxK/g2yz157PAKO1UiBCYKsgUNQPfxj/EmT5clQq1BasT7nPaLYlNdg0Q7/enNT31ZdfBFmj68I6vobSPEVw8q7t4p8sSy3/0aVFD0uxTsINU4yqjhf19x6McItL6UmCrSshyOJecnqlfW1OG8LqF5tNnjULIr7zJNSo1dhrwjvO5Azf0OXVltARjpnPbW3bV3vgxFwpPsMNQAFbSkNW/C8doQcTfAdbIlQp52vnWciQ2bC2RV2OOy90ki+jQGvcFye8WUcNdKg6N3/12IU+CXtiR3vGh7OHEMtotiwdzdVcKjKikg5XDGg8WXiQecYeyUVuP3K5QM80P8k8YTetFonUhEiGTfrQQhgeAu04/xeZIzZR/JXjM5DE7Yqf9XlvOQon77EsmpbI5KJ5y2dM7GmPEU30QuYQiVqEfO4ZP9IiD5BckgAoEYIJt42VZ1z3OD2WiSLXrlKD0okPYVh/adhRR/6qHTKc5w1DrCyAA9xMa3wacq69HaQ22F7eLuCH+nuG+o8Nsg/PF+86sCOO+t/oExNASqn4hpIrnTKCd5fIHM8gCkaQX28e1dFXnMO7eh7tgK9NPZnNspln8V8vQRiJqNe55+j47OUqXOptkhd+ihPfSaBgm1xEjfoFSgeNXo6S31g1P0OS9WpfI+zLx5PSnoNrwEcgLRhUBimNF5WkID2SnkLXNJQuRPHjNStrzvMpmLR5kcqnreuppfHTj0lFCOy8uR53HZaHtrSFoYaI89anqAAS487/vREuigIr5f3b6ByfED1tz3X2FZIbRvPMgO53FrZfO9PN9ioOvh3EPngo7v4p0snkApF1wpaUsaP5+Rkd0+l1x4gV27IsJXmYxvbqPuMO6+rMNHjc+DLHLnhzLTt3tS7JIsR/RMRVf+tl8sSTnLMJSDZyduaFm+foYalT/ZbarCB6Q3J1Ljm1ZOksJiN+8CmtUgnug3WHqj6pV4FNfVrG7/hMs5R7D3r1r3yXPWjSnu2lXgmSda/UPS/NZHx8kpMai5IcAvU8Ee8IHMrzPxVnp5KqRFlGKCo4PAKAE0iwU4gCiESG3trDsGBbgO1Pt+Ftot8ElxNXMTKvCF49lK2DiOV7riH9A95OOUu2y/46Scjca2h9e0NyM0vJNFPZmQiVryfMsc/Qv0BpvloI3LHTcLnWJPuvmc5kQOL41h+7X2r302/zDe0eNg17ZuLZFkZab07XRyxrU95X5Virv/pn0SdIT0UYgiHsOU78s7xE/nxAaiBRzFOBmfYKmQrm+Rn2U1XAW6rj+Xge/IHoAOME8hiWz4fdCrQ0pLxPSWJQ3wmQj35CpqogC7i2RFaOs2OBFeHsYwgg+2u1PGn45da8PnnwAmP7ukSovryJzmeuhMOe9M8Ydes8FYlQYf9+k2a36SFlDC5jlqQK6tkqI/4YVIUYrqrc9sq47/HW6DfuW29oxbVec1/lVTzGfTE9vENa88JNFF9xJzyWHhjADVzNbiAONFzHaGOSroUZWOKmc5lepj7XhSeVqchxA9WdPoE3BW5vxEBPUOjzPSnvJs74sWG9YwQuxkhUM9km0uGjdILHmOGRhQeKMPZZ0t6gkcWPB0xn6t9WFjbj+DwAsK9Sm+y1/yEY/SQgjKt1whXVne6TOkBUT1bdq2oaeiZra9Wqh3EBRms3vZRCW98KZg1VNj0c4kUFv33COpqbvFyAMk6MtWU8HbyHoRZYnMHEhXCtkSDqyAnq8RatUfmiZ37fR41U5jQ54tyvJTweK4xGlMS8xkfhdEcNig2u+GGRRBk4s/Iboa9uBULn7Z/kvHkuXZ9eiGK3S7dCTieTN/WKTp8joJDGp1vcB2hV/A9GEZYhfaJrtIb21GjSBXYkV7FiBqE8MJRf0HCnn0/E79cqOyd2ggPSEYbcx8RVwV5fCLz105LrIGTcAcJfU09iGCi9WgncHS8P2FFkY0D9aVsTrFNMIw0VicGNIv/92w3LFc8LAPV/qdH43DDbT7mybv4yfEAaBfKxA3FnQ57DwSncWtgE9UjfpDTc1fTcGomR6WxXP92IsNI629vCaKp9uwlyh99+nILDLRPoG3Ov6opr6r8yMt4y3lEpD4HCo5tuqb+O0+y6iiZ/6spBBfYwMoOhon1Sg7M1n0baLeKFNLpcFY9BcqxBR8wNgOKx00B7u8mF//Ik6hrAi7jfIoITPCMJ1RC+un6bhipjUNn6nAPoAoBZOrraBQSGVRx/bWx4AFMy1SVSgJ/qq7yLjMRyDx8+NfuXh6kgVUPd413kw1Gdd5xagtLyFFNqcVyXkRNsGqFN9lIQd5LmGvaqnv7PwmLF1Ax4Aenc0HdEDkEaRRN+/HaI/gnzuS0/lme86FD3sEAkoRlVdn8M967A/GUi64Sl0k9n7KjF2e7g867zp3og+2F+/Z+n8dJBFYknCrMfm+dmN1yfW23efigIoh51tpJ8NOdPVXxkDoN0I5HyD76a/VdfKOWgDCjNN8U1UnvbgNXhfiZNgs8zcSqTFkZmmcruquZ6d66BUebT1tAfRu3odWVaf8W63QEhiSoE4A2T0yoZADcTq1awDGVKDo2DqRMN0E2KSK2/8A8ei33RL0xSV6Ql+vBrt967OWjj1rcp63ehKfB9npRTrRFDNZaZqQfVUfyBx1sC6vqNwU7eqd7m9qtRdngDRDLbdwPbJMMUFZtM9e5w9kaph1o0C3dMOpeXHgH8Qq/lzL4ap4Ru5iEZ3SVNiOIjntzmX8E3SJuy6S1yDLyJWyR/PONL0d/I2ptS1JupDZRDovl2e8o5poZ4ky1khZtFs+Vx4yUPPnSXK/ATS7aq4xW5s7r+racOVJhsuMHbgK88XbI5SMc35o7cqDjJTfpzrNAffb9EUcpoPAK8mmTT9t1K4ni5Kn0pTWmq+3aSj8Y4kDpoeANjMqOBq2CGR1x31rdydM/JN9/Kr8FsdQ/RQMEEA0aBkJIWm2AOAa+ZAs7J9j8UNh/aOinfv0T8kIIgP4Rrza7HhDh9Cbl9hQazmuX7VAcL+OS8KSHjTOqRcX78YoajsFBA92LBRo5xlviRPhV6CuWQhgXC92J/SDFseMK+Whv7oNheuk3qyxi+7jlzJdLjYRDVk5lsqO5A25U1U1nXofXHPu0qtsqPhoEfAf1mcZ8CRbLS4N5dQTRITjfdMRSCgbD00JmOIWkH2kIWiedEbdEWsDOGzgx04Vlnj7GhbKaoHMH8e+6Tka2r345/SV+ErwL0I6lE8Y92vBmGXmgd9uM+6wkRCr4MTIF4KEa+LDsAlAx8bYrggp8bzrQ5xaDbEn0mrvyUekpIXGdkeWaHiNiIjH9m6pBiutuOEz8VrNu45B2/YUuzgzph+n4piPWn0+1w/1z/nP/uKdxgy0t+xndzvmEx+2CVfngK0xUCqbTUVH89p+WhEXeBGO2G0hTdUqtlzhXqRMkaRTO+vVRccLewNdfFGyZPaBgWjrPueLNb3QHbguyPIkYaogaUO4DF5Qm19qqfwAuYuNEovd4b0QKwR9/feXjxprAL+FWVwDZjiTFbAQUvBbX4OlR3VzTKmW8WpEJM6NcYE3A9tCmM4c/G4ZE1UoJMlBt6+BH+Ab33e4u9A+seWLnjfqf4+fAAgEs9iG3//cghv4G9VFkmf3Dyg4evWLli4h+zMxvdx6hWCFQz7kH01kAZi3l3m+qLqI/fKGg9pzAS39yc3GOxh5KeCfhkOI5xQ8g8q1zstiI64HcTxUR9N2/zrbHgz9nKP9eFNVOgvv6icpeaO6zt2E23Q2/G4W2OaEUDIW8ignCxvcZBCJwqKZLgONmmzsqHUaQKZAp9AjRYlqgAacxMTWcOFo1o7fARJyiU8DwCYXfg2xZVehDzNKtdS3emZl68cr25Lb2dvN5+PiSi29A9u6+TNz2JSOUpPW5832TQgSaEKUb+g/SSCdW2aJYsSerGsSAtU1++JueOPfhkl1G6zmeNaiB+uXGkmin8c1ZiEPvon1J2eFy34nJkyfzBa6NHijbyapTvWrZDPLTtJLFR3nIuKaxr175h8v/+FTFHegt8c81yB+i7AO6qAIMjK3hfiDJK4n72OauDpr2nPEZQQ8lPl+hc2Ff3hl2dM0/BA6Ihx6l18yIq8dCdSIc73gnLLo8su5pLRJW4WOrd54nLhGvt9eDXenZieYVj0M/mE4HET1+u6Nk5/jXuP+5YeR7hCdOKOQmSI7PzqCCxy9IIa3DVmurI1pt+46IvAiSw7qZ54LPlU7/il7oyIuDDi31dTKfxB3ip6kOsiGW0WBWuFL2d4dbudFn3OVCmD7aniCKHsbNQkyqKG+KDUTq84gKxyHF/hk/+23sVr/5bOb6hU13cgyP0XnzN5NLLhmZXL2rKyvZLvFn3yly+/r/dzWQXANh8vBqYCa2ZjLanzGgMYDoRMGJYB9n4KzSKfhvRT6C7Yl95kCjQpbblhXu9dozqzRhQa9QbudX3uKYdn4bMxfUxZ2ss+rTjiCYeYj6CFlH7XgqbA3A2QFGs+tanqBWB8+RkyA0u3sNZBLO5yR47WlB+jyREdCSGM0A8fxXsVLBfuvB4Aa7ia8wbUnzdQetOMr95XkkTGFfqm3OKONWC01zwWgaGFeh+BXJnLuXPxBwCle3uXbmhKecbOjDVX53tyvWgnJM0le9TZ9Ih55J+sQ4V1Izhk8DHjjK5N7wvaFMjdpUpGFbCCHKvBvOY6dqlmUIZd4W914Q+A5/hJ+kxnpkK0mdVVXRKAqWXBU5B4U6kV/uW6I5JxzVbiLCm+UgKdk1rbx7pytS6LkJX2nwo1Fr5Oc8EzWGP92ieHEhiWRAvMC16peHsXb1od/oVFx/gEWOkgZY4/8jmyxNflTeyjvEduodL7Q1nwcJno+777Rwrg3B+xTYhmRfEaI9rTy0rRAij/8jzb2bOcuWUJZoGBm6GmYG/PQEhHRrZyWvOoVqQ5Jp3pXcJ9WSsp8fEWxXyP6/WmHjSTgSe7FvjRNsM7yJebsKH60EvJ5bkOHMr4jLS1ydBmqEuwEuNf3l5D1I1L924w7jCNJENmDXZfY5dcyvyPo5zEpNInHTGExYA+LiRvZosMl7qYMhlHTDv03v4BMCjUww4vQPFB7iiir/9zPlYD9WuYwbk/PgT3uP4BQNwW/089r2oCMTYWdqeGyB3d4FbWR+nsaU/BCxhHyTOyCc547O2iFcjQ9CdbvItB7B+cIfBk4uOPvVmRTumnga15isfsn71WsjsEwO+c/BODOkjOq/v56eMN7r8oeLDG2CF0FWBjg9ttUuFBvBUepiyYEHKw1a43VAZkKfTsTgtFWk8WBCw51JXONe/RofzSY7/jZ08+SkLN/BUQxAvvj8iXQCiM2DGGzNpRC/lCcO5eIXAaqoKeouLhU+0UqGQ1VFbxyblvg1AJd4Ei0srN49cIIf9Y4zNWvoAcYg2tZfFkKlQ5VCNJV3OLb752lKBxqUe2/jcWLOqlrGJtY8ydfv04l6/oTibuTfbj2FSiJ0LoH9dhMBQnmiDvljALOfN3eJsAbKeJmoezkmwfSZvFynO5owkiHebRfG4fxSaRqMA9vaFKh+gh9EvE19JpIvx9kIV1waAu7rUHagNJutcQGkLw404CWRF292GXlZ6UGNyIStfwJoYMsXGuqPfXgbetV9s7Ih8AcGYQ9lBrwgbM2gumfgX4+5j3CnAU6uktVwi0AN+7bzuwAbU9mP8C1bar88L8ZfPS1Qwo9XUPQScL+yP7MSZOUG7Cecb9nkKzz2VOeOyOrWsmtKlt0TeY58/rlforzfNtHfcevpnMBctnUzF7zsaw0iyCOo6YnnbWR6ExaFl/Lj67QdxHd9T446iPDKWLaBnawkN46gYXkNphlgpasjR3rf95UkDXnbWVFsqguECtnpi1q4upJnl98k4yg/v+27xJ4vYGvcOHokLTR3f8VZTQTWtiB1Km/NPsrhZG04BVRBAtRpBCVe8PSz5FHxV/n+nX3VXAyequ78zMRYjdaVqxtG8kt0PSnbIzxe43iecpvDFHfazNyxtQec6eebKLDFnpBciQQmJVW5yXqrogBFx6qsev7hX1x6ZvWSiE1VYrkK1AsWnZ9EIPyVLC9PF1AZsijP1VDTZSfD87U5LdRsklNez3Ym7SOTdiSVK6J93meBWybt+Wq76d0o80eAA4FouHAPnrf7HQBkgmjGXS+0Vg/rp3tEGSxqRdvM6yaJGs0FlqDeZYOR0p377EQo0LjBMZdHry5/0bUPtDbc4634/iLIjCyd672Ai/Tl+9zNYLRZPcES32Mcg3vW1yjwfu2gRp7BI7qqiL0Ygwur2vDkjYEdj455zxezufhb9vYXeOZ6VVwEb7j0qW6dJI5HlnBHFpLFEf27z6p4EHwJDCLt6faKIN5QTxiu8WwEuj60FEX8ctLmTwGRozZMwf4ZFPdV+o4Elsj5YMWeiyNujYaN18PoZ7+wEKE4kRp4kN0lSA06BCmobHkTrkPv9SSye/4f7kri/zRfIa9S1LPBPftBvL6sh/Ou+1MswstnSS07cDWxkyUQZ74nCND1QXp0QpiHVvU93JrqKX4clEYK+retCdG6wtqgncpcHgl2YmvZVaejhcg3Lv4XlSxP3alu2c8ctMQ7QtaeMS72Lhgqfvfrxui6HBRTF6WvqNBkCjDmeqOtokgfQpXfWT27+/VmRNYbordfDAQN2PuwvexCfhtrT+7yAeHmIi1y/mmefwjenmpLUVjRNLzSfJGlgUZQ3HBv1ydsFWQ6ZSNCsFiLhDWLGWM6jf0Bexcbw251vnJujRj0g5M3VB1LARdhlncutzJv9lReP33qqAW8b6qJHbA5tK3hL92CjJbRNvQsbmGMYRy+PkszrqpXMTxK1YSpB4WfbXCTo2dewQ5SCDYKkhKZo5N/+W+njvYrDL8Ria6y4j2QMVz27+qAMfACPTv8mM+MsS7OGGIw8AI8hOWj+ZPPHgzgOA7LCAUlavKkhkAfQAaJOYsdpjjW71Ra7UfUxuI2mUJe1Se/y9V40rxfxzXjovG2uxHeIVH6jHX+rs+QffypOcrLig5zvblHdyzYikolrip63M6hJZ0Iva0Rq2H7Wz7E7G5AAt9pgnr0uup+9TG0LogsRQMpV3ZiutjMQkC3IiWvM+NdzyPD6L4jQmDAexxdQkluKezyXJx3Whns7b0SiMQPgDILyfWsGD2AzOO1wZIgF23FW447Rkid0LEHysSkw6myJW87YvcTq6A7zJ+YK0EgeihJ0SOb1FNhU8dF//tUYF79RpBybTAK9vzKJgUPPl04uxa190aUoqSVoNy55I1DrA4om3vLWns5ZUNRvuEITssoHgaEtk5VQ8cFP57wd3mEJ4kNq7Uv4TyRCrcdg/M4LS6lAuljdZv6A819iGf6HBRtAukRE5XBNUdmFDfAirWx13ZkvJpkf5qtaqRVztx7HrY4Gxwmdc7fMiX7LDzLBrspBcf04+RmcEBN4XvGvzHWnsWZrM1HUOAZFn0JckOwo7QsWwTPj92S3EhK/45JmCpJG0cT06JfS+ZQzpwK6FE+KKoxxIFB3fvHjUE6UIE32kZ+pnfvoOGuVSTOTU9cbqZW5Dct9LpF/nbp7WOfav2B5XR3j3VJ7AcHP5l6kWFYZLFwuuF2Y4XLxib4pBDkkQ+rbg13sWSxdtVs3E34s+CC2tCar/M28CdLoM7BDlh4fiAG4Cr8OQLpEQ4aJKVKDG0qv8FysXV+6yFtU/xmoJZ7iVOY5yJKu1IBwvzYW2ln8o01lqQBn+Kf/X9Yf/bY+AsQ5W4h1jxRp8R+7TmWXWTgtolA6cKTrW7oqerH3nEeIAhuG/0dKv26G+sGuRpW25c0IMNttsqTXEVHSfjKShPpjoRI3/fKPZOyDHyG9hjnljinLdCex1veZAbkU+isf8Pr6WhVqcDO8P9zVvcqzuusjNJ7DamZ5XBaiACA4o99lOFHbyF47zsVDee49cD2z1uqurvaVv0Xdtp2XpdVHpUU5+qOws80kXoSMkJkgprNtJ83yyfjDTxClRwVWPBBVvfZ8ocmdVOlJudbwSwrDgS0rn0eHqGiUrX1XqZTzvQz3sYkeLcooZfBPPSbfMvMxN8WG7uSwpm/ogIYizRDKv1taiPrt05nrGpg04o2O1SpCIKwNZ7sZLSK1+QveNrYlggDUoZLtPpsCsBaXwMSvdA0Ya00fRXuQmoZvjIRU7b9NWx6r0g46/UrFU81Az9fWSPafUL9rES5GOo44VBudThuXElQZ7R8f3Qsy+DmYaycP4hc52L8zwoj1FC+QIeBh0l2/hyF/XXquyvres224qmktXoA/XYOR5zZ6uW4YdOepLkDzyPGqiLhFXbY4pDwK1JUUyfPmZCHAnOB8u+5L8y+ZcRGIjVgR0ISFTU0CQqKNBkzO+UVFfVvz82WAC1nd1gAWlOwedC8XPF7gf4AJCNCL4n/MPtHZunTPbSqxP/AJGM9VX3CYbbbBNojCb1dkTM+IajQ0Qf0cjOlqXS78FGgUUxfdajg2vAHkYrZbarqKhe1ZzS90B+SyI6vNEfw7NaanyCannwS+rPOZQyUMMzgP2FYe00lPAnO9Vrm7i92LDwDei0vN6gs/wxiff4fNP0e1NkN2O3VFuXBMhO+6oxq5DwwcsuYwOC7BDqBO3mdFCh2EPgBYfuafZZuoI08h6YL7P2LC8sHmpPbxMPWvohR0Tn4YgN+DWDk08iphNunOnPZuF99oGymlcv0CIhPo8SgSw3bAtJz58m/BQgbmVVait94Pq8l0ouylix2DPn8VBWiqDZ0LjQoaVOWS1AKHjjRVkLr1Vc+uEesJ3x1137L+6GkLagiwYbu+NF0hkVMPei7aLdfJX9x9MbNZUkG74vo0w0YMRPiIsOdMjC3qh4NCd92HArunXQA2zkRoqsRrM8wF+pnAdicou7psIon6slYzsnLYoGbihSY/zrj9RkOser1gzOzi/P/ceuBMNjb+nHPyLQNGOkB93ZZY9APDQyXK9nYs9UvVTRUAK4uA96+IWqdz98ezU1Hw1fmdnFwC6+86x9nHfz/p36lgE2+dCSIIsuxGso9k+zoj+iCCzSsszRH3PFisMxpJcd5gm28eTrkzAZbYVV2nuREmqkF7QqnBHOXVdep/WhvLqcYWDVIwRneipRw5mN7aFlWyxLJ6nyENHPTfIusbC+q+A38RGCn/f7rMsZPY0x7QbobfLXRETQosa7OHdvSDcsvO4eV0Gqu7LkzhIp2m0j6jtJOAkHx3VLKXwNk7w/EOByXrOevoouLAP7qv7XYVYNuCrZ3JvIG7bYWaW33MrbX9MPwAQ6ZNFdGFP+jp5/uHFqf+Rqp7e4QKS+boWkiZceVNsHN1Un+SU3jgvj7aEGB/52wmXQKqaNL/3iD+7p1ZJ3HeO6Qnzx+zj1PZm2vBA01jdBtudwpKyaykrfqSIQ+8bOveyC5Sc0qe3QxeKa70qY169eWJ2q3Wf08P6WHIeR/xTLthvewyCdSeKKLFECrXdTOwqRGe1d81+8mWmNVuVkoyln3/PiKYQ7R3CNrj9NjSO94E++noEUXBq8djBJsLgMVvWQ0iDnspTLdu0ehOjKOHf45HP9xqSJV44mM6L2xDLqnCAgdCJ3XTaLwCNN43/Ynao3UIVmPp3vtghdHr1dh8AST2st/roJRZCb4y7lwjmeVQvYhuuMLIonFdzp7vcKqtVeKeHzE9wsEOZQVpmI0K8KfvjegxjHwD4zVyRToSk+Q+A3P4OjbGqfqDdBu+u2ZnAfZFUrKxosVYVCnPndX+AV/86hMxIccVG1h35LDQsSAG+TT0hXrXTbsY3OYVnHhewyhJ7+8jDB037JEPWtkhXQsjBmEMffw3ohfZJ9C1zIv9GL45SoKKvP92XihekbqihyvYkYzqi0SwoBzUieXqwu8N6NkDMQab1X7Iiomy0zduxeFuJJBzxe+tEb9EHDvJRaL7c5FSZSwHidb2wwP/3JMPQOJXexVOrd+DZpZUIQV1/zJ2x8kxx2XVe7ZGpPIs6g/vCVXHTyUR9fwyhepAimm1yhPbrE5lPDOqJuv7ykoiri0g7nZ5VT5CshMRmFuwqhgWZVAMpP+nOUp+zs2EV/nTRKNt5/0Ot+fT4W3otkiRB8BLILGYVCPwipJqVU5cg9ct4Md4JFQj9ZbNmTW9NhgU2TdPxzSg1xA7qRTbsqhfAA1kJPKRE6qyAkn3ENpho8kH/kuM3eZRmMpdvMcxszmtZvQ7y3jXKnP8eEAmyXxU6v3PdvXdA//XsKCDxKThNr946+liwFiSwIwVrzuP65zlfqyVQG7acNYVhPMh6oWCgsJP6AGjGPu9AdI9BWkmTjazne2Rhq5EXPVIVKH9V6fdbHgscP9ywtZw5wRbPhaUEgZ2pVBqMaK7Dj6cPAHqR+h7GQpSjbjvSpbuSlGDdncEu6nV1XSmwqVSr5AHgifIZPV3wUhf+9JzrA7aLszcfxJWBaYsbRYggvOZAYdeD43XbUG3+iNmhHKmkoKfOATTw0rF64kDFeVmVwn+6HcNqFs6T/A1fsBLm4apsTGORISyoBmgIJyr1PrbCXV/L18/zgr0b1yhYdTzyTqlGtzVNn5aOoJC4qSihOZx2npVaHNmAcoX/igiScwS9l5Bj99YLO0tQ0Z5zsM5YJQx4psNGoqSWyZv4g2pNU8S2zL8B1W0QboVMTrgTKQebWXf1LjWctiYTaRW5d3lllLZ4i4IhFkjCRs6PHJgsFkFDdOPVUbYht9BM6fGF89O2MMn+KkvGjZpN04v3hx9fRxdTFp6sOcqgwqERowQoE0y21GeWnHTagLvNTpSdVMLV7GkNPNA5EBhYqVFjawvuV1/UdlearO8S9xbatmXTab2blzce7Y5NLfkngiYAlpBGFrSQdABp8uBVFagSP1mRnV5Jq8Uqjwl4IgaDnP9ozlaj1nNtQod37AIM7XhsnwocNs03UCXDtGfeNXsW875hJZYaQAcInHdZvNdKqC6WSo0BZGE25Zz0BGDU7umFi9S4RqPgDaix69ZF8Q3WmJzgWahdlJRlVpQwSNbOMRkzl5hQ3cbfdpUK/J7HZsujIdJCUt6vOBJ0SIaJWN3jkl6OjvPsEag7MmNQr4CzEh/mqK5IiWTbG5QpVX/79+mu5nqCjqkp5N0f398MR3fuu/ENDKiOYVvB3jiBwAay479dtXOKeHGU/s81m3gOHFTdTAgpdMisEnY+UP1fbsw3+xYymwn0RdK8/NUa9ev1oqzAXrCKiVVnAoP3WiEiv9Up3TQ11q6pRjYwRVyxS4Vnx2ANFRzsf8vpLrlqy4PKCAzwLdLBSUcsmrejx5e9bKVWkjrrDqVlRsp4tvkD/LSxhjQSWikqdb+bueFeLt+KoPxHPmrcUWbtQqBAIYpF/SVfG4GBLEv5Cr/znLLzhrqvQ3UlBaL0K4LURCV8OAfsqwqW6KkCQBHCr2NHjxxc/uvWZYtQzoBmTGmzYgqgqieuDlDzUzwuHHUw+N1V0If8q4AZQgfsw0cpIW5gO+6wlW4kxaKWdGdL22ap+fENwmTOxl8jWaIVk2ad03tz2K+x4+MtK/xXgrgCI8QN/EEJMbO8ku3KUlZsDu77fVn8AHD+p+Q74xQ0pEA6wdCjLKY8PgYI/cD1hlXRHULZ8+6RDMQ9u1NpQ6QdovGRmY9arhbsrdrKkJQVDK/zV2ZhQVynKH34+orTjgFljr1GgcmpdZulkGqHMJxF8Z6X3AqhuvWQWUMNeEB5DpTR3rNrP/985lYZTzziWqAt4Urq65H4oVRMHqcUGlNXseaN5gJYAR5wqt4jhGzhctNOY+nSDr89K3A3UI/YiiZwxmAQcR4mnLivrt79iCPSsUqvnrREYWA50ZxCgMFafYJ38st9tCi74S2hBd8/L6WFfnTMfC8r4eNUxv5UrzeddLv/7y//qA4HgHS3YefiFIK8uP6F+gsn/bSN7dS80Drjd/GqE+kd0wqtdRz4aBszl+hqZieT6HsnWhTwttSjWnXE3phiXDtkPWQT0q43BFnjvA5oeQRj/UcMkvL20SmgXIMBWZjuC/sEUNoIVLIBggm2Fc2OrE8UbuGVV7gvCuGn+yn/DKkauYdwDeeIHqQQ9GbSI7VRODPwvuVEQwtaVxNksUnyKtALUn1kS+KPamEW2m7txqDe0gB5k+eItqzhjXhBgvY+n9LmMvNPId2Xgden7lolU4Hrt19leAc5B1RKnJfsgiw6jvuRcqrS562cQRO7rGTgKosgc1mj3uvxGs5Q8lJ9UmukRrivStlg8Q8wUOPbEk8bojd2QVZlt6TCwxISma0Xna+AxRxBKphJgXWslWr+XLXmsg0dK5m4CyHa7IhEz+8W4NiBawYlQwgkS3TjoTAgip+YdFB6nD73FgLtI3eYJ6WqbkyeeUtIJmXXhLKH1wg9f51s9elipOu6XbxmYKq0r4jB7YagNuUB4P2Kw1+e5Y3iG2ehg+YJOtBA+AgrTErKVrBprkGoH86GxC6auwoGbzE/Q1XovO06cF7T5gersiO6UK81Bw3asvz+0QFCICcKmEHUexs2yjZGeo1dSNOa3Y08Itt6I2M7DBSj6rp0eXivRhTTyQnWe2rFMhopP7c9Adune6xPPLaeQAinIDhVAfCa9ifnR6R3XAxJ384TBmPcn1mJsJsElw36Cs/jJISkgj3AdybyYXKXlm15M9dN18yvbXiWW1sqzPG+HLKFSpF2MtZfJ0/ZMz4Zzy1BPACS4yEfnO1LtXMiWy11D+rQ4cCPdQrX7V3yzgmqZgdBk2EW4eqaopHCLIqk6w0oyXi4encpauM6AvWvYdZrixhRXlcNzh1e9WMIP/oIySp2506+fqbS2jI+iUFCx2cewQWNeQCwKewUKrTyJvV7iWxIjW0zoDmAsPxs+Cw+ONHHLqoPr/uDcIZjeXrTaFQqH/Eu8/4XyQlR/kJF/fHYe8ojCJm4AorX9Y5cBiqPgUjp6EF1IF31ln17PU7UsRceACPS53HWh6HOP5P08MHBRoHf+HG/jHGXStw1HN14FXFfhF5ZJcr5nshI3FJYlDevWFZct38zbznRe3mgiaAPEx6oHq2hIYrAnOtjBb+34RY++9V9yyUSXHWiW/1j2+3GNbuU7JNKybhF/JvXnGKjSVYYJdv0Aqy6VbYn+fggu2HTLZpVhfbWZZ4Tza4UiPN4F0IJvumvxE055Zprz/MGGdrAkJw7FaT7/NWy7wvx+/dDe6pL6EU3bqRwrm/JTJA49zyFyn3XDM+/R8WDRVTYLtbn0GRqJ4wq2D1JFIG6M1qBT6zm6t8FOjcMh79aFCkzxvYxdX/mF1rNIW+H/Y/7OhOwjSw4w3bekZMxWfKsu3rhmyh5ob/YQC986bOcB2lsbBYgLpXmAh0AHFzfNzq+z4TkQ5wfAGt61yX3vfLsxzf10Y400TsPgLbSLSnU2F5uWwtCOLKCxnOCpYWM11oxNWUO7O6VOmoT4TFed9P06OTZYyHRRLVc9y9z3VcoeJyQUhwptCSV+Vd4yDMgrtNZr/1j0MLExETSwonFLVj28P1faEo7yn2s98TjDu4MTrcF13/vi+5kEA3Qxjt+1As0PYp2BxKd87QFcRHpQ7jJqLfQKiTjkEiplviD2rplohWbq/X7dMOnUMzvstT2twKPJYy2j3QWyTjwkacCGX5duCz7Yqr4Thmpnl1ahPgVJzEr1KqyE0yi/zumhEK5EVWKh/B7lhCgY6cVMg4hL74vkngARG+30o4lkx2HUKKOhGOrUemWzYiy+aU7mYY8cFBiQzLZaTDuMIf+hhPi01NQ6ahqRBjKEeG9JwihvbMrP4Iwi9PJS4FljHpvfZf66JepwH/02OKjV8QByum7ZHlBgjOpf3jWmTQZrxXgU24PAIJLBYKjApK6K2gJ7CSnINY3DGnQmr5rhwfwo43gPJNRpl8R/aXwvR6VzD6g8JF36exOy79itr7/jutjSEXpmHu1+SYxo9HCnRI8OXfa/PuqicGByB0v3qjSHtuTFAtEf55du8iZDktYAG+YLG4IyLN1Yw42lmTfGvyy7c8okSdS1iAZF+XeLFlPHg4fx7CzUHAjjeUcSj3sJ669HBTu32U2P5K+P0iKum9tKsaJuTtuQiW0uh1zAFJSQ7mVB8ZQgbeOQZ4dKIvgD4gCXfQ0Umh5s3ybzGZrWzPaECnZwgEc4jUmWvuxgXZYGCXY/441jHlmF7pNUX/Zjw++GKW0O5RCuOfoxfXo1fal+kYjQtJehQK7XzuA3uF+LsyCkVv/jKS+gwf5oNZxEy69E/peROvJM+l6my3KYu9sGM/BoMOGRzdrLGyrHEicZmoEpFG1/TCiKfWrUpdmR9y9FpL7uhtRc82y7LQcZFWO8tvbm4lBzDctYSxS3ELxm3Vd5EjEfUYlvR07+As4koVfWvbj9gmfZOrsiESHMC8Wdsb6xm9TBKku8XSpJ55/r5Prj27FV27ewy9yI/udAPjzhIqRKoU07399DJXAJe61IEIjTuJQglkFygBqm5kZS7wTwj4b2YzesBHfJpW63hw6cucMgIDkgZ/85N/HmXxhT/5z0+/U/wY3fDBHYWibbNaVRThIC2k0DCubGYazSxvMiytgHFq93yBPH7YcagSU0Lw7aOb4GgoxCqFvXO1RAyJc5Mxsl85a1ZuBIigN3tY4OcMHgK40x5OEfEYt0ujkBAJh2VU9IS7QNIGAGe7t48ZBRS9Z2neFQbgo7p1On1mSQ0nLrDsey7bvySWHpJWSn6ZxYouBg0Q5qFRjcVuR1FLzf0SVG4AOZO71J8RfqAKR+XFWTlRWsccNTXIZ2GzoAbDOIHbclVMR7eMSf8uohEfzrmX4duiVpVK0zCLbOIRPfAnJGuMDohz9m8VgMloUgpafu6pReZvUBQRGoymIA0oSsAXNa3mUZceX9XLI+JkLWRd/nV7cqgY9+3af00ZKFSS1JK6BCtudEpK+UFs86JDWi/W+e20qBDj0bvhszxvVwxb6L4nqKcaXs9Q1s33Ws3fIsDvRR+ZHCw4fhlDjJO8Bg9l9gZLLaE6I6zGaYlEzQJzile4DgPoF0pHLRVHKVSiawKKAEo3/70PpllsHBbi3gevbwlWi+vcRhVYfm+fGiMy8PyCTuWybKXDVrmFAwn5ZmhJTQEMeZKf5AYBxsHL38kM1WGOw/S8M3bVFm26CdOroomtCoFOZAG4aygt+e5aufDN7EOrmLFM+8s9sA7gjkOasM84dUhjnMCwL2g+r3z1RRJAOb7IaI0TiQtjdPo5de2U/ll9CYNcOA22iuI2Lfh0m+FVNTel8v3A8p0LOQe/G9dJ9JMQNguIVLqMdZmU03wyyu8/vsQMmR263RUMrL4P1hvpEFumi5nzsGHSK+B4AEbjDtsKINc0CLFYmTXljsSH7hsECLJTAaD7eEm5k+q7/4DahcAVbb6ACPbCrrCNyQ5+gioHYXI2/RdBZy8kvobnwqWgA3n3VfTJkp2q7Q+OUeueC8o4XeWmHpeClty4wXLzLShtE0YlKLkGtauoRo5Lw2Zc5EaZY+Vxzm0UZ0yG+udADLoFr/2djXG+Yo4ca6FGUI31kiOVhNPt8mwD4MvxReGZs1cO8quB/6qOQePNXnxEIopIh6wAvCsXQaAvN7w8AhS6Qo7odufucdXwiwcVIhY2Vlcip+MJlc9crDWmmagY9UlxjWD0TUcUFLYdi/t+KO9FHYGJCL3+EotKvne5r0IKQQUF5gR/q0aMKgD4xcECPFmLv9lUaBemTE8ZSLyrhqfI/zp/HzaYSn4jnf95GaGwnLOjYB8ILUE9pTz/s6j6DHeuCdu8/KCJjEIcLBnFun0QLhynWy9WdLBiednKXJfR/icD8c6KFDMqRSnANN11M24Bafs8oJWQEnlw3SmL9HCmW/AR4RzFZc0CPL8iJOfXH5DFt/IcSKUfkBXqXLtqmdPkJp3SNDBBjMV6XOxSrhoZ20LNit8EvqnTUupOM8u+iBZXM+xXlMR/nMbs8wSGabylIDfnn+g7hOjyjDbu68OrhRijAzRJ8bXRsnz5JKdhoFugEQzEIyxFoe7aO78Az0tgCxOuGKHmClUtInB1eH54Nykh9UfaFhICOSExXM4p1kCGdPUmO1nzVyhpJt7lLVmRSamYCOotyMV3D+P0AOOuAs+I9MtYQsjvuRdelX70I1qg+1qMb29QPtb0wu2PLR9dJehtaAjzPbj//s/k8qrRJ7gd+ADDJAhHew/m0+RCCbXeGjLpLhuLNR95FkLX6ueJCXBbXRJAzgbm2tIjFscYp875ytY89ZHob444d2BBkgJpHuO7hjhJr+eo6g/rhb/5ze7osAex4SFYVJ6wI2wyJJehEKdAO+Gclr8+5dw9EE9AiGuDWsIo4TwmrhqRV+Web7kUoPfh5cj+UaFt4daWtgJzWoVh8StMOEHIuqfrmOwZCN/l0+VbvkTOQfuphRSzCD4rkq3y6ytANEBcj6Ee760Z3Rswx7uU7nbwGRlHlLSe7ZwRlGifep52P9KcdJYVIV2m6L4F4K8Si8ZDGW5T9DCN/w5IqJPMQ20MUbh4xdQ0KMV8k2808Hf86iCc0KR2IDc/8U0GuognpbxWBZjQhTCgI4oA0ksJyXS7pkT4vGqUp+rUaCkg3fpKINe96LvO8SjSSR0JQQbKP7e4dqgUJfb3YY4Bs2ZNKkOeQWKmrcdtiRgWUbh2v3ryNWuum25vP10yzI8lKUgJEyO40Yec61AAgrxTaL+5o/exYZO2ePAB2CraoF2X1vEvdoFBaVmZZM09ZGTiE9Hyb0c2OsBUvjg2xGCHI+SZpDYed9ws95Ms2HVhv12zEO17XEck55i/PsdJm9acSlXZrFhjPSrLOzn+YcMKuR5oZ6yQ4RRT42an+p493fx/gjmRZvB/bTbq8DG4jRix9Mdxlknj2vVS1AJGEMlLFk1Wr/eYijOZGvJVR8XaXGp+eBvwLho5BCFuJCQ0RM3fSNLH160o1Uc29nZ/kVAz7QP78vmWrnKYJnwYd7Zux0ydkwgsFAfKv7nNCKNTky+BWiRqa8z4dLBz5Y+oLQRLgLkgSodtIhvGJAbYCIt25hAAr34CAoDjtQGS9poEa5bL3ui3tzhKVefB9Kcy+el3QzmG5lWNj25qt+2SL0dWhOk36WRb5mYhINumILR0KVBx/tL8aZBZInRV9Z1dtaw7OHXI7lSBW/eddWN5SX/K6tuAkSDQWs4+e8pyoQmk3z2NlUVuPZPo6maTyt01v5h48jwdpMRjLxab17VyxiSPLTO0Np59LIWlnCG2QTtbAX7SYHSvw3TrYCu4d4QthhXlIbj11YoiqvuE/QbPYuH8ftSMPqv8FFe6Oa+EAcOtuT+vFyHPqIqf2ej5GjpxXVZPSgf8Mdx20uDt36KnYsz2R1WgbdGehxZtEG3alUadjPADUFDwa6DbvBO7TZQ1cYLZF79yR7W53EiUetBT/LMvSvUH+wwobUpje1wfm2BTOw+9muCKcRVl3aaHABwCFe77IXH0Qd4C/a/2P4xu/VDdPThHwnnF2MYQTEGqs/nzya6NnhAUf5l/O65Fl8U29nb/Q/sjfF0iXFvi9gElXM/AppNnyAaC9YiL+/D/P6Ykx7/r6BJ9goMV+S8yPd9duVFNYUJ7thIF5LLUbqu8ewpxYt/d7vnjBZ0rHmffAYZhssvZ1UFvia7+f6Gr0gpgNuHv3sRTw7l0QAxeP8/EQ3lEMU8PSoPPkRwJAJJxd7DZVd9L1vcs4avVOurqmbd4YTp+v1/L5jwJj26bpic2Kr67LjeM7/6rtTdvZl1j0XN+yfwpF/Qv9F4rRPADA5+UJFav8X1neVfq1SWPT42CEw8Tbt7jCNSDRgmjuYOpFA6mJvdnYhd3nvS2FAokYiqlved7QvXAmb/i5GdKCnmSRRJrm1YIJh25YqkCiS300YGeKec1budRHbN6wy7AyE834R242M1w0WWXm9KYpG6DwXl7aEmy4whp+A/q8UuDeichKDhH68ePH4ZBNjhWQE3pDkjC6HUgh9TiSQ6bMeUwK06r5FqgZ9ayqTYnf7mTuekDnXbvGjXVUptTyEtCSXWHDElOsNoRVzT5T3kKoVUZzDOsXKnmvr26XNLaPFXFQQ3W9gmZC2ZShRMx60ONRdwM5163bSNm5VuN4MRSQTbq7ZpTILfS5sLpfXtXgh0pU0sEf/baOAmiHoQ0qUKN/3kfZd/ZUCw/kbWUzL6vTk8GdfL7oKKkpWMi8ko7MVFi/HZHHQUq209oiEjcftX4y7VGOaW691q4dvnC8sLjQexvAhR2ZVOQHTFc3kZR5miwC+fD7sr6XYIXrEm9i1C94eUUdahU6LSzuTQRb81qITKoqcYOnoLbVlZ1YGLxFae2Fn4lN9XGPTfZxrXj3AN0rjj5tqCN+OtzjNNRAfXkzKo9HcM5AET+TUVpvlSc4qYwYamplVJr/oWP3Eo2Uu9vmT3nbexZr2+SslLvnSvDdy0+GO3EkQE1V8sKmTzsHWRUmFSk1d+gZ+j8FCSDV5awMli8DA65AT32B3Zssi9ogBb32xZ5yx/uwelQoNeh2U2ko6735+TqdvM2e3no3vD+2NV6BzF2ai4V5VfB7S/1EHcpOnjlu6tW87L33jN9cQg1TDR4sARHrIDo6LzadqmU7sdsfY5kYHS0ejHMCRdN1oJeXr6yAU3UUtzZLWsvifNCTHOihTluQJmPawCvMmDh87lQpEg11JE1qtbv26mxl27C0ssdHufZsZzaGmNVQtRULowAlhqc/8By02eAWOqEhheiZgqassH53kXXYxajldugdzwOA8u5Jl8mvaFlvlwV3WEO8T6Lvni6pxcoUc3dx6teAeP6KROMXfJ8UgWd2KP6Cs39Iq2tsRP/p/i0NegRCFoQNF6E76ccTv6APsl7dRdmUoML1Fi87OXM51VZyoTJBKg218U25U2aqT56LRVBo7EMQmrPxlokZUQ2FHn7lq2pzXraLt4YvXldV2LR3FjW7vTv8yKMagKjISv7aXKlF8DOdDlGAEqYduSBEJV/no0hLj6R1y+rbaAdJyVFPro9O+1twimq8neefnPomFrstZ5MgasEy4ZWFpGMQykfWpA7ZqWbh71719r2ABe4lhV3bUJoseRkNSkPCe9jhixVuMXGzrHccZ4BMDrJ8Bwom9oTnNA0JPTrIdAtUy8ebrJECppB5O6a6eu+cDXNvxjsNpGtMtq8JuTRmhSZW9WRY3t/JUycuHAtN3itMqALJz3lHN+4F4dIl3xPabyAL7b7scjcYTRxesJ2SoROBE6AGK7W5Vud5XsWX6MHkMrsWMOMwjakfC/+yU28np+b86zwniTN8v1CmEEQBpQPX+y8+Lz1fLwiEBq0iZne+fvzZRRrrinoOnwW4K4BG8gbDzZd9haR0xLAZvnezxn4+x6dPZizZkl11/UHxKlgo8FZubJdPbbRoTyC3m6Z7aa8xU448SNyzQTHZAZPdwdaM31hGAN/ZsL42kTlYFM74eZmLAadiT+Zq7gzUuknGqCNyuinuEYYVfvvBUhj56b2VR1C0W0qN8HB68jKaxvIxW+t0zFZ3M8fsWmkgiMQjaZhWhTvM6ywNqPjUfHHYvow0PW8n+VmLNz8G4qz/9MyVNlb4QlYPi2Es4ntquW7ZEQ0ZxMM9hCVZS7CZ70up4zAgVkueFzS73y0YV2mRXHnHhbIrRgE1VgQvN59rpT1WvS2eRQlSfFSTUH+r8TGLgTIr9Ccm/CSK35Ffv4l/ECbGYFBUHySI5AdDhxl4IvcEakDCpKRHpl2SLdUnlivl1/jfiiVX/hh57BoPn9fvOxo7jDcl+cMVwnxtGF64rvSYAHcPr6zqDOcw75sqZj9G5tud5RFv/CJm41bxwtCv2jygMQXchsMPerzU8+A2/sNdUXWVeUobZi35E3HnGwyQ4WQbfx4eb7LzQQ0l+iSpxNKYynR3IZG9VZ9ES9Rx2gaYYVSHGfhqhfFWSkdGuwZot1arPksuQ3H+vYDN8UCg56QDaj/nawcAXq8+tz0e2p01XfTsbxYxedzNUWJW+u07UdENOBUHeKn6y90QHZN0R48Hw9UDIJYdib0QXLz1ADBalt+ocevQEfSj4Xf01bUmOk1VxgVUYufwrek0UbHhGlXWAHN4o1pjnKVfR1xbNiTuhQ/5IY8++lSxOz/2s/MWAmdDErbWFVBzcv3UIjgznKY8mI1HM6226vSfzVJstVeuemB/IeqyNHf/eG73XoB2Y1dpv5Gge/CtdgCoQ74jOPcRzz3rxtZ9I9JQW8SaxzinboIjrQ7T8c/dyEcVYeMDRDg22Ubw7VajDbWy9bVtj1XlW5uVHoEPQObMemx0CWsMFUapcPQ3LfiB2/IKW2kHIzWmgD7uQcfZemVwuA6KeufPLrGr6fJlP47HTUGsQ3d3gGBt6UqbS/CTISpWgS/idPZ24nnf63c+iTKxCoXMhpDaMd4Zzolnh0vUpevUb7Jhfx4pxXjhYl0pw7xUxRu+ym9hVXVfLxugMCyShH627NzMECRt0IRYTqyY6hIQoll/E+kEw/1O/5MpE1TkL+oZdsTa3JdciXKFKpD1CZfVUipVmLOSupvROuUJz5p/wVfxKHrtJy0LpBA7U57i/DpBxsaqHzIvz43Ib6i+80Z1s5QF+r6jDZMV2SkgcffPUoBV3OrZzqcrpVtF0vfUYapuncXoBKgfjjZ9tqBjHee/admtGJbqQtkXonTNhi2duvp6fDsvpw5bRxZLECvhBO7yzBFamJDhA9V/+ZKETG6g7Q9kjApP5/6PO1b/2+z80LOWIyN/40LofkzUHebwLd69LHOXYshvIjF7vSgOYQS2lKhXfmB3mKZC1M/8objgWB0y2QJTHAn2aBRtesT7SiaJsLcsCdUR1p0cTfEfL9R9M9nXUec91vk0QFyLB7iPuC+9MigNUkLQJghLdM/wkFIcSdvkoetKYNLHBnsWgqsEPsTVjFOYf9XpEJ+eVf98xvIpSEuy7DlMybvEyg4VMmXclW4VlNW7YDzyCEgDr+H3Yb1Z70wTc11OBQa6HwDy6Kd3H7JG8nERKzWAxbQLRfAVMfOFao5faex9Y7p6Fzt+b9oPPnVMedv7SWuyvaMGXI/VrafJyp/sQdXH6TZfzoRBEgWnV6t3z+tqtHblyDfDkpmy8N5yObMJepaHyi2I0HbECtY1XMY3O3b3Sss3lWp4wsL6k6GnlJYwpkb2CPXgY3pEt1+G25/XAlNW8QrtRzD9nr5wi6U6WuOeLtIqu6PSl+iNJN3fXoJNNcpSpa5PlOfFMmukvbrLj9otvxfJ3jAntufAuhiDRfQYjMorGvAV58XFrPHpiRK44aGaaxOh3WUHl5uuRroiZk29OStb/xnA3py6xPBUnqoSrGCKF0xDZtB8NnWltqy0Ymv10MQB6qt7y5eXgYGEVonKFmdemYF1DufLrWfPjd+xE+Gtd34ZJ8Hw5X5SnA3IqMlO1m9ZBHF2Avl8rIT0oB8zEqPqamyf2jPZIdkeeeXBSkJANfdWKI5+LcNTjj/ctXaMxx0M6lnFD4DhBn1JXJUF9bZam5ajkteLEvv6sDXSGJiWjvqkwa4wAt+fL6U5YP9iWGbcF4+9M/7VSuuGYaLHza9ox3Qdm3NHuphPGtFkLVW+5EU8igZO2ADcy/9c1VODCKl4J5c4mlvJPZrl+6ZPYDn7YkNLGhJ5R/RbFUORRvausjmoXIotM6WdMMQJvS4J64/r36nsE0Cl7k69A5LGBT2FN1CAgZpdwbDgzM9UYqNkYfRzHA5vYDsytHgzrZIQa4j9A4DVEswLRzcVn7DXzsEmgAH1GyhX7SWcvNKTRxbuCVxo14xxopvYqq2sfb3yYXZsG2F45g33a7tVQc+afeRJ/QAsAeaoN8ADzwy3TRNldcAwOorDWa7ELkVWt40DfjEcGOaTg1B5D6RZ9F7uMEFX4uZyOCtFcO2mB41nO7k7cZpCx/PnGn9NFdHW7186NGVacG/xqVW4WybHnokzv7/+ZfTHVXp8OWdJJIPMjq8FeOuI1Vpdyzynfm48YKr83ROYk99QNVbq5t9BOVZ0zGnc3tjd2zg+199kfP6ZaHyLPZYxi2AyXuxczYWg4p3h0BRUTyFG8OJMNleI12xBAtgWLKPpYDTz5SRucAKBVFP7w2UYYng60uENOETTWxxLg1bKKqytrd1p+riRNCWuvkwM+roWEsaGlZHOghRi5p/OeFb+KFLI5haF1N3x+XbT38kEOwcWr7nDNG5s6yQTfGaM9DKCGudDFzF3Xxo3RyBKqgDkXQ7qJDhZRajyB4BJ+7fvuRUetFJQQ6TQzUmcjaF6PMO6bP0SQfMLtwGu9sH98j9yK7my35uA+Wztyz3K+aILOWPQlZr68dfVTpBcVXWX92RFk2mEytOd/oBQEg+w42KQRs1R06b7NQvjopDh9911+jZRJ99iuD5xYXWJdBNBGL2jcDn1045PC7KMu722t0o9t37Z76hY2JcvZKVALMW+VIjsdDUXEOjyJYUrBlQaRUY3/u86m5tCVOZjZl7NVBXM3QBskzYa/OYYNjLgJF13XVR3wtbwyedZKSuJU8itkye1seB72q1qOdbB2TJSirrrzsLjEPpF8cVd7ya31aySWyt1EP6K3J5N7FBKwVM2dQtb5WObtQlFlsCaLVtmrz0omm01nJgRmmbTBjsWjXq6S7kPpWgpOWNvx7F7PmXKHpvyVe1EnmNJVoAk3AWGfV5Ak1z/mLG6Jq25ElkmcxIubz7In9YIjJ504J5/Z3ix3Ge0S5s+uytCZutu+lerauPYLYeeZqro6GPenaeKm+iJWkemunCffiqH+boB07m65SUED3aUzzZf9C0ftjUK+zu84P7XTzJHtNGg/LBLepS5bdWVHOUvxN8R92wghdJpQD0Usyvr1ZxIwphGz7eF1jO9gS7d0cT9CZ4CBo/J0JMYE3pogFMUNp2qBZGnwVptAUPIKkNk2w8FIvEvZzhV9nWo/qHTLo21zbaX4jMkKvUnH4h9rUXuOA3rGV4gW1ukvXEDWPXXrd3tYDU0VcyjGcXcSQW/Dq//xt2Yhtdodys0+gAq+7xj2neiHEW+zER5libJY943tDGraKGg3lgh7L/tEXoRQYFIEdMVX0bupStd1b5U1mhZmRJRJpxJUT8+Q05JY7rJGkDIS/CJ7VKQ0Z4IJSrdJD8w98zbZlmC/lxYiVLbtffLp38m+1R4yYBweqM/mHYBiQS38NXTmp3c2HBSlIX0z0yzzFR34Ztqnnbn36+T+dVVNPc5GcnXZOOp3hYLYNtFyGLAfyFdE+8E4JVn+90goM1i6x8QKcWr9B/F43F+7RjJAX6DsLBkz9XDsTO98mNLvyJECVz+q2v3M9tjs0yazCxDh7HXc1HPGAWzyYM60wwx2gh+YaQAgjCQMoYdXSs+MxzjTc2IvvByVMh6nnZ3XSmIs9uJT95xeiGNiuL3S4dh5MFV726eizcZKtl6VZggu83G8Ppq0tH9zy9/a7KZgs/1Vh+8Xnp+PWh0+59e0vFfVoZVRVRa8xTbnAKP7SeZBlv4OGeKO18hqWIzUrXOYwX26b54/8zXiupbd2fim8XWGaAuGd7luH9VbKhDUF3zcFjWW6wMu2YF1xmHqx4JONzdu3xTZP2qrUdKituXkJlXdeNPketaNdNEBx6Nmp8Axc+Iu5s0jQyYFl1355Tosd5vABEAgKEIAACoz1mxr3J7n5sk6QTUD8e+bzd9ADj12ty8W5pUh1XO/a6rY4QItdCxjXxznZ5+N4d7DIlui1doEy6pPmIAbXVK5lbauBwtJ5ZWl/z12MAqcpJZRZObUqgfRnAkbqQ/WTVKWyHcCLaVIxtswNgNdjnE+sBSB7805VWZU31XysOXKit8qGgxrf1J7oiPCdndLR2SB59tOzrZJTwx6aXJaYve8LVRMJ3bfp9M1hr/1BrnHziTY8spaFq/QYB7WjLL1Llv07cCZjVBt/KG/Ki5tbqe01nQPDLm6djklzfTkyY/VQHLyO1YtqTflNWopMnD+551lMfOuigIV2tVjCS6eHiwFMmgFYupXFtHKeNMoOlox4744W/GyiL7snTjxMwvakLEN76BwhJGxZAyp+SgjxeuGf9NpoQjmkc04gPDROcuKeV9LK1ahk1960nG6pl3/Smr/kKtT9NtcUIpKarSxjnDbCT1GT8TKEni91ZVyHT56qgd850BT0Uw0LeiAO8YNhZTX9bpWNrlxsD4AHjz5u6n2GS1M9YoLS2Pmui4SaiC2eJwiMhSW2bzgnfDaHq9zOYWzL1OMrdq/aj5U8y6sJXQM0Dq1wAhvkzZzBAgmsC3AegI/zXQn0A5sStyBolmpeqR/qtXu3F43iUV1dZAgsnc1R7Z2p/3NAGEx+lgqsCXqSrfeSuBcjRHtvcjRYx6Vq5I22EoWigtzDbxPspxyefuGXqUr/J8ui4yHk0BNmmPTLLZSdA5ZG2NHmClvrO6zw7hQVHcDl2/Q1VoI84rKt0eAIeOXv01KDfhPtg0bA87CRTwmczAIIUsaOB3NzUAhVYgR+mMsbAstoFZjv/oLnMu1RY3zlEdx1dKxTwJrwXycXG6C9Z+zw1LtKC2lDDiLXH7WB75wdnd1blGJE7YTI+Fet6n5lbqNri84j7xW+L0kMgzsYuBlNBuTt1xsoaftKfdSEyzgIse1g/8lnZr5pKZ1/5Ppeu2cjkjfTWnxPKcXbBw2S01affHiepuEgtRJVY6ujS7uxNnl8xic7ZHRPOHG4s/g2k0v/aNpOQd9f+NS2yN3hrGB8iHIlo/1n/5m9aT9dcyrJWWocXdVX1JVjunY/JVp9HvEvG4c6LK38kCATJJQTCwcMOZYI8WdsavsKs8SaTvhshpsPsVt7m4UBdO3zwnSGBXcJQgk41L6DYPruQZbGSClIwWifeutbrl2bb+JwgSqv3iYSmcx8MxbLmywj+pf/50qsQ3nsl6sceb/+hGrT7btRxVA5VuW6lwL1kfZXydYeEjF/ovKUL6n07alveX6dnWzH90T9zuzEAlHjdeJUFr39r6gMS05ogr1OLGyBY9Ro+ykQ0o+UAYMcObckJHohLtnE52YvtsxfMn8tXqx1dZCojUw+JgkvPzWxUKQaGnNr6+V2+aahPq0rIFj5WZaytx42BbGxoieRWqq5jaiaQJrTUmqW0vrxTHbEiLQ/4cII7bFcUm8VmM332i8v4loUdbfCLJ0FYKNdLFEZK8N/2r/gCI+BK9MpZdBNScJIhwTpOgexeayufPhw3QqkUVsxL8ODrY0AvXXrnsddVBdMQIWfxc9qvv+YI474mYnCvyTTJo5G8uIgBgUtzwpO8xfzCIZG9bBglB4LTNyyJXxFw2PY52IAC+5EkO4yhd+L4mp32bI1fF+Z4v7miPRPXIXqDQ61vNJdCvRzeihydqGbna0o2WRWStCoGBa0C+uO/UKZnWkghDxU7TyVuc3CIVTKCU5InEQcduL1C6KlkTJKKLnk/yLBykiEBsZzNGIXJ2cNO4YUSuk4BrEOswxQbsOMtfQ+lbJ1KuIEpWHzTd1BEnJGtSz26B79CU/ZZHOLQzkeU5y4c2xt/9e6sJ57I69rf64AeAPpDZdM8KmRUVgoeSxzu32ZqEDtohFVYkQEzP/NMoOCInq2SIamn0Uk1CtlE1u8yuAyyEqLBdgUScAQ95YsRohWtAMOQd5VEBIg2Y3K0qmEBNVWVNNhChTx1lTH13uHTHgkCPsRLKGlSv2WrLOiM5x7oWbeiNXi20fv5kVJhnYylXbVzd6GJsrM6oQ7EQCthG8foPrd8BkVA9pEE+I1iW0LUa2DTm7+DN1pPDLHnASTYl6DHZktfAYyxPhiP4yjTkBfg7Lep29wFAPiaxFVvpJpnTEPW6yt9DVqMUo+Rw+uwBgIcUBahqrqWWeiY54P91suuE7HztJ539JMuNxB3ZdpsHlS+JVqR/4PDsiSHbf54as2weGi8gPMpN7Y9Ju38xQsqqEri7HY+cdXX0EylFCtRtZN6CMqvqgWdM85WDFvRB0P4UB6yun/T4gH+v/+dnB/zP1p0cvUpuCY5ibE/bfXpW4n6Ws+0m7+RZGv4tmESsWl+z9Gd1B6mp50EcYU1ARcwMlWFJj9IkLcGHUGiK0iBTqOYgG4Ub5sUUhMza9phBvsnb90PVsFCrY5VkFfCAkXTrfL7tq1vgXQdRaJND7KfYDMWR64srsPiMEfQZKk5Ios2b0o7xRKcOqiVZRc5IEPMDI5RB7El3VICSwzxZ/gc4scM2NN8eKdguIFzjIOJ14UNZV17H8kXqpd3Zig+GSlEG5qfXp8PHx90fZ0kkEwOEz1yV29oJXcyghM617aVdmUkbo+H3PdGBxLkl6R4gQsLhn5NY71KI5bytv316cZ5YV3Y1MlNeAXk7ZR9eMXxzEvp93a1tl0lgPz5DjHmQ9gNr0APgkxeKPsiqKGQhX7ondGNLp9DqSFpofzph9MdsjQanu4OkmyPWGG/meWGaPnPt+GQ/B2rbcI4RKs+bueW02CAOIXZvMe+rABsZpxuvYrYQU0a8zxa0Hmki4/8n9JsJ3fIAGOTqY637dfp3N767l2b3twLl8ZYUksvf9C+3tTmYgBnDxVklZkU1WzjCY3+Dz8n8p4sqG2v9A6CZdKgh+kYqXEKP/BjNs3ze+m6XlZCVAuauKX6m/tdwDjUXRM0TOpFM7mbForrFyZgAYhwZXbrHXviv61RQrsaLlxD8dZTk9epoPt/KlR3dEfF9ReXJzeu2Utq5ywBxVvLx325CcDalYbfjEoDAJ+ygGsSfIT8G2qgrZlu+vyNF4BKd/sVNEtkF8fedxgfsjQLYKc6soWj7AOVAycg9PhH7viXxl3Wel4PFx6kz8JPbX0tqSSkj3MnKLjgG9c+QrJlWAhTezsbYdvYANJO8PBjT9r4AApqN3cKJ1pf8PbjXa2G/bLn+Vbf8JK28q1mDZaCF8hfXq4EQxJPbYn8KjWvc8KAA7IrI07ZZso3cOgkRSFPOmAG5u6e5c7ppurIaU8Cb95LP7NmwS01iDB+P4xLq/YXWfZks+17U0tmFd4/STu9TEZaFqVNCUNWhLgNZMZPwwoJUpsny3PCaTMczZAE2KtwyLkDkrHXDRn30RoEQlbOscfdKK0tdVde3DbXe1IYvU0C6XxIp844TQNoqMTWOvWg3KLdcn1itLPu8uunJA0CXhXaVKUvX+XOTO76e0HA9+fYbU96/DelIqZFMFhLEYfALW2tzd1hIBQQ+A9RKE1KsL6p3G5takbqwmZYthOIlnLU2R1OEfQeinxfoLYjnqa+3DlYMyf8Qev21WE5ezt89/EzQxoz34DeKxKS9/m1jkt0IWlYKhvOJLR92PGsiUvnDncaUVyfwRwFKA+WKXZpps9ONQ0orWOtX0ohLHIDEXtFBZQepbvE2eROhXPVdPvdvJLUWXdV9cE9T6YznekXQxRweYPwGt9DN8nLbe9l+OX9rhVjbJbD7VqZsUUJIxWSup+1W9f0TaHWl2tD4CPUEdnOf3u6mnwiuR7hmrum8l/ja6WW8gJzlyKrxovc8Ie81fwp9P5yLxUMG1cEvVU9dhD0snU+c+wrJ0u9L3pmusyDeq1RrckagHu0TuKGy8uyQ3j90Swo7Uwj1ciuuFeNSPblSpXzTPWclqwh29A4oVLrO/BxNntbH3ahYLG7jPYlFjL2rzCCE8nz6gjv0bw0r4ZEZzD/ykcXrLIuPNHfpKr8rk06vPOq0ZjP1U3f7ATIDhba8tN8fjwvxRJSX4OTu6uoYRgWiLmMnYTZWm9btbdd1gqFcxFye9D2yjobvh6QQgeO1ytgN7+ZPffGdkdTtqbuajsvi/aebLr+PJguIE1+9YeaQxPEW8BGkbfw9ll3AjZGAOaEA7JbT9o5guKtzdmvy6ONeaBWiWZm1uP148tEjKt1sZcDzJRFXmlBuyWQspeOnd3/8k33I7RHPr/0REudVvmUes4gkO6o1jg0Z95us61+JVG5CDYdpWoziwBZCUdMfna7f/RU2WFvNwu/UdhUism6sJSXPhe4UdkGOpt0Ev91DDz9yBrzasBl0YxLF0hEQk5xjZqAXkPwDNfLYorwv8GZv6UNSrUBIQujXUFbDT8ZUYxWaxx8AKa/b33GQEk/GcSqeJeOWc1sQjRFgXEMGHgBR7QXEDwDnBgoPvQpLa+bnUHWosaR/pc+MGMqtTGJddOgzIvOnY2YaX0asCtmzOLRtH6dKKYyU3PxIdOPHA2D45NWt7nLkp75cd0G92uHqrqUknX9hGVTfrInna8tUN/p7+hPtMEiHttekxmy5++dB4niyaohwbaRaftW3Y9qbpPouTrV6gBVQNM3tL43zK47wbkdZ3TtyVMnruMWhj2Wj6TVl19kfdnvpL04933uK32sefbwmS1H/xV9ffVpbW12qfY7PxqL2v/45/T8Z7nw+A9L67w13ebY7BFi+sb5xDhwi9JD+2BxW+89Z+XmNuqmmNn8Bn/T4goBDr4pqd9LF2TsLd1qGqqVLO5QaqMFnxrl40QYmJVJ9mM2uXZHBMT4dEZ2M15QxElRTAv60tUCYJy3EOH3rBUhbT8jqDvVdq3Xc5DhLnaz5F4Yvo/+T6m8d58jKUXGXu9RNRtKXVZhvXtnMeV6RhUc+6zLHn1xll8lk1KNA2xJM5NEmmxUMUzfHpN2TrEw/6jJJHKaRev/PTxlqoQk9tozMzCZq8gBUEt8n0+WYl5sz051u03FzvoWEPEosmRmjgYKWMWgNd9en0Q0TRGaxV6uODNxZ6Lqs4eQ3EFR7sjCVEGEn9J7G5A/Nj6JxwANAoo+nf0nWbNcK9EwX5PuOedJt5QOhuc9ymsY3Mv6JaPtGnciEdnrjU2Nexv5yEYCtSsUdA6IjSmTj9XIFwjcqwwX29Rqqs+SLA87O9p3mGYXgRzpUW2vsPW+XGFIfV1TQCmFA/bYxhe1w15grve9ybtvc3zz96BRC/ZauG0/T/U4NvkBU+JItyp7hjJE6+K9K98K+mzDnwuUM/f78ZyHol8t7xU/f2JcqJpULHXmz6DVN5M1ENRnhrNH+tLT+DLYlVNJ9X1aymtbcJXHO2oReHFUEgsMt9ZUcGP1Jpv3D2fQnuXgPZZghhvkyAnlZWEeBuUbzF8UKMLV42jkbB65mL74BPu/nYn2bF4wMgLtnj6iye3id2ceH0pH4LEn547iLpikgsPaIfzFPWYjVifvqhaVrsBDMsIHKSok9OTu1QyGjH9O3AuHhBsv1oJW8Ae0fflsS3O/esPeLxlNNcXTBiM1yx+Qv+5Lwr+RqFk2o61oONIUQtPnF32NqL1zJKWjlPKUQabo7fvmm0nfkR4KlmrzHqCw89SDuzhBlUQU0OG1KGwq8lXtusOhdtxt9KyUp0meh88VLG+TvwOWX60eYmUGi+Jb0m2+iyqsll/nCpva+zpZFz5D1WkvbEw0DXRmzvVuiyWYq1zd1XWqJfi+eY/wlGRfxBeEqI6abLKyOuxKvcyH331ZWYfy5SFH81sInT8Upd0fU6E0mi9j2/dveHDFEJsZZgyckdLrlaA38Gm+5k2L53fe/a6arrpqYN2F528QKc/zgYutU/xVkUmvHespKAUy3crMlb+tPuvmrueCM/k67cChMq+TK+RPAKjo2G4VtPtrrBKhx8A0EJpoNJQaCaqzuw9EUVuK9FHmvNRhp/KRR+pNo6q35NIL9+FH6Djkff/kX4TqPzCteiH/VEMm9lONVBgfOtidq3MqpfksBRkgLd9Vjem1R1f/rIBujQKWj4kdyCmKC9Ko36LiakbK/hVAdbVYY9xkHYfeptWmNUwx8T5+a6osyNhLEOMpxXyS2zqid+6y1AkG4ms29Ro7e3uDmbTsPSxKunZJmcIhxzFscqmGC0wT6r6HBjjtVLnMXbeS1X9BrTUftpv5SThCX0cg1VJi4Cj3/28lXmiMR9pijY/bb17QRQhI2KloIt5UL8csVCZ5b0FbZ28kbu+g2Z6hVaiE4qO8BkCn5eTT+W21uyzdl4J8PUDRn75KE7nOdjuXRWzkZ2tWo9TY5iTZFrLC2MRglmqKNh9edMwDzmSE9DmfWldm118KblbY8CW/qBFMpmNry7yk38VAJk7dlbU2U8ltFk1/WTZTen2pZKMpn39cEUToixq5tkdiJ3/N9X7SJrP8ZwdXt62lCT6fgCHC41dQ58XOKZKaOTqvvGLOTl4ik3QkiDkr2Ngl3RkuKUNLn1983BvJp3OpBDQTtZWWJQna3bm7EvT3S8fsC34TSNgwGJ1cbQzZv9tuLECTXAeW+UVC4S8lON2HNjMUV7Vyb1MrGO2OL+S/5pNOR0em8X2qndTzQ39HMzQtB2IgNs7jVJ1OPHDaq9ip+GVsCJOOX3qnooKLLFWeuw1jstUWjRWMhlUIK80bxKcRAWh8AO/loHoRc5BQr+frdcwRu1Jm3ePxdb372fcJZ5BZXCsiV6PYTBbKRPKxxDP3xAcAonkcJzceMVlucvXvledVAuA7Ucn9zzeC2RKmOxKp9E7kZs8aZxv1DBSBZfknkiB5W8FCI7fIrQvjrz1/2Gh7DTrQQSRWVNj/aIroa1tp855KvV2JbuzQtSpxdPjC5/8aGmdCtIvduVUlJR0p/bBzasvchVazA3Zpt3avnBZxmomAljC9Pqk/2ezTDnBmzVd9TnOplYvxm/h8vcf6/N0YGzums698jPw9WlPxv1zJ1N57l4g+4mP7ASCyYPN43T6wrvrnVKiUWnwS0Zbi2KTgmkvxpJKPSETTHlqLYkG1WihQLIxUy+vHjh82ka2fGQcanT+fv35YQ4L4BnALoJ461Ckmg8M26jL+JPdJdX4ct6xtc30nD863CiE5eqqGRLkr9XGn43Bb+zRCVEKylel+Q7FHqjxMGIxuL+64xaAeLbVWFnarJaBS5dt8sJdE3Lunzlyqcohqs0f0tK+EBkCrUp+Nlzt5vccNreWTuiVV2W/+SEtR6+xnpJNdGD3QXMvT93zSc4kYKX/ZaKbXoMJ7pvHbzbh1r62ntYiiVDFufN/GdfwAIyaP4dYTPtgJbcMwHFFR6GHfNz+3nW39+Q08CN1n0zhI5zXqydTieGRXV1Lryvy/aGxZhtA8j5oq4dY3kWihb5GlEjGa87eiwlO3aLNvc/8NTdV9JlvfxZRuSjbwqCAd7IqU6pVCwWes36VBeoF6Hm+Ho7uyw5WhWnYeOL1k7SFcv9iv+E94YLlBTbYGo6ZOn+HhmQgfsf4F2FGcdRq4fnn1r6ZnXtrSRui7/2vWeuQsdR9gFQnKKg+j00l6QZh6qUJhj/klHE1zs0hfA/SN8xJMIdeWH3a5hoFbTSNmqNNdkC93f+ETOeUUE5CmfscjkFSEksrjVmplz6zoVxwyJ9VXga+npd8otwd26b5gUmyWd5K2/jGNHc2tX17y8H37Eqib3zJxVaDCucfpQV2R5Z9HRR2UPKW+cynmLdC6nsT5Xt5JEde2fzfyZykbu2ncMqACmX+Y5Or7hs5Jpg5i2Z7eYWpwat92JPxodG0GA8hWO18wYgJtm2J42UjIPNx63oCxejlN3+Sr4yeqt6ysdaCHXq8QSgZaSz9ivdyf1JuXfx4wedNA08UQX6QVWlH3P+/i6PetvHCypqsqdO8dhml7FgcdMMMkildWPSPtM8nXarh0Z+Oa5m4ScPDBPcmtWG9hcSFRccKoLGnxFlgtT82HTOXjCiTeWFa8ddQGdqqpvqD/KUZWWrJDP90rIt82tlexkBA6wilpsD3VikmcY7mhSqXZ/xixYqB+f9w2mGTPo7upDEn+vCwx09QYzebxS1AVdjdJzCape/CBUZX2rX+4xvRh5a9e4eN5WUqXiWF6XlO3vWiac514OtFCXvolpaqjuiX/6volVPPSUSnISLSJtW+JdZmd5bFmW0bPxPQNSZxWPm2wwF5sYtVvYQilWTv+Ds/INMqgpTmxbvsDpr19O5O+hfMsf/67HD64NzQ9jbuA8utipTYJPqWIj5J1Omy5EQ4ODdwJ81Xvnr17ad1jZaM+w964IKUlbEnuexQAny9WzhqdbnkeRmChZSJY8Nbi5QtB79UiVW7u7+0vm1rlv+CQKGLcsbhuaLIpxpKv/biff5eZe/5ChlsRtinnBOrYdls+Vbr5S2zr1zvdDQJVFe9cU8E1NxeaaRs9sDTZsVIGChqD+kJICcyzv4OV9Beop0BueKHx7ajlavird3ky82ZaXVl7s06iCCk5NOsz7KazpDK1yd3LG5FOU274eWEHTF6ynHcLulJA8/bsCOszag/LMR31UWTopPO3Tv8xXJSpnv5yJhXMJqoSlVKfuk62gBPzt7RHxA8/N44kNF06gliZriIsNagkhMH9rKHztIguo8wvbWUwAm1vxc8FXBZA3NarBEmW1G5AUW7Lm1tV8XLeL0z6aVXb065asFNTQXasoad2h5ZKgbs4ZEMpbFkSwtDPfR4FieQDoLfviF3UhWLJKzC24G5faGOVeVb8YXaTzJY3kBXYCzpLU6RMwV+XlT/z87LBD2G2UqFaS7XfutUCMpzUcW2JMlHX0wxpo8nYcSWFzzVcBplkc/Z9Jkyz9EovMLd1u6Do7Q1FR578fACbLe5IMvdeFPic+fh0Lfmwd8ykydS3vOTIsuWCWaqwLZmekNeGI/r1hA8wPzvXgD9od7Tmrhv/bWHXMFruuf3VAyShDTobdUEt/xntJxlPth/4zGM0X45uavbAi3H3T9rP/pq+p2GoaG/Zkc5bVm0+8rJNDdpyqe5l+pMXt0k7lBAdBXoaKXKQ6Qv7/TQBQSwMEFAAAAAgAiE6EPqy3yfq3AAAA8wAAAAwAbwBUMVdfU1BJUi5ydGZTRFoAmAAAAAAIAIif+ZNjZGBpEWFgYDBggAAfIGZkBTNZRYHEru2fDu9XytPYEnvX+RMzbjlGJgYGJqBuZpCsgATDf0Z5BpAYSK0CkFAAsQVEIOKMEHEhHGoVgWwAVVQNAAeweJlNdn2OUHZ9jlA1jjtuxDAMRFMvkDvwAhtI3qRylTukZKMPZQsRJIWi1oWxdw8TYJvhAzGYmRNZkkVXR/6X0De7fCwYKSXzp8XVzZrb7cTUqogvCgZTzQVT2B0PEgOfnF1ZH4/Xy4mhlcbqgxWZosGNiapBXyaZVR14z3R85xrfcQaL3XHEoBM8prEY+LLXg/K2C0WQyb7B6LkChV2JfibVQHBk2fVPQdgVSE5gzN6ZxsitvoGWaCygN098Xu1/+QVQSwECFwsUAAAACACIToQ+6Ypa958EAAAVCgAACQARAAAAAAABACAAtoEAAAAAaW5kZXguaHRtU0QEAJgAAABVVAUAB7B4mU1QSwECFwsUAAAACACIToQ+I98/4W0BAAB0AgAADQARAAAAAAABACAAtoE1BQAAVDFXX1NQSVIuMXJ0ZlNEBACYAAAAVVQFAAeweJlNUEsBAhcLFAAAAAgAiE6EPmWoU+PZAQAASwMAAA0AEQAAAAAAAQAgALaBPAcAAFQxV19TUElSLjJydGZTRAQAmAAAAFVUBQAHsHiZTVBLAQIXCxQAAAAIAIhOhD670bGfgAAAAJoAAAANABEAAAAAAAEAIAC2ga8JAABUMVdfU1BJUi4zcnRmU0QEAJgAAABVVAUAB7B4mU1QSwECFwsUAAAACACIToQ+NWDnx2SBAABJgwAADAARAAAAAAAAACAAtoHJCgAAVDFXX1NQSVIuanBnU0QEAJgAAABVVAUAB7B4mU1QSwECFwsUAAAACACIToQ+rLfJ+rcAAADzAAAADAARAAAAAAABACAAtoHGjAAAVDFXX1NQSVIucnRmU0QEAJgAAABVVAUAB7B4mU1QSwUGAAAAAAYABgDCAQAAFo4AAAAA IMAGE_TYPE SLICE_NUMBER ECHO_NUMBER PHASE_NUMBER DYNAMIC_SCAN CHEMICAL_SHIFT DIFF_B_VALUE_NO CDYAAIYaAAAYoAAAhQcAACS+AADHIwAACAAAABQBAABFWF9nZW9tZXRyeV9zZXBlcmF0b3IAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAEAAAAAAAAAujUAAEVYX0FDUV9wYXRpZW50X3dlaWdodAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAACgnwAARVhfQUNRX251Y2xldXMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAANNYAAFo1AABFWF9HRU9fY29pbF9zZWxlY3Rpb25fbW9kZQAAAAAAAAAABAAAAAEAAAAq1gAALDUAAEVYX0dFT19jb21wYWN0ZWQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAyAAAAAAAAAD+NAAARVhfR0VPX2NvbXBhY3RlZF9jb2lscwAAAAAAAAAAAAAAAAIAAAAKAAAAAAAAAOy8AABFWF9HRU9fY29tcGFjdGVkX2Nvbm5zAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAAoAAAAAAAAA5L8AAEVYX0dFT19zdGFja3NfY29pbHNfY2hhbm5lbHMAAAAAAAABAAAAIAMAAAAAAACINwAARVhfR0VPX3N0YWNrc19jbGluaWNhbF9tb2RlcwAAAAAAAAIAAAAUAAAAAAAAAKrCAABFWF9HRU9feGNsX2NvbXBhY3RlZAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAMgAAAAAAAAApEMAAEVYX0dFT194Y2xfY29tcGFjdGVkX2NvaWxzAAAAAAAAAAACAAAACgAAAAAAAACayAAARVhfR0VPX3hjbF9jb21wYWN0ZWRfY29ubnMAAAAAAAAAAAIAAAAKAAAAAAAAAJLLAABFWF9HRU9fc3RhY2tzX3hjbGNvaWxzX2NoYW5uZWxzAAAAAQAAACADAAAAAAAALkYAAEVYX1BST0NfdW5pZm9ybWl0eV9hcHAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAETUAAB8UgAARVhfR0VPX2ZvdgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAABAAAAAAAAABqdAABFWF9HRU9fZm92X3AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAEAAAAAAAAA7JwAAEVYX0dFT19zdGFja3NfZm92X3NzAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFAAAAAAAAAC+nAAARVhfR0VPX3ZveGVsX3NpemVfbQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAABAAAAAAAAANycAABFWF9HRU9fdm94ZWxfc2l6ZV9wAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAEAAAAAAAAArpwAAEVYX0dFT19hY3Ffdm94ZWxfc2l6ZV9zAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAQAAAAAAAACAnAAARVhfR0VPX3NhZ19zbGljZV9vcmRlcgAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAFtMAACJRAABFWF9HRU9fY29yX3NsaWNlX29yZGVyAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAADk0gAA9FAAAEVYX0dFT190cmFfc2xpY2Vfb3JkZXIAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAALLSAADGUAAARVhfR0VPX29yaWVudF9uYW1lAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAktIAAJhQAABFWF9HRU9fc2FnX21pcnJvcmZsaXBfb3JkZXIAAAAAAAAAAQAAAAEAAAAAAAAAalAAAEVYX0dFT19jb3JfbWlycm9yZmxpcF9vcmRlcgAAAAAAAAABAAAAAQAAAAAAAAA8UAAARVhfR0VPX3RyYV9taXJyb3JmbGlwX29yZGVyAAAAAAAAAAEAAAABAAAAAAAAAA5QAABFWF9HRU9fc3RhY2tzX3JldmVyc2UAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAABQAAAAAAAAA4E8AAEVYX1BST0NfcmVjb25fdm94ZWxfc2l6ZV9tAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAADCmgAARVhfUFJPQ19yZWNvbl92b3hlbF9zaXplX3AAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAJSaAABFWF9HRU9fdm94ZWxfc2l6ZV9zAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAZpoAAEVYX0dFT19yZWN0X2Zvdl9wZXJjAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAA4mgAARVhfQUNRX2ZvbGRvdmVyX3N1cDIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAA2dAAADZPAABFWF9BQ1Ffc2Nhbl9yZXNvbAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAEAAAAAAAAACE8AAEVYX1BST0NfcmVjb25fcmVzb2wAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAQAAAAAAAADaTgAARVhfQUNRX3JlZHVjZWRfYWNxX3RpbWUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAHSZAABFWF9HRU9fc2Vuc2VfZW5hYmxlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAAAn0AAAek4AAEVYX0dFT19zZW5zZV9wX3JlZF9mYWN0b3IAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAUmQAARVhfQUNRX2NzX2VuYWJsZQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAw88AABpOAABFWF9BQ1Ffa3RfZW5hYmxlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAACYzwAA7E0AAEVYX0dFT19zdGFja3MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEBAAAAAQAAAAAAAAC+TQAARVhfR0VPX3N0YWNrc190eXBlcwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAUAAAAS88AAJBNAABFWF9HRU9fc3RhY2tzX3NsaWNlcwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAABQAAAAAAAAArk0AAEVYX0dFT19hY3Ffc2xpY2VfdGhpY2tuZXNzAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAADslwAARVhfR0VPX3NsaWNlX3RoaWNrbmVzcwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAL6XAABFWF9HRU9fc2xpY2VfZ2FwX21vZGUAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAADVzgAAaE0AAEVYX0dFT19zdGFja3Nfc2xpY2VfZ2FwcwAAAAAAAAAAAAAAAAAAFAAAAAAAAABelwAARVhfR0VPX3N0YWNrc19vcmllbnRhdGlvbnMAAAAAAAAAAAQAAAAUAAAAks4AAAhNAABFWF9HRU9fc3RhY2tzX3ByZXBfZGlycwAAAAAAAAAAAAAABAAAABQAAAB9zgAAJk0AAEVYX0dFT19zdGFja3NfZmF0X3NoaWZ0X2RpcnMAAAAAAAAEAAAAFAAAAFTOAABETQAARVhfR0VPX3N0YWNrc19hcF9vZmZjZW50cmVzAAAAAAAAAAAAAAAUAAAAAAAAAOaWAABFWF9HRU9fc3RhY2tzX2xyX29mZmNlbnRyZXMAAAAAAAAAAAAAABQAAAAAAAAABJcAAEVYX0dFT19zdGFja3NfZmhfb2ZmY2VudHJlcwAAAAAAAAAAAAAAFAAAAAAAAAAilwAARVhfR0VPX3N0YWNrc19hcF9hbmd1bGF0aW9ucwAAAAAAAAAAAAAUAAAAAAAAAECXAABFWF9HRU9fc3RhY2tzX2xyX2FuZ3VsYXRpb25zAAAAAAAAAAAAABQAAAAAAAAAXpcAAEVYX0dFT19zdGFja3NfZmhfYW5ndWxhdGlvbnMAAAAAAAAAAAAAFAAAAAAAAAB8lwAARVhfR0VPX3N0YWNrc190YWJsZV9sb25nX3BvcwAAAAAAAAAAAAAUAAAAAAAAAJqXAABFWF9BQ1FfZnJlZV9yb3RhdGFibGUAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAAANzAAABEwAAEVYX0FDUV9taW5fbnJfcGFja2FnZXMAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAQAAAAAAAADWSwAARVhfQUNRX3NsaWNlX29yZGVyAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAbMwAAKhLAABFWF9SRkVfbWV0YWxfbW9kZQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAAB6zAAAeksAAEVYX0dFT19sYXJnZV90YWJsZV9tb3ZlbWVudAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAEXLAABMSwAARVhfR0VPX3BsYW5fYWxpZ24AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAE8sAAB5LAABFWF9SRVNUX3NsYWJzAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAEAAAAAAAAA8EoAAEVYX1RSQUNLX3RyYWNraW5nAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAMfLAADCSgAARVhfR0VPX2lhX3Bvc2l0aW9uaW5nAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAfcoAAJRKAABFWF9HRU9fYWxsb3dfdGFibGVfbW92ZW1lbnQAAAAAAAAABAAAAAEAAABLygAAZkoAAEVYX0dFT19wYXRpZW50X3Bvc2l0aW9uAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAFPLAAA4SgAARVhfR0VPX3BhdGllbnRfYm9keV9wb3NpdGlvbgAAAAAAAAQAAAABAAAAIcsAAApKAABFWF9HRU9fcGF0aWVudF9vcmllbnRhdGlvbgAAAAAAAAAABAAAAAEAAAAFywAA3EkAAEVYX0dFT19wYXRpZW50X2JvZHlfb3JpZW50YXRpb24AAAAEAAAAAQAAANPKAACuSQAARVhfR0VPX3NjYW5fYWxpZ24AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAUckAAIBJAABFWF9jb250cmFzdF9zZXBlcmF0b3IAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAEAAAAAAAAAUkkAAEVYX0FDUV9zY2FuX3R5cGUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAGHKAAAkSQAARVhfQUNRX3NjYW5fbW9kZQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAP8oAAPZIAABFWF9BQ1FfaW1hZ2luZ19zZXF1ZW5jZQAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAAAgygAAyEgAAEVYX0FDUV9yYXNlX21vZGUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAFfIAACaSAAARVhfQUNRX21vZGUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAA1ckAAGxIAABFWF9BQ1FfZmFzdF9pbWFnaW5nX21vZGUAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAADFyQAAPkgAAEVYX0FDUV9zaG90X21vZGUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAALTJAAAQSAAARVhfUkZFX3RzZV9mYWN0b3IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAABAAAAAAAAAOJHAABFWF9SRkVfZWNob190aW1lX3N0ZXBfZW51bQAAAAAAAAAABAAAAAEAAABgyQAAtEcAAEVYX1JGRV9lY2hvX3RpbWVfc3RlcAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAADWkgAARVhfUkZFX3RzZV9kdW1teV9lY2hvZXMAAAAAAAAAAAAAAAEAAAABAAAAAAAAAFRHAABFWF9BQ1FfcHJvZmlsZV9vcmRlcl9zZWwAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAAAHyQAAJkcAAEVYX1JGRV9kcml2ZW5fZXF1aWxpYnJpdW0AAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAFrJAAD4RgAARVhfUkZFX3RzZV91bHRyYXNob3J0AAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAANMkAAMpGAABFWF9SRkVfdHNlX3N0cm9uZ19maWRfZGVwaGFzaW5nAAAABAAAAAEAAAAPyQAAnEYAAEVYX0FDUV9lY2hvZXMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAQAAAAAAAABuRgAARVhfQUNRX3BhcnRpYWxfZWNobwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAzcUAAEBGAABFWF9BQ1FfZmlyc3RfZWNob190aW1lX2VudW0AAAAAAAABBAAAAAEAAACexwAAEkYAAEVYX0FDUV9maXJzdF9lY2hvX3RpbWUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAYkQAARVhfQUNRX2ZsaXBfYW5nbGUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAOqQAABFWF9SRkVfcmVmb2NfY29udHJvbAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAAACyAAAgEUAAEVYX1JGRV9yZWZvY19hbmdsZQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAACKkAAARVhfUkZFX2JyaWdodF9mYXRfcmVkdWN0aW9uAAAAAAAAAAQAAAABAAAAocQAACBFAABFWF9BQ1Ffc2VfcmVwX3RpbWVfZW51bQAAAAAAAAAAAAABBAAAAAEAAACKxwAA8kQAAEVYX0FDUV9zZV9yZXBfdGltZQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAQAAAAAAAAD4jwAARVhfQUNRX3NlX3JlcF90aW1lMgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAABAAAAAAAAAMqPAABFWF9BQ1FfcGFydGlhbF9tYXRyaXgAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAAAlxwAAYEQAAEVYX0FDUV93YXRlcl9mYXRfc2hpZnQAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAABfEAAAyRAAARVhfQUNRX1JGX3NoaW0AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAA0MYAAAREAABFWF9BQ1FfUkZfc2hpbV9kYXRhAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADIAAAAAAAAABo8AAEVYX0FTX3NoaW0AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAK/GAACkQwAARVhfc2hpbV9mcm9tX2lkbAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAA9MYAAHZDAABFWF9jYWxjdWxhdGVfc2hpbV9ub3cAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAADUxgAASEMAAEVYX3NoaW1fZnJlcV9kZXQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAMTGAAAaQwAARVhfc2hpbV9zZWNvbmRfeDEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAANSOAABFWF9zaGltX3NlY29uZF95MQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAApo4AAEVYX3NoaW1fc2Vjb25kX3oxAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAB4jgAARVhfc2hpbV9zZWNvbmRfejIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAEqOAABFWF9zaGltX3NlY29uZF96eAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAHI4AAEVYX3NoaW1fc2Vjb25kX3p5AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAADujQAARVhfc2hpbV9zZWNvbmRfeDJ5MgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAMCNAABFWF9zaGltX3NlY29uZF8yeHkAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAko0AAEVYX3NoaW1fc2Vjb25kX3ozAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAABkjQAARVhfc2hpbV9zZWNvbmRfejJ4AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAADaNAABFWF9zaGltX3NlY29uZF96MnkAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAACI0AAEVYX3NoaW1fc2Vjb25kX3p4MnkyAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAADajAAARVhfc2hpbV9zZWNvbmRfeHl6AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAKyMAABFWF9zaGltX3NlY29uZF94MwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAfowAAEVYX3NoaW1fc2Vjb25kX3kzAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAABQjAAARVhfc2hpbV9vZmZzZXRfZnJlcQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAABAAAAAAAAAP4/AABFWF9zaGltX25hdl9vZmZzZXRfZnJlcQAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAEAAAAAAAAA0D8AAEVYX3NoaW1fbmF2X3gxAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAC+iwAARVhfc2hpbV9uYXZfeTEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAJCLAABFWF9zaGltX25hdl96MQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAYosAAEVYX0FDUV9kaXhvbgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAL/CAAAMPwAARVhfQUNRX2RpeG9uX2FjcXVpc2l0aW9ucwAAAAAAAAAAAAEAAAABAAAAAAAAAN4+AABFWF9BQ1FfZGl4b25fYWxsX3NoaWZ0AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA0IoAAEVYX0FDUV9kaXhvbl9kZWx0YV9URQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAACiigAARVhfU1BJUl9mYXRfc3VwcHJlc3Npb24AAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAABMIAAEw+AABFWF9SRkVfZ3JhZHJldl9vZmZyZXNfc3VwAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAABnvQAAHj4AAEVYX1NQSVJfd2F0ZXJfc3VwcHJlc3Npb24AAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAKDBAADwPQAARVhfQkJJX3R5cGVfZW51bQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAg8EAAMI9AABFWF9NVENfZW5hYmxlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAABywQAAlD0AAEVYX0FQVF9lbmFibGUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAJ+8AABmPQAARVhfUkVQUF9lbmFibGUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAbbwAADg9AABFWF9NRE1FX2VuYWJsZQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAAA7vAAACj0AAEVYX0xPTE9fZW5hYmxlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAAm8AADcPAAARVhfRElGRl9lbmFibGUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAnsAAAK48AABFWF9ESUZGX2FycmF5X3gAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAAAAAAAAgIgAAEVYX0RJRkZfYXJyYXlfeQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIAAAAAAABOkAAARVhfRElGRl9hcnJheV96AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAAAAAByYAABFWF9ESUZGX2FycmF5X2IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAAAAAAAAAA6p8AAEVYX0RJRkZfdWRfbnJfd2VpZ2h0aW5ncwAAAAAAAAAAAAABAAAAAQAAAAAAAAC4OwAARVhfRElGRl9ucl9kdGlfZGlyZWN0aW9ucwAAAAAAAAAAAAEAAAABAAAAAAAAAIo7AABFWF9ESUZGX25yX2R0aV92ZWN0b3JzAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAEAAAAAAAAAXDsAAEVYX0RJRkZfd2VpZ2h0aW5nX2l4X2FycmF5AAAAAAAAAAABAAAAAAgAAAAAAAAuOwAARVhfRElGRl9kaXJlY3Rpb25faXhfYXJyYXkAAAAAAAAAAAEAAAAACAAAAAAAAPxaAABFWF9ESUZGX2R0aV9zY2hlbWVfbmFtZQAAAAAAAAAAAAAAAgAAAAEAAAAAAAAAlrMAAEVYX0RJRkZfZ3JhZF9mYWN0b3IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAMnwAARVhfVDFNX21vZGUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAUb4AAGZ6AABFWF9BQ1FfbXVsdGlfdHJhbnNtaXQAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAABNuQAAOHoAAEVYX01VTFRJWF9jaGFubmVsc19hY3RpdmUAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAACa+AAAKegAARVhfQ09JTF9jb250cm9sX1NBUl9tb2RlAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAACL4AANx5AABFWF9DT0lMX2NvbnRyb2xfQjFfbW9kZQAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAADSuwAArnkAAEVYX1BBVF9zYXJfYWxsb3dfZmlyc3RfbGV2ZWwAAAAAAAAEAAAAAQAAAIW4AACAeQAARVhfUEFUX3ByZWduYW5jeV9tb2RlAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAU7gAAFJ5AABFWF9QQVRfc2FyX3dob2xlYm9keV9saW1pdAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAgJ0AAEVYX1BBVF9zYXJfaGVhZF9saW1pdAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAABSnQAARVhfUEFUX2RiZHRfbGltaXQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAACSdAABFWF9QQVRfc2xld3JhdGVfbGltaXQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA9pwAAEVYX1BBVF9iMXJtc19saW1pdAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAADInAAARVhfQUNRX3Buc19tb2RlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAb7wAACp4AABFWF9BQ1FfZ3JhZGllbnRfbW9kZQAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAABYvAAA/HcAAEVYX0FDUV9zaWxlbnRfbW9kZQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAGq8AADOdwAARVhfbW90aW9uX3NlcGVyYXRvcgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAABAAAAAAAAAKB3AABFWF9DQVJEX3N5bmMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAAAhvAAAcncAAEVYX0NBUkRfaGlnaF9oZWFydF9yYXRlAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAC22AABEdwAARVhfUkVTUF9zeW5jaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAA0LsAABZ3AABFWF9STkFWX3Jlc3BfY29tcAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAAC1uwAA6HYAAEVYX0FDUV9mbG93X2NvbXBlbnNhdGlvbgAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAALO7AAC6dgAARVhfQUNRX3NsaWNlX3NwYWNpbmdfaW5fdGltZQAAAAAAAAQAAAABAAAAxLsAAIx2AABFWF9SRkVfdHNlX3JhbmRvbWlzZV9zaG90cwAAAAAAAAAABAAAAAEAAAAztQAAXnYAAEVYX0FDUV9tZWFzdXJlbWVudHMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAQAAAAAAAAB0mgAARVhfQUNRX3NlcmlhbF9hdmVyYWdpbmcAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAz7QAAP51AABFWF9FTEFTVE9fZW5hYmxlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAACdtAAA0HUAAEVYX2R5bmFuZ19zZXBlcmF0b3IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAQAAAAAAAACidQAARVhfUENfaW1hZ2VfdHlwZXMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAACAAAArboAAHR1AABFWF9QQ19yZWNvbl9mbG93X2RpcnMAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAACbugAASnUAAEVYX1BDX3JlY29uX3NzX3NlbGVjdAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAANWzAAAcdQAARVhfUENfcmVjb25fc3NfbnVtYmVyAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAABAAAAAAAAAO50AABFWF9BQ1FfbWFudWFsX3N0YXJ0AAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAABxswAAwHQAAEVYX0RZTl9zdHVkeQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAPe5AACSdAAARVhfRkxMX21vZGUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAA2bkAAGR0AABFWF9wcm9jX3NlcGVyYXRvcgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAEAAAAAAAAANnQAAEVYX0FDUV9wcmVwYXJhdGlvbl9tb2RlAAAAAAAAAAAAAAEEAAAAAQAAAKK5AAAIdAAARVhfQUNRX2ludGVyYWN0aXZlX2YwAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAhLkAANpzAABFWF9BQ1FfZ3JhZF9kZW1vAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAABFsgAArHMAAEVYX0FDUV9lbmFibGVfcHJlX3NjYW4AAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAC+5AAB+cwAARVhfQUNRX3NtYXJ0c2NvdXRfdHlwZQAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAW7kAAFBzAABFWF9BQ1FfQjBfbWFwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAADguQAAInMAAEVYX0FDUV9CMV9tYXAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAMK5AAD0cgAARVhfUFZfcmVmb3JtYXRfbW9kZQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAm7kAAMZyAABFWF9QUk9DX2RpeG9uX2ltYWdlX3R5cGVzX3JmZQAAAAAABAAAAAYAAAB4uQAAmHIAAEVYX1RJU19yZWZlcmVuY2VfdGlzc3VlAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAIO5AAB+cgAARVhfUFJPQ19mY2NfbW9kZQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAULoAAFByAABFWF9QUk9DX2RlbHJlY19mY2NfbW9kZQAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAAAeugAAInIAAEVYX1BST0NfZmNjX3VzZGVmX25yX2NoYW5uZWxzAAAAAAABAAAAAQAAAAAAAAD0cQAARVhfUFJPQ19waXhlbF93aW5kb3cAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAA2bkAAMZxAABFWF9QUk9DX3VzZGVmX2NvY2EAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAADtrwAAmHEAAEVYX1BST0NfY29jYV9hY3FfbnJzAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAFAAAAAAAAABqcQAARVhfUFJPQ19jb2NhX3JlY19ucnMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAUAAAAAAAAAIhxAABFWF9QUk9DX3VzZGVmX2NvaWxfc3VydmV5AAAAAAAAAAAABAAAAAEAAABXrwAApnEAAEVYX1BST0NfY29pbF9zdXJ2ZXlfYWNxX25ycwAAAAAAAAABAAAAFAAAAAAAAAB4cQAARVhfUFJPQ19jb2lsX3N1cnZleV9yZWNfbnJzAAAAAAAAAAEAAAAUAAAAAAAAAJZxAABFWF9QUk9DX0IwX3ByZV9zY2FuX2FjcV9ucnMAAAAAAAAAAQAAABQAAAAAAAAAtHEAAEVYX1BST0NfQjBfcHJlX3NjYW5fcmVjX25ycwAAAAAAAAABAAAAFAAAAAAAAADScQAARVhfUFJPQ19yZWNvbnN0cnVjdGlvbl9tb2RlAAAAAAAAAAQAAAABAAAAQ7gAAPBxAABFWF9QUk9DX3NhdmVfcmF3X2RhdGEAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAAArrgAAwnEAAEVYX1BST0NfYW5hbHlzZV93aXRoX0lRVAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAABy4AACUcQAARVhfUFJPQ190b19neXJvdmlldwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAx60AAGZxAABFWF9QUk9DX2hhcmRjb3B5AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAACVrQAAOHEAAEVYX1BST0NfcmVjb25fZmlsdGVyAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAJa3AAAKcQAARVhfUFJPQ191bmlmaWNfZmlsdGVyAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAMa0AANxwAABFWF9QUk9DX2dlb21ldHJ5X2NvcnJlY3Rpb24AAAAAAAAABAAAAAEAAAButwAArnAAAEVYX1BST0NfZW5hX3ZpZXdhYmxlX3Jhd19kYXRhAAAAAAAEAAAAAQAAAM2sAACAcAAARVhfcGRmX3NlcGVyYXRvcgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAABAAAAAAAAAFJwAABFWF9jb25mbGljdF9zdWdnZXN0aW9uAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAEAAAAAAAAAJHAAAEdFWF9DT05WX2lkAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAwAAAAAAAAD2bwAAR0VYX0NPTlZfcHBkZV91cGRhdGUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAABAAAAAAAAANBvAABHRVhfQ09OVl9tYWRlX2J5X3BoaWxpcHMAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAADTqwAAom8AAEdFWF9DT05WX2FwcGxpZWRfY29udmVyc2lvbnMAAAAAAAABAAAAMgAAAAAAAAB0bwAAR0VYX0NPTlZfYmFzZV9yZWxlYXNlAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAABAAAAAAAAAApwAABFWF9HRU9fdm94ZWxfc2l6ZV9jb252X2RvbmUAAAAAAAAABAAAAAEAAAA9qwAA3G8AAEVYX1BST0Nfc2Nhbl9wYXRfcmVmX2lkAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAQAAAAAAAACubwAARVhfUFJPQ19jb2NhX3BhdGllbnRfcmVmX2lkcwAAAAAAAAEAAAAUAAAAAAAAAIBvAABFWF9QUk9DX2NvY2FfbnJfY2hhbm5lbHMAAAAAAAAAAAAAAQAAABQAAAAAAAAAnm8AAEVYX1BST0NfY29jYV9ucl9zdGFja3MAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAFAAAAAAAAAC8bwAARVhfUFJPQ19jb2NhX2VkZ2VfZGlzdF9wb3MAAAAAAAAAAAAAAAAUAAAAAAAAALqPAABFWF9QUk9DX2NvY2FfZWRnZV9kaXN0X25lZwAAAAAAAAAAAAAAABQAAAAAAAAA2I8AAEVYX1BST0Nfc2Vuc2VyZWZfcmZzaF9yeF9zY2xzAAAAAAAAAAAACAAAAAAAAAD2jwAARVhfUFJPQ19zZW5zZXJlZl9yZnNoX3J4X3BoAAAAAAAAAAAAAAAIAAAAAAAAAOSPAABFWF9QUk9DX2NvaWxfc3Vydl9yZnNoX3J4X3NjbHMAAAAAAAAAAAgAAAAAAAAA0o8AAEVYX1BST0NfY29pbF9zdXJ2X3Jmc2hfcnhfcGgAAAAAAAAAAAAACAAAAAAAAADAjwAARVhfUFJPQ19zZW5zZV9yZWZfcWJjX3N0YWNrAAAAAAAAAAEAAAAUAAAAAAAAAK5uAABFWF9QUk9DX3NlbnNlX3JlZl9zeW5fc3RhY2sAAAAAAAAAAQAAABQAAAAAAAAAzG4AAEVYX1BST0NfY29pbF9zdXJ2ZXlfcGF0X3JlZl9pZHMAAAABAAAAFAAAAAAAAADqbgAARVhfUFJPQ19jb2lsX3N1cnZleV9ucl9jaGFubmVscwAAAAEAAAAUAAAAAAAAAAhvAABFWF9QUk9DX2NvaWxfc3VydmV5X25yX3N0YWNrcwAAAAAAAQAAABQAAAAAAAAAJm8AAEVYX1BST0NfY29pbF9zdXJ2ZXlfcWJjX3N0YWNrAAAAAAABAAAAFAAAAAAAAABEbwAARVhfUFJPQ19jb2lsX3N1cnZleV9zeW5fc3RhY2sAAAAAAAEAAAAUAAAAAAAAAGJvAABFWF9HRU9fYXV0b19jb2lsc19zZWxlY3RlZAAAAAAAAAAABAAAABQAAAC5pwAAgG8AAEVYX0NPSUxfdWlfdXNlX3Jldmlld19tb2RlAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAIenAACebwAARVhfUFJPQ19CMF9wcmVfc2Nhbl9wYXRfcmVmX2lkcwAAAAEAAAAUAAAAAAAAAHBvAABFWF9QUk9DX2IwX3ByZV9zY2FuX2lkAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAMAAAAAAAAAjm8AAEVYX1BST0NfcmVxX2IwX3ByZV9zY2FuX2lkAAAAAAAAAAABAAAAAwAAAAAAAABobwAARVhfUFJPQ190aW1lX2IwX3ByZXNjYW5fY2hlY2sAAAAAAAEAAAAGAAAAAAAAAEJvAABJRl9pbmZvX3NlcGVyYXRvcgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAEAAAAAAAAAKG8AAElGX3N0cl90b3RhbF9zY2FuX3RpbWUAAAAAAAAAAAAAAAECAAAAAQAAAAAAAABfoAAASUZfYWJzb2x1dGVfU05SAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAMCMAABJRl9yZWxhdGl2ZV9TTlIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAEAAAAAAAAAkowAAElGX2FjdF9yZXBfdGltZV9lY2hvX3RpbWUAAAAAAAAAAAECAAAAAQAAAAAAAAAaoAAASUZfYWN0X1NFX2VjaG9fdGltZQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQIAAAABAAAAAAAAADmgAABJRl9tZWFzX21hdHJpeF9zaXplAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAgAAAAEAAAAAAAAAWKAAAElGX21lYXNfdm94ZWxfc2l6ZQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAECAAAAAQAAAAAAAAB3oAAASUZfcmVjb25fdm94ZWxfc2l6ZQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQIAAAABAAAAAAAAAJagAABJRl9zY2FuX3BlcmNlbnRhZ2UAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAEAAAAAAAAAaosAAElGX2luZm9fcGFja2FnZXMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEBAAAAAQAAAAAAAAA4bQAASUZfbWluX3NsaWNlX2dhcAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAABAAAAAAAAAAqLAABJRl93Zl9zaGlmdF9id19wZXJfcGl4X2VjaG8xAAAAAAABAgAAAAEAAAAAAAAAH6AAAElGX2VjaG9fc3BhY2luZ19zaG90X2R1cgAAAAAAAAAAAAECAAAAAQAAAAAAAAA+oAAASUZfcmVmb2Nfc3dlZXBfaW5mbwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQIAAAABAAAAAAAAAF2gAABJRl9taW5fcmVwX3RpbWVfZWNob190aW1lAAAAAAAAAAABAgAAAAEAAAAAAAAAfKAAAElGX3Nhcl9pbmZvX2xvY2FsAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAECAAAAAQAAAAAAAACboAAASUZfc2FyX2x2bF93aG9sZV9ib2R5AAAAAAAAAAAAAAAAAQIAAAABAAAAAAAAALqgAABJRl9zZWQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAgAAAAEAAAAAAAAA2aAAAElGX0IxX3Jtc19tdWx0aXRyYW5zbWl0AAAAAAAAAAAAAAECAAAAAQAAAAAAAAD4oAAASUZfbWF4X0IxX3JtcwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQIAAAABAAAAAAAAABehAABJRl9wbnNfaW5mbwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAgAAAAEAAAAAAAAANqEAAElGX3Buc19kYm1kdF9pbmZvAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAECAAAAAQAAAAAAAABVoQAASUZfc291bmRfcHJlc3N1cmVfbGV2ZWwAAAAAAAAAAAAAAQAAAAABAAAAAAAAALaIAABJRl9ib2lsb2ZmX2RwZHQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAEAAAAAAAAAiIgAAElGX2JvaWxvZmZfZHBkdF9tYXgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAQAAAAAAAABaiAAASUZfYm9pbG9mZl9kcAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAABAAAAAAAAACyIAABTZXBhAAAAAAAAAAAAAAAA//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAIAAIACAAABAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAYAAAADgAAAA4AAAAOAAAADgAAAA4AAAAOAAAADgAAAA4AAAAOAAAADgAAAA4AAAAOAAAADgAAAA4AAAAOAAAADgAAAA4AAAAOAAAADgAAAAIAAAABAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAAAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAABTZXBhAAAAAAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAMAAAACAAAAAAAAAAsAAAABAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAIAAAABAAAAAAAAAAUAAAAAAAAAAwAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAAAAAQAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAADAAAAAAAAAAEAAAABAAAAAAAAAAEAAAAFAAAAAAAAAFNlcGEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAQAAAAAAAAAAAAAABAAAAAQAAAABAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAABTZXBhAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADAAAAAQAAAAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADAAAAAAAAAAAAAAAIAAAAAgAAAAAAAADoAwAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAAAAAAAAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAAAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAAAAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAAAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAGAAAAAgAAAAEAAAAAAAAABwAAAAAAAAAIAAAACwAAAAQAAAAJAAAADQAAAP////8DAAAAAQAAAAMAAAAEAAAAAQAAAAAAAAD/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////EgAAAAEAAAABAAAAqtLEIgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAAAAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAAAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANAHAAABAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFNlcGEDAAAAAABIQgAAIEMAAJBCAABCQs3M9EHNzPRBzcz0Qc3M9EHNzPRBzcz0Qc3M9EHNzPRBzcz0Qc3M9EHNzPRBzcz0Qc3M9EHNzPRBzcz0Qc3M9EHNzPRBzcz0Qc3M9EEAAIA+d02APgAAIEAAAIA+AACAPgAAIEAAADRCOU7HQgAAAEAAACBAAAAgQAAAAL+amZk+mpmZPpqZmT6amZk+mpmZPpqZmT6amZk+mpmZPpqZmT6amZk+mpmZPpqZmT6amZk+mpmZPpqZmT6amZk+mpmZPpqZmT6amZk+89l0QQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABypRZDAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKqlrcEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADZAjPwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA+BeBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHqqZsAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA6lb6TupW+k7qVvpO6lb6TupW+k7qVvpO6lb6TupW+k7qVvpO6lb6TupW+k7qVvpO6lb6TupW+k7qVvpO6lb6TupW+k7qVvpO6lb6TupW+k6VhB5BlYQeQQAAtEIAAPBCAADhQwAAYUQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgD8AAIA/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIA/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMA/t9o6QwBAHEYAQBxGAEAcRgBAHEYAQBxGAEAcRgBAHEYAQBxGAEAcRgBAHEYAQBxGAEAcRgBAHEYAQBxGAEAcRgBAHEYAQBxGAEAcRgBAHEYfiGXDAEAcxgBAHMYAQBzGAEAcxgBAHMYAQBzGAEAcxgBAHMYAQBzGAEAcxgBAHMYAQBzGAEAcxgBAHMYAQBzGAEAcxgBAHMYAQBzGAEAcxgAAgD8AAIA/AACAPwAAgD8AAIA/AACAPwAAgD8AAIA/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIA/AACAPwAAgD8AAIA/AACAPwAAgD8AAIA/AACAPwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAmaY4PnEuVz4AAMhCAAAgQJ7XmUGmSQ9BpkkPQVNhbD9TRU5TRV9TTUFMTF9FWFRSXzhfQUNJAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAvU0NDLkNvbm5OSUMwL0ROQU5JQ0hVQi5Db25uUlgvU0JNLkRDQzEvQUNJXzE2Lk9EVQBDAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABTRU5TRV9TTUFMTF9FWFRSXzhfQUNJLkNvbXBsZXRlAFJfQQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB1c2VyX2RlZmluZWQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwNjoxMS4yAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA4MzYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA5LjkAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA2NDAgeCAyODgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwLjI1IC8gMC4yNSAvIDIuNTAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwLjI1IC8gMC4yNSAvIDIuNTAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwLjkxMiAvIDQ3Ni40AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA5LjkgLyA0MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAxMCAvIDEwIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA4MzYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA8ICA3NSAlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA8IDIuNCBXL2tnIC8gMXN0IGxldmVsAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA8IDAuOSBrSi9rZwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA3MSAlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAxLjk4IHVUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA3MCAlIC8gbm9ybWFsAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAzNy40IFQvcwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABIMSxQMzEsQzEzLE5BMjMsRjE5LFgsSEUzLFhFMTI5LExJNyxPMTcAQVVUTyxVU0VSX0RFRgBDTEVBUixCVF9DTEVBUixTWU4sQ0xBU19TWU4sV0VBSyxTVFJPTkcsVU5JRk9STQBMUixSTCxBUCxQQSxGSCxIRgBSTCxBUCxGSABOTyxVU0VSX0RFRixSRVNULFpPT00ATk8sWUVTAE5PLENBUkRfUEhBU0UsRFlOX1NDQU4AUEFSX1NUQUNLLFJBRF9TVEFDSyxWT0xVTUUsU0xBQixDWUxfVk9MVU1FLEVYQ0xfVk9MVU1FLEVYQ0xfQ1lMX1ZPTFVNRSxPUlRIX1NUQUNLAERFRkFVTFQsTUlOSU1VTSxVU0VSX0RFRixNQVhJTVVNAFRSQU5TVkVSU0FMLFNBR0lUVEFMLENPUk9OQUwAQVAsTFIsRkgAUixMLEEsUCxGLEgAREVGQVVMVCxBU0NFTkQsREVTQ0VORCxVU0VSX0RFRixDRU5UUkFMLFJFVl9DRU5UUkFMLElOVEVSTEVBVkVEAE5PLE1BUlMsU0VNQUMsTUFWUklDAE5PTkUsQUNUSVZFX0NPSUwsRklFTERfRk9DVVNfQ09JTABIRUFEX0ZJUlNULEZFRVRfRklSU1QAU1VQSU5FLFBST05FLExFRlRfREVDVUIsUklHSFRfREVDVUIASU1BR0lORyxTUEVDVFJPADJELDNELE1TLE0yRCxTViwxRABTRSxJUixNSVhFRCxGRkUsRUNITyxGSUQAQ0FSVEVTSUFOLFJBRElBTCxTUElSQUwsUFJPUEVMTEVSAE5PLFRTRSxURkUsRVBJLEdSQVNFLFRGRV9FUEksVFNJAE1TSCxTU0gsREVGQVVMVABOT1RfVVNFRDEsU0hPUlQsU0hPUlRFU1QsVVNFUl9ERUYsTk9UX1VTRUQzLElOUEhBU0UsT1VUUEhBU0UASElHSF9MT1csTE9XX0hJR0gsTElORUFSLFJFVl9MSU5FQVIsU1dFRVAsT1BUX0NFTlRSSUMsT1BUX1JFVl9DRU5UUklDLE9QVF9NSU5fQ0VOVFJJQyxTV0VFUF8yLFNXRUVQXzQsVU5ERUYsRkxFWCxSQURJQUwsU1BJUkFMLFZJU1RBAE5PLFlFUyxBTlRJAE5PLFlFUyxVTFRSQQBERUZBVUxULFRIUk9VR0hfUExBTkUsSU5fUExBTkUATk8sWUVTLFRJU1NfU1BFQyxQU1MsUFNTX0ZBU1QATUFOVUFMLERFRkFVTFQsU0hPUlRFU1QsVVNFUl9ERUYsTE9OR0VTVCxCRVRXRUVOAE5PLFlFUyxERUZBVUxUAE5PLEFVVE8sVk9MVU1FLFNNQVJULFFVQURSQVRVUkUsVE9PTCxBU19TQ0FOLFVTRVJfREVGLFVTRVJfUExBTk5FRABERUZBVUxULEFVVE8sVk9MVU1FLEhPU19BVVRPLEhPU19WT0xVTUUsRklELElUX1NQRUNUUk8sSVRfU1BFQ1RST19WT0wsTk8sTUFOVUFMLFNISU1UT09MLElCU19BVVRPLElCU19WT0xVTUUsSUJTX1NNQVJUAE5PLFlFUyxBVVRPLFJFU0VUAE5PLEFVVE9fQk9YLEFVVE9fRUxMSVBTT0lELE1BTlVBTABOTyxBVVRPLFNUT1JFLFJFTE9BRABOTyxZRVMsUVVBTlQATk8sU1BJUixTUEFJUixQUk9TRVQATk9ORSxZRVMsSU1QUk9WRUQsUUlSLFNGUUlSLE1TREUATk8sT05fUkVTLE9GRl9SRVMsT0ZGX1JFU19NVUxUSV9QVUxTRQBOTyxEV0ksRFRJAE5PTkUsQ0FSRElBQ19OQVRJVkUsQ0FSRElBQ19FTkhBTkNFRCxDQVJESUFDX1VTUl9ERUYsTVNLAEFMTCxMRUZULFJJR0hULEJPVEgASElHSCxNT0RFUkFURSxMT1csVUxUUkFfTE9XLFVTRVJfREVGSU5FRABISUdILE1PREVSQVRFLExPVyxVU0VSX0RFRgBSRUdVTEFSLERFRkFVTFQsVVNFUl9ERUYsRlVMTF9DT05UUk9MLE1BWElNVU0sRU5IQU5DRUQsRU5IQU5DRURfTUFYAE5PLFlFUyxVU0VSX0RFRixDT01GT1JUT05FAE5PLFRSSUcsR0FURSxSRVRSTwBOTyxUUklHLEhPTEQsUEVBUixHQVRFAE9GRixHQVRFLFRSQUNLLEdBX0FORF9UUixUUklHR0VSLFRSSUdHRVJfQU5EX1RSAE5PLFlFUyxPQlNPTEVURSxGSVJTVF9FQ0hPLFNFQ09ORF9FQ0hPLEJPVEhfRUNIT0VTLEFMTF9FQ0hPRVMsQU5USQBERUZBVUxULEVRVUksTUlOSU1BTABSRUFMLElNQUdJTkFSWSxNT0RVTFVTLFBIQVNFLE5PAFJMLEFQLEZILFJMX0FQLFJMX0ZILEFQX0ZILFJMX0FQX0ZIAE5PLElORElWSURVQUwsQkxPQ0sATk8sRkFJUixUSUxULENBU0wsU1RBUixwQ0FTTCxUSU1FU0xJUCxDSU5FTUEAU0tJUCxBVVRPLEZVTEwsT05MWQBOTyxBVVRPLFNFTEVDVABOTyxTRU5TRV9SRUZfQ0xBU1NJQyxTRU5TRV9SRUZfRkFTVCxDT0lMU1VSVkVZLENPSUxTVVJWRVlfRkFTVCxTRU5TRV9SRUZfSFlCUklELFNFTlNFX1JFRl9UU0UATk9ORSxCUkFJTixLTkVFLEJPVEhfS05FRVMsQ19TUElORSxUX1NQSU5FLExfU1BJTkUsVE9UQUxfU1BJTkUsU0hPVUxERVIsQU5LTEUsQk9USF9BTktMRVMsV1JJU1QsQlJFQVNUUyxCUkFJTl9BTkdJTyxDQVJESUFDX0dMT0JBTCxDQVJESUFDX0xPQ0FMLEhJUCxCT1RIX0hJUFMsQUJET01FTixQRUxWSVMsUkVTRUFSQ0gATk8sWUVTLENBTCxQUkVfU0NBTgBOTyxZRVMsQ0FMAE5PLE1JUCxNUFIsRlNSAE5PLFdBVEVSLEZBVCxJUCxPUCxCMCxFUlJPUixNQVNLLEZGLFQyU1RBUixSMlNUQVIsU09VUkNFLE1BWABHUkVZX01BVFRFUixXSElURV9NQVRURVIsQ1NGLFNLRUxFVEFMX01VU0NMRSxWRVJURUJSQUxfTUFSUk9XLEJPTkVfTUFSUk9XLEZBVCxMVU5HLEJMT09ELERJU0ssTElWRVIsUEFOQ1JFQVMsS0lETkVZLFNQTEVFTixWSVRSRU9VU19IVU1PUixGRU1BTEVfUEVMVklTLE1BTEVfUEVMVklTLENBUkRJQUNfTVVTQ0xFLEJSRUFTVCxTSUxJQ09ORSxQSEFOVE9NX0ZMVUlELFNQQVJFNCxTUEFSRTUsVVNFUl9ERUYsR0FETzE1MCxHQURPMTAwLEdBRE81MABOT05FLERFRkFVTFQsSElHSCxVU0VSX0RFRklORUQATk8sREVGQVVMVCxTT0ZULElOVEVSTUVESUFURSxIQVJELFZFUllfSEFSRABQQVJBTExFTCxERUxBWUVELE9OX1RIRV9GTFksRFlOX1NDQU4sUkVBTF9USU1FLFJFQUxfVElNRV9EWU4ATk8sWUVTLFlFU19MT0FEAE5PLFdFQUssTUVESVVNLFNUUk9ORyxERUZBVUxULFdFQUtfUFVSRV9FTEwsTUVESVVNX1BVUkVfRUxMAE5PTkUsMkQsM0QsREVGQVVMVAA= Upper Extremities Hand_Wrist Coronal T1W_SPIR.Protocol UEsDBBQAAAAIAIhOhD7pilr3nwQAABUKAAAJAG8AaW5kZXguaHRtU0RaAJgAAAAACACIn/mTY2RgaRFhYGAwYIAAHyBmZAUzWUWBxK7tnw7vV8rT2BJ71/kTM245RiYGBiagbmaQrIAEw39GeQaQGEitApBQALEFRCDijBBxIRxqFYFsAFVUDQAHsHiZTXZ9jlB2fY5QpVZta9xGEP6cQP/DVIHSgO8twcF17g6S4Gv8oY2xrwmFQtmTRqdNVrvK7ursS+h/7zMryT7jQmlj+yytZuaZmWdedPMq1mb53eN5xarA9dG85qioirEZ8edW7xbZG2cj2zha7xvOKO9OiyzyTZyI9UvKK+UDx4UObnRycvzTaJbdQVlV8yJTbaycPzD/5ZIuvCvaPNKrpjE6V1E7+8Buy5a9ivdMYRffsmko/Su1Yco9J6VkbrT9RJ7NIgtxbzhUzDGjiPD7qPMQMqo8l4tsPP7j9i9pz8Yi/f843w7yjQjfYn7fVqzTE1r/fnF2oC24j9SpyqPeMX3NnXH+lJ6sVlP8/NUJK7djfyd782Y6ff68l6WQbkVitFr1op0OOnLxj9KNK/b0daPyT1vvWluMBp0il9+XVKJDTumkid3tqFS1NvtTes++UFYd0SuvlTmSvtlxRMsdUVA2jAJ7XfY2QX/hhJFcRrVB+l8fSuaTxExiSY7fj0Z0bgEUKVacmpdcme4btKtDqFSxZ4KijFvUEdbr2Yc/ry7OL+eT7gzBpB9E3Eq+3V0/DU+ia0Sn0DtSRm/tIvN6W8Wu0Kor4pOoG1qudRPmE7WkQ4m2JS3PbelEIr4A1Dn4r+FvDkLf9CTMK7/soX5OU2uo4JB73chk04Sc5RFKj7b48XK9mj0dwHS9peDzRTZgjj8224w2zhfsF9k0o2tdxGqRzZ6doFNZUu4PPQuGS/T0rj+BJWFk/hpBjq6TOjoqtn7jKDTaEucV7rDe2OYM8FjhOedRQi5VpNA2jecQEPZ4/vpymT6T10Km5O4pN6wQmTImOeoSH4oElpd3xUDFwJaQfipU9cw/xBDazm4agz5NdIH9RnkARvaBlC2oxIprEVZi79nA3uOrWqFqgQ0SIB2oDZKsI7eJCrk6sF8jr6tfL9HgPpW0U4ba6t37uwTP0+XD6ormk/MlkLDSBahWN7pu62R9gDbYXVW6rrXdiu8accoe3h8R4LDzXYD0Fg9M5xXcOnvg9J3X2Opd0kkzV5Y2LC8Vu4Vy6V2N3e+dhV+EE9RWx6jMuLdfOQNEWTaF9khLcATGc438A63eHqa4vhQZ8OM1s6UX02ni9sXxlOow6JwlgEFndpxUnh0PGvgc9PvtbOrmQdllCv+97KJFP9BbbWMglAyJF0YYPWgAqfnzoebrStgUnuTa6m5LSX3kHelViMQWKDnoC7EttDQNuqTybutVU+2fDnl8qJBgG8QZEt8502LwpWZCwBHlCtm0xuypcdjLQm3qHynqxt3Ad17hCUZGx+Q7Ma4CGZQIISntR1GH0DIhLNtBJAXgBY2oU21eGUPXXkvYN6qGHIsGlUYTFNgZhEFGcCXeW3jZ+xBlFCW+ZPtbQOaGb3RHgSlSKwgXaNStJNbvseRgTOuqU+taJlTu2grn9zZd34Gq+NiG2E3TF/YYqT59XXRbw7WRZF5dvU+xnCH6BmHoMlXHindFaUX3+aWRqg4CBTT2EDp7hk7s8WWbpUBBAwps3eCE4DA5Fy3M7mDQeRgkKJmDJczu8hQY5oKLu1m47WT0Z/eimU/6L4N/A1BLAwQUAAAACACIToQ+I98/4W0BAAB0AgAADQBvAFQxV19TUElSLjFydGZTRFoAmAAAAAAIAIif+ZNjZGBpEWFgYDBggAAfIGZkBTNZRYHEru2fDu9XytPYEnvX+RMzbjlGJgYGJqBuZpCsgATDf0Z5BpAYSK0CkFAAsQVEIOKMEHEhHGoVgWwAVVQNAAeweJlNdn2OUHZ9jlBVkc9u2zAMh3cesHfgAwyB7C7ZIaceFvTUAs2wXXiRZckhpj8BRTcbgr77KCNpmwtlwB8//iidkSV0GAYaqaLNlZbijlPXr3scfQim1Wjz1Jm7uzOGkkWGqB8GQ6aIwR0sVy8G7pls3L6+fvl8RldiYeVgi+xHgxN7nw0OcfZmqwS+kD/9oTx+w9l1eLQ8YhTWE6vtjcEa++8brWmO0qFrIWtvQDuVgX2yLFB99E6AKszVjyAFyiCWMpSjULIR9o/PEAqDHPwFVmz39Gt10dzMpav8cvze7QHJNL2u1+zJ/qU0p0X5ccRt3/5AKVGeWmOyebRS+N9XVYGdpVT9+6Y9kbiDRir5GugtxBOTz2KFSoaFdzbD4EFvO0/aErgkcIVL1hCardqJRGxcwbtqV6K6XzzDSKzLN1dTsU96SxV2D6vb6Nrz87kROklO+mKwMQZ0B9isDaT6AfuxmK5Yt16ofq3Q+w6NuB2gL//pP1BLAwQUAAAACACIToQ+ZahT49kBAABLAwAADQBvAFQxV19TUElSLjJydGZTRFoAmAAAAAAIAIif+ZNjZGBpEWFgYDBggAAfIGZkBTNZRYHEru2fDu9XytPYEnvX+RMzbjlGJgYGJqBuZpCsgATDf0Z5BpAYSK0CkFAAsQVEIOKMEHEhHGoVgWwAVVQNAAeweJlNdn2OUHZ9jlBtUjuT1DAMpmaG/6ASZmDHu8ej2OoKaGl4NG6UWI4Fjh1seR/c3H9HScjdHENjZRz5e0l3tojfW9+x42oxVV6Ofhr2h3cH68h7M58R07A3Nzd31uck0kX9MNYnjtb3AUslMXBbGOPx/v7F8zvb55iL9sHRFnLGDoUoGdvFRuaoHfbEdP7Jyb21rd/bCYuzUYpW28+C6sHAl8AVao8J5tpYsIsEPhfoVUTBKkApYOrJQZXmmCq8xCKh5KHgFK6vQIkUcivfAyVoldMAluGUYxsJauDRsoHX0GMh32K8wpQrC+cEEtYG6PJFJfRBb1CAZZGAnCpghcgiqgy5vBGutRGourRCLA2KV1nF7zYlTwxXPBhjazx8eK/n2KLs4TZGOBeeLV5wVJCioBk6ApcTge3UgCcS8Fyq2M7MFnbL9Uax3n2tGlmkC6/ZRZdPVJYQecRhjiL7xebCttPQ1zZY+mrIZ41/DWIqWbIOFuaRqBJ0P1oVDV+F/aaSYQuMncKxhNwEMKHk8frg/KPamVQK+2W0aVaAUHgI8tew7tIC8yBW4elXwwh7YzaOSH4Vq7nodqS8EYGSLgLmrk+fv20PVobtjw4660t99uh1hiFy5P47pX9W6WnRhX72B1BLAwQUAAAACACIToQ+u9Gxn4AAAACaAAAADQBvAFQxV19TUElSLjNydGZTRFoAmAAAAAAIAIif+ZNjZGBpEWFgYDBggAAfIGZkBTNZRYHEru2fDu9XytPYEnvX+RMzbjlGJgYGJqBuZpCsgATDf0Z5BpAYSK0CkFAAsQVEIOKMEHEhHGoVgWwAVVQNAAeweJlNdn2OUHZ9jlAdjjEOwjAQBKmR+IOfcE6gSsU/tnHsu2BhOdHFCUWUv3PQjFa7U+wBbeIR6pr/iMvku0eHxCL0Ywl18tT3B2SurY3FAkFqLpD4CrpyI/fUHMpwnrfrgTiXWc1zA5QTYVLmShjLxjSYgT3z551rumOLHkvQhGgXZO3I2WyFM+3yBVBLAwQUAAAACACIToQ+NWDnx2SBAABJgwAADABvAFQxV19TUElSLmpwZ1NEWgCYAAAAAAgAiJ/5k2NkYGkRYWBgMGCAAB8gZmQFM1lFgcSu7Z8O71fK09gSe9f5EzNuOUYmBgYmoG5mkKyABMN/RnkGkBhIrQKQUACxBUQg4owQcSEcahWBbABVVA0AB7B4mU12fY5Qdn2OUKS9BVBb4fc2GIq7uztFC0Va3LUUdysuIVBBQpFAcbcCBYq7OxSX4FLcQpFAoThJCzRFwvL7/vvf/fabndmd3Zs5cye577z3nPee9zzPk2sPaw87ADJtdS11AAYGAIDx+AE8bABUHr/9/1v+08n/3z4wHgYA5Hj/8QkTgwPwhBwDkxzjYRjA+ugn9n81APzvC8YTTCxsHFw8fALCxwZtZIAnGJiYT7AwsbGxsB63Bj9uB2CRY1OwiyrhUBrY43K8oxILSy3C41RuGqQ2nEdwPXd4/wmfgIaWjp6Bm4eX7ym/uISk1IuX0iqqauoamlraRsYmpmbmFpaOTs4urm7uHh98fP38wQEfwyMio6JjYuPS0j9nZGZ9yc4pLiktK6+orKpubmlta+/41tk1BB0eGR0bn5hcWFxaXlldW4fBd/d+7h/8Ojw6Rv7+c3l1/Rf17+Y/cf0nzv9e/m/jIn+M6wkWFiYW7n/iwnji/58G5FjY7KI4FEoGuPbvKDnEwvColFOLmgbxOZ8bIqgd3s8T0HCJw7mR/wntf0T2/y6wT/+fIvs/Avs/44IBiDAxHg8eJjlAAYAmPiyOA/D9P1ibs1RqAEhy3On3QWK7NaRK4Rlrjyxc3d9rEKZ+yvRmg0bn7YGOMV0ahH9y7l/CqoNsQAI9TMqYjeb7rgolnvPb3OYar1WTb1YmTTz4eJBLrXqbsMUB4t75gr9KXFrMyvuxAp8SsDQV+XWAXVeFUXLH79o8GW9VGvVSMz5PdNm+FPgbZjOp3x4MGmNbxJK6BgmaIax3WOWfEtcUZRO8UFUe8jEbpXqLb0FFpBOriE1l8GjG83KDOHSWDlybX4pd2X9/8xyNPphMzg3/nQSmwiCmruDuIbNWXK330z7/a3pta5brWUFUxXLthBXNqAIofErw/dmowmmvyj0uTXPT0qjnE8DBIe7v2UyypnHI5yhA+BLGDEC/uDTtqYOrBfnn0UFWzkgXrEoup6BBHXasaH0LLaYlH4CBGtX/adr4hvRapoYEjVxkSuNsSUq4KRpsi2sl2dZ3CTOdnEmi+0HTOsI64QyVCmyEPCFHGwlzWD7GVZTadpPKqu/o7QQ7CcKCxibWU7/95MMOZQ95T0hXCSiO4/vfzX+W8wFA2d3RLdPNOtwiKv8z/dgNo6208ajgTUDOtXfH+RMZtXYZ0d8/e0pPN/JQzukhkgUCLy1n6moO83yCSVQEpKfuK5o585o8u9RAnQ4K4NcHQw2ceZtumDRxT8dNbHTqr4jK0t/ZHOMJdkcLfHPyYkr4qY8JbEIcZP4+6tqqaee8DnRpb3X99tvctm9MsdIk06g1SjW4evqbINUzL+le21GobjMqABjoW6oXUAvs6iu+wUJ6sUkmpNRNvClz4hARb1FhBH1mw7ZI4sOcqmdwzYbtPPtytsWMBRqqtC40GZukZeUbH/z1stIDXeIrX+TvW6nDpHUdu9bUHrvbRtpqz2E6YdCIQ/BzXGP6n4OuBpb8x7EntBYVncZGnKV+EdgDgucaFwal55p4KMwPoYr8xvPPjL/SmdrMhzJ3HJDmKYAlU3C0CNOTv1T/rJF9r4oPCNUkejZAgUkUNXjFmGGFmxD6MczqpqzVtAOyPuUoUbao4uz9NGcvTOp8qlPTuCQggverlHTp8T7O/k/MgjoQzaml7eioX+sfBR8RR1cLkBT57dJGylvF72YJmN/43i7bN3bmu7OpDs8PuYq2q3gSNCRhwDasRUlb2YgPqGDveDKCclxKXEOuM/+eAMWmQcJLcj23SkPaZebUE8ST+YpylZiwU1kByRL7mryXbEji6f2G5EhvUFJWNYxuebT+8PV+sl2sfnQStbsp33Scjew3LniQYymx5LZG2qKB1DM1z7W25zhZukJczoqY2KpJ0AzP1jgrjOGNQDtS862yHx9XsndpNnfpYFsTrdm+/ZdCFn3olCneNDu3N8jayltHc9NnUvAuBQwwwwNgVy4rIUjlelFoJb7maPZdjVUXBktZbWtK4xu652DwD/7kL9ifIwJIFpYw/lSLtsemqfd+2nmRw3cd5qX9me+3GrvhcI+TFxSj7TVdlRGW36ygLoes5+SGKkbsN0iXjgaZoYWigxZuaBIkqvuC2h2mm9ldc7RKKDFadl0Rp/t6ae+19Ofz5iZyQFlG6lSE6eTkMZeLSeosfQD2cmsspaKQs3nmgmZxDm+aH9Hk6QSm1zsB4ZVxXxd9qSY2fRxnao6OrB6qxL+jtAcy7V6w48NxqGd8KB7XnhBT3PupV4AUTaxIegcMdnXlnzfE0zXpo5rMmoVY/z3pGswQ0WENPUqc1u7XHX7t57Hu7r/QF8Z9y+2aNHJ0XzLw39D/hJ0jxxOqvvGp/T7xja1ns0has3TLNDoi96VgsZAW1tvW+5tVeU97n3AnVObxEd1Zjj8EJC7x8G/PpGdIWbzsfCJAZR3Bwq1sQkB3187/wkS3CRBUVAx+P6pAPVsCBJFe51e5rLRLJj4RO6pv5mPd0GE9z9TjYHNKzZ5gQwypJvxrryu0dtviKVDqVAEK1R0PqBdKhorV1j1bp/N5N4etuBP5T+vFvRMieSjYHFyPf/FmkXtROEiv2uI+AdZ1TPuFWxXqqcxFbwoqM8F7X1uoromKHpMn60P8GhWh1PpwnSFPv6TarvuhYtw8hdV9BfK++cULjE11KU2A2qsowL+fYH+DjtzA0XjStaQqd9935NLBZ5/SiIbUcTFWzwvV374fHq7mrg92IKZK+9eESa/v4MJhRqSII7HRNjAhFDUZyR2K7R88WHJH04GUz7WvtgT7m3RE/fQo2LBlR+w9AIYMu6w/4k7cd8N/H2cjliZD3i5yVX9L4Vnmf8EaY0d8JwfftDOM03IOt/39+Vj9JxsNrLzzgP98PpQoluUfI2D8iwg747wxIKhZydAkzNRQ5SkWmdIgFosS7idStpWEHN1TP0MPojiQQ5dkMsc3hV7s0H+vSVb4Bt9jMpeewfCZc1TgNVOMzPIg2wPSpuEzoLN7qdzV/XVJ9Rj50PgJxc5prHIl77tYgzS1eK8HQLSsO2jni/CdVHDFA8D9EFZW3V7OFYEZzJtz8GKpBTtd64VQL1ZapqDRL8NQzLESvvo6DnoypmbcNXOSjesmwFdXTC6nJ6VRNB9H2oQ6Bv4WdOd631jAvtFsLDWTijLbuce2cByIKXcVuKcro1R2rfIkTnvs/HdqEi0HnToXJGyeWPhsClg6sVGtYlVXKHuCTO17ngmfRqd3heBO3lTlLO66QpkdtnaRgoIXJC0MFscfCw2313n14uRm2IcZsdRKzIx+U+NzA4L+MudGCx4Ocz5p/07kb/Y0ffjtE+unmH/TnqgCe1MmHZ0blJGvc+ZRrHDfn5QTvkLXBbvm+AkTPOuUwxTV7vMcUc6pNAeK4xum1l1j37BNb6T3rkHLPaS+hKhClJzLqo+Nw4kGTQgvSEXLjGDgiGTfVCqlNgF5bqz0DZ/ZyXcUktyDsVOKGINu8uoh5cOda9xtGXUVzK0CpZa4lyAdRDk3NEls3UFKXrlLnw263b+41r5h5dQqtYkFCRXF/Ni0UWU9vZ7uoKgSIyvKJNvAWYjz/xpL8yqlSMspU0o/QDLdajzr+auRupDJB4B3BO9E6/Agj7yXRSYNhl5mbS2hvJwxinEoSzqyR1pvuO7JwtYv9ZybXybLmgs2bYbHUDVpTfKpUjJEJ4WOgGr1BMufXntGS14ofcMVYYznncWOCFlvXVssp84q/lLD0hTj8Hx5tzcGzhNOogkMI6K31U9j+FNIuRDXsQ0nfRwLrcH833dBdtY9VkDGD4RPe3JcZVL1I8wMBzveVJcI+4+avb/pGO2e4YEO/5XHQGyVlB+zMCNG8nPLIG6HYZAW7ysQDydNUw3e0FhvqfM3gmqLzzzDuDNDwVm3QneC6WqI7dECFg8G8GqQWSmYctgUQnx6WXOwnKVm80aLpaPGrZHNSZ79E89bpnO35anCRKbUf7Nl7lK0Wco/bK2sy4v1jwn0coOpQJIHMlymPsvGtcOqOiLZUe7OsXlzGMKCF54UN2vHK02E3cEvpjmXsDfLSxPSPrt8Vn/XBgmm/fK2E8L+1XFyojEKPXn9/eAF/eyXMoYXK6egd41dpbZeVp65xS+4vhGFxa0W2bqBPIWy9NHQxqShG12Cq0KDrpH4IaqU6el/6QDUV0nZMSIdkQuW1ShZzD1v1vXjm4JP4tuUQL4ORWCHZGN8sMyr2JLEkmCghSOToQZdygT/S6aUW4ufFl8xv49/S3shPs8cPy1Mc03Kj4HOZ+AhCNtVs6kmT5+yp5jpYd7maNlc9jnT3jpfIGwKxClhTzv+1+D3TTqV9JmD+u7rYfPviMkiuykzjjfByfoo7r06edjqMAs3KnhPiHPoutN4RZyZPkgLXhRqNwPyhv55Yfphf3z/y2Q3N4+akzORjYjZskOHdDVPG/yE2WnLetMmmW/alp2GFSJapLnvwqHxMjWc7AHACQhIKnO76SvhXv6yYsMgJLlmzUiKylJvoWQ5nJcstWQn70gppQY4xQ5HNIhwvccRLXVw+GUQawfUqmiKjW9xf4XL65FY+uQDVwDgmcSld4S41Yw6F5K5L8PXPbDcRsP5uoUpk7/5pNsK+gBAJIVqpjs2EoyEOFSGleFI1nqzBgnakFovfJp2jrfuHTm4NE1/vcxt4vmSnPwBgHf9e4PLe4tKv8gRGxtgNN+jI9yxs6mi2hl2dn4pZKtHx+yyNf6ChqRCsfPVaOdcHiHneTrJLjfetze4EISCwVJtG2msLVWBbttyfZsCydqJqHJHhfZ6DThYNYdLC9/k7cj5M8mOib6nfhlvEuEfJc6WpNFNFWDLoS2LNsbylu/M7AwGWxIxLG/e0SS/THzv5OTU8fu77GzKx+SBdcflPh7NFg3qVhUoLG6COSPtGPP1wmTL8ZYXidQAociX418U53rcmzmhL8/8DduCbS+MQCp6qxKMlZc1ZxxHFqzajRqY03pk4UzubdrN2SoRpgYHne8x34mhPhLShyKFruoyC5j3708zu5zHfZdo/3pQajyRSnjqpEnWPO6Q7P9lvhFPZpvVHeYSH1ABUyRTXMkpWd9YL47HFx9dyXNMtnRnN3qZwb2Wz0NUwznUrEUVxYZb4KEb8F44c569Mw0iCk8SME6yOz3cLI+naBFQrUBHtv7RFovlTjJJNAh9YZFSN9zUkxs3fbjQd675vo4To7dzP5dxo16KpRbWZ+H97PGYqLU1m7kLsXt6ApirabljuVKKlLzfLaCZUEmwoe2RdPcOii3NFbFD0yLx0d4lrVisGZIwPhGvPubfxS5YxaK/V/FJfurxLuN+PiM0l6gvc327p/8tdl80etx8wOY0temttTxH8JopKZv/GyJpvuJQgv/Yvfh9bFHvUtC7mvvmXWZKm6XWd/auHivOttBX+qVAaX57eTs80dToyDnZgZTDer+zu6mGOda1P8P+15YJ/U69gRXf5nv0aFq4VkHlveFf4DZcWnUyNfyvZnpKngeAVUmKFT9j3HIjZAZutmN6zCpzrdx4pN30qHBWqOrzKt1hnFBOoDTpBe4dly37j7RdJg6+tWmDn8R2n2ltiRZ9FWACwx1otmTDpTpQkNpuYCIDkPXs8+fjmtoLseJIX8T5gZuLBeXH+lOBKIfZ247bp5IZzkXgTi9vraVL1ify3XXgT/cDTj7zyuCwEl8MrrfGd+uM5p9mCWc6+9l6hEq2T9DyqHBf+IydYYHFqm+imWZT59PEFx6WhHlvKTb+knZ23rU7lI6+0o473mEpcQwsuuNFoIsCK46GVoaZDVoDRUiriRUUly3Z6ZRKwvhRiYyhnzTSPKtJn+ZIbv9rqUOlm6zKKlWjko2+6vnkdB0zRO4e4czazRuUsJ3NPWejgMuWO73r4fsN/deNezI7CglnCMlAJCuutua+gO3+vX1ujeSpd043XBa/XqUwSnz3GRN+9b5c90BzOEqSyWutICmEY1GClBQVPyxFmwOKa8+qJWa1Wu1b+9aiqlj6L0QpeVpwigvyHNBSLO8Ie5RmZ7KMNR6UsK0189a/ZOvHDPtbJQe65YWbNZM5zgtRpC0Hxr5rFU+fJciIv6V/eSagSyrR5dHk0X4jsXmzsaXH/c3m6RVACU8iWfRzeCxWoM2P0HoXp0x1vVcLzsu+iUADacHfGx5PJvVOb7fbX6kXUsuD3CeIOXFNbLqZVQ3UI11AlVZV4QPyykoBweCV65vyyr/JvsH+91X2JbR+RpJtJV6empM2GYaSWg6GCaeFeAOy5SsLE0WZdqcC+6RMflJZIRxKkKaJ38s+nsoLGmKCBV2QLTZY4ji7USWECGa9sfavCQY7HLo1Sdv6vfD3/RbtXJoqppoq+Uiz6tuF0OkRF5JBQsHezBJ4/Mk2+WCRitsWZ/6JNCiyIqKtIsHNljsBfmnjGTE4kWiMY/bPuiRBg2n5KOcB8IlldSCz6TgFSLZ99FG+IWD3XnnJDZYcXbJMEDVHlMvl+fxt7YYj32/qxF11M0USqWu/3mVZFYm/0KO2p210QnVbfzQXLHTcO+be6p+Bp0BiUtMDhfpF9IOwvRgkTmrp2DtgmaX1iaSUXwfHyrXAsK6U+ZyZ8g+Ci615VEz9gjqFpInBUxfwX9PV05rgSgvwwvF3QsLu7CtOe4cFxSTsFIdd3lVG/vlD4s9at058A4o2ciqjIWIIjdjkmCDMXQj2cdevGPGptnbUuz0I3kSs+Dq+0wMgQsrCqC0pdI2RA59rvh3R1E44hxt2aIuxfJVnujJ0vvZjDZZnpL4gaMtM+yrwzMAB5KayXyLIpT31rTaeK9oBwRm8PDML11UwzvC8rGO0kKr6mEnb5Zybp2fcvMyWyrmi0pDLP/4kgqsrwoISb/JVaLC6jw3LKiiphr9tvO2WemT/oJ3R8DMqfFZtVZzXjN+8SV+nUUOmOPi77Oi/cwPi8KOcWn+BZ109S5cynUINCTnFQQeGvpvgWhBvbpMKtc+awbrtM+0U0iqIg16CLRHqKbJDff7OpH7z8AFA0vP2Au5NCSTbuu+H9pEvXdkzGZxwqSc/APBpoxPcupd/psYNuWCCP9hph8yzIl7nEtsNy7MhFQZ6LTfUgLquqj3LPdRV3cnE5sSgcW9aN4bj8cigF+cqHAHmEcPkP1QoIu8alsWtgjkt2hd3486BVAoey+Ib/mvQWzc2wyKyatS7Z6k1At6iza90npfWXI+d9t7qBql0+qCUKlHxFjmzeq0rnj2Eu9/WC0ZMpS0D3NDkkVNkfSxdwbPPtpn8zvcVTVxUAXN6YRAciMuZ4HF/q3pVIFJll3PDG+E9pCveVhF1xWxkzc657LsZ1Ix397KJcToj4v3TCVhqpxJyNanHcfeCDlZeUTkI9C7bFq6ocOsjRdS3eJehrKA3LgmTnAuQxsvwPIMWLkNOoaEsJ6OIP/SOl/1xkvkCWbtjI4N7wTpGNg7EIaor9cWtUl3xFonkZfJerpxKc7KvCGgycmPWHVNNioK3bPxJspxLLI/JxnyLf8AeAEUeZg5rL/sX/2ofOA79mxEoBI+O2SSQUDN5AQ7l6VAlIyE4UTLbBKh+27mrDb6RzdSFIJU6iEuikbC4gO98yujpdLg/F9PzVA6OAKFLvWj5ZyjSXZzPdUgZlYU+ZuBNxudE1mFSIjDIV0jKalm1oehkaq8fm82IJzQ27eDFLoe3kKmsePUWpat35SHD4Lz42fNXnc3GwcoLSM8fhGecdi74tW6WnYlh5J9IruUN8+aTmHNeA1+HtWnNg0o6OlbqziUUzszPnWh4DeZjle0CP5WVeH8OOdW0wItTNVbVJ/22MdT+SJsue22/36LJiRWPV3J87/NrXPphYseWtlEq7W0k33TqwwvFougBtOS1boZP6IKCd4MdXy+5WNlI7u69+rTZxuw5BnQWzq5wvy01uo8hcJbMetP98+nB52S/XXy7yhA6VHCPBaISHKjesaRtcXwR4BxYVn0MdC6nStL1d0CFasLw5B2zSCxNTX3ewF/LluwqRFcg1NpLu3oT+6+DaPodevWjwctIrhzGURV80qg780kuNVVOhafvG7hHAEEF8ODnr3q6kWy9uWckXQGSWeVCpksWstnp3zO5FMeLDAwlMjbJzcCpBv6s1QrOxAy7J9ao7L087THTnDFdBGlsUK+Odsf7m8g7uLhbax2Z5gxLzwJZ/TDnTkod1QftNbgvKwkrdhDBUpCVXH6RxMWwN4UbDDuxJjaT7zIRKy9E8gvb++5xco1sqebKN1QBr+QP76P7GKe8b6WClJBMDMKFvt4x+RyLaNbDrry0JhOxd/Wj5zqcYsOVKk/ISRa670roASirvdcpyYEVXFiw2RKUo5ZkbtbtCw+S6putLqjFV87ntbzPJtd/Ar4r13vfsaK0Aup+9CfeqXgzl4expBfgHf3Gp5b4i33A7usyxYpSL3XJHdmJycMxC8xa6/cNUrnP9gzSQpLeGh58352FMjjPNecf31yxnn0/6VaeT4py1jIp1afyMnTK+iC5+E1q/umOHcmdKOIjKhdNrqP7fDiEN8uiqRVxf1Z8BHOFyknZODNVmRlqV1cxBvVWnpvjLcfgHvSPBBLzQi1Z2srtxNxt2ZFy6C/C56cmGK2L/gKSCXU8a1nKyt8rBzHZuGo/ceSG4C+DShfrQHXFPY94ndW7jim1br5vKGlif+BsDOLQ4nqpxhWFRbpESunOUBCfHCfP5ZFqswV21BXdsjrBmxb/u6PSYfGWEc2F8d5UEvyVhvsbn8AfhVHYZnt3vc2PDfd22Hs1WSSG1wXvV+qhc38HFcAJp7ox31O28fEJwM//PnEgcGq37jgs2Ue3kjIT4O9OUu2kc9DEo/ynynh+N5XavCV7uszowIQ9VX/a1QR13Bd/n3c1Izk7usW62GYlJL21bbTqc6JwdtE8xlPm/Of8AaCxNYivFOW4n5Xlh/+GSxzjnj2IFilRnogI3yO+uo4ttz25ZiFbFNfluca2L7djJdc0yJEiGHoeid3endc9QcDpw5rT36zeXwwuuA7t6vs09Ms6fDDnewX3aeYb948GC20rsCeVCc19O3O174uIn/6o1r7rB4H3JYhlrpVQM1VuZD8Oc+SgubOE7auLV1qKWMCPjO37enzJzz3r+CNSOO2fTct7PuK9MYrXALmSi8QdkR5etQxJydGLqy9eERLi6rslqYj+Q3U3sy++jt3EwpjNFGrMhnu4fTpV75bPGT5iiZt8FlVXDp6FsjxF9DX5l5jHzN5xXNS/SPRt9zUhhdvElU5OtXaJkD5PRUqNsaI4t2N8dZVvR0KIUEXFqEZUDsIW7LWo3qOx5LNgLBm1xf4mTC+2x4ozdSrKgvwlj7goehw9HUKA8kZc7NglBpntkpJvHm0jUlAZvonvYRvQ5I8+3gTiUUIQ69USUBWdeSjfuabhYYgW19Dd01v1kNUHQJPUpyDfAzDtdcJSj92eAPCgZUWCmBFqeRaVJfgWlK7m1iHGbm5gSp9B177+XrsmaIB1tiE5BDNIBUW8W7LzAGBdB5qRbVnU2HjYsrSaLeJkTo+aRVtGe1/fTBZiEulGxQsf+uMBV+UZRop0HeH3tOaIrfiqmYb144/By8t1oU5IzNMMeh+jtIWmRDGXmJZGqBjTCANEJbMAS5b6NiBk5mY7uhXCeNRPFmQCKT3uGgu9M4L3Yvtk6topzaf6MNOqJnl3Jtb16mDQEQ2adPRCZLZJvUGXM5gamR/si4EMpDEOS8JJTeA+56yYHtqaREpLG26Vys+vWJ4VpTamqderPPmMUeO+MwOEfpQvqkWxjALzKE1Bz6G0q88hTiig4Sqr6oojIU9X+FvGTcn0Z65Oidv7uPsDyMCT63wSpG5UnlzGcA514feMXUI4X9vituWe1pxEFRMrWVT8O0ceaAI151S69zILu7Rt0Y5LgcbK6xZgGYynI9Afvk1CtfS6ou54PEwbFTlHrxK52aM98LusPVJB/k4pB2rRuAifEyxECqFzd3gQm1sFVfz/cgJR4RZ2ZxenKTo7493GExlbg3ui1ZroN7izEEwfq3idZDLg3DYq+nUvg0tNpdxMYrxwFqQC59/81RWXOp63qLaXhk92xiYtL+0QTOJvBJrH8tgysiPWszAOiqYwT4yq6Tfr4dH4NtchqfIz/l1r8ct4P39+IrOThjtKyz+DITyo1D3IOnS3L08qNohxt47XuAXBG+OdheYPxjWcF39TVcIWsLsBT+/pagbJ4wnhcwrq3G02oHDhqxFoueN2098eH5HRFotC2DtOiwOIFtFczPfDRd+NP+EHEe+o4ixgTNugfHssitXuswvdP5LGyPrOlJ2VKuZpmM4zE715RV0meLSfRsSendfxAkYNlmnA0KgNzoC3d7W3dXfpyDDb3ZLXZohvEmKpSzWmq9rvKpvElTrQQal93OkK/JdlqUtRtLZILOkHQOL5+VWd5YT3qdp+vId0RkUUt8PASUqmHwsT0UnHcNN4jfAoCQrGCQ+S3hJDzHWt+vSTgN/+OM5koVq8PLGxsrExBcmovzc/SXuj/XZkLgOTzwySGTOcQpoRBIIftvaaBouKV0qI9fGCsNvoRfAW091ZbGWVm+UVTckjiPTHGz5zBtg+H+y4aQgPUgGBORI0cNoqNg9fc5g8AGKzBWNrwzqdWPkIMOEbnp5PWp1Lb2RG83ERm+0VcrHLwrWu3UhO+YIyyxL3PktUjDpBSac8ndroX/7YL+/azTjB3qKQ6JV0cNLU6wXY77NVfRpbko7WXH47VR4tq+9P6fXIdVgOsqCqn3nclkNFkwUxYSG8J/IsK23MGqZZpt3dQvCY8zvbV7rlmFXe4Ckvp+TbAGZTbBZq3GlulUgApvEdJRBSowaPx2dVX24FCS8a9N0SHsMkv27DPh4kptOmjUxR7JOhHImmB53/0D/LuLSL7X8jkvAomMJlufcuSDUey0XcKsNo3N+uX1BGO3LIkNRebrAcBd8lsZ1qasWjBgHarXJrldsL6ojnRuh/ftZ+eYdCVoQFqcFtlHdZGe8UkI9dFbd004zDCqIlakgbmcn3MHx8BLg+Yn6ZfH7xnCw+LeG2/A3Jhubc9zLv2vr8m7y6tjbYiZ/HyhOJlvnrB8CQXGOTaWxqXlGyG15lGRTn/WlgHqvmN+nPDO19XSw1IdcfbTK9BEdzxFWdXKQl+8qC2kyT3cSIx6mDCnfS+QZRgWIW4LfmHpTu6JDe4NoTGlN59uU28OWMjpFB+LfCKClX458ClamSXNVQiuRGwaDnRTqlYNNby7hty5xZ/UWMXqnYKjsrYn91F/SGNIUnC/tOJ+8UKeEYu2BcszTAv4Cwh7Tyh0eXeh4ceLXYNxGwf+LfVLgY9AomH7XRtgn8wGdixJAWxK/g2yz157PAKO1UiBCYKsgUNQPfxj/EmT5clQq1BasT7nPaLYlNdg0Q7/enNT31ZdfBFmj68I6vobSPEVw8q7t4p8sSy3/0aVFD0uxTsINU4yqjhf19x6McItL6UmCrSshyOJecnqlfW1OG8LqF5tNnjULIr7zJNSo1dhrwjvO5Azf0OXVltARjpnPbW3bV3vgxFwpPsMNQAFbSkNW/C8doQcTfAdbIlQp52vnWciQ2bC2RV2OOy90ki+jQGvcFye8WUcNdKg6N3/12IU+CXtiR3vGh7OHEMtotiwdzdVcKjKikg5XDGg8WXiQecYeyUVuP3K5QM80P8k8YTetFonUhEiGTfrQQhgeAu04/xeZIzZR/JXjM5DE7Yqf9XlvOQon77EsmpbI5KJ5y2dM7GmPEU30QuYQiVqEfO4ZP9IiD5BckgAoEYIJt42VZ1z3OD2WiSLXrlKD0okPYVh/adhRR/6qHTKc5w1DrCyAA9xMa3wacq69HaQ22F7eLuCH+nuG+o8Nsg/PF+86sCOO+t/oExNASqn4hpIrnTKCd5fIHM8gCkaQX28e1dFXnMO7eh7tgK9NPZnNspln8V8vQRiJqNe55+j47OUqXOptkhd+ihPfSaBgm1xEjfoFSgeNXo6S31g1P0OS9WpfI+zLx5PSnoNrwEcgLRhUBimNF5WkID2SnkLXNJQuRPHjNStrzvMpmLR5kcqnreuppfHTj0lFCOy8uR53HZaHtrSFoYaI89anqAAS487/vREuigIr5f3b6ByfED1tz3X2FZIbRvPMgO53FrZfO9PN9ioOvh3EPngo7v4p0snkApF1wpaUsaP5+Rkd0+l1x4gV27IsJXmYxvbqPuMO6+rMNHjc+DLHLnhzLTt3tS7JIsR/RMRVf+tl8sSTnLMJSDZyduaFm+foYalT/ZbarCB6Q3J1Ljm1ZOksJiN+8CmtUgnug3WHqj6pV4FNfVrG7/hMs5R7D3r1r3yXPWjSnu2lXgmSda/UPS/NZHx8kpMai5IcAvU8Ee8IHMrzPxVnp5KqRFlGKCo4PAKAE0iwU4gCiESG3trDsGBbgO1Pt+Ftot8ElxNXMTKvCF49lK2DiOV7riH9A95OOUu2y/46Scjca2h9e0NyM0vJNFPZmQiVryfMsc/Qv0BpvloI3LHTcLnWJPuvmc5kQOL41h+7X2r302/zDe0eNg17ZuLZFkZab07XRyxrU95X5Virv/pn0SdIT0UYgiHsOU78s7xE/nxAaiBRzFOBmfYKmQrm+Rn2U1XAW6rj+Xge/IHoAOME8hiWz4fdCrQ0pLxPSWJQ3wmQj35CpqogC7i2RFaOs2OBFeHsYwgg+2u1PGn45da8PnnwAmP7ukSovryJzmeuhMOe9M8Ydes8FYlQYf9+k2a36SFlDC5jlqQK6tkqI/4YVIUYrqrc9sq47/HW6DfuW29oxbVec1/lVTzGfTE9vENa88JNFF9xJzyWHhjADVzNbiAONFzHaGOSroUZWOKmc5lepj7XhSeVqchxA9WdPoE3BW5vxEBPUOjzPSnvJs74sWG9YwQuxkhUM9km0uGjdILHmOGRhQeKMPZZ0t6gkcWPB0xn6t9WFjbj+DwAsK9Sm+y1/yEY/SQgjKt1whXVne6TOkBUT1bdq2oaeiZra9Wqh3EBRms3vZRCW98KZg1VNj0c4kUFv33COpqbvFyAMk6MtWU8HbyHoRZYnMHEhXCtkSDqyAnq8RatUfmiZ37fR41U5jQ54tyvJTweK4xGlMS8xkfhdEcNig2u+GGRRBk4s/Iboa9uBULn7Z/kvHkuXZ9eiGK3S7dCTieTN/WKTp8joJDGp1vcB2hV/A9GEZYhfaJrtIb21GjSBXYkV7FiBqE8MJRf0HCnn0/E79cqOyd2ggPSEYbcx8RVwV5fCLz105LrIGTcAcJfU09iGCi9WgncHS8P2FFkY0D9aVsTrFNMIw0VicGNIv/92w3LFc8LAPV/qdH43DDbT7mybv4yfEAaBfKxA3FnQ57DwSncWtgE9UjfpDTc1fTcGomR6WxXP92IsNI629vCaKp9uwlyh99+nILDLRPoG3Ov6opr6r8yMt4y3lEpD4HCo5tuqb+O0+y6iiZ/6spBBfYwMoOhon1Sg7M1n0baLeKFNLpcFY9BcqxBR8wNgOKx00B7u8mF//Ik6hrAi7jfIoITPCMJ1RC+un6bhipjUNn6nAPoAoBZOrraBQSGVRx/bWx4AFMy1SVSgJ/qq7yLjMRyDx8+NfuXh6kgVUPd413kw1Gdd5xagtLyFFNqcVyXkRNsGqFN9lIQd5LmGvaqnv7PwmLF1Ax4Aenc0HdEDkEaRRN+/HaI/gnzuS0/lme86FD3sEAkoRlVdn8M967A/GUi64Sl0k9n7KjF2e7g867zp3og+2F+/Z+n8dJBFYknCrMfm+dmN1yfW23efigIoh51tpJ8NOdPVXxkDoN0I5HyD76a/VdfKOWgDCjNN8U1UnvbgNXhfiZNgs8zcSqTFkZmmcruquZ6d66BUebT1tAfRu3odWVaf8W63QEhiSoE4A2T0yoZADcTq1awDGVKDo2DqRMN0E2KSK2/8A8ei33RL0xSV6Ql+vBrt967OWjj1rcp63ehKfB9npRTrRFDNZaZqQfVUfyBx1sC6vqNwU7eqd7m9qtRdngDRDLbdwPbJMMUFZtM9e5w9kaph1o0C3dMOpeXHgH8Qq/lzL4ap4Ru5iEZ3SVNiOIjntzmX8E3SJuy6S1yDLyJWyR/PONL0d/I2ptS1JupDZRDovl2e8o5poZ4ky1khZtFs+Vx4yUPPnSXK/ATS7aq4xW5s7r+racOVJhsuMHbgK88XbI5SMc35o7cqDjJTfpzrNAffb9EUcpoPAK8mmTT9t1K4ni5Kn0pTWmq+3aSj8Y4kDpoeANjMqOBq2CGR1x31rdydM/JN9/Kr8FsdQ/RQMEEA0aBkJIWm2AOAa+ZAs7J9j8UNh/aOinfv0T8kIIgP4Rrza7HhDh9Cbl9hQazmuX7VAcL+OS8KSHjTOqRcX78YoajsFBA92LBRo5xlviRPhV6CuWQhgXC92J/SDFseMK+Whv7oNheuk3qyxi+7jlzJdLjYRDVk5lsqO5A25U1U1nXofXHPu0qtsqPhoEfAf1mcZ8CRbLS4N5dQTRITjfdMRSCgbD00JmOIWkH2kIWiedEbdEWsDOGzgx04Vlnj7GhbKaoHMH8e+6Tka2r345/SV+ErwL0I6lE8Y92vBmGXmgd9uM+6wkRCr4MTIF4KEa+LDsAlAx8bYrggp8bzrQ5xaDbEn0mrvyUekpIXGdkeWaHiNiIjH9m6pBiutuOEz8VrNu45B2/YUuzgzph+n4piPWn0+1w/1z/nP/uKdxgy0t+xndzvmEx+2CVfngK0xUCqbTUVH89p+WhEXeBGO2G0hTdUqtlzhXqRMkaRTO+vVRccLewNdfFGyZPaBgWjrPueLNb3QHbguyPIkYaogaUO4DF5Qm19qqfwAuYuNEovd4b0QKwR9/feXjxprAL+FWVwDZjiTFbAQUvBbX4OlR3VzTKmW8WpEJM6NcYE3A9tCmM4c/G4ZE1UoJMlBt6+BH+Ab33e4u9A+seWLnjfqf4+fAAgEs9iG3//cghv4G9VFkmf3Dyg4evWLli4h+zMxvdx6hWCFQz7kH01kAZi3l3m+qLqI/fKGg9pzAS39yc3GOxh5KeCfhkOI5xQ8g8q1zstiI64HcTxUR9N2/zrbHgz9nKP9eFNVOgvv6icpeaO6zt2E23Q2/G4W2OaEUDIW8ignCxvcZBCJwqKZLgONmmzsqHUaQKZAp9AjRYlqgAacxMTWcOFo1o7fARJyiU8DwCYXfg2xZVehDzNKtdS3emZl68cr25Lb2dvN5+PiSi29A9u6+TNz2JSOUpPW5832TQgSaEKUb+g/SSCdW2aJYsSerGsSAtU1++JueOPfhkl1G6zmeNaiB+uXGkmin8c1ZiEPvon1J2eFy34nJkyfzBa6NHijbyapTvWrZDPLTtJLFR3nIuKaxr175h8v/+FTFHegt8c81yB+i7AO6qAIMjK3hfiDJK4n72OauDpr2nPEZQQ8lPl+hc2Ff3hl2dM0/BA6Ihx6l18yIq8dCdSIc73gnLLo8su5pLRJW4WOrd54nLhGvt9eDXenZieYVj0M/mE4HET1+u6Nk5/jXuP+5YeR7hCdOKOQmSI7PzqCCxy9IIa3DVmurI1pt+46IvAiSw7qZ54LPlU7/il7oyIuDDi31dTKfxB3ip6kOsiGW0WBWuFL2d4dbudFn3OVCmD7aniCKHsbNQkyqKG+KDUTq84gKxyHF/hk/+23sVr/5bOb6hU13cgyP0XnzN5NLLhmZXL2rKyvZLvFn3yly+/r/dzWQXANh8vBqYCa2ZjLanzGgMYDoRMGJYB9n4KzSKfhvRT6C7Yl95kCjQpbblhXu9dozqzRhQa9QbudX3uKYdn4bMxfUxZ2ss+rTjiCYeYj6CFlH7XgqbA3A2QFGs+tanqBWB8+RkyA0u3sNZBLO5yR47WlB+jyREdCSGM0A8fxXsVLBfuvB4Aa7ia8wbUnzdQetOMr95XkkTGFfqm3OKONWC01zwWgaGFeh+BXJnLuXPxBwCle3uXbmhKecbOjDVX53tyvWgnJM0le9TZ9Ih55J+sQ4V1Izhk8DHjjK5N7wvaFMjdpUpGFbCCHKvBvOY6dqlmUIZd4W914Q+A5/hJ+kxnpkK0mdVVXRKAqWXBU5B4U6kV/uW6I5JxzVbiLCm+UgKdk1rbx7pytS6LkJX2nwo1Fr5Oc8EzWGP92ieHEhiWRAvMC16peHsXb1od/oVFx/gEWOkgZY4/8jmyxNflTeyjvEduodL7Q1nwcJno+777Rwrg3B+xTYhmRfEaI9rTy0rRAij/8jzb2bOcuWUJZoGBm6GmYG/PQEhHRrZyWvOoVqQ5Jp3pXcJ9WSsp8fEWxXyP6/WmHjSTgSe7FvjRNsM7yJebsKH60EvJ5bkOHMr4jLS1ydBmqEuwEuNf3l5D1I1L924w7jCNJENmDXZfY5dcyvyPo5zEpNInHTGExYA+LiRvZosMl7qYMhlHTDv03v4BMCjUww4vQPFB7iiir/9zPlYD9WuYwbk/PgT3uP4BQNwW/089r2oCMTYWdqeGyB3d4FbWR+nsaU/BCxhHyTOyCc547O2iFcjQ9CdbvItB7B+cIfBk4uOPvVmRTumnga15isfsn71WsjsEwO+c/BODOkjOq/v56eMN7r8oeLDG2CF0FWBjg9ttUuFBvBUepiyYEHKw1a43VAZkKfTsTgtFWk8WBCw51JXONe/RofzSY7/jZ08+SkLN/BUQxAvvj8iXQCiM2DGGzNpRC/lCcO5eIXAaqoKeouLhU+0UqGQ1VFbxyblvg1AJd4Ei0srN49cIIf9Y4zNWvoAcYg2tZfFkKlQ5VCNJV3OLb752lKBxqUe2/jcWLOqlrGJtY8ydfv04l6/oTibuTfbj2FSiJ0LoH9dhMBQnmiDvljALOfN3eJsAbKeJmoezkmwfSZvFynO5owkiHebRfG4fxSaRqMA9vaFKh+gh9EvE19JpIvx9kIV1waAu7rUHagNJutcQGkLw404CWRF292GXlZ6UGNyIStfwJoYMsXGuqPfXgbetV9s7Ih8AcGYQ9lBrwgbM2gumfgX4+5j3CnAU6uktVwi0AN+7bzuwAbU9mP8C1bar88L8ZfPS1Qwo9XUPQScL+yP7MSZOUG7Cecb9nkKzz2VOeOyOrWsmtKlt0TeY58/rlforzfNtHfcevpnMBctnUzF7zsaw0iyCOo6YnnbWR6ExaFl/Lj67QdxHd9T446iPDKWLaBnawkN46gYXkNphlgpasjR3rf95UkDXnbWVFsqguECtnpi1q4upJnl98k4yg/v+27xJ4vYGvcOHokLTR3f8VZTQTWtiB1Km/NPsrhZG04BVRBAtRpBCVe8PSz5FHxV/n+nX3VXAyequ78zMRYjdaVqxtG8kt0PSnbIzxe43iecpvDFHfazNyxtQec6eebKLDFnpBciQQmJVW5yXqrogBFx6qsev7hX1x6ZvWSiE1VYrkK1AsWnZ9EIPyVLC9PF1AZsijP1VDTZSfD87U5LdRsklNez3Ym7SOTdiSVK6J93meBWybt+Wq76d0o80eAA4FouHAPnrf7HQBkgmjGXS+0Vg/rp3tEGSxqRdvM6yaJGs0FlqDeZYOR0p377EQo0LjBMZdHry5/0bUPtDbc4634/iLIjCyd672Ai/Tl+9zNYLRZPcES32Mcg3vW1yjwfu2gRp7BI7qqiL0Ygwur2vDkjYEdj455zxezufhb9vYXeOZ6VVwEb7j0qW6dJI5HlnBHFpLFEf27z6p4EHwJDCLt6faKIN5QTxiu8WwEuj60FEX8ctLmTwGRozZMwf4ZFPdV+o4Elsj5YMWeiyNujYaN18PoZ7+wEKE4kRp4kN0lSA06BCmobHkTrkPv9SSye/4f7kri/zRfIa9S1LPBPftBvL6sh/Ou+1MswstnSS07cDWxkyUQZ74nCND1QXp0QpiHVvU93JrqKX4clEYK+retCdG6wtqgncpcHgl2YmvZVaejhcg3Lv4XlSxP3alu2c8ctMQ7QtaeMS72Lhgqfvfrxui6HBRTF6WvqNBkCjDmeqOtokgfQpXfWT27+/VmRNYbordfDAQN2PuwvexCfhtrT+7yAeHmIi1y/mmefwjenmpLUVjRNLzSfJGlgUZQ3HBv1ydsFWQ6ZSNCsFiLhDWLGWM6jf0Bexcbw251vnJujRj0g5M3VB1LARdhlncutzJv9lReP33qqAW8b6qJHbA5tK3hL92CjJbRNvQsbmGMYRy+PkszrqpXMTxK1YSpB4WfbXCTo2dewQ5SCDYKkhKZo5N/+W+njvYrDL8Ria6y4j2QMVz27+qAMfACPTv8mM+MsS7OGGIw8AI8hOWj+ZPPHgzgOA7LCAUlavKkhkAfQAaJOYsdpjjW71Ra7UfUxuI2mUJe1Se/y9V40rxfxzXjovG2uxHeIVH6jHX+rs+QffypOcrLig5zvblHdyzYikolrip63M6hJZ0Iva0Rq2H7Wz7E7G5AAt9pgnr0uup+9TG0LogsRQMpV3ZiutjMQkC3IiWvM+NdzyPD6L4jQmDAexxdQkluKezyXJx3Whns7b0SiMQPgDILyfWsGD2AzOO1wZIgF23FW447Rkid0LEHysSkw6myJW87YvcTq6A7zJ+YK0EgeihJ0SOb1FNhU8dF//tUYF79RpBybTAK9vzKJgUPPl04uxa190aUoqSVoNy55I1DrA4om3vLWns5ZUNRvuEITssoHgaEtk5VQ8cFP57wd3mEJ4kNq7Uv4TyRCrcdg/M4LS6lAuljdZv6A819iGf6HBRtAukRE5XBNUdmFDfAirWx13ZkvJpkf5qtaqRVztx7HrY4Gxwmdc7fMiX7LDzLBrspBcf04+RmcEBN4XvGvzHWnsWZrM1HUOAZFn0JckOwo7QsWwTPj92S3EhK/45JmCpJG0cT06JfS+ZQzpwK6FE+KKoxxIFB3fvHjUE6UIE32kZ+pnfvoOGuVSTOTU9cbqZW5Dct9LpF/nbp7WOfav2B5XR3j3VJ7AcHP5l6kWFYZLFwuuF2Y4XLxib4pBDkkQ+rbg13sWSxdtVs3E34s+CC2tCar/M28CdLoM7BDlh4fiAG4Cr8OQLpEQ4aJKVKDG0qv8FysXV+6yFtU/xmoJZ7iVOY5yJKu1IBwvzYW2ln8o01lqQBn+Kf/X9Yf/bY+AsQ5W4h1jxRp8R+7TmWXWTgtolA6cKTrW7oqerH3nEeIAhuG/0dKv26G+sGuRpW25c0IMNttsqTXEVHSfjKShPpjoRI3/fKPZOyDHyG9hjnljinLdCex1veZAbkU+isf8Pr6WhVqcDO8P9zVvcqzuusjNJ7DamZ5XBaiACA4o99lOFHbyF47zsVDee49cD2z1uqurvaVv0Xdtp2XpdVHpUU5+qOws80kXoSMkJkgprNtJ83yyfjDTxClRwVWPBBVvfZ8ocmdVOlJudbwSwrDgS0rn0eHqGiUrX1XqZTzvQz3sYkeLcooZfBPPSbfMvMxN8WG7uSwpm/ogIYizRDKv1taiPrt05nrGpg04o2O1SpCIKwNZ7sZLSK1+QveNrYlggDUoZLtPpsCsBaXwMSvdA0Ya00fRXuQmoZvjIRU7b9NWx6r0g46/UrFU81Az9fWSPafUL9rES5GOo44VBudThuXElQZ7R8f3Qsy+DmYaycP4hc52L8zwoj1FC+QIeBh0l2/hyF/XXquyvres224qmktXoA/XYOR5zZ6uW4YdOepLkDzyPGqiLhFXbY4pDwK1JUUyfPmZCHAnOB8u+5L8y+ZcRGIjVgR0ISFTU0CQqKNBkzO+UVFfVvz82WAC1nd1gAWlOwedC8XPF7gf4AJCNCL4n/MPtHZunTPbSqxP/AJGM9VX3CYbbbBNojCb1dkTM+IajQ0Qf0cjOlqXS78FGgUUxfdajg2vAHkYrZbarqKhe1ZzS90B+SyI6vNEfw7NaanyCannwS+rPOZQyUMMzgP2FYe00lPAnO9Vrm7i92LDwDei0vN6gs/wxiff4fNP0e1NkN2O3VFuXBMhO+6oxq5DwwcsuYwOC7BDqBO3mdFCh2EPgBYfuafZZuoI08h6YL7P2LC8sHmpPbxMPWvohR0Tn4YgN+DWDk08iphNunOnPZuF99oGymlcv0CIhPo8SgSw3bAtJz58m/BQgbmVVait94Pq8l0ouylix2DPn8VBWiqDZ0LjQoaVOWS1AKHjjRVkLr1Vc+uEesJ3x1137L+6GkLagiwYbu+NF0hkVMPei7aLdfJX9x9MbNZUkG74vo0w0YMRPiIsOdMjC3qh4NCd92HArunXQA2zkRoqsRrM8wF+pnAdicou7psIon6slYzsnLYoGbihSY/zrj9RkOser1gzOzi/P/ceuBMNjb+nHPyLQNGOkB93ZZY9APDQyXK9nYs9UvVTRUAK4uA96+IWqdz98ezU1Hw1fmdnFwC6+86x9nHfz/p36lgE2+dCSIIsuxGso9k+zoj+iCCzSsszRH3PFisMxpJcd5gm28eTrkzAZbYVV2nuREmqkF7QqnBHOXVdep/WhvLqcYWDVIwRneipRw5mN7aFlWyxLJ6nyENHPTfIusbC+q+A38RGCn/f7rMsZPY0x7QbobfLXRETQosa7OHdvSDcsvO4eV0Gqu7LkzhIp2m0j6jtJOAkHx3VLKXwNk7w/EOByXrOevoouLAP7qv7XYVYNuCrZ3JvIG7bYWaW33MrbX9MPwAQ6ZNFdGFP+jp5/uHFqf+Rqp7e4QKS+boWkiZceVNsHN1Un+SU3jgvj7aEGB/52wmXQKqaNL/3iD+7p1ZJ3HeO6Qnzx+zj1PZm2vBA01jdBtudwpKyaykrfqSIQ+8bOveyC5Sc0qe3QxeKa70qY169eWJ2q3Wf08P6WHIeR/xTLthvewyCdSeKKLFECrXdTOwqRGe1d81+8mWmNVuVkoyln3/PiKYQ7R3CNrj9NjSO94E++noEUXBq8djBJsLgMVvWQ0iDnspTLdu0ehOjKOHf45HP9xqSJV44mM6L2xDLqnCAgdCJ3XTaLwCNN43/Ynao3UIVmPp3vtghdHr1dh8AST2st/roJRZCb4y7lwjmeVQvYhuuMLIonFdzp7vcKqtVeKeHzE9wsEOZQVpmI0K8KfvjegxjHwD4zVyRToSk+Q+A3P4OjbGqfqDdBu+u2ZnAfZFUrKxosVYVCnPndX+AV/86hMxIccVG1h35LDQsSAG+TT0hXrXTbsY3OYVnHhewyhJ7+8jDB037JEPWtkhXQsjBmEMffw3ohfZJ9C1zIv9GL45SoKKvP92XihekbqihyvYkYzqi0SwoBzUieXqwu8N6NkDMQab1X7Iiomy0zduxeFuJJBzxe+tEb9EHDvJRaL7c5FSZSwHidb2wwP/3JMPQOJXexVOrd+DZpZUIQV1/zJ2x8kxx2XVe7ZGpPIs6g/vCVXHTyUR9fwyhepAimm1yhPbrE5lPDOqJuv7ykoiri0g7nZ5VT5CshMRmFuwqhgWZVAMpP+nOUp+zs2EV/nTRKNt5/0Ot+fT4W3otkiRB8BLILGYVCPwipJqVU5cg9ct4Md4JFQj9ZbNmTW9NhgU2TdPxzSg1xA7qRTbsqhfAA1kJPKRE6qyAkn3ENpho8kH/kuM3eZRmMpdvMcxszmtZvQ7y3jXKnP8eEAmyXxU6v3PdvXdA//XsKCDxKThNr946+liwFiSwIwVrzuP65zlfqyVQG7acNYVhPMh6oWCgsJP6AGjGPu9AdI9BWkmTjazne2Rhq5EXPVIVKH9V6fdbHgscP9ywtZw5wRbPhaUEgZ2pVBqMaK7Dj6cPAHqR+h7GQpSjbjvSpbuSlGDdncEu6nV1XSmwqVSr5AHgifIZPV3wUhf+9JzrA7aLszcfxJWBaYsbRYggvOZAYdeD43XbUG3+iNmhHKmkoKfOATTw0rF64kDFeVmVwn+6HcNqFs6T/A1fsBLm4apsTGORISyoBmgIJyr1PrbCXV/L18/zgr0b1yhYdTzyTqlGtzVNn5aOoJC4qSihOZx2npVaHNmAcoX/igiScwS9l5Bj99YLO0tQ0Z5zsM5YJQx4psNGoqSWyZv4g2pNU8S2zL8B1W0QboVMTrgTKQebWXf1LjWctiYTaRW5d3lllLZ4i4IhFkjCRs6PHJgsFkFDdOPVUbYht9BM6fGF89O2MMn+KkvGjZpN04v3hx9fRxdTFp6sOcqgwqERowQoE0y21GeWnHTagLvNTpSdVMLV7GkNPNA5EBhYqVFjawvuV1/UdlearO8S9xbatmXTab2blzce7Y5NLfkngiYAlpBGFrSQdABp8uBVFagSP1mRnV5Jq8Uqjwl4IgaDnP9ozlaj1nNtQod37AIM7XhsnwocNs03UCXDtGfeNXsW875hJZYaQAcInHdZvNdKqC6WSo0BZGE25Zz0BGDU7umFi9S4RqPgDaix69ZF8Q3WmJzgWahdlJRlVpQwSNbOMRkzl5hQ3cbfdpUK/J7HZsujIdJCUt6vOBJ0SIaJWN3jkl6OjvPsEag7MmNQr4CzEh/mqK5IiWTbG5QpVX/79+mu5nqCjqkp5N0f398MR3fuu/ENDKiOYVvB3jiBwAay479dtXOKeHGU/s81m3gOHFTdTAgpdMisEnY+UP1fbsw3+xYymwn0RdK8/NUa9ev1oqzAXrCKiVVnAoP3WiEiv9Up3TQ11q6pRjYwRVyxS4Vnx2ANFRzsf8vpLrlqy4PKCAzwLdLBSUcsmrejx5e9bKVWkjrrDqVlRsp4tvkD/LSxhjQSWikqdb+bueFeLt+KoPxHPmrcUWbtQqBAIYpF/SVfG4GBLEv5Cr/znLLzhrqvQ3UlBaL0K4LURCV8OAfsqwqW6KkCQBHCr2NHjxxc/uvWZYtQzoBmTGmzYgqgqieuDlDzUzwuHHUw+N1V0If8q4AZQgfsw0cpIW5gO+6wlW4kxaKWdGdL22ap+fENwmTOxl8jWaIVk2ad03tz2K+x4+MtK/xXgrgCI8QN/EEJMbO8ku3KUlZsDu77fVn8AHD+p+Q74xQ0pEA6wdCjLKY8PgYI/cD1hlXRHULZ8+6RDMQ9u1NpQ6QdovGRmY9arhbsrdrKkJQVDK/zV2ZhQVynKH34+orTjgFljr1GgcmpdZulkGqHMJxF8Z6X3AqhuvWQWUMNeEB5DpTR3rNrP/985lYZTzziWqAt4Urq65H4oVRMHqcUGlNXseaN5gJYAR5wqt4jhGzhctNOY+nSDr89K3A3UI/YiiZwxmAQcR4mnLivrt79iCPSsUqvnrREYWA50ZxCgMFafYJ38st9tCi74S2hBd8/L6WFfnTMfC8r4eNUxv5UrzeddLv/7y//qA4HgHS3YefiFIK8uP6F+gsn/bSN7dS80Drjd/GqE+kd0wqtdRz4aBszl+hqZieT6HsnWhTwttSjWnXE3phiXDtkPWQT0q43BFnjvA5oeQRj/UcMkvL20SmgXIMBWZjuC/sEUNoIVLIBggm2Fc2OrE8UbuGVV7gvCuGn+yn/DKkauYdwDeeIHqQQ9GbSI7VRODPwvuVEQwtaVxNksUnyKtALUn1kS+KPamEW2m7txqDe0gB5k+eItqzhjXhBgvY+n9LmMvNPId2Xgden7lolU4Hrt19leAc5B1RKnJfsgiw6jvuRcqrS562cQRO7rGTgKosgc1mj3uvxGs5Q8lJ9UmukRrivStlg8Q8wUOPbEk8bojd2QVZlt6TCwxISma0Xna+AxRxBKphJgXWslWr+XLXmsg0dK5m4CyHa7IhEz+8W4NiBawYlQwgkS3TjoTAgip+YdFB6nD73FgLtI3eYJ6WqbkyeeUtIJmXXhLKH1wg9f51s9elipOu6XbxmYKq0r4jB7YagNuUB4P2Kw1+e5Y3iG2ehg+YJOtBA+AgrTErKVrBprkGoH86GxC6auwoGbzE/Q1XovO06cF7T5gersiO6UK81Bw3asvz+0QFCICcKmEHUexs2yjZGeo1dSNOa3Y08Itt6I2M7DBSj6rp0eXivRhTTyQnWe2rFMhopP7c9Adune6xPPLaeQAinIDhVAfCa9ifnR6R3XAxJ384TBmPcn1mJsJsElw36Cs/jJISkgj3AdybyYXKXlm15M9dN18yvbXiWW1sqzPG+HLKFSpF2MtZfJ0/ZMz4Zzy1BPACS4yEfnO1LtXMiWy11D+rQ4cCPdQrX7V3yzgmqZgdBk2EW4eqaopHCLIqk6w0oyXi4encpauM6AvWvYdZrixhRXlcNzh1e9WMIP/oIySp2506+fqbS2jI+iUFCx2cewQWNeQCwKewUKrTyJvV7iWxIjW0zoDmAsPxs+Cw+ONHHLqoPr/uDcIZjeXrTaFQqH/Eu8/4XyQlR/kJF/fHYe8ojCJm4AorX9Y5cBiqPgUjp6EF1IF31ln17PU7UsRceACPS53HWh6HOP5P08MHBRoHf+HG/jHGXStw1HN14FXFfhF5ZJcr5nshI3FJYlDevWFZct38zbznRe3mgiaAPEx6oHq2hIYrAnOtjBb+34RY++9V9yyUSXHWiW/1j2+3GNbuU7JNKybhF/JvXnGKjSVYYJdv0Aqy6VbYn+fggu2HTLZpVhfbWZZ4Tza4UiPN4F0IJvumvxE055Zprz/MGGdrAkJw7FaT7/NWy7wvx+/dDe6pL6EU3bqRwrm/JTJA49zyFyn3XDM+/R8WDRVTYLtbn0GRqJ4wq2D1JFIG6M1qBT6zm6t8FOjcMh79aFCkzxvYxdX/mF1rNIW+H/Y/7OhOwjSw4w3bekZMxWfKsu3rhmyh5ob/YQC986bOcB2lsbBYgLpXmAh0AHFzfNzq+z4TkQ5wfAGt61yX3vfLsxzf10Y400TsPgLbSLSnU2F5uWwtCOLKCxnOCpYWM11oxNWUO7O6VOmoT4TFed9P06OTZYyHRRLVc9y9z3VcoeJyQUhwptCSV+Vd4yDMgrtNZr/1j0MLExETSwonFLVj28P1faEo7yn2s98TjDu4MTrcF13/vi+5kEA3Qxjt+1As0PYp2BxKd87QFcRHpQ7jJqLfQKiTjkEiplviD2rplohWbq/X7dMOnUMzvstT2twKPJYy2j3QWyTjwkacCGX5duCz7Yqr4Thmpnl1ahPgVJzEr1KqyE0yi/zumhEK5EVWKh/B7lhCgY6cVMg4hL74vkngARG+30o4lkx2HUKKOhGOrUemWzYiy+aU7mYY8cFBiQzLZaTDuMIf+hhPi01NQ6ahqRBjKEeG9JwihvbMrP4Iwi9PJS4FljHpvfZf66JepwH/02OKjV8QByum7ZHlBgjOpf3jWmTQZrxXgU24PAIJLBYKjApK6K2gJ7CSnINY3DGnQmr5rhwfwo43gPJNRpl8R/aXwvR6VzD6g8JF36exOy79itr7/jutjSEXpmHu1+SYxo9HCnRI8OXfa/PuqicGByB0v3qjSHtuTFAtEf55du8iZDktYAG+YLG4IyLN1Yw42lmTfGvyy7c8okSdS1iAZF+XeLFlPHg4fx7CzUHAjjeUcSj3sJ669HBTu32U2P5K+P0iKum9tKsaJuTtuQiW0uh1zAFJSQ7mVB8ZQgbeOQZ4dKIvgD4gCXfQ0Umh5s3ybzGZrWzPaECnZwgEc4jUmWvuxgXZYGCXY/441jHlmF7pNUX/Zjw++GKW0O5RCuOfoxfXo1fal+kYjQtJehQK7XzuA3uF+LsyCkVv/jKS+gwf5oNZxEy69E/peROvJM+l6my3KYu9sGM/BoMOGRzdrLGyrHEicZmoEpFG1/TCiKfWrUpdmR9y9FpL7uhtRc82y7LQcZFWO8tvbm4lBzDctYSxS3ELxm3Vd5EjEfUYlvR07+As4koVfWvbj9gmfZOrsiESHMC8Wdsb6xm9TBKku8XSpJ55/r5Prj27FV27ewy9yI/udAPjzhIqRKoU07399DJXAJe61IEIjTuJQglkFygBqm5kZS7wTwj4b2YzesBHfJpW63hw6cucMgIDkgZ/85N/HmXxhT/5z0+/U/wY3fDBHYWibbNaVRThIC2k0DCubGYazSxvMiytgHFq93yBPH7YcagSU0Lw7aOb4GgoxCqFvXO1RAyJc5Mxsl85a1ZuBIigN3tY4OcMHgK40x5OEfEYt0ujkBAJh2VU9IS7QNIGAGe7t48ZBRS9Z2neFQbgo7p1On1mSQ0nLrDsey7bvySWHpJWSn6ZxYouBg0Q5qFRjcVuR1FLzf0SVG4AOZO71J8RfqAKR+XFWTlRWsccNTXIZ2GzoAbDOIHbclVMR7eMSf8uohEfzrmX4duiVpVK0zCLbOIRPfAnJGuMDohz9m8VgMloUgpafu6pReZvUBQRGoymIA0oSsAXNa3mUZceX9XLI+JkLWRd/nV7cqgY9+3af00ZKFSS1JK6BCtudEpK+UFs86JDWi/W+e20qBDj0bvhszxvVwxb6L4nqKcaXs9Q1s33Ws3fIsDvRR+ZHCw4fhlDjJO8Bg9l9gZLLaE6I6zGaYlEzQJzile4DgPoF0pHLRVHKVSiawKKAEo3/70PpllsHBbi3gevbwlWi+vcRhVYfm+fGiMy8PyCTuWybKXDVrmFAwn5ZmhJTQEMeZKf5AYBxsHL38kM1WGOw/S8M3bVFm26CdOroomtCoFOZAG4aygt+e5aufDN7EOrmLFM+8s9sA7gjkOasM84dUhjnMCwL2g+r3z1RRJAOb7IaI0TiQtjdPo5de2U/ll9CYNcOA22iuI2Lfh0m+FVNTel8v3A8p0LOQe/G9dJ9JMQNguIVLqMdZmU03wyyu8/vsQMmR263RUMrL4P1hvpEFumi5nzsGHSK+B4AEbjDtsKINc0CLFYmTXljsSH7hsECLJTAaD7eEm5k+q7/4DahcAVbb6ACPbCrrCNyQ5+gioHYXI2/RdBZy8kvobnwqWgA3n3VfTJkp2q7Q+OUeueC8o4XeWmHpeClty4wXLzLShtE0YlKLkGtauoRo5Lw2Zc5EaZY+Vxzm0UZ0yG+udADLoFr/2djXG+Yo4ca6FGUI31kiOVhNPt8mwD4MvxReGZs1cO8quB/6qOQePNXnxEIopIh6wAvCsXQaAvN7w8AhS6Qo7odufucdXwiwcVIhY2Vlcip+MJlc9crDWmmagY9UlxjWD0TUcUFLYdi/t+KO9FHYGJCL3+EotKvne5r0IKQQUF5gR/q0aMKgD4xcECPFmLv9lUaBemTE8ZSLyrhqfI/zp/HzaYSn4jnf95GaGwnLOjYB8ILUE9pTz/s6j6DHeuCdu8/KCJjEIcLBnFun0QLhynWy9WdLBiednKXJfR/icD8c6KFDMqRSnANN11M24Bafs8oJWQEnlw3SmL9HCmW/AR4RzFZc0CPL8iJOfXH5DFt/IcSKUfkBXqXLtqmdPkJp3SNDBBjMV6XOxSrhoZ20LNit8EvqnTUupOM8u+iBZXM+xXlMR/nMbs8wSGabylIDfnn+g7hOjyjDbu68OrhRijAzRJ8bXRsnz5JKdhoFugEQzEIyxFoe7aO78Az0tgCxOuGKHmClUtInB1eH54Nykh9UfaFhICOSExXM4p1kCGdPUmO1nzVyhpJt7lLVmRSamYCOotyMV3D+P0AOOuAs+I9MtYQsjvuRdelX70I1qg+1qMb29QPtb0wu2PLR9dJehtaAjzPbj//s/k8qrRJ7gd+ADDJAhHew/m0+RCCbXeGjLpLhuLNR95FkLX6ueJCXBbXRJAzgbm2tIjFscYp875ytY89ZHob444d2BBkgJpHuO7hjhJr+eo6g/rhb/5ze7osAex4SFYVJ6wI2wyJJehEKdAO+Gclr8+5dw9EE9AiGuDWsIo4TwmrhqRV+Web7kUoPfh5cj+UaFt4daWtgJzWoVh8StMOEHIuqfrmOwZCN/l0+VbvkTOQfuphRSzCD4rkq3y6ytANEBcj6Ee760Z3Rswx7uU7nbwGRlHlLSe7ZwRlGifep52P9KcdJYVIV2m6L4F4K8Si8ZDGW5T9DCN/w5IqJPMQ20MUbh4xdQ0KMV8k2808Hf86iCc0KR2IDc/8U0GuognpbxWBZjQhTCgI4oA0ksJyXS7pkT4vGqUp+rUaCkg3fpKINe96LvO8SjSSR0JQQbKP7e4dqgUJfb3YY4Bs2ZNKkOeQWKmrcdtiRgWUbh2v3ryNWuum25vP10yzI8lKUgJEyO40Yec61AAgrxTaL+5o/exYZO2ePAB2CraoF2X1vEvdoFBaVmZZM09ZGTiE9Hyb0c2OsBUvjg2xGCHI+SZpDYed9ws95Ms2HVhv12zEO17XEck55i/PsdJm9acSlXZrFhjPSrLOzn+YcMKuR5oZ6yQ4RRT42an+p493fx/gjmRZvB/bTbq8DG4jRix9Mdxlknj2vVS1AJGEMlLFk1Wr/eYijOZGvJVR8XaXGp+eBvwLho5BCFuJCQ0RM3fSNLH160o1Uc29nZ/kVAz7QP78vmWrnKYJnwYd7Zux0ydkwgsFAfKv7nNCKNTky+BWiRqa8z4dLBz5Y+oLQRLgLkgSodtIhvGJAbYCIt25hAAr34CAoDjtQGS9poEa5bL3ui3tzhKVefB9Kcy+el3QzmG5lWNj25qt+2SL0dWhOk36WRb5mYhINumILR0KVBx/tL8aZBZInRV9Z1dtaw7OHXI7lSBW/eddWN5SX/K6tuAkSDQWs4+e8pyoQmk3z2NlUVuPZPo6maTyt01v5h48jwdpMRjLxab17VyxiSPLTO0Np59LIWlnCG2QTtbAX7SYHSvw3TrYCu4d4QthhXlIbj11YoiqvuE/QbPYuH8ftSMPqv8FFe6Oa+EAcOtuT+vFyHPqIqf2ej5GjpxXVZPSgf8Mdx20uDt36KnYsz2R1WgbdGehxZtEG3alUadjPADUFDwa6DbvBO7TZQ1cYLZF79yR7W53EiUetBT/LMvSvUH+wwobUpje1wfm2BTOw+9muCKcRVl3aaHABwCFe77IXH0Qd4C/a/2P4xu/VDdPThHwnnF2MYQTEGqs/nzya6NnhAUf5l/O65Fl8U29nb/Q/sjfF0iXFvi9gElXM/AppNnyAaC9YiL+/D/P6Ykx7/r6BJ9goMV+S8yPd9duVFNYUJ7thIF5LLUbqu8ewpxYt/d7vnjBZ0rHmffAYZhssvZ1UFvia7+f6Gr0gpgNuHv3sRTw7l0QAxeP8/EQ3lEMU8PSoPPkRwJAJJxd7DZVd9L1vcs4avVOurqmbd4YTp+v1/L5jwJj26bpic2Kr67LjeM7/6rtTdvZl1j0XN+yfwpF/Qv9F4rRPADA5+UJFav8X1neVfq1SWPT42CEw8Tbt7jCNSDRgmjuYOpFA6mJvdnYhd3nvS2FAokYiqlved7QvXAmb/i5GdKCnmSRRJrm1YIJh25YqkCiS300YGeKec1budRHbN6wy7AyE834R242M1w0WWXm9KYpG6DwXl7aEmy4whp+A/q8UuDeichKDhH68ePH4ZBNjhWQE3pDkjC6HUgh9TiSQ6bMeUwK06r5FqgZ9ayqTYnf7mTuekDnXbvGjXVUptTyEtCSXWHDElOsNoRVzT5T3kKoVUZzDOsXKnmvr26XNLaPFXFQQ3W9gmZC2ZShRMx60ONRdwM5163bSNm5VuN4MRSQTbq7ZpTILfS5sLpfXtXgh0pU0sEf/baOAmiHoQ0qUKN/3kfZd/ZUCw/kbWUzL6vTk8GdfL7oKKkpWMi8ko7MVFi/HZHHQUq209oiEjcftX4y7VGOaW691q4dvnC8sLjQexvAhR2ZVOQHTFc3kZR5miwC+fD7sr6XYIXrEm9i1C94eUUdahU6LSzuTQRb81qITKoqcYOnoLbVlZ1YGLxFae2Fn4lN9XGPTfZxrXj3AN0rjj5tqCN+OtzjNNRAfXkzKo9HcM5AET+TUVpvlSc4qYwYamplVJr/oWP3Eo2Uu9vmT3nbexZr2+SslLvnSvDdy0+GO3EkQE1V8sKmTzsHWRUmFSk1d+gZ+j8FCSDV5awMli8DA65AT32B3Zssi9ogBb32xZ5yx/uwelQoNeh2U2ko6735+TqdvM2e3no3vD+2NV6BzF2ai4V5VfB7S/1EHcpOnjlu6tW87L33jN9cQg1TDR4sARHrIDo6LzadqmU7sdsfY5kYHS0ejHMCRdN1oJeXr6yAU3UUtzZLWsvifNCTHOihTluQJmPawCvMmDh87lQpEg11JE1qtbv26mxl27C0ssdHufZsZzaGmNVQtRULowAlhqc/8By02eAWOqEhheiZgqassH53kXXYxajldugdzwOA8u5Jl8mvaFlvlwV3WEO8T6Lvni6pxcoUc3dx6teAeP6KROMXfJ8UgWd2KP6Cs39Iq2tsRP/p/i0NegRCFoQNF6E76ccTv6APsl7dRdmUoML1Fi87OXM51VZyoTJBKg218U25U2aqT56LRVBo7EMQmrPxlokZUQ2FHn7lq2pzXraLt4YvXldV2LR3FjW7vTv8yKMagKjISv7aXKlF8DOdDlGAEqYduSBEJV/no0hLj6R1y+rbaAdJyVFPro9O+1twimq8neefnPomFrstZ5MgasEy4ZWFpGMQykfWpA7ZqWbh71719r2ABe4lhV3bUJoseRkNSkPCe9jhixVuMXGzrHccZ4BMDrJ8Bwom9oTnNA0JPTrIdAtUy8ebrJECppB5O6a6eu+cDXNvxjsNpGtMtq8JuTRmhSZW9WRY3t/JUycuHAtN3itMqALJz3lHN+4F4dIl3xPabyAL7b7scjcYTRxesJ2SoROBE6AGK7W5Vud5XsWX6MHkMrsWMOMwjakfC/+yU28np+b86zwniTN8v1CmEEQBpQPX+y8+Lz1fLwiEBq0iZne+fvzZRRrrinoOnwW4K4BG8gbDzZd9haR0xLAZvnezxn4+x6dPZizZkl11/UHxKlgo8FZubJdPbbRoTyC3m6Z7aa8xU448SNyzQTHZAZPdwdaM31hGAN/ZsL42kTlYFM74eZmLAadiT+Zq7gzUuknGqCNyuinuEYYVfvvBUhj56b2VR1C0W0qN8HB68jKaxvIxW+t0zFZ3M8fsWmkgiMQjaZhWhTvM6ywNqPjUfHHYvow0PW8n+VmLNz8G4qz/9MyVNlb4QlYPi2Es4ntquW7ZEQ0ZxMM9hCVZS7CZ70up4zAgVkueFzS73y0YV2mRXHnHhbIrRgE1VgQvN59rpT1WvS2eRQlSfFSTUH+r8TGLgTIr9Ccm/CSK35Ffv4l/ECbGYFBUHySI5AdDhxl4IvcEakDCpKRHpl2SLdUnlivl1/jfiiVX/hh57BoPn9fvOxo7jDcl+cMVwnxtGF64rvSYAHcPr6zqDOcw75sqZj9G5tud5RFv/CJm41bxwtCv2jygMQXchsMPerzU8+A2/sNdUXWVeUobZi35E3HnGwyQ4WQbfx4eb7LzQQ0l+iSpxNKYynR3IZG9VZ9ES9Rx2gaYYVSHGfhqhfFWSkdGuwZot1arPksuQ3H+vYDN8UCg56QDaj/nawcAXq8+tz0e2p01XfTsbxYxedzNUWJW+u07UdENOBUHeKn6y90QHZN0R48Hw9UDIJYdib0QXLz1ADBalt+ocevQEfSj4Xf01bUmOk1VxgVUYufwrek0UbHhGlXWAHN4o1pjnKVfR1xbNiTuhQ/5IY8++lSxOz/2s/MWAmdDErbWFVBzcv3UIjgznKY8mI1HM6226vSfzVJstVeuemB/IeqyNHf/eG73XoB2Y1dpv5Gge/CtdgCoQ74jOPcRzz3rxtZ9I9JQW8SaxzinboIjrQ7T8c/dyEcVYeMDRDg22Ubw7VajDbWy9bVtj1XlW5uVHoEPQObMemx0CWsMFUapcPQ3LfiB2/IKW2kHIzWmgD7uQcfZemVwuA6KeufPLrGr6fJlP47HTUGsQ3d3gGBt6UqbS/CTISpWgS/idPZ24nnf63c+iTKxCoXMhpDaMd4Zzolnh0vUpevUb7Jhfx4pxXjhYl0pw7xUxRu+ym9hVXVfLxugMCyShH627NzMECRt0IRYTqyY6hIQoll/E+kEw/1O/5MpE1TkL+oZdsTa3JdciXKFKpD1CZfVUipVmLOSupvROuUJz5p/wVfxKHrtJy0LpBA7U57i/DpBxsaqHzIvz43Ib6i+80Z1s5QF+r6jDZMV2SkgcffPUoBV3OrZzqcrpVtF0vfUYapuncXoBKgfjjZ9tqBjHee/admtGJbqQtkXonTNhi2duvp6fDsvpw5bRxZLECvhBO7yzBFamJDhA9V/+ZKETG6g7Q9kjApP5/6PO1b/2+z80LOWIyN/40LofkzUHebwLd69LHOXYshvIjF7vSgOYQS2lKhXfmB3mKZC1M/8objgWB0y2QJTHAn2aBRtesT7SiaJsLcsCdUR1p0cTfEfL9R9M9nXUec91vk0QFyLB7iPuC+9MigNUkLQJghLdM/wkFIcSdvkoetKYNLHBnsWgqsEPsTVjFOYf9XpEJ+eVf98xvIpSEuy7DlMybvEyg4VMmXclW4VlNW7YDzyCEgDr+H3Yb1Z70wTc11OBQa6HwDy6Kd3H7JG8nERKzWAxbQLRfAVMfOFao5faex9Y7p6Fzt+b9oPPnVMedv7SWuyvaMGXI/VrafJyp/sQdXH6TZfzoRBEgWnV6t3z+tqtHblyDfDkpmy8N5yObMJepaHyi2I0HbECtY1XMY3O3b3Sss3lWp4wsL6k6GnlJYwpkb2CPXgY3pEt1+G25/XAlNW8QrtRzD9nr5wi6U6WuOeLtIqu6PSl+iNJN3fXoJNNcpSpa5PlOfFMmukvbrLj9otvxfJ3jAntufAuhiDRfQYjMorGvAV58XFrPHpiRK44aGaaxOh3WUHl5uuRroiZk29OStb/xnA3py6xPBUnqoSrGCKF0xDZtB8NnWltqy0Ymv10MQB6qt7y5eXgYGEVonKFmdemYF1DufLrWfPjd+xE+Gtd34ZJ8Hw5X5SnA3IqMlO1m9ZBHF2Avl8rIT0oB8zEqPqamyf2jPZIdkeeeXBSkJANfdWKI5+LcNTjj/ctXaMxx0M6lnFD4DhBn1JXJUF9bZam5ajkteLEvv6sDXSGJiWjvqkwa4wAt+fL6U5YP9iWGbcF4+9M/7VSuuGYaLHza9ox3Qdm3NHuphPGtFkLVW+5EU8igZO2ADcy/9c1VODCKl4J5c4mlvJPZrl+6ZPYDn7YkNLGhJ5R/RbFUORRvausjmoXIotM6WdMMQJvS4J64/r36nsE0Cl7k69A5LGBT2FN1CAgZpdwbDgzM9UYqNkYfRzHA5vYDsytHgzrZIQa4j9A4DVEswLRzcVn7DXzsEmgAH1GyhX7SWcvNKTRxbuCVxo14xxopvYqq2sfb3yYXZsG2F45g33a7tVQc+afeRJ/QAsAeaoN8ADzwy3TRNldcAwOorDWa7ELkVWt40DfjEcGOaTg1B5D6RZ9F7uMEFX4uZyOCtFcO2mB41nO7k7cZpCx/PnGn9NFdHW7186NGVacG/xqVW4WybHnokzv7/+ZfTHVXp8OWdJJIPMjq8FeOuI1Vpdyzynfm48YKr83ROYk99QNVbq5t9BOVZ0zGnc3tjd2zg+199kfP6ZaHyLPZYxi2AyXuxczYWg4p3h0BRUTyFG8OJMNleI12xBAtgWLKPpYDTz5SRucAKBVFP7w2UYYng60uENOETTWxxLg1bKKqytrd1p+riRNCWuvkwM+roWEsaGlZHOghRi5p/OeFb+KFLI5haF1N3x+XbT38kEOwcWr7nDNG5s6yQTfGaM9DKCGudDFzF3Xxo3RyBKqgDkXQ7qJDhZRajyB4BJ+7fvuRUetFJQQ6TQzUmcjaF6PMO6bP0SQfMLtwGu9sH98j9yK7my35uA+Wztyz3K+aILOWPQlZr68dfVTpBcVXWX92RFk2mEytOd/oBQEg+w42KQRs1R06b7NQvjopDh9911+jZRJ99iuD5xYXWJdBNBGL2jcDn1045PC7KMu722t0o9t37Z76hY2JcvZKVALMW+VIjsdDUXEOjyJYUrBlQaRUY3/u86m5tCVOZjZl7NVBXM3QBskzYa/OYYNjLgJF13XVR3wtbwyedZKSuJU8itkye1seB72q1qOdbB2TJSirrrzsLjEPpF8cVd7ya31aySWyt1EP6K3J5N7FBKwVM2dQtb5WObtQlFlsCaLVtmrz0omm01nJgRmmbTBjsWjXq6S7kPpWgpOWNvx7F7PmXKHpvyVe1EnmNJVoAk3AWGfV5Ak1z/mLG6Jq25ElkmcxIubz7In9YIjJ504J5/Z3ix3Ge0S5s+uytCZutu+lerauPYLYeeZqro6GPenaeKm+iJWkemunCffiqH+boB07m65SUED3aUzzZf9C0ftjUK+zu84P7XTzJHtNGg/LBLepS5bdWVHOUvxN8R92wghdJpQD0Usyvr1ZxIwphGz7eF1jO9gS7d0cT9CZ4CBo/J0JMYE3pogFMUNp2qBZGnwVptAUPIKkNk2w8FIvEvZzhV9nWo/qHTLo21zbaX4jMkKvUnH4h9rUXuOA3rGV4gW1ukvXEDWPXXrd3tYDU0VcyjGcXcSQW/Dq//xt2Yhtdodys0+gAq+7xj2neiHEW+zER5libJY943tDGraKGg3lgh7L/tEXoRQYFIEdMVX0bupStd1b5U1mhZmRJRJpxJUT8+Q05JY7rJGkDIS/CJ7VKQ0Z4IJSrdJD8w98zbZlmC/lxYiVLbtffLp38m+1R4yYBweqM/mHYBiQS38NXTmp3c2HBSlIX0z0yzzFR34Ztqnnbn36+T+dVVNPc5GcnXZOOp3hYLYNtFyGLAfyFdE+8E4JVn+90goM1i6x8QKcWr9B/F43F+7RjJAX6DsLBkz9XDsTO98mNLvyJECVz+q2v3M9tjs0yazCxDh7HXc1HPGAWzyYM60wwx2gh+YaQAgjCQMoYdXSs+MxzjTc2IvvByVMh6nnZ3XSmIs9uJT95xeiGNiuL3S4dh5MFV726eizcZKtl6VZggu83G8Ppq0tH9zy9/a7KZgs/1Vh+8Xnp+PWh0+59e0vFfVoZVRVRa8xTbnAKP7SeZBlv4OGeKO18hqWIzUrXOYwX26b54/8zXiupbd2fim8XWGaAuGd7luH9VbKhDUF3zcFjWW6wMu2YF1xmHqx4JONzdu3xTZP2qrUdKituXkJlXdeNPketaNdNEBx6Nmp8Axc+Iu5s0jQyYFl1355Tosd5vABEAgKEIAACoz1mxr3J7n5sk6QTUD8e+bzd9ADj12ty8W5pUh1XO/a6rY4QItdCxjXxznZ5+N4d7DIlui1doEy6pPmIAbXVK5lbauBwtJ5ZWl/z12MAqcpJZRZObUqgfRnAkbqQ/WTVKWyHcCLaVIxtswNgNdjnE+sBSB7805VWZU31XysOXKit8qGgxrf1J7oiPCdndLR2SB59tOzrZJTwx6aXJaYve8LVRMJ3bfp9M1hr/1BrnHziTY8spaFq/QYB7WjLL1Llv07cCZjVBt/KG/Ki5tbqe01nQPDLm6djklzfTkyY/VQHLyO1YtqTflNWopMnD+551lMfOuigIV2tVjCS6eHiwFMmgFYupXFtHKeNMoOlox4744W/GyiL7snTjxMwvakLEN76BwhJGxZAyp+SgjxeuGf9NpoQjmkc04gPDROcuKeV9LK1ahk1960nG6pl3/Smr/kKtT9NtcUIpKarSxjnDbCT1GT8TKEni91ZVyHT56qgd850BT0Uw0LeiAO8YNhZTX9bpWNrlxsD4AHjz5u6n2GS1M9YoLS2Pmui4SaiC2eJwiMhSW2bzgnfDaHq9zOYWzL1OMrdq/aj5U8y6sJXQM0Dq1wAhvkzZzBAgmsC3AegI/zXQn0A5sStyBolmpeqR/qtXu3F43iUV1dZAgsnc1R7Z2p/3NAGEx+lgqsCXqSrfeSuBcjRHtvcjRYx6Vq5I22EoWigtzDbxPspxyefuGXqUr/J8ui4yHk0BNmmPTLLZSdA5ZG2NHmClvrO6zw7hQVHcDl2/Q1VoI84rKt0eAIeOXv01KDfhPtg0bA87CRTwmczAIIUsaOB3NzUAhVYgR+mMsbAstoFZjv/oLnMu1RY3zlEdx1dKxTwJrwXycXG6C9Z+zw1LtKC2lDDiLXH7WB75wdnd1blGJE7YTI+Fet6n5lbqNri84j7xW+L0kMgzsYuBlNBuTt1xsoaftKfdSEyzgIse1g/8lnZr5pKZ1/5Ppeu2cjkjfTWnxPKcXbBw2S01affHiepuEgtRJVY6ujS7uxNnl8xic7ZHRPOHG4s/g2k0v/aNpOQd9f+NS2yN3hrGB8iHIlo/1n/5m9aT9dcyrJWWocXdVX1JVjunY/JVp9HvEvG4c6LK38kCATJJQTCwcMOZYI8WdsavsKs8SaTvhshpsPsVt7m4UBdO3zwnSGBXcJQgk41L6DYPruQZbGSClIwWifeutbrl2bb+JwgSqv3iYSmcx8MxbLmywj+pf/50qsQ3nsl6sceb/+hGrT7btRxVA5VuW6lwL1kfZXydYeEjF/ovKUL6n07alveX6dnWzH90T9zuzEAlHjdeJUFr39r6gMS05ogr1OLGyBY9Ro+ykQ0o+UAYMcObckJHohLtnE52YvtsxfMn8tXqx1dZCojUw+JgkvPzWxUKQaGnNr6+V2+aahPq0rIFj5WZaytx42BbGxoieRWqq5jaiaQJrTUmqW0vrxTHbEiLQ/4cII7bFcUm8VmM332i8v4loUdbfCLJ0FYKNdLFEZK8N/2r/gCI+BK9MpZdBNScJIhwTpOgexeayufPhw3QqkUVsxL8ODrY0AvXXrnsddVBdMQIWfxc9qvv+YI474mYnCvyTTJo5G8uIgBgUtzwpO8xfzCIZG9bBglB4LTNyyJXxFw2PY52IAC+5EkO4yhd+L4mp32bI1fF+Z4v7miPRPXIXqDQ61vNJdCvRzeihydqGbna0o2WRWStCoGBa0C+uO/UKZnWkghDxU7TyVuc3CIVTKCU5InEQcduL1C6KlkTJKKLnk/yLBykiEBsZzNGIXJ2cNO4YUSuk4BrEOswxQbsOMtfQ+lbJ1KuIEpWHzTd1BEnJGtSz26B79CU/ZZHOLQzkeU5y4c2xt/9e6sJ57I69rf64AeAPpDZdM8KmRUVgoeSxzu32ZqEDtohFVYkQEzP/NMoOCInq2SIamn0Uk1CtlE1u8yuAyyEqLBdgUScAQ95YsRohWtAMOQd5VEBIg2Y3K0qmEBNVWVNNhChTx1lTH13uHTHgkCPsRLKGlSv2WrLOiM5x7oWbeiNXi20fv5kVJhnYylXbVzd6GJsrM6oQ7EQCthG8foPrd8BkVA9pEE+I1iW0LUa2DTm7+DN1pPDLHnASTYl6DHZktfAYyxPhiP4yjTkBfg7Lep29wFAPiaxFVvpJpnTEPW6yt9DVqMUo+Rw+uwBgIcUBahqrqWWeiY54P91suuE7HztJ539JMuNxB3ZdpsHlS+JVqR/4PDsiSHbf54as2weGi8gPMpN7Y9Ju38xQsqqEri7HY+cdXX0EylFCtRtZN6CMqvqgWdM85WDFvRB0P4UB6yun/T4gH+v/+dnB/zP1p0cvUpuCY5ibE/bfXpW4n6Ws+0m7+RZGv4tmESsWl+z9Gd1B6mp50EcYU1ARcwMlWFJj9IkLcGHUGiK0iBTqOYgG4Ub5sUUhMza9phBvsnb90PVsFCrY5VkFfCAkXTrfL7tq1vgXQdRaJND7KfYDMWR64srsPiMEfQZKk5Ios2b0o7xRKcOqiVZRc5IEPMDI5RB7El3VICSwzxZ/gc4scM2NN8eKdguIFzjIOJ14UNZV17H8kXqpd3Zig+GSlEG5qfXp8PHx90fZ0kkEwOEz1yV29oJXcyghM617aVdmUkbo+H3PdGBxLkl6R4gQsLhn5NY71KI5bytv316cZ5YV3Y1MlNeAXk7ZR9eMXxzEvp93a1tl0lgPz5DjHmQ9gNr0APgkxeKPsiqKGQhX7ondGNLp9DqSFpofzph9MdsjQanu4OkmyPWGG/meWGaPnPt+GQ/B2rbcI4RKs+bueW02CAOIXZvMe+rABsZpxuvYrYQU0a8zxa0Hmki4/8n9JsJ3fIAGOTqY637dfp3N767l2b3twLl8ZYUksvf9C+3tTmYgBnDxVklZkU1WzjCY3+Dz8n8p4sqG2v9A6CZdKgh+kYqXEKP/BjNs3ze+m6XlZCVAuauKX6m/tdwDjUXRM0TOpFM7mbForrFyZgAYhwZXbrHXviv61RQrsaLlxD8dZTk9epoPt/KlR3dEfF9ReXJzeu2Utq5ywBxVvLx325CcDalYbfjEoDAJ+ygGsSfIT8G2qgrZlu+vyNF4BKd/sVNEtkF8fedxgfsjQLYKc6soWj7AOVAycg9PhH7viXxl3Wel4PFx6kz8JPbX0tqSSkj3MnKLjgG9c+QrJlWAhTezsbYdvYANJO8PBjT9r4AApqN3cKJ1pf8PbjXa2G/bLn+Vbf8JK28q1mDZaCF8hfXq4EQxJPbYn8KjWvc8KAA7IrI07ZZso3cOgkRSFPOmAG5u6e5c7ppurIaU8Cb95LP7NmwS01iDB+P4xLq/YXWfZks+17U0tmFd4/STu9TEZaFqVNCUNWhLgNZMZPwwoJUpsny3PCaTMczZAE2KtwyLkDkrHXDRn30RoEQlbOscfdKK0tdVde3DbXe1IYvU0C6XxIp844TQNoqMTWOvWg3KLdcn1itLPu8uunJA0CXhXaVKUvX+XOTO76e0HA9+fYbU96/DelIqZFMFhLEYfALW2tzd1hIBQQ+A9RKE1KsL6p3G5takbqwmZYthOIlnLU2R1OEfQeinxfoLYjnqa+3DlYMyf8Qev21WE5ezt89/EzQxoz34DeKxKS9/m1jkt0IWlYKhvOJLR92PGsiUvnDncaUVyfwRwFKA+WKXZpps9ONQ0orWOtX0ohLHIDEXtFBZQepbvE2eROhXPVdPvdvJLUWXdV9cE9T6YznekXQxRweYPwGt9DN8nLbe9l+OX9rhVjbJbD7VqZsUUJIxWSup+1W9f0TaHWl2tD4CPUEdnOf3u6mnwiuR7hmrum8l/ja6WW8gJzlyKrxovc8Ie81fwp9P5yLxUMG1cEvVU9dhD0snU+c+wrJ0u9L3pmusyDeq1RrckagHu0TuKGy8uyQ3j90Swo7Uwj1ciuuFeNSPblSpXzTPWclqwh29A4oVLrO/BxNntbH3ahYLG7jPYlFjL2rzCCE8nz6gjv0bw0r4ZEZzD/ykcXrLIuPNHfpKr8rk06vPOq0ZjP1U3f7ATIDhba8tN8fjwvxRJSX4OTu6uoYRgWiLmMnYTZWm9btbdd1gqFcxFye9D2yjobvh6QQgeO1ytgN7+ZPffGdkdTtqbuajsvi/aebLr+PJguIE1+9YeaQxPEW8BGkbfw9ll3AjZGAOaEA7JbT9o5guKtzdmvy6ONeaBWiWZm1uP148tEjKt1sZcDzJRFXmlBuyWQspeOnd3/8k33I7RHPr/0REudVvmUes4gkO6o1jg0Z95us61+JVG5CDYdpWoziwBZCUdMfna7f/RU2WFvNwu/UdhUism6sJSXPhe4UdkGOpt0Ev91DDz9yBrzasBl0YxLF0hEQk5xjZqAXkPwDNfLYorwv8GZv6UNSrUBIQujXUFbDT8ZUYxWaxx8AKa/b33GQEk/GcSqeJeOWc1sQjRFgXEMGHgBR7QXEDwDnBgoPvQpLa+bnUHWosaR/pc+MGMqtTGJddOgzIvOnY2YaX0asCtmzOLRtH6dKKYyU3PxIdOPHA2D45NWt7nLkp75cd0G92uHqrqUknX9hGVTfrInna8tUN/p7+hPtMEiHttekxmy5++dB4niyaohwbaRaftW3Y9qbpPouTrV6gBVQNM3tL43zK47wbkdZ3TtyVMnruMWhj2Wj6TVl19kfdnvpL04933uK32sefbwmS1H/xV9ffVpbW12qfY7PxqL2v/45/T8Z7nw+A9L67w13ebY7BFi+sb5xDhwi9JD+2BxW+89Z+XmNuqmmNn8Bn/T4goBDr4pqd9LF2TsLd1qGqqVLO5QaqMFnxrl40QYmJVJ9mM2uXZHBMT4dEZ2M15QxElRTAv60tUCYJy3EOH3rBUhbT8jqDvVdq3Xc5DhLnaz5F4Yvo/+T6m8d58jKUXGXu9RNRtKXVZhvXtnMeV6RhUc+6zLHn1xll8lk1KNA2xJM5NEmmxUMUzfHpN2TrEw/6jJJHKaRev/PTxlqoQk9tozMzCZq8gBUEt8n0+WYl5sz051u03FzvoWEPEosmRmjgYKWMWgNd9en0Q0TRGaxV6uODNxZ6Lqs4eQ3EFR7sjCVEGEn9J7G5A/Nj6JxwANAoo+nf0nWbNcK9EwX5PuOedJt5QOhuc9ymsY3Mv6JaPtGnciEdnrjU2Nexv5yEYCtSsUdA6IjSmTj9XIFwjcqwwX29Rqqs+SLA87O9p3mGYXgRzpUW2vsPW+XGFIfV1TQCmFA/bYxhe1w15grve9ybtvc3zz96BRC/ZauG0/T/U4NvkBU+JItyp7hjJE6+K9K98K+mzDnwuUM/f78ZyHol8t7xU/f2JcqJpULHXmz6DVN5M1ENRnhrNH+tLT+DLYlVNJ9X1aymtbcJXHO2oReHFUEgsMt9ZUcGP1Jpv3D2fQnuXgPZZghhvkyAnlZWEeBuUbzF8UKMLV42jkbB65mL74BPu/nYn2bF4wMgLtnj6iye3id2ceH0pH4LEn547iLpikgsPaIfzFPWYjVifvqhaVrsBDMsIHKSok9OTu1QyGjH9O3AuHhBsv1oJW8Ae0fflsS3O/esPeLxlNNcXTBiM1yx+Qv+5Lwr+RqFk2o61oONIUQtPnF32NqL1zJKWjlPKUQabo7fvmm0nfkR4KlmrzHqCw89SDuzhBlUQU0OG1KGwq8lXtusOhdtxt9KyUp0meh88VLG+TvwOWX60eYmUGi+Jb0m2+iyqsll/nCpva+zpZFz5D1WkvbEw0DXRmzvVuiyWYq1zd1XWqJfi+eY/wlGRfxBeEqI6abLKyOuxKvcyH331ZWYfy5SFH81sInT8Upd0fU6E0mi9j2/dveHDFEJsZZgyckdLrlaA38Gm+5k2L53fe/a6arrpqYN2F528QKc/zgYutU/xVkUmvHespKAUy3crMlb+tPuvmrueCM/k67cChMq+TK+RPAKjo2G4VtPtrrBKhx8A0EJpoNJQaCaqzuw9EUVuK9FHmvNRhp/KRR+pNo6q35NIL9+FH6Djkff/kX4TqPzCteiH/VEMm9lONVBgfOtidq3MqpfksBRkgLd9Vjem1R1f/rIBujQKWj4kdyCmKC9Ko36LiakbK/hVAdbVYY9xkHYfeptWmNUwx8T5+a6osyNhLEOMpxXyS2zqid+6y1AkG4ms29Ro7e3uDmbTsPSxKunZJmcIhxzFscqmGC0wT6r6HBjjtVLnMXbeS1X9BrTUftpv5SThCX0cg1VJi4Cj3/28lXmiMR9pijY/bb17QRQhI2KloIt5UL8csVCZ5b0FbZ28kbu+g2Z6hVaiE4qO8BkCn5eTT+W21uyzdl4J8PUDRn75KE7nOdjuXRWzkZ2tWo9TY5iTZFrLC2MRglmqKNh9edMwDzmSE9DmfWldm118KblbY8CW/qBFMpmNry7yk38VAJk7dlbU2U8ltFk1/WTZTen2pZKMpn39cEUToixq5tkdiJ3/N9X7SJrP8ZwdXt62lCT6fgCHC41dQ58XOKZKaOTqvvGLOTl4ik3QkiDkr2Ngl3RkuKUNLn1983BvJp3OpBDQTtZWWJQna3bm7EvT3S8fsC34TSNgwGJ1cbQzZv9tuLECTXAeW+UVC4S8lON2HNjMUV7Vyb1MrGO2OL+S/5pNOR0em8X2qndTzQ39HMzQtB2IgNs7jVJ1OPHDaq9ip+GVsCJOOX3qnooKLLFWeuw1jstUWjRWMhlUIK80bxKcRAWh8AO/loHoRc5BQr+frdcwRu1Jm3ePxdb372fcJZ5BZXCsiV6PYTBbKRPKxxDP3xAcAonkcJzceMVlucvXvledVAuA7Ucn9zzeC2RKmOxKp9E7kZs8aZxv1DBSBZfknkiB5W8FCI7fIrQvjrz1/2Gh7DTrQQSRWVNj/aIroa1tp855KvV2JbuzQtSpxdPjC5/8aGmdCtIvduVUlJR0p/bBzasvchVazA3Zpt3avnBZxmomAljC9Pqk/2ezTDnBmzVd9TnOplYvxm/h8vcf6/N0YGzums698jPw9WlPxv1zJ1N57l4g+4mP7ASCyYPN43T6wrvrnVKiUWnwS0Zbi2KTgmkvxpJKPSETTHlqLYkG1WihQLIxUy+vHjh82ka2fGQcanT+fv35YQ4L4BnALoJ461Ckmg8M26jL+JPdJdX4ct6xtc30nD863CiE5eqqGRLkr9XGn43Bb+zRCVEKylel+Q7FHqjxMGIxuL+64xaAeLbVWFnarJaBS5dt8sJdE3Lunzlyqcohqs0f0tK+EBkCrUp+Nlzt5vccNreWTuiVV2W/+SEtR6+xnpJNdGD3QXMvT93zSc4kYKX/ZaKbXoMJ7pvHbzbh1r62ntYiiVDFufN/GdfwAIyaP4dYTPtgJbcMwHFFR6GHfNz+3nW39+Q08CN1n0zhI5zXqydTieGRXV1Lryvy/aGxZhtA8j5oq4dY3kWihb5GlEjGa87eiwlO3aLNvc/8NTdV9JlvfxZRuSjbwqCAd7IqU6pVCwWes36VBeoF6Hm+Ho7uyw5WhWnYeOL1k7SFcv9iv+E94YLlBTbYGo6ZOn+HhmQgfsf4F2FGcdRq4fnn1r6ZnXtrSRui7/2vWeuQsdR9gFQnKKg+j00l6QZh6qUJhj/klHE1zs0hfA/SN8xJMIdeWH3a5hoFbTSNmqNNdkC93f+ETOeUUE5CmfscjkFSEksrjVmplz6zoVxwyJ9VXga+npd8otwd26b5gUmyWd5K2/jGNHc2tX17y8H37Eqib3zJxVaDCucfpQV2R5Z9HRR2UPKW+cynmLdC6nsT5Xt5JEde2fzfyZykbu2ncMqACmX+Y5Or7hs5Jpg5i2Z7eYWpwat92JPxodG0GA8hWO18wYgJtm2J42UjIPNx63oCxejlN3+Sr4yeqt6ysdaCHXq8QSgZaSz9ivdyf1JuXfx4wedNA08UQX6QVWlH3P+/i6PetvHCypqsqdO8dhml7FgcdMMMkildWPSPtM8nXarh0Z+Oa5m4ScPDBPcmtWG9hcSFRccKoLGnxFlgtT82HTOXjCiTeWFa8ddQGdqqpvqD/KUZWWrJDP90rIt82tlexkBA6wilpsD3VikmcY7mhSqXZ/xixYqB+f9w2mGTPo7upDEn+vCwx09QYzebxS1AVdjdJzCape/CBUZX2rX+4xvRh5a9e4eN5WUqXiWF6XlO3vWiac514OtFCXvolpaqjuiX/6volVPPSUSnISLSJtW+JdZmd5bFmW0bPxPQNSZxWPm2wwF5sYtVvYQilWTv+Ds/INMqgpTmxbvsDpr19O5O+hfMsf/67HD64NzQ9jbuA8utipTYJPqWIj5J1Omy5EQ4ODdwJ81Xvnr17ad1jZaM+w964IKUlbEnuexQAny9WzhqdbnkeRmChZSJY8Nbi5QtB79UiVW7u7+0vm1rlv+CQKGLcsbhuaLIpxpKv/biff5eZe/5ChlsRtinnBOrYdls+Vbr5S2zr1zvdDQJVFe9cU8E1NxeaaRs9sDTZsVIGChqD+kJICcyzv4OV9Beop0BueKHx7ajlavird3ky82ZaXVl7s06iCCk5NOsz7KazpDK1yd3LG5FOU274eWEHTF6ynHcLulJA8/bsCOszag/LMR31UWTopPO3Tv8xXJSpnv5yJhXMJqoSlVKfuk62gBPzt7RHxA8/N44kNF06gliZriIsNagkhMH9rKHztIguo8wvbWUwAm1vxc8FXBZA3NarBEmW1G5AUW7Lm1tV8XLeL0z6aVXb065asFNTQXasoad2h5ZKgbs4ZEMpbFkSwtDPfR4FieQDoLfviF3UhWLJKzC24G5faGOVeVb8YXaTzJY3kBXYCzpLU6RMwV+XlT/z87LBD2G2UqFaS7XfutUCMpzUcW2JMlHX0wxpo8nYcSWFzzVcBplkc/Z9Jkyz9EovMLd1u6Do7Q1FR578fACbLe5IMvdeFPic+fh0Lfmwd8ykydS3vOTIsuWCWaqwLZmekNeGI/r1hA8wPzvXgD9od7Tmrhv/bWHXMFruuf3VAyShDTobdUEt/xntJxlPth/4zGM0X45uavbAi3H3T9rP/pq+p2GoaG/Zkc5bVm0+8rJNDdpyqe5l+pMXt0k7lBAdBXoaKXKQ6Qv7/TQBQSwMEFAAAAAgAiE6EPqy3yfq3AAAA8wAAAAwAbwBUMVdfU1BJUi5ydGZTRFoAmAAAAAAIAIif+ZNjZGBpEWFgYDBggAAfIGZkBTNZRYHEru2fDu9XytPYEnvX+RMzbjlGJgYGJqBuZpCsgATDf0Z5BpAYSK0CkFAAsQVEIOKMEHEhHGoVgWwAVVQNAAeweJlNdn2OUHZ9jlA1jjtuxDAMRFMvkDvwAhtI3qRylTukZKMPZQsRJIWi1oWxdw8TYJvhAzGYmRNZkkVXR/6X0De7fCwYKSXzp8XVzZrb7cTUqogvCgZTzQVT2B0PEgOfnF1ZH4/Xy4mhlcbqgxWZosGNiapBXyaZVR14z3R85xrfcQaL3XHEoBM8prEY+LLXg/K2C0WQyb7B6LkChV2JfibVQHBk2fVPQdgVSE5gzN6ZxsitvoGWaCygN098Xu1/+QVQSwECFwsUAAAACACIToQ+6Ypa958EAAAVCgAACQARAAAAAAABACAAtoEAAAAAaW5kZXguaHRtU0QEAJgAAABVVAUAB7B4mU1QSwECFwsUAAAACACIToQ+I98/4W0BAAB0AgAADQARAAAAAAABACAAtoE1BQAAVDFXX1NQSVIuMXJ0ZlNEBACYAAAAVVQFAAeweJlNUEsBAhcLFAAAAAgAiE6EPmWoU+PZAQAASwMAAA0AEQAAAAAAAQAgALaBPAcAAFQxV19TUElSLjJydGZTRAQAmAAAAFVUBQAHsHiZTVBLAQIXCxQAAAAIAIhOhD670bGfgAAAAJoAAAANABEAAAAAAAEAIAC2ga8JAABUMVdfU1BJUi4zcnRmU0QEAJgAAABVVAUAB7B4mU1QSwECFwsUAAAACACIToQ+NWDnx2SBAABJgwAADAARAAAAAAAAACAAtoHJCgAAVDFXX1NQSVIuanBnU0QEAJgAAABVVAUAB7B4mU1QSwECFwsUAAAACACIToQ+rLfJ+rcAAADzAAAADAARAAAAAAABACAAtoHGjAAAVDFXX1NQSVIucnRmU0QEAJgAAABVVAUAB7B4mU1QSwUGAAAAAAYABgDCAQAAFo4AAAAA IMAGE_TYPE SLICE_NUMBER ECHO_NUMBER PHASE_NUMBER DYNAMIC_SCAN CHEMICAL_SHIFT DIFF_B_VALUE_NO LjgAAM8aAABiowAAhAcAAGrBAAB/JAAACAAAAB8BAABFWF9nZW9tZXRyeV9zZXBlcmF0b3IAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAEAAAAAAAAA4DcAAEVYX0FDUV9wYXRpZW50X3dlaWdodAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAADqogAARVhfQUNRX251Y2xldXMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAHNoAAIA3AABFWF9HRU9fY29pbF9zZWxlY3Rpb25fbW9kZQAAAAAAAAAABAAAAAEAAAAS2gAAUjcAAEVYX0dFT19jb21wYWN0ZWQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAyAAAAAAAAAAkNwAARVhfR0VPX2NvbXBhY3RlZF9jb2lscwAAAAAAAAAAAAAAAAIAAAAKAAAAAAAAADLAAABFWF9HRU9fY29tcGFjdGVkX2Nvbm5zAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAAoAAAAAAAAAKsMAAEVYX0dFT19zdGFja3NfY29pbHNfY2hhbm5lbHMAAAAAAAABAAAAIAMAAAAAAACuOQAARVhfR0VPX3N0YWNrc19jbGluaWNhbF9tb2RlcwAAAAAAAAIAAAAUAAAAAAAAAPDFAABFWF9HRU9feGNsX2NvbXBhY3RlZAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAMgAAAAAAAAAykUAAEVYX0dFT194Y2xfY29tcGFjdGVkX2NvaWxzAAAAAAAAAAACAAAACgAAAAAAAADgywAARVhfR0VPX3hjbF9jb21wYWN0ZWRfY29ubnMAAAAAAAAAAAIAAAAKAAAAAAAAANjOAABFWF9HRU9fc3RhY2tzX3hjbGNvaWxzX2NoYW5uZWxzAAAAAQAAACADAAAAAAAAVEgAAEVYX1BST0NfdW5pZm9ybWl0eV9hcHAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAACzYAACiVAAARVhfR0VPX2ZvdgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAABAAAAAAAAAGSgAABFWF9HRU9fZm92X3AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAEAAAAAAAAANqAAAEVYX0dFT19zdGFja3NfZm92X3NzAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFAAAAAAAAAAIoAAARVhfR0VPX3ZveGVsX3NpemVfbQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAABAAAAAAAAACagAABFWF9HRU9fdm94ZWxfc2l6ZV9wAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAEAAAAAAAAA+J8AAEVYX0dFT19hY3Ffdm94ZWxfc2l6ZV9zAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAQAAAAAAAADKnwAARVhfR0VPX3NhZ19zbGljZV9vcmRlcgAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAA/tYAAEhTAABFWF9HRU9fY29yX3NsaWNlX29yZGVyAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAADM1gAAGlMAAEVYX0dFT190cmFfc2xpY2Vfb3JkZXIAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAJrWAADsUgAARVhfR0VPX29yaWVudF9uYW1lAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAetYAAL5SAABFWF9HRU9fc2FnX21pcnJvcmZsaXBfb3JkZXIAAAAAAAAAAQAAAAEAAAAAAAAAkFIAAEVYX0dFT19jb3JfbWlycm9yZmxpcF9vcmRlcgAAAAAAAAABAAAAAQAAAAAAAABiUgAARVhfR0VPX3RyYV9taXJyb3JmbGlwX29yZGVyAAAAAAAAAAEAAAABAAAAAAAAADRSAABFWF9HRU9fc3RhY2tzX3JldmVyc2UAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAABQAAAAAAAAABlIAAEVYX1BST0NfcmVjb25fdm94ZWxfc2l6ZV9tAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAMngAARVhfUFJPQ19yZWNvbl92b3hlbF9zaXplX3AAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAN6dAABFWF9HRU9fdm94ZWxfc2l6ZV9zAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAsJ0AAEVYX0dFT19yZWN0X2Zvdl9wZXJjAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAACCnQAARVhfQUNRX2ZvbGRvdmVyX3N1cDIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAwdQAAFxRAABFWF9BQ1Ffc2Nhbl9yZXNvbAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAEAAAAAAAAALlEAAEVYX1BST0NfcmVjb25fcmVzb2wAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAQAAAAAAAAAAUQAARVhfQUNRX3JlZHVjZWRfYWNxX3RpbWUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAL6cAABFWF9HRU9fc2Vuc2VfZW5hYmxlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAAAP1AAAoFAAAEVYX0dFT19zZW5zZV9wX3JlZF9mYWN0b3IAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAABenAAARVhfQUNRX2NzX2VuYWJsZQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAq9MAAEBQAABFWF9BQ1Ffa3RfZW5hYmxlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAACA0wAAElAAAEVYX0dFT19zdGFja3MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEBAAAAAQAAAAAAAADkTwAARVhfR0VPX3N0YWNrc190eXBlcwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAUAAAAM9MAALZPAABFWF9HRU9fc3RhY2tzX3NsaWNlcwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAABQAAAAAAAAA1E8AAEVYX0dFT19hY3Ffc2xpY2VfdGhpY2tuZXNzAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAA2mwAARVhfR0VPX3NsaWNlX3RoaWNrbmVzcwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAibAABFWF9HRU9fc2xpY2VfZ2FwX21vZGUAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAAC90gAAjk8AAEVYX0dFT19zdGFja3Nfc2xpY2VfZ2FwcwAAAAAAAAAAAAAAAAAAFAAAAAAAAAComgAARVhfR0VPX3N0YWNrc19vcmllbnRhdGlvbnMAAAAAAAAAAAQAAAAUAAAAetIAAC5PAABFWF9HRU9fc3RhY2tzX3ByZXBfZGlycwAAAAAAAAAAAAAABAAAABQAAABl0gAATE8AAEVYX0dFT19zdGFja3NfZmF0X3NoaWZ0X2RpcnMAAAAAAAAEAAAAFAAAADzSAABqTwAARVhfR0VPX3N0YWNrc19hcF9vZmZjZW50cmVzAAAAAAAAAAAAAAAUAAAAAAAAADCaAABFWF9HRU9fc3RhY2tzX2xyX29mZmNlbnRyZXMAAAAAAAAAAAAAABQAAAAAAAAATpoAAEVYX0dFT19zdGFja3NfZmhfb2ZmY2VudHJlcwAAAAAAAAAAAAAAFAAAAAAAAABsmgAARVhfR0VPX3N0YWNrc19hcF9hbmd1bGF0aW9ucwAAAAAAAAAAAAAUAAAAAAAAAIqaAABFWF9HRU9fc3RhY2tzX2xyX2FuZ3VsYXRpb25zAAAAAAAAAAAAABQAAAAAAAAAqJoAAEVYX0dFT19zdGFja3NfZmhfYW5ndWxhdGlvbnMAAAAAAAAAAAAAFAAAAAAAAADGmgAARVhfR0VPX3N0YWNrc190YWJsZV9sb25nX3BvcwAAAAAAAAAAAAAUAAAAAAAAAOSaAABFWF9BQ1FfZnJlZV9yb3RhdGFibGUAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAAD1zwAAKk4AAEVYX0FDUV9taW5fbnJfcGFja2FnZXMAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAQAAAAAAAAD8TQAARVhfQUNRX3NsaWNlX29yZGVyAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAVNAAAM5NAABFWF9SRkVfbWV0YWxfbW9kZQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAABi0AAAoE0AAEVYX0dFT19sYXJnZV90YWJsZV9tb3ZlbWVudAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAC3PAAByTQAARVhfR0VPX3BsYW5fYWxpZ24AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAA+84AAERNAABFWF9SRVNUX3NsYWJzAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAEAAAAAAAAAFk0AAEVYX1RSQUNLX3RyYWNraW5nAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAK/PAADoTAAARVhfR0VPX2lhX3Bvc2l0aW9uaW5nAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAZc4AALpMAABFWF9HRU9fYWxsb3dfdGFibGVfbW92ZW1lbnQAAAAAAAAABAAAAAEAAAAzzgAAjEwAAEVYX0dFT19wYXRpZW50X3Bvc2l0aW9uAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAADvPAABeTAAARVhfR0VPX3BhdGllbnRfYm9keV9wb3NpdGlvbgAAAAAAAAQAAAABAAAACc8AADBMAABFWF9HRU9fcGF0aWVudF9vcmllbnRhdGlvbgAAAAAAAAAABAAAAAEAAADtzgAAAkwAAEVYX0dFT19wYXRpZW50X2JvZHlfb3JpZW50YXRpb24AAAAEAAAAAQAAALvOAADUSwAARVhfR0VPX3NjYW5fYWxpZ24AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAOc0AAKZLAABFWF9jb250cmFzdF9zZXBlcmF0b3IAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAEAAAAAAAAAeEsAAEVYX0FDUV9zY2FuX3R5cGUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAEnOAABKSwAARVhfQUNRX3NjYW5fbW9kZQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAJ84AABxLAABFWF9BQ1FfaW1hZ2luZ19zZXF1ZW5jZQAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAAAIzgAA7koAAEVYX0FDUV9yYXNlX21vZGUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAD/MAADASgAARVhfQUNRX21vZGUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAvc0AAJJKAABFWF9BQ1FfZmFzdF9pbWFnaW5nX21vZGUAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAACtzQAAZEoAAEVYX0FDUV9zaG90X21vZGUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAJzNAAA2SgAARVhfUkZFX3RzZV9kdW1teV9lY2hvZXMAAAAAAAAAAAAAAAEAAAABAAAAAAAAAAhKAABFWF9BQ1FfcHJvZmlsZV9vcmRlcl9zZWwAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAABIzQAA2kkAAEVYX1JGRV9kcml2ZW5fZXF1aWxpYnJpdW0AAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAJvNAACsSQAARVhfUkZFX3RzZV91bHRyYXNob3J0AAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAdc0AAH5JAABFWF9SRkVfdHNlX3N0cm9uZ19maWRfZGVwaGFzaW5nAAAABAAAAAEAAABQzQAAUEkAAEVYX0FDUV9lY2hvZXMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAQAAAAAAAAAiSQAARVhfQUNRX3BhcnRpYWxfZWNobwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAS8oAAPRIAABFWF9BQ1FfZmlyc3RfZWNob190aW1lX2VudW0AAAAAAAABBAAAAAEAAADZzAAAxkgAAEVYX0FDUV9maXJzdF9lY2hvX3RpbWUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAD0lAAARVhfQUNRX2ZsaXBfYW5nbGUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAMaUAABFWF9SRkVfcmVmb2NfY29udHJvbAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAACAzAAANEgAAEVYX1JGRV9yZWZvY19hbmdsZQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAABmlAAARVhfUkZFX2JyaWdodF9mYXRfcmVkdWN0aW9uAAAAAAAAAAQAAAABAAAAH8kAANRHAABFWF9BQ1Ffc2VfcmVwX3RpbWVfZW51bQAAAAAAAAAAAAABBAAAAAEAAAAIzAAApkcAAEVYX0FDUV9zZV9yZXBfdGltZQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAQAAAAAAAADUkwAARVhfQUNRX3NlX3JlcF90aW1lMgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAABAAAAAAAAAKaTAABFWF9BQ1FfcGFydGlhbF9tYXRyaXgAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAACjywAAFEcAAEVYX0FDUV93YXRlcl9mYXRfc2hpZnQAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAJXIAADmRgAARVhfQUNRX3VzZXJfZGVmX3dhdGVyX2ZhdF9zaGlmdAAAAAAAAAABAAAAAAAAABSTAABFWF9BQ1FfUkZfc2hpbQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAAAcywAAhkYAAEVYX0FDUV9SRl9zaGltX2RhdGEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMgAAAAAAAAC0kgAARVhfQVNfc2hpbQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAA+8oAACZGAABFWF9zaGltX2Zyb21faWRsAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAABAywAA+EUAAEVYX2NhbGN1bGF0ZV9zaGltX25vdwAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAACDLAADKRQAARVhfc2hpbV9mcmVxX2RldAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAEMsAAJxFAABFWF9zaGltX3NlY29uZF94MQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAgpIAAEVYX3NoaW1fc2Vjb25kX3kxAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAABUkgAARVhfc2hpbV9zZWNvbmRfejEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAACaSAABFWF9zaGltX3NlY29uZF96MgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA+JEAAEVYX3NoaW1fc2Vjb25kX3p4AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAADKkQAARVhfc2hpbV9zZWNvbmRfenkAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAJyRAABFWF9zaGltX3NlY29uZF94MnkyAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAbpEAAEVYX3NoaW1fc2Vjb25kXzJ4eQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAABAkQAARVhfc2hpbV9zZWNvbmRfejMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAABKRAABFWF9zaGltX3NlY29uZF96MngAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA5JAAAEVYX3NoaW1fc2Vjb25kX3oyeQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAC2kAAARVhfc2hpbV9zZWNvbmRfengyeTIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAIiQAABFWF9zaGltX3NlY29uZF94eXoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAWpAAAEVYX3NoaW1fc2Vjb25kX3gzAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAskAAARVhfc2hpbV9zZWNvbmRfeTMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAP6PAABFWF9zaGltX29mZnNldF9mcmVxAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAEAAAAAAAAAgEIAAEVYX3NoaW1fbmF2X29mZnNldF9mcmVxAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAQAAAAAAAABSQgAARVhfc2hpbV9uYXZfeDEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAGyPAABFWF9zaGltX25hdl95MQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAPo8AAEVYX3NoaW1fbmF2X3oxAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAQjwAARVhfQUNRX2RpeG9uAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAC8cAAI5BAABFWF9TUElSX2ZhdF9zdXBwcmVzc2lvbgAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAADmxgAAYEEAAEVYX1NQSVJfc3RyZW5ndGgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAMnGAAAyQQAARVhfU1BJUl9mcmVxX29mZnNldF9lbnVtX2ZhdF9zdXAAAAQAAAABAAAAMsUAAARBAABFWF9TUElSX2ZyZXFfb2Zmc2V0X2ZhdF9zdXAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAGo4AAEVYX1JGRV9ncmFkcmV2X29mZnJlc19zdXAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAALPBAACkQAAARVhfU1BJUl93YXRlcl9zdXBwcmVzc2lvbgAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAA7MUAAHZAAABFWF9CQklfdHlwZV9lbnVtAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAADixQAASEAAAEVYX01UQ19lbmFibGUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAANHFAAAaQAAARVhfQVBUX2VuYWJsZQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAA68AAAOw/AABFWF9SRVBQX2VuYWJsZQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAAC5wAAAvj8AAEVYX01ETUVfZW5hYmxlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAIfAAACQPwAARVhfTE9MT19lbmFibGUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAVcAAAGI/AABFWF9ESUZGX2VuYWJsZQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAAD9xAAAND8AAEVYX0RJRkZfc2VxdWVuY2UAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAANbEAAAGPwAARVhfRElGRl91c2VfbWFnbmV0X2ZyYW1lAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAv78AANg+AABFWF9ESUZGX2FycmF5X3gAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAAAAAAAAxosAAEVYX0RJRkZfYXJyYXlfeQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIAAAAAAACUkwAARVhfRElGRl9hcnJheV96AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAAAAAGKbAABFWF9ESUZGX2FycmF5X2IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAAAAAAAAAAMKMAAEVYX0RJRkZfdWRfbnJfd2VpZ2h0aW5ncwAAAAAAAAAAAAABAAAAAQAAAAAAAADiPQAARVhfRElGRl9ucl9kdGlfZGlyZWN0aW9ucwAAAAAAAAAAAAEAAAABAAAAAAAAALQ9AABFWF9ESUZGX25yX2R0aV92ZWN0b3JzAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAEAAAAAAAAAhj0AAEVYX0RJRkZfd2VpZ2h0aW5nX2l4X2FycmF5AAAAAAAAAAABAAAAAAgAAAAAAABYPQAARVhfRElGRl9kaXJlY3Rpb25faXhfYXJyYXkAAAAAAAAAAAEAAAAACAAAAAAAACZdAABFWF9ESUZGX2R0aV9zY2hlbWVfbmFtZQAAAAAAAAAAAAAAAgAAAAEAAAAAAAAA3LYAAEVYX0RJRkZfZ3JhZF9mYWN0b3IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAABSogAARVhfRElGRl9ucl93ZWlnaHRpbmdzAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAABAAAAAAAAAJB8AABFWF9ESUZGX2Jfb3JkZXIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAAAfwgAAYnwAAEVYX0RJRkZfYl9mYWN0b3JzAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAIAAAAAAAAAA0fAAARVhfRElGRl9hdmVyYWdlX2hpZ2hfYgAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAzcEAAIJ8AABFWF9ESUZGX25yX2F2ZXJhZ2VzAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAACAAAAAAAAAAVHwAAEVYX1QxTV9tb2RlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAHnBAACifAAARVhfQUNRX211bHRpX3RyYW5zbWl0AAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAO7wAAHR8AABFWF9NVUxUSVhfY2hhbm5lbHNfYWN0aXZlAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAABOwQAARnwAAEVYX0NPSUxfY29udHJvbF9TQVJfbW9kZQAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAADDBAAAYfAAARVhfQ09JTF9jb250cm9sX0IxX21vZGUAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAwL4AAOp7AABFWF9QQVRfc2FyX2FsbG93X2ZpcnN0X2xldmVsAAAAAAAABAAAAAEAAABzuwAAvHsAAEVYX1BBVF9wcmVnbmFuY3lfbW9kZQAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAEG7AACOewAARVhfUEFUX3Nhcl93aG9sZWJvZHlfbGltaXQAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAMyfAABFWF9QQVRfc2FyX2hlYWRfbGltaXQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAnp8AAEVYX1BBVF9kYmR0X2xpbWl0AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAABwnwAARVhfUEFUX3NsZXdyYXRlX2xpbWl0AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAEKfAABFWF9QQVRfYjFybXNfbGltaXQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAFJ8AAEVYX0FDUV9wbnNfbW9kZQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAJe/AABmegAARVhfQUNRX2dyYWRpZW50X21vZGUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAgL8AADh6AABFWF9BQ1Ffc2lsZW50X21vZGUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAACSvwAACnoAAEVYX21vdGlvbl9zZXBlcmF0b3IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAQAAAAAAAADceQAARVhfQ0FSRF9zeW5jAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAASb8AAK55AABFWF9DQVJEX2hpZ2hfaGVhcnRfcmF0ZQAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAAAbuQAAgHkAAEVYX1JFU1Bfc3luY2gAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAPi+AABSeQAARVhfUk5BVl9yZXNwX2NvbXAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAA3b4AACR5AABFWF9BQ1FfZmxvd19jb21wZW5zYXRpb24AAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAADbvgAA9ngAAEVYX0FDUV9zbGljZV9zcGFjaW5nX2luX3RpbWUAAAAAAAAEAAAAAQAAAOy+AADIeAAARVhfUkZFX3RzZV9yYW5kb21pc2Vfc2hvdHMAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAIbgAAJp4AABFWF9BQ1FfbWVhc3VyZW1lbnRzAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAEAAAAAAAAAwJwAAEVYX0FDUV9zZXJpYWxfYXZlcmFnaW5nAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAL23AAA6eAAARVhfRUxBU1RPX2VuYWJsZQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAi7cAAAx4AABFWF9keW5hbmdfc2VwZXJhdG9yAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAEAAAAAAAAA3ncAAEVYX1BDX2ltYWdlX3R5cGVzAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAgAAANW9AACwdwAARVhfUENfcmVjb25fZmxvd19kaXJzAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAw70AAIZ3AABFWF9QQ19yZWNvbl9zc19zZWxlY3QAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAADDtgAAWHcAAEVYX1BDX3JlY29uX3NzX251bWJlcgAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAQAAAAAAAAAqdwAARVhfQUNRX21hbnVhbF9zdGFydAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAX7YAAPx2AABFWF9EWU5fc3R1ZHkAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAAAfvQAAznYAAEVYX0ZMTF9tb2RlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAAG9AACgdgAARVhfcHJvY19zZXBlcmF0b3IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAABAAAAAAAAAHJ2AABFWF9BQ1FfcHJlcGFyYXRpb25fbW9kZQAAAAAAAAAAAAABBAAAAAEAAADKvAAARHYAAEVYX0FDUV9pbnRlcmFjdGl2ZV9mMAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAKy8AAAWdgAARVhfQUNRX2dyYWRfZGVtbwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAM7UAAOh1AABFWF9BQ1FfZW5hYmxlX3ByZV9zY2FuAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAABXvAAAunUAAEVYX0FDUV9zbWFydHNjb3V0X3R5cGUAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAIO8AACMdQAARVhfQUNRX0IwX21hcAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAACL0AAF51AABFWF9BQ1FfQjFfbWFwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAADqvAAAMHUAAEVYX1BWX3JlZm9ybWF0X21vZGUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAMO8AAACdQAARVhfUFJPQ19pbWFnZV90eXBlcwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQQAAAAEAAAAtboAANR0AABFWF9QUk9DX2F1dG92aWV3X3R5cGUAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAACDugAAsnQAAEVYX1BST0NfZnVuY190eXBlcwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAABAAAADy8AACEdAAARVhfVElTX3JlZmVyZW5jZV90aXNzdWUAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAI7wAAGJ0AABFWF9QUk9DX2ZjY19tb2RlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAADwvAAANHQAAEVYX1BST0NfZGVscmVjX2ZjY19tb2RlAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAL68AAAGdAAARVhfUFJPQ19mY2NfdXNkZWZfbnJfY2hhbm5lbHMAAAAAAAEAAAABAAAAAAAAANhzAABFWF9QUk9DX3BpeGVsX3dpbmRvdwAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAAB5vAAAqnMAAEVYX1BST0NfdXNkZWZfY29jYQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAHeyAAB8cwAARVhfUFJPQ19jb2NhX2FjcV9ucnMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAUAAAAAAAAAE5zAABFWF9QUk9DX2NvY2FfcmVjX25ycwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAABQAAAAAAAAAbHMAAEVYX1BST0NfdXNkZWZfY29pbF9zdXJ2ZXkAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAOGxAACKcwAARVhfUFJPQ19jb2lsX3N1cnZleV9hY3FfbnJzAAAAAAAAAAEAAAAUAAAAAAAAAFxzAABFWF9QUk9DX2NvaWxfc3VydmV5X3JlY19ucnMAAAAAAAAAAQAAABQAAAAAAAAAenMAAEVYX1BST0NfQjBfcHJlX3NjYW5fYWNxX25ycwAAAAAAAAABAAAAFAAAAAAAAACYcwAARVhfUFJPQ19CMF9wcmVfc2Nhbl9yZWNfbnJzAAAAAAAAAAEAAAAUAAAAAAAAALZzAABFWF9QUk9DX3JlY29uc3RydWN0aW9uX21vZGUAAAAAAAAABAAAAAEAAADjugAA1HMAAEVYX1BST0Nfc2F2ZV9yYXdfZGF0YQAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAALWwAACmcwAARVhfUFJPQ19hbmFseXNlX3dpdGhfSVFUAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAvLoAAHhzAABFWF9QUk9DX3RvX2d5cm92aWV3AAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAABRsAAASnMAAEVYX1BST0NfaGFyZGNvcHkAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAB+wAAAccwAARVhfUFJPQ19yZWNvbl9maWx0ZXIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAANroAAO5yAABFWF9QUk9DX3VuaWZpY19maWx0ZXIAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAAC7rwAAwHIAAEVYX1BST0NfZ2VvbWV0cnlfY29ycmVjdGlvbgAAAAAAAAAEAAAAAQAAAA66AACScgAARVhfUFJPQ19lbmFfdmlld2FibGVfcmF3X2RhdGEAAAAAAAQAAAABAAAAV68AAGRyAABFWF9wZGZfc2VwZXJhdG9yAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAEAAAAAAAAANnIAAEVYX2NvbmZsaWN0X3N1Z2dlc3Rpb24AAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAQAAAAAAAAAIcgAAR0VYX0NPTlZfaWQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAADAAAAAAAAANpxAABHRVhfQ09OVl9wcGRlX3VwZGF0ZQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAEAAAAAAAAAtHEAAEdFWF9DT05WX21hZGVfYnlfcGhpbGlwcwAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAF2uAACGcQAAR0VYX0NPTlZfYXBwbGllZF9jb252ZXJzaW9ucwAAAAAAAAEAAAAyAAAAAAAAAFhxAABHRVhfQ09OVl9iYXNlX3JlbGVhc2UAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAEAAAAAAAAA7nEAAEVYX0dFT192b3hlbF9zaXplX2NvbnZfZG9uZQAAAAAAAAAEAAAAAQAAAMetAADAcQAARVhfUFJPQ19zY2FuX3BhdF9yZWZfaWQAAAAAAAAAAAAAAAEAAAABAAAAAAAAAJJxAABFWF9QUk9DX2NvY2FfcGF0aWVudF9yZWZfaWRzAAAAAAAAAQAAABQAAAAAAAAAZHEAAEVYX1BST0NfY29jYV9ucl9jaGFubmVscwAAAAAAAAAAAAABAAAAFAAAAAAAAACCcQAARVhfUFJPQ19jb2NhX25yX3N0YWNrcwAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAUAAAAAAAAAKBxAABFWF9QUk9DX2NvY2FfZWRnZV9kaXN0X3BvcwAAAAAAAAAAAAAAABQAAAAAAAAAopEAAEVYX1BST0NfY29jYV9lZGdlX2Rpc3RfbmVnAAAAAAAAAAAAAAAAFAAAAAAAAADAkQAARVhfUFJPQ19zZW5zZXJlZl9yZnNoX3J4X3NjbHMAAAAAAAAAAAAIAAAAAAAAAN6RAABFWF9QUk9DX3NlbnNlcmVmX3Jmc2hfcnhfcGgAAAAAAAAAAAAAAAgAAAAAAAAAzJEAAEVYX1BST0NfY29pbF9zdXJ2X3Jmc2hfcnhfc2NscwAAAAAAAAAACAAAAAAAAAC6kQAARVhfUFJPQ19jb2lsX3N1cnZfcmZzaF9yeF9waAAAAAAAAAAAAAAIAAAAAAAAAKiRAABFWF9QUk9DX3NlbnNlX3JlZl9xYmNfc3RhY2sAAAAAAAAAAQAAABQAAAAAAAAAknAAAEVYX1BST0Nfc2Vuc2VfcmVmX3N5bl9zdGFjawAAAAAAAAABAAAAFAAAAAAAAACwcAAARVhfUFJPQ19jb2lsX3N1cnZleV9wYXRfcmVmX2lkcwAAAAEAAAAUAAAAAAAAAM5wAABFWF9QUk9DX2NvaWxfc3VydmV5X25yX2NoYW5uZWxzAAAAAQAAABQAAAAAAAAA7HAAAEVYX1BST0NfY29pbF9zdXJ2ZXlfbnJfc3RhY2tzAAAAAAABAAAAFAAAAAAAAAAKcQAARVhfUFJPQ19jb2lsX3N1cnZleV9xYmNfc3RhY2sAAAAAAAEAAAAUAAAAAAAAAChxAABFWF9QUk9DX2NvaWxfc3VydmV5X3N5bl9zdGFjawAAAAAAAQAAABQAAAAAAAAARnEAAEVYX0dFT19hdXRvX2NvaWxzX3NlbGVjdGVkAAAAAAAAAAAEAAAAFAAAAEOqAABkcQAARVhfQ09JTF91aV91c2VfcmV2aWV3X21vZGUAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAEaoAAIJxAABFWF9QUk9DX0IwX3ByZV9zY2FuX3BhdF9yZWZfaWRzAAAAAQAAABQAAAAAAAAAVHEAAEVYX1BST0NfYjBfcHJlX3NjYW5faWQAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAwAAAAAAAABycQAARVhfUFJPQ19yZXFfYjBfcHJlX3NjYW5faWQAAAAAAAAAAAEAAAADAAAAAAAAAExxAABFWF9QUk9DX3RpbWVfYjBfcHJlc2Nhbl9jaGVjawAAAAAAAQAAAAYAAAAAAAAAJnEAAElGX2luZm9fc2VwZXJhdG9yAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAQAAAAAAAAAMcQAASUZfc3RyX3RvdGFsX3NjYW5fdGltZQAAAAAAAAAAAAAAAQIAAAABAAAAAAAAAEeiAABJRl9hYnNvbHV0ZV9TTlIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAqI4AAElGX3JlbGF0aXZlX1NOUgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAQAAAAAAAAB6jgAASUZfYWN0X3JlcF90aW1lX2VjaG9fdGltZQAAAAAAAAAAAQIAAAABAAAAAAAAAAKiAABJRl9hY3RfU0VfZWNob190aW1lAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAgAAAAEAAAAAAAAAIaIAAElGX21lYXNfbWF0cml4X3NpemUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAECAAAAAQAAAAAAAABAogAASUZfbWVhc192b3hlbF9zaXplAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQIAAAABAAAAAAAAAF+iAABJRl9yZWNvbl92b3hlbF9zaXplAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAgAAAAEAAAAAAAAAfqIAAElGX3NjYW5fcGVyY2VudGFnZQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAQAAAAAAAABSjQAASUZfaW5mb19wYWNrYWdlcwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQEAAAABAAAAAAAAABxvAABJRl9taW5fc2xpY2VfZ2FwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAEAAAAAAAAA8owAAElGX29wdGltYWxfc2xpY2VzAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEBAAAAAQAAAAAAAAC8bgAASUZfRElGRl9kZWx0YXMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQIAAAABAAAAAAAAANWhAABJRl93Zl9zaGlmdF9id19wZXJfcGl4X2VjaG8xAAAAAAABAgAAAAEAAAAAAAAA9KEAAElGX3RzZV9mYWN0b3IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEBAAAAAQAAAAAAAAAqbgAASUZfZWNob19zcGFjaW5nX3Nob3RfZHVyAAAAAAAAAAAAAQIAAAABAAAAAAAAAOGhAABJRl9yZWZvY19zd2VlcF9pbmZvAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAgAAAAEAAAAAAAAAAKIAAElGX21pbl9yZXBfdGltZV9lY2hvX3RpbWUAAAAAAAAAAAECAAAAAQAAAAAAAAAfogAASUZfc3Bpcl9mcmVxX29mZnNldAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQIAAAABAAAAAAAAAD6iAABJRl9zYXJfaW5mb19sb2NhbAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAgAAAAEAAAAAAAAAXaIAAElGX3Nhcl9sdmxfd2hvbGVfYm9keQAAAAAAAAAAAAAAAAECAAAAAQAAAAAAAAB8ogAASUZfc2VkAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQIAAAABAAAAAAAAAJuiAABJRl9CMV9ybXNfbXVsdGl0cmFuc21pdAAAAAAAAAAAAAABAgAAAAEAAAAAAAAAuqIAAElGX21heF9CMV9ybXMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAECAAAAAQAAAAAAAADZogAASUZfcG5zX2luZm8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQIAAAABAAAAAAAAAPiiAABJRl9wbnNfZGJtZHRfaW5mbwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAgAAAAEAAAAAAAAAF6MAAElGX3NvdW5kX3ByZXNzdXJlX2xldmVsAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAQAAAAAAAADWiQAASUZfYm9pbG9mZl9kcGR0AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAABAAAAAAAAAKiJAABJRl9ib2lsb2ZmX2RwZHRfbWF4AAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAEAAAAAAAAAeokAAElGX2JvaWxvZmZfZHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAQAAAAAAAABMiQAAU2VwYQAAAAAAAAAAAAAAAP//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIAAAAEAAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFgAAADgAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEgAAABIAAAASAAAAEgAAABIAAAASAAAAEgAAABIAAAASAAAAEgAAABIAAAASAAAAEgAAABIAAAASAAAAEgAAABIAAAASAAAAEgAAABIAAAACAAAAAAAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAAAAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAAAAAAAAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAU2VwYQAAAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAEAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAgAAAAEAAAAAAAAAAgAAAAEAAAAAAAAABQAAAAAAAAACAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAgAAAAMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAQAAAAIAAAABAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADAAAAAQAAAAAAAACQAQAAIAMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAAEAAAACAAAAAwAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAAAAAAEAAAADAAAAAAAAAAEAAAABAAAAAAAAAAAAAAAFAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAQAAAABAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAABTZXBhAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAAAABAAAAAQAAAAEAAAAAgAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIAAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAAAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAAAAAOgDAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAAAAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAAAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAGAAAAAgAAAAEAAAAAAAAABwAAAAAAAAAIAAAACwAAAAQAAAAJAAAADQAAAP////8DAAAAAQAAAAMAAAAEAAAAAQAAAAAAAAD/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////EgAAAAEAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAAAAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAKrSxCIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAAAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANAHAAABAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFNlcGECAAAACQAAABsAAAAAAEhCAADwQtu2zUIAAFhCAABYQgAAWEIAAFhCAABYQgAAWEIAAFhCAABYQgAAWEIAAFhCAABYQgAAWEIAAFhCAABYQgAAWEIAAFhCAABYQgAAWEIAAFhCAABYQjMzsz88z/M/AABAQJIkCT+SJAk/AABAQLZtq0IAAJBCAAAAQAAAQEAAAEBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB66XhBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEmKCEMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAZJamwQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADW6C1AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPIY5EAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFQzOvwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADqVvpO6lb6TupW+k7qVvpO6lb6TupW+k7qVvpO6lb6TupW+k7qVvpO6lb6TupW+k7qVvpO6lb6TupW+k7qVvpO6lb6TupW+k7qVvpO6lb6Ttej0EAAALRCAABIQgBAHEUAgLtFAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB6QwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAPwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAQABAsEMAQBxGAEAcRgBAHEYAQBxGAEAcRgBAHEYAQBxGAEAcRgBAHEYAQBxGAEAcRgBAHEYAQBxGAEAcRgBAHEYAQBxGAEAcRgBAHEYAQBxGAECwwwBAHMYAQBzGAEAcxgBAHMYAQBzGAEAcxgBAHMYAQBzGAEAcxgBAHMYAQBzGAEAcxgBAHMYAQBzGAEAcxgBAHMYAQBzGAEAcxgBAHMYAAIA/AACAPwAAgD8AAIA/AACAPwAAgD8AAIA/AACAPwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAPwAAgD8AAIA/AACAPwAAgD8AAIA/AACAPwAAgD8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALgwA0C04RhA8xqOQgAAAIAQObBBR9bBQEfWQUExvDk/U0VOU0VfU01BTExfRVhUUl84X0FDSQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFZDX0hFQUQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL1NDQy5Db25uTklDMC9ETkFOSUNIVUIuQ29ublJYL1NCTS5EQ0MxL0FDSV8xNi5PRFUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAENEQVMuQ29ubkJIL0NCSC5Db25uSVJGL1NCTS5EQ0MwL05WQ19CQVNFLkNPTk5CQVNFAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAU0VOU0VfU01BTExfRVhUUl84X0FDSS5Db21wbGV0ZQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAdXNlcl9kZWZpbmVkAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMDc6MTEuMgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANDQ5MgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANDgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAODggeCA1MwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMS4zNiAvIDEuOTMgLyAzLjAwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMC41NCAvIDAuNTQgLyAzLjAwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMjAuNyAvIDEyLjIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMC45MDUgLyA0NzkuOQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANi41IC8gMTc2AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANyAvIDcgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANDQ5MgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMjUwIFsyMjBdAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPCAgMjEgJQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPCAwLjcgVy9rZyAvIG5vcm1hbAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPCAwLjMga0ova2cAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMjAgJQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMS4wNSB1VAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANTggJSAvIG5vcm1hbAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMzIuOSBUL3MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAASDEsUDMxLEMxMyxOQTIzLEYxOSxYLEhFMyxYRTEyOSxMSTcsTzE3AEFVVE8sVVNFUl9ERUYAQ0xFQVIsQlRfQ0xFQVIsU1lOLENMQVNfU1lOLFdFQUssU1RST05HLFVOSUZPUk0ATFIsUkwsQVAsUEEsRkgsSEYAUkwsQVAsRkgATk8sVVNFUl9ERUYsUkVTVCxaT09NAE5PLFlFUwBOTyxDQVJEX1BIQVNFLERZTl9TQ0FOAFBBUl9TVEFDSyxSQURfU1RBQ0ssVk9MVU1FLFNMQUIsQ1lMX1ZPTFVNRSxFWENMX1ZPTFVNRSxFWENMX0NZTF9WT0xVTUUsT1JUSF9TVEFDSwBERUZBVUxULE1JTklNVU0sVVNFUl9ERUYsTUFYSU1VTQBUUkFOU1ZFUlNBTCxTQUdJVFRBTCxDT1JPTkFMAEFQLExSLEZIAFIsTCxBLFAsRixIAERFRkFVTFQsQVNDRU5ELERFU0NFTkQsVVNFUl9ERUYsQ0VOVFJBTCxSRVZfQ0VOVFJBTCxJTlRFUkxFQVZFRABOTyxNQVJTLFNFTUFDLE1BVlJJQwBOT05FLEFDVElWRV9DT0lMLEZJRUxEX0ZPQ1VTX0NPSUwASEVBRF9GSVJTVCxGRUVUX0ZJUlNUAFNVUElORSxQUk9ORSxMRUZUX0RFQ1VCLFJJR0hUX0RFQ1VCAElNQUdJTkcsU1BFQ1RSTwAyRCwzRCxNUyxNMkQsU1YsMUQAU0UsSVIsTUlYRUQsRkZFLEVDSE8sRklEAENBUlRFU0lBTixSQURJQUwsU1BJUkFMLFBST1BFTExFUgBOTyxUU0UsVEZFLEVQSSxHUkFTRSxURkVfRVBJLFRTSQBNU0gsU1NILERFRkFVTFQASElHSF9MT1csTE9XX0hJR0gsTElORUFSLFJFVl9MSU5FQVIsU1dFRVAsT1BUX0NFTlRSSUMsT1BUX1JFVl9DRU5UUklDLE9QVF9NSU5fQ0VOVFJJQyxTV0VFUF8yLFNXRUVQXzQsVU5ERUYsRkxFWCxSQURJQUwsU1BJUkFMLFZJU1RBAE5PLFlFUyxBTlRJAE5PLFlFUyxVTFRSQQBERUZBVUxULFRIUk9VR0hfUExBTkUsSU5fUExBTkUATk9UX1VTRUQxLFNIT1JULFNIT1JURVNULFVTRVJfREVGLE5PVF9VU0VEMyxJTlBIQVNFLE9VVFBIQVNFAE5PLFlFUyxUSVNTX1NQRUMsUFNTLFBTU19GQVNUAE1BTlVBTCxERUZBVUxULFNIT1JURVNULFVTRVJfREVGLExPTkdFU1QsQkVUV0VFTgBOTyxZRVMsREVGQVVMVABOTyxBVVRPLFZPTFVNRSxTTUFSVCxRVUFEUkFUVVJFLFRPT0wsQVNfU0NBTixVU0VSX0RFRixVU0VSX1BMQU5ORUQAREVGQVVMVCxBVVRPLFZPTFVNRSxIT1NfQVVUTyxIT1NfVk9MVU1FLEZJRCxJVF9TUEVDVFJPLElUX1NQRUNUUk9fVk9MLE5PLE1BTlVBTCxTSElNVE9PTCxJQlNfQVVUTyxJQlNfVk9MVU1FLElCU19TTUFSVABOTyxZRVMsQVVUTyxSRVNFVABOTyxBVVRPX0JPWCxBVVRPX0VMTElQU09JRCxNQU5VQUwATk8sQVVUTyxTVE9SRSxSRUxPQUQATk8sWUVTLFFVQU5UAE5PLFNQSVIsU1BBSVIsUFJPU0VUAFdFQUssTUVESVVNLFNUUk9ORwBOT05FLFlFUyxJTVBST1ZFRCxRSVIsU0ZRSVIsTVNERQBOTyxPTl9SRVMsT0ZGX1JFUyxPRkZfUkVTX01VTFRJX1BVTFNFAE5PLERXSSxEVEkARSxURQBMSU4sVVNFUl9ERUYsRklMRQBOTyxZRVMsVVNFUl9ERUYATk9ORSxDQVJESUFDX05BVElWRSxDQVJESUFDX0VOSEFOQ0VELENBUkRJQUNfVVNSX0RFRixNU0sAQUxMLExFRlQsUklHSFQsQk9USABISUdILE1PREVSQVRFLExPVyxVTFRSQV9MT1csVVNFUl9ERUZJTkVEAEhJR0gsTU9ERVJBVEUsTE9XLFVTRVJfREVGAFJFR1VMQVIsREVGQVVMVCxVU0VSX0RFRixGVUxMX0NPTlRST0wsTUFYSU1VTSxFTkhBTkNFRCxFTkhBTkNFRF9NQVgATk8sWUVTLFVTRVJfREVGLENPTUZPUlRPTkUATk8sVFJJRyxHQVRFLFJFVFJPAE5PLFRSSUcsSE9MRCxQRUFSLEdBVEUAT0ZGLEdBVEUsVFJBQ0ssR0FfQU5EX1RSLFRSSUdHRVIsVFJJR0dFUl9BTkRfVFIATk8sWUVTLE9CU09MRVRFLEZJUlNUX0VDSE8sU0VDT05EX0VDSE8sQk9USF9FQ0hPRVMsQUxMX0VDSE9FUyxBTlRJAERFRkFVTFQsRVFVSSxNSU5JTUFMAFJFQUwsSU1BR0lOQVJZLE1PRFVMVVMsUEhBU0UsTk8AUkwsQVAsRkgsUkxfQVAsUkxfRkgsQVBfRkgsUkxfQVBfRkgATk8sSU5ESVZJRFVBTCxCTE9DSwBOTyxGQUlSLFRJTFQsQ0FTTCxTVEFSLHBDQVNMLFRJTUVTTElQLENJTkVNQQBTS0lQLEFVVE8sRlVMTCxPTkxZAE5PLEFVVE8sU0VMRUNUAE5PLFNFTlNFX1JFRl9DTEFTU0lDLFNFTlNFX1JFRl9GQVNULENPSUxTVVJWRVksQ09JTFNVUlZFWV9GQVNULFNFTlNFX1JFRl9IWUJSSUQsU0VOU0VfUkVGX1RTRQBOT05FLEJSQUlOLEtORUUsQk9USF9LTkVFUyxDX1NQSU5FLFRfU1BJTkUsTF9TUElORSxUT1RBTF9TUElORSxTSE9VTERFUixBTktMRSxCT1RIX0FOS0xFUyxXUklTVCxCUkVBU1RTLEJSQUlOX0FOR0lPLENBUkRJQUNfR0xPQkFMLENBUkRJQUNfTE9DQUwsSElQLEJPVEhfSElQUyxBQkRPTUVOLFBFTFZJUyxSRVNFQVJDSABOTyxZRVMsQ0FMLFBSRV9TQ0FOAE5PLFlFUyxDQUwATk8sTUlQLE1QUixGU1IAVDEsVDIsUkhPLENSLE5PLEIxLFIyLEIwAEdSRVlfTUFUVEVSLFdISVRFX01BVFRFUixDU0YsU0tFTEVUQUxfTVVTQ0xFLFZFUlRFQlJBTF9NQVJST1csQk9ORV9NQVJST1csRkFULExVTkcsQkxPT0QsRElTSyxMSVZFUixQQU5DUkVBUyxLSURORVksU1BMRUVOLFZJVFJFT1VTX0hVTU9SLEZFTUFMRV9QRUxWSVMsTUFMRV9QRUxWSVMsQ0FSRElBQ19NVVNDTEUsQlJFQVNULFNJTElDT05FLFBIQU5UT01fRkxVSUQsU1BBUkU0LFNQQVJFNSxVU0VSX0RFRixHQURPMTUwLEdBRE8xMDAsR0FETzUwAE5PTkUsREVGQVVMVCxISUdILFVTRVJfREVGSU5FRABOTyxERUZBVUxULFNPRlQsSU5URVJNRURJQVRFLEhBUkQsVkVSWV9IQVJEAFBBUkFMTEVMLERFTEFZRUQsT05fVEhFX0ZMWSxEWU5fU0NBTixSRUFMX1RJTUUsUkVBTF9USU1FX0RZTgBOTyxZRVMsWUVTX0xPQUQATk8sV0VBSyxNRURJVU0sU1RST05HLERFRkFVTFQsV0VBS19QVVJFX0VMTCxNRURJVU1fUFVSRV9FTEwATk9ORSwyRCwzRCxERUZBVUxUAA== Head IAC DWI_TSE.Protocol UEsDBAoAAAAAAFZNMUwAAAAAAAAAAAAAAAAJAGwAaW5kZXguaHRtU0RXAIwAAAAACAAwNpRVY2RgaRFhYGBQYYAAByBmZAIzWRWAhAKQzcgK4YsCiXSTptolFRGBV56/rACpY2LwYWAGyQpIMPxnlMfQyyAgAhFnhIgL4VCrCGQDAFVUDQAHgwxfWoMMX1qDDF9aUEsBAhcLCgAAAAAAVk0xTAAAAAAAAAAAAAAAAAkAEQAAAAAAAAAgALaBAAAAAGluZGV4Lmh0bVNEBACMAAAAVVQFAAeDDF9aUEsFBgAAAAABAAEASAAAAJMAAAAAAA== IMAGE_TYPE SLICE_NUMBER ECHO_NUMBER PHASE_NUMBER DYNAMIC_SCAN CHEMICAL_SHIFT DIFF_B_VALUE_NO TDMAAIQaAABUnQAAfAcAADy7AACfIgAACAAAAAYBAABFWF9nZW9tZXRyeV9zZXBlcmF0b3IAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAEAAAAAAAAA/jIAAEVYX0FDUV9wYXRpZW50X3dlaWdodAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAADcnAAARVhfQUNRX251Y2xldXMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAqtIAAJ4yAABFWF9HRU9fY29pbF9zZWxlY3Rpb25fbW9kZQAAAAAAAAAABAAAAAEAAACg0gAAcDIAAEVYX0dFT19tdWx0aV9jb2lsAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAHzSAABCMgAARVhfR0VPX2NvbXBhY3RlZAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAADIAAAAAAAAABQyAABFWF9HRU9fY29tcGFjdGVkX2NvaWxzAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAAoAAAAAAAAA0rkAAEVYX0dFT19jb21wYWN0ZWRfY29ubnMAAAAAAAAAAAAAAAACAAAACgAAAAAAAADKvAAARVhfR0VPX3N0YWNrc19jb2lsc19jaGFubmVscwAAAAAAAAEAAAAgAwAAAAAAAJ40AABFWF9HRU9fc3RhY2tzX2NsaW5pY2FsX21vZGVzAAAAAAAAAgAAABQAAAAAAAAAkL8AAEVYX0dFT194Y2xfY29tcGFjdGVkAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAyAAAAAAAAAC6QAAARVhfR0VPX3hjbF9jb21wYWN0ZWRfY29pbHMAAAAAAAAAAAIAAAAKAAAAAAAAAIDFAABFWF9HRU9feGNsX2NvbXBhY3RlZF9jb25ucwAAAAAAAAAAAgAAAAoAAAAAAAAAeMgAAEVYX0dFT19zdGFja3NfeGNsY29pbHNfY2hhbm5lbHMAAAABAAAAIAMAAAAAAABEQwAARVhfUFJPQ191bmlmb3JtaXR5X2FwcAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAj9AAAJJPAABFWF9HRU9fZm92AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAEAAAAAAAAAJJoAAEVYX0dFT19mb3ZfcAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAQAAAAAAAAD2mQAARVhfR0VPX3N0YWNrc19mb3Zfc3MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAUAAAAAAAAAMiZAABFWF9HRU9fdm94ZWxfc2l6ZV9tAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAEAAAAAAAAA5pkAAEVYX0dFT192b3hlbF9zaXplX3AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAQAAAAAAAAC4mQAARVhfR0VPX2FjcV92b3hlbF9zaXplX3MAAAAAAAAAAAAAAQAAAAABAAAAAAAAAIqZAABFWF9HRU9fc2FnX3NsaWNlX29yZGVyAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAABhzwAAOE4AAEVYX0dFT19jb3Jfc2xpY2Vfb3JkZXIAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAC/PAAAKTgAARVhfR0VPX3RyYV9zbGljZV9vcmRlcgAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAA/c4AANxNAABFWF9HRU9fc2FnX21pcnJvcmZsaXBfb3JkZXIAAAAAAAAAAQAAAAEAAAAAAAAArk0AAEVYX0dFT19jb3JfbWlycm9yZmxpcF9vcmRlcgAAAAAAAAABAAAAAQAAAAAAAACATQAARVhfR0VPX3RyYV9taXJyb3JmbGlwX29yZGVyAAAAAAAAAAEAAAABAAAAAAAAAFJNAABFWF9HRU9fc3RhY2tzX3JldmVyc2UAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAABQAAAAAAAAAJE0AAEVYX1BST0NfcmVjb25fdm94ZWxfc2l6ZV9tAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAD+lwAARVhfUFJPQ19yZWNvbl92b3hlbF9zaXplX3AAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAANCXAABFWF9HRU9fdm94ZWxfc2l6ZV9zAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAopcAAEVYX0dFT19yZWN0X2Zvdl9wZXJjAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAB0lwAARVhfQUNRX2ZvbGRvdmVyX3N1cDIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAATc0AAHpMAABFWF9BQ1Ffc2Nhbl9yZXNvbAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAEAAAAAAAAATEwAAEVYX1BST0NfcmVjb25fcmVzb2wAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAQAAAAAAAAAeTAAARVhfQUNRX3JlZHVjZWRfYWNxX3RpbWUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAALCWAABFWF9HRU9fc2Vuc2VfZW5hYmxlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAAA8zAAAvksAAEVYX0FDUV9jc19lbmFibGUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAArMAACQSwAARVhfQUNRX2t0X2VuYWJsZQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAN8wAAGJLAABFWF9HRU9fc3RhY2tzAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAQAAAAEAAAAAAAAANEsAAEVYX0dFT19zdGFja3NfdHlwZXMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAFAAAAOrLAAAGSwAARVhfR0VPX3N0YWNrc19zbGljZXMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAUAAAAAAAAACRLAABFWF9HRU9fYWNxX3NsaWNlX3RoaWNrbmVzcwAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAVpUAAEVYX0dFT19zbGljZV90aGlja25lc3MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAolQAARVhfR0VPX3NsaWNlX2dhcF9tb2RlAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAdMsAAN5KAABFWF9HRU9fc3RhY2tzX3NsaWNlX2dhcHMAAAAAAAAAAAAAAAAAABQAAAAAAAAAyJQAAEVYX0dFT19zdGFja3Nfb3JpZW50YXRpb25zAAAAAAAAAAAEAAAAFAAAADHLAAB+SgAARVhfR0VPX3N0YWNrc19wcmVwX2RpcnMAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAUAAAAHMsAAJxKAABFWF9HRU9fc3RhY2tzX2ZhdF9zaGlmdF9kaXJzAAAAAAAABAAAABQAAADzygAAukoAAEVYX0dFT19zdGFja3NfYXBfb2ZmY2VudHJlcwAAAAAAAAAAAAAAFAAAAAAAAABQlAAARVhfR0VPX3N0YWNrc19scl9vZmZjZW50cmVzAAAAAAAAAAAAAAAUAAAAAAAAAG6UAABFWF9HRU9fc3RhY2tzX2ZoX29mZmNlbnRyZXMAAAAAAAAAAAAAABQAAAAAAAAAjJQAAEVYX0dFT19zdGFja3NfYXBfYW5ndWxhdGlvbnMAAAAAAAAAAAAAFAAAAAAAAACqlAAARVhfR0VPX3N0YWNrc19scl9hbmd1bGF0aW9ucwAAAAAAAAAAAAAUAAAAAAAAAMiUAABFWF9HRU9fc3RhY2tzX2ZoX2FuZ3VsYXRpb25zAAAAAAAAAAAAABQAAAAAAAAA5pQAAEVYX0dFT19zdGFja3NfdGFibGVfbG9uZ19wb3MAAAAAAAAAAAAAFAAAAAAAAAAElQAARVhfQUNRX2ZyZWVfcm90YXRhYmxlAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAVMgAAHpJAABFWF9BQ1Ffc2xpY2Vfb3JkZXIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAAA9yQAATEkAAEVYX0FDUV9zdGFja19vcmRlcgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAAvJAAAeSQAARVhfR0VPX21vdmVfdGFibGVfcGVyX3N0YWNrAAAAAAAAAAQAAAABAAAAvscAAPBIAABFWF9HRU9fbGFyZ2VfdGFibGVfbW92ZW1lbnQAAAAAAAAABAAAAAEAAACMxwAAwkgAAEVYX0dFT19zdGFja19hbGlnbm1lbnQAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAALXIAACUSAAARVhfR0VPX3N0YWNrX3NvcnRfb3JkZXIAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAg8gAAGZIAABFWF9HRU9fcGxhbl9hbGlnbgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAAD2xgAAOEgAAEVYX1JFU1Rfc2xhYnMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAQAAAAAAAAAKSAAARVhfVFJBQ0tfdHJhY2tpbmcAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAABMgAANxHAABFWF9HRU9faWFfcG9zaXRpb25pbmcAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAABgxgAArkcAAEVYX0dFT19hbGxvd190YWJsZV9tb3ZlbWVudAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAC7GAACARwAARVhfR0VPX3BhdGllbnRfcG9zaXRpb24AAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAkMcAAFJHAABFWF9HRU9fcGF0aWVudF9ib2R5X3Bvc2l0aW9uAAAAAAAABAAAAAEAAABexwAAJEcAAEVYX0dFT19wYXRpZW50X29yaWVudGF0aW9uAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAELHAAD2RgAARVhfR0VPX3BhdGllbnRfYm9keV9vcmllbnRhdGlvbgAAAAQAAAABAAAAEMcAAMhGAABFWF9HRU9fc2Nhbl9hbGlnbgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAAA0xQAAmkYAAEVYX2NvbnRyYXN0X3NlcGVyYXRvcgAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAQAAAAAAAABsRgAARVhfQUNRX3NjYW5fdHlwZQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAnsYAAD5GAABFWF9BQ1Ffc2Nhbl9tb2RlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAAB8xgAAEEYAAEVYX0FDUV9pbWFnaW5nX3NlcXVlbmNlAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAF3GAADiRQAARVhfRkZFX2NlZmZlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAARMYAALRFAABFWF9BQ1FfbW9kZQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAAAixgAAhkUAAEVYX0FDUV9mYXN0X2ltYWdpbmdfbW9kZQAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAABLGAABYRQAARVhfQUNRX3Nob3RfbW9kZQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAAcYAACpFAABFWF9URkVfc3RhcnR1cF9wcm9mc19lbnVtAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAADfxQAA/EQAAEVYX0FDUV9wcm9maWxlX29yZGVyX3NlbAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAN7FAADORAAARVhfQUNRX2VjaG9lcwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAABAAAAAAAAAKBEAABFWF9BQ1FfcGFydGlhbF9lY2hvAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAADcwgAAckQAAEVYX0ZGRV9zaGlmdGVkX2VjaG8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAKrCAABERAAARVhfQUNRX2ZpcnN0X2VjaG9fdGltZV9lbnVtAAAAAAAAAQQAAAABAAAAm8UAABZEAABFWF9BQ1FfZmxpcF9hbmdsZQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAFI8AAEVYX0FDUV9mZmVfcmVwX3RpbWVfZW51bQAAAAAAAAAAAAEEAAAAAQAAAIHEAAC2QwAARVhfQUNRX3BhcnRpYWxfbWF0cml4AAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAQsUAAIhDAABFWF9BQ1Ffd2F0ZXJfZmF0X3NoaWZ0AAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAAB4wgAAWkMAAEVYX0FDUV9SRl9zaGltAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAO3EAAAsQwAARVhfQUNRX1JGX3NoaW1fZGF0YQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAyAAAAAAAAAB6OAABFWF9BU19zaGltAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAADMxAAAzEIAAEVYX3NoaW1fZnJvbV9pZGwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAABHFAACeQgAARVhfY2FsY3VsYXRlX3NoaW1fbm93AAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAA8cQAAHBCAABFWF9zaGltX2ZyZXFfZGV0AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAADhxAAAQkIAAEVYX3NoaW1fc2Vjb25kX3gxAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAADsjQAARVhfc2hpbV9zZWNvbmRfeTEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAL6NAABFWF9zaGltX3NlY29uZF96MQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAkI0AAEVYX3NoaW1fc2Vjb25kX3oyAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAABijQAARVhfc2hpbV9zZWNvbmRfengAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAADSNAABFWF9zaGltX3NlY29uZF96eQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAABo0AAEVYX3NoaW1fc2Vjb25kX3gyeTIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAADYjAAARVhfc2hpbV9zZWNvbmRfMnh5AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAKqMAABFWF9zaGltX3NlY29uZF96MwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAfIwAAEVYX3NoaW1fc2Vjb25kX3oyeAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAABOjAAARVhfc2hpbV9zZWNvbmRfejJ5AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAACCMAABFWF9zaGltX3NlY29uZF96eDJ5MgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA8osAAEVYX3NoaW1fc2Vjb25kX3h5egAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAADEiwAARVhfc2hpbV9zZWNvbmRfeDMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAJaLAABFWF9zaGltX3NlY29uZF95MwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAaIsAAEVYX3NoaW1fb2Zmc2V0X2ZyZXEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAQAAAAAAAAAmPwAARVhfc2hpbV9uYXZfb2Zmc2V0X2ZyZXEAAAAAAAAAAAAAAAEAAAABAAAAAAAAAPg+AABFWF9zaGltX25hdl94MQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA1ooAAEVYX3NoaW1fbmF2X3kxAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAACoigAARVhfc2hpbV9uYXZfejEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAHqKAABFWF9BQ1FfZGl4b24AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAADcwAAAND4AAEVYX1NQSVJfZmF0X3N1cHByZXNzaW9uAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAALfAAAAGPgAARVhfU1BJUl93YXRlcl9zdXBwcmVzc2lvbgAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAhcAAANg9AABFWF9URkVQUF9wcmVwdWxzZXMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAABowAAAqj0AAEVYX01UQ19lbmFibGUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAEfAAAB8PQAARVhfVDJQUkVQX2VuYWJsZQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAcLsAAE49AABFWF9SRVBQX2VuYWJsZQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAAA+uwAAID0AAEVYX01ETUVfZW5hYmxlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAAy7AADyPAAARVhfRElGRl9lbmFibGUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAApb8AAMQ8AABFWF9ESUZGX2FycmF5X3gAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAAAAAAAAiogAAEVYX0RJRkZfYXJyYXlfeQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIAAAAAAABYkAAARVhfRElGRl9hcnJheV96AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAAAAACaYAABFWF9ESUZGX2FycmF5X2IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAAAAAAAAAA9J8AAEVYX0RJRkZfdWRfbnJfd2VpZ2h0aW5ncwAAAAAAAAAAAAABAAAAAQAAAAAAAADOOwAARVhfRElGRl9ucl9kdGlfZGlyZWN0aW9ucwAAAAAAAAAAAAEAAAABAAAAAAAAAKA7AABFWF9ESUZGX25yX2R0aV92ZWN0b3JzAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAEAAAAAAAAAcjsAAEVYX0RJRkZfd2VpZ2h0aW5nX2l4X2FycmF5AAAAAAAAAAABAAAAAAgAAAAAAABEOwAARVhfRElGRl9kaXJlY3Rpb25faXhfYXJyYXkAAAAAAAAAAAEAAAAACAAAAAAAABJbAABFWF9ESUZGX2R0aV9zY2hlbWVfbmFtZQAAAAAAAAAAAAAAAgAAAAEAAAAAAAAAnLMAAEVYX0RJRkZfZ3JhZF9mYWN0b3IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAWnwAARVhfVDFNX21vZGUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAWL0AAHx6AABFWF9BQ1FfbXVsdGlfdHJhbnNtaXQAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAABQuAAATnoAAEVYX01VTFRJWF9jaGFubmVsc19hY3RpdmUAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAC29AAAgegAARVhfQ09JTF9jb250cm9sX1NBUl9tb2RlAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAD70AAPJ5AABFWF9DT0lMX2NvbnRyb2xfQjFfbW9kZQAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAAAnugAAxHkAAEVYX1BBVF9zYXJfYWxsb3dfZmlyc3RfbGV2ZWwAAAAAAAAEAAAAAQAAAIi3AACWeQAARVhfUEFUX3ByZWduYW5jeV9tb2RlAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAVrcAAGh5AABFWF9QQVRfc2FyX3dob2xlYm9keV9saW1pdAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAip0AAEVYX1BBVF9zYXJfaGVhZF9saW1pdAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAABcnQAARVhfUEFUX2RiZHRfbGltaXQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAC6dAABFWF9QQVRfc2xld3JhdGVfbGltaXQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAJ0AAEVYX1BBVF9iMXJtc19saW1pdAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAADSnAAARVhfQUNRX3Buc19tb2RlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAdrsAAEB4AABFWF9BQ1FfZ3JhZGllbnRfbW9kZQAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAABfuwAAEngAAEVYX0FDUV9zaWxlbnRfbW9kZQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAHG7AADkdwAARVhfbW90aW9uX3NlcGVyYXRvcgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAABAAAAAAAAALZ3AABFWF9DQVJEX3N5bmMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAAAouwAAiHcAAEVYX0NBUkRfaGlnaF9oZWFydF9yYXRlAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAADC1AABadwAARVhfUkVTUF9zeW5jaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAA17oAACx3AABFWF9STkFWX3Jlc3BfY29tcAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAAC8ugAA/nYAAEVYX0FDUV9mbG93X2NvbXBlbnNhdGlvbgAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAALq6AADQdgAARVhfRkZFX3BoYXNlX25hdgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAaLQAAKJ2AABFWF9URkVfcmFuZG9taXNlX3Nob3RzAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAAA2tAAAdHYAAEVYX0FDUV9tZWFzdXJlbWVudHMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAQAAAAAAAAB+mgAARVhfRUxBU1RPX2VuYWJsZQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAA0rMAABR2AABFWF9keW5hbmdfc2VwZXJhdG9yAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAEAAAAAAAAA5nUAAEVYX1BDX2FuZ2lvX21vZGUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAANG5AAC4dQAARVhfUENfcXVhbnRfZmxvdwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAPLMAAIp1AABFWF9QQ19pbWFnZV90eXBlcwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAIAAAB9uQAAXHUAAEVYX1BDX3JlY29uX2Zsb3dfZGlycwAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAGu5AAAydQAARVhfUENfcmVjb25fc3Nfc2VsZWN0AAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAprIAAAR1AABFWF9QQ19yZWNvbl9zc19udW1iZXIAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAEAAAAAAAAA1nQAAEVYX0FDUV9tYW51YWxfc3RhcnQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAEKyAACodAAARVhfRFlOX3N0dWR5AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAx7gAAHp0AABFWF9GTExfbW9kZQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAACpuAAATHQAAEVYX3Byb2Nfc2VwZXJhdG9yAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAQAAAAAAAAAedAAARVhfQUNRX3ByZXBhcmF0aW9uX21vZGUAAAAAAAAAAAAAAQQAAAABAAAAcrgAAPBzAABFWF9BQ1FfaW50ZXJhY3RpdmVfZjAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAABUuAAAwnMAAEVYX0FDUV9ncmFkX2RlbW8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAABaxAACUcwAARVhfQUNRX2VuYWJsZV9wcmVfc2NhbgAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAA/7cAAGZzAABFWF9BQ1Ffc21hcnRzY291dF90eXBlAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAAAruAAAOHMAAEVYX0FDUV9CMF9tYXAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAALC4AAAKcwAARVhfQUNRX0IxX21hcAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAkrgAANxyAABFWF9QVl9yZWZvcm1hdF9tb2RlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAABruAAArnIAAEVYX1BST0NfcGFkcmUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAOqvAACAcgAARVhfUFJPQ19pbWFnZV90eXBlcwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQQAAAAEAAAAK7YAAFJyAABFWF9QUk9DX2F1dG92aWV3X3R5cGUAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAAD5tQAAMHIAAEVYX1BST0NfZnVuY190eXBlcwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAABAAAALK3AAACcgAARVhfVElTX3JlZmVyZW5jZV90aXNzdWUAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAmbcAAOBxAABFWF9QUk9DX2ZjY19tb2RlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAABmuAAAsnEAAEVYX1BST0NfZGVscmVjX2ZjY19tb2RlAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAADS4AACEcQAARVhfUFJPQ19mY2NfdXNkZWZfbnJfY2hhbm5lbHMAAAAAAAEAAAABAAAAAAAAAFZxAABFWF9QUk9DX3BpeGVsX3dpbmRvdwAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAADvtwAAKHEAAEVYX1BST0NfdXNkZWZfY29jYQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAACiuAAD6cAAARVhfUFJPQ19jb2NhX2FjcV9ucnMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAUAAAAAAAAAMxwAABFWF9QUk9DX2NvY2FfcmVjX25ycwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAABQAAAAAAAAA6nAAAEVYX1BST0NfdXNkZWZfY29pbF9zdXJ2ZXkAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAJKtAAAIcQAARVhfUFJPQ19jb2lsX3N1cnZleV9hY3FfbnJzAAAAAAAAAAEAAAAUAAAAAAAAANpwAABFWF9QUk9DX2NvaWxfc3VydmV5X3JlY19ucnMAAAAAAAAAAQAAABQAAAAAAAAA+HAAAEVYX1BST0NfQjBfcHJlX3NjYW5fYWNxX25ycwAAAAAAAAABAAAAFAAAAAAAAAAWcQAARVhfUFJPQ19CMF9wcmVfc2Nhbl9yZWNfbnJzAAAAAAAAAAEAAAAUAAAAAAAAADRxAABFWF9QUk9DX3JlY29uc3RydWN0aW9uX21vZGUAAAAAAAAABAAAAAEAAABZtgAAUnEAAEVYX1BST0Nfc2F2ZV9yYXdfZGF0YQAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAGasAAAkcQAARVhfUFJPQ19hbmFseXNlX3dpdGhfSVFUAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAMrYAAPZwAABFWF9QUk9DX3RvX2d5cm92aWV3AAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAAACrAAAyHAAAEVYX1BST0NfaGFyZGNvcHkAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAANCrAACacAAARVhfUFJPQ19yZWNvbl9maWx0ZXIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAArLUAAGxwAABFWF9QUk9DX3VuaWZpY19maWx0ZXIAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAABsqwAAPnAAAEVYX1BST0NfZ2VvbWV0cnlfY29ycmVjdGlvbgAAAAAAAAAEAAAAAQAAAIS1AAAQcAAARVhfUFJPQ19lbmFfdmlld2FibGVfcmF3X2RhdGEAAAAAAAQAAAABAAAACKsAAOJvAABFWF9wZGZfc2VwZXJhdG9yAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAEAAAAAAAAAtG8AAEVYX2NvbmZsaWN0X3N1Z2dlc3Rpb24AAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAQAAAAAAAACGbwAAR0VYX0NPTlZfaWQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAADAAAAAAAAAFhvAABHRVhfQ09OVl9wcGRlX3VwZGF0ZQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAEAAAAAAAAAMm8AAEdFWF9DT05WX21hZGVfYnlfcGhpbGlwcwAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAA6qAAAEbwAAR0VYX0NPTlZfYXBwbGllZF9jb252ZXJzaW9ucwAAAAAAAAEAAAAyAAAAAAAAANZuAABHRVhfQ09OVl9iYXNlX3JlbGVhc2UAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAEAAAAAAAAAbG8AAEVYX0dFT192b3hlbF9zaXplX2NvbnZfZG9uZQAAAAAAAAAEAAAAAQAAAHipAAA+bwAARVhfUFJPQ19zY2FuX3BhdF9yZWZfaWQAAAAAAAAAAAAAAAEAAAABAAAAAAAAABBvAABFWF9QUk9DX2NvY2FfcGF0aWVudF9yZWZfaWRzAAAAAAAAAQAAABQAAAAAAAAA4m4AAEVYX1BST0NfY29jYV9ucl9jaGFubmVscwAAAAAAAAAAAAABAAAAFAAAAAAAAAAAbwAARVhfUFJPQ19jb2NhX25yX3N0YWNrcwAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAUAAAAAAAAAB5vAABFWF9QUk9DX2NvY2FfZWRnZV9kaXN0X3BvcwAAAAAAAAAAAAAAABQAAAAAAAAA/I4AAEVYX1BST0NfY29jYV9lZGdlX2Rpc3RfbmVnAAAAAAAAAAAAAAAAFAAAAAAAAAAajwAARVhfUFJPQ19zZW5zZXJlZl9yZnNoX3J4X3NjbHMAAAAAAAAAAAAIAAAAAAAAADiPAABFWF9QUk9DX3NlbnNlcmVmX3Jmc2hfcnhfcGgAAAAAAAAAAAAAAAgAAAAAAAAAJo8AAEVYX1BST0NfY29pbF9zdXJ2X3Jmc2hfcnhfc2NscwAAAAAAAAAACAAAAAAAAAAUjwAARVhfUFJPQ19jb2lsX3N1cnZfcmZzaF9yeF9waAAAAAAAAAAAAAAIAAAAAAAAAAKPAABFWF9QUk9DX3NlbnNlX3JlZl9xYmNfc3RhY2sAAAAAAAAAAQAAABQAAAAAAAAAEG4AAEVYX1BST0Nfc2Vuc2VfcmVmX3N5bl9zdGFjawAAAAAAAAABAAAAFAAAAAAAAAAubgAARVhfUFJPQ19jb2lsX3N1cnZleV9wYXRfcmVmX2lkcwAAAAEAAAAUAAAAAAAAAExuAABFWF9QUk9DX2NvaWxfc3VydmV5X25yX2NoYW5uZWxzAAAAAQAAABQAAAAAAAAAam4AAEVYX1BST0NfY29pbF9zdXJ2ZXlfbnJfc3RhY2tzAAAAAAABAAAAFAAAAAAAAACIbgAARVhfUFJPQ19jb2lsX3N1cnZleV9xYmNfc3RhY2sAAAAAAAEAAAAUAAAAAAAAAKZuAABFWF9QUk9DX2NvaWxfc3VydmV5X3N5bl9zdGFjawAAAAAAAQAAABQAAAAAAAAAxG4AAEVYX0dFT19hdXRvX2NvaWxzX3NlbGVjdGVkAAAAAAAAAAAEAAAAFAAAAPSlAADibgAARVhfQ09JTF91aV91c2VfcmV2aWV3X21vZGUAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAwqUAAABvAABFWF9QUk9DX0IwX3ByZV9zY2FuX3BhdF9yZWZfaWRzAAAAAQAAABQAAAAAAAAA0m4AAEVYX1BST0NfYjBfcHJlX3NjYW5faWQAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAwAAAAAAAADwbgAARVhfUFJPQ19yZXFfYjBfcHJlX3NjYW5faWQAAAAAAAAAAAEAAAADAAAAAAAAAMpuAABFWF9QUk9DX3RpbWVfYjBfcHJlc2Nhbl9jaGVjawAAAAAAAQAAAAYAAAAAAAAApG4AAElGX2luZm9fc2VwZXJhdG9yAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAQAAAAAAAACKbgAASUZfc3RyX3RvdGFsX3NjYW5fdGltZQAAAAAAAAAAAAAAAQIAAAABAAAAAAAAAJ2fAABJRl9hYnNvbHV0ZV9TTlIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAowAAElGX3JlbGF0aXZlX1NOUgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAQAAAAAAAADUiwAASUZfYWN0X3JlcF90aW1lX2VjaG9fdGltZQAAAAAAAAAAAQIAAAABAAAAAAAAAFifAABJRl9tZWFzX21hdHJpeF9zaXplAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAgAAAAEAAAAAAAAAd58AAElGX21lYXNfdm94ZWxfc2l6ZQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAECAAAAAQAAAAAAAACWnwAASUZfcmVjb25fdm94ZWxfc2l6ZQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQIAAAABAAAAAAAAALWfAABJRl9zY2FuX3BlcmNlbnRhZ2UAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAEAAAAAAAAA3ooAAElGX3RmZV9mYWN0b3IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEBAAAAAQAAAAAAAADMbAAASUZfdGZlX3Nob3RfYWNxX2R1cgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQIAAAABAAAAAAAAAHCfAABJRl93Zl9zaGlmdF9id19wZXJfcGl4X2VjaG8xAAAAAAABAgAAAAEAAAAAAAAAj58AAElGX21pbl93Zl9zaF9tYXhfYndfcGVyX3BpeAAAAAAAAAECAAAAAQAAAAAAAACunwAASUZfc2FyX2luZm9fbG9jYWwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQIAAAABAAAAAAAAAM2fAABJRl9zYXJfbHZsX3dob2xlX2JvZHkAAAAAAAAAAAAAAAABAgAAAAEAAAAAAAAA7J8AAElGX3NlZAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAECAAAAAQAAAAAAAAALoAAASUZfQjFfcm1zX211bHRpdHJhbnNtaXQAAAAAAAAAAAAAAQIAAAABAAAAAAAAACqgAABJRl9tYXhfQjFfcm1zAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAgAAAAEAAAAAAAAASaAAAElGX3Buc19pbmZvAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAECAAAAAQAAAAAAAABooAAASUZfcG5zX2RibWR0X2luZm8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQIAAAABAAAAAAAAAIegAABJRl9zb3VuZF9wcmVzc3VyZV9sZXZlbAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAEAAAAAAAAAiogAAElGX2JvaWxvZmZfZHBkdAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAQAAAAAAAABciAAASUZfYm9pbG9mZl9kcGR0X21heAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAABAAAAAAAAAC6IAABJRl9ib2lsb2ZmX2RwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAEAAAAAAAAAAIgAAFNlcGEAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA////////////////////////////////////////////////AQAAAP///////////////////////////////////////////////wEAAAD//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////wMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/wAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADIAAAA4AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAUAAAAFAAAABQAAAAUAAAAFAAAABQAAAAUAAAAFAAAABQAAAAUAAAAFAAAABQAAAAUAAAAFAAAABQAAAAUAAAAFAAAABQAAAAUAAAAFAAAAAgAAAAEAAAACAAAAAAAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAABAAAAAEAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAU2VwYQAAAAADAAAAAwAAAAAAAAAAAAAAAgAAAAEAAAABAAAAAgAAAAEAAAABAAAAAAAAAAIAAAACAAAAAAAAAAMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAAEAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAwAAAAIAAAABAAAAAQAAAAAAAAACAAAAAQAAAAAAAABTZXBhAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAEAAAABAAAAAEAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAAAABAAAAAQAAAAEAAAAAgAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAADAAAAAAAAAAAAAAAIAAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAGAAAAAgAAAAEAAAAAAAAABwAAAAAAAAAIAAAACwAAAAQAAAAJAAAADQAAAP////8DAAAAAQAAAAMAAAAEAAAAAQAAAAAAAAD/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////EgAAAAEAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANAHAAABAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFNlcGFDAAAAAABIQgAASEMAAEhDAABwQgAAcEIAAHBCAAC0QgAAtEIAALRCAAC0QgAAtEIAALRCAAC0QgAAtEIAALRCAAC0QgAAtEIAALRCAAC0QgAAtEIAALRCAAC0QgAAtEIAAIA/dgs/QAAAgEBJkmQ/SZJkPwAAgEAAAMhCAAAGQgAAgEAAAIBAAAAgQQAAIEEAACBBAAAgQQAAIEEAACBBAAAgQQAAIEEAACBBAAAgQQAAIEEAACBBAAAgQQAAIEEAACBBAAAgQQAAIEEAACBBAAAgQQAAIEHI94lB4ASjQRQfrkEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL7/W8MPU0DDvv9bwwAAlkIAAJZCAACWQgAAlkIAAJZCAACWQgAAlkIAAJZCAACWQgAAlkIAAJZCAACWQgAAlkIAAJZCAACWQgAAlkIAAJZCTE6QQXJcU0BEpxDCAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD8tci9/LXIvWiFnaMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAI1ckkCNXJJAt22SQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIcmcvyHJnL8SyZy/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADqVvpO6lb6TupW+k7qVvpO6lb6TupW+k7qVvpO6lb6TupW+k7qVvpO6lb6TupW+k7qVvpO6lb6TupW+k7qVvpO6lb6TupW+k7qVvpO6lb6TgAAiEEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAPwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAPzMDskMzA7JDAECwQwBAHEYAQBxGAEAcRgBAHEYAQBxGAEAcRgBAHEYAQBxGAEAcRgBAHEYAQBxGAEAcRgBAHEYAQBxGAEAcRgBAHEYAQBxGMwOywzMDssMAQLDDAEAcxgBAHMYAQBzGAEAcxgBAHMYAQBzGAEAcxgBAHMYAQBzGAEAcxgBAHMYAQBzGAEAcxgBAHMYAQBzGAEAcxgBAHMYAAIA/AACAPwAAgD8AAIA/AACAPwAAgD8AAIA/AACAPwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAPwAAgD8AAIA/AACAPwAAgD8AAIA/AACAPwAAgD8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMPqUj9lynU/AAAGQkDGrUHDgARBhiwFQbkHdTxCT0RZX1FVQUQATF9FWFRSXzhfQUNJAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABTRU5TRV9TTUFMTF9FWFRSXzhfQUNJAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARU5TRV9TTUFMTF9FWFRSXzhfQUNJAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAvU0NDLkNvbm5OSUMwL0ROQU5JQ0hVQi5Db25uUlgvU0JNLkNvbm5URklOVC9URklOVC5Db25uUUJDAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAvU0NDLkNvbm5OSUMwL0ROQU5JQ0hVQi5Db25uUlgvU0JNLkRDQzEvQUNJXzE2Lk9EVQBDb25uUUJDAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAU0NDLkNvbm5OSUMwL0ROQU5JQ0hVQi5Db25uUlgvU0JNLkRDQzEvQUNJXzE2Lk9EVQBDb25uUUJDAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABCT0RZX1FVQUQuQ29tcGxldGUAb21wbGV0ZQBUSU9OX1JfQQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABTRU5TRV9TTUFMTF9FWFRSXzhfQUNJLkNvbXBsZXRlAFJfQQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABTRU5TRV9TTUFMTF9FWFRSXzhfQUNJLkNvbXBsZXRlAFJfQQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB1c2VyX2RlZmluZWQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwMDowNi41AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA2LjEgLyAxLjk1AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAyMDAgeCA2NwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAxLjAwIC8gMi45OSAvIDQuMDAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwLjg5IC8gMC44OSAvIDQuMDAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA0MzMuNCAvIDQwOS4wAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAyLjI3MiAvIDE5MS4xAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwLjQ4NiAvIDg5Mi45AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA8ICA4ICUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA8IDAuMyBXL2tnIC8gbm9ybWFsAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgIDAuMCBrSi9rZwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA4ICUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwLjY2IHVUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA1OCAlIC8gbm9ybWFsAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAyOC40IFQvcwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABIMSxQMzEsQzEzLE5BMjMsRjE5LFgsSEUzLFhFMTI5LExJNyxPMTcAQVVUTyxVU0VSX0RFRgBOTyxZRVMAQ0xFQVIsQlRfQ0xFQVIsU1lOLENMQVNfU1lOLFdFQUssU1RST05HLFVOSUZPUk0ATFIsUkwsQVAsUEEsRkgsSEYATk8sVVNFUl9ERUYsUkVTVCxaT09NAE5PLENBUkRfUEhBU0UsRFlOX1NDQU4AUEFSX1NUQUNLLFJBRF9TVEFDSyxWT0xVTUUsU0xBQixDWUxfVk9MVU1FLEVYQ0xfVk9MVU1FLEVYQ0xfQ1lMX1ZPTFVNRSxPUlRIX1NUQUNLAERFRkFVTFQsTUlOSU1VTSxVU0VSX0RFRixNQVhJTVVNAFRSQU5TVkVSU0FMLFNBR0lUVEFMLENPUk9OQUwAQVAsTFIsRkgAUixMLEEsUCxGLEgAREVGQVVMVCxBU0NFTkQsREVTQ0VORCxVU0VSX0RFRixDRU5UUkFMLFJFVl9DRU5UUkFMLElOVEVSTEVBVkVEAE5PTkUsUkwsTFIsQVAsUEEsRkgsSEYATk9ORSxBQ1RJVkVfQ09JTCxGSUVMRF9GT0NVU19DT0lMAEhFQURfRklSU1QsRkVFVF9GSVJTVABTVVBJTkUsUFJPTkUsTEVGVF9ERUNVQixSSUdIVF9ERUNVQgBJTUFHSU5HLFNQRUNUUk8AMkQsM0QsTVMsTTJELFNWLDFEAFNFLElSLE1JWEVELEZGRSxFQ0hPLEZJRABOTyxUMSxUMixIWUJSSUQAQ0FSVEVTSUFOLFJBRElBTCxTUElSQUwsUFJPUEVMTEVSAE5PLFRTRSxURkUsRVBJLEdSQVNFLFRGRV9FUEksVFNJAE1TSCxTU0gsREVGQVVMVABNQU5VQUwsREVGQVVMVCxTSE9SVEVTVCxVU0VSX0RFRixMT05HRVNULEJFVFdFRU4ASElHSF9MT1csTE9XX0hJR0gsTElORUFSLFJFVl9MSU5FQVIsU1dFRVAsT1BUX0NFTlRSSUMsT1BUX1JFVl9DRU5UUklDLE9QVF9NSU5fQ0VOVFJJQyxTV0VFUF8yLFNXRUVQXzQsVU5ERUYsRkxFWCxSQURJQUwsU1BJUkFMLFZJU1RBAE5PVF9VU0VEMSxTSE9SVCxTSE9SVEVTVCxVU0VSX0RFRixOT1RfVVNFRDMsSU5QSEFTRSxPVVRQSEFTRQBOTyxZRVMsREVGQVVMVABOTyxBVVRPLFZPTFVNRSxTTUFSVCxRVUFEUkFUVVJFLFRPT0wsQVNfU0NBTixVU0VSX0RFRixVU0VSX1BMQU5ORUQAREVGQVVMVCxBVVRPLFZPTFVNRSxIT1NfQVVUTyxIT1NfVk9MVU1FLEZJRCxJVF9TUEVDVFJPLElUX1NQRUNUUk9fVk9MLE5PLE1BTlVBTCxTSElNVE9PTCxJQlNfQVVUTyxJQlNfVk9MVU1FLElCU19TTUFSVABOTyxZRVMsQVVUTyxSRVNFVABOTyxBVVRPX0JPWCxBVVRPX0VMTElQU09JRCxNQU5VQUwATk8sQVVUTyxTVE9SRSxSRUxPQUQATk8sWUVTLFFVQU5UAE5PLFNQSVIsU1BBSVIsUFJPU0VUAE5PTkUsSU5WLFNBVCxCQkkATk8sT05fUkVTLE9GRl9SRVMsT0ZGX1JFU19NVUxUSV9QVUxTRQBOTyxEV0ksRFRJAE5PTkUsQ0FSRElBQ19OQVRJVkUsQ0FSRElBQ19FTkhBTkNFRCxDQVJESUFDX1VTUl9ERUYsTVNLAEFMTCxMRUZULFJJR0hULEJPVEgASElHSCxNT0RFUkFURSxMT1csVUxUUkFfTE9XLFVTRVJfREVGSU5FRABISUdILE1PREVSQVRFLExPVyxVU0VSX0RFRgBSRUdVTEFSLERFRkFVTFQsVVNFUl9ERUYsRlVMTF9DT05UUk9MLE1BWElNVU0sRU5IQU5DRUQsRU5IQU5DRURfTUFYAE5PLFlFUyxVU0VSX0RFRixDT01GT1JUT05FAE5PLFRSSUcsR0FURSxSRVRSTwBOTyxUUklHLEhPTEQsUEVBUixHQVRFAE9GRixHQVRFLFRSQUNLLEdBX0FORF9UUixUUklHR0VSLFRSSUdHRVJfQU5EX1RSAE5PLFlFUyxPQlNPTEVURSxGSVJTVF9FQ0hPLFNFQ09ORF9FQ0hPLEJPVEhfRUNIT0VTLEFMTF9FQ0hPRVMsQU5USQBOTyxJTkZMT1csUEMsQ0UAUkVBTCxJTUFHSU5BUlksTU9EVUxVUyxQSEFTRSxOTwBSTCxBUCxGSCxSTF9BUCxSTF9GSCxBUF9GSCxSTF9BUF9GSABOTyxJTkRJVklEVUFMLEJMT0NLAE5PLEZBSVIsVElMVCxDQVNMLFNUQVIscENBU0wsVElNRVNMSVAsQ0lORU1BAFNLSVAsQVVUTyxGVUxMLE9OTFkATk8sQVVUTyxTRUxFQ1QATk8sU0VOU0VfUkVGX0NMQVNTSUMsU0VOU0VfUkVGX0ZBU1QsQ09JTFNVUlZFWSxDT0lMU1VSVkVZX0ZBU1QsU0VOU0VfUkVGX0hZQlJJRCxTRU5TRV9SRUZfVFNFAE5PTkUsQlJBSU4sS05FRSxCT1RIX0tORUVTLENfU1BJTkUsVF9TUElORSxMX1NQSU5FLFRPVEFMX1NQSU5FLFNIT1VMREVSLEFOS0xFLEJPVEhfQU5LTEVTLFdSSVNULEJSRUFTVFMsQlJBSU5fQU5HSU8sQ0FSRElBQ19HTE9CQUwsQ0FSRElBQ19MT0NBTCxISVAsQk9USF9ISVBTLEFCRE9NRU4sUEVMVklTLFJFU0VBUkNIAE5PLFlFUyxDQUwsUFJFX1NDQU4ATk8sWUVTLENBTABOTyxNSVAsTVBSLEZTUgBUMSxUMixSSE8sQ1IsTk8sQjEsUjIsQjAAR1JFWV9NQVRURVIsV0hJVEVfTUFUVEVSLENTRixTS0VMRVRBTF9NVVNDTEUsVkVSVEVCUkFMX01BUlJPVyxCT05FX01BUlJPVyxGQVQsTFVORyxCTE9PRCxESVNLLExJVkVSLFBBTkNSRUFTLEtJRE5FWSxTUExFRU4sVklUUkVPVVNfSFVNT1IsRkVNQUxFX1BFTFZJUyxNQUxFX1BFTFZJUyxDQVJESUFDX01VU0NMRSxCUkVBU1QsU0lMSUNPTkUsUEhBTlRPTV9GTFVJRCxTUEFSRTQsU1BBUkU1LFVTRVJfREVGLEdBRE8xNTAsR0FETzEwMCxHQURPNTAATk9ORSxERUZBVUxULEhJR0gsVVNFUl9ERUZJTkVEAE5PLERFRkFVTFQsU09GVCxJTlRFUk1FRElBVEUsSEFSRCxWRVJZX0hBUkQAUEFSQUxMRUwsREVMQVlFRCxPTl9USEVfRkxZLERZTl9TQ0FOLFJFQUxfVElNRSxSRUFMX1RJTUVfRFlOAE5PLFlFUyxZRVNfTE9BRABOTyxXRUFLLE1FRElVTSxTVFJPTkcsREVGQVVMVCxXRUFLX1BVUkVfRUxMLE1FRElVTV9QVVJFX0VMTABOT05FLDJELDNELERFRkFVTFQA Lower Extremities Ankle_Foot SURVEY_LEFT.Protocol UEsDBBQAAAAIAJquhT6gHo4twAIAAFcGAAAJAGwAaW5kZXguaHRtU0RXAIwAAAAACAAwNpRVY2RgaRFhYGBQYYAAByBmZAIzWRWAhAKQzcgK4YsCiXSTptolFRGBV56/rACpY2LwYWAGyQpIMPxnlMfQyyAgAhFnhIgL4VCrCGQDAFVUDQAHFHObTRdXjlAXV45QpVVta9swEP68wf7DzYWxQR23C4MudQxtSdbCXkqSFQqDodjnWFSRPOkSmpX9951k56VkMLYmcSL77rm757mTklY0V9mL52mFouDfZ+kcSUBFVMf4YyGX/ejCaEJN8WRVYwR5c9ePCO8p8ehTyCthHVJfOhOfnLx7Hx9H21BazLEfiQVVxu7AP43g2ppikROc1bWSuSBp9B5uhhqtoEdQxtElqhrCVykVQm4xOAW4kvoOLKp+5Gil0FWIFAFx+W3VuXMRVBbLftTpfNt8gvdxx1v/P87TgzwxwlPgj7EeHZ7A5PZ6sOPt4z4TPZGTXCI85EYZ24OD4fCIX78aY2WWaLe2i4ujo263tYWSNiYPGg5b01I6SVj80To1xQoepiK/m1mz0EW89ily/z6FkiekByc1Ncu4FHOpVj24QVsILQ7hzEqhDv3cLJF45A7BCe1ih1aWLcbJnxhihJQkpkz/Yd+SJkGZoJK/fRnHcKU5EAFVGIYXTBnWNY+r4VKhQovAjn67kSRGj7+Obga33z8OhpM0aR6xLWn3Ii895WbVbogDMrX3KeQShJIz3Y+snFXU9Fo0fTwgWUM2kbVLE5HBrkXqErIrXRpv8bk4UJPgXxlMH1c/baVIK5u10T6EvaugQJdbWfv9DQkYjTEPAA/H69FkePxmHe88Gy/sElfgcqG5FxYUlgRC3ylMSmMoPR9l4Uo2rnIuZuhAauiCsXzCzIzmhLUSmh8LLtZMSXCyogONnhZyhcLygaRUlG3KXavL8mRbFVlqpunV6nmCrWT7MTzZwb3PGg4xL1stLAcktFyGLqDk42lhuSbP+e2a83guWG2HCvkUlA4WjiefTFs0GJZsznTGn0dBD9+Kxpndhl9uOl6NHc03IyLrPRJ+GP5OwnvBK7iUmoKqFdfOvZrt0vEMutuujcIUtXOaJu3fyW9QSwECFwsUAAAACACaroU+oB6OLcACAABXBgAACQARAAAAAAABACAAtoEAAAAAaW5kZXguaHRtU0QEAIwAAABVVAUABxRzm01QSwUGAAAAAAEAAQBIAAAAUwMAAAAA IMAGE_TYPE SLICE_NUMBER ECHO_NUMBER PHASE_NUMBER DYNAMIC_SCAN CHEMICAL_SHIFT DIFF_B_VALUE_NO jDkAAI8aAADAowAAjgcAAPDBAABKJAAACAAAACYBAABFWF9nZW9tZXRyeV9zZXBlcmF0b3IAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAEAAAAAAAAAPjkAAEVYX0FDUV9wYXRpZW50X3dlaWdodAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAABIowAARVhfQUNRX251Y2xldXMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAANoAAN44AABFWF9HRU9fY29pbF9zZWxlY3Rpb25fbW9kZQAAAAAAAAAABAAAAAEAAAD22QAAsDgAAEVYX0dFT19jb21wYWN0ZWQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAyAAAAAAAAACCOAAARVhfR0VPX2NvbXBhY3RlZF9jb2lscwAAAAAAAAAAAAAAAAIAAAAKAAAAAAAAALjAAABFWF9HRU9fY29tcGFjdGVkX2Nvbm5zAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAAoAAAAAAAAAsMMAAEVYX0dFT19zdGFja3NfY29pbHNfY2hhbm5lbHMAAAAAAAABAAAAIAMAAAAAAAAMOwAARVhfR0VPX3N0YWNrc19jbGluaWNhbF9tb2RlcwAAAAAAAAIAAAAUAAAAAAAAAHbGAABFWF9HRU9feGNsX2NvbXBhY3RlZAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAMgAAAAAAAAAKEcAAEVYX0dFT194Y2xfY29tcGFjdGVkX2NvaWxzAAAAAAAAAAACAAAACgAAAAAAAABmzAAARVhfR0VPX3hjbF9jb21wYWN0ZWRfY29ubnMAAAAAAAAAAAIAAAAKAAAAAAAAAF7PAABFWF9HRU9fc3RhY2tzX3hjbGNvaWxzX2NoYW5uZWxzAAAAAQAAACADAAAAAAAAskkAAEVYX1BST0NfdW5pZm9ybWl0eV9hcHAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAABDYAAAAVgAARVhfR0VPX2ZvdgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAABAAAAAAAAAMKgAABFWF9HRU9fZm92X3AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAEAAAAAAAAAlKAAAEVYX0dFT19zdGFja3NfZm92X3NzAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFAAAAAAAAABmoAAARVhfR0VPX3ZveGVsX3NpemVfbQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAABAAAAAAAAAISgAABFWF9HRU9fdm94ZWxfc2l6ZV9wAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAEAAAAAAAAAVqAAAEVYX0dFT19hY3Ffdm94ZWxfc2l6ZV9zAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAQAAAAAAAAAooAAARVhfR0VPX3NhZ19zbGljZV9vcmRlcgAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAA4tYAAKZUAABFWF9HRU9fY29yX3NsaWNlX29yZGVyAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAACw1gAAeFQAAEVYX0dFT190cmFfc2xpY2Vfb3JkZXIAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAH7WAABKVAAARVhfR0VPX29yaWVudF9uYW1lAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAXtYAABxUAABFWF9HRU9fc2FnX21pcnJvcmZsaXBfb3JkZXIAAAAAAAAAAQAAAAEAAAAAAAAA7lMAAEVYX0dFT19jb3JfbWlycm9yZmxpcF9vcmRlcgAAAAAAAAABAAAAAQAAAAAAAADAUwAARVhfR0VPX3RyYV9taXJyb3JmbGlwX29yZGVyAAAAAAAAAAEAAAABAAAAAAAAAJJTAABFWF9HRU9fc3RhY2tzX3JldmVyc2UAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAABQAAAAAAAAAZFMAAEVYX1BST0NfcmVjb25fdm94ZWxfc2l6ZV9tAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAABqngAARVhfUFJPQ19yZWNvbl92b3hlbF9zaXplX3AAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAADyeAABFWF9HRU9fdm94ZWxfc2l6ZV9zAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAADp4AAEVYX0dFT19yZWN0X2Zvdl9wZXJjAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAADgnQAARVhfQUNRX2ZvbGRvdmVyX3N1cDIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAApdQAALpSAABFWF9HRU9fcF9vdnNfYXJlYV9wb3MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAgJ0AAEVYX0dFT19wX292c19hcmVhX25lZwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAABSnQAARVhfQUNRX3NjYW5fcmVzb2wAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAABAAAAAAAAAChSAABFWF9QUk9DX3JlY29uX3Jlc29sAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAEAAAAAAAAA+lEAAEVYX0FDUV9yZWR1Y2VkX2FjcV90aW1lAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAADAnAAARVhfR0VPX3NlbnNlX2VuYWJsZQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAj9MAAJpRAABFWF9BQ1FfY3NfZW5hYmxlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAABd0wAAbFEAAEVYX0FDUV9jc19mYWN0b3IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAunAAARVhfQUNRX2NzX3BfZmFjdG9yAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAACcAABFWF9BQ1FfY3NfZmFjdG9yX2h5YnJpZAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA0psAAEVYX0FDUV9jc19zYW1wbGluZ19tb2RlAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAJzSAACoUAAARVhfQUNRX2NzX3NhbXBsaW5nX2RlbnNpdHkAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAj9IAAHpQAABFWF9BQ1FfY3NfY29udF92YXJfZGVuc19wAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAQJsAAEVYX0FDUV9jc19hY3NfbW9kZQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAFrSAAAaUAAARVhfQUNRX2NzX3BfYWNzX2xpbmVzAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAABAAAAAAAAAOxPAABFWF9QUk9DX2NzX2Rlbm9pc2VfbGV2ZWwAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAAAH0gAAvk8AAEVYX1BST0NfY3NfYXV0b19jYWxpYnJhdGlvbgAAAAAAAAAEAAAAAQAAABHSAACQTwAARVhfUFJPQ19jc193YXZlbGV0X3R5cGUAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAA8NEAAGJPAABFWF9QUk9DX2NzX2VuYV9jeWNsZV9zcGluAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAAAF0QAANE8AAEVYX1BST0NfY3NfaXRlcmF0aW9ucwAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAQAAAAAAAAAGTwAARVhfUFJPQ19jc19zdG9wX2NvbmRfdGhyAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAALSZAABFWF9QUk9DX2NzX3JlZ3VsX2ZhY3RvcgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAhpkAAEVYX0FDUV9rdF9lbmFibGUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAAPRAAB0TgAARVhfR0VPX3N0YWNrcwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQEAAAABAAAAAAAAAEZOAABFWF9HRU9fc3RhY2tzX3R5cGVzAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAABQAAAC20AAAGE4AAEVYX0dFT19zdGFja3Nfc2xpY2VzAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAFAAAAAAAAAA2TgAARVhfR0VPX2FjcV9zbGljZV90aGlja25lc3MAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAJCYAABFWF9HRU9fc2xpY2VfdGhpY2tuZXNzAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAYpgAAEVYX0dFT19zbGljZV9nYXBfbW9kZQAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAEDQAADwTQAARVhfR0VPX3N0YWNrc19zbGljZV9nYXBzAAAAAAAAAAAAAAAAAAAUAAAAAAAAAAKYAABFWF9HRU9fc3RhY2tzX29yaWVudGF0aW9ucwAAAAAAAAAABAAAABQAAAD9zwAAkE0AAEVYX0dFT19zdGFja3NfcHJlcF9kaXJzAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAFAAAAOjPAACuTQAARVhfR0VPX3N0YWNrc19mYXRfc2hpZnRfZGlycwAAAAAAAAQAAAAUAAAAv88AAMxNAABFWF9HRU9fc3RhY2tzX2FwX29mZmNlbnRyZXMAAAAAAAAAAAAAABQAAAAAAAAAipcAAEVYX0dFT19zdGFja3NfbHJfb2ZmY2VudHJlcwAAAAAAAAAAAAAAFAAAAAAAAAColwAARVhfR0VPX3N0YWNrc19maF9vZmZjZW50cmVzAAAAAAAAAAAAAAAUAAAAAAAAAMaXAABFWF9HRU9fc3RhY2tzX2FwX2FuZ3VsYXRpb25zAAAAAAAAAAAAABQAAAAAAAAA5JcAAEVYX0dFT19zdGFja3NfbHJfYW5ndWxhdGlvbnMAAAAAAAAAAAAAFAAAAAAAAAACmAAARVhfR0VPX3N0YWNrc19maF9hbmd1bGF0aW9ucwAAAAAAAAAAAAAUAAAAAAAAACCYAABFWF9HRU9fc3RhY2tzX3RhYmxlX2xvbmdfcG9zAAAAAAAAAAAAABQAAAAAAAAAPpgAAEVYX0FDUV9mcmVlX3JvdGF0YWJsZQAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAALnMAACMTAAARVhfQUNRX21pbl9ucl9wYWNrYWdlcwAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAABAAAAAAAAAF5MAABFWF9BQ1Ffc2xpY2Vfb3JkZXIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAADXzQAAMEwAAEVYX1JGRV9tZXRhbF9tb2RlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAOXNAAACTAAARVhfR0VPX2xhcmdlX3RhYmxlX21vdmVtZW50AAAAAAAAAAQAAAABAAAA8csAANRLAABFWF9HRU9fcGxhbl9hbGlnbgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAAC/ywAApksAAEVYX1JFU1Rfc2xhYnMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAQAAAAAAAAB4SwAARVhfVFJBQ0tfdHJhY2tpbmcAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAMs0AAEpLAABFWF9HRU9faWFfcG9zaXRpb25pbmcAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAAApywAAHEsAAEVYX0dFT19hbGxvd190YWJsZV9tb3ZlbWVudAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAPfKAADuSgAARVhfR0VPX3BhdGllbnRfcG9zaXRpb24AAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAvswAAMBKAABFWF9HRU9fcGF0aWVudF9ib2R5X3Bvc2l0aW9uAAAAAAAABAAAAAEAAACMzAAAkkoAAEVYX0dFT19wYXRpZW50X29yaWVudGF0aW9uAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAHDMAABkSgAARVhfR0VPX3BhdGllbnRfYm9keV9vcmllbnRhdGlvbgAAAAQAAAABAAAAPswAADZKAABFWF9HRU9fc2Nhbl9hbGlnbgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAAD9yQAACEoAAEVYX2NvbnRyYXN0X3NlcGVyYXRvcgAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAQAAAAAAAADaSQAARVhfQUNRX3NjYW5fdHlwZQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAzMsAAKxJAABFWF9BQ1Ffc2Nhbl9tb2RlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAACqywAAfkkAAEVYX0FDUV9pbWFnaW5nX3NlcXVlbmNlAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAIvLAABQSQAARVhfQUNRX3Jhc2VfbW9kZQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAA8kAACJJAABFWF9BQ1FfbW9kZQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAABAywAA9EgAAEVYX0FDUV9mYXN0X2ltYWdpbmdfbW9kZQAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAADDLAADGSAAARVhfQUNRX3Nob3RfbW9kZQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAH8sAAJhIAABFWF9SRkVfdHNlX2ZhY3RvcgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAEAAAAAAAAAakgAAEVYX1JGRV9lY2hvX3RpbWVfc3RlcF9lbnVtAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAMvKAAA8SAAARVhfUkZFX2VjaG9fdGltZV9zdGVwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAHqTAABFWF9SRkVfdHNlX2R1bW15X2VjaG9lcwAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAEAAAAAAAAA3EcAAEVYX0FDUV9wcm9maWxlX29yZGVyX3NlbAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAHLKAACuRwAARVhfUkZFX2RyaXZlbl9lcXVpbGlicml1bQAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAxcoAAIBHAABFWF9SRkVfdHNlX3VsdHJhc2hvcnQAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAACfygAAUkcAAEVYX1JGRV90c2Vfc3Ryb25nX2ZpZF9kZXBoYXNpbmcAAAAEAAAAAQAAAHrKAAAkRwAARVhfQUNRX2VjaG9lcwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAABAAAAAAAAAPZGAABFWF9BQ1FfcGFydGlhbF9lY2hvAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAAB5xgAAyEYAAEVYX0FDUV9maXJzdF9lY2hvX3RpbWVfZW51bQAAAAAAAAEEAAAAAQAAAAnJAACaRgAARVhfQUNRX2ZpcnN0X2VjaG9fdGltZQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAALyRAABFWF9BQ1FfZmxpcF9hbmdsZQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAjpEAAEVYX1JGRV9yZWZvY19jb250cm9sAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAG3JAAAIRgAARVhfUkZFX3JlZm9jX2FuZ2xlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAC6RAABFWF9SRkVfbWlkX3JlZm9jX2FuZ2xlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAJEAAEVYX1JGRV9tYXhfcmVmb2NfYW5nbGUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAADSkAAARVhfQUNRX3NlX3JlcF90aW1lX2VudW0AAAAAAAAAAAAAAQQAAAABAAAAw8gAAERFAABFWF9BQ1Ffc2VfcmVwX3RpbWUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAEAAAAAAAAAcpAAAEVYX0FDUV9zZV9yZXBfdGltZTIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAQAAAAAAAABEkAAARVhfQUNRX3BhcnRpYWxfbWF0cml4AAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAXsgAALJEAABFWF9BQ1Ffd2F0ZXJfZmF0X3NoaWZ0AAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAABQxQAAhEQAAEVYX0FDUV9SRl9zaGltAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAAnIAABWRAAARVhfQUNRX1JGX3NoaW1fZGF0YQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAyAAAAAAAAAICPAABFWF9BU19zaGltAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAADoxwAA9kMAAEVYX3NoaW1fZnJvbV9pZGwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAC3IAADIQwAARVhfY2FsY3VsYXRlX3NoaW1fbm93AAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAADcgAAJpDAABFWF9zaGltX2ZyZXFfZGV0AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAAD9xwAAbEMAAEVYX3NoaW1fc2Vjb25kX3gxAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAABOjwAARVhfc2hpbV9zZWNvbmRfeTEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAACCPAABFWF9zaGltX3NlY29uZF96MQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA8o4AAEVYX3NoaW1fc2Vjb25kX3oyAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAADEjgAARVhfc2hpbV9zZWNvbmRfengAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAJaOAABFWF9zaGltX3NlY29uZF96eQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAaI4AAEVYX3NoaW1fc2Vjb25kX3gyeTIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAA6jgAARVhfc2hpbV9zZWNvbmRfMnh5AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAyOAABFWF9zaGltX3NlY29uZF96MwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA3o0AAEVYX3NoaW1fc2Vjb25kX3oyeAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAACwjQAARVhfc2hpbV9zZWNvbmRfejJ5AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAIKNAABFWF9zaGltX3NlY29uZF96eDJ5MgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAVI0AAEVYX3NoaW1fc2Vjb25kX3h5egAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAmjQAARVhfc2hpbV9zZWNvbmRfeDMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAPiMAABFWF9zaGltX3NlY29uZF95MwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAyowAAEVYX3NoaW1fb2Zmc2V0X2ZyZXEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAQAAAAAAAABQQAAARVhfc2hpbV9uYXZfb2Zmc2V0X2ZyZXEAAAAAAAAAAAAAAAEAAAABAAAAAAAAACJAAABFWF9zaGltX25hdl94MQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAOIwAAEVYX3NoaW1fbmF2X3kxAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAKjAAARVhfc2hpbV9uYXZfejEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAANyLAABFWF9BQ1FfZGl4b24AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAAD4wwAAXj8AAEVYX0FDUV9kaXhvbl9hY3F1aXNpdGlvbnMAAAAAAAAAAAABAAAAAQAAAAAAAAAwPwAARVhfQUNRX2RpeG9uX2FsbF9zaGlmdAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAEqLAABFWF9BQ1FfZGl4b25fZGVsdGFfVEUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAHIsAAEVYX1NQSVJfZmF0X3N1cHByZXNzaW9uAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAD3DAACePgAARVhfUkZFX2dyYWRyZXZfb2ZmcmVzX3N1cAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAA4b0AAHA+AABFWF9TUElSX3dhdGVyX3N1cHByZXNzaW9uAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAADZwgAAQj4AAEVYX0JCSV90eXBlX2VudW0AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAALzCAAAUPgAARVhfTVRDX2VuYWJsZQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAq8IAAOY9AABFWF9BUFRfZW5hYmxlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAAAZvQAAuD0AAEVYX1JFUFBfZW5hYmxlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAOe8AACKPQAARVhfTURNRV9lbmFibGUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAtbwAAFw9AABFWF9MT0xPX2VuYWJsZQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAACDvAAALj0AAEVYX0RJRkZfZW5hYmxlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAANfBAAAAPQAARVhfRElGRl9hcnJheV94AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAAAAAPqIAABFWF9ESUZGX2FycmF5X3kAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAAAAAAAAyJAAAEVYX0RJRkZfYXJyYXlfegAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIAAAAAAACWmAAARVhfRElGRl9hcnJheV9iAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAAAAAAAGSgAABFWF9ESUZGX3VkX25yX3dlaWdodGluZ3MAAAAAAAAAAAAAAQAAAAEAAAAAAAAACjwAAEVYX0RJRkZfbnJfZHRpX2RpcmVjdGlvbnMAAAAAAAAAAAABAAAAAQAAAAAAAADcOwAARVhfRElGRl9ucl9kdGlfdmVjdG9ycwAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAABAAAAAAAAAK47AABFWF9ESUZGX3dlaWdodGluZ19peF9hcnJheQAAAAAAAAAAAQAAAAAIAAAAAAAAgDsAAEVYX0RJRkZfZGlyZWN0aW9uX2l4X2FycmF5AAAAAAAAAAABAAAAAAgAAAAAAABOWwAARVhfRElGRl9kdGlfc2NoZW1lX25hbWUAAAAAAAAAAAAAAAIAAAABAAAAAAAAABC0AABFWF9ESUZGX2dyYWRfZmFjdG9yAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAhp8AAEVYX1QxTV9tb2RlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAIq/AAC4egAARVhfQUNRX211bHRpX3RyYW5zbWl0AAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAx7kAAIp6AABFWF9NVUxUSVhfY2hhbm5lbHNfYWN0aXZlAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAABfvwAAXHoAAEVYX0NPSUxfY29udHJvbF9TQVJfbW9kZQAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAEG/AAAuegAARVhfQ09JTF9jb250cm9sX0IxX21vZGUAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAC70AAAB6AABFWF9QQVRfc2FyX2FsbG93X2ZpcnN0X2xldmVsAAAAAAAABAAAAAEAAAD/uAAA0nkAAEVYX1BBVF9wcmVnbmFuY3lfbW9kZQAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAM24AACkeQAARVhfUEFUX3Nhcl93aG9sZWJvZHlfbGltaXQAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAPqdAABFWF9QQVRfc2FyX2hlYWRfbGltaXQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAzJ0AAEVYX1BBVF9kYmR0X2xpbWl0AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAACenQAARVhfUEFUX3NsZXdyYXRlX2xpbWl0AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAHCdAABFWF9QQVRfYjFybXNfbGltaXQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAQp0AAEVYX0FDUV9wbnNfbW9kZQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAKi9AAB8eAAARVhfQUNRX2dyYWRpZW50X21vZGUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAkb0AAE54AABFWF9BQ1Ffc2lsZW50X21vZGUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAACjvQAAIHgAAEVYX21vdGlvbl9zZXBlcmF0b3IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAQAAAAAAAADydwAARVhfQ0FSRF9zeW5jAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAWr0AAMR3AABFWF9DQVJEX2hpZ2hfaGVhcnRfcmF0ZQAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAACntgAAlncAAEVYX1JFU1Bfc3luY2gAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAAm9AABodwAARVhfUk5BVl9yZXNwX2NvbXAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAA7rwAADp3AABFWF9BQ1FfZmxvd19jb21wZW5zYXRpb24AAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAADsvAAADHcAAEVYX0FDUV9zbGljZV9zcGFjaW5nX2luX3RpbWUAAAAAAAAEAAAAAQAAAP28AADedgAARVhfUkZFX3RzZV9yYW5kb21pc2Vfc2hvdHMAAAAAAAAAAAQAAAABAAAArbUAALB2AABFWF9BQ1FfbWVhc3VyZW1lbnRzAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAEAAAAAAAAA7poAAEVYX0VMQVNUT19lbmFibGUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAEm1AABQdgAARVhfZHluYW5nX3NlcGVyYXRvcgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAABAAAAAAAAACJ2AABFWF9QQ19pbWFnZV90eXBlcwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAIAAAAYvAAA9HUAAEVYX1BDX3JlY29uX2Zsb3dfZGlycwAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAAa8AADKdQAARVhfUENfcmVjb25fc3Nfc2VsZWN0AAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAgbQAAJx1AABFWF9QQ19yZWNvbl9zc19udW1iZXIAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAEAAAAAAAAAbnUAAEVYX0FDUV9tYW51YWxfc3RhcnQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAB20AABAdQAARVhfRFlOX3N0dWR5AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAYrsAABJ1AABFWF9GTExfbW9kZQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAABEuwAA5HQAAEVYX3Byb2Nfc2VwZXJhdG9yAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAQAAAAAAAAC2dAAARVhfQUNRX3ByZXBhcmF0aW9uX21vZGUAAAAAAAAAAAAAAQQAAAABAAAADbsAAIh0AABFWF9BQ1FfaW50ZXJhY3RpdmVfZjAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAADvugAAWnQAAEVYX0FDUV9ncmFkX2RlbW8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAPGyAAAsdAAARVhfQUNRX2VuYWJsZV9wcmVfc2NhbgAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAmroAAP5zAABFWF9BQ1Ffc21hcnRzY291dF90eXBlAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAADGugAA0HMAAEVYX0FDUV9CMF9tYXAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAEu7AACicwAARVhfQUNRX0IxX21hcAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAALbsAAHRzAABFWF9QVl9yZWZvcm1hdF9tb2RlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAAAGuwAARnMAAEVYX1BST0NfZGl4b25faW1hZ2VfdHlwZXNfcmZlAAAAAAAEAAAABgAAAOO6AAAYcwAARVhfVElTX3JlZmVyZW5jZV90aXNzdWUAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAA7roAAP5yAABFWF9QUk9DX2ZjY19tb2RlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAAC7uwAA0HIAAEVYX1BST0NfZGVscmVjX2ZjY19tb2RlAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAIm7AACicgAARVhfUFJPQ19mY2NfdXNkZWZfbnJfY2hhbm5lbHMAAAAAAAEAAAABAAAAAAAAAHRyAABFWF9QUk9DX3BpeGVsX3dpbmRvdwAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAABEuwAARnIAAEVYX1BST0NfdXNkZWZfY29jYQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAJmwAAAYcgAARVhfUFJPQ19jb2NhX2FjcV9ucnMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAUAAAAAAAAAOpxAABFWF9QUk9DX2NvY2FfcmVjX25ycwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAABQAAAAAAAAACHIAAEVYX1BST0NfdXNkZWZfY29pbF9zdXJ2ZXkAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAAOwAAAmcgAARVhfUFJPQ19jb2lsX3N1cnZleV9hY3FfbnJzAAAAAAAAAAEAAAAUAAAAAAAAAPhxAABFWF9QUk9DX2NvaWxfc3VydmV5X3JlY19ucnMAAAAAAAAAAQAAABQAAAAAAAAAFnIAAEVYX1BST0NfQjBfcHJlX3NjYW5fYWNxX25ycwAAAAAAAAABAAAAFAAAAAAAAAA0cgAARVhfUFJPQ19CMF9wcmVfc2Nhbl9yZWNfbnJzAAAAAAAAAAEAAAAUAAAAAAAAAFJyAABFWF9QUk9DX3JlY29uc3RydWN0aW9uX21vZGUAAAAAAAAABAAAAAEAAACuuQAAcHIAAEVYX1BST0Nfc2F2ZV9yYXdfZGF0YQAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAANeuAABCcgAARVhfUFJPQ19hbmFseXNlX3dpdGhfSVFUAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAh7kAABRyAABFWF9QUk9DX3RvX2d5cm92aWV3AAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAABzrgAA5nEAAEVYX1BST0NfaGFyZGNvcHkAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAEGuAAC4cQAARVhfUFJPQ19yZWNvbl9maWx0ZXIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAe64AAIpxAABFWF9QUk9DX3VuaWZpY19maWx0ZXIAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAADdrQAAXHEAAEVYX1BST0NfZ2VvbWV0cnlfY29ycmVjdGlvbgAAAAAAAAAEAAAAAQAAAJ24AAAucQAARVhfUFJPQ19lbmFfdmlld2FibGVfcmF3X2RhdGEAAAAAAAQAAAABAAAAea0AAABxAABFWF9wZGZfc2VwZXJhdG9yAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAEAAAAAAAAA0nAAAEVYX2NvbmZsaWN0X3N1Z2dlc3Rpb24AAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAQAAAAAAAACkcAAAR0VYX0NPTlZfaWQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAADAAAAAAAAAHZwAABHRVhfQ09OVl9wcGRlX3VwZGF0ZQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAEAAAAAAAAAUHAAAEdFWF9DT05WX21hZGVfYnlfcGhpbGlwcwAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAH+sAAAicAAAR0VYX0NPTlZfYXBwbGllZF9jb252ZXJzaW9ucwAAAAAAAAEAAAAyAAAAAAAAAPRvAABHRVhfQ09OVl9iYXNlX3JlbGVhc2UAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAEAAAAAAAAAinAAAEVYX0dFT192b3hlbF9zaXplX2NvbnZfZG9uZQAAAAAAAAAEAAAAAQAAAOmrAABccAAARVhfUFJPQ19zY2FuX3BhdF9yZWZfaWQAAAAAAAAAAAAAAAEAAAABAAAAAAAAAC5wAABFWF9QUk9DX2NvY2FfcGF0aWVudF9yZWZfaWRzAAAAAAAAAQAAABQAAAAAAAAAAHAAAEVYX1BST0NfY29jYV9ucl9jaGFubmVscwAAAAAAAAAAAAABAAAAFAAAAAAAAAAecAAARVhfUFJPQ19jb2NhX25yX3N0YWNrcwAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAUAAAAAAAAADxwAABFWF9QUk9DX2NvY2FfZWRnZV9kaXN0X3BvcwAAAAAAAAAAAAAAABQAAAAAAAAAZpAAAEVYX1BST0NfY29jYV9lZGdlX2Rpc3RfbmVnAAAAAAAAAAAAAAAAFAAAAAAAAACEkAAARVhfUFJPQ19zZW5zZXJlZl9yZnNoX3J4X3NjbHMAAAAAAAAAAAAIAAAAAAAAAKKQAABFWF9QUk9DX3NlbnNlcmVmX3Jmc2hfcnhfcGgAAAAAAAAAAAAAAAgAAAAAAAAAkJAAAEVYX1BST0NfY29pbF9zdXJ2X3Jmc2hfcnhfc2NscwAAAAAAAAAACAAAAAAAAAB+kAAARVhfUFJPQ19jb2lsX3N1cnZfcmZzaF9yeF9waAAAAAAAAAAAAAAIAAAAAAAAAGyQAABFWF9QUk9DX3NlbnNlX3JlZl9xYmNfc3RhY2sAAAAAAAAAAQAAABQAAAAAAAAALm8AAEVYX1BST0Nfc2Vuc2VfcmVmX3N5bl9zdGFjawAAAAAAAAABAAAAFAAAAAAAAABMbwAARVhfUFJPQ19jb2lsX3N1cnZleV9wYXRfcmVmX2lkcwAAAAEAAAAUAAAAAAAAAGpvAABFWF9QUk9DX2NvaWxfc3VydmV5X25yX2NoYW5uZWxzAAAAAQAAABQAAAAAAAAAiG8AAEVYX1BST0NfY29pbF9zdXJ2ZXlfbnJfc3RhY2tzAAAAAAABAAAAFAAAAAAAAACmbwAARVhfUFJPQ19jb2lsX3N1cnZleV9xYmNfc3RhY2sAAAAAAAEAAAAUAAAAAAAAAMRvAABFWF9QUk9DX2NvaWxfc3VydmV5X3N5bl9zdGFjawAAAAAAAQAAABQAAAAAAAAA4m8AAEVYX0dFT19hdXRvX2NvaWxzX3NlbGVjdGVkAAAAAAAAAAAEAAAAFAAAAGWoAAAAcAAARVhfQ09JTF91aV91c2VfcmV2aWV3X21vZGUAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAM6gAAB5wAABFWF9QUk9DX0IwX3ByZV9zY2FuX3BhdF9yZWZfaWRzAAAAAQAAABQAAAAAAAAA8G8AAEVYX1BST0NfYjBfcHJlX3NjYW5faWQAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAwAAAAAAAAAOcAAARVhfUFJPQ19yZXFfYjBfcHJlX3NjYW5faWQAAAAAAAAAAAEAAAADAAAAAAAAAOhvAABFWF9QUk9DX3RpbWVfYjBfcHJlc2Nhbl9jaGVjawAAAAAAAQAAAAYAAAAAAAAAwm8AAElGX2luZm9fc2VwZXJhdG9yAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAQAAAAAAAACobwAASUZfc3RyX3RvdGFsX3NjYW5fdGltZQAAAAAAAAAAAAAAAQIAAAABAAAAAAAAAAuhAABJRl9hYnNvbHV0ZV9TTlIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAbI0AAElGX3JlbGF0aXZlX1NOUgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAQAAAAAAAAA+jQAASUZfYWN0X3JlcF90aW1lX2VjaG9fdGltZQAAAAAAAAAAAQIAAAABAAAAAAAAAMagAABJRl9hY3RfU0VfZWNob190aW1lAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAgAAAAEAAAAAAAAA5aAAAElGX21lYXNfbWF0cml4X3NpemUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAECAAAAAQAAAAAAAAAEoQAASUZfbWVhc192b3hlbF9zaXplAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQIAAAABAAAAAAAAACOhAABJRl9yZWNvbl92b3hlbF9zaXplAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAgAAAAEAAAAAAAAAQqEAAElGX3NjYW5fcGVyY2VudGFnZQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAQAAAAAAAAAWjAAASUZfaW5mb19wYWNrYWdlcwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQEAAAABAAAAAAAAALhtAABJRl9taW5fc2xpY2VfZ2FwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAEAAAAAAAAAtosAAElGX29wdGltYWxfc2xpY2VzAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEBAAAAAQAAAAAAAABYbQAASUZfbWF4X3NsaWNlcwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQEAAAABAAAAAAAAACptAABJRl93Zl9zaGlmdF9id19wZXJfcGl4X2VjaG8xAAAAAAABAgAAAAEAAAAAAAAAZ6AAAElGX2VjaG9fc3BhY2luZ19zaG90X2R1cgAAAAAAAAAAAAECAAAAAQAAAAAAAACGoAAASUZfcmVmb2Nfc3dlZXBfaW5mbwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQIAAAABAAAAAAAAAKWgAABJRl9taW5fcmVwX3RpbWVfZWNob190aW1lAAAAAAAAAAABAgAAAAEAAAAAAAAAxKAAAElGX3Nhcl9pbmZvX2xvY2FsAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAECAAAAAQAAAAAAAADjoAAASUZfc2FyX2x2bF93aG9sZV9ib2R5AAAAAAAAAAAAAAAAAQIAAAABAAAAAAAAAAKhAABJRl9zZWQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAgAAAAEAAAAAAAAAIaEAAElGX0IxX3Jtc19tdWx0aXRyYW5zbWl0AAAAAAAAAAAAAAECAAAAAQAAAAAAAABAoQAASUZfbWF4X0IxX3JtcwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQIAAAABAAAAAAAAAF+hAABJRl9wbnNfaW5mbwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAgAAAAEAAAAAAAAAfqEAAElGX3Buc19kYm1kdF9pbmZvAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAECAAAAAQAAAAAAAACdoQAASUZfc291bmRfcHJlc3N1cmVfbGV2ZWwAAAAAAAAAAAAAAQAAAAABAAAAAAAAAP6IAABJRl9ib2lsb2ZmX2RwZHQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAEAAAAAAAAA0IgAAElGX2JvaWxvZmZfZHBkdF9tYXgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAQAAAAAAAACiiAAASUZfYm9pbG9mZl9kcAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAABAAAAAAAAAHSIAABTZXBhAAAAAAAAAAAAAAAA//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAAQAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAkAEAACAEAAAAAAAAAQAAAAIAAAACAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAEAAAABAAAAyAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAWAAAADgAAAA4AAAAOAAAADgAAAA4AAAAOAAAADgAAAA4AAAAOAAAADgAAAA4AAAAOAAAADgAAAA4AAAAOAAAADgAAAA4AAAAOAAAADgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAABTZXBhAAAAAAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAUAAAACAAAAAQAAAAsAAAABAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAIAAAAEAAAABQAAAAAAAAADAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAEAAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIAAAABAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAMAAAAAAAAAAQAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAUAAAAAAAAAU2VwYQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAEAAAAAQAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAU2VwYQIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwAAAAEAAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwAAAAAAAAAAAAAACAAAAAIAAAAAAAAA6AMAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAAAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAAAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAAAAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAADAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACQAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAABgAAAAIAAAABAAAAAAAAAAcAAAAAAAAACAAAAAsAAAAEAAAACQAAAA0AAAD/////AwAAAAEAAAADAAAABAAAAAEAAAAAAAAA/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////xIAAAABAAAAAQAAAKrSxCIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAAAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAAAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADQBwAAAQAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAABTZXBhBAAAAAwAAAAYAAAAAABIQgAAIEMAAFxDAAAwQs3M9EHNzPRBzcz0Qc3M9EHNzPRBzcz0Qc3M9EHNzPRBzcz0Qc3M9EHNzPRBzcz0Qc3M9EHNzPRBzcz0Qc3M9EHNzPRBzcz0Qc3M9EHNzMw+RofpPgAAAEBVVVU+VVVVPgAAAEAAgAlDAAA0QgAANEKSQ69CAADAPwAAgD8AAMA/AAAAPwAAgD6amZk+AAAAQAAAAEAAAAAAmpmZPpqZmT6amZk+mpmZPpqZmT6amZk+mpmZPpqZmT6amZk+mpmZPpqZmT6amZk+mpmZPpqZmT6amZk+mpmZPpqZmT6amZk+mpmZPvPZdEEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAcqUWQwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACqpa3BAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA2QIz8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPgXgQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB6qmbAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAOpW+k7qVvpO6lb6TupW+k7qVvpO6lb6TupW+k7qVvpO6lb6TupW+k7qVvpO6lb6TupW+k7qVvpO6lb6TupW+k7qVvpO6lb6TupW+k7qVvpOH+UBQR/lgUEAALRCAABIQgAAoEIAANxCAADIQwAAYUQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgD8AAIA/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIA/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIA/AEAcRgBAHEYAQBxGAEAcRgBAHEYAQBxGAEAcRgBAHEYAQBxGAEAcRgBAHEYAQBxGAEAcRgBAHEYAQBxGAEAcRgBAHEYAQBxGAEAcRgBAHEYAQBzGAEAcxgBAHMYAQBzGAEAcxgBAHMYAQBzGAEAcxgBAHMYAQBzGAEAcxgBAHMYAQBzGAEAcxgBAHMYAQBzGAEAcxgBAHMYAQBzGAEAcxgAAgD8AAIA/AACAPwAAgD8AAIA/AACAPwAAgD8AAIA/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIA/AACAPwAAgD8AAIA/AACAPwAAgD8AAIA/AACAPwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA50iKPi4moT77Qa9CAAAAQOKAiUHamylB35spQVAIxD9TRU5TRV9TTUFMTF9FWFRSXzhfQUNJAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAvU0NDLkNvbm5OSUMwL0ROQU5JQ0hVQi5Db25uUlgvU0JNLkRDQzEvQUNJXzE2Lk9EVQBDAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABTRU5TRV9TTUFMTF9FWFRSXzhfQUNJLkNvbXBsZXRlAFRJT05fUl9BAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB1c2VyX2RlZmluZWQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwODo0MC4xAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA3MTEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAxNgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA0MDAgeCA0ODIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwLjQwIC8gMC40NiAvIDIuMDAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwLjIxIC8gMC4yMSAvIDIuMDAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwLjU3MCAvIDc2Mi4yAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA4LjEgLyA1NwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAxNiAvIDEyIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA3MTEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA8ICA1NiAlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA8IDEuOCBXL2tnIC8gbm9ybWFsAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA8IDAuOSBrSi9rZwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA1NCAlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAxLjcyIHVUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA2MyAlIC8gbm9ybWFsAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAzOS41IFQvcwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABIMSxQMzEsQzEzLE5BMjMsRjE5LFgsSEUzLFhFMTI5LExJNyxPMTcAQVVUTyxVU0VSX0RFRgBDTEVBUixCVF9DTEVBUixTWU4sQ0xBU19TWU4sV0VBSyxTVFJPTkcsVU5JRk9STQBMUixSTCxBUCxQQSxGSCxIRgBSTCxBUCxGSABOTyxVU0VSX0RFRixSRVNULFpPT00ATk8sWUVTAE5PTkUsUkVHVUxBUixJUlJFR1VMQVIsSFlCUklELFNQSVJBTABVTklGT1JNLFBERl9EUklWRU4sQ09OVF9WQVJJQUJMRSxTVEVQX1ZBUklBQkxFAE5PLFVTRVJfREVGLEFVVE8ATk8sV0VBSyxNRURJVU0sU1RST05HLERFRkFVTFQsV0VBS19QVVJFX0VMTCxNRURJVU1fUFVSRV9FTEwATk9ORSxTT1MsRVNQSVJJVABEMixENCxDRFRXMTAATk8sQ0FSRF9QSEFTRSxEWU5fU0NBTgBQQVJfU1RBQ0ssUkFEX1NUQUNLLFZPTFVNRSxTTEFCLENZTF9WT0xVTUUsRVhDTF9WT0xVTUUsRVhDTF9DWUxfVk9MVU1FLE9SVEhfU1RBQ0sAREVGQVVMVCxNSU5JTVVNLFVTRVJfREVGLE1BWElNVU0AVFJBTlNWRVJTQUwsU0FHSVRUQUwsQ09ST05BTABBUCxMUixGSABSLEwsQSxQLEYsSABERUZBVUxULEFTQ0VORCxERVNDRU5ELFVTRVJfREVGLENFTlRSQUwsUkVWX0NFTlRSQUwsSU5URVJMRUFWRUQATk8sTUFSUyxTRU1BQyxNQVZSSUMATk9ORSxBQ1RJVkVfQ09JTCxGSUVMRF9GT0NVU19DT0lMAEhFQURfRklSU1QsRkVFVF9GSVJTVABTVVBJTkUsUFJPTkUsTEVGVF9ERUNVQixSSUdIVF9ERUNVQgBJTUFHSU5HLFNQRUNUUk8AMkQsM0QsTVMsTTJELFNWLDFEAFNFLElSLE1JWEVELEZGRSxFQ0hPLEZJRABDQVJURVNJQU4sUkFESUFMLFNQSVJBTCxQUk9QRUxMRVIATk8sVFNFLFRGRSxFUEksR1JBU0UsVEZFX0VQSSxUU0kATVNILFNTSCxERUZBVUxUAE5PVF9VU0VEMSxTSE9SVCxTSE9SVEVTVCxVU0VSX0RFRixOT1RfVVNFRDMsSU5QSEFTRSxPVVRQSEFTRQBISUdIX0xPVyxMT1dfSElHSCxMSU5FQVIsUkVWX0xJTkVBUixTV0VFUCxPUFRfQ0VOVFJJQyxPUFRfUkVWX0NFTlRSSUMsT1BUX01JTl9DRU5UUklDLFNXRUVQXzIsU1dFRVBfNCxVTkRFRixGTEVYLFJBRElBTCxTUElSQUwsVklTVEEATk8sWUVTLEFOVEkATk8sWUVTLFVMVFJBAERFRkFVTFQsVEhST1VHSF9QTEFORSxJTl9QTEFORQBOTyxZRVMsVElTU19TUEVDLFBTUyxQU1NfRkFTVABNQU5VQUwsREVGQVVMVCxTSE9SVEVTVCxVU0VSX0RFRixMT05HRVNULEJFVFdFRU4ATk8sWUVTLERFRkFVTFQATk8sQVVUTyxWT0xVTUUsU01BUlQsUVVBRFJBVFVSRSxUT09MLEFTX1NDQU4sVVNFUl9ERUYsVVNFUl9QTEFOTkVEAERFRkFVTFQsQVVUTyxWT0xVTUUsSE9TX0FVVE8sSE9TX1ZPTFVNRSxGSUQsSVRfU1BFQ1RSTyxJVF9TUEVDVFJPX1ZPTCxOTyxNQU5VQUwsU0hJTVRPT0wsSUJTX0FVVE8sSUJTX1ZPTFVNRSxJQlNfU01BUlQATk8sWUVTLEFVVE8sUkVTRVQATk8sQVVUT19CT1gsQVVUT19FTExJUFNPSUQsTUFOVUFMAE5PLEFVVE8sU1RPUkUsUkVMT0FEAE5PLFlFUyxRVUFOVABOTyxTUElSLFNQQUlSLFBST1NFVABOT05FLFlFUyxJTVBST1ZFRCxRSVIsU0ZRSVIsTVNERQBOTyxPTl9SRVMsT0ZGX1JFUyxPRkZfUkVTX01VTFRJX1BVTFNFAE5PLERXSSxEVEkATk9ORSxDQVJESUFDX05BVElWRSxDQVJESUFDX0VOSEFOQ0VELENBUkRJQUNfVVNSX0RFRixNU0sAQUxMLExFRlQsUklHSFQsQk9USABISUdILE1PREVSQVRFLExPVyxVTFRSQV9MT1csVVNFUl9ERUZJTkVEAEhJR0gsTU9ERVJBVEUsTE9XLFVTRVJfREVGAFJFR1VMQVIsREVGQVVMVCxVU0VSX0RFRixGVUxMX0NPTlRST0wsTUFYSU1VTSxFTkhBTkNFRCxFTkhBTkNFRF9NQVgATk8sWUVTLFVTRVJfREVGLENPTUZPUlRPTkUATk8sVFJJRyxHQVRFLFJFVFJPAE5PLFRSSUcsSE9MRCxQRUFSLEdBVEUAT0ZGLEdBVEUsVFJBQ0ssR0FfQU5EX1RSLFRSSUdHRVIsVFJJR0dFUl9BTkRfVFIATk8sWUVTLE9CU09MRVRFLEZJUlNUX0VDSE8sU0VDT05EX0VDSE8sQk9USF9FQ0hPRVMsQUxMX0VDSE9FUyxBTlRJAERFRkFVTFQsRVFVSSxNSU5JTUFMAFJFQUwsSU1BR0lOQVJZLE1PRFVMVVMsUEhBU0UsTk8AUkwsQVAsRkgsUkxfQVAsUkxfRkgsQVBfRkgsUkxfQVBfRkgATk8sSU5ESVZJRFVBTCxCTE9DSwBOTyxGQUlSLFRJTFQsQ0FTTCxTVEFSLHBDQVNMLFRJTUVTTElQLENJTkVNQQBTS0lQLEFVVE8sRlVMTCxPTkxZAE5PLEFVVE8sU0VMRUNUAE5PLFNFTlNFX1JFRl9DTEFTU0lDLFNFTlNFX1JFRl9GQVNULENPSUxTVVJWRVksQ09JTFNVUlZFWV9GQVNULFNFTlNFX1JFRl9IWUJSSUQsU0VOU0VfUkVGX1RTRQBOT05FLEJSQUlOLEtORUUsQk9USF9LTkVFUyxDX1NQSU5FLFRfU1BJTkUsTF9TUElORSxUT1RBTF9TUElORSxTSE9VTERFUixBTktMRSxCT1RIX0FOS0xFUyxXUklTVCxCUkVBU1RTLEJSQUlOX0FOR0lPLENBUkRJQUNfR0xPQkFMLENBUkRJQUNfTE9DQUwsSElQLEJPVEhfSElQUyxBQkRPTUVOLFBFTFZJUyxSRVNFQVJDSABOTyxZRVMsQ0FMLFBSRV9TQ0FOAE5PLFlFUyxDQUwATk8sTUlQLE1QUixGU1IATk8sV0FURVIsRkFULElQLE9QLEIwLEVSUk9SLE1BU0ssRkYsVDJTVEFSLFIyU1RBUixTT1VSQ0UsTUFYAEdSRVlfTUFUVEVSLFdISVRFX01BVFRFUixDU0YsU0tFTEVUQUxfTVVTQ0xFLFZFUlRFQlJBTF9NQVJST1csQk9ORV9NQVJST1csRkFULExVTkcsQkxPT0QsRElTSyxMSVZFUixQQU5DUkVBUyxLSURORVksU1BMRUVOLFZJVFJFT1VTX0hVTU9SLEZFTUFMRV9QRUxWSVMsTUFMRV9QRUxWSVMsQ0FSRElBQ19NVVNDTEUsQlJFQVNULFNJTElDT05FLFBIQU5UT01fRkxVSUQsU1BBUkU0LFNQQVJFNSxVU0VSX0RFRixHQURPMTUwLEdBRE8xMDAsR0FETzUwAE5PTkUsREVGQVVMVCxISUdILFVTRVJfREVGSU5FRABOTyxERUZBVUxULFNPRlQsSU5URVJNRURJQVRFLEhBUkQsVkVSWV9IQVJEAFBBUkFMTEVMLERFTEFZRUQsT05fVEhFX0ZMWSxEWU5fU0NBTixSRUFMX1RJTUUsUkVBTF9USU1FX0RZTgBOTyxZRVMsWUVTX0xPQUQATk9ORSwyRCwzRCxERUZBVUxUAA== Upper Extremities Hand_Wrist Coronal T1W_SPIR.Protocol UEsDBBQAAAAIAIhOhD7pilr3nwQAABUKAAAJAG8AaW5kZXguaHRtU0RaAJgAAAAACACIn/mTY2RgaRFhYGAwYIAAHyBmZAUzWUWBxK7tnw7vV8rT2BJ71/kTM245RiYGBiagbmaQrIAEw39GeQaQGEitApBQALEFRCDijBBxIRxqFYFsAFVUDQAHsHiZTXZ9jlB2fY5QpVZta9xGEP6cQP/DVIHSgO8twcF17g6S4Gv8oY2xrwmFQtmTRqdNVrvK7ursS+h/7zMryT7jQmlj+yytZuaZmWdedPMq1mb53eN5xarA9dG85qioirEZ8edW7xbZG2cj2zha7xvOKO9OiyzyTZyI9UvKK+UDx4UObnRycvzTaJbdQVlV8yJTbaycPzD/5ZIuvCvaPNKrpjE6V1E7+8Buy5a9ivdMYRffsmko/Su1Yco9J6VkbrT9RJ7NIgtxbzhUzDGjiPD7qPMQMqo8l4tsPP7j9i9pz8Yi/f843w7yjQjfYn7fVqzTE1r/fnF2oC24j9SpyqPeMX3NnXH+lJ6sVlP8/NUJK7djfyd782Y6ff68l6WQbkVitFr1op0OOnLxj9KNK/b0daPyT1vvWluMBp0il9+XVKJDTumkid3tqFS1NvtTes++UFYd0SuvlTmSvtlxRMsdUVA2jAJ7XfY2QX/hhJFcRrVB+l8fSuaTxExiSY7fj0Z0bgEUKVacmpdcme4btKtDqFSxZ4KijFvUEdbr2Yc/ry7OL+eT7gzBpB9E3Eq+3V0/DU+ia0Sn0DtSRm/tIvN6W8Wu0Kor4pOoG1qudRPmE7WkQ4m2JS3PbelEIr4A1Dn4r+FvDkLf9CTMK7/soX5OU2uo4JB73chk04Sc5RFKj7b48XK9mj0dwHS9peDzRTZgjj8224w2zhfsF9k0o2tdxGqRzZ6doFNZUu4PPQuGS/T0rj+BJWFk/hpBjq6TOjoqtn7jKDTaEucV7rDe2OYM8FjhOedRQi5VpNA2jecQEPZ4/vpymT6T10Km5O4pN6wQmTImOeoSH4oElpd3xUDFwJaQfipU9cw/xBDazm4agz5NdIH9RnkARvaBlC2oxIprEVZi79nA3uOrWqFqgQ0SIB2oDZKsI7eJCrk6sF8jr6tfL9HgPpW0U4ba6t37uwTP0+XD6ormk/MlkLDSBahWN7pu62R9gDbYXVW6rrXdiu8accoe3h8R4LDzXYD0Fg9M5xXcOnvg9J3X2Opd0kkzV5Y2LC8Vu4Vy6V2N3e+dhV+EE9RWx6jMuLdfOQNEWTaF9khLcATGc438A63eHqa4vhQZ8OM1s6UX02ni9sXxlOow6JwlgEFndpxUnh0PGvgc9PvtbOrmQdllCv+97KJFP9BbbWMglAyJF0YYPWgAqfnzoebrStgUnuTa6m5LSX3kHelViMQWKDnoC7EttDQNuqTybutVU+2fDnl8qJBgG8QZEt8502LwpWZCwBHlCtm0xuypcdjLQm3qHynqxt3Ad17hCUZGx+Q7Ma4CGZQIISntR1GH0DIhLNtBJAXgBY2oU21eGUPXXkvYN6qGHIsGlUYTFNgZhEFGcCXeW3jZ+xBlFCW+ZPtbQOaGb3RHgSlSKwgXaNStJNbvseRgTOuqU+taJlTu2grn9zZd34Gq+NiG2E3TF/YYqT59XXRbw7WRZF5dvU+xnCH6BmHoMlXHindFaUX3+aWRqg4CBTT2EDp7hk7s8WWbpUBBAwps3eCE4DA5Fy3M7mDQeRgkKJmDJczu8hQY5oKLu1m47WT0Z/eimU/6L4N/A1BLAwQUAAAACACIToQ+I98/4W0BAAB0AgAADQBvAFQxV19TUElSLjFydGZTRFoAmAAAAAAIAIif+ZNjZGBpEWFgYDBggAAfIGZkBTNZRYHEru2fDu9XytPYEnvX+RMzbjlGJgYGJqBuZpCsgATDf0Z5BpAYSK0CkFAAsQVEIOKMEHEhHGoVgWwAVVQNAAeweJlNdn2OUHZ9jlBVkc9u2zAMh3cesHfgAwyB7C7ZIaceFvTUAs2wXXiRZckhpj8BRTcbgr77KCNpmwtlwB8//iidkSV0GAYaqaLNlZbijlPXr3scfQim1Wjz1Jm7uzOGkkWGqB8GQ6aIwR0sVy8G7pls3L6+fvl8RldiYeVgi+xHgxN7nw0OcfZmqwS+kD/9oTx+w9l1eLQ8YhTWE6vtjcEa++8brWmO0qFrIWtvQDuVgX2yLFB99E6AKszVjyAFyiCWMpSjULIR9o/PEAqDHPwFVmz39Gt10dzMpav8cvze7QHJNL2u1+zJ/qU0p0X5ccRt3/5AKVGeWmOyebRS+N9XVYGdpVT9+6Y9kbiDRir5GugtxBOTz2KFSoaFdzbD4EFvO0/aErgkcIVL1hCardqJRGxcwbtqV6K6XzzDSKzLN1dTsU96SxV2D6vb6Nrz87kROklO+mKwMQZ0B9isDaT6AfuxmK5Yt16ofq3Q+w6NuB2gL//pP1BLAwQUAAAACACIToQ+ZahT49kBAABLAwAADQBvAFQxV19TUElSLjJydGZTRFoAmAAAAAAIAIif+ZNjZGBpEWFgYDBggAAfIGZkBTNZRYHEru2fDu9XytPYEnvX+RMzbjlGJgYGJqBuZpCsgATDf0Z5BpAYSK0CkFAAsQVEIOKMEHEhHGoVgWwAVVQNAAeweJlNdn2OUHZ9jlBtUjuT1DAMpmaG/6ASZmDHu8ej2OoKaGl4NG6UWI4Fjh1seR/c3H9HScjdHENjZRz5e0l3tojfW9+x42oxVV6Ofhr2h3cH68h7M58R07A3Nzd31uck0kX9MNYnjtb3AUslMXBbGOPx/v7F8zvb55iL9sHRFnLGDoUoGdvFRuaoHfbEdP7Jyb21rd/bCYuzUYpW28+C6sHAl8AVao8J5tpYsIsEPhfoVUTBKkApYOrJQZXmmCq8xCKh5KHgFK6vQIkUcivfAyVoldMAluGUYxsJauDRsoHX0GMh32K8wpQrC+cEEtYG6PJFJfRBb1CAZZGAnCpghcgiqgy5vBGutRGourRCLA2KV1nF7zYlTwxXPBhjazx8eK/n2KLs4TZGOBeeLV5wVJCioBk6ApcTge3UgCcS8Fyq2M7MFnbL9Uax3n2tGlmkC6/ZRZdPVJYQecRhjiL7xebCttPQ1zZY+mrIZ41/DWIqWbIOFuaRqBJ0P1oVDV+F/aaSYQuMncKxhNwEMKHk8frg/KPamVQK+2W0aVaAUHgI8tew7tIC8yBW4elXwwh7YzaOSH4Vq7nodqS8EYGSLgLmrk+fv20PVobtjw4660t99uh1hiFy5P47pX9W6WnRhX72B1BLAwQUAAAACACIToQ+u9Gxn4AAAACaAAAADQBvAFQxV19TUElSLjNydGZTRFoAmAAAAAAIAIif+ZNjZGBpEWFgYDBggAAfIGZkBTNZRYHEru2fDu9XytPYEnvX+RMzbjlGJgYGJqBuZpCsgATDf0Z5BpAYSK0CkFAAsQVEIOKMEHEhHGoVgWwAVVQNAAeweJlNdn2OUHZ9jlAdjjEOwjAQBKmR+IOfcE6gSsU/tnHsu2BhOdHFCUWUv3PQjFa7U+wBbeIR6pr/iMvku0eHxCL0Ywl18tT3B2SurY3FAkFqLpD4CrpyI/fUHMpwnrfrgTiXWc1zA5QTYVLmShjLxjSYgT3z551rumOLHkvQhGgXZO3I2WyFM+3yBVBLAwQUAAAACACIToQ+NWDnx2SBAABJgwAADABvAFQxV19TUElSLmpwZ1NEWgCYAAAAAAgAiJ/5k2NkYGkRYWBgMGCAAB8gZmQFM1lFgcSu7Z8O71fK09gSe9f5EzNuOUYmBgYmoG5mkKyABMN/RnkGkBhIrQKQUACxBUQg4owQcSEcahWBbABVVA0AB7B4mU12fY5Qdn2OUKS9BVBb4fc2GIq7uztFC0Va3LUUdysuIVBBQpFAcbcCBYq7OxSX4FLcQpFAoThJCzRFwvL7/vvf/fabndmd3Zs5cye577z3nPee9zzPk2sPaw87ADJtdS11AAYGAIDx+AE8bABUHr/9/1v+08n/3z4wHgYA5Hj/8QkTgwPwhBwDkxzjYRjA+ugn9n81APzvC8YTTCxsHFw8fALCxwZtZIAnGJiYT7AwsbGxsB63Bj9uB2CRY1OwiyrhUBrY43K8oxILSy3C41RuGqQ2nEdwPXd4/wmfgIaWjp6Bm4eX7ym/uISk1IuX0iqqauoamlraRsYmpmbmFpaOTs4urm7uHh98fP38wQEfwyMio6JjYuPS0j9nZGZ9yc4pLiktK6+orKpubmlta+/41tk1BB0eGR0bn5hcWFxaXlldW4fBd/d+7h/8Ojw6Rv7+c3l1/Rf17+Y/cf0nzv9e/m/jIn+M6wkWFiYW7n/iwnji/58G5FjY7KI4FEoGuPbvKDnEwvColFOLmgbxOZ8bIqgd3s8T0HCJw7mR/wntf0T2/y6wT/+fIvs/Avs/44IBiDAxHg8eJjlAAYAmPiyOA/D9P1ibs1RqAEhy3On3QWK7NaRK4Rlrjyxc3d9rEKZ+yvRmg0bn7YGOMV0ahH9y7l/CqoNsQAI9TMqYjeb7rgolnvPb3OYar1WTb1YmTTz4eJBLrXqbsMUB4t75gr9KXFrMyvuxAp8SsDQV+XWAXVeFUXLH79o8GW9VGvVSMz5PdNm+FPgbZjOp3x4MGmNbxJK6BgmaIax3WOWfEtcUZRO8UFUe8jEbpXqLb0FFpBOriE1l8GjG83KDOHSWDlybX4pd2X9/8xyNPphMzg3/nQSmwiCmruDuIbNWXK330z7/a3pta5brWUFUxXLthBXNqAIofErw/dmowmmvyj0uTXPT0qjnE8DBIe7v2UyypnHI5yhA+BLGDEC/uDTtqYOrBfnn0UFWzkgXrEoup6BBHXasaH0LLaYlH4CBGtX/adr4hvRapoYEjVxkSuNsSUq4KRpsi2sl2dZ3CTOdnEmi+0HTOsI64QyVCmyEPCFHGwlzWD7GVZTadpPKqu/o7QQ7CcKCxibWU7/95MMOZQ95T0hXCSiO4/vfzX+W8wFA2d3RLdPNOtwiKv8z/dgNo6208ajgTUDOtXfH+RMZtXYZ0d8/e0pPN/JQzukhkgUCLy1n6moO83yCSVQEpKfuK5o585o8u9RAnQ4K4NcHQw2ceZtumDRxT8dNbHTqr4jK0t/ZHOMJdkcLfHPyYkr4qY8JbEIcZP4+6tqqaee8DnRpb3X99tvctm9MsdIk06g1SjW4evqbINUzL+le21GobjMqABjoW6oXUAvs6iu+wUJ6sUkmpNRNvClz4hARb1FhBH1mw7ZI4sOcqmdwzYbtPPtytsWMBRqqtC40GZukZeUbH/z1stIDXeIrX+TvW6nDpHUdu9bUHrvbRtpqz2E6YdCIQ/BzXGP6n4OuBpb8x7EntBYVncZGnKV+EdgDgucaFwal55p4KMwPoYr8xvPPjL/SmdrMhzJ3HJDmKYAlU3C0CNOTv1T/rJF9r4oPCNUkejZAgUkUNXjFmGGFmxD6MczqpqzVtAOyPuUoUbao4uz9NGcvTOp8qlPTuCQggverlHTp8T7O/k/MgjoQzaml7eioX+sfBR8RR1cLkBT57dJGylvF72YJmN/43i7bN3bmu7OpDs8PuYq2q3gSNCRhwDasRUlb2YgPqGDveDKCclxKXEOuM/+eAMWmQcJLcj23SkPaZebUE8ST+YpylZiwU1kByRL7mryXbEji6f2G5EhvUFJWNYxuebT+8PV+sl2sfnQStbsp33Scjew3LniQYymx5LZG2qKB1DM1z7W25zhZukJczoqY2KpJ0AzP1jgrjOGNQDtS862yHx9XsndpNnfpYFsTrdm+/ZdCFn3olCneNDu3N8jayltHc9NnUvAuBQwwwwNgVy4rIUjlelFoJb7maPZdjVUXBktZbWtK4xu652DwD/7kL9ifIwJIFpYw/lSLtsemqfd+2nmRw3cd5qX9me+3GrvhcI+TFxSj7TVdlRGW36ygLoes5+SGKkbsN0iXjgaZoYWigxZuaBIkqvuC2h2mm9ldc7RKKDFadl0Rp/t6ae+19Ofz5iZyQFlG6lSE6eTkMZeLSeosfQD2cmsspaKQs3nmgmZxDm+aH9Hk6QSm1zsB4ZVxXxd9qSY2fRxnao6OrB6qxL+jtAcy7V6w48NxqGd8KB7XnhBT3PupV4AUTaxIegcMdnXlnzfE0zXpo5rMmoVY/z3pGswQ0WENPUqc1u7XHX7t57Hu7r/QF8Z9y+2aNHJ0XzLw39D/hJ0jxxOqvvGp/T7xja1ns0has3TLNDoi96VgsZAW1tvW+5tVeU97n3AnVObxEd1Zjj8EJC7x8G/PpGdIWbzsfCJAZR3Bwq1sQkB3187/wkS3CRBUVAx+P6pAPVsCBJFe51e5rLRLJj4RO6pv5mPd0GE9z9TjYHNKzZ5gQwypJvxrryu0dtviKVDqVAEK1R0PqBdKhorV1j1bp/N5N4etuBP5T+vFvRMieSjYHFyPf/FmkXtROEiv2uI+AdZ1TPuFWxXqqcxFbwoqM8F7X1uoromKHpMn60P8GhWh1PpwnSFPv6TarvuhYtw8hdV9BfK++cULjE11KU2A2qsowL+fYH+DjtzA0XjStaQqd9935NLBZ5/SiIbUcTFWzwvV374fHq7mrg92IKZK+9eESa/v4MJhRqSII7HRNjAhFDUZyR2K7R88WHJH04GUz7WvtgT7m3RE/fQo2LBlR+w9AIYMu6w/4k7cd8N/H2cjliZD3i5yVX9L4Vnmf8EaY0d8JwfftDOM03IOt/39+Vj9JxsNrLzzgP98PpQoluUfI2D8iwg747wxIKhZydAkzNRQ5SkWmdIgFosS7idStpWEHN1TP0MPojiQQ5dkMsc3hV7s0H+vSVb4Bt9jMpeewfCZc1TgNVOMzPIg2wPSpuEzoLN7qdzV/XVJ9Rj50PgJxc5prHIl77tYgzS1eK8HQLSsO2jni/CdVHDFA8D9EFZW3V7OFYEZzJtz8GKpBTtd64VQL1ZapqDRL8NQzLESvvo6DnoypmbcNXOSjesmwFdXTC6nJ6VRNB9H2oQ6Bv4WdOd631jAvtFsLDWTijLbuce2cByIKXcVuKcro1R2rfIkTnvs/HdqEi0HnToXJGyeWPhsClg6sVGtYlVXKHuCTO17ngmfRqd3heBO3lTlLO66QpkdtnaRgoIXJC0MFscfCw2313n14uRm2IcZsdRKzIx+U+NzA4L+MudGCx4Ocz5p/07kb/Y0ffjtE+unmH/TnqgCe1MmHZ0blJGvc+ZRrHDfn5QTvkLXBbvm+AkTPOuUwxTV7vMcUc6pNAeK4xum1l1j37BNb6T3rkHLPaS+hKhClJzLqo+Nw4kGTQgvSEXLjGDgiGTfVCqlNgF5bqz0DZ/ZyXcUktyDsVOKGINu8uoh5cOda9xtGXUVzK0CpZa4lyAdRDk3NEls3UFKXrlLnw263b+41r5h5dQqtYkFCRXF/Ni0UWU9vZ7uoKgSIyvKJNvAWYjz/xpL8yqlSMspU0o/QDLdajzr+auRupDJB4B3BO9E6/Agj7yXRSYNhl5mbS2hvJwxinEoSzqyR1pvuO7JwtYv9ZybXybLmgs2bYbHUDVpTfKpUjJEJ4WOgGr1BMufXntGS14ofcMVYYznncWOCFlvXVssp84q/lLD0hTj8Hx5tzcGzhNOogkMI6K31U9j+FNIuRDXsQ0nfRwLrcH833dBdtY9VkDGD4RPe3JcZVL1I8wMBzveVJcI+4+avb/pGO2e4YEO/5XHQGyVlB+zMCNG8nPLIG6HYZAW7ysQDydNUw3e0FhvqfM3gmqLzzzDuDNDwVm3QneC6WqI7dECFg8G8GqQWSmYctgUQnx6WXOwnKVm80aLpaPGrZHNSZ79E89bpnO35anCRKbUf7Nl7lK0Wco/bK2sy4v1jwn0coOpQJIHMlymPsvGtcOqOiLZUe7OsXlzGMKCF54UN2vHK02E3cEvpjmXsDfLSxPSPrt8Vn/XBgmm/fK2E8L+1XFyojEKPXn9/eAF/eyXMoYXK6egd41dpbZeVp65xS+4vhGFxa0W2bqBPIWy9NHQxqShG12Cq0KDrpH4IaqU6el/6QDUV0nZMSIdkQuW1ShZzD1v1vXjm4JP4tuUQL4ORWCHZGN8sMyr2JLEkmCghSOToQZdygT/S6aUW4ufFl8xv49/S3shPs8cPy1Mc03Kj4HOZ+AhCNtVs6kmT5+yp5jpYd7maNlc9jnT3jpfIGwKxClhTzv+1+D3TTqV9JmD+u7rYfPviMkiuykzjjfByfoo7r06edjqMAs3KnhPiHPoutN4RZyZPkgLXhRqNwPyhv55Yfphf3z/y2Q3N4+akzORjYjZskOHdDVPG/yE2WnLetMmmW/alp2GFSJapLnvwqHxMjWc7AHACQhIKnO76SvhXv6yYsMgJLlmzUiKylJvoWQ5nJcstWQn70gppQY4xQ5HNIhwvccRLXVw+GUQawfUqmiKjW9xf4XL65FY+uQDVwDgmcSld4S41Yw6F5K5L8PXPbDcRsP5uoUpk7/5pNsK+gBAJIVqpjs2EoyEOFSGleFI1nqzBgnakFovfJp2jrfuHTm4NE1/vcxt4vmSnPwBgHf9e4PLe4tKv8gRGxtgNN+jI9yxs6mi2hl2dn4pZKtHx+yyNf6ChqRCsfPVaOdcHiHneTrJLjfetze4EISCwVJtG2msLVWBbttyfZsCydqJqHJHhfZ6DThYNYdLC9/k7cj5M8mOib6nfhlvEuEfJc6WpNFNFWDLoS2LNsbylu/M7AwGWxIxLG/e0SS/THzv5OTU8fu77GzKx+SBdcflPh7NFg3qVhUoLG6COSPtGPP1wmTL8ZYXidQAociX418U53rcmzmhL8/8DduCbS+MQCp6qxKMlZc1ZxxHFqzajRqY03pk4UzubdrN2SoRpgYHne8x34mhPhLShyKFruoyC5j3708zu5zHfZdo/3pQajyRSnjqpEnWPO6Q7P9lvhFPZpvVHeYSH1ABUyRTXMkpWd9YL47HFx9dyXNMtnRnN3qZwb2Wz0NUwznUrEUVxYZb4KEb8F44c569Mw0iCk8SME6yOz3cLI+naBFQrUBHtv7RFovlTjJJNAh9YZFSN9zUkxs3fbjQd675vo4To7dzP5dxo16KpRbWZ+H97PGYqLU1m7kLsXt6ApirabljuVKKlLzfLaCZUEmwoe2RdPcOii3NFbFD0yLx0d4lrVisGZIwPhGvPubfxS5YxaK/V/FJfurxLuN+PiM0l6gvc327p/8tdl80etx8wOY0temttTxH8JopKZv/GyJpvuJQgv/Yvfh9bFHvUtC7mvvmXWZKm6XWd/auHivOttBX+qVAaX57eTs80dToyDnZgZTDer+zu6mGOda1P8P+15YJ/U69gRXf5nv0aFq4VkHlveFf4DZcWnUyNfyvZnpKngeAVUmKFT9j3HIjZAZutmN6zCpzrdx4pN30qHBWqOrzKt1hnFBOoDTpBe4dly37j7RdJg6+tWmDn8R2n2ltiRZ9FWACwx1otmTDpTpQkNpuYCIDkPXs8+fjmtoLseJIX8T5gZuLBeXH+lOBKIfZ247bp5IZzkXgTi9vraVL1ify3XXgT/cDTj7zyuCwEl8MrrfGd+uM5p9mCWc6+9l6hEq2T9DyqHBf+IydYYHFqm+imWZT59PEFx6WhHlvKTb+knZ23rU7lI6+0o473mEpcQwsuuNFoIsCK46GVoaZDVoDRUiriRUUly3Z6ZRKwvhRiYyhnzTSPKtJn+ZIbv9rqUOlm6zKKlWjko2+6vnkdB0zRO4e4czazRuUsJ3NPWejgMuWO73r4fsN/deNezI7CglnCMlAJCuutua+gO3+vX1ujeSpd043XBa/XqUwSnz3GRN+9b5c90BzOEqSyWutICmEY1GClBQVPyxFmwOKa8+qJWa1Wu1b+9aiqlj6L0QpeVpwigvyHNBSLO8Ie5RmZ7KMNR6UsK0189a/ZOvHDPtbJQe65YWbNZM5zgtRpC0Hxr5rFU+fJciIv6V/eSagSyrR5dHk0X4jsXmzsaXH/c3m6RVACU8iWfRzeCxWoM2P0HoXp0x1vVcLzsu+iUADacHfGx5PJvVOb7fbX6kXUsuD3CeIOXFNbLqZVQ3UI11AlVZV4QPyykoBweCV65vyyr/JvsH+91X2JbR+RpJtJV6empM2GYaSWg6GCaeFeAOy5SsLE0WZdqcC+6RMflJZIRxKkKaJ38s+nsoLGmKCBV2QLTZY4ji7USWECGa9sfavCQY7HLo1Sdv6vfD3/RbtXJoqppoq+Uiz6tuF0OkRF5JBQsHezBJ4/Mk2+WCRitsWZ/6JNCiyIqKtIsHNljsBfmnjGTE4kWiMY/bPuiRBg2n5KOcB8IlldSCz6TgFSLZ99FG+IWD3XnnJDZYcXbJMEDVHlMvl+fxt7YYj32/qxF11M0USqWu/3mVZFYm/0KO2p210QnVbfzQXLHTcO+be6p+Bp0BiUtMDhfpF9IOwvRgkTmrp2DtgmaX1iaSUXwfHyrXAsK6U+ZyZ8g+Ci615VEz9gjqFpInBUxfwX9PV05rgSgvwwvF3QsLu7CtOe4cFxSTsFIdd3lVG/vlD4s9at058A4o2ciqjIWIIjdjkmCDMXQj2cdevGPGptnbUuz0I3kSs+Dq+0wMgQsrCqC0pdI2RA59rvh3R1E44hxt2aIuxfJVnujJ0vvZjDZZnpL4gaMtM+yrwzMAB5KayXyLIpT31rTaeK9oBwRm8PDML11UwzvC8rGO0kKr6mEnb5Zybp2fcvMyWyrmi0pDLP/4kgqsrwoISb/JVaLC6jw3LKiiphr9tvO2WemT/oJ3R8DMqfFZtVZzXjN+8SV+nUUOmOPi77Oi/cwPi8KOcWn+BZ109S5cynUINCTnFQQeGvpvgWhBvbpMKtc+awbrtM+0U0iqIg16CLRHqKbJDff7OpH7z8AFA0vP2Au5NCSTbuu+H9pEvXdkzGZxwqSc/APBpoxPcupd/psYNuWCCP9hph8yzIl7nEtsNy7MhFQZ6LTfUgLquqj3LPdRV3cnE5sSgcW9aN4bj8cigF+cqHAHmEcPkP1QoIu8alsWtgjkt2hd3486BVAoey+Ib/mvQWzc2wyKyatS7Z6k1At6iza90npfWXI+d9t7qBql0+qCUKlHxFjmzeq0rnj2Eu9/WC0ZMpS0D3NDkkVNkfSxdwbPPtpn8zvcVTVxUAXN6YRAciMuZ4HF/q3pVIFJll3PDG+E9pCveVhF1xWxkzc657LsZ1Ix397KJcToj4v3TCVhqpxJyNanHcfeCDlZeUTkI9C7bFq6ocOsjRdS3eJehrKA3LgmTnAuQxsvwPIMWLkNOoaEsJ6OIP/SOl/1xkvkCWbtjI4N7wTpGNg7EIaor9cWtUl3xFonkZfJerpxKc7KvCGgycmPWHVNNioK3bPxJspxLLI/JxnyLf8AeAEUeZg5rL/sX/2ofOA79mxEoBI+O2SSQUDN5AQ7l6VAlIyE4UTLbBKh+27mrDb6RzdSFIJU6iEuikbC4gO98yujpdLg/F9PzVA6OAKFLvWj5ZyjSXZzPdUgZlYU+ZuBNxudE1mFSIjDIV0jKalm1oehkaq8fm82IJzQ27eDFLoe3kKmsePUWpat35SHD4Lz42fNXnc3GwcoLSM8fhGecdi74tW6WnYlh5J9IruUN8+aTmHNeA1+HtWnNg0o6OlbqziUUzszPnWh4DeZjle0CP5WVeH8OOdW0wItTNVbVJ/22MdT+SJsue22/36LJiRWPV3J87/NrXPphYseWtlEq7W0k33TqwwvFougBtOS1boZP6IKCd4MdXy+5WNlI7u69+rTZxuw5BnQWzq5wvy01uo8hcJbMetP98+nB52S/XXy7yhA6VHCPBaISHKjesaRtcXwR4BxYVn0MdC6nStL1d0CFasLw5B2zSCxNTX3ewF/LluwqRFcg1NpLu3oT+6+DaPodevWjwctIrhzGURV80qg780kuNVVOhafvG7hHAEEF8ODnr3q6kWy9uWckXQGSWeVCpksWstnp3zO5FMeLDAwlMjbJzcCpBv6s1QrOxAy7J9ao7L087THTnDFdBGlsUK+Odsf7m8g7uLhbax2Z5gxLzwJZ/TDnTkod1QftNbgvKwkrdhDBUpCVXH6RxMWwN4UbDDuxJjaT7zIRKy9E8gvb++5xco1sqebKN1QBr+QP76P7GKe8b6WClJBMDMKFvt4x+RyLaNbDrry0JhOxd/Wj5zqcYsOVKk/ISRa670roASirvdcpyYEVXFiw2RKUo5ZkbtbtCw+S6putLqjFV87ntbzPJtd/Ar4r13vfsaK0Aup+9CfeqXgzl4expBfgHf3Gp5b4i33A7usyxYpSL3XJHdmJycMxC8xa6/cNUrnP9gzSQpLeGh58352FMjjPNecf31yxnn0/6VaeT4py1jIp1afyMnTK+iC5+E1q/umOHcmdKOIjKhdNrqP7fDiEN8uiqRVxf1Z8BHOFyknZODNVmRlqV1cxBvVWnpvjLcfgHvSPBBLzQi1Z2srtxNxt2ZFy6C/C56cmGK2L/gKSCXU8a1nKyt8rBzHZuGo/ceSG4C+DShfrQHXFPY94ndW7jim1br5vKGlif+BsDOLQ4nqpxhWFRbpESunOUBCfHCfP5ZFqswV21BXdsjrBmxb/u6PSYfGWEc2F8d5UEvyVhvsbn8AfhVHYZnt3vc2PDfd22Hs1WSSG1wXvV+qhc38HFcAJp7ox31O28fEJwM//PnEgcGq37jgs2Ue3kjIT4O9OUu2kc9DEo/ynynh+N5XavCV7uszowIQ9VX/a1QR13Bd/n3c1Izk7usW62GYlJL21bbTqc6JwdtE8xlPm/Of8AaCxNYivFOW4n5Xlh/+GSxzjnj2IFilRnogI3yO+uo4ttz25ZiFbFNfluca2L7djJdc0yJEiGHoeid3endc9QcDpw5rT36zeXwwuuA7t6vs09Ms6fDDnewX3aeYb948GC20rsCeVCc19O3O174uIn/6o1r7rB4H3JYhlrpVQM1VuZD8Oc+SgubOE7auLV1qKWMCPjO37enzJzz3r+CNSOO2fTct7PuK9MYrXALmSi8QdkR5etQxJydGLqy9eERLi6rslqYj+Q3U3sy++jt3EwpjNFGrMhnu4fTpV75bPGT5iiZt8FlVXDp6FsjxF9DX5l5jHzN5xXNS/SPRt9zUhhdvElU5OtXaJkD5PRUqNsaI4t2N8dZVvR0KIUEXFqEZUDsIW7LWo3qOx5LNgLBm1xf4mTC+2x4ozdSrKgvwlj7goehw9HUKA8kZc7NglBpntkpJvHm0jUlAZvonvYRvQ5I8+3gTiUUIQ69USUBWdeSjfuabhYYgW19Dd01v1kNUHQJPUpyDfAzDtdcJSj92eAPCgZUWCmBFqeRaVJfgWlK7m1iHGbm5gSp9B177+XrsmaIB1tiE5BDNIBUW8W7LzAGBdB5qRbVnU2HjYsrSaLeJkTo+aRVtGe1/fTBZiEulGxQsf+uMBV+UZRop0HeH3tOaIrfiqmYb144/By8t1oU5IzNMMeh+jtIWmRDGXmJZGqBjTCANEJbMAS5b6NiBk5mY7uhXCeNRPFmQCKT3uGgu9M4L3Yvtk6topzaf6MNOqJnl3Jtb16mDQEQ2adPRCZLZJvUGXM5gamR/si4EMpDEOS8JJTeA+56yYHtqaREpLG26Vys+vWJ4VpTamqderPPmMUeO+MwOEfpQvqkWxjALzKE1Bz6G0q88hTiig4Sqr6oojIU9X+FvGTcn0Z65Oidv7uPsDyMCT63wSpG5UnlzGcA514feMXUI4X9vituWe1pxEFRMrWVT8O0ceaAI151S69zILu7Rt0Y5LgcbK6xZgGYynI9Afvk1CtfS6ou54PEwbFTlHrxK52aM98LusPVJB/k4pB2rRuAifEyxECqFzd3gQm1sFVfz/cgJR4RZ2ZxenKTo7493GExlbg3ui1ZroN7izEEwfq3idZDLg3DYq+nUvg0tNpdxMYrxwFqQC59/81RWXOp63qLaXhk92xiYtL+0QTOJvBJrH8tgysiPWszAOiqYwT4yq6Tfr4dH4NtchqfIz/l1r8ct4P39+IrOThjtKyz+DITyo1D3IOnS3L08qNohxt47XuAXBG+OdheYPxjWcF39TVcIWsLsBT+/pagbJ4wnhcwrq3G02oHDhqxFoueN2098eH5HRFotC2DtOiwOIFtFczPfDRd+NP+EHEe+o4ixgTNugfHssitXuswvdP5LGyPrOlJ2VKuZpmM4zE715RV0meLSfRsSendfxAkYNlmnA0KgNzoC3d7W3dXfpyDDb3ZLXZohvEmKpSzWmq9rvKpvElTrQQal93OkK/JdlqUtRtLZILOkHQOL5+VWd5YT3qdp+vId0RkUUt8PASUqmHwsT0UnHcNN4jfAoCQrGCQ+S3hJDzHWt+vSTgN/+OM5koVq8PLGxsrExBcmovzc/SXuj/XZkLgOTzwySGTOcQpoRBIIftvaaBouKV0qI9fGCsNvoRfAW091ZbGWVm+UVTckjiPTHGz5zBtg+H+y4aQgPUgGBORI0cNoqNg9fc5g8AGKzBWNrwzqdWPkIMOEbnp5PWp1Lb2RG83ERm+0VcrHLwrWu3UhO+YIyyxL3PktUjDpBSac8ndroX/7YL+/azTjB3qKQ6JV0cNLU6wXY77NVfRpbko7WXH47VR4tq+9P6fXIdVgOsqCqn3nclkNFkwUxYSG8J/IsK23MGqZZpt3dQvCY8zvbV7rlmFXe4Ckvp+TbAGZTbBZq3GlulUgApvEdJRBSowaPx2dVX24FCS8a9N0SHsMkv27DPh4kptOmjUxR7JOhHImmB53/0D/LuLSL7X8jkvAomMJlufcuSDUey0XcKsNo3N+uX1BGO3LIkNRebrAcBd8lsZ1qasWjBgHarXJrldsL6ojnRuh/ftZ+eYdCVoQFqcFtlHdZGe8UkI9dFbd004zDCqIlakgbmcn3MHx8BLg+Yn6ZfH7xnCw+LeG2/A3Jhubc9zLv2vr8m7y6tjbYiZ/HyhOJlvnrB8CQXGOTaWxqXlGyG15lGRTn/WlgHqvmN+nPDO19XSw1IdcfbTK9BEdzxFWdXKQl+8qC2kyT3cSIx6mDCnfS+QZRgWIW4LfmHpTu6JDe4NoTGlN59uU28OWMjpFB+LfCKClX458ClamSXNVQiuRGwaDnRTqlYNNby7hty5xZ/UWMXqnYKjsrYn91F/SGNIUnC/tOJ+8UKeEYu2BcszTAv4Cwh7Tyh0eXeh4ceLXYNxGwf+LfVLgY9AomH7XRtgn8wGdixJAWxK/g2yz157PAKO1UiBCYKsgUNQPfxj/EmT5clQq1BasT7nPaLYlNdg0Q7/enNT31ZdfBFmj68I6vobSPEVw8q7t4p8sSy3/0aVFD0uxTsINU4yqjhf19x6McItL6UmCrSshyOJecnqlfW1OG8LqF5tNnjULIr7zJNSo1dhrwjvO5Azf0OXVltARjpnPbW3bV3vgxFwpPsMNQAFbSkNW/C8doQcTfAdbIlQp52vnWciQ2bC2RV2OOy90ki+jQGvcFye8WUcNdKg6N3/12IU+CXtiR3vGh7OHEMtotiwdzdVcKjKikg5XDGg8WXiQecYeyUVuP3K5QM80P8k8YTetFonUhEiGTfrQQhgeAu04/xeZIzZR/JXjM5DE7Yqf9XlvOQon77EsmpbI5KJ5y2dM7GmPEU30QuYQiVqEfO4ZP9IiD5BckgAoEYIJt42VZ1z3OD2WiSLXrlKD0okPYVh/adhRR/6qHTKc5w1DrCyAA9xMa3wacq69HaQ22F7eLuCH+nuG+o8Nsg/PF+86sCOO+t/oExNASqn4hpIrnTKCd5fIHM8gCkaQX28e1dFXnMO7eh7tgK9NPZnNspln8V8vQRiJqNe55+j47OUqXOptkhd+ihPfSaBgm1xEjfoFSgeNXo6S31g1P0OS9WpfI+zLx5PSnoNrwEcgLRhUBimNF5WkID2SnkLXNJQuRPHjNStrzvMpmLR5kcqnreuppfHTj0lFCOy8uR53HZaHtrSFoYaI89anqAAS487/vREuigIr5f3b6ByfED1tz3X2FZIbRvPMgO53FrZfO9PN9ioOvh3EPngo7v4p0snkApF1wpaUsaP5+Rkd0+l1x4gV27IsJXmYxvbqPuMO6+rMNHjc+DLHLnhzLTt3tS7JIsR/RMRVf+tl8sSTnLMJSDZyduaFm+foYalT/ZbarCB6Q3J1Ljm1ZOksJiN+8CmtUgnug3WHqj6pV4FNfVrG7/hMs5R7D3r1r3yXPWjSnu2lXgmSda/UPS/NZHx8kpMai5IcAvU8Ee8IHMrzPxVnp5KqRFlGKCo4PAKAE0iwU4gCiESG3trDsGBbgO1Pt+Ftot8ElxNXMTKvCF49lK2DiOV7riH9A95OOUu2y/46Scjca2h9e0NyM0vJNFPZmQiVryfMsc/Qv0BpvloI3LHTcLnWJPuvmc5kQOL41h+7X2r302/zDe0eNg17ZuLZFkZab07XRyxrU95X5Virv/pn0SdIT0UYgiHsOU78s7xE/nxAaiBRzFOBmfYKmQrm+Rn2U1XAW6rj+Xge/IHoAOME8hiWz4fdCrQ0pLxPSWJQ3wmQj35CpqogC7i2RFaOs2OBFeHsYwgg+2u1PGn45da8PnnwAmP7ukSovryJzmeuhMOe9M8Ydes8FYlQYf9+k2a36SFlDC5jlqQK6tkqI/4YVIUYrqrc9sq47/HW6DfuW29oxbVec1/lVTzGfTE9vENa88JNFF9xJzyWHhjADVzNbiAONFzHaGOSroUZWOKmc5lepj7XhSeVqchxA9WdPoE3BW5vxEBPUOjzPSnvJs74sWG9YwQuxkhUM9km0uGjdILHmOGRhQeKMPZZ0t6gkcWPB0xn6t9WFjbj+DwAsK9Sm+y1/yEY/SQgjKt1whXVne6TOkBUT1bdq2oaeiZra9Wqh3EBRms3vZRCW98KZg1VNj0c4kUFv33COpqbvFyAMk6MtWU8HbyHoRZYnMHEhXCtkSDqyAnq8RatUfmiZ37fR41U5jQ54tyvJTweK4xGlMS8xkfhdEcNig2u+GGRRBk4s/Iboa9uBULn7Z/kvHkuXZ9eiGK3S7dCTieTN/WKTp8joJDGp1vcB2hV/A9GEZYhfaJrtIb21GjSBXYkV7FiBqE8MJRf0HCnn0/E79cqOyd2ggPSEYbcx8RVwV5fCLz105LrIGTcAcJfU09iGCi9WgncHS8P2FFkY0D9aVsTrFNMIw0VicGNIv/92w3LFc8LAPV/qdH43DDbT7mybv4yfEAaBfKxA3FnQ57DwSncWtgE9UjfpDTc1fTcGomR6WxXP92IsNI629vCaKp9uwlyh99+nILDLRPoG3Ov6opr6r8yMt4y3lEpD4HCo5tuqb+O0+y6iiZ/6spBBfYwMoOhon1Sg7M1n0baLeKFNLpcFY9BcqxBR8wNgOKx00B7u8mF//Ik6hrAi7jfIoITPCMJ1RC+un6bhipjUNn6nAPoAoBZOrraBQSGVRx/bWx4AFMy1SVSgJ/qq7yLjMRyDx8+NfuXh6kgVUPd413kw1Gdd5xagtLyFFNqcVyXkRNsGqFN9lIQd5LmGvaqnv7PwmLF1Ax4Aenc0HdEDkEaRRN+/HaI/gnzuS0/lme86FD3sEAkoRlVdn8M967A/GUi64Sl0k9n7KjF2e7g867zp3og+2F+/Z+n8dJBFYknCrMfm+dmN1yfW23efigIoh51tpJ8NOdPVXxkDoN0I5HyD76a/VdfKOWgDCjNN8U1UnvbgNXhfiZNgs8zcSqTFkZmmcruquZ6d66BUebT1tAfRu3odWVaf8W63QEhiSoE4A2T0yoZADcTq1awDGVKDo2DqRMN0E2KSK2/8A8ei33RL0xSV6Ql+vBrt967OWjj1rcp63ehKfB9npRTrRFDNZaZqQfVUfyBx1sC6vqNwU7eqd7m9qtRdngDRDLbdwPbJMMUFZtM9e5w9kaph1o0C3dMOpeXHgH8Qq/lzL4ap4Ru5iEZ3SVNiOIjntzmX8E3SJuy6S1yDLyJWyR/PONL0d/I2ptS1JupDZRDovl2e8o5poZ4ky1khZtFs+Vx4yUPPnSXK/ATS7aq4xW5s7r+racOVJhsuMHbgK88XbI5SMc35o7cqDjJTfpzrNAffb9EUcpoPAK8mmTT9t1K4ni5Kn0pTWmq+3aSj8Y4kDpoeANjMqOBq2CGR1x31rdydM/JN9/Kr8FsdQ/RQMEEA0aBkJIWm2AOAa+ZAs7J9j8UNh/aOinfv0T8kIIgP4Rrza7HhDh9Cbl9hQazmuX7VAcL+OS8KSHjTOqRcX78YoajsFBA92LBRo5xlviRPhV6CuWQhgXC92J/SDFseMK+Whv7oNheuk3qyxi+7jlzJdLjYRDVk5lsqO5A25U1U1nXofXHPu0qtsqPhoEfAf1mcZ8CRbLS4N5dQTRITjfdMRSCgbD00JmOIWkH2kIWiedEbdEWsDOGzgx04Vlnj7GhbKaoHMH8e+6Tka2r345/SV+ErwL0I6lE8Y92vBmGXmgd9uM+6wkRCr4MTIF4KEa+LDsAlAx8bYrggp8bzrQ5xaDbEn0mrvyUekpIXGdkeWaHiNiIjH9m6pBiutuOEz8VrNu45B2/YUuzgzph+n4piPWn0+1w/1z/nP/uKdxgy0t+xndzvmEx+2CVfngK0xUCqbTUVH89p+WhEXeBGO2G0hTdUqtlzhXqRMkaRTO+vVRccLewNdfFGyZPaBgWjrPueLNb3QHbguyPIkYaogaUO4DF5Qm19qqfwAuYuNEovd4b0QKwR9/feXjxprAL+FWVwDZjiTFbAQUvBbX4OlR3VzTKmW8WpEJM6NcYE3A9tCmM4c/G4ZE1UoJMlBt6+BH+Ab33e4u9A+seWLnjfqf4+fAAgEs9iG3//cghv4G9VFkmf3Dyg4evWLli4h+zMxvdx6hWCFQz7kH01kAZi3l3m+qLqI/fKGg9pzAS39yc3GOxh5KeCfhkOI5xQ8g8q1zstiI64HcTxUR9N2/zrbHgz9nKP9eFNVOgvv6icpeaO6zt2E23Q2/G4W2OaEUDIW8ignCxvcZBCJwqKZLgONmmzsqHUaQKZAp9AjRYlqgAacxMTWcOFo1o7fARJyiU8DwCYXfg2xZVehDzNKtdS3emZl68cr25Lb2dvN5+PiSi29A9u6+TNz2JSOUpPW5832TQgSaEKUb+g/SSCdW2aJYsSerGsSAtU1++JueOPfhkl1G6zmeNaiB+uXGkmin8c1ZiEPvon1J2eFy34nJkyfzBa6NHijbyapTvWrZDPLTtJLFR3nIuKaxr175h8v/+FTFHegt8c81yB+i7AO6qAIMjK3hfiDJK4n72OauDpr2nPEZQQ8lPl+hc2Ff3hl2dM0/BA6Ihx6l18yIq8dCdSIc73gnLLo8su5pLRJW4WOrd54nLhGvt9eDXenZieYVj0M/mE4HET1+u6Nk5/jXuP+5YeR7hCdOKOQmSI7PzqCCxy9IIa3DVmurI1pt+46IvAiSw7qZ54LPlU7/il7oyIuDDi31dTKfxB3ip6kOsiGW0WBWuFL2d4dbudFn3OVCmD7aniCKHsbNQkyqKG+KDUTq84gKxyHF/hk/+23sVr/5bOb6hU13cgyP0XnzN5NLLhmZXL2rKyvZLvFn3yly+/r/dzWQXANh8vBqYCa2ZjLanzGgMYDoRMGJYB9n4KzSKfhvRT6C7Yl95kCjQpbblhXu9dozqzRhQa9QbudX3uKYdn4bMxfUxZ2ss+rTjiCYeYj6CFlH7XgqbA3A2QFGs+tanqBWB8+RkyA0u3sNZBLO5yR47WlB+jyREdCSGM0A8fxXsVLBfuvB4Aa7ia8wbUnzdQetOMr95XkkTGFfqm3OKONWC01zwWgaGFeh+BXJnLuXPxBwCle3uXbmhKecbOjDVX53tyvWgnJM0le9TZ9Ih55J+sQ4V1Izhk8DHjjK5N7wvaFMjdpUpGFbCCHKvBvOY6dqlmUIZd4W914Q+A5/hJ+kxnpkK0mdVVXRKAqWXBU5B4U6kV/uW6I5JxzVbiLCm+UgKdk1rbx7pytS6LkJX2nwo1Fr5Oc8EzWGP92ieHEhiWRAvMC16peHsXb1od/oVFx/gEWOkgZY4/8jmyxNflTeyjvEduodL7Q1nwcJno+777Rwrg3B+xTYhmRfEaI9rTy0rRAij/8jzb2bOcuWUJZoGBm6GmYG/PQEhHRrZyWvOoVqQ5Jp3pXcJ9WSsp8fEWxXyP6/WmHjSTgSe7FvjRNsM7yJebsKH60EvJ5bkOHMr4jLS1ydBmqEuwEuNf3l5D1I1L924w7jCNJENmDXZfY5dcyvyPo5zEpNInHTGExYA+LiRvZosMl7qYMhlHTDv03v4BMCjUww4vQPFB7iiir/9zPlYD9WuYwbk/PgT3uP4BQNwW/089r2oCMTYWdqeGyB3d4FbWR+nsaU/BCxhHyTOyCc547O2iFcjQ9CdbvItB7B+cIfBk4uOPvVmRTumnga15isfsn71WsjsEwO+c/BODOkjOq/v56eMN7r8oeLDG2CF0FWBjg9ttUuFBvBUepiyYEHKw1a43VAZkKfTsTgtFWk8WBCw51JXONe/RofzSY7/jZ08+SkLN/BUQxAvvj8iXQCiM2DGGzNpRC/lCcO5eIXAaqoKeouLhU+0UqGQ1VFbxyblvg1AJd4Ei0srN49cIIf9Y4zNWvoAcYg2tZfFkKlQ5VCNJV3OLb752lKBxqUe2/jcWLOqlrGJtY8ydfv04l6/oTibuTfbj2FSiJ0LoH9dhMBQnmiDvljALOfN3eJsAbKeJmoezkmwfSZvFynO5owkiHebRfG4fxSaRqMA9vaFKh+gh9EvE19JpIvx9kIV1waAu7rUHagNJutcQGkLw404CWRF292GXlZ6UGNyIStfwJoYMsXGuqPfXgbetV9s7Ih8AcGYQ9lBrwgbM2gumfgX4+5j3CnAU6uktVwi0AN+7bzuwAbU9mP8C1bar88L8ZfPS1Qwo9XUPQScL+yP7MSZOUG7Cecb9nkKzz2VOeOyOrWsmtKlt0TeY58/rlforzfNtHfcevpnMBctnUzF7zsaw0iyCOo6YnnbWR6ExaFl/Lj67QdxHd9T446iPDKWLaBnawkN46gYXkNphlgpasjR3rf95UkDXnbWVFsqguECtnpi1q4upJnl98k4yg/v+27xJ4vYGvcOHokLTR3f8VZTQTWtiB1Km/NPsrhZG04BVRBAtRpBCVe8PSz5FHxV/n+nX3VXAyequ78zMRYjdaVqxtG8kt0PSnbIzxe43iecpvDFHfazNyxtQec6eebKLDFnpBciQQmJVW5yXqrogBFx6qsev7hX1x6ZvWSiE1VYrkK1AsWnZ9EIPyVLC9PF1AZsijP1VDTZSfD87U5LdRsklNez3Ym7SOTdiSVK6J93meBWybt+Wq76d0o80eAA4FouHAPnrf7HQBkgmjGXS+0Vg/rp3tEGSxqRdvM6yaJGs0FlqDeZYOR0p377EQo0LjBMZdHry5/0bUPtDbc4634/iLIjCyd672Ai/Tl+9zNYLRZPcES32Mcg3vW1yjwfu2gRp7BI7qqiL0Ygwur2vDkjYEdj455zxezufhb9vYXeOZ6VVwEb7j0qW6dJI5HlnBHFpLFEf27z6p4EHwJDCLt6faKIN5QTxiu8WwEuj60FEX8ctLmTwGRozZMwf4ZFPdV+o4Elsj5YMWeiyNujYaN18PoZ7+wEKE4kRp4kN0lSA06BCmobHkTrkPv9SSye/4f7kri/zRfIa9S1LPBPftBvL6sh/Ou+1MswstnSS07cDWxkyUQZ74nCND1QXp0QpiHVvU93JrqKX4clEYK+retCdG6wtqgncpcHgl2YmvZVaejhcg3Lv4XlSxP3alu2c8ctMQ7QtaeMS72Lhgqfvfrxui6HBRTF6WvqNBkCjDmeqOtokgfQpXfWT27+/VmRNYbordfDAQN2PuwvexCfhtrT+7yAeHmIi1y/mmefwjenmpLUVjRNLzSfJGlgUZQ3HBv1ydsFWQ6ZSNCsFiLhDWLGWM6jf0Bexcbw251vnJujRj0g5M3VB1LARdhlncutzJv9lReP33qqAW8b6qJHbA5tK3hL92CjJbRNvQsbmGMYRy+PkszrqpXMTxK1YSpB4WfbXCTo2dewQ5SCDYKkhKZo5N/+W+njvYrDL8Ria6y4j2QMVz27+qAMfACPTv8mM+MsS7OGGIw8AI8hOWj+ZPPHgzgOA7LCAUlavKkhkAfQAaJOYsdpjjW71Ra7UfUxuI2mUJe1Se/y9V40rxfxzXjovG2uxHeIVH6jHX+rs+QffypOcrLig5zvblHdyzYikolrip63M6hJZ0Iva0Rq2H7Wz7E7G5AAt9pgnr0uup+9TG0LogsRQMpV3ZiutjMQkC3IiWvM+NdzyPD6L4jQmDAexxdQkluKezyXJx3Whns7b0SiMQPgDILyfWsGD2AzOO1wZIgF23FW447Rkid0LEHysSkw6myJW87YvcTq6A7zJ+YK0EgeihJ0SOb1FNhU8dF//tUYF79RpBybTAK9vzKJgUPPl04uxa190aUoqSVoNy55I1DrA4om3vLWns5ZUNRvuEITssoHgaEtk5VQ8cFP57wd3mEJ4kNq7Uv4TyRCrcdg/M4LS6lAuljdZv6A819iGf6HBRtAukRE5XBNUdmFDfAirWx13ZkvJpkf5qtaqRVztx7HrY4Gxwmdc7fMiX7LDzLBrspBcf04+RmcEBN4XvGvzHWnsWZrM1HUOAZFn0JckOwo7QsWwTPj92S3EhK/45JmCpJG0cT06JfS+ZQzpwK6FE+KKoxxIFB3fvHjUE6UIE32kZ+pnfvoOGuVSTOTU9cbqZW5Dct9LpF/nbp7WOfav2B5XR3j3VJ7AcHP5l6kWFYZLFwuuF2Y4XLxib4pBDkkQ+rbg13sWSxdtVs3E34s+CC2tCar/M28CdLoM7BDlh4fiAG4Cr8OQLpEQ4aJKVKDG0qv8FysXV+6yFtU/xmoJZ7iVOY5yJKu1IBwvzYW2ln8o01lqQBn+Kf/X9Yf/bY+AsQ5W4h1jxRp8R+7TmWXWTgtolA6cKTrW7oqerH3nEeIAhuG/0dKv26G+sGuRpW25c0IMNttsqTXEVHSfjKShPpjoRI3/fKPZOyDHyG9hjnljinLdCex1veZAbkU+isf8Pr6WhVqcDO8P9zVvcqzuusjNJ7DamZ5XBaiACA4o99lOFHbyF47zsVDee49cD2z1uqurvaVv0Xdtp2XpdVHpUU5+qOws80kXoSMkJkgprNtJ83yyfjDTxClRwVWPBBVvfZ8ocmdVOlJudbwSwrDgS0rn0eHqGiUrX1XqZTzvQz3sYkeLcooZfBPPSbfMvMxN8WG7uSwpm/ogIYizRDKv1taiPrt05nrGpg04o2O1SpCIKwNZ7sZLSK1+QveNrYlggDUoZLtPpsCsBaXwMSvdA0Ya00fRXuQmoZvjIRU7b9NWx6r0g46/UrFU81Az9fWSPafUL9rES5GOo44VBudThuXElQZ7R8f3Qsy+DmYaycP4hc52L8zwoj1FC+QIeBh0l2/hyF/XXquyvres224qmktXoA/XYOR5zZ6uW4YdOepLkDzyPGqiLhFXbY4pDwK1JUUyfPmZCHAnOB8u+5L8y+ZcRGIjVgR0ISFTU0CQqKNBkzO+UVFfVvz82WAC1nd1gAWlOwedC8XPF7gf4AJCNCL4n/MPtHZunTPbSqxP/AJGM9VX3CYbbbBNojCb1dkTM+IajQ0Qf0cjOlqXS78FGgUUxfdajg2vAHkYrZbarqKhe1ZzS90B+SyI6vNEfw7NaanyCannwS+rPOZQyUMMzgP2FYe00lPAnO9Vrm7i92LDwDei0vN6gs/wxiff4fNP0e1NkN2O3VFuXBMhO+6oxq5DwwcsuYwOC7BDqBO3mdFCh2EPgBYfuafZZuoI08h6YL7P2LC8sHmpPbxMPWvohR0Tn4YgN+DWDk08iphNunOnPZuF99oGymlcv0CIhPo8SgSw3bAtJz58m/BQgbmVVait94Pq8l0ouylix2DPn8VBWiqDZ0LjQoaVOWS1AKHjjRVkLr1Vc+uEesJ3x1137L+6GkLagiwYbu+NF0hkVMPei7aLdfJX9x9MbNZUkG74vo0w0YMRPiIsOdMjC3qh4NCd92HArunXQA2zkRoqsRrM8wF+pnAdicou7psIon6slYzsnLYoGbihSY/zrj9RkOser1gzOzi/P/ceuBMNjb+nHPyLQNGOkB93ZZY9APDQyXK9nYs9UvVTRUAK4uA96+IWqdz98ezU1Hw1fmdnFwC6+86x9nHfz/p36lgE2+dCSIIsuxGso9k+zoj+iCCzSsszRH3PFisMxpJcd5gm28eTrkzAZbYVV2nuREmqkF7QqnBHOXVdep/WhvLqcYWDVIwRneipRw5mN7aFlWyxLJ6nyENHPTfIusbC+q+A38RGCn/f7rMsZPY0x7QbobfLXRETQosa7OHdvSDcsvO4eV0Gqu7LkzhIp2m0j6jtJOAkHx3VLKXwNk7w/EOByXrOevoouLAP7qv7XYVYNuCrZ3JvIG7bYWaW33MrbX9MPwAQ6ZNFdGFP+jp5/uHFqf+Rqp7e4QKS+boWkiZceVNsHN1Un+SU3jgvj7aEGB/52wmXQKqaNL/3iD+7p1ZJ3HeO6Qnzx+zj1PZm2vBA01jdBtudwpKyaykrfqSIQ+8bOveyC5Sc0qe3QxeKa70qY169eWJ2q3Wf08P6WHIeR/xTLthvewyCdSeKKLFECrXdTOwqRGe1d81+8mWmNVuVkoyln3/PiKYQ7R3CNrj9NjSO94E++noEUXBq8djBJsLgMVvWQ0iDnspTLdu0ehOjKOHf45HP9xqSJV44mM6L2xDLqnCAgdCJ3XTaLwCNN43/Ynao3UIVmPp3vtghdHr1dh8AST2st/roJRZCb4y7lwjmeVQvYhuuMLIonFdzp7vcKqtVeKeHzE9wsEOZQVpmI0K8KfvjegxjHwD4zVyRToSk+Q+A3P4OjbGqfqDdBu+u2ZnAfZFUrKxosVYVCnPndX+AV/86hMxIccVG1h35LDQsSAG+TT0hXrXTbsY3OYVnHhewyhJ7+8jDB037JEPWtkhXQsjBmEMffw3ohfZJ9C1zIv9GL45SoKKvP92XihekbqihyvYkYzqi0SwoBzUieXqwu8N6NkDMQab1X7Iiomy0zduxeFuJJBzxe+tEb9EHDvJRaL7c5FSZSwHidb2wwP/3JMPQOJXexVOrd+DZpZUIQV1/zJ2x8kxx2XVe7ZGpPIs6g/vCVXHTyUR9fwyhepAimm1yhPbrE5lPDOqJuv7ykoiri0g7nZ5VT5CshMRmFuwqhgWZVAMpP+nOUp+zs2EV/nTRKNt5/0Ot+fT4W3otkiRB8BLILGYVCPwipJqVU5cg9ct4Md4JFQj9ZbNmTW9NhgU2TdPxzSg1xA7qRTbsqhfAA1kJPKRE6qyAkn3ENpho8kH/kuM3eZRmMpdvMcxszmtZvQ7y3jXKnP8eEAmyXxU6v3PdvXdA//XsKCDxKThNr946+liwFiSwIwVrzuP65zlfqyVQG7acNYVhPMh6oWCgsJP6AGjGPu9AdI9BWkmTjazne2Rhq5EXPVIVKH9V6fdbHgscP9ywtZw5wRbPhaUEgZ2pVBqMaK7Dj6cPAHqR+h7GQpSjbjvSpbuSlGDdncEu6nV1XSmwqVSr5AHgifIZPV3wUhf+9JzrA7aLszcfxJWBaYsbRYggvOZAYdeD43XbUG3+iNmhHKmkoKfOATTw0rF64kDFeVmVwn+6HcNqFs6T/A1fsBLm4apsTGORISyoBmgIJyr1PrbCXV/L18/zgr0b1yhYdTzyTqlGtzVNn5aOoJC4qSihOZx2npVaHNmAcoX/igiScwS9l5Bj99YLO0tQ0Z5zsM5YJQx4psNGoqSWyZv4g2pNU8S2zL8B1W0QboVMTrgTKQebWXf1LjWctiYTaRW5d3lllLZ4i4IhFkjCRs6PHJgsFkFDdOPVUbYht9BM6fGF89O2MMn+KkvGjZpN04v3hx9fRxdTFp6sOcqgwqERowQoE0y21GeWnHTagLvNTpSdVMLV7GkNPNA5EBhYqVFjawvuV1/UdlearO8S9xbatmXTab2blzce7Y5NLfkngiYAlpBGFrSQdABp8uBVFagSP1mRnV5Jq8Uqjwl4IgaDnP9ozlaj1nNtQod37AIM7XhsnwocNs03UCXDtGfeNXsW875hJZYaQAcInHdZvNdKqC6WSo0BZGE25Zz0BGDU7umFi9S4RqPgDaix69ZF8Q3WmJzgWahdlJRlVpQwSNbOMRkzl5hQ3cbfdpUK/J7HZsujIdJCUt6vOBJ0SIaJWN3jkl6OjvPsEag7MmNQr4CzEh/mqK5IiWTbG5QpVX/79+mu5nqCjqkp5N0f398MR3fuu/ENDKiOYVvB3jiBwAay479dtXOKeHGU/s81m3gOHFTdTAgpdMisEnY+UP1fbsw3+xYymwn0RdK8/NUa9ev1oqzAXrCKiVVnAoP3WiEiv9Up3TQ11q6pRjYwRVyxS4Vnx2ANFRzsf8vpLrlqy4PKCAzwLdLBSUcsmrejx5e9bKVWkjrrDqVlRsp4tvkD/LSxhjQSWikqdb+bueFeLt+KoPxHPmrcUWbtQqBAIYpF/SVfG4GBLEv5Cr/znLLzhrqvQ3UlBaL0K4LURCV8OAfsqwqW6KkCQBHCr2NHjxxc/uvWZYtQzoBmTGmzYgqgqieuDlDzUzwuHHUw+N1V0If8q4AZQgfsw0cpIW5gO+6wlW4kxaKWdGdL22ap+fENwmTOxl8jWaIVk2ad03tz2K+x4+MtK/xXgrgCI8QN/EEJMbO8ku3KUlZsDu77fVn8AHD+p+Q74xQ0pEA6wdCjLKY8PgYI/cD1hlXRHULZ8+6RDMQ9u1NpQ6QdovGRmY9arhbsrdrKkJQVDK/zV2ZhQVynKH34+orTjgFljr1GgcmpdZulkGqHMJxF8Z6X3AqhuvWQWUMNeEB5DpTR3rNrP/985lYZTzziWqAt4Urq65H4oVRMHqcUGlNXseaN5gJYAR5wqt4jhGzhctNOY+nSDr89K3A3UI/YiiZwxmAQcR4mnLivrt79iCPSsUqvnrREYWA50ZxCgMFafYJ38st9tCi74S2hBd8/L6WFfnTMfC8r4eNUxv5UrzeddLv/7y//qA4HgHS3YefiFIK8uP6F+gsn/bSN7dS80Drjd/GqE+kd0wqtdRz4aBszl+hqZieT6HsnWhTwttSjWnXE3phiXDtkPWQT0q43BFnjvA5oeQRj/UcMkvL20SmgXIMBWZjuC/sEUNoIVLIBggm2Fc2OrE8UbuGVV7gvCuGn+yn/DKkauYdwDeeIHqQQ9GbSI7VRODPwvuVEQwtaVxNksUnyKtALUn1kS+KPamEW2m7txqDe0gB5k+eItqzhjXhBgvY+n9LmMvNPId2Xgden7lolU4Hrt19leAc5B1RKnJfsgiw6jvuRcqrS562cQRO7rGTgKosgc1mj3uvxGs5Q8lJ9UmukRrivStlg8Q8wUOPbEk8bojd2QVZlt6TCwxISma0Xna+AxRxBKphJgXWslWr+XLXmsg0dK5m4CyHa7IhEz+8W4NiBawYlQwgkS3TjoTAgip+YdFB6nD73FgLtI3eYJ6WqbkyeeUtIJmXXhLKH1wg9f51s9elipOu6XbxmYKq0r4jB7YagNuUB4P2Kw1+e5Y3iG2ehg+YJOtBA+AgrTErKVrBprkGoH86GxC6auwoGbzE/Q1XovO06cF7T5gersiO6UK81Bw3asvz+0QFCICcKmEHUexs2yjZGeo1dSNOa3Y08Itt6I2M7DBSj6rp0eXivRhTTyQnWe2rFMhopP7c9Adune6xPPLaeQAinIDhVAfCa9ifnR6R3XAxJ384TBmPcn1mJsJsElw36Cs/jJISkgj3AdybyYXKXlm15M9dN18yvbXiWW1sqzPG+HLKFSpF2MtZfJ0/ZMz4Zzy1BPACS4yEfnO1LtXMiWy11D+rQ4cCPdQrX7V3yzgmqZgdBk2EW4eqaopHCLIqk6w0oyXi4encpauM6AvWvYdZrixhRXlcNzh1e9WMIP/oIySp2506+fqbS2jI+iUFCx2cewQWNeQCwKewUKrTyJvV7iWxIjW0zoDmAsPxs+Cw+ONHHLqoPr/uDcIZjeXrTaFQqH/Eu8/4XyQlR/kJF/fHYe8ojCJm4AorX9Y5cBiqPgUjp6EF1IF31ln17PU7UsRceACPS53HWh6HOP5P08MHBRoHf+HG/jHGXStw1HN14FXFfhF5ZJcr5nshI3FJYlDevWFZct38zbznRe3mgiaAPEx6oHq2hIYrAnOtjBb+34RY++9V9yyUSXHWiW/1j2+3GNbuU7JNKybhF/JvXnGKjSVYYJdv0Aqy6VbYn+fggu2HTLZpVhfbWZZ4Tza4UiPN4F0IJvumvxE055Zprz/MGGdrAkJw7FaT7/NWy7wvx+/dDe6pL6EU3bqRwrm/JTJA49zyFyn3XDM+/R8WDRVTYLtbn0GRqJ4wq2D1JFIG6M1qBT6zm6t8FOjcMh79aFCkzxvYxdX/mF1rNIW+H/Y/7OhOwjSw4w3bekZMxWfKsu3rhmyh5ob/YQC986bOcB2lsbBYgLpXmAh0AHFzfNzq+z4TkQ5wfAGt61yX3vfLsxzf10Y400TsPgLbSLSnU2F5uWwtCOLKCxnOCpYWM11oxNWUO7O6VOmoT4TFed9P06OTZYyHRRLVc9y9z3VcoeJyQUhwptCSV+Vd4yDMgrtNZr/1j0MLExETSwonFLVj28P1faEo7yn2s98TjDu4MTrcF13/vi+5kEA3Qxjt+1As0PYp2BxKd87QFcRHpQ7jJqLfQKiTjkEiplviD2rplohWbq/X7dMOnUMzvstT2twKPJYy2j3QWyTjwkacCGX5duCz7Yqr4Thmpnl1ahPgVJzEr1KqyE0yi/zumhEK5EVWKh/B7lhCgY6cVMg4hL74vkngARG+30o4lkx2HUKKOhGOrUemWzYiy+aU7mYY8cFBiQzLZaTDuMIf+hhPi01NQ6ahqRBjKEeG9JwihvbMrP4Iwi9PJS4FljHpvfZf66JepwH/02OKjV8QByum7ZHlBgjOpf3jWmTQZrxXgU24PAIJLBYKjApK6K2gJ7CSnINY3DGnQmr5rhwfwo43gPJNRpl8R/aXwvR6VzD6g8JF36exOy79itr7/jutjSEXpmHu1+SYxo9HCnRI8OXfa/PuqicGByB0v3qjSHtuTFAtEf55du8iZDktYAG+YLG4IyLN1Yw42lmTfGvyy7c8okSdS1iAZF+XeLFlPHg4fx7CzUHAjjeUcSj3sJ669HBTu32U2P5K+P0iKum9tKsaJuTtuQiW0uh1zAFJSQ7mVB8ZQgbeOQZ4dKIvgD4gCXfQ0Umh5s3ybzGZrWzPaECnZwgEc4jUmWvuxgXZYGCXY/441jHlmF7pNUX/Zjw++GKW0O5RCuOfoxfXo1fal+kYjQtJehQK7XzuA3uF+LsyCkVv/jKS+gwf5oNZxEy69E/peROvJM+l6my3KYu9sGM/BoMOGRzdrLGyrHEicZmoEpFG1/TCiKfWrUpdmR9y9FpL7uhtRc82y7LQcZFWO8tvbm4lBzDctYSxS3ELxm3Vd5EjEfUYlvR07+As4koVfWvbj9gmfZOrsiESHMC8Wdsb6xm9TBKku8XSpJ55/r5Prj27FV27ewy9yI/udAPjzhIqRKoU07399DJXAJe61IEIjTuJQglkFygBqm5kZS7wTwj4b2YzesBHfJpW63hw6cucMgIDkgZ/85N/HmXxhT/5z0+/U/wY3fDBHYWibbNaVRThIC2k0DCubGYazSxvMiytgHFq93yBPH7YcagSU0Lw7aOb4GgoxCqFvXO1RAyJc5Mxsl85a1ZuBIigN3tY4OcMHgK40x5OEfEYt0ujkBAJh2VU9IS7QNIGAGe7t48ZBRS9Z2neFQbgo7p1On1mSQ0nLrDsey7bvySWHpJWSn6ZxYouBg0Q5qFRjcVuR1FLzf0SVG4AOZO71J8RfqAKR+XFWTlRWsccNTXIZ2GzoAbDOIHbclVMR7eMSf8uohEfzrmX4duiVpVK0zCLbOIRPfAnJGuMDohz9m8VgMloUgpafu6pReZvUBQRGoymIA0oSsAXNa3mUZceX9XLI+JkLWRd/nV7cqgY9+3af00ZKFSS1JK6BCtudEpK+UFs86JDWi/W+e20qBDj0bvhszxvVwxb6L4nqKcaXs9Q1s33Ws3fIsDvRR+ZHCw4fhlDjJO8Bg9l9gZLLaE6I6zGaYlEzQJzile4DgPoF0pHLRVHKVSiawKKAEo3/70PpllsHBbi3gevbwlWi+vcRhVYfm+fGiMy8PyCTuWybKXDVrmFAwn5ZmhJTQEMeZKf5AYBxsHL38kM1WGOw/S8M3bVFm26CdOroomtCoFOZAG4aygt+e5aufDN7EOrmLFM+8s9sA7gjkOasM84dUhjnMCwL2g+r3z1RRJAOb7IaI0TiQtjdPo5de2U/ll9CYNcOA22iuI2Lfh0m+FVNTel8v3A8p0LOQe/G9dJ9JMQNguIVLqMdZmU03wyyu8/vsQMmR263RUMrL4P1hvpEFumi5nzsGHSK+B4AEbjDtsKINc0CLFYmTXljsSH7hsECLJTAaD7eEm5k+q7/4DahcAVbb6ACPbCrrCNyQ5+gioHYXI2/RdBZy8kvobnwqWgA3n3VfTJkp2q7Q+OUeueC8o4XeWmHpeClty4wXLzLShtE0YlKLkGtauoRo5Lw2Zc5EaZY+Vxzm0UZ0yG+udADLoFr/2djXG+Yo4ca6FGUI31kiOVhNPt8mwD4MvxReGZs1cO8quB/6qOQePNXnxEIopIh6wAvCsXQaAvN7w8AhS6Qo7odufucdXwiwcVIhY2Vlcip+MJlc9crDWmmagY9UlxjWD0TUcUFLYdi/t+KO9FHYGJCL3+EotKvne5r0IKQQUF5gR/q0aMKgD4xcECPFmLv9lUaBemTE8ZSLyrhqfI/zp/HzaYSn4jnf95GaGwnLOjYB8ILUE9pTz/s6j6DHeuCdu8/KCJjEIcLBnFun0QLhynWy9WdLBiednKXJfR/icD8c6KFDMqRSnANN11M24Bafs8oJWQEnlw3SmL9HCmW/AR4RzFZc0CPL8iJOfXH5DFt/IcSKUfkBXqXLtqmdPkJp3SNDBBjMV6XOxSrhoZ20LNit8EvqnTUupOM8u+iBZXM+xXlMR/nMbs8wSGabylIDfnn+g7hOjyjDbu68OrhRijAzRJ8bXRsnz5JKdhoFugEQzEIyxFoe7aO78Az0tgCxOuGKHmClUtInB1eH54Nykh9UfaFhICOSExXM4p1kCGdPUmO1nzVyhpJt7lLVmRSamYCOotyMV3D+P0AOOuAs+I9MtYQsjvuRdelX70I1qg+1qMb29QPtb0wu2PLR9dJehtaAjzPbj//s/k8qrRJ7gd+ADDJAhHew/m0+RCCbXeGjLpLhuLNR95FkLX6ueJCXBbXRJAzgbm2tIjFscYp875ytY89ZHob444d2BBkgJpHuO7hjhJr+eo6g/rhb/5ze7osAex4SFYVJ6wI2wyJJehEKdAO+Gclr8+5dw9EE9AiGuDWsIo4TwmrhqRV+Web7kUoPfh5cj+UaFt4daWtgJzWoVh8StMOEHIuqfrmOwZCN/l0+VbvkTOQfuphRSzCD4rkq3y6ytANEBcj6Ee760Z3Rswx7uU7nbwGRlHlLSe7ZwRlGifep52P9KcdJYVIV2m6L4F4K8Si8ZDGW5T9DCN/w5IqJPMQ20MUbh4xdQ0KMV8k2808Hf86iCc0KR2IDc/8U0GuognpbxWBZjQhTCgI4oA0ksJyXS7pkT4vGqUp+rUaCkg3fpKINe96LvO8SjSSR0JQQbKP7e4dqgUJfb3YY4Bs2ZNKkOeQWKmrcdtiRgWUbh2v3ryNWuum25vP10yzI8lKUgJEyO40Yec61AAgrxTaL+5o/exYZO2ePAB2CraoF2X1vEvdoFBaVmZZM09ZGTiE9Hyb0c2OsBUvjg2xGCHI+SZpDYed9ws95Ms2HVhv12zEO17XEck55i/PsdJm9acSlXZrFhjPSrLOzn+YcMKuR5oZ6yQ4RRT42an+p493fx/gjmRZvB/bTbq8DG4jRix9Mdxlknj2vVS1AJGEMlLFk1Wr/eYijOZGvJVR8XaXGp+eBvwLho5BCFuJCQ0RM3fSNLH160o1Uc29nZ/kVAz7QP78vmWrnKYJnwYd7Zux0ydkwgsFAfKv7nNCKNTky+BWiRqa8z4dLBz5Y+oLQRLgLkgSodtIhvGJAbYCIt25hAAr34CAoDjtQGS9poEa5bL3ui3tzhKVefB9Kcy+el3QzmG5lWNj25qt+2SL0dWhOk36WRb5mYhINumILR0KVBx/tL8aZBZInRV9Z1dtaw7OHXI7lSBW/eddWN5SX/K6tuAkSDQWs4+e8pyoQmk3z2NlUVuPZPo6maTyt01v5h48jwdpMRjLxab17VyxiSPLTO0Np59LIWlnCG2QTtbAX7SYHSvw3TrYCu4d4QthhXlIbj11YoiqvuE/QbPYuH8ftSMPqv8FFe6Oa+EAcOtuT+vFyHPqIqf2ej5GjpxXVZPSgf8Mdx20uDt36KnYsz2R1WgbdGehxZtEG3alUadjPADUFDwa6DbvBO7TZQ1cYLZF79yR7W53EiUetBT/LMvSvUH+wwobUpje1wfm2BTOw+9muCKcRVl3aaHABwCFe77IXH0Qd4C/a/2P4xu/VDdPThHwnnF2MYQTEGqs/nzya6NnhAUf5l/O65Fl8U29nb/Q/sjfF0iXFvi9gElXM/AppNnyAaC9YiL+/D/P6Ykx7/r6BJ9goMV+S8yPd9duVFNYUJ7thIF5LLUbqu8ewpxYt/d7vnjBZ0rHmffAYZhssvZ1UFvia7+f6Gr0gpgNuHv3sRTw7l0QAxeP8/EQ3lEMU8PSoPPkRwJAJJxd7DZVd9L1vcs4avVOurqmbd4YTp+v1/L5jwJj26bpic2Kr67LjeM7/6rtTdvZl1j0XN+yfwpF/Qv9F4rRPADA5+UJFav8X1neVfq1SWPT42CEw8Tbt7jCNSDRgmjuYOpFA6mJvdnYhd3nvS2FAokYiqlved7QvXAmb/i5GdKCnmSRRJrm1YIJh25YqkCiS300YGeKec1budRHbN6wy7AyE834R242M1w0WWXm9KYpG6DwXl7aEmy4whp+A/q8UuDeichKDhH68ePH4ZBNjhWQE3pDkjC6HUgh9TiSQ6bMeUwK06r5FqgZ9ayqTYnf7mTuekDnXbvGjXVUptTyEtCSXWHDElOsNoRVzT5T3kKoVUZzDOsXKnmvr26XNLaPFXFQQ3W9gmZC2ZShRMx60ONRdwM5163bSNm5VuN4MRSQTbq7ZpTILfS5sLpfXtXgh0pU0sEf/baOAmiHoQ0qUKN/3kfZd/ZUCw/kbWUzL6vTk8GdfL7oKKkpWMi8ko7MVFi/HZHHQUq209oiEjcftX4y7VGOaW691q4dvnC8sLjQexvAhR2ZVOQHTFc3kZR5miwC+fD7sr6XYIXrEm9i1C94eUUdahU6LSzuTQRb81qITKoqcYOnoLbVlZ1YGLxFae2Fn4lN9XGPTfZxrXj3AN0rjj5tqCN+OtzjNNRAfXkzKo9HcM5AET+TUVpvlSc4qYwYamplVJr/oWP3Eo2Uu9vmT3nbexZr2+SslLvnSvDdy0+GO3EkQE1V8sKmTzsHWRUmFSk1d+gZ+j8FCSDV5awMli8DA65AT32B3Zssi9ogBb32xZ5yx/uwelQoNeh2U2ko6735+TqdvM2e3no3vD+2NV6BzF2ai4V5VfB7S/1EHcpOnjlu6tW87L33jN9cQg1TDR4sARHrIDo6LzadqmU7sdsfY5kYHS0ejHMCRdN1oJeXr6yAU3UUtzZLWsvifNCTHOihTluQJmPawCvMmDh87lQpEg11JE1qtbv26mxl27C0ssdHufZsZzaGmNVQtRULowAlhqc/8By02eAWOqEhheiZgqassH53kXXYxajldugdzwOA8u5Jl8mvaFlvlwV3WEO8T6Lvni6pxcoUc3dx6teAeP6KROMXfJ8UgWd2KP6Cs39Iq2tsRP/p/i0NegRCFoQNF6E76ccTv6APsl7dRdmUoML1Fi87OXM51VZyoTJBKg218U25U2aqT56LRVBo7EMQmrPxlokZUQ2FHn7lq2pzXraLt4YvXldV2LR3FjW7vTv8yKMagKjISv7aXKlF8DOdDlGAEqYduSBEJV/no0hLj6R1y+rbaAdJyVFPro9O+1twimq8neefnPomFrstZ5MgasEy4ZWFpGMQykfWpA7ZqWbh71719r2ABe4lhV3bUJoseRkNSkPCe9jhixVuMXGzrHccZ4BMDrJ8Bwom9oTnNA0JPTrIdAtUy8ebrJECppB5O6a6eu+cDXNvxjsNpGtMtq8JuTRmhSZW9WRY3t/JUycuHAtN3itMqALJz3lHN+4F4dIl3xPabyAL7b7scjcYTRxesJ2SoROBE6AGK7W5Vud5XsWX6MHkMrsWMOMwjakfC/+yU28np+b86zwniTN8v1CmEEQBpQPX+y8+Lz1fLwiEBq0iZne+fvzZRRrrinoOnwW4K4BG8gbDzZd9haR0xLAZvnezxn4+x6dPZizZkl11/UHxKlgo8FZubJdPbbRoTyC3m6Z7aa8xU448SNyzQTHZAZPdwdaM31hGAN/ZsL42kTlYFM74eZmLAadiT+Zq7gzUuknGqCNyuinuEYYVfvvBUhj56b2VR1C0W0qN8HB68jKaxvIxW+t0zFZ3M8fsWmkgiMQjaZhWhTvM6ywNqPjUfHHYvow0PW8n+VmLNz8G4qz/9MyVNlb4QlYPi2Es4ntquW7ZEQ0ZxMM9hCVZS7CZ70up4zAgVkueFzS73y0YV2mRXHnHhbIrRgE1VgQvN59rpT1WvS2eRQlSfFSTUH+r8TGLgTIr9Ccm/CSK35Ffv4l/ECbGYFBUHySI5AdDhxl4IvcEakDCpKRHpl2SLdUnlivl1/jfiiVX/hh57BoPn9fvOxo7jDcl+cMVwnxtGF64rvSYAHcPr6zqDOcw75sqZj9G5tud5RFv/CJm41bxwtCv2jygMQXchsMPerzU8+A2/sNdUXWVeUobZi35E3HnGwyQ4WQbfx4eb7LzQQ0l+iSpxNKYynR3IZG9VZ9ES9Rx2gaYYVSHGfhqhfFWSkdGuwZot1arPksuQ3H+vYDN8UCg56QDaj/nawcAXq8+tz0e2p01XfTsbxYxedzNUWJW+u07UdENOBUHeKn6y90QHZN0R48Hw9UDIJYdib0QXLz1ADBalt+ocevQEfSj4Xf01bUmOk1VxgVUYufwrek0UbHhGlXWAHN4o1pjnKVfR1xbNiTuhQ/5IY8++lSxOz/2s/MWAmdDErbWFVBzcv3UIjgznKY8mI1HM6226vSfzVJstVeuemB/IeqyNHf/eG73XoB2Y1dpv5Gge/CtdgCoQ74jOPcRzz3rxtZ9I9JQW8SaxzinboIjrQ7T8c/dyEcVYeMDRDg22Ubw7VajDbWy9bVtj1XlW5uVHoEPQObMemx0CWsMFUapcPQ3LfiB2/IKW2kHIzWmgD7uQcfZemVwuA6KeufPLrGr6fJlP47HTUGsQ3d3gGBt6UqbS/CTISpWgS/idPZ24nnf63c+iTKxCoXMhpDaMd4Zzolnh0vUpevUb7Jhfx4pxXjhYl0pw7xUxRu+ym9hVXVfLxugMCyShH627NzMECRt0IRYTqyY6hIQoll/E+kEw/1O/5MpE1TkL+oZdsTa3JdciXKFKpD1CZfVUipVmLOSupvROuUJz5p/wVfxKHrtJy0LpBA7U57i/DpBxsaqHzIvz43Ib6i+80Z1s5QF+r6jDZMV2SkgcffPUoBV3OrZzqcrpVtF0vfUYapuncXoBKgfjjZ9tqBjHee/admtGJbqQtkXonTNhi2duvp6fDsvpw5bRxZLECvhBO7yzBFamJDhA9V/+ZKETG6g7Q9kjApP5/6PO1b/2+z80LOWIyN/40LofkzUHebwLd69LHOXYshvIjF7vSgOYQS2lKhXfmB3mKZC1M/8objgWB0y2QJTHAn2aBRtesT7SiaJsLcsCdUR1p0cTfEfL9R9M9nXUec91vk0QFyLB7iPuC+9MigNUkLQJghLdM/wkFIcSdvkoetKYNLHBnsWgqsEPsTVjFOYf9XpEJ+eVf98xvIpSEuy7DlMybvEyg4VMmXclW4VlNW7YDzyCEgDr+H3Yb1Z70wTc11OBQa6HwDy6Kd3H7JG8nERKzWAxbQLRfAVMfOFao5faex9Y7p6Fzt+b9oPPnVMedv7SWuyvaMGXI/VrafJyp/sQdXH6TZfzoRBEgWnV6t3z+tqtHblyDfDkpmy8N5yObMJepaHyi2I0HbECtY1XMY3O3b3Sss3lWp4wsL6k6GnlJYwpkb2CPXgY3pEt1+G25/XAlNW8QrtRzD9nr5wi6U6WuOeLtIqu6PSl+iNJN3fXoJNNcpSpa5PlOfFMmukvbrLj9otvxfJ3jAntufAuhiDRfQYjMorGvAV58XFrPHpiRK44aGaaxOh3WUHl5uuRroiZk29OStb/xnA3py6xPBUnqoSrGCKF0xDZtB8NnWltqy0Ymv10MQB6qt7y5eXgYGEVonKFmdemYF1DufLrWfPjd+xE+Gtd34ZJ8Hw5X5SnA3IqMlO1m9ZBHF2Avl8rIT0oB8zEqPqamyf2jPZIdkeeeXBSkJANfdWKI5+LcNTjj/ctXaMxx0M6lnFD4DhBn1JXJUF9bZam5ajkteLEvv6sDXSGJiWjvqkwa4wAt+fL6U5YP9iWGbcF4+9M/7VSuuGYaLHza9ox3Qdm3NHuphPGtFkLVW+5EU8igZO2ADcy/9c1VODCKl4J5c4mlvJPZrl+6ZPYDn7YkNLGhJ5R/RbFUORRvausjmoXIotM6WdMMQJvS4J64/r36nsE0Cl7k69A5LGBT2FN1CAgZpdwbDgzM9UYqNkYfRzHA5vYDsytHgzrZIQa4j9A4DVEswLRzcVn7DXzsEmgAH1GyhX7SWcvNKTRxbuCVxo14xxopvYqq2sfb3yYXZsG2F45g33a7tVQc+afeRJ/QAsAeaoN8ADzwy3TRNldcAwOorDWa7ELkVWt40DfjEcGOaTg1B5D6RZ9F7uMEFX4uZyOCtFcO2mB41nO7k7cZpCx/PnGn9NFdHW7186NGVacG/xqVW4WybHnokzv7/+ZfTHVXp8OWdJJIPMjq8FeOuI1Vpdyzynfm48YKr83ROYk99QNVbq5t9BOVZ0zGnc3tjd2zg+199kfP6ZaHyLPZYxi2AyXuxczYWg4p3h0BRUTyFG8OJMNleI12xBAtgWLKPpYDTz5SRucAKBVFP7w2UYYng60uENOETTWxxLg1bKKqytrd1p+riRNCWuvkwM+roWEsaGlZHOghRi5p/OeFb+KFLI5haF1N3x+XbT38kEOwcWr7nDNG5s6yQTfGaM9DKCGudDFzF3Xxo3RyBKqgDkXQ7qJDhZRajyB4BJ+7fvuRUetFJQQ6TQzUmcjaF6PMO6bP0SQfMLtwGu9sH98j9yK7my35uA+Wztyz3K+aILOWPQlZr68dfVTpBcVXWX92RFk2mEytOd/oBQEg+w42KQRs1R06b7NQvjopDh9911+jZRJ99iuD5xYXWJdBNBGL2jcDn1045PC7KMu722t0o9t37Z76hY2JcvZKVALMW+VIjsdDUXEOjyJYUrBlQaRUY3/u86m5tCVOZjZl7NVBXM3QBskzYa/OYYNjLgJF13XVR3wtbwyedZKSuJU8itkye1seB72q1qOdbB2TJSirrrzsLjEPpF8cVd7ya31aySWyt1EP6K3J5N7FBKwVM2dQtb5WObtQlFlsCaLVtmrz0omm01nJgRmmbTBjsWjXq6S7kPpWgpOWNvx7F7PmXKHpvyVe1EnmNJVoAk3AWGfV5Ak1z/mLG6Jq25ElkmcxIubz7In9YIjJ504J5/Z3ix3Ge0S5s+uytCZutu+lerauPYLYeeZqro6GPenaeKm+iJWkemunCffiqH+boB07m65SUED3aUzzZf9C0ftjUK+zu84P7XTzJHtNGg/LBLepS5bdWVHOUvxN8R92wghdJpQD0Usyvr1ZxIwphGz7eF1jO9gS7d0cT9CZ4CBo/J0JMYE3pogFMUNp2qBZGnwVptAUPIKkNk2w8FIvEvZzhV9nWo/qHTLo21zbaX4jMkKvUnH4h9rUXuOA3rGV4gW1ukvXEDWPXXrd3tYDU0VcyjGcXcSQW/Dq//xt2Yhtdodys0+gAq+7xj2neiHEW+zER5libJY943tDGraKGg3lgh7L/tEXoRQYFIEdMVX0bupStd1b5U1mhZmRJRJpxJUT8+Q05JY7rJGkDIS/CJ7VKQ0Z4IJSrdJD8w98zbZlmC/lxYiVLbtffLp38m+1R4yYBweqM/mHYBiQS38NXTmp3c2HBSlIX0z0yzzFR34Ztqnnbn36+T+dVVNPc5GcnXZOOp3hYLYNtFyGLAfyFdE+8E4JVn+90goM1i6x8QKcWr9B/F43F+7RjJAX6DsLBkz9XDsTO98mNLvyJECVz+q2v3M9tjs0yazCxDh7HXc1HPGAWzyYM60wwx2gh+YaQAgjCQMoYdXSs+MxzjTc2IvvByVMh6nnZ3XSmIs9uJT95xeiGNiuL3S4dh5MFV726eizcZKtl6VZggu83G8Ppq0tH9zy9/a7KZgs/1Vh+8Xnp+PWh0+59e0vFfVoZVRVRa8xTbnAKP7SeZBlv4OGeKO18hqWIzUrXOYwX26b54/8zXiupbd2fim8XWGaAuGd7luH9VbKhDUF3zcFjWW6wMu2YF1xmHqx4JONzdu3xTZP2qrUdKituXkJlXdeNPketaNdNEBx6Nmp8Axc+Iu5s0jQyYFl1355Tosd5vABEAgKEIAACoz1mxr3J7n5sk6QTUD8e+bzd9ADj12ty8W5pUh1XO/a6rY4QItdCxjXxznZ5+N4d7DIlui1doEy6pPmIAbXVK5lbauBwtJ5ZWl/z12MAqcpJZRZObUqgfRnAkbqQ/WTVKWyHcCLaVIxtswNgNdjnE+sBSB7805VWZU31XysOXKit8qGgxrf1J7oiPCdndLR2SB59tOzrZJTwx6aXJaYve8LVRMJ3bfp9M1hr/1BrnHziTY8spaFq/QYB7WjLL1Llv07cCZjVBt/KG/Ki5tbqe01nQPDLm6djklzfTkyY/VQHLyO1YtqTflNWopMnD+551lMfOuigIV2tVjCS6eHiwFMmgFYupXFtHKeNMoOlox4744W/GyiL7snTjxMwvakLEN76BwhJGxZAyp+SgjxeuGf9NpoQjmkc04gPDROcuKeV9LK1ahk1960nG6pl3/Smr/kKtT9NtcUIpKarSxjnDbCT1GT8TKEni91ZVyHT56qgd850BT0Uw0LeiAO8YNhZTX9bpWNrlxsD4AHjz5u6n2GS1M9YoLS2Pmui4SaiC2eJwiMhSW2bzgnfDaHq9zOYWzL1OMrdq/aj5U8y6sJXQM0Dq1wAhvkzZzBAgmsC3AegI/zXQn0A5sStyBolmpeqR/qtXu3F43iUV1dZAgsnc1R7Z2p/3NAGEx+lgqsCXqSrfeSuBcjRHtvcjRYx6Vq5I22EoWigtzDbxPspxyefuGXqUr/J8ui4yHk0BNmmPTLLZSdA5ZG2NHmClvrO6zw7hQVHcDl2/Q1VoI84rKt0eAIeOXv01KDfhPtg0bA87CRTwmczAIIUsaOB3NzUAhVYgR+mMsbAstoFZjv/oLnMu1RY3zlEdx1dKxTwJrwXycXG6C9Z+zw1LtKC2lDDiLXH7WB75wdnd1blGJE7YTI+Fet6n5lbqNri84j7xW+L0kMgzsYuBlNBuTt1xsoaftKfdSEyzgIse1g/8lnZr5pKZ1/5Ppeu2cjkjfTWnxPKcXbBw2S01affHiepuEgtRJVY6ujS7uxNnl8xic7ZHRPOHG4s/g2k0v/aNpOQd9f+NS2yN3hrGB8iHIlo/1n/5m9aT9dcyrJWWocXdVX1JVjunY/JVp9HvEvG4c6LK38kCATJJQTCwcMOZYI8WdsavsKs8SaTvhshpsPsVt7m4UBdO3zwnSGBXcJQgk41L6DYPruQZbGSClIwWifeutbrl2bb+JwgSqv3iYSmcx8MxbLmywj+pf/50qsQ3nsl6sceb/+hGrT7btRxVA5VuW6lwL1kfZXydYeEjF/ovKUL6n07alveX6dnWzH90T9zuzEAlHjdeJUFr39r6gMS05ogr1OLGyBY9Ro+ykQ0o+UAYMcObckJHohLtnE52YvtsxfMn8tXqx1dZCojUw+JgkvPzWxUKQaGnNr6+V2+aahPq0rIFj5WZaytx42BbGxoieRWqq5jaiaQJrTUmqW0vrxTHbEiLQ/4cII7bFcUm8VmM332i8v4loUdbfCLJ0FYKNdLFEZK8N/2r/gCI+BK9MpZdBNScJIhwTpOgexeayufPhw3QqkUVsxL8ODrY0AvXXrnsddVBdMQIWfxc9qvv+YI474mYnCvyTTJo5G8uIgBgUtzwpO8xfzCIZG9bBglB4LTNyyJXxFw2PY52IAC+5EkO4yhd+L4mp32bI1fF+Z4v7miPRPXIXqDQ61vNJdCvRzeihydqGbna0o2WRWStCoGBa0C+uO/UKZnWkghDxU7TyVuc3CIVTKCU5InEQcduL1C6KlkTJKKLnk/yLBykiEBsZzNGIXJ2cNO4YUSuk4BrEOswxQbsOMtfQ+lbJ1KuIEpWHzTd1BEnJGtSz26B79CU/ZZHOLQzkeU5y4c2xt/9e6sJ57I69rf64AeAPpDZdM8KmRUVgoeSxzu32ZqEDtohFVYkQEzP/NMoOCInq2SIamn0Uk1CtlE1u8yuAyyEqLBdgUScAQ95YsRohWtAMOQd5VEBIg2Y3K0qmEBNVWVNNhChTx1lTH13uHTHgkCPsRLKGlSv2WrLOiM5x7oWbeiNXi20fv5kVJhnYylXbVzd6GJsrM6oQ7EQCthG8foPrd8BkVA9pEE+I1iW0LUa2DTm7+DN1pPDLHnASTYl6DHZktfAYyxPhiP4yjTkBfg7Lep29wFAPiaxFVvpJpnTEPW6yt9DVqMUo+Rw+uwBgIcUBahqrqWWeiY54P91suuE7HztJ539JMuNxB3ZdpsHlS+JVqR/4PDsiSHbf54as2weGi8gPMpN7Y9Ju38xQsqqEri7HY+cdXX0EylFCtRtZN6CMqvqgWdM85WDFvRB0P4UB6yun/T4gH+v/+dnB/zP1p0cvUpuCY5ibE/bfXpW4n6Ws+0m7+RZGv4tmESsWl+z9Gd1B6mp50EcYU1ARcwMlWFJj9IkLcGHUGiK0iBTqOYgG4Ub5sUUhMza9phBvsnb90PVsFCrY5VkFfCAkXTrfL7tq1vgXQdRaJND7KfYDMWR64srsPiMEfQZKk5Ios2b0o7xRKcOqiVZRc5IEPMDI5RB7El3VICSwzxZ/gc4scM2NN8eKdguIFzjIOJ14UNZV17H8kXqpd3Zig+GSlEG5qfXp8PHx90fZ0kkEwOEz1yV29oJXcyghM617aVdmUkbo+H3PdGBxLkl6R4gQsLhn5NY71KI5bytv316cZ5YV3Y1MlNeAXk7ZR9eMXxzEvp93a1tl0lgPz5DjHmQ9gNr0APgkxeKPsiqKGQhX7ondGNLp9DqSFpofzph9MdsjQanu4OkmyPWGG/meWGaPnPt+GQ/B2rbcI4RKs+bueW02CAOIXZvMe+rABsZpxuvYrYQU0a8zxa0Hmki4/8n9JsJ3fIAGOTqY637dfp3N767l2b3twLl8ZYUksvf9C+3tTmYgBnDxVklZkU1WzjCY3+Dz8n8p4sqG2v9A6CZdKgh+kYqXEKP/BjNs3ze+m6XlZCVAuauKX6m/tdwDjUXRM0TOpFM7mbForrFyZgAYhwZXbrHXviv61RQrsaLlxD8dZTk9epoPt/KlR3dEfF9ReXJzeu2Utq5ywBxVvLx325CcDalYbfjEoDAJ+ygGsSfIT8G2qgrZlu+vyNF4BKd/sVNEtkF8fedxgfsjQLYKc6soWj7AOVAycg9PhH7viXxl3Wel4PFx6kz8JPbX0tqSSkj3MnKLjgG9c+QrJlWAhTezsbYdvYANJO8PBjT9r4AApqN3cKJ1pf8PbjXa2G/bLn+Vbf8JK28q1mDZaCF8hfXq4EQxJPbYn8KjWvc8KAA7IrI07ZZso3cOgkRSFPOmAG5u6e5c7ppurIaU8Cb95LP7NmwS01iDB+P4xLq/YXWfZks+17U0tmFd4/STu9TEZaFqVNCUNWhLgNZMZPwwoJUpsny3PCaTMczZAE2KtwyLkDkrHXDRn30RoEQlbOscfdKK0tdVde3DbXe1IYvU0C6XxIp844TQNoqMTWOvWg3KLdcn1itLPu8uunJA0CXhXaVKUvX+XOTO76e0HA9+fYbU96/DelIqZFMFhLEYfALW2tzd1hIBQQ+A9RKE1KsL6p3G5takbqwmZYthOIlnLU2R1OEfQeinxfoLYjnqa+3DlYMyf8Qev21WE5ezt89/EzQxoz34DeKxKS9/m1jkt0IWlYKhvOJLR92PGsiUvnDncaUVyfwRwFKA+WKXZpps9ONQ0orWOtX0ohLHIDEXtFBZQepbvE2eROhXPVdPvdvJLUWXdV9cE9T6YznekXQxRweYPwGt9DN8nLbe9l+OX9rhVjbJbD7VqZsUUJIxWSup+1W9f0TaHWl2tD4CPUEdnOf3u6mnwiuR7hmrum8l/ja6WW8gJzlyKrxovc8Ie81fwp9P5yLxUMG1cEvVU9dhD0snU+c+wrJ0u9L3pmusyDeq1RrckagHu0TuKGy8uyQ3j90Swo7Uwj1ciuuFeNSPblSpXzTPWclqwh29A4oVLrO/BxNntbH3ahYLG7jPYlFjL2rzCCE8nz6gjv0bw0r4ZEZzD/ykcXrLIuPNHfpKr8rk06vPOq0ZjP1U3f7ATIDhba8tN8fjwvxRJSX4OTu6uoYRgWiLmMnYTZWm9btbdd1gqFcxFye9D2yjobvh6QQgeO1ytgN7+ZPffGdkdTtqbuajsvi/aebLr+PJguIE1+9YeaQxPEW8BGkbfw9ll3AjZGAOaEA7JbT9o5guKtzdmvy6ONeaBWiWZm1uP148tEjKt1sZcDzJRFXmlBuyWQspeOnd3/8k33I7RHPr/0REudVvmUes4gkO6o1jg0Z95us61+JVG5CDYdpWoziwBZCUdMfna7f/RU2WFvNwu/UdhUism6sJSXPhe4UdkGOpt0Ev91DDz9yBrzasBl0YxLF0hEQk5xjZqAXkPwDNfLYorwv8GZv6UNSrUBIQujXUFbDT8ZUYxWaxx8AKa/b33GQEk/GcSqeJeOWc1sQjRFgXEMGHgBR7QXEDwDnBgoPvQpLa+bnUHWosaR/pc+MGMqtTGJddOgzIvOnY2YaX0asCtmzOLRtH6dKKYyU3PxIdOPHA2D45NWt7nLkp75cd0G92uHqrqUknX9hGVTfrInna8tUN/p7+hPtMEiHttekxmy5++dB4niyaohwbaRaftW3Y9qbpPouTrV6gBVQNM3tL43zK47wbkdZ3TtyVMnruMWhj2Wj6TVl19kfdnvpL04933uK32sefbwmS1H/xV9ffVpbW12qfY7PxqL2v/45/T8Z7nw+A9L67w13ebY7BFi+sb5xDhwi9JD+2BxW+89Z+XmNuqmmNn8Bn/T4goBDr4pqd9LF2TsLd1qGqqVLO5QaqMFnxrl40QYmJVJ9mM2uXZHBMT4dEZ2M15QxElRTAv60tUCYJy3EOH3rBUhbT8jqDvVdq3Xc5DhLnaz5F4Yvo/+T6m8d58jKUXGXu9RNRtKXVZhvXtnMeV6RhUc+6zLHn1xll8lk1KNA2xJM5NEmmxUMUzfHpN2TrEw/6jJJHKaRev/PTxlqoQk9tozMzCZq8gBUEt8n0+WYl5sz051u03FzvoWEPEosmRmjgYKWMWgNd9en0Q0TRGaxV6uODNxZ6Lqs4eQ3EFR7sjCVEGEn9J7G5A/Nj6JxwANAoo+nf0nWbNcK9EwX5PuOedJt5QOhuc9ymsY3Mv6JaPtGnciEdnrjU2Nexv5yEYCtSsUdA6IjSmTj9XIFwjcqwwX29Rqqs+SLA87O9p3mGYXgRzpUW2vsPW+XGFIfV1TQCmFA/bYxhe1w15grve9ybtvc3zz96BRC/ZauG0/T/U4NvkBU+JItyp7hjJE6+K9K98K+mzDnwuUM/f78ZyHol8t7xU/f2JcqJpULHXmz6DVN5M1ENRnhrNH+tLT+DLYlVNJ9X1aymtbcJXHO2oReHFUEgsMt9ZUcGP1Jpv3D2fQnuXgPZZghhvkyAnlZWEeBuUbzF8UKMLV42jkbB65mL74BPu/nYn2bF4wMgLtnj6iye3id2ceH0pH4LEn547iLpikgsPaIfzFPWYjVifvqhaVrsBDMsIHKSok9OTu1QyGjH9O3AuHhBsv1oJW8Ae0fflsS3O/esPeLxlNNcXTBiM1yx+Qv+5Lwr+RqFk2o61oONIUQtPnF32NqL1zJKWjlPKUQabo7fvmm0nfkR4KlmrzHqCw89SDuzhBlUQU0OG1KGwq8lXtusOhdtxt9KyUp0meh88VLG+TvwOWX60eYmUGi+Jb0m2+iyqsll/nCpva+zpZFz5D1WkvbEw0DXRmzvVuiyWYq1zd1XWqJfi+eY/wlGRfxBeEqI6abLKyOuxKvcyH331ZWYfy5SFH81sInT8Upd0fU6E0mi9j2/dveHDFEJsZZgyckdLrlaA38Gm+5k2L53fe/a6arrpqYN2F528QKc/zgYutU/xVkUmvHespKAUy3crMlb+tPuvmrueCM/k67cChMq+TK+RPAKjo2G4VtPtrrBKhx8A0EJpoNJQaCaqzuw9EUVuK9FHmvNRhp/KRR+pNo6q35NIL9+FH6Djkff/kX4TqPzCteiH/VEMm9lONVBgfOtidq3MqpfksBRkgLd9Vjem1R1f/rIBujQKWj4kdyCmKC9Ko36LiakbK/hVAdbVYY9xkHYfeptWmNUwx8T5+a6osyNhLEOMpxXyS2zqid+6y1AkG4ms29Ro7e3uDmbTsPSxKunZJmcIhxzFscqmGC0wT6r6HBjjtVLnMXbeS1X9BrTUftpv5SThCX0cg1VJi4Cj3/28lXmiMR9pijY/bb17QRQhI2KloIt5UL8csVCZ5b0FbZ28kbu+g2Z6hVaiE4qO8BkCn5eTT+W21uyzdl4J8PUDRn75KE7nOdjuXRWzkZ2tWo9TY5iTZFrLC2MRglmqKNh9edMwDzmSE9DmfWldm118KblbY8CW/qBFMpmNry7yk38VAJk7dlbU2U8ltFk1/WTZTen2pZKMpn39cEUToixq5tkdiJ3/N9X7SJrP8ZwdXt62lCT6fgCHC41dQ58XOKZKaOTqvvGLOTl4ik3QkiDkr2Ngl3RkuKUNLn1983BvJp3OpBDQTtZWWJQna3bm7EvT3S8fsC34TSNgwGJ1cbQzZv9tuLECTXAeW+UVC4S8lON2HNjMUV7Vyb1MrGO2OL+S/5pNOR0em8X2qndTzQ39HMzQtB2IgNs7jVJ1OPHDaq9ip+GVsCJOOX3qnooKLLFWeuw1jstUWjRWMhlUIK80bxKcRAWh8AO/loHoRc5BQr+frdcwRu1Jm3ePxdb372fcJZ5BZXCsiV6PYTBbKRPKxxDP3xAcAonkcJzceMVlucvXvledVAuA7Ucn9zzeC2RKmOxKp9E7kZs8aZxv1DBSBZfknkiB5W8FCI7fIrQvjrz1/2Gh7DTrQQSRWVNj/aIroa1tp855KvV2JbuzQtSpxdPjC5/8aGmdCtIvduVUlJR0p/bBzasvchVazA3Zpt3avnBZxmomAljC9Pqk/2ezTDnBmzVd9TnOplYvxm/h8vcf6/N0YGzums698jPw9WlPxv1zJ1N57l4g+4mP7ASCyYPN43T6wrvrnVKiUWnwS0Zbi2KTgmkvxpJKPSETTHlqLYkG1WihQLIxUy+vHjh82ka2fGQcanT+fv35YQ4L4BnALoJ461Ckmg8M26jL+JPdJdX4ct6xtc30nD863CiE5eqqGRLkr9XGn43Bb+zRCVEKylel+Q7FHqjxMGIxuL+64xaAeLbVWFnarJaBS5dt8sJdE3Lunzlyqcohqs0f0tK+EBkCrUp+Nlzt5vccNreWTuiVV2W/+SEtR6+xnpJNdGD3QXMvT93zSc4kYKX/ZaKbXoMJ7pvHbzbh1r62ntYiiVDFufN/GdfwAIyaP4dYTPtgJbcMwHFFR6GHfNz+3nW39+Q08CN1n0zhI5zXqydTieGRXV1Lryvy/aGxZhtA8j5oq4dY3kWihb5GlEjGa87eiwlO3aLNvc/8NTdV9JlvfxZRuSjbwqCAd7IqU6pVCwWes36VBeoF6Hm+Ho7uyw5WhWnYeOL1k7SFcv9iv+E94YLlBTbYGo6ZOn+HhmQgfsf4F2FGcdRq4fnn1r6ZnXtrSRui7/2vWeuQsdR9gFQnKKg+j00l6QZh6qUJhj/klHE1zs0hfA/SN8xJMIdeWH3a5hoFbTSNmqNNdkC93f+ETOeUUE5CmfscjkFSEksrjVmplz6zoVxwyJ9VXga+npd8otwd26b5gUmyWd5K2/jGNHc2tX17y8H37Eqib3zJxVaDCucfpQV2R5Z9HRR2UPKW+cynmLdC6nsT5Xt5JEde2fzfyZykbu2ncMqACmX+Y5Or7hs5Jpg5i2Z7eYWpwat92JPxodG0GA8hWO18wYgJtm2J42UjIPNx63oCxejlN3+Sr4yeqt6ysdaCHXq8QSgZaSz9ivdyf1JuXfx4wedNA08UQX6QVWlH3P+/i6PetvHCypqsqdO8dhml7FgcdMMMkildWPSPtM8nXarh0Z+Oa5m4ScPDBPcmtWG9hcSFRccKoLGnxFlgtT82HTOXjCiTeWFa8ddQGdqqpvqD/KUZWWrJDP90rIt82tlexkBA6wilpsD3VikmcY7mhSqXZ/xixYqB+f9w2mGTPo7upDEn+vCwx09QYzebxS1AVdjdJzCape/CBUZX2rX+4xvRh5a9e4eN5WUqXiWF6XlO3vWiac514OtFCXvolpaqjuiX/6volVPPSUSnISLSJtW+JdZmd5bFmW0bPxPQNSZxWPm2wwF5sYtVvYQilWTv+Ds/INMqgpTmxbvsDpr19O5O+hfMsf/67HD64NzQ9jbuA8utipTYJPqWIj5J1Omy5EQ4ODdwJ81Xvnr17ad1jZaM+w964IKUlbEnuexQAny9WzhqdbnkeRmChZSJY8Nbi5QtB79UiVW7u7+0vm1rlv+CQKGLcsbhuaLIpxpKv/biff5eZe/5ChlsRtinnBOrYdls+Vbr5S2zr1zvdDQJVFe9cU8E1NxeaaRs9sDTZsVIGChqD+kJICcyzv4OV9Beop0BueKHx7ajlavird3ky82ZaXVl7s06iCCk5NOsz7KazpDK1yd3LG5FOU274eWEHTF6ynHcLulJA8/bsCOszag/LMR31UWTopPO3Tv8xXJSpnv5yJhXMJqoSlVKfuk62gBPzt7RHxA8/N44kNF06gliZriIsNagkhMH9rKHztIguo8wvbWUwAm1vxc8FXBZA3NarBEmW1G5AUW7Lm1tV8XLeL0z6aVXb065asFNTQXasoad2h5ZKgbs4ZEMpbFkSwtDPfR4FieQDoLfviF3UhWLJKzC24G5faGOVeVb8YXaTzJY3kBXYCzpLU6RMwV+XlT/z87LBD2G2UqFaS7XfutUCMpzUcW2JMlHX0wxpo8nYcSWFzzVcBplkc/Z9Jkyz9EovMLd1u6Do7Q1FR578fACbLe5IMvdeFPic+fh0Lfmwd8ykydS3vOTIsuWCWaqwLZmekNeGI/r1hA8wPzvXgD9od7Tmrhv/bWHXMFruuf3VAyShDTobdUEt/xntJxlPth/4zGM0X45uavbAi3H3T9rP/pq+p2GoaG/Zkc5bVm0+8rJNDdpyqe5l+pMXt0k7lBAdBXoaKXKQ6Qv7/TQBQSwMEFAAAAAgAiE6EPqy3yfq3AAAA8wAAAAwAbwBUMVdfU1BJUi5ydGZTRFoAmAAAAAAIAIif+ZNjZGBpEWFgYDBggAAfIGZkBTNZRYHEru2fDu9XytPYEnvX+RMzbjlGJgYGJqBuZpCsgATDf0Z5BpAYSK0CkFAAsQVEIOKMEHEhHGoVgWwAVVQNAAeweJlNdn2OUHZ9jlA1jjtuxDAMRFMvkDvwAhtI3qRylTukZKMPZQsRJIWi1oWxdw8TYJvhAzGYmRNZkkVXR/6X0De7fCwYKSXzp8XVzZrb7cTUqogvCgZTzQVT2B0PEgOfnF1ZH4/Xy4mhlcbqgxWZosGNiapBXyaZVR14z3R85xrfcQaL3XHEoBM8prEY+LLXg/K2C0WQyb7B6LkChV2JfibVQHBk2fVPQdgVSE5gzN6ZxsitvoGWaCygN098Xu1/+QVQSwECFwsUAAAACACIToQ+6Ypa958EAAAVCgAACQARAAAAAAABACAAtoEAAAAAaW5kZXguaHRtU0QEAJgAAABVVAUAB7B4mU1QSwECFwsUAAAACACIToQ+I98/4W0BAAB0AgAADQARAAAAAAABACAAtoE1BQAAVDFXX1NQSVIuMXJ0ZlNEBACYAAAAVVQFAAeweJlNUEsBAhcLFAAAAAgAiE6EPmWoU+PZAQAASwMAAA0AEQAAAAAAAQAgALaBPAcAAFQxV19TUElSLjJydGZTRAQAmAAAAFVUBQAHsHiZTVBLAQIXCxQAAAAIAIhOhD670bGfgAAAAJoAAAANABEAAAAAAAEAIAC2ga8JAABUMVdfU1BJUi4zcnRmU0QEAJgAAABVVAUAB7B4mU1QSwECFwsUAAAACACIToQ+NWDnx2SBAABJgwAADAARAAAAAAAAACAAtoHJCgAAVDFXX1NQSVIuanBnU0QEAJgAAABVVAUAB7B4mU1QSwECFwsUAAAACACIToQ+rLfJ+rcAAADzAAAADAARAAAAAAABACAAtoHGjAAAVDFXX1NQSVIucnRmU0QEAJgAAABVVAUAB7B4mU1QSwUGAAAAAAYABgDCAQAAFo4AAAAA IMAGE_TYPE SLICE_NUMBER ECHO_NUMBER PHASE_NUMBER DYNAMIC_SCAN CHEMICAL_SHIFT DIFF_B_VALUE_NO WjkAAJAaAACSowAAjAcAALrBAABKJAAACAAAACUBAABFWF9nZW9tZXRyeV9zZXBlcmF0b3IAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAEAAAAAAAAADDkAAEVYX0FDUV9wYXRpZW50X3dlaWdodAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAaowAARVhfQUNRX251Y2xldXMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAytkAAKw4AABFWF9HRU9fY29pbF9zZWxlY3Rpb25fbW9kZQAAAAAAAAAABAAAAAEAAADA2QAAfjgAAEVYX0dFT19jb21wYWN0ZWQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAyAAAAAAAAABQOAAARVhfR0VPX2NvbXBhY3RlZF9jb2lscwAAAAAAAAAAAAAAAAIAAAAKAAAAAAAAAILAAABFWF9HRU9fY29tcGFjdGVkX2Nvbm5zAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAAoAAAAAAAAAesMAAEVYX0dFT19zdGFja3NfY29pbHNfY2hhbm5lbHMAAAAAAAABAAAAIAMAAAAAAADaOgAARVhfR0VPX3N0YWNrc19jbGluaWNhbF9tb2RlcwAAAAAAAAIAAAAUAAAAAAAAAEDGAABFWF9HRU9feGNsX2NvbXBhY3RlZAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAMgAAAAAAAAA9kYAAEVYX0dFT194Y2xfY29tcGFjdGVkX2NvaWxzAAAAAAAAAAACAAAACgAAAAAAAAAwzAAARVhfR0VPX3hjbF9jb21wYWN0ZWRfY29ubnMAAAAAAAAAAAIAAAAKAAAAAAAAACjPAABFWF9HRU9fc3RhY2tzX3hjbGNvaWxzX2NoYW5uZWxzAAAAAQAAACADAAAAAAAAgEkAAEVYX1BST0NfdW5pZm9ybWl0eV9hcHAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAANrXAADOVQAARVhfR0VPX2ZvdgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAABAAAAAAAAAJSgAABFWF9HRU9fZm92X3AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAEAAAAAAAAAZqAAAEVYX0dFT19zdGFja3NfZm92X3NzAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFAAAAAAAAAA4oAAARVhfR0VPX3ZveGVsX3NpemVfbQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAABAAAAAAAAAFagAABFWF9HRU9fdm94ZWxfc2l6ZV9wAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAEAAAAAAAAAKKAAAEVYX0dFT19hY3Ffdm94ZWxfc2l6ZV9zAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAQAAAAAAAAD6nwAARVhfR0VPX3NhZ19zbGljZV9vcmRlcgAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAArNYAAHRUAABFWF9HRU9fY29yX3NsaWNlX29yZGVyAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAAB61gAARlQAAEVYX0dFT190cmFfc2xpY2Vfb3JkZXIAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAEjWAAAYVAAARVhfR0VPX29yaWVudF9uYW1lAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAKNYAAOpTAABFWF9HRU9fc2FnX21pcnJvcmZsaXBfb3JkZXIAAAAAAAAAAQAAAAEAAAAAAAAAvFMAAEVYX0dFT19jb3JfbWlycm9yZmxpcF9vcmRlcgAAAAAAAAABAAAAAQAAAAAAAACOUwAARVhfR0VPX3RyYV9taXJyb3JmbGlwX29yZGVyAAAAAAAAAAEAAAABAAAAAAAAAGBTAABFWF9HRU9fc3RhY2tzX3JldmVyc2UAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAABQAAAAAAAAAMlMAAEVYX1BST0NfcmVjb25fdm94ZWxfc2l6ZV9tAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAA8ngAARVhfUFJPQ19yZWNvbl92b3hlbF9zaXplX3AAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAA6eAABFWF9HRU9fdm94ZWxfc2l6ZV9zAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA4J0AAEVYX0dFT19yZWN0X2Zvdl9wZXJjAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAACynQAARVhfQUNRX2ZvbGRvdmVyX3N1cDIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAb9QAAIhSAABFWF9BQ1Ffc2Nhbl9yZXNvbAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAEAAAAAAAAAWlIAAEVYX1BST0NfcmVjb25fcmVzb2wAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAQAAAAAAAAAsUgAARVhfQUNRX3JlZHVjZWRfYWNxX3RpbWUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAO6cAABFWF9HRU9fc2Vuc2VfZW5hYmxlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAAC90wAAzFEAAEVYX0FDUV9jc19lbmFibGUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAIvTAACeUQAARVhfQUNRX2NzX2ZhY3RvcgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAFycAABFWF9BQ1FfY3NfcF9mYWN0b3IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAALpwAAEVYX0FDUV9jc19mYWN0b3JfaHlicmlkAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAnAAARVhfQUNRX2NzX3NhbXBsaW5nX21vZGUAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAytIAANpQAABFWF9BQ1FfY3Nfc2FtcGxpbmdfZGVuc2l0eQAAAAAAAAAABAAAAAEAAAC90gAArFAAAEVYX0FDUV9jc19jb250X3Zhcl9kZW5zX3AAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAABumwAARVhfQUNRX2NzX2Fjc19tb2RlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAiNIAAExQAABFWF9BQ1FfY3NfcF9hY3NfbGluZXMAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAEAAAAAAAAAHlAAAEVYX1BST0NfY3NfZGVub2lzZV9sZXZlbAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAADXSAADwTwAARVhfUFJPQ19jc19hdXRvX2NhbGlicmF0aW9uAAAAAAAAAAQAAAABAAAAP9IAAMJPAABFWF9QUk9DX2NzX3dhdmVsZXRfdHlwZQAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAAAe0gAAlE8AAEVYX1BST0NfY3NfZW5hX2N5Y2xlX3NwaW4AAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAADPRAABmTwAARVhfUFJPQ19jc19pdGVyYXRpb25zAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAABAAAAAAAAADhPAABFWF9QUk9DX2NzX3N0b3BfY29uZF90aHIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA4pkAAEVYX1BST0NfY3NfcmVndWxfZmFjdG9yAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAC0mQAARVhfQUNRX2t0X2VuYWJsZQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAMdEAAKZOAABFWF9HRU9fc3RhY2tzAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAQAAAAEAAAAAAAAAeE4AAEVYX0dFT19zdGFja3NfdHlwZXMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAFAAAAOTQAABKTgAARVhfR0VPX3N0YWNrc19zbGljZXMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAUAAAAAAAAAGhOAABFWF9HRU9fYWNxX3NsaWNlX3RoaWNrbmVzcwAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAvpgAAEVYX0dFT19zbGljZV90aGlja25lc3MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAACQmAAARVhfR0VPX3NsaWNlX2dhcF9tb2RlAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAbtAAACJOAABFWF9HRU9fc3RhY2tzX3NsaWNlX2dhcHMAAAAAAAAAAAAAAAAAABQAAAAAAAAAMJgAAEVYX0dFT19zdGFja3Nfb3JpZW50YXRpb25zAAAAAAAAAAAEAAAAFAAAACvQAADCTQAARVhfR0VPX3N0YWNrc19wcmVwX2RpcnMAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAUAAAAFtAAAOBNAABFWF9HRU9fc3RhY2tzX2ZhdF9zaGlmdF9kaXJzAAAAAAAABAAAABQAAADtzwAA/k0AAEVYX0dFT19zdGFja3NfYXBfb2ZmY2VudHJlcwAAAAAAAAAAAAAAFAAAAAAAAAC4lwAARVhfR0VPX3N0YWNrc19scl9vZmZjZW50cmVzAAAAAAAAAAAAAAAUAAAAAAAAANaXAABFWF9HRU9fc3RhY2tzX2ZoX29mZmNlbnRyZXMAAAAAAAAAAAAAABQAAAAAAAAA9JcAAEVYX0dFT19zdGFja3NfYXBfYW5ndWxhdGlvbnMAAAAAAAAAAAAAFAAAAAAAAAASmAAARVhfR0VPX3N0YWNrc19scl9hbmd1bGF0aW9ucwAAAAAAAAAAAAAUAAAAAAAAADCYAABFWF9HRU9fc3RhY2tzX2ZoX2FuZ3VsYXRpb25zAAAAAAAAAAAAABQAAAAAAAAATpgAAEVYX0dFT19zdGFja3NfdGFibGVfbG9uZ19wb3MAAAAAAAAAAAAAFAAAAAAAAABsmAAARVhfQUNRX2ZyZWVfcm90YXRhYmxlAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAA58wAAL5MAABFWF9BQ1FfbWluX25yX3BhY2thZ2VzAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAEAAAAAAAAAkEwAAEVYX0FDUV9zbGljZV9vcmRlcgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAAXOAABiTAAARVhfUkZFX21ldGFsX21vZGUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAE84AADRMAABFWF9HRU9fbGFyZ2VfdGFibGVfbW92ZW1lbnQAAAAAAAAABAAAAAEAAAAfzAAABkwAAEVYX0dFT19wbGFuX2FsaWduAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAO3LAADYSwAARVhfUkVTVF9zbGFicwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAABAAAAAAAAAKpLAABFWF9UUkFDS190cmFja2luZwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAABgzQAAfEsAAEVYX0dFT19pYV9wb3NpdGlvbmluZwAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAFfLAABOSwAARVhfR0VPX2FsbG93X3RhYmxlX21vdmVtZW50AAAAAAAAAAQAAAABAAAAJcsAACBLAABFWF9HRU9fcGF0aWVudF9wb3NpdGlvbgAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAADszAAA8koAAEVYX0dFT19wYXRpZW50X2JvZHlfcG9zaXRpb24AAAAAAAAEAAAAAQAAALrMAADESgAARVhfR0VPX3BhdGllbnRfb3JpZW50YXRpb24AAAAAAAAAAAQAAAABAAAAnswAAJZKAABFWF9HRU9fcGF0aWVudF9ib2R5X29yaWVudGF0aW9uAAAABAAAAAEAAABszAAAaEoAAEVYX0dFT19zY2FuX2FsaWduAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAACvKAAA6SgAARVhfY29udHJhc3Rfc2VwZXJhdG9yAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAABAAAAAAAAAAxKAABFWF9BQ1Ffc2Nhbl90eXBlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAAD6ywAA3kkAAEVYX0FDUV9zY2FuX21vZGUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAANjLAACwSQAARVhfQUNRX2ltYWdpbmdfc2VxdWVuY2UAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAucsAAIJJAABFWF9BQ1FfcmFzZV9tb2RlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAAAxyQAAVEkAAEVYX0FDUV9tb2RlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAG7LAAAmSQAARVhfQUNRX2Zhc3RfaW1hZ2luZ19tb2RlAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAXssAAPhIAABFWF9BQ1Ffc2hvdF9tb2RlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAABNywAAykgAAEVYX1JGRV90c2VfZmFjdG9yAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAQAAAAAAAACcSAAARVhfUkZFX2VjaG9fdGltZV9zdGVwX2VudW0AAAAAAAAAAAQAAAABAAAA+coAAG5IAABFWF9SRkVfZWNob190aW1lX3N0ZXAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAqJMAAEVYX1JGRV90c2VfZHVtbXlfZWNob2VzAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAQAAAAAAAAAOSAAARVhfQUNRX3Byb2ZpbGVfb3JkZXJfc2VsAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAoMoAAOBHAABFWF9SRkVfZHJpdmVuX2VxdWlsaWJyaXVtAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAADzygAAskcAAEVYX1JGRV90c2VfdWx0cmFzaG9ydAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAM3KAACERwAARVhfUkZFX3RzZV9zdHJvbmdfZmlkX2RlcGhhc2luZwAAAAQAAAABAAAAqMoAAFZHAABFWF9BQ1FfZWNob2VzAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAEAAAAAAAAAKEcAAEVYX0FDUV9wYXJ0aWFsX2VjaG8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAKfGAAD6RgAARVhfQUNRX2ZpcnN0X2VjaG9fdGltZV9lbnVtAAAAAAAAAQQAAAABAAAAN8kAAMxGAABFWF9BQ1FfZmlyc3RfZWNob190aW1lAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA6pEAAEVYX0FDUV9mbGlwX2FuZ2xlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAC8kQAARVhfUkZFX3JlZm9jX2NvbnRyb2wAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAm8kAADpGAABFWF9SRkVfcmVmb2NfYW5nbGUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAXJEAAEVYX1JGRV9taWRfcmVmb2NfYW5nbGUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAukQAARVhfUkZFX21heF9yZWZvY19hbmdsZQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAACRAABFWF9BQ1Ffc2VfcmVwX3RpbWVfZW51bQAAAAAAAAAAAAABBAAAAAEAAADxyAAAdkUAAEVYX0FDUV9zZV9yZXBfdGltZQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAQAAAAAAAACgkAAARVhfQUNRX3NlX3JlcF90aW1lMgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAABAAAAAAAAAHKQAABFWF9BQ1FfcGFydGlhbF9tYXRyaXgAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAACMyAAA5EQAAEVYX0FDUV93YXRlcl9mYXRfc2hpZnQAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAH7FAAC2RAAARVhfQUNRX1JGX3NoaW0AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAN8gAAIhEAABFWF9BQ1FfUkZfc2hpbV9kYXRhAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADIAAAAAAAAAro8AAEVYX0FTX3NoaW0AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAABbIAAAoRAAARVhfc2hpbV9mcm9tX2lkbAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAW8gAAPpDAABFWF9jYWxjdWxhdGVfc2hpbV9ub3cAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAAA7yAAAzEMAAEVYX3NoaW1fZnJlcV9kZXQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAACvIAACeQwAARVhfc2hpbV9zZWNvbmRfeDEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAHyPAABFWF9zaGltX3NlY29uZF95MQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAATo8AAEVYX3NoaW1fc2Vjb25kX3oxAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAgjwAARVhfc2hpbV9zZWNvbmRfejIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAPKOAABFWF9zaGltX3NlY29uZF96eAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAxI4AAEVYX3NoaW1fc2Vjb25kX3p5AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAACWjgAARVhfc2hpbV9zZWNvbmRfeDJ5MgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAGiOAABFWF9zaGltX3NlY29uZF8yeHkAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAOo4AAEVYX3NoaW1fc2Vjb25kX3ozAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAMjgAARVhfc2hpbV9zZWNvbmRfejJ4AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAN6NAABFWF9zaGltX3NlY29uZF96MnkAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAsI0AAEVYX3NoaW1fc2Vjb25kX3p4MnkyAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAACCjQAARVhfc2hpbV9zZWNvbmRfeHl6AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAFSNAABFWF9zaGltX3NlY29uZF94MwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAJo0AAEVYX3NoaW1fc2Vjb25kX3kzAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAD4jAAARVhfc2hpbV9vZmZzZXRfZnJlcQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAABAAAAAAAAAIJAAABFWF9zaGltX25hdl9vZmZzZXRfZnJlcQAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAEAAAAAAAAAVEAAAEVYX3NoaW1fbmF2X3gxAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAABmjAAARVhfc2hpbV9uYXZfeTEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAADiMAABFWF9zaGltX25hdl96MQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAACowAAEVYX0FDUV9kaXhvbgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAACbEAACQPwAARVhfQUNRX2RpeG9uX2FjcXVpc2l0aW9ucwAAAAAAAAAAAAEAAAABAAAAAAAAAGI/AABFWF9BQ1FfZGl4b25fYWxsX3NoaWZ0AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAeIsAAEVYX0FDUV9kaXhvbl9kZWx0YV9URQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAABKiwAARVhfU1BJUl9mYXRfc3VwcHJlc3Npb24AAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAa8MAANA+AABFWF9SRkVfZ3JhZHJldl9vZmZyZXNfc3VwAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAAAPvgAAoj4AAEVYX1NQSVJfd2F0ZXJfc3VwcHJlc3Npb24AAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAAfDAAB0PgAARVhfQkJJX3R5cGVfZW51bQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAA6sIAAEY+AABFWF9NVENfZW5hYmxlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAADZwgAAGD4AAEVYX0FQVF9lbmFibGUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAEe9AADqPQAARVhfUkVQUF9lbmFibGUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAFb0AALw9AABFWF9NRE1FX2VuYWJsZQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAADjvAAAjj0AAEVYX0xPTE9fZW5hYmxlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAALG8AABgPQAARVhfRElGRl9lbmFibGUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAABcIAADI9AABFWF9ESUZGX2FycmF5X3gAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAAAAAAAAKIkAAEVYX0RJRkZfYXJyYXlfeQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIAAAAAAAD2kAAARVhfRElGRl9hcnJheV96AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAAAAAMSYAABFWF9ESUZGX2FycmF5X2IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAAAAAAAAAAkqAAAEVYX0RJRkZfdWRfbnJfd2VpZ2h0aW5ncwAAAAAAAAAAAAABAAAAAQAAAAAAAAA8PAAARVhfRElGRl9ucl9kdGlfZGlyZWN0aW9ucwAAAAAAAAAAAAEAAAABAAAAAAAAAA48AABFWF9ESUZGX25yX2R0aV92ZWN0b3JzAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAEAAAAAAAAA4DsAAEVYX0RJRkZfd2VpZ2h0aW5nX2l4X2FycmF5AAAAAAAAAAABAAAAAAgAAAAAAACyOwAARVhfRElGRl9kaXJlY3Rpb25faXhfYXJyYXkAAAAAAAAAAAEAAAAACAAAAAAAAIBbAABFWF9ESUZGX2R0aV9zY2hlbWVfbmFtZQAAAAAAAAAAAAAAAgAAAAEAAAAAAAAAPrQAAEVYX0RJRkZfZ3JhZF9mYWN0b3IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAC0nwAARVhfVDFNX21vZGUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAuL8AAOp6AABFWF9BQ1FfbXVsdGlfdHJhbnNtaXQAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAAD1uQAAvHoAAEVYX01VTFRJWF9jaGFubmVsc19hY3RpdmUAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAI2/AACOegAARVhfQ09JTF9jb250cm9sX1NBUl9tb2RlAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAb78AAGB6AABFWF9DT0lMX2NvbnRyb2xfQjFfbW9kZQAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAAA5vQAAMnoAAEVYX1BBVF9zYXJfYWxsb3dfZmlyc3RfbGV2ZWwAAAAAAAAEAAAAAQAAAC25AAAEegAARVhfUEFUX3ByZWduYW5jeV9tb2RlAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAA+7gAANZ5AABFWF9QQVRfc2FyX3dob2xlYm9keV9saW1pdAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAKJ4AAEVYX1BBVF9zYXJfaGVhZF9saW1pdAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAD6nQAARVhfUEFUX2RiZHRfbGltaXQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAMydAABFWF9QQVRfc2xld3JhdGVfbGltaXQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAnp0AAEVYX1BBVF9iMXJtc19saW1pdAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAABwnQAARVhfQUNRX3Buc19tb2RlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAA1r0AAK54AABFWF9BQ1FfZ3JhZGllbnRfbW9kZQAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAAC/vQAAgHgAAEVYX0FDUV9zaWxlbnRfbW9kZQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAANG9AABSeAAARVhfbW90aW9uX3NlcGVyYXRvcgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAABAAAAAAAAACR4AABFWF9DQVJEX3N5bmMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAACIvQAA9ncAAEVYX0NBUkRfaGlnaF9oZWFydF9yYXRlAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAANW2AADIdwAARVhfUkVTUF9zeW5jaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAN70AAJp3AABFWF9STkFWX3Jlc3BfY29tcAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAAAcvQAAbHcAAEVYX0FDUV9mbG93X2NvbXBlbnNhdGlvbgAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAABq9AAA+dwAARVhfQUNRX3NsaWNlX3NwYWNpbmdfaW5fdGltZQAAAAAAAAQAAAABAAAAK70AABB3AABFWF9SRkVfdHNlX3JhbmRvbWlzZV9zaG90cwAAAAAAAAAABAAAAAEAAADbtQAA4nYAAEVYX0FDUV9tZWFzdXJlbWVudHMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAQAAAAAAAAAcmwAARVhfQUNRX3NlcmlhbF9hdmVyYWdpbmcAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAd7UAAIJ2AABFWF9FTEFTVE9fZW5hYmxlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAABFtQAAVHYAAEVYX2R5bmFuZ19zZXBlcmF0b3IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAQAAAAAAAAAmdgAARVhfUENfaW1hZ2VfdHlwZXMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAACAAAAFLwAAPh1AABFWF9QQ19yZWNvbl9mbG93X2RpcnMAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAAACvAAAznUAAEVYX1BDX3JlY29uX3NzX3NlbGVjdAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAH20AACgdQAARVhfUENfcmVjb25fc3NfbnVtYmVyAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAABAAAAAAAAAHJ1AABFWF9BQ1FfbWFudWFsX3N0YXJ0AAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAAAZtAAARHUAAEVYX0RZTl9zdHVkeQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAF67AAAWdQAARVhfRkxMX21vZGUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAQLsAAOh0AABFWF9wcm9jX3NlcGVyYXRvcgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAEAAAAAAAAAunQAAEVYX0FDUV9wcmVwYXJhdGlvbl9tb2RlAAAAAAAAAAAAAAEEAAAAAQAAAAm7AACMdAAARVhfQUNRX2ludGVyYWN0aXZlX2YwAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAA67oAAF50AABFWF9BQ1FfZ3JhZF9kZW1vAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAADtsgAAMHQAAEVYX0FDUV9lbmFibGVfcHJlX3NjYW4AAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAJa6AAACdAAARVhfQUNRX3NtYXJ0c2NvdXRfdHlwZQAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAwroAANRzAABFWF9BQ1FfQjBfbWFwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAABHuwAApnMAAEVYX0FDUV9CMV9tYXAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAACm7AAB4cwAARVhfUFZfcmVmb3JtYXRfbW9kZQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAArsAAEpzAABFWF9QUk9DX2RpeG9uX2ltYWdlX3R5cGVzX3JmZQAAAAAABAAAAAYAAADfugAAHHMAAEVYX1RJU19yZWZlcmVuY2VfdGlzc3VlAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAOq6AAACcwAARVhfUFJPQ19mY2NfbW9kZQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAt7sAANRyAABFWF9QUk9DX2RlbHJlY19mY2NfbW9kZQAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAACFuwAApnIAAEVYX1BST0NfZmNjX3VzZGVmX25yX2NoYW5uZWxzAAAAAAABAAAAAQAAAAAAAAB4cgAARVhfUFJPQ19waXhlbF93aW5kb3cAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAQLsAAEpyAABFWF9QUk9DX3VzZGVmX2NvY2EAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAACVsAAAHHIAAEVYX1BST0NfY29jYV9hY3FfbnJzAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAFAAAAAAAAADucQAARVhfUFJPQ19jb2NhX3JlY19ucnMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAUAAAAAAAAAAxyAABFWF9QUk9DX3VzZGVmX2NvaWxfc3VydmV5AAAAAAAAAAAABAAAAAEAAAD/rwAAKnIAAEVYX1BST0NfY29pbF9zdXJ2ZXlfYWNxX25ycwAAAAAAAAABAAAAFAAAAAAAAAD8cQAARVhfUFJPQ19jb2lsX3N1cnZleV9yZWNfbnJzAAAAAAAAAAEAAAAUAAAAAAAAABpyAABFWF9QUk9DX0IwX3ByZV9zY2FuX2FjcV9ucnMAAAAAAAAAAQAAABQAAAAAAAAAOHIAAEVYX1BST0NfQjBfcHJlX3NjYW5fcmVjX25ycwAAAAAAAAABAAAAFAAAAAAAAABWcgAARVhfUFJPQ19yZWNvbnN0cnVjdGlvbl9tb2RlAAAAAAAAAAQAAAABAAAAqrkAAHRyAABFWF9QUk9DX3NhdmVfcmF3X2RhdGEAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAADTrgAARnIAAEVYX1BST0NfYW5hbHlzZV93aXRoX0lRVAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAIO5AAAYcgAARVhfUFJPQ190b19neXJvdmlldwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAb64AAOpxAABFWF9QUk9DX2hhcmRjb3B5AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAAA9rgAAvHEAAEVYX1BST0NfcmVjb25fZmlsdGVyAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAHeuAACOcQAARVhfUFJPQ191bmlmaWNfZmlsdGVyAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAA2a0AAGBxAABFWF9QUk9DX2dlb21ldHJ5X2NvcnJlY3Rpb24AAAAAAAAABAAAAAEAAACZuAAAMnEAAEVYX1BST0NfZW5hX3ZpZXdhYmxlX3Jhd19kYXRhAAAAAAAEAAAAAQAAAHWtAAAEcQAARVhfcGRmX3NlcGVyYXRvcgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAABAAAAAAAAANZwAABFWF9jb25mbGljdF9zdWdnZXN0aW9uAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAEAAAAAAAAAqHAAAEdFWF9DT05WX2lkAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAwAAAAAAAAB6cAAAR0VYX0NPTlZfcHBkZV91cGRhdGUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAABAAAAAAAAAFRwAABHRVhfQ09OVl9tYWRlX2J5X3BoaWxpcHMAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAAB7rAAAJnAAAEdFWF9DT05WX2FwcGxpZWRfY29udmVyc2lvbnMAAAAAAAABAAAAMgAAAAAAAAD4bwAAR0VYX0NPTlZfYmFzZV9yZWxlYXNlAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAABAAAAAAAAAI5wAABFWF9HRU9fdm94ZWxfc2l6ZV9jb252X2RvbmUAAAAAAAAABAAAAAEAAADlqwAAYHAAAEVYX1BST0Nfc2Nhbl9wYXRfcmVmX2lkAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAQAAAAAAAAAycAAARVhfUFJPQ19jb2NhX3BhdGllbnRfcmVmX2lkcwAAAAAAAAEAAAAUAAAAAAAAAARwAABFWF9QUk9DX2NvY2FfbnJfY2hhbm5lbHMAAAAAAAAAAAAAAQAAABQAAAAAAAAAInAAAEVYX1BST0NfY29jYV9ucl9zdGFja3MAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAFAAAAAAAAABAcAAARVhfUFJPQ19jb2NhX2VkZ2VfZGlzdF9wb3MAAAAAAAAAAAAAAAAUAAAAAAAAAGKQAABFWF9QUk9DX2NvY2FfZWRnZV9kaXN0X25lZwAAAAAAAAAAAAAAABQAAAAAAAAAgJAAAEVYX1BST0Nfc2Vuc2VyZWZfcmZzaF9yeF9zY2xzAAAAAAAAAAAACAAAAAAAAACekAAARVhfUFJPQ19zZW5zZXJlZl9yZnNoX3J4X3BoAAAAAAAAAAAAAAAIAAAAAAAAAIyQAABFWF9QUk9DX2NvaWxfc3Vydl9yZnNoX3J4X3NjbHMAAAAAAAAAAAgAAAAAAAAAepAAAEVYX1BST0NfY29pbF9zdXJ2X3Jmc2hfcnhfcGgAAAAAAAAAAAAACAAAAAAAAABokAAARVhfUFJPQ19zZW5zZV9yZWZfcWJjX3N0YWNrAAAAAAAAAAEAAAAUAAAAAAAAADJvAABFWF9QUk9DX3NlbnNlX3JlZl9zeW5fc3RhY2sAAAAAAAAAAQAAABQAAAAAAAAAUG8AAEVYX1BST0NfY29pbF9zdXJ2ZXlfcGF0X3JlZl9pZHMAAAABAAAAFAAAAAAAAABubwAARVhfUFJPQ19jb2lsX3N1cnZleV9ucl9jaGFubmVscwAAAAEAAAAUAAAAAAAAAIxvAABFWF9QUk9DX2NvaWxfc3VydmV5X25yX3N0YWNrcwAAAAAAAQAAABQAAAAAAAAAqm8AAEVYX1BST0NfY29pbF9zdXJ2ZXlfcWJjX3N0YWNrAAAAAAABAAAAFAAAAAAAAADIbwAARVhfUFJPQ19jb2lsX3N1cnZleV9zeW5fc3RhY2sAAAAAAAEAAAAUAAAAAAAAAOZvAABFWF9HRU9fYXV0b19jb2lsc19zZWxlY3RlZAAAAAAAAAAABAAAABQAAABhqAAABHAAAEVYX0NPSUxfdWlfdXNlX3Jldmlld19tb2RlAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAC+oAAAicAAARVhfUFJPQ19CMF9wcmVfc2Nhbl9wYXRfcmVmX2lkcwAAAAEAAAAUAAAAAAAAAPRvAABFWF9QUk9DX2IwX3ByZV9zY2FuX2lkAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAMAAAAAAAAAEnAAAEVYX1BST0NfcmVxX2IwX3ByZV9zY2FuX2lkAAAAAAAAAAABAAAAAwAAAAAAAADsbwAARVhfUFJPQ190aW1lX2IwX3ByZXNjYW5fY2hlY2sAAAAAAAEAAAAGAAAAAAAAAMZvAABJRl9pbmZvX3NlcGVyYXRvcgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAEAAAAAAAAArG8AAElGX3N0cl90b3RhbF9zY2FuX3RpbWUAAAAAAAAAAAAAAAECAAAAAQAAAAAAAAAHoQAASUZfYWJzb2x1dGVfU05SAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAGiNAABJRl9yZWxhdGl2ZV9TTlIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAEAAAAAAAAAOo0AAElGX2FjdF9yZXBfdGltZV9lY2hvX3RpbWUAAAAAAAAAAAECAAAAAQAAAAAAAADCoAAASUZfYWN0X1NFX2VjaG9fdGltZQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQIAAAABAAAAAAAAAOGgAABJRl9tZWFzX21hdHJpeF9zaXplAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAgAAAAEAAAAAAAAAAKEAAElGX21lYXNfdm94ZWxfc2l6ZQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAECAAAAAQAAAAAAAAAfoQAASUZfcmVjb25fdm94ZWxfc2l6ZQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQIAAAABAAAAAAAAAD6hAABJRl9zY2FuX3BlcmNlbnRhZ2UAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAEAAAAAAAAAEowAAElGX2luZm9fcGFja2FnZXMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEBAAAAAQAAAAAAAAC8bQAASUZfbWluX3NsaWNlX2dhcAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAABAAAAAAAAALKLAABJRl9vcHRpbWFsX3NsaWNlcwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAQAAAAEAAAAAAAAAXG0AAElGX21heF9zbGljZXMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEBAAAAAQAAAAAAAAAubQAASUZfd2Zfc2hpZnRfYndfcGVyX3BpeF9lY2hvMQAAAAAAAQIAAAABAAAAAAAAAGOgAABJRl9lY2hvX3NwYWNpbmdfc2hvdF9kdXIAAAAAAAAAAAABAgAAAAEAAAAAAAAAgqAAAElGX3JlZm9jX3N3ZWVwX2luZm8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAECAAAAAQAAAAAAAAChoAAASUZfbWluX3JlcF90aW1lX2VjaG9fdGltZQAAAAAAAAAAAQIAAAABAAAAAAAAAMCgAABJRl9zYXJfaW5mb19sb2NhbAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAgAAAAEAAAAAAAAA36AAAElGX3Nhcl9sdmxfd2hvbGVfYm9keQAAAAAAAAAAAAAAAAECAAAAAQAAAAAAAAD+oAAASUZfc2VkAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQIAAAABAAAAAAAAAB2hAABJRl9CMV9ybXNfbXVsdGl0cmFuc21pdAAAAAAAAAAAAAABAgAAAAEAAAAAAAAAPKEAAElGX21heF9CMV9ybXMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAECAAAAAQAAAAAAAABboQAASUZfcG5zX2luZm8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQIAAAABAAAAAAAAAHqhAABJRl9wbnNfZGJtZHRfaW5mbwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAgAAAAEAAAAAAAAAmaEAAElGX3NvdW5kX3ByZXNzdXJlX2xldmVsAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAQAAAAAAAAD6iAAASUZfYm9pbG9mZl9kcGR0AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAABAAAAAAAAAMyIAABJRl9ib2lsb2ZmX2RwZHRfbWF4AAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAEAAAAAAAAAnogAAElGX2JvaWxvZmZfZHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAQAAAAAAAABwiAAAU2VwYQAAAAAAAAAAAAAAAP//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIAAAAEAAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACABAAAAAgAAAAAAAAEAAAACAAAAAgAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAABAAAAAQAAAMgAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGQAAAA4AAAAOAAAADgAAAA4AAAAOAAAADgAAAA4AAAAOAAAADgAAAA4AAAAOAAAADgAAAA4AAAAOAAAADgAAAA4AAAAOAAAADgAAAA4AAAACAAAAAAAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAAAAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAU2VwYQAAAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAADAAAAAgAAAAEAAAALAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAACAAAABAAAAAUAAAAAAAAAAwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAAAAAQAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAADAAAAAAAAAAEAAAABAAAAAAAAAAAAAAAFAAAAAAAAAFNlcGEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAQAAAAAAAAAAAAAABAAAAAQAAAABAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAABTZXBhAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADAAAAAQAAAAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADAAAAAAAAAAAAAAAIAAAAAgAAAAAAAADoAwAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAAAAAAAAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAAAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAAAAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAAAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAGAAAAAgAAAAEAAAAAAAAABwAAAAAAAAAIAAAACwAAAAQAAAAJAAAADQAAAP////8DAAAAAQAAAAMAAAAEAAAAAQAAAAAAAAD/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////EgAAAAEAAAABAAAAqtLEIgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAAAAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAAAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANAHAAABAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFNlcGEDAAAAEgAAABsAAAAAAEhCAADIQgBgn0IAAEhCzcz0Qc3M9EHNzPRBzcz0Qc3M9EHNzPRBzcz0Qc3M9EHNzPRBzcz0Qc3M9EHNzPRBzcz0Qc3M9EHNzPRBzcz0Qc3M9EHNzPRBzcz0QTMzsz4AAMw+AAAAQAAASD4AAEg+AAAAQABgn0K96a1CAADAPwAAgD8AAMA/AAAAPwAAgD6amZk+AAAAQAAAAEAAAAAAmpmZPpqZmT6amZk+mpmZPpqZmT6amZk+mpmZPpqZmT6amZk+mpmZPpqZmT6amZk+mpmZPpqZmT6amZk+mpmZPpqZmT6amZk+mpmZPvx3gUEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAu/MGQwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAlIMzBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEeuKTwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAXtDhQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA3482/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAOpW+k7qVvpO6lb6TupW+k7qVvpO6lb6TupW+k7qVvpO6lb6TupW+k7qVvpO6lb6TupW+k7qVvpO6lb6TupW+k7qVvpO6lb6TupW+k7qVvpOhnMIQYZziEEAALRCAABIQgAAoEIAANxCAADIQwAAYUQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgD8AAIA/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIA/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAEAcRgBAHEYAQBxGAEAcRgBAHEYAQBxGAEAcRgBAHEYAQBxGAEAcRgBAHEYAQBxGAEAcRgBAHEYAQBxGAEAcRgBAHEYAQBxGAEAcRgBAHEYAQBzGAEAcxgBAHMYAQBzGAEAcxgBAHMYAQBzGAEAcxgBAHMYAQBzGAEAcxgBAHMYAQBzGAEAcxgBAHMYAQBzGAEAcxgBAHMYAQBzGAEAcxgAAgD8AAIA/AACAPwAAgD8AAIA/AACAPwAAgD8AAIA/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIA/AACAPwAAgD8AAIA/AACAPwAAgD8AAIA/AACAPwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALBscPsnqNT696a1CAAAAQLUfmUFbTyRBYU8kQTo0oz9TRU5TRV9TTUFMTF9FWFRSXzhfQUNJAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAvU0NDLkNvbm5OSUMwL0ROQU5JQ0hVQi5Db25uUlgvU0JNLkRDQzEvQUNJXzE2Lk9EVQBDAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABTRU5TRV9TTUFMTF9FWFRSXzhfQUNJLkNvbXBsZXRlAFRJT05fUl9BAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB1c2VyX2RlZmluZWQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwNzoyNy4wAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA4MTkAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAxNwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAyODggeCAyMDAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwLjM1IC8gMC40MCAvIDIuMDAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwLjIwIC8gMC4yMCAvIDIuMDAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwLjY2MCAvIDY1Ny42AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA4LjUgLyAzNAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAxNyAvIDEyIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA4MTkAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA8ICA0MCAlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA8IDEuMyBXL2tnIC8gbm9ybWFsAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA8IDAuNiBrSi9rZwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAzOCAlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAxLjQ0IHVUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA3NCAlIC8gbm9ybWFsAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA0MS44IFQvcwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABIMSxQMzEsQzEzLE5BMjMsRjE5LFgsSEUzLFhFMTI5LExJNyxPMTcAQVVUTyxVU0VSX0RFRgBDTEVBUixCVF9DTEVBUixTWU4sQ0xBU19TWU4sV0VBSyxTVFJPTkcsVU5JRk9STQBMUixSTCxBUCxQQSxGSCxIRgBSTCxBUCxGSABOTyxVU0VSX0RFRixSRVNULFpPT00ATk8sWUVTAE5PTkUsUkVHVUxBUixJUlJFR1VMQVIsSFlCUklELFNQSVJBTABVTklGT1JNLFBERl9EUklWRU4sQ09OVF9WQVJJQUJMRSxTVEVQX1ZBUklBQkxFAE5PLFVTRVJfREVGLEFVVE8ATk8sV0VBSyxNRURJVU0sU1RST05HLERFRkFVTFQsV0VBS19QVVJFX0VMTCxNRURJVU1fUFVSRV9FTEwATk9ORSxTT1MsRVNQSVJJVABEMixENCxDRFRXMTAATk8sQ0FSRF9QSEFTRSxEWU5fU0NBTgBQQVJfU1RBQ0ssUkFEX1NUQUNLLFZPTFVNRSxTTEFCLENZTF9WT0xVTUUsRVhDTF9WT0xVTUUsRVhDTF9DWUxfVk9MVU1FLE9SVEhfU1RBQ0sAREVGQVVMVCxNSU5JTVVNLFVTRVJfREVGLE1BWElNVU0AVFJBTlNWRVJTQUwsU0FHSVRUQUwsQ09ST05BTABBUCxMUixGSABSLEwsQSxQLEYsSABERUZBVUxULEFTQ0VORCxERVNDRU5ELFVTRVJfREVGLENFTlRSQUwsUkVWX0NFTlRSQUwsSU5URVJMRUFWRUQATk8sTUFSUyxTRU1BQyxNQVZSSUMATk9ORSxBQ1RJVkVfQ09JTCxGSUVMRF9GT0NVU19DT0lMAEhFQURfRklSU1QsRkVFVF9GSVJTVABTVVBJTkUsUFJPTkUsTEVGVF9ERUNVQixSSUdIVF9ERUNVQgBJTUFHSU5HLFNQRUNUUk8AMkQsM0QsTVMsTTJELFNWLDFEAFNFLElSLE1JWEVELEZGRSxFQ0hPLEZJRABDQVJURVNJQU4sUkFESUFMLFNQSVJBTCxQUk9QRUxMRVIATk8sVFNFLFRGRSxFUEksR1JBU0UsVEZFX0VQSSxUU0kATVNILFNTSCxERUZBVUxUAE5PVF9VU0VEMSxTSE9SVCxTSE9SVEVTVCxVU0VSX0RFRixOT1RfVVNFRDMsSU5QSEFTRSxPVVRQSEFTRQBISUdIX0xPVyxMT1dfSElHSCxMSU5FQVIsUkVWX0xJTkVBUixTV0VFUCxPUFRfQ0VOVFJJQyxPUFRfUkVWX0NFTlRSSUMsT1BUX01JTl9DRU5UUklDLFNXRUVQXzIsU1dFRVBfNCxVTkRFRixGTEVYLFJBRElBTCxTUElSQUwsVklTVEEATk8sWUVTLEFOVEkATk8sWUVTLFVMVFJBAERFRkFVTFQsVEhST1VHSF9QTEFORSxJTl9QTEFORQBOTyxZRVMsVElTU19TUEVDLFBTUyxQU1NfRkFTVABNQU5VQUwsREVGQVVMVCxTSE9SVEVTVCxVU0VSX0RFRixMT05HRVNULEJFVFdFRU4ATk8sWUVTLERFRkFVTFQATk8sQVVUTyxWT0xVTUUsU01BUlQsUVVBRFJBVFVSRSxUT09MLEFTX1NDQU4sVVNFUl9ERUYsVVNFUl9QTEFOTkVEAERFRkFVTFQsQVVUTyxWT0xVTUUsSE9TX0FVVE8sSE9TX1ZPTFVNRSxGSUQsSVRfU1BFQ1RSTyxJVF9TUEVDVFJPX1ZPTCxOTyxNQU5VQUwsU0hJTVRPT0wsSUJTX0FVVE8sSUJTX1ZPTFVNRSxJQlNfU01BUlQATk8sWUVTLEFVVE8sUkVTRVQATk8sQVVUT19CT1gsQVVUT19FTExJUFNPSUQsTUFOVUFMAE5PLEFVVE8sU1RPUkUsUkVMT0FEAE5PLFlFUyxRVUFOVABOTyxTUElSLFNQQUlSLFBST1NFVABOT05FLFlFUyxJTVBST1ZFRCxRSVIsU0ZRSVIsTVNERQBOTyxPTl9SRVMsT0ZGX1JFUyxPRkZfUkVTX01VTFRJX1BVTFNFAE5PLERXSSxEVEkATk9ORSxDQVJESUFDX05BVElWRSxDQVJESUFDX0VOSEFOQ0VELENBUkRJQUNfVVNSX0RFRixNU0sAQUxMLExFRlQsUklHSFQsQk9USABISUdILE1PREVSQVRFLExPVyxVTFRSQV9MT1csVVNFUl9ERUZJTkVEAEhJR0gsTU9ERVJBVEUsTE9XLFVTRVJfREVGAFJFR1VMQVIsREVGQVVMVCxVU0VSX0RFRixGVUxMX0NPTlRST0wsTUFYSU1VTSxFTkhBTkNFRCxFTkhBTkNFRF9NQVgATk8sWUVTLFVTRVJfREVGLENPTUZPUlRPTkUATk8sVFJJRyxHQVRFLFJFVFJPAE5PLFRSSUcsSE9MRCxQRUFSLEdBVEUAT0ZGLEdBVEUsVFJBQ0ssR0FfQU5EX1RSLFRSSUdHRVIsVFJJR0dFUl9BTkRfVFIATk8sWUVTLE9CU09MRVRFLEZJUlNUX0VDSE8sU0VDT05EX0VDSE8sQk9USF9FQ0hPRVMsQUxMX0VDSE9FUyxBTlRJAERFRkFVTFQsRVFVSSxNSU5JTUFMAFJFQUwsSU1BR0lOQVJZLE1PRFVMVVMsUEhBU0UsTk8AUkwsQVAsRkgsUkxfQVAsUkxfRkgsQVBfRkgsUkxfQVBfRkgATk8sSU5ESVZJRFVBTCxCTE9DSwBOTyxGQUlSLFRJTFQsQ0FTTCxTVEFSLHBDQVNMLFRJTUVTTElQLENJTkVNQQBTS0lQLEFVVE8sRlVMTCxPTkxZAE5PLEFVVE8sU0VMRUNUAE5PLFNFTlNFX1JFRl9DTEFTU0lDLFNFTlNFX1JFRl9GQVNULENPSUxTVVJWRVksQ09JTFNVUlZFWV9GQVNULFNFTlNFX1JFRl9IWUJSSUQsU0VOU0VfUkVGX1RTRQBOT05FLEJSQUlOLEtORUUsQk9USF9LTkVFUyxDX1NQSU5FLFRfU1BJTkUsTF9TUElORSxUT1RBTF9TUElORSxTSE9VTERFUixBTktMRSxCT1RIX0FOS0xFUyxXUklTVCxCUkVBU1RTLEJSQUlOX0FOR0lPLENBUkRJQUNfR0xPQkFMLENBUkRJQUNfTE9DQUwsSElQLEJPVEhfSElQUyxBQkRPTUVOLFBFTFZJUyxSRVNFQVJDSABOTyxZRVMsQ0FMLFBSRV9TQ0FOAE5PLFlFUyxDQUwATk8sTUlQLE1QUixGU1IATk8sV0FURVIsRkFULElQLE9QLEIwLEVSUk9SLE1BU0ssRkYsVDJTVEFSLFIyU1RBUixTT1VSQ0UsTUFYAEdSRVlfTUFUVEVSLFdISVRFX01BVFRFUixDU0YsU0tFTEVUQUxfTVVTQ0xFLFZFUlRFQlJBTF9NQVJST1csQk9ORV9NQVJST1csRkFULExVTkcsQkxPT0QsRElTSyxMSVZFUixQQU5DUkVBUyxLSURORVksU1BMRUVOLFZJVFJFT1VTX0hVTU9SLEZFTUFMRV9QRUxWSVMsTUFMRV9QRUxWSVMsQ0FSRElBQ19NVVNDTEUsQlJFQVNULFNJTElDT05FLFBIQU5UT01fRkxVSUQsU1BBUkU0LFNQQVJFNSxVU0VSX0RFRixHQURPMTUwLEdBRE8xMDAsR0FETzUwAE5PTkUsREVGQVVMVCxISUdILFVTRVJfREVGSU5FRABOTyxERUZBVUxULFNPRlQsSU5URVJNRURJQVRFLEhBUkQsVkVSWV9IQVJEAFBBUkFMTEVMLERFTEFZRUQsT05fVEhFX0ZMWSxEWU5fU0NBTixSRUFMX1RJTUUsUkVBTF9USU1FX0RZTgBOTyxZRVMsWUVTX0xPQUQATk9ORSwyRCwzRCxERUZBVUxUAA== Upper Extremities Hand_Wrist Coronal T1W_SPIR.Protocol UEsDBBQAAAAIAIhOhD7pilr3nwQAABUKAAAJAG8AaW5kZXguaHRtU0RaAJgAAAAACACIn/mTY2RgaRFhYGAwYIAAHyBmZAUzWUWBxK7tnw7vV8rT2BJ71/kTM245RiYGBiagbmaQrIAEw39GeQaQGEitApBQALEFRCDijBBxIRxqFYFsAFVUDQAHsHiZTXZ9jlB2fY5QpVZta9xGEP6cQP/DVIHSgO8twcF17g6S4Gv8oY2xrwmFQtmTRqdNVrvK7ursS+h/7zMryT7jQmlj+yytZuaZmWdedPMq1mb53eN5xarA9dG85qioirEZ8edW7xbZG2cj2zha7xvOKO9OiyzyTZyI9UvKK+UDx4UObnRycvzTaJbdQVlV8yJTbaycPzD/5ZIuvCvaPNKrpjE6V1E7+8Buy5a9ivdMYRffsmko/Su1Yco9J6VkbrT9RJ7NIgtxbzhUzDGjiPD7qPMQMqo8l4tsPP7j9i9pz8Yi/f843w7yjQjfYn7fVqzTE1r/fnF2oC24j9SpyqPeMX3NnXH+lJ6sVlP8/NUJK7djfyd782Y6ff68l6WQbkVitFr1op0OOnLxj9KNK/b0daPyT1vvWluMBp0il9+XVKJDTumkid3tqFS1NvtTes++UFYd0SuvlTmSvtlxRMsdUVA2jAJ7XfY2QX/hhJFcRrVB+l8fSuaTxExiSY7fj0Z0bgEUKVacmpdcme4btKtDqFSxZ4KijFvUEdbr2Yc/ry7OL+eT7gzBpB9E3Eq+3V0/DU+ia0Sn0DtSRm/tIvN6W8Wu0Kor4pOoG1qudRPmE7WkQ4m2JS3PbelEIr4A1Dn4r+FvDkLf9CTMK7/soX5OU2uo4JB73chk04Sc5RFKj7b48XK9mj0dwHS9peDzRTZgjj8224w2zhfsF9k0o2tdxGqRzZ6doFNZUu4PPQuGS/T0rj+BJWFk/hpBjq6TOjoqtn7jKDTaEucV7rDe2OYM8FjhOedRQi5VpNA2jecQEPZ4/vpymT6T10Km5O4pN6wQmTImOeoSH4oElpd3xUDFwJaQfipU9cw/xBDazm4agz5NdIH9RnkARvaBlC2oxIprEVZi79nA3uOrWqFqgQ0SIB2oDZKsI7eJCrk6sF8jr6tfL9HgPpW0U4ba6t37uwTP0+XD6ormk/MlkLDSBahWN7pu62R9gDbYXVW6rrXdiu8accoe3h8R4LDzXYD0Fg9M5xXcOnvg9J3X2Opd0kkzV5Y2LC8Vu4Vy6V2N3e+dhV+EE9RWx6jMuLdfOQNEWTaF9khLcATGc438A63eHqa4vhQZ8OM1s6UX02ni9sXxlOow6JwlgEFndpxUnh0PGvgc9PvtbOrmQdllCv+97KJFP9BbbWMglAyJF0YYPWgAqfnzoebrStgUnuTa6m5LSX3kHelViMQWKDnoC7EttDQNuqTybutVU+2fDnl8qJBgG8QZEt8502LwpWZCwBHlCtm0xuypcdjLQm3qHynqxt3Ad17hCUZGx+Q7Ma4CGZQIISntR1GH0DIhLNtBJAXgBY2oU21eGUPXXkvYN6qGHIsGlUYTFNgZhEFGcCXeW3jZ+xBlFCW+ZPtbQOaGb3RHgSlSKwgXaNStJNbvseRgTOuqU+taJlTu2grn9zZd34Gq+NiG2E3TF/YYqT59XXRbw7WRZF5dvU+xnCH6BmHoMlXHindFaUX3+aWRqg4CBTT2EDp7hk7s8WWbpUBBAwps3eCE4DA5Fy3M7mDQeRgkKJmDJczu8hQY5oKLu1m47WT0Z/eimU/6L4N/A1BLAwQUAAAACACIToQ+I98/4W0BAAB0AgAADQBvAFQxV19TUElSLjFydGZTRFoAmAAAAAAIAIif+ZNjZGBpEWFgYDBggAAfIGZkBTNZRYHEru2fDu9XytPYEnvX+RMzbjlGJgYGJqBuZpCsgATDf0Z5BpAYSK0CkFAAsQVEIOKMEHEhHGoVgWwAVVQNAAeweJlNdn2OUHZ9jlBVkc9u2zAMh3cesHfgAwyB7C7ZIaceFvTUAs2wXXiRZckhpj8BRTcbgr77KCNpmwtlwB8//iidkSV0GAYaqaLNlZbijlPXr3scfQim1Wjz1Jm7uzOGkkWGqB8GQ6aIwR0sVy8G7pls3L6+fvl8RldiYeVgi+xHgxN7nw0OcfZmqwS+kD/9oTx+w9l1eLQ8YhTWE6vtjcEa++8brWmO0qFrIWtvQDuVgX2yLFB99E6AKszVjyAFyiCWMpSjULIR9o/PEAqDHPwFVmz39Gt10dzMpav8cvze7QHJNL2u1+zJ/qU0p0X5ccRt3/5AKVGeWmOyebRS+N9XVYGdpVT9+6Y9kbiDRir5GugtxBOTz2KFSoaFdzbD4EFvO0/aErgkcIVL1hCardqJRGxcwbtqV6K6XzzDSKzLN1dTsU96SxV2D6vb6Nrz87kROklO+mKwMQZ0B9isDaT6AfuxmK5Yt16ofq3Q+w6NuB2gL//pP1BLAwQUAAAACACIToQ+ZahT49kBAABLAwAADQBvAFQxV19TUElSLjJydGZTRFoAmAAAAAAIAIif+ZNjZGBpEWFgYDBggAAfIGZkBTNZRYHEru2fDu9XytPYEnvX+RMzbjlGJgYGJqBuZpCsgATDf0Z5BpAYSK0CkFAAsQVEIOKMEHEhHGoVgWwAVVQNAAeweJlNdn2OUHZ9jlBtUjuT1DAMpmaG/6ASZmDHu8ej2OoKaGl4NG6UWI4Fjh1seR/c3H9HScjdHENjZRz5e0l3tojfW9+x42oxVV6Ofhr2h3cH68h7M58R07A3Nzd31uck0kX9MNYnjtb3AUslMXBbGOPx/v7F8zvb55iL9sHRFnLGDoUoGdvFRuaoHfbEdP7Jyb21rd/bCYuzUYpW28+C6sHAl8AVao8J5tpYsIsEPhfoVUTBKkApYOrJQZXmmCq8xCKh5KHgFK6vQIkUcivfAyVoldMAluGUYxsJauDRsoHX0GMh32K8wpQrC+cEEtYG6PJFJfRBb1CAZZGAnCpghcgiqgy5vBGutRGourRCLA2KV1nF7zYlTwxXPBhjazx8eK/n2KLs4TZGOBeeLV5wVJCioBk6ApcTge3UgCcS8Fyq2M7MFnbL9Uax3n2tGlmkC6/ZRZdPVJYQecRhjiL7xebCttPQ1zZY+mrIZ41/DWIqWbIOFuaRqBJ0P1oVDV+F/aaSYQuMncKxhNwEMKHk8frg/KPamVQK+2W0aVaAUHgI8tew7tIC8yBW4elXwwh7YzaOSH4Vq7nodqS8EYGSLgLmrk+fv20PVobtjw4660t99uh1hiFy5P47pX9W6WnRhX72B1BLAwQUAAAACACIToQ+u9Gxn4AAAACaAAAADQBvAFQxV19TUElSLjNydGZTRFoAmAAAAAAIAIif+ZNjZGBpEWFgYDBggAAfIGZkBTNZRYHEru2fDu9XytPYEnvX+RMzbjlGJgYGJqBuZpCsgATDf0Z5BpAYSK0CkFAAsQVEIOKMEHEhHGoVgWwAVVQNAAeweJlNdn2OUHZ9jlAdjjEOwjAQBKmR+IOfcE6gSsU/tnHsu2BhOdHFCUWUv3PQjFa7U+wBbeIR6pr/iMvku0eHxCL0Ywl18tT3B2SurY3FAkFqLpD4CrpyI/fUHMpwnrfrgTiXWc1zA5QTYVLmShjLxjSYgT3z551rumOLHkvQhGgXZO3I2WyFM+3yBVBLAwQUAAAACACIToQ+NWDnx2SBAABJgwAADABvAFQxV19TUElSLmpwZ1NEWgCYAAAAAAgAiJ/5k2NkYGkRYWBgMGCAAB8gZmQFM1lFgcSu7Z8O71fK09gSe9f5EzNuOUYmBgYmoG5mkKyABMN/RnkGkBhIrQKQUACxBUQg4owQcSEcahWBbABVVA0AB7B4mU12fY5Qdn2OUKS9BVBb4fc2GIq7uztFC0Va3LUUdysuIVBBQpFAcbcCBYq7OxSX4FLcQpFAoThJCzRFwvL7/vvf/fabndmd3Zs5cye577z3nPee9zzPk2sPaw87ADJtdS11AAYGAIDx+AE8bABUHr/9/1v+08n/3z4wHgYA5Hj/8QkTgwPwhBwDkxzjYRjA+ugn9n81APzvC8YTTCxsHFw8fALCxwZtZIAnGJiYT7AwsbGxsB63Bj9uB2CRY1OwiyrhUBrY43K8oxILSy3C41RuGqQ2nEdwPXd4/wmfgIaWjp6Bm4eX7ym/uISk1IuX0iqqauoamlraRsYmpmbmFpaOTs4urm7uHh98fP38wQEfwyMio6JjYuPS0j9nZGZ9yc4pLiktK6+orKpubmlta+/41tk1BB0eGR0bn5hcWFxaXlldW4fBd/d+7h/8Ojw6Rv7+c3l1/Rf17+Y/cf0nzv9e/m/jIn+M6wkWFiYW7n/iwnji/58G5FjY7KI4FEoGuPbvKDnEwvColFOLmgbxOZ8bIqgd3s8T0HCJw7mR/wntf0T2/y6wT/+fIvs/Avs/44IBiDAxHg8eJjlAAYAmPiyOA/D9P1ibs1RqAEhy3On3QWK7NaRK4Rlrjyxc3d9rEKZ+yvRmg0bn7YGOMV0ahH9y7l/CqoNsQAI9TMqYjeb7rgolnvPb3OYar1WTb1YmTTz4eJBLrXqbsMUB4t75gr9KXFrMyvuxAp8SsDQV+XWAXVeFUXLH79o8GW9VGvVSMz5PdNm+FPgbZjOp3x4MGmNbxJK6BgmaIax3WOWfEtcUZRO8UFUe8jEbpXqLb0FFpBOriE1l8GjG83KDOHSWDlybX4pd2X9/8xyNPphMzg3/nQSmwiCmruDuIbNWXK330z7/a3pta5brWUFUxXLthBXNqAIofErw/dmowmmvyj0uTXPT0qjnE8DBIe7v2UyypnHI5yhA+BLGDEC/uDTtqYOrBfnn0UFWzkgXrEoup6BBHXasaH0LLaYlH4CBGtX/adr4hvRapoYEjVxkSuNsSUq4KRpsi2sl2dZ3CTOdnEmi+0HTOsI64QyVCmyEPCFHGwlzWD7GVZTadpPKqu/o7QQ7CcKCxibWU7/95MMOZQ95T0hXCSiO4/vfzX+W8wFA2d3RLdPNOtwiKv8z/dgNo6208ajgTUDOtXfH+RMZtXYZ0d8/e0pPN/JQzukhkgUCLy1n6moO83yCSVQEpKfuK5o585o8u9RAnQ4K4NcHQw2ceZtumDRxT8dNbHTqr4jK0t/ZHOMJdkcLfHPyYkr4qY8JbEIcZP4+6tqqaee8DnRpb3X99tvctm9MsdIk06g1SjW4evqbINUzL+le21GobjMqABjoW6oXUAvs6iu+wUJ6sUkmpNRNvClz4hARb1FhBH1mw7ZI4sOcqmdwzYbtPPtytsWMBRqqtC40GZukZeUbH/z1stIDXeIrX+TvW6nDpHUdu9bUHrvbRtpqz2E6YdCIQ/BzXGP6n4OuBpb8x7EntBYVncZGnKV+EdgDgucaFwal55p4KMwPoYr8xvPPjL/SmdrMhzJ3HJDmKYAlU3C0CNOTv1T/rJF9r4oPCNUkejZAgUkUNXjFmGGFmxD6MczqpqzVtAOyPuUoUbao4uz9NGcvTOp8qlPTuCQggverlHTp8T7O/k/MgjoQzaml7eioX+sfBR8RR1cLkBT57dJGylvF72YJmN/43i7bN3bmu7OpDs8PuYq2q3gSNCRhwDasRUlb2YgPqGDveDKCclxKXEOuM/+eAMWmQcJLcj23SkPaZebUE8ST+YpylZiwU1kByRL7mryXbEji6f2G5EhvUFJWNYxuebT+8PV+sl2sfnQStbsp33Scjew3LniQYymx5LZG2qKB1DM1z7W25zhZukJczoqY2KpJ0AzP1jgrjOGNQDtS862yHx9XsndpNnfpYFsTrdm+/ZdCFn3olCneNDu3N8jayltHc9NnUvAuBQwwwwNgVy4rIUjlelFoJb7maPZdjVUXBktZbWtK4xu652DwD/7kL9ifIwJIFpYw/lSLtsemqfd+2nmRw3cd5qX9me+3GrvhcI+TFxSj7TVdlRGW36ygLoes5+SGKkbsN0iXjgaZoYWigxZuaBIkqvuC2h2mm9ldc7RKKDFadl0Rp/t6ae+19Ofz5iZyQFlG6lSE6eTkMZeLSeosfQD2cmsspaKQs3nmgmZxDm+aH9Hk6QSm1zsB4ZVxXxd9qSY2fRxnao6OrB6qxL+jtAcy7V6w48NxqGd8KB7XnhBT3PupV4AUTaxIegcMdnXlnzfE0zXpo5rMmoVY/z3pGswQ0WENPUqc1u7XHX7t57Hu7r/QF8Z9y+2aNHJ0XzLw39D/hJ0jxxOqvvGp/T7xja1ns0has3TLNDoi96VgsZAW1tvW+5tVeU97n3AnVObxEd1Zjj8EJC7x8G/PpGdIWbzsfCJAZR3Bwq1sQkB3187/wkS3CRBUVAx+P6pAPVsCBJFe51e5rLRLJj4RO6pv5mPd0GE9z9TjYHNKzZ5gQwypJvxrryu0dtviKVDqVAEK1R0PqBdKhorV1j1bp/N5N4etuBP5T+vFvRMieSjYHFyPf/FmkXtROEiv2uI+AdZ1TPuFWxXqqcxFbwoqM8F7X1uoromKHpMn60P8GhWh1PpwnSFPv6TarvuhYtw8hdV9BfK++cULjE11KU2A2qsowL+fYH+DjtzA0XjStaQqd9935NLBZ5/SiIbUcTFWzwvV374fHq7mrg92IKZK+9eESa/v4MJhRqSII7HRNjAhFDUZyR2K7R88WHJH04GUz7WvtgT7m3RE/fQo2LBlR+w9AIYMu6w/4k7cd8N/H2cjliZD3i5yVX9L4Vnmf8EaY0d8JwfftDOM03IOt/39+Vj9JxsNrLzzgP98PpQoluUfI2D8iwg747wxIKhZydAkzNRQ5SkWmdIgFosS7idStpWEHN1TP0MPojiQQ5dkMsc3hV7s0H+vSVb4Bt9jMpeewfCZc1TgNVOMzPIg2wPSpuEzoLN7qdzV/XVJ9Rj50PgJxc5prHIl77tYgzS1eK8HQLSsO2jni/CdVHDFA8D9EFZW3V7OFYEZzJtz8GKpBTtd64VQL1ZapqDRL8NQzLESvvo6DnoypmbcNXOSjesmwFdXTC6nJ6VRNB9H2oQ6Bv4WdOd631jAvtFsLDWTijLbuce2cByIKXcVuKcro1R2rfIkTnvs/HdqEi0HnToXJGyeWPhsClg6sVGtYlVXKHuCTO17ngmfRqd3heBO3lTlLO66QpkdtnaRgoIXJC0MFscfCw2313n14uRm2IcZsdRKzIx+U+NzA4L+MudGCx4Ocz5p/07kb/Y0ffjtE+unmH/TnqgCe1MmHZ0blJGvc+ZRrHDfn5QTvkLXBbvm+AkTPOuUwxTV7vMcUc6pNAeK4xum1l1j37BNb6T3rkHLPaS+hKhClJzLqo+Nw4kGTQgvSEXLjGDgiGTfVCqlNgF5bqz0DZ/ZyXcUktyDsVOKGINu8uoh5cOda9xtGXUVzK0CpZa4lyAdRDk3NEls3UFKXrlLnw263b+41r5h5dQqtYkFCRXF/Ni0UWU9vZ7uoKgSIyvKJNvAWYjz/xpL8yqlSMspU0o/QDLdajzr+auRupDJB4B3BO9E6/Agj7yXRSYNhl5mbS2hvJwxinEoSzqyR1pvuO7JwtYv9ZybXybLmgs2bYbHUDVpTfKpUjJEJ4WOgGr1BMufXntGS14ofcMVYYznncWOCFlvXVssp84q/lLD0hTj8Hx5tzcGzhNOogkMI6K31U9j+FNIuRDXsQ0nfRwLrcH833dBdtY9VkDGD4RPe3JcZVL1I8wMBzveVJcI+4+avb/pGO2e4YEO/5XHQGyVlB+zMCNG8nPLIG6HYZAW7ysQDydNUw3e0FhvqfM3gmqLzzzDuDNDwVm3QneC6WqI7dECFg8G8GqQWSmYctgUQnx6WXOwnKVm80aLpaPGrZHNSZ79E89bpnO35anCRKbUf7Nl7lK0Wco/bK2sy4v1jwn0coOpQJIHMlymPsvGtcOqOiLZUe7OsXlzGMKCF54UN2vHK02E3cEvpjmXsDfLSxPSPrt8Vn/XBgmm/fK2E8L+1XFyojEKPXn9/eAF/eyXMoYXK6egd41dpbZeVp65xS+4vhGFxa0W2bqBPIWy9NHQxqShG12Cq0KDrpH4IaqU6el/6QDUV0nZMSIdkQuW1ShZzD1v1vXjm4JP4tuUQL4ORWCHZGN8sMyr2JLEkmCghSOToQZdygT/S6aUW4ufFl8xv49/S3shPs8cPy1Mc03Kj4HOZ+AhCNtVs6kmT5+yp5jpYd7maNlc9jnT3jpfIGwKxClhTzv+1+D3TTqV9JmD+u7rYfPviMkiuykzjjfByfoo7r06edjqMAs3KnhPiHPoutN4RZyZPkgLXhRqNwPyhv55Yfphf3z/y2Q3N4+akzORjYjZskOHdDVPG/yE2WnLetMmmW/alp2GFSJapLnvwqHxMjWc7AHACQhIKnO76SvhXv6yYsMgJLlmzUiKylJvoWQ5nJcstWQn70gppQY4xQ5HNIhwvccRLXVw+GUQawfUqmiKjW9xf4XL65FY+uQDVwDgmcSld4S41Yw6F5K5L8PXPbDcRsP5uoUpk7/5pNsK+gBAJIVqpjs2EoyEOFSGleFI1nqzBgnakFovfJp2jrfuHTm4NE1/vcxt4vmSnPwBgHf9e4PLe4tKv8gRGxtgNN+jI9yxs6mi2hl2dn4pZKtHx+yyNf6ChqRCsfPVaOdcHiHneTrJLjfetze4EISCwVJtG2msLVWBbttyfZsCydqJqHJHhfZ6DThYNYdLC9/k7cj5M8mOib6nfhlvEuEfJc6WpNFNFWDLoS2LNsbylu/M7AwGWxIxLG/e0SS/THzv5OTU8fu77GzKx+SBdcflPh7NFg3qVhUoLG6COSPtGPP1wmTL8ZYXidQAociX418U53rcmzmhL8/8DduCbS+MQCp6qxKMlZc1ZxxHFqzajRqY03pk4UzubdrN2SoRpgYHne8x34mhPhLShyKFruoyC5j3708zu5zHfZdo/3pQajyRSnjqpEnWPO6Q7P9lvhFPZpvVHeYSH1ABUyRTXMkpWd9YL47HFx9dyXNMtnRnN3qZwb2Wz0NUwznUrEUVxYZb4KEb8F44c569Mw0iCk8SME6yOz3cLI+naBFQrUBHtv7RFovlTjJJNAh9YZFSN9zUkxs3fbjQd675vo4To7dzP5dxo16KpRbWZ+H97PGYqLU1m7kLsXt6ApirabljuVKKlLzfLaCZUEmwoe2RdPcOii3NFbFD0yLx0d4lrVisGZIwPhGvPubfxS5YxaK/V/FJfurxLuN+PiM0l6gvc327p/8tdl80etx8wOY0temttTxH8JopKZv/GyJpvuJQgv/Yvfh9bFHvUtC7mvvmXWZKm6XWd/auHivOttBX+qVAaX57eTs80dToyDnZgZTDer+zu6mGOda1P8P+15YJ/U69gRXf5nv0aFq4VkHlveFf4DZcWnUyNfyvZnpKngeAVUmKFT9j3HIjZAZutmN6zCpzrdx4pN30qHBWqOrzKt1hnFBOoDTpBe4dly37j7RdJg6+tWmDn8R2n2ltiRZ9FWACwx1otmTDpTpQkNpuYCIDkPXs8+fjmtoLseJIX8T5gZuLBeXH+lOBKIfZ247bp5IZzkXgTi9vraVL1ify3XXgT/cDTj7zyuCwEl8MrrfGd+uM5p9mCWc6+9l6hEq2T9DyqHBf+IydYYHFqm+imWZT59PEFx6WhHlvKTb+knZ23rU7lI6+0o473mEpcQwsuuNFoIsCK46GVoaZDVoDRUiriRUUly3Z6ZRKwvhRiYyhnzTSPKtJn+ZIbv9rqUOlm6zKKlWjko2+6vnkdB0zRO4e4czazRuUsJ3NPWejgMuWO73r4fsN/deNezI7CglnCMlAJCuutua+gO3+vX1ujeSpd043XBa/XqUwSnz3GRN+9b5c90BzOEqSyWutICmEY1GClBQVPyxFmwOKa8+qJWa1Wu1b+9aiqlj6L0QpeVpwigvyHNBSLO8Ie5RmZ7KMNR6UsK0189a/ZOvHDPtbJQe65YWbNZM5zgtRpC0Hxr5rFU+fJciIv6V/eSagSyrR5dHk0X4jsXmzsaXH/c3m6RVACU8iWfRzeCxWoM2P0HoXp0x1vVcLzsu+iUADacHfGx5PJvVOb7fbX6kXUsuD3CeIOXFNbLqZVQ3UI11AlVZV4QPyykoBweCV65vyyr/JvsH+91X2JbR+RpJtJV6empM2GYaSWg6GCaeFeAOy5SsLE0WZdqcC+6RMflJZIRxKkKaJ38s+nsoLGmKCBV2QLTZY4ji7USWECGa9sfavCQY7HLo1Sdv6vfD3/RbtXJoqppoq+Uiz6tuF0OkRF5JBQsHezBJ4/Mk2+WCRitsWZ/6JNCiyIqKtIsHNljsBfmnjGTE4kWiMY/bPuiRBg2n5KOcB8IlldSCz6TgFSLZ99FG+IWD3XnnJDZYcXbJMEDVHlMvl+fxt7YYj32/qxF11M0USqWu/3mVZFYm/0KO2p210QnVbfzQXLHTcO+be6p+Bp0BiUtMDhfpF9IOwvRgkTmrp2DtgmaX1iaSUXwfHyrXAsK6U+ZyZ8g+Ci615VEz9gjqFpInBUxfwX9PV05rgSgvwwvF3QsLu7CtOe4cFxSTsFIdd3lVG/vlD4s9at058A4o2ciqjIWIIjdjkmCDMXQj2cdevGPGptnbUuz0I3kSs+Dq+0wMgQsrCqC0pdI2RA59rvh3R1E44hxt2aIuxfJVnujJ0vvZjDZZnpL4gaMtM+yrwzMAB5KayXyLIpT31rTaeK9oBwRm8PDML11UwzvC8rGO0kKr6mEnb5Zybp2fcvMyWyrmi0pDLP/4kgqsrwoISb/JVaLC6jw3LKiiphr9tvO2WemT/oJ3R8DMqfFZtVZzXjN+8SV+nUUOmOPi77Oi/cwPi8KOcWn+BZ109S5cynUINCTnFQQeGvpvgWhBvbpMKtc+awbrtM+0U0iqIg16CLRHqKbJDff7OpH7z8AFA0vP2Au5NCSTbuu+H9pEvXdkzGZxwqSc/APBpoxPcupd/psYNuWCCP9hph8yzIl7nEtsNy7MhFQZ6LTfUgLquqj3LPdRV3cnE5sSgcW9aN4bj8cigF+cqHAHmEcPkP1QoIu8alsWtgjkt2hd3486BVAoey+Ib/mvQWzc2wyKyatS7Z6k1At6iza90npfWXI+d9t7qBql0+qCUKlHxFjmzeq0rnj2Eu9/WC0ZMpS0D3NDkkVNkfSxdwbPPtpn8zvcVTVxUAXN6YRAciMuZ4HF/q3pVIFJll3PDG+E9pCveVhF1xWxkzc657LsZ1Ix397KJcToj4v3TCVhqpxJyNanHcfeCDlZeUTkI9C7bFq6ocOsjRdS3eJehrKA3LgmTnAuQxsvwPIMWLkNOoaEsJ6OIP/SOl/1xkvkCWbtjI4N7wTpGNg7EIaor9cWtUl3xFonkZfJerpxKc7KvCGgycmPWHVNNioK3bPxJspxLLI/JxnyLf8AeAEUeZg5rL/sX/2ofOA79mxEoBI+O2SSQUDN5AQ7l6VAlIyE4UTLbBKh+27mrDb6RzdSFIJU6iEuikbC4gO98yujpdLg/F9PzVA6OAKFLvWj5ZyjSXZzPdUgZlYU+ZuBNxudE1mFSIjDIV0jKalm1oehkaq8fm82IJzQ27eDFLoe3kKmsePUWpat35SHD4Lz42fNXnc3GwcoLSM8fhGecdi74tW6WnYlh5J9IruUN8+aTmHNeA1+HtWnNg0o6OlbqziUUzszPnWh4DeZjle0CP5WVeH8OOdW0wItTNVbVJ/22MdT+SJsue22/36LJiRWPV3J87/NrXPphYseWtlEq7W0k33TqwwvFougBtOS1boZP6IKCd4MdXy+5WNlI7u69+rTZxuw5BnQWzq5wvy01uo8hcJbMetP98+nB52S/XXy7yhA6VHCPBaISHKjesaRtcXwR4BxYVn0MdC6nStL1d0CFasLw5B2zSCxNTX3ewF/LluwqRFcg1NpLu3oT+6+DaPodevWjwctIrhzGURV80qg780kuNVVOhafvG7hHAEEF8ODnr3q6kWy9uWckXQGSWeVCpksWstnp3zO5FMeLDAwlMjbJzcCpBv6s1QrOxAy7J9ao7L087THTnDFdBGlsUK+Odsf7m8g7uLhbax2Z5gxLzwJZ/TDnTkod1QftNbgvKwkrdhDBUpCVXH6RxMWwN4UbDDuxJjaT7zIRKy9E8gvb++5xco1sqebKN1QBr+QP76P7GKe8b6WClJBMDMKFvt4x+RyLaNbDrry0JhOxd/Wj5zqcYsOVKk/ISRa670roASirvdcpyYEVXFiw2RKUo5ZkbtbtCw+S6putLqjFV87ntbzPJtd/Ar4r13vfsaK0Aup+9CfeqXgzl4expBfgHf3Gp5b4i33A7usyxYpSL3XJHdmJycMxC8xa6/cNUrnP9gzSQpLeGh58352FMjjPNecf31yxnn0/6VaeT4py1jIp1afyMnTK+iC5+E1q/umOHcmdKOIjKhdNrqP7fDiEN8uiqRVxf1Z8BHOFyknZODNVmRlqV1cxBvVWnpvjLcfgHvSPBBLzQi1Z2srtxNxt2ZFy6C/C56cmGK2L/gKSCXU8a1nKyt8rBzHZuGo/ceSG4C+DShfrQHXFPY94ndW7jim1br5vKGlif+BsDOLQ4nqpxhWFRbpESunOUBCfHCfP5ZFqswV21BXdsjrBmxb/u6PSYfGWEc2F8d5UEvyVhvsbn8AfhVHYZnt3vc2PDfd22Hs1WSSG1wXvV+qhc38HFcAJp7ox31O28fEJwM//PnEgcGq37jgs2Ue3kjIT4O9OUu2kc9DEo/ynynh+N5XavCV7uszowIQ9VX/a1QR13Bd/n3c1Izk7usW62GYlJL21bbTqc6JwdtE8xlPm/Of8AaCxNYivFOW4n5Xlh/+GSxzjnj2IFilRnogI3yO+uo4ttz25ZiFbFNfluca2L7djJdc0yJEiGHoeid3endc9QcDpw5rT36zeXwwuuA7t6vs09Ms6fDDnewX3aeYb948GC20rsCeVCc19O3O174uIn/6o1r7rB4H3JYhlrpVQM1VuZD8Oc+SgubOE7auLV1qKWMCPjO37enzJzz3r+CNSOO2fTct7PuK9MYrXALmSi8QdkR5etQxJydGLqy9eERLi6rslqYj+Q3U3sy++jt3EwpjNFGrMhnu4fTpV75bPGT5iiZt8FlVXDp6FsjxF9DX5l5jHzN5xXNS/SPRt9zUhhdvElU5OtXaJkD5PRUqNsaI4t2N8dZVvR0KIUEXFqEZUDsIW7LWo3qOx5LNgLBm1xf4mTC+2x4ozdSrKgvwlj7goehw9HUKA8kZc7NglBpntkpJvHm0jUlAZvonvYRvQ5I8+3gTiUUIQ69USUBWdeSjfuabhYYgW19Dd01v1kNUHQJPUpyDfAzDtdcJSj92eAPCgZUWCmBFqeRaVJfgWlK7m1iHGbm5gSp9B177+XrsmaIB1tiE5BDNIBUW8W7LzAGBdB5qRbVnU2HjYsrSaLeJkTo+aRVtGe1/fTBZiEulGxQsf+uMBV+UZRop0HeH3tOaIrfiqmYb144/By8t1oU5IzNMMeh+jtIWmRDGXmJZGqBjTCANEJbMAS5b6NiBk5mY7uhXCeNRPFmQCKT3uGgu9M4L3Yvtk6topzaf6MNOqJnl3Jtb16mDQEQ2adPRCZLZJvUGXM5gamR/si4EMpDEOS8JJTeA+56yYHtqaREpLG26Vys+vWJ4VpTamqderPPmMUeO+MwOEfpQvqkWxjALzKE1Bz6G0q88hTiig4Sqr6oojIU9X+FvGTcn0Z65Oidv7uPsDyMCT63wSpG5UnlzGcA514feMXUI4X9vituWe1pxEFRMrWVT8O0ceaAI151S69zILu7Rt0Y5LgcbK6xZgGYynI9Afvk1CtfS6ou54PEwbFTlHrxK52aM98LusPVJB/k4pB2rRuAifEyxECqFzd3gQm1sFVfz/cgJR4RZ2ZxenKTo7493GExlbg3ui1ZroN7izEEwfq3idZDLg3DYq+nUvg0tNpdxMYrxwFqQC59/81RWXOp63qLaXhk92xiYtL+0QTOJvBJrH8tgysiPWszAOiqYwT4yq6Tfr4dH4NtchqfIz/l1r8ct4P39+IrOThjtKyz+DITyo1D3IOnS3L08qNohxt47XuAXBG+OdheYPxjWcF39TVcIWsLsBT+/pagbJ4wnhcwrq3G02oHDhqxFoueN2098eH5HRFotC2DtOiwOIFtFczPfDRd+NP+EHEe+o4ixgTNugfHssitXuswvdP5LGyPrOlJ2VKuZpmM4zE715RV0meLSfRsSendfxAkYNlmnA0KgNzoC3d7W3dXfpyDDb3ZLXZohvEmKpSzWmq9rvKpvElTrQQal93OkK/JdlqUtRtLZILOkHQOL5+VWd5YT3qdp+vId0RkUUt8PASUqmHwsT0UnHcNN4jfAoCQrGCQ+S3hJDzHWt+vSTgN/+OM5koVq8PLGxsrExBcmovzc/SXuj/XZkLgOTzwySGTOcQpoRBIIftvaaBouKV0qI9fGCsNvoRfAW091ZbGWVm+UVTckjiPTHGz5zBtg+H+y4aQgPUgGBORI0cNoqNg9fc5g8AGKzBWNrwzqdWPkIMOEbnp5PWp1Lb2RG83ERm+0VcrHLwrWu3UhO+YIyyxL3PktUjDpBSac8ndroX/7YL+/azTjB3qKQ6JV0cNLU6wXY77NVfRpbko7WXH47VR4tq+9P6fXIdVgOsqCqn3nclkNFkwUxYSG8J/IsK23MGqZZpt3dQvCY8zvbV7rlmFXe4Ckvp+TbAGZTbBZq3GlulUgApvEdJRBSowaPx2dVX24FCS8a9N0SHsMkv27DPh4kptOmjUxR7JOhHImmB53/0D/LuLSL7X8jkvAomMJlufcuSDUey0XcKsNo3N+uX1BGO3LIkNRebrAcBd8lsZ1qasWjBgHarXJrldsL6ojnRuh/ftZ+eYdCVoQFqcFtlHdZGe8UkI9dFbd004zDCqIlakgbmcn3MHx8BLg+Yn6ZfH7xnCw+LeG2/A3Jhubc9zLv2vr8m7y6tjbYiZ/HyhOJlvnrB8CQXGOTaWxqXlGyG15lGRTn/WlgHqvmN+nPDO19XSw1IdcfbTK9BEdzxFWdXKQl+8qC2kyT3cSIx6mDCnfS+QZRgWIW4LfmHpTu6JDe4NoTGlN59uU28OWMjpFB+LfCKClX458ClamSXNVQiuRGwaDnRTqlYNNby7hty5xZ/UWMXqnYKjsrYn91F/SGNIUnC/tOJ+8UKeEYu2BcszTAv4Cwh7Tyh0eXeh4ceLXYNxGwf+LfVLgY9AomH7XRtgn8wGdixJAWxK/g2yz157PAKO1UiBCYKsgUNQPfxj/EmT5clQq1BasT7nPaLYlNdg0Q7/enNT31ZdfBFmj68I6vobSPEVw8q7t4p8sSy3/0aVFD0uxTsINU4yqjhf19x6McItL6UmCrSshyOJecnqlfW1OG8LqF5tNnjULIr7zJNSo1dhrwjvO5Azf0OXVltARjpnPbW3bV3vgxFwpPsMNQAFbSkNW/C8doQcTfAdbIlQp52vnWciQ2bC2RV2OOy90ki+jQGvcFye8WUcNdKg6N3/12IU+CXtiR3vGh7OHEMtotiwdzdVcKjKikg5XDGg8WXiQecYeyUVuP3K5QM80P8k8YTetFonUhEiGTfrQQhgeAu04/xeZIzZR/JXjM5DE7Yqf9XlvOQon77EsmpbI5KJ5y2dM7GmPEU30QuYQiVqEfO4ZP9IiD5BckgAoEYIJt42VZ1z3OD2WiSLXrlKD0okPYVh/adhRR/6qHTKc5w1DrCyAA9xMa3wacq69HaQ22F7eLuCH+nuG+o8Nsg/PF+86sCOO+t/oExNASqn4hpIrnTKCd5fIHM8gCkaQX28e1dFXnMO7eh7tgK9NPZnNspln8V8vQRiJqNe55+j47OUqXOptkhd+ihPfSaBgm1xEjfoFSgeNXo6S31g1P0OS9WpfI+zLx5PSnoNrwEcgLRhUBimNF5WkID2SnkLXNJQuRPHjNStrzvMpmLR5kcqnreuppfHTj0lFCOy8uR53HZaHtrSFoYaI89anqAAS487/vREuigIr5f3b6ByfED1tz3X2FZIbRvPMgO53FrZfO9PN9ioOvh3EPngo7v4p0snkApF1wpaUsaP5+Rkd0+l1x4gV27IsJXmYxvbqPuMO6+rMNHjc+DLHLnhzLTt3tS7JIsR/RMRVf+tl8sSTnLMJSDZyduaFm+foYalT/ZbarCB6Q3J1Ljm1ZOksJiN+8CmtUgnug3WHqj6pV4FNfVrG7/hMs5R7D3r1r3yXPWjSnu2lXgmSda/UPS/NZHx8kpMai5IcAvU8Ee8IHMrzPxVnp5KqRFlGKCo4PAKAE0iwU4gCiESG3trDsGBbgO1Pt+Ftot8ElxNXMTKvCF49lK2DiOV7riH9A95OOUu2y/46Scjca2h9e0NyM0vJNFPZmQiVryfMsc/Qv0BpvloI3LHTcLnWJPuvmc5kQOL41h+7X2r302/zDe0eNg17ZuLZFkZab07XRyxrU95X5Virv/pn0SdIT0UYgiHsOU78s7xE/nxAaiBRzFOBmfYKmQrm+Rn2U1XAW6rj+Xge/IHoAOME8hiWz4fdCrQ0pLxPSWJQ3wmQj35CpqogC7i2RFaOs2OBFeHsYwgg+2u1PGn45da8PnnwAmP7ukSovryJzmeuhMOe9M8Ydes8FYlQYf9+k2a36SFlDC5jlqQK6tkqI/4YVIUYrqrc9sq47/HW6DfuW29oxbVec1/lVTzGfTE9vENa88JNFF9xJzyWHhjADVzNbiAONFzHaGOSroUZWOKmc5lepj7XhSeVqchxA9WdPoE3BW5vxEBPUOjzPSnvJs74sWG9YwQuxkhUM9km0uGjdILHmOGRhQeKMPZZ0t6gkcWPB0xn6t9WFjbj+DwAsK9Sm+y1/yEY/SQgjKt1whXVne6TOkBUT1bdq2oaeiZra9Wqh3EBRms3vZRCW98KZg1VNj0c4kUFv33COpqbvFyAMk6MtWU8HbyHoRZYnMHEhXCtkSDqyAnq8RatUfmiZ37fR41U5jQ54tyvJTweK4xGlMS8xkfhdEcNig2u+GGRRBk4s/Iboa9uBULn7Z/kvHkuXZ9eiGK3S7dCTieTN/WKTp8joJDGp1vcB2hV/A9GEZYhfaJrtIb21GjSBXYkV7FiBqE8MJRf0HCnn0/E79cqOyd2ggPSEYbcx8RVwV5fCLz105LrIGTcAcJfU09iGCi9WgncHS8P2FFkY0D9aVsTrFNMIw0VicGNIv/92w3LFc8LAPV/qdH43DDbT7mybv4yfEAaBfKxA3FnQ57DwSncWtgE9UjfpDTc1fTcGomR6WxXP92IsNI629vCaKp9uwlyh99+nILDLRPoG3Ov6opr6r8yMt4y3lEpD4HCo5tuqb+O0+y6iiZ/6spBBfYwMoOhon1Sg7M1n0baLeKFNLpcFY9BcqxBR8wNgOKx00B7u8mF//Ik6hrAi7jfIoITPCMJ1RC+un6bhipjUNn6nAPoAoBZOrraBQSGVRx/bWx4AFMy1SVSgJ/qq7yLjMRyDx8+NfuXh6kgVUPd413kw1Gdd5xagtLyFFNqcVyXkRNsGqFN9lIQd5LmGvaqnv7PwmLF1Ax4Aenc0HdEDkEaRRN+/HaI/gnzuS0/lme86FD3sEAkoRlVdn8M967A/GUi64Sl0k9n7KjF2e7g867zp3og+2F+/Z+n8dJBFYknCrMfm+dmN1yfW23efigIoh51tpJ8NOdPVXxkDoN0I5HyD76a/VdfKOWgDCjNN8U1UnvbgNXhfiZNgs8zcSqTFkZmmcruquZ6d66BUebT1tAfRu3odWVaf8W63QEhiSoE4A2T0yoZADcTq1awDGVKDo2DqRMN0E2KSK2/8A8ei33RL0xSV6Ql+vBrt967OWjj1rcp63ehKfB9npRTrRFDNZaZqQfVUfyBx1sC6vqNwU7eqd7m9qtRdngDRDLbdwPbJMMUFZtM9e5w9kaph1o0C3dMOpeXHgH8Qq/lzL4ap4Ru5iEZ3SVNiOIjntzmX8E3SJuy6S1yDLyJWyR/PONL0d/I2ptS1JupDZRDovl2e8o5poZ4ky1khZtFs+Vx4yUPPnSXK/ATS7aq4xW5s7r+racOVJhsuMHbgK88XbI5SMc35o7cqDjJTfpzrNAffb9EUcpoPAK8mmTT9t1K4ni5Kn0pTWmq+3aSj8Y4kDpoeANjMqOBq2CGR1x31rdydM/JN9/Kr8FsdQ/RQMEEA0aBkJIWm2AOAa+ZAs7J9j8UNh/aOinfv0T8kIIgP4Rrza7HhDh9Cbl9hQazmuX7VAcL+OS8KSHjTOqRcX78YoajsFBA92LBRo5xlviRPhV6CuWQhgXC92J/SDFseMK+Whv7oNheuk3qyxi+7jlzJdLjYRDVk5lsqO5A25U1U1nXofXHPu0qtsqPhoEfAf1mcZ8CRbLS4N5dQTRITjfdMRSCgbD00JmOIWkH2kIWiedEbdEWsDOGzgx04Vlnj7GhbKaoHMH8e+6Tka2r345/SV+ErwL0I6lE8Y92vBmGXmgd9uM+6wkRCr4MTIF4KEa+LDsAlAx8bYrggp8bzrQ5xaDbEn0mrvyUekpIXGdkeWaHiNiIjH9m6pBiutuOEz8VrNu45B2/YUuzgzph+n4piPWn0+1w/1z/nP/uKdxgy0t+xndzvmEx+2CVfngK0xUCqbTUVH89p+WhEXeBGO2G0hTdUqtlzhXqRMkaRTO+vVRccLewNdfFGyZPaBgWjrPueLNb3QHbguyPIkYaogaUO4DF5Qm19qqfwAuYuNEovd4b0QKwR9/feXjxprAL+FWVwDZjiTFbAQUvBbX4OlR3VzTKmW8WpEJM6NcYE3A9tCmM4c/G4ZE1UoJMlBt6+BH+Ab33e4u9A+seWLnjfqf4+fAAgEs9iG3//cghv4G9VFkmf3Dyg4evWLli4h+zMxvdx6hWCFQz7kH01kAZi3l3m+qLqI/fKGg9pzAS39yc3GOxh5KeCfhkOI5xQ8g8q1zstiI64HcTxUR9N2/zrbHgz9nKP9eFNVOgvv6icpeaO6zt2E23Q2/G4W2OaEUDIW8ignCxvcZBCJwqKZLgONmmzsqHUaQKZAp9AjRYlqgAacxMTWcOFo1o7fARJyiU8DwCYXfg2xZVehDzNKtdS3emZl68cr25Lb2dvN5+PiSi29A9u6+TNz2JSOUpPW5832TQgSaEKUb+g/SSCdW2aJYsSerGsSAtU1++JueOPfhkl1G6zmeNaiB+uXGkmin8c1ZiEPvon1J2eFy34nJkyfzBa6NHijbyapTvWrZDPLTtJLFR3nIuKaxr175h8v/+FTFHegt8c81yB+i7AO6qAIMjK3hfiDJK4n72OauDpr2nPEZQQ8lPl+hc2Ff3hl2dM0/BA6Ihx6l18yIq8dCdSIc73gnLLo8su5pLRJW4WOrd54nLhGvt9eDXenZieYVj0M/mE4HET1+u6Nk5/jXuP+5YeR7hCdOKOQmSI7PzqCCxy9IIa3DVmurI1pt+46IvAiSw7qZ54LPlU7/il7oyIuDDi31dTKfxB3ip6kOsiGW0WBWuFL2d4dbudFn3OVCmD7aniCKHsbNQkyqKG+KDUTq84gKxyHF/hk/+23sVr/5bOb6hU13cgyP0XnzN5NLLhmZXL2rKyvZLvFn3yly+/r/dzWQXANh8vBqYCa2ZjLanzGgMYDoRMGJYB9n4KzSKfhvRT6C7Yl95kCjQpbblhXu9dozqzRhQa9QbudX3uKYdn4bMxfUxZ2ss+rTjiCYeYj6CFlH7XgqbA3A2QFGs+tanqBWB8+RkyA0u3sNZBLO5yR47WlB+jyREdCSGM0A8fxXsVLBfuvB4Aa7ia8wbUnzdQetOMr95XkkTGFfqm3OKONWC01zwWgaGFeh+BXJnLuXPxBwCle3uXbmhKecbOjDVX53tyvWgnJM0le9TZ9Ih55J+sQ4V1Izhk8DHjjK5N7wvaFMjdpUpGFbCCHKvBvOY6dqlmUIZd4W914Q+A5/hJ+kxnpkK0mdVVXRKAqWXBU5B4U6kV/uW6I5JxzVbiLCm+UgKdk1rbx7pytS6LkJX2nwo1Fr5Oc8EzWGP92ieHEhiWRAvMC16peHsXb1od/oVFx/gEWOkgZY4/8jmyxNflTeyjvEduodL7Q1nwcJno+777Rwrg3B+xTYhmRfEaI9rTy0rRAij/8jzb2bOcuWUJZoGBm6GmYG/PQEhHRrZyWvOoVqQ5Jp3pXcJ9WSsp8fEWxXyP6/WmHjSTgSe7FvjRNsM7yJebsKH60EvJ5bkOHMr4jLS1ydBmqEuwEuNf3l5D1I1L924w7jCNJENmDXZfY5dcyvyPo5zEpNInHTGExYA+LiRvZosMl7qYMhlHTDv03v4BMCjUww4vQPFB7iiir/9zPlYD9WuYwbk/PgT3uP4BQNwW/089r2oCMTYWdqeGyB3d4FbWR+nsaU/BCxhHyTOyCc547O2iFcjQ9CdbvItB7B+cIfBk4uOPvVmRTumnga15isfsn71WsjsEwO+c/BODOkjOq/v56eMN7r8oeLDG2CF0FWBjg9ttUuFBvBUepiyYEHKw1a43VAZkKfTsTgtFWk8WBCw51JXONe/RofzSY7/jZ08+SkLN/BUQxAvvj8iXQCiM2DGGzNpRC/lCcO5eIXAaqoKeouLhU+0UqGQ1VFbxyblvg1AJd4Ei0srN49cIIf9Y4zNWvoAcYg2tZfFkKlQ5VCNJV3OLb752lKBxqUe2/jcWLOqlrGJtY8ydfv04l6/oTibuTfbj2FSiJ0LoH9dhMBQnmiDvljALOfN3eJsAbKeJmoezkmwfSZvFynO5owkiHebRfG4fxSaRqMA9vaFKh+gh9EvE19JpIvx9kIV1waAu7rUHagNJutcQGkLw404CWRF292GXlZ6UGNyIStfwJoYMsXGuqPfXgbetV9s7Ih8AcGYQ9lBrwgbM2gumfgX4+5j3CnAU6uktVwi0AN+7bzuwAbU9mP8C1bar88L8ZfPS1Qwo9XUPQScL+yP7MSZOUG7Cecb9nkKzz2VOeOyOrWsmtKlt0TeY58/rlforzfNtHfcevpnMBctnUzF7zsaw0iyCOo6YnnbWR6ExaFl/Lj67QdxHd9T446iPDKWLaBnawkN46gYXkNphlgpasjR3rf95UkDXnbWVFsqguECtnpi1q4upJnl98k4yg/v+27xJ4vYGvcOHokLTR3f8VZTQTWtiB1Km/NPsrhZG04BVRBAtRpBCVe8PSz5FHxV/n+nX3VXAyequ78zMRYjdaVqxtG8kt0PSnbIzxe43iecpvDFHfazNyxtQec6eebKLDFnpBciQQmJVW5yXqrogBFx6qsev7hX1x6ZvWSiE1VYrkK1AsWnZ9EIPyVLC9PF1AZsijP1VDTZSfD87U5LdRsklNez3Ym7SOTdiSVK6J93meBWybt+Wq76d0o80eAA4FouHAPnrf7HQBkgmjGXS+0Vg/rp3tEGSxqRdvM6yaJGs0FlqDeZYOR0p377EQo0LjBMZdHry5/0bUPtDbc4634/iLIjCyd672Ai/Tl+9zNYLRZPcES32Mcg3vW1yjwfu2gRp7BI7qqiL0Ygwur2vDkjYEdj455zxezufhb9vYXeOZ6VVwEb7j0qW6dJI5HlnBHFpLFEf27z6p4EHwJDCLt6faKIN5QTxiu8WwEuj60FEX8ctLmTwGRozZMwf4ZFPdV+o4Elsj5YMWeiyNujYaN18PoZ7+wEKE4kRp4kN0lSA06BCmobHkTrkPv9SSye/4f7kri/zRfIa9S1LPBPftBvL6sh/Ou+1MswstnSS07cDWxkyUQZ74nCND1QXp0QpiHVvU93JrqKX4clEYK+retCdG6wtqgncpcHgl2YmvZVaejhcg3Lv4XlSxP3alu2c8ctMQ7QtaeMS72Lhgqfvfrxui6HBRTF6WvqNBkCjDmeqOtokgfQpXfWT27+/VmRNYbordfDAQN2PuwvexCfhtrT+7yAeHmIi1y/mmefwjenmpLUVjRNLzSfJGlgUZQ3HBv1ydsFWQ6ZSNCsFiLhDWLGWM6jf0Bexcbw251vnJujRj0g5M3VB1LARdhlncutzJv9lReP33qqAW8b6qJHbA5tK3hL92CjJbRNvQsbmGMYRy+PkszrqpXMTxK1YSpB4WfbXCTo2dewQ5SCDYKkhKZo5N/+W+njvYrDL8Ria6y4j2QMVz27+qAMfACPTv8mM+MsS7OGGIw8AI8hOWj+ZPPHgzgOA7LCAUlavKkhkAfQAaJOYsdpjjW71Ra7UfUxuI2mUJe1Se/y9V40rxfxzXjovG2uxHeIVH6jHX+rs+QffypOcrLig5zvblHdyzYikolrip63M6hJZ0Iva0Rq2H7Wz7E7G5AAt9pgnr0uup+9TG0LogsRQMpV3ZiutjMQkC3IiWvM+NdzyPD6L4jQmDAexxdQkluKezyXJx3Whns7b0SiMQPgDILyfWsGD2AzOO1wZIgF23FW447Rkid0LEHysSkw6myJW87YvcTq6A7zJ+YK0EgeihJ0SOb1FNhU8dF//tUYF79RpBybTAK9vzKJgUPPl04uxa190aUoqSVoNy55I1DrA4om3vLWns5ZUNRvuEITssoHgaEtk5VQ8cFP57wd3mEJ4kNq7Uv4TyRCrcdg/M4LS6lAuljdZv6A819iGf6HBRtAukRE5XBNUdmFDfAirWx13ZkvJpkf5qtaqRVztx7HrY4Gxwmdc7fMiX7LDzLBrspBcf04+RmcEBN4XvGvzHWnsWZrM1HUOAZFn0JckOwo7QsWwTPj92S3EhK/45JmCpJG0cT06JfS+ZQzpwK6FE+KKoxxIFB3fvHjUE6UIE32kZ+pnfvoOGuVSTOTU9cbqZW5Dct9LpF/nbp7WOfav2B5XR3j3VJ7AcHP5l6kWFYZLFwuuF2Y4XLxib4pBDkkQ+rbg13sWSxdtVs3E34s+CC2tCar/M28CdLoM7BDlh4fiAG4Cr8OQLpEQ4aJKVKDG0qv8FysXV+6yFtU/xmoJZ7iVOY5yJKu1IBwvzYW2ln8o01lqQBn+Kf/X9Yf/bY+AsQ5W4h1jxRp8R+7TmWXWTgtolA6cKTrW7oqerH3nEeIAhuG/0dKv26G+sGuRpW25c0IMNttsqTXEVHSfjKShPpjoRI3/fKPZOyDHyG9hjnljinLdCex1veZAbkU+isf8Pr6WhVqcDO8P9zVvcqzuusjNJ7DamZ5XBaiACA4o99lOFHbyF47zsVDee49cD2z1uqurvaVv0Xdtp2XpdVHpUU5+qOws80kXoSMkJkgprNtJ83yyfjDTxClRwVWPBBVvfZ8ocmdVOlJudbwSwrDgS0rn0eHqGiUrX1XqZTzvQz3sYkeLcooZfBPPSbfMvMxN8WG7uSwpm/ogIYizRDKv1taiPrt05nrGpg04o2O1SpCIKwNZ7sZLSK1+QveNrYlggDUoZLtPpsCsBaXwMSvdA0Ya00fRXuQmoZvjIRU7b9NWx6r0g46/UrFU81Az9fWSPafUL9rES5GOo44VBudThuXElQZ7R8f3Qsy+DmYaycP4hc52L8zwoj1FC+QIeBh0l2/hyF/XXquyvres224qmktXoA/XYOR5zZ6uW4YdOepLkDzyPGqiLhFXbY4pDwK1JUUyfPmZCHAnOB8u+5L8y+ZcRGIjVgR0ISFTU0CQqKNBkzO+UVFfVvz82WAC1nd1gAWlOwedC8XPF7gf4AJCNCL4n/MPtHZunTPbSqxP/AJGM9VX3CYbbbBNojCb1dkTM+IajQ0Qf0cjOlqXS78FGgUUxfdajg2vAHkYrZbarqKhe1ZzS90B+SyI6vNEfw7NaanyCannwS+rPOZQyUMMzgP2FYe00lPAnO9Vrm7i92LDwDei0vN6gs/wxiff4fNP0e1NkN2O3VFuXBMhO+6oxq5DwwcsuYwOC7BDqBO3mdFCh2EPgBYfuafZZuoI08h6YL7P2LC8sHmpPbxMPWvohR0Tn4YgN+DWDk08iphNunOnPZuF99oGymlcv0CIhPo8SgSw3bAtJz58m/BQgbmVVait94Pq8l0ouylix2DPn8VBWiqDZ0LjQoaVOWS1AKHjjRVkLr1Vc+uEesJ3x1137L+6GkLagiwYbu+NF0hkVMPei7aLdfJX9x9MbNZUkG74vo0w0YMRPiIsOdMjC3qh4NCd92HArunXQA2zkRoqsRrM8wF+pnAdicou7psIon6slYzsnLYoGbihSY/zrj9RkOser1gzOzi/P/ceuBMNjb+nHPyLQNGOkB93ZZY9APDQyXK9nYs9UvVTRUAK4uA96+IWqdz98ezU1Hw1fmdnFwC6+86x9nHfz/p36lgE2+dCSIIsuxGso9k+zoj+iCCzSsszRH3PFisMxpJcd5gm28eTrkzAZbYVV2nuREmqkF7QqnBHOXVdep/WhvLqcYWDVIwRneipRw5mN7aFlWyxLJ6nyENHPTfIusbC+q+A38RGCn/f7rMsZPY0x7QbobfLXRETQosa7OHdvSDcsvO4eV0Gqu7LkzhIp2m0j6jtJOAkHx3VLKXwNk7w/EOByXrOevoouLAP7qv7XYVYNuCrZ3JvIG7bYWaW33MrbX9MPwAQ6ZNFdGFP+jp5/uHFqf+Rqp7e4QKS+boWkiZceVNsHN1Un+SU3jgvj7aEGB/52wmXQKqaNL/3iD+7p1ZJ3HeO6Qnzx+zj1PZm2vBA01jdBtudwpKyaykrfqSIQ+8bOveyC5Sc0qe3QxeKa70qY169eWJ2q3Wf08P6WHIeR/xTLthvewyCdSeKKLFECrXdTOwqRGe1d81+8mWmNVuVkoyln3/PiKYQ7R3CNrj9NjSO94E++noEUXBq8djBJsLgMVvWQ0iDnspTLdu0ehOjKOHf45HP9xqSJV44mM6L2xDLqnCAgdCJ3XTaLwCNN43/Ynao3UIVmPp3vtghdHr1dh8AST2st/roJRZCb4y7lwjmeVQvYhuuMLIonFdzp7vcKqtVeKeHzE9wsEOZQVpmI0K8KfvjegxjHwD4zVyRToSk+Q+A3P4OjbGqfqDdBu+u2ZnAfZFUrKxosVYVCnPndX+AV/86hMxIccVG1h35LDQsSAG+TT0hXrXTbsY3OYVnHhewyhJ7+8jDB037JEPWtkhXQsjBmEMffw3ohfZJ9C1zIv9GL45SoKKvP92XihekbqihyvYkYzqi0SwoBzUieXqwu8N6NkDMQab1X7Iiomy0zduxeFuJJBzxe+tEb9EHDvJRaL7c5FSZSwHidb2wwP/3JMPQOJXexVOrd+DZpZUIQV1/zJ2x8kxx2XVe7ZGpPIs6g/vCVXHTyUR9fwyhepAimm1yhPbrE5lPDOqJuv7ykoiri0g7nZ5VT5CshMRmFuwqhgWZVAMpP+nOUp+zs2EV/nTRKNt5/0Ot+fT4W3otkiRB8BLILGYVCPwipJqVU5cg9ct4Md4JFQj9ZbNmTW9NhgU2TdPxzSg1xA7qRTbsqhfAA1kJPKRE6qyAkn3ENpho8kH/kuM3eZRmMpdvMcxszmtZvQ7y3jXKnP8eEAmyXxU6v3PdvXdA//XsKCDxKThNr946+liwFiSwIwVrzuP65zlfqyVQG7acNYVhPMh6oWCgsJP6AGjGPu9AdI9BWkmTjazne2Rhq5EXPVIVKH9V6fdbHgscP9ywtZw5wRbPhaUEgZ2pVBqMaK7Dj6cPAHqR+h7GQpSjbjvSpbuSlGDdncEu6nV1XSmwqVSr5AHgifIZPV3wUhf+9JzrA7aLszcfxJWBaYsbRYggvOZAYdeD43XbUG3+iNmhHKmkoKfOATTw0rF64kDFeVmVwn+6HcNqFs6T/A1fsBLm4apsTGORISyoBmgIJyr1PrbCXV/L18/zgr0b1yhYdTzyTqlGtzVNn5aOoJC4qSihOZx2npVaHNmAcoX/igiScwS9l5Bj99YLO0tQ0Z5zsM5YJQx4psNGoqSWyZv4g2pNU8S2zL8B1W0QboVMTrgTKQebWXf1LjWctiYTaRW5d3lllLZ4i4IhFkjCRs6PHJgsFkFDdOPVUbYht9BM6fGF89O2MMn+KkvGjZpN04v3hx9fRxdTFp6sOcqgwqERowQoE0y21GeWnHTagLvNTpSdVMLV7GkNPNA5EBhYqVFjawvuV1/UdlearO8S9xbatmXTab2blzce7Y5NLfkngiYAlpBGFrSQdABp8uBVFagSP1mRnV5Jq8Uqjwl4IgaDnP9ozlaj1nNtQod37AIM7XhsnwocNs03UCXDtGfeNXsW875hJZYaQAcInHdZvNdKqC6WSo0BZGE25Zz0BGDU7umFi9S4RqPgDaix69ZF8Q3WmJzgWahdlJRlVpQwSNbOMRkzl5hQ3cbfdpUK/J7HZsujIdJCUt6vOBJ0SIaJWN3jkl6OjvPsEag7MmNQr4CzEh/mqK5IiWTbG5QpVX/79+mu5nqCjqkp5N0f398MR3fuu/ENDKiOYVvB3jiBwAay479dtXOKeHGU/s81m3gOHFTdTAgpdMisEnY+UP1fbsw3+xYymwn0RdK8/NUa9ev1oqzAXrCKiVVnAoP3WiEiv9Up3TQ11q6pRjYwRVyxS4Vnx2ANFRzsf8vpLrlqy4PKCAzwLdLBSUcsmrejx5e9bKVWkjrrDqVlRsp4tvkD/LSxhjQSWikqdb+bueFeLt+KoPxHPmrcUWbtQqBAIYpF/SVfG4GBLEv5Cr/znLLzhrqvQ3UlBaL0K4LURCV8OAfsqwqW6KkCQBHCr2NHjxxc/uvWZYtQzoBmTGmzYgqgqieuDlDzUzwuHHUw+N1V0If8q4AZQgfsw0cpIW5gO+6wlW4kxaKWdGdL22ap+fENwmTOxl8jWaIVk2ad03tz2K+x4+MtK/xXgrgCI8QN/EEJMbO8ku3KUlZsDu77fVn8AHD+p+Q74xQ0pEA6wdCjLKY8PgYI/cD1hlXRHULZ8+6RDMQ9u1NpQ6QdovGRmY9arhbsrdrKkJQVDK/zV2ZhQVynKH34+orTjgFljr1GgcmpdZulkGqHMJxF8Z6X3AqhuvWQWUMNeEB5DpTR3rNrP/985lYZTzziWqAt4Urq65H4oVRMHqcUGlNXseaN5gJYAR5wqt4jhGzhctNOY+nSDr89K3A3UI/YiiZwxmAQcR4mnLivrt79iCPSsUqvnrREYWA50ZxCgMFafYJ38st9tCi74S2hBd8/L6WFfnTMfC8r4eNUxv5UrzeddLv/7y//qA4HgHS3YefiFIK8uP6F+gsn/bSN7dS80Drjd/GqE+kd0wqtdRz4aBszl+hqZieT6HsnWhTwttSjWnXE3phiXDtkPWQT0q43BFnjvA5oeQRj/UcMkvL20SmgXIMBWZjuC/sEUNoIVLIBggm2Fc2OrE8UbuGVV7gvCuGn+yn/DKkauYdwDeeIHqQQ9GbSI7VRODPwvuVEQwtaVxNksUnyKtALUn1kS+KPamEW2m7txqDe0gB5k+eItqzhjXhBgvY+n9LmMvNPId2Xgden7lolU4Hrt19leAc5B1RKnJfsgiw6jvuRcqrS562cQRO7rGTgKosgc1mj3uvxGs5Q8lJ9UmukRrivStlg8Q8wUOPbEk8bojd2QVZlt6TCwxISma0Xna+AxRxBKphJgXWslWr+XLXmsg0dK5m4CyHa7IhEz+8W4NiBawYlQwgkS3TjoTAgip+YdFB6nD73FgLtI3eYJ6WqbkyeeUtIJmXXhLKH1wg9f51s9elipOu6XbxmYKq0r4jB7YagNuUB4P2Kw1+e5Y3iG2ehg+YJOtBA+AgrTErKVrBprkGoH86GxC6auwoGbzE/Q1XovO06cF7T5gersiO6UK81Bw3asvz+0QFCICcKmEHUexs2yjZGeo1dSNOa3Y08Itt6I2M7DBSj6rp0eXivRhTTyQnWe2rFMhopP7c9Adune6xPPLaeQAinIDhVAfCa9ifnR6R3XAxJ384TBmPcn1mJsJsElw36Cs/jJISkgj3AdybyYXKXlm15M9dN18yvbXiWW1sqzPG+HLKFSpF2MtZfJ0/ZMz4Zzy1BPACS4yEfnO1LtXMiWy11D+rQ4cCPdQrX7V3yzgmqZgdBk2EW4eqaopHCLIqk6w0oyXi4encpauM6AvWvYdZrixhRXlcNzh1e9WMIP/oIySp2506+fqbS2jI+iUFCx2cewQWNeQCwKewUKrTyJvV7iWxIjW0zoDmAsPxs+Cw+ONHHLqoPr/uDcIZjeXrTaFQqH/Eu8/4XyQlR/kJF/fHYe8ojCJm4AorX9Y5cBiqPgUjp6EF1IF31ln17PU7UsRceACPS53HWh6HOP5P08MHBRoHf+HG/jHGXStw1HN14FXFfhF5ZJcr5nshI3FJYlDevWFZct38zbznRe3mgiaAPEx6oHq2hIYrAnOtjBb+34RY++9V9yyUSXHWiW/1j2+3GNbuU7JNKybhF/JvXnGKjSVYYJdv0Aqy6VbYn+fggu2HTLZpVhfbWZZ4Tza4UiPN4F0IJvumvxE055Zprz/MGGdrAkJw7FaT7/NWy7wvx+/dDe6pL6EU3bqRwrm/JTJA49zyFyn3XDM+/R8WDRVTYLtbn0GRqJ4wq2D1JFIG6M1qBT6zm6t8FOjcMh79aFCkzxvYxdX/mF1rNIW+H/Y/7OhOwjSw4w3bekZMxWfKsu3rhmyh5ob/YQC986bOcB2lsbBYgLpXmAh0AHFzfNzq+z4TkQ5wfAGt61yX3vfLsxzf10Y400TsPgLbSLSnU2F5uWwtCOLKCxnOCpYWM11oxNWUO7O6VOmoT4TFed9P06OTZYyHRRLVc9y9z3VcoeJyQUhwptCSV+Vd4yDMgrtNZr/1j0MLExETSwonFLVj28P1faEo7yn2s98TjDu4MTrcF13/vi+5kEA3Qxjt+1As0PYp2BxKd87QFcRHpQ7jJqLfQKiTjkEiplviD2rplohWbq/X7dMOnUMzvstT2twKPJYy2j3QWyTjwkacCGX5duCz7Yqr4Thmpnl1ahPgVJzEr1KqyE0yi/zumhEK5EVWKh/B7lhCgY6cVMg4hL74vkngARG+30o4lkx2HUKKOhGOrUemWzYiy+aU7mYY8cFBiQzLZaTDuMIf+hhPi01NQ6ahqRBjKEeG9JwihvbMrP4Iwi9PJS4FljHpvfZf66JepwH/02OKjV8QByum7ZHlBgjOpf3jWmTQZrxXgU24PAIJLBYKjApK6K2gJ7CSnINY3DGnQmr5rhwfwo43gPJNRpl8R/aXwvR6VzD6g8JF36exOy79itr7/jutjSEXpmHu1+SYxo9HCnRI8OXfa/PuqicGByB0v3qjSHtuTFAtEf55du8iZDktYAG+YLG4IyLN1Yw42lmTfGvyy7c8okSdS1iAZF+XeLFlPHg4fx7CzUHAjjeUcSj3sJ669HBTu32U2P5K+P0iKum9tKsaJuTtuQiW0uh1zAFJSQ7mVB8ZQgbeOQZ4dKIvgD4gCXfQ0Umh5s3ybzGZrWzPaECnZwgEc4jUmWvuxgXZYGCXY/441jHlmF7pNUX/Zjw++GKW0O5RCuOfoxfXo1fal+kYjQtJehQK7XzuA3uF+LsyCkVv/jKS+gwf5oNZxEy69E/peROvJM+l6my3KYu9sGM/BoMOGRzdrLGyrHEicZmoEpFG1/TCiKfWrUpdmR9y9FpL7uhtRc82y7LQcZFWO8tvbm4lBzDctYSxS3ELxm3Vd5EjEfUYlvR07+As4koVfWvbj9gmfZOrsiESHMC8Wdsb6xm9TBKku8XSpJ55/r5Prj27FV27ewy9yI/udAPjzhIqRKoU07399DJXAJe61IEIjTuJQglkFygBqm5kZS7wTwj4b2YzesBHfJpW63hw6cucMgIDkgZ/85N/HmXxhT/5z0+/U/wY3fDBHYWibbNaVRThIC2k0DCubGYazSxvMiytgHFq93yBPH7YcagSU0Lw7aOb4GgoxCqFvXO1RAyJc5Mxsl85a1ZuBIigN3tY4OcMHgK40x5OEfEYt0ujkBAJh2VU9IS7QNIGAGe7t48ZBRS9Z2neFQbgo7p1On1mSQ0nLrDsey7bvySWHpJWSn6ZxYouBg0Q5qFRjcVuR1FLzf0SVG4AOZO71J8RfqAKR+XFWTlRWsccNTXIZ2GzoAbDOIHbclVMR7eMSf8uohEfzrmX4duiVpVK0zCLbOIRPfAnJGuMDohz9m8VgMloUgpafu6pReZvUBQRGoymIA0oSsAXNa3mUZceX9XLI+JkLWRd/nV7cqgY9+3af00ZKFSS1JK6BCtudEpK+UFs86JDWi/W+e20qBDj0bvhszxvVwxb6L4nqKcaXs9Q1s33Ws3fIsDvRR+ZHCw4fhlDjJO8Bg9l9gZLLaE6I6zGaYlEzQJzile4DgPoF0pHLRVHKVSiawKKAEo3/70PpllsHBbi3gevbwlWi+vcRhVYfm+fGiMy8PyCTuWybKXDVrmFAwn5ZmhJTQEMeZKf5AYBxsHL38kM1WGOw/S8M3bVFm26CdOroomtCoFOZAG4aygt+e5aufDN7EOrmLFM+8s9sA7gjkOasM84dUhjnMCwL2g+r3z1RRJAOb7IaI0TiQtjdPo5de2U/ll9CYNcOA22iuI2Lfh0m+FVNTel8v3A8p0LOQe/G9dJ9JMQNguIVLqMdZmU03wyyu8/vsQMmR263RUMrL4P1hvpEFumi5nzsGHSK+B4AEbjDtsKINc0CLFYmTXljsSH7hsECLJTAaD7eEm5k+q7/4DahcAVbb6ACPbCrrCNyQ5+gioHYXI2/RdBZy8kvobnwqWgA3n3VfTJkp2q7Q+OUeueC8o4XeWmHpeClty4wXLzLShtE0YlKLkGtauoRo5Lw2Zc5EaZY+Vxzm0UZ0yG+udADLoFr/2djXG+Yo4ca6FGUI31kiOVhNPt8mwD4MvxReGZs1cO8quB/6qOQePNXnxEIopIh6wAvCsXQaAvN7w8AhS6Qo7odufucdXwiwcVIhY2Vlcip+MJlc9crDWmmagY9UlxjWD0TUcUFLYdi/t+KO9FHYGJCL3+EotKvne5r0IKQQUF5gR/q0aMKgD4xcECPFmLv9lUaBemTE8ZSLyrhqfI/zp/HzaYSn4jnf95GaGwnLOjYB8ILUE9pTz/s6j6DHeuCdu8/KCJjEIcLBnFun0QLhynWy9WdLBiednKXJfR/icD8c6KFDMqRSnANN11M24Bafs8oJWQEnlw3SmL9HCmW/AR4RzFZc0CPL8iJOfXH5DFt/IcSKUfkBXqXLtqmdPkJp3SNDBBjMV6XOxSrhoZ20LNit8EvqnTUupOM8u+iBZXM+xXlMR/nMbs8wSGabylIDfnn+g7hOjyjDbu68OrhRijAzRJ8bXRsnz5JKdhoFugEQzEIyxFoe7aO78Az0tgCxOuGKHmClUtInB1eH54Nykh9UfaFhICOSExXM4p1kCGdPUmO1nzVyhpJt7lLVmRSamYCOotyMV3D+P0AOOuAs+I9MtYQsjvuRdelX70I1qg+1qMb29QPtb0wu2PLR9dJehtaAjzPbj//s/k8qrRJ7gd+ADDJAhHew/m0+RCCbXeGjLpLhuLNR95FkLX6ueJCXBbXRJAzgbm2tIjFscYp875ytY89ZHob444d2BBkgJpHuO7hjhJr+eo6g/rhb/5ze7osAex4SFYVJ6wI2wyJJehEKdAO+Gclr8+5dw9EE9AiGuDWsIo4TwmrhqRV+Web7kUoPfh5cj+UaFt4daWtgJzWoVh8StMOEHIuqfrmOwZCN/l0+VbvkTOQfuphRSzCD4rkq3y6ytANEBcj6Ee760Z3Rswx7uU7nbwGRlHlLSe7ZwRlGifep52P9KcdJYVIV2m6L4F4K8Si8ZDGW5T9DCN/w5IqJPMQ20MUbh4xdQ0KMV8k2808Hf86iCc0KR2IDc/8U0GuognpbxWBZjQhTCgI4oA0ksJyXS7pkT4vGqUp+rUaCkg3fpKINe96LvO8SjSSR0JQQbKP7e4dqgUJfb3YY4Bs2ZNKkOeQWKmrcdtiRgWUbh2v3ryNWuum25vP10yzI8lKUgJEyO40Yec61AAgrxTaL+5o/exYZO2ePAB2CraoF2X1vEvdoFBaVmZZM09ZGTiE9Hyb0c2OsBUvjg2xGCHI+SZpDYed9ws95Ms2HVhv12zEO17XEck55i/PsdJm9acSlXZrFhjPSrLOzn+YcMKuR5oZ6yQ4RRT42an+p493fx/gjmRZvB/bTbq8DG4jRix9Mdxlknj2vVS1AJGEMlLFk1Wr/eYijOZGvJVR8XaXGp+eBvwLho5BCFuJCQ0RM3fSNLH160o1Uc29nZ/kVAz7QP78vmWrnKYJnwYd7Zux0ydkwgsFAfKv7nNCKNTky+BWiRqa8z4dLBz5Y+oLQRLgLkgSodtIhvGJAbYCIt25hAAr34CAoDjtQGS9poEa5bL3ui3tzhKVefB9Kcy+el3QzmG5lWNj25qt+2SL0dWhOk36WRb5mYhINumILR0KVBx/tL8aZBZInRV9Z1dtaw7OHXI7lSBW/eddWN5SX/K6tuAkSDQWs4+e8pyoQmk3z2NlUVuPZPo6maTyt01v5h48jwdpMRjLxab17VyxiSPLTO0Np59LIWlnCG2QTtbAX7SYHSvw3TrYCu4d4QthhXlIbj11YoiqvuE/QbPYuH8ftSMPqv8FFe6Oa+EAcOtuT+vFyHPqIqf2ej5GjpxXVZPSgf8Mdx20uDt36KnYsz2R1WgbdGehxZtEG3alUadjPADUFDwa6DbvBO7TZQ1cYLZF79yR7W53EiUetBT/LMvSvUH+wwobUpje1wfm2BTOw+9muCKcRVl3aaHABwCFe77IXH0Qd4C/a/2P4xu/VDdPThHwnnF2MYQTEGqs/nzya6NnhAUf5l/O65Fl8U29nb/Q/sjfF0iXFvi9gElXM/AppNnyAaC9YiL+/D/P6Ykx7/r6BJ9goMV+S8yPd9duVFNYUJ7thIF5LLUbqu8ewpxYt/d7vnjBZ0rHmffAYZhssvZ1UFvia7+f6Gr0gpgNuHv3sRTw7l0QAxeP8/EQ3lEMU8PSoPPkRwJAJJxd7DZVd9L1vcs4avVOurqmbd4YTp+v1/L5jwJj26bpic2Kr67LjeM7/6rtTdvZl1j0XN+yfwpF/Qv9F4rRPADA5+UJFav8X1neVfq1SWPT42CEw8Tbt7jCNSDRgmjuYOpFA6mJvdnYhd3nvS2FAokYiqlved7QvXAmb/i5GdKCnmSRRJrm1YIJh25YqkCiS300YGeKec1budRHbN6wy7AyE834R242M1w0WWXm9KYpG6DwXl7aEmy4whp+A/q8UuDeichKDhH68ePH4ZBNjhWQE3pDkjC6HUgh9TiSQ6bMeUwK06r5FqgZ9ayqTYnf7mTuekDnXbvGjXVUptTyEtCSXWHDElOsNoRVzT5T3kKoVUZzDOsXKnmvr26XNLaPFXFQQ3W9gmZC2ZShRMx60ONRdwM5163bSNm5VuN4MRSQTbq7ZpTILfS5sLpfXtXgh0pU0sEf/baOAmiHoQ0qUKN/3kfZd/ZUCw/kbWUzL6vTk8GdfL7oKKkpWMi8ko7MVFi/HZHHQUq209oiEjcftX4y7VGOaW691q4dvnC8sLjQexvAhR2ZVOQHTFc3kZR5miwC+fD7sr6XYIXrEm9i1C94eUUdahU6LSzuTQRb81qITKoqcYOnoLbVlZ1YGLxFae2Fn4lN9XGPTfZxrXj3AN0rjj5tqCN+OtzjNNRAfXkzKo9HcM5AET+TUVpvlSc4qYwYamplVJr/oWP3Eo2Uu9vmT3nbexZr2+SslLvnSvDdy0+GO3EkQE1V8sKmTzsHWRUmFSk1d+gZ+j8FCSDV5awMli8DA65AT32B3Zssi9ogBb32xZ5yx/uwelQoNeh2U2ko6735+TqdvM2e3no3vD+2NV6BzF2ai4V5VfB7S/1EHcpOnjlu6tW87L33jN9cQg1TDR4sARHrIDo6LzadqmU7sdsfY5kYHS0ejHMCRdN1oJeXr6yAU3UUtzZLWsvifNCTHOihTluQJmPawCvMmDh87lQpEg11JE1qtbv26mxl27C0ssdHufZsZzaGmNVQtRULowAlhqc/8By02eAWOqEhheiZgqassH53kXXYxajldugdzwOA8u5Jl8mvaFlvlwV3WEO8T6Lvni6pxcoUc3dx6teAeP6KROMXfJ8UgWd2KP6Cs39Iq2tsRP/p/i0NegRCFoQNF6E76ccTv6APsl7dRdmUoML1Fi87OXM51VZyoTJBKg218U25U2aqT56LRVBo7EMQmrPxlokZUQ2FHn7lq2pzXraLt4YvXldV2LR3FjW7vTv8yKMagKjISv7aXKlF8DOdDlGAEqYduSBEJV/no0hLj6R1y+rbaAdJyVFPro9O+1twimq8neefnPomFrstZ5MgasEy4ZWFpGMQykfWpA7ZqWbh71719r2ABe4lhV3bUJoseRkNSkPCe9jhixVuMXGzrHccZ4BMDrJ8Bwom9oTnNA0JPTrIdAtUy8ebrJECppB5O6a6eu+cDXNvxjsNpGtMtq8JuTRmhSZW9WRY3t/JUycuHAtN3itMqALJz3lHN+4F4dIl3xPabyAL7b7scjcYTRxesJ2SoROBE6AGK7W5Vud5XsWX6MHkMrsWMOMwjakfC/+yU28np+b86zwniTN8v1CmEEQBpQPX+y8+Lz1fLwiEBq0iZne+fvzZRRrrinoOnwW4K4BG8gbDzZd9haR0xLAZvnezxn4+x6dPZizZkl11/UHxKlgo8FZubJdPbbRoTyC3m6Z7aa8xU448SNyzQTHZAZPdwdaM31hGAN/ZsL42kTlYFM74eZmLAadiT+Zq7gzUuknGqCNyuinuEYYVfvvBUhj56b2VR1C0W0qN8HB68jKaxvIxW+t0zFZ3M8fsWmkgiMQjaZhWhTvM6ywNqPjUfHHYvow0PW8n+VmLNz8G4qz/9MyVNlb4QlYPi2Es4ntquW7ZEQ0ZxMM9hCVZS7CZ70up4zAgVkueFzS73y0YV2mRXHnHhbIrRgE1VgQvN59rpT1WvS2eRQlSfFSTUH+r8TGLgTIr9Ccm/CSK35Ffv4l/ECbGYFBUHySI5AdDhxl4IvcEakDCpKRHpl2SLdUnlivl1/jfiiVX/hh57BoPn9fvOxo7jDcl+cMVwnxtGF64rvSYAHcPr6zqDOcw75sqZj9G5tud5RFv/CJm41bxwtCv2jygMQXchsMPerzU8+A2/sNdUXWVeUobZi35E3HnGwyQ4WQbfx4eb7LzQQ0l+iSpxNKYynR3IZG9VZ9ES9Rx2gaYYVSHGfhqhfFWSkdGuwZot1arPksuQ3H+vYDN8UCg56QDaj/nawcAXq8+tz0e2p01XfTsbxYxedzNUWJW+u07UdENOBUHeKn6y90QHZN0R48Hw9UDIJYdib0QXLz1ADBalt+ocevQEfSj4Xf01bUmOk1VxgVUYufwrek0UbHhGlXWAHN4o1pjnKVfR1xbNiTuhQ/5IY8++lSxOz/2s/MWAmdDErbWFVBzcv3UIjgznKY8mI1HM6226vSfzVJstVeuemB/IeqyNHf/eG73XoB2Y1dpv5Gge/CtdgCoQ74jOPcRzz3rxtZ9I9JQW8SaxzinboIjrQ7T8c/dyEcVYeMDRDg22Ubw7VajDbWy9bVtj1XlW5uVHoEPQObMemx0CWsMFUapcPQ3LfiB2/IKW2kHIzWmgD7uQcfZemVwuA6KeufPLrGr6fJlP47HTUGsQ3d3gGBt6UqbS/CTISpWgS/idPZ24nnf63c+iTKxCoXMhpDaMd4Zzolnh0vUpevUb7Jhfx4pxXjhYl0pw7xUxRu+ym9hVXVfLxugMCyShH627NzMECRt0IRYTqyY6hIQoll/E+kEw/1O/5MpE1TkL+oZdsTa3JdciXKFKpD1CZfVUipVmLOSupvROuUJz5p/wVfxKHrtJy0LpBA7U57i/DpBxsaqHzIvz43Ib6i+80Z1s5QF+r6jDZMV2SkgcffPUoBV3OrZzqcrpVtF0vfUYapuncXoBKgfjjZ9tqBjHee/admtGJbqQtkXonTNhi2duvp6fDsvpw5bRxZLECvhBO7yzBFamJDhA9V/+ZKETG6g7Q9kjApP5/6PO1b/2+z80LOWIyN/40LofkzUHebwLd69LHOXYshvIjF7vSgOYQS2lKhXfmB3mKZC1M/8objgWB0y2QJTHAn2aBRtesT7SiaJsLcsCdUR1p0cTfEfL9R9M9nXUec91vk0QFyLB7iPuC+9MigNUkLQJghLdM/wkFIcSdvkoetKYNLHBnsWgqsEPsTVjFOYf9XpEJ+eVf98xvIpSEuy7DlMybvEyg4VMmXclW4VlNW7YDzyCEgDr+H3Yb1Z70wTc11OBQa6HwDy6Kd3H7JG8nERKzWAxbQLRfAVMfOFao5faex9Y7p6Fzt+b9oPPnVMedv7SWuyvaMGXI/VrafJyp/sQdXH6TZfzoRBEgWnV6t3z+tqtHblyDfDkpmy8N5yObMJepaHyi2I0HbECtY1XMY3O3b3Sss3lWp4wsL6k6GnlJYwpkb2CPXgY3pEt1+G25/XAlNW8QrtRzD9nr5wi6U6WuOeLtIqu6PSl+iNJN3fXoJNNcpSpa5PlOfFMmukvbrLj9otvxfJ3jAntufAuhiDRfQYjMorGvAV58XFrPHpiRK44aGaaxOh3WUHl5uuRroiZk29OStb/xnA3py6xPBUnqoSrGCKF0xDZtB8NnWltqy0Ymv10MQB6qt7y5eXgYGEVonKFmdemYF1DufLrWfPjd+xE+Gtd34ZJ8Hw5X5SnA3IqMlO1m9ZBHF2Avl8rIT0oB8zEqPqamyf2jPZIdkeeeXBSkJANfdWKI5+LcNTjj/ctXaMxx0M6lnFD4DhBn1JXJUF9bZam5ajkteLEvv6sDXSGJiWjvqkwa4wAt+fL6U5YP9iWGbcF4+9M/7VSuuGYaLHza9ox3Qdm3NHuphPGtFkLVW+5EU8igZO2ADcy/9c1VODCKl4J5c4mlvJPZrl+6ZPYDn7YkNLGhJ5R/RbFUORRvausjmoXIotM6WdMMQJvS4J64/r36nsE0Cl7k69A5LGBT2FN1CAgZpdwbDgzM9UYqNkYfRzHA5vYDsytHgzrZIQa4j9A4DVEswLRzcVn7DXzsEmgAH1GyhX7SWcvNKTRxbuCVxo14xxopvYqq2sfb3yYXZsG2F45g33a7tVQc+afeRJ/QAsAeaoN8ADzwy3TRNldcAwOorDWa7ELkVWt40DfjEcGOaTg1B5D6RZ9F7uMEFX4uZyOCtFcO2mB41nO7k7cZpCx/PnGn9NFdHW7186NGVacG/xqVW4WybHnokzv7/+ZfTHVXp8OWdJJIPMjq8FeOuI1Vpdyzynfm48YKr83ROYk99QNVbq5t9BOVZ0zGnc3tjd2zg+199kfP6ZaHyLPZYxi2AyXuxczYWg4p3h0BRUTyFG8OJMNleI12xBAtgWLKPpYDTz5SRucAKBVFP7w2UYYng60uENOETTWxxLg1bKKqytrd1p+riRNCWuvkwM+roWEsaGlZHOghRi5p/OeFb+KFLI5haF1N3x+XbT38kEOwcWr7nDNG5s6yQTfGaM9DKCGudDFzF3Xxo3RyBKqgDkXQ7qJDhZRajyB4BJ+7fvuRUetFJQQ6TQzUmcjaF6PMO6bP0SQfMLtwGu9sH98j9yK7my35uA+Wztyz3K+aILOWPQlZr68dfVTpBcVXWX92RFk2mEytOd/oBQEg+w42KQRs1R06b7NQvjopDh9911+jZRJ99iuD5xYXWJdBNBGL2jcDn1045PC7KMu722t0o9t37Z76hY2JcvZKVALMW+VIjsdDUXEOjyJYUrBlQaRUY3/u86m5tCVOZjZl7NVBXM3QBskzYa/OYYNjLgJF13XVR3wtbwyedZKSuJU8itkye1seB72q1qOdbB2TJSirrrzsLjEPpF8cVd7ya31aySWyt1EP6K3J5N7FBKwVM2dQtb5WObtQlFlsCaLVtmrz0omm01nJgRmmbTBjsWjXq6S7kPpWgpOWNvx7F7PmXKHpvyVe1EnmNJVoAk3AWGfV5Ak1z/mLG6Jq25ElkmcxIubz7In9YIjJ504J5/Z3ix3Ge0S5s+uytCZutu+lerauPYLYeeZqro6GPenaeKm+iJWkemunCffiqH+boB07m65SUED3aUzzZf9C0ftjUK+zu84P7XTzJHtNGg/LBLepS5bdWVHOUvxN8R92wghdJpQD0Usyvr1ZxIwphGz7eF1jO9gS7d0cT9CZ4CBo/J0JMYE3pogFMUNp2qBZGnwVptAUPIKkNk2w8FIvEvZzhV9nWo/qHTLo21zbaX4jMkKvUnH4h9rUXuOA3rGV4gW1ukvXEDWPXXrd3tYDU0VcyjGcXcSQW/Dq//xt2Yhtdodys0+gAq+7xj2neiHEW+zER5libJY943tDGraKGg3lgh7L/tEXoRQYFIEdMVX0bupStd1b5U1mhZmRJRJpxJUT8+Q05JY7rJGkDIS/CJ7VKQ0Z4IJSrdJD8w98zbZlmC/lxYiVLbtffLp38m+1R4yYBweqM/mHYBiQS38NXTmp3c2HBSlIX0z0yzzFR34Ztqnnbn36+T+dVVNPc5GcnXZOOp3hYLYNtFyGLAfyFdE+8E4JVn+90goM1i6x8QKcWr9B/F43F+7RjJAX6DsLBkz9XDsTO98mNLvyJECVz+q2v3M9tjs0yazCxDh7HXc1HPGAWzyYM60wwx2gh+YaQAgjCQMoYdXSs+MxzjTc2IvvByVMh6nnZ3XSmIs9uJT95xeiGNiuL3S4dh5MFV726eizcZKtl6VZggu83G8Ppq0tH9zy9/a7KZgs/1Vh+8Xnp+PWh0+59e0vFfVoZVRVRa8xTbnAKP7SeZBlv4OGeKO18hqWIzUrXOYwX26b54/8zXiupbd2fim8XWGaAuGd7luH9VbKhDUF3zcFjWW6wMu2YF1xmHqx4JONzdu3xTZP2qrUdKituXkJlXdeNPketaNdNEBx6Nmp8Axc+Iu5s0jQyYFl1355Tosd5vABEAgKEIAACoz1mxr3J7n5sk6QTUD8e+bzd9ADj12ty8W5pUh1XO/a6rY4QItdCxjXxznZ5+N4d7DIlui1doEy6pPmIAbXVK5lbauBwtJ5ZWl/z12MAqcpJZRZObUqgfRnAkbqQ/WTVKWyHcCLaVIxtswNgNdjnE+sBSB7805VWZU31XysOXKit8qGgxrf1J7oiPCdndLR2SB59tOzrZJTwx6aXJaYve8LVRMJ3bfp9M1hr/1BrnHziTY8spaFq/QYB7WjLL1Llv07cCZjVBt/KG/Ki5tbqe01nQPDLm6djklzfTkyY/VQHLyO1YtqTflNWopMnD+551lMfOuigIV2tVjCS6eHiwFMmgFYupXFtHKeNMoOlox4744W/GyiL7snTjxMwvakLEN76BwhJGxZAyp+SgjxeuGf9NpoQjmkc04gPDROcuKeV9LK1ahk1960nG6pl3/Smr/kKtT9NtcUIpKarSxjnDbCT1GT8TKEni91ZVyHT56qgd850BT0Uw0LeiAO8YNhZTX9bpWNrlxsD4AHjz5u6n2GS1M9YoLS2Pmui4SaiC2eJwiMhSW2bzgnfDaHq9zOYWzL1OMrdq/aj5U8y6sJXQM0Dq1wAhvkzZzBAgmsC3AegI/zXQn0A5sStyBolmpeqR/qtXu3F43iUV1dZAgsnc1R7Z2p/3NAGEx+lgqsCXqSrfeSuBcjRHtvcjRYx6Vq5I22EoWigtzDbxPspxyefuGXqUr/J8ui4yHk0BNmmPTLLZSdA5ZG2NHmClvrO6zw7hQVHcDl2/Q1VoI84rKt0eAIeOXv01KDfhPtg0bA87CRTwmczAIIUsaOB3NzUAhVYgR+mMsbAstoFZjv/oLnMu1RY3zlEdx1dKxTwJrwXycXG6C9Z+zw1LtKC2lDDiLXH7WB75wdnd1blGJE7YTI+Fet6n5lbqNri84j7xW+L0kMgzsYuBlNBuTt1xsoaftKfdSEyzgIse1g/8lnZr5pKZ1/5Ppeu2cjkjfTWnxPKcXbBw2S01affHiepuEgtRJVY6ujS7uxNnl8xic7ZHRPOHG4s/g2k0v/aNpOQd9f+NS2yN3hrGB8iHIlo/1n/5m9aT9dcyrJWWocXdVX1JVjunY/JVp9HvEvG4c6LK38kCATJJQTCwcMOZYI8WdsavsKs8SaTvhshpsPsVt7m4UBdO3zwnSGBXcJQgk41L6DYPruQZbGSClIwWifeutbrl2bb+JwgSqv3iYSmcx8MxbLmywj+pf/50qsQ3nsl6sceb/+hGrT7btRxVA5VuW6lwL1kfZXydYeEjF/ovKUL6n07alveX6dnWzH90T9zuzEAlHjdeJUFr39r6gMS05ogr1OLGyBY9Ro+ykQ0o+UAYMcObckJHohLtnE52YvtsxfMn8tXqx1dZCojUw+JgkvPzWxUKQaGnNr6+V2+aahPq0rIFj5WZaytx42BbGxoieRWqq5jaiaQJrTUmqW0vrxTHbEiLQ/4cII7bFcUm8VmM332i8v4loUdbfCLJ0FYKNdLFEZK8N/2r/gCI+BK9MpZdBNScJIhwTpOgexeayufPhw3QqkUVsxL8ODrY0AvXXrnsddVBdMQIWfxc9qvv+YI474mYnCvyTTJo5G8uIgBgUtzwpO8xfzCIZG9bBglB4LTNyyJXxFw2PY52IAC+5EkO4yhd+L4mp32bI1fF+Z4v7miPRPXIXqDQ61vNJdCvRzeihydqGbna0o2WRWStCoGBa0C+uO/UKZnWkghDxU7TyVuc3CIVTKCU5InEQcduL1C6KlkTJKKLnk/yLBykiEBsZzNGIXJ2cNO4YUSuk4BrEOswxQbsOMtfQ+lbJ1KuIEpWHzTd1BEnJGtSz26B79CU/ZZHOLQzkeU5y4c2xt/9e6sJ57I69rf64AeAPpDZdM8KmRUVgoeSxzu32ZqEDtohFVYkQEzP/NMoOCInq2SIamn0Uk1CtlE1u8yuAyyEqLBdgUScAQ95YsRohWtAMOQd5VEBIg2Y3K0qmEBNVWVNNhChTx1lTH13uHTHgkCPsRLKGlSv2WrLOiM5x7oWbeiNXi20fv5kVJhnYylXbVzd6GJsrM6oQ7EQCthG8foPrd8BkVA9pEE+I1iW0LUa2DTm7+DN1pPDLHnASTYl6DHZktfAYyxPhiP4yjTkBfg7Lep29wFAPiaxFVvpJpnTEPW6yt9DVqMUo+Rw+uwBgIcUBahqrqWWeiY54P91suuE7HztJ539JMuNxB3ZdpsHlS+JVqR/4PDsiSHbf54as2weGi8gPMpN7Y9Ju38xQsqqEri7HY+cdXX0EylFCtRtZN6CMqvqgWdM85WDFvRB0P4UB6yun/T4gH+v/+dnB/zP1p0cvUpuCY5ibE/bfXpW4n6Ws+0m7+RZGv4tmESsWl+z9Gd1B6mp50EcYU1ARcwMlWFJj9IkLcGHUGiK0iBTqOYgG4Ub5sUUhMza9phBvsnb90PVsFCrY5VkFfCAkXTrfL7tq1vgXQdRaJND7KfYDMWR64srsPiMEfQZKk5Ios2b0o7xRKcOqiVZRc5IEPMDI5RB7El3VICSwzxZ/gc4scM2NN8eKdguIFzjIOJ14UNZV17H8kXqpd3Zig+GSlEG5qfXp8PHx90fZ0kkEwOEz1yV29oJXcyghM617aVdmUkbo+H3PdGBxLkl6R4gQsLhn5NY71KI5bytv316cZ5YV3Y1MlNeAXk7ZR9eMXxzEvp93a1tl0lgPz5DjHmQ9gNr0APgkxeKPsiqKGQhX7ondGNLp9DqSFpofzph9MdsjQanu4OkmyPWGG/meWGaPnPt+GQ/B2rbcI4RKs+bueW02CAOIXZvMe+rABsZpxuvYrYQU0a8zxa0Hmki4/8n9JsJ3fIAGOTqY637dfp3N767l2b3twLl8ZYUksvf9C+3tTmYgBnDxVklZkU1WzjCY3+Dz8n8p4sqG2v9A6CZdKgh+kYqXEKP/BjNs3ze+m6XlZCVAuauKX6m/tdwDjUXRM0TOpFM7mbForrFyZgAYhwZXbrHXviv61RQrsaLlxD8dZTk9epoPt/KlR3dEfF9ReXJzeu2Utq5ywBxVvLx325CcDalYbfjEoDAJ+ygGsSfIT8G2qgrZlu+vyNF4BKd/sVNEtkF8fedxgfsjQLYKc6soWj7AOVAycg9PhH7viXxl3Wel4PFx6kz8JPbX0tqSSkj3MnKLjgG9c+QrJlWAhTezsbYdvYANJO8PBjT9r4AApqN3cKJ1pf8PbjXa2G/bLn+Vbf8JK28q1mDZaCF8hfXq4EQxJPbYn8KjWvc8KAA7IrI07ZZso3cOgkRSFPOmAG5u6e5c7ppurIaU8Cb95LP7NmwS01iDB+P4xLq/YXWfZks+17U0tmFd4/STu9TEZaFqVNCUNWhLgNZMZPwwoJUpsny3PCaTMczZAE2KtwyLkDkrHXDRn30RoEQlbOscfdKK0tdVde3DbXe1IYvU0C6XxIp844TQNoqMTWOvWg3KLdcn1itLPu8uunJA0CXhXaVKUvX+XOTO76e0HA9+fYbU96/DelIqZFMFhLEYfALW2tzd1hIBQQ+A9RKE1KsL6p3G5takbqwmZYthOIlnLU2R1OEfQeinxfoLYjnqa+3DlYMyf8Qev21WE5ezt89/EzQxoz34DeKxKS9/m1jkt0IWlYKhvOJLR92PGsiUvnDncaUVyfwRwFKA+WKXZpps9ONQ0orWOtX0ohLHIDEXtFBZQepbvE2eROhXPVdPvdvJLUWXdV9cE9T6YznekXQxRweYPwGt9DN8nLbe9l+OX9rhVjbJbD7VqZsUUJIxWSup+1W9f0TaHWl2tD4CPUEdnOf3u6mnwiuR7hmrum8l/ja6WW8gJzlyKrxovc8Ie81fwp9P5yLxUMG1cEvVU9dhD0snU+c+wrJ0u9L3pmusyDeq1RrckagHu0TuKGy8uyQ3j90Swo7Uwj1ciuuFeNSPblSpXzTPWclqwh29A4oVLrO/BxNntbH3ahYLG7jPYlFjL2rzCCE8nz6gjv0bw0r4ZEZzD/ykcXrLIuPNHfpKr8rk06vPOq0ZjP1U3f7ATIDhba8tN8fjwvxRJSX4OTu6uoYRgWiLmMnYTZWm9btbdd1gqFcxFye9D2yjobvh6QQgeO1ytgN7+ZPffGdkdTtqbuajsvi/aebLr+PJguIE1+9YeaQxPEW8BGkbfw9ll3AjZGAOaEA7JbT9o5guKtzdmvy6ONeaBWiWZm1uP148tEjKt1sZcDzJRFXmlBuyWQspeOnd3/8k33I7RHPr/0REudVvmUes4gkO6o1jg0Z95us61+JVG5CDYdpWoziwBZCUdMfna7f/RU2WFvNwu/UdhUism6sJSXPhe4UdkGOpt0Ev91DDz9yBrzasBl0YxLF0hEQk5xjZqAXkPwDNfLYorwv8GZv6UNSrUBIQujXUFbDT8ZUYxWaxx8AKa/b33GQEk/GcSqeJeOWc1sQjRFgXEMGHgBR7QXEDwDnBgoPvQpLa+bnUHWosaR/pc+MGMqtTGJddOgzIvOnY2YaX0asCtmzOLRtH6dKKYyU3PxIdOPHA2D45NWt7nLkp75cd0G92uHqrqUknX9hGVTfrInna8tUN/p7+hPtMEiHttekxmy5++dB4niyaohwbaRaftW3Y9qbpPouTrV6gBVQNM3tL43zK47wbkdZ3TtyVMnruMWhj2Wj6TVl19kfdnvpL04933uK32sefbwmS1H/xV9ffVpbW12qfY7PxqL2v/45/T8Z7nw+A9L67w13ebY7BFi+sb5xDhwi9JD+2BxW+89Z+XmNuqmmNn8Bn/T4goBDr4pqd9LF2TsLd1qGqqVLO5QaqMFnxrl40QYmJVJ9mM2uXZHBMT4dEZ2M15QxElRTAv60tUCYJy3EOH3rBUhbT8jqDvVdq3Xc5DhLnaz5F4Yvo/+T6m8d58jKUXGXu9RNRtKXVZhvXtnMeV6RhUc+6zLHn1xll8lk1KNA2xJM5NEmmxUMUzfHpN2TrEw/6jJJHKaRev/PTxlqoQk9tozMzCZq8gBUEt8n0+WYl5sz051u03FzvoWEPEosmRmjgYKWMWgNd9en0Q0TRGaxV6uODNxZ6Lqs4eQ3EFR7sjCVEGEn9J7G5A/Nj6JxwANAoo+nf0nWbNcK9EwX5PuOedJt5QOhuc9ymsY3Mv6JaPtGnciEdnrjU2Nexv5yEYCtSsUdA6IjSmTj9XIFwjcqwwX29Rqqs+SLA87O9p3mGYXgRzpUW2vsPW+XGFIfV1TQCmFA/bYxhe1w15grve9ybtvc3zz96BRC/ZauG0/T/U4NvkBU+JItyp7hjJE6+K9K98K+mzDnwuUM/f78ZyHol8t7xU/f2JcqJpULHXmz6DVN5M1ENRnhrNH+tLT+DLYlVNJ9X1aymtbcJXHO2oReHFUEgsMt9ZUcGP1Jpv3D2fQnuXgPZZghhvkyAnlZWEeBuUbzF8UKMLV42jkbB65mL74BPu/nYn2bF4wMgLtnj6iye3id2ceH0pH4LEn547iLpikgsPaIfzFPWYjVifvqhaVrsBDMsIHKSok9OTu1QyGjH9O3AuHhBsv1oJW8Ae0fflsS3O/esPeLxlNNcXTBiM1yx+Qv+5Lwr+RqFk2o61oONIUQtPnF32NqL1zJKWjlPKUQabo7fvmm0nfkR4KlmrzHqCw89SDuzhBlUQU0OG1KGwq8lXtusOhdtxt9KyUp0meh88VLG+TvwOWX60eYmUGi+Jb0m2+iyqsll/nCpva+zpZFz5D1WkvbEw0DXRmzvVuiyWYq1zd1XWqJfi+eY/wlGRfxBeEqI6abLKyOuxKvcyH331ZWYfy5SFH81sInT8Upd0fU6E0mi9j2/dveHDFEJsZZgyckdLrlaA38Gm+5k2L53fe/a6arrpqYN2F528QKc/zgYutU/xVkUmvHespKAUy3crMlb+tPuvmrueCM/k67cChMq+TK+RPAKjo2G4VtPtrrBKhx8A0EJpoNJQaCaqzuw9EUVuK9FHmvNRhp/KRR+pNo6q35NIL9+FH6Djkff/kX4TqPzCteiH/VEMm9lONVBgfOtidq3MqpfksBRkgLd9Vjem1R1f/rIBujQKWj4kdyCmKC9Ko36LiakbK/hVAdbVYY9xkHYfeptWmNUwx8T5+a6osyNhLEOMpxXyS2zqid+6y1AkG4ms29Ro7e3uDmbTsPSxKunZJmcIhxzFscqmGC0wT6r6HBjjtVLnMXbeS1X9BrTUftpv5SThCX0cg1VJi4Cj3/28lXmiMR9pijY/bb17QRQhI2KloIt5UL8csVCZ5b0FbZ28kbu+g2Z6hVaiE4qO8BkCn5eTT+W21uyzdl4J8PUDRn75KE7nOdjuXRWzkZ2tWo9TY5iTZFrLC2MRglmqKNh9edMwDzmSE9DmfWldm118KblbY8CW/qBFMpmNry7yk38VAJk7dlbU2U8ltFk1/WTZTen2pZKMpn39cEUToixq5tkdiJ3/N9X7SJrP8ZwdXt62lCT6fgCHC41dQ58XOKZKaOTqvvGLOTl4ik3QkiDkr2Ngl3RkuKUNLn1983BvJp3OpBDQTtZWWJQna3bm7EvT3S8fsC34TSNgwGJ1cbQzZv9tuLECTXAeW+UVC4S8lON2HNjMUV7Vyb1MrGO2OL+S/5pNOR0em8X2qndTzQ39HMzQtB2IgNs7jVJ1OPHDaq9ip+GVsCJOOX3qnooKLLFWeuw1jstUWjRWMhlUIK80bxKcRAWh8AO/loHoRc5BQr+frdcwRu1Jm3ePxdb372fcJZ5BZXCsiV6PYTBbKRPKxxDP3xAcAonkcJzceMVlucvXvledVAuA7Ucn9zzeC2RKmOxKp9E7kZs8aZxv1DBSBZfknkiB5W8FCI7fIrQvjrz1/2Gh7DTrQQSRWVNj/aIroa1tp855KvV2JbuzQtSpxdPjC5/8aGmdCtIvduVUlJR0p/bBzasvchVazA3Zpt3avnBZxmomAljC9Pqk/2ezTDnBmzVd9TnOplYvxm/h8vcf6/N0YGzums698jPw9WlPxv1zJ1N57l4g+4mP7ASCyYPN43T6wrvrnVKiUWnwS0Zbi2KTgmkvxpJKPSETTHlqLYkG1WihQLIxUy+vHjh82ka2fGQcanT+fv35YQ4L4BnALoJ461Ckmg8M26jL+JPdJdX4ct6xtc30nD863CiE5eqqGRLkr9XGn43Bb+zRCVEKylel+Q7FHqjxMGIxuL+64xaAeLbVWFnarJaBS5dt8sJdE3Lunzlyqcohqs0f0tK+EBkCrUp+Nlzt5vccNreWTuiVV2W/+SEtR6+xnpJNdGD3QXMvT93zSc4kYKX/ZaKbXoMJ7pvHbzbh1r62ntYiiVDFufN/GdfwAIyaP4dYTPtgJbcMwHFFR6GHfNz+3nW39+Q08CN1n0zhI5zXqydTieGRXV1Lryvy/aGxZhtA8j5oq4dY3kWihb5GlEjGa87eiwlO3aLNvc/8NTdV9JlvfxZRuSjbwqCAd7IqU6pVCwWes36VBeoF6Hm+Ho7uyw5WhWnYeOL1k7SFcv9iv+E94YLlBTbYGo6ZOn+HhmQgfsf4F2FGcdRq4fnn1r6ZnXtrSRui7/2vWeuQsdR9gFQnKKg+j00l6QZh6qUJhj/klHE1zs0hfA/SN8xJMIdeWH3a5hoFbTSNmqNNdkC93f+ETOeUUE5CmfscjkFSEksrjVmplz6zoVxwyJ9VXga+npd8otwd26b5gUmyWd5K2/jGNHc2tX17y8H37Eqib3zJxVaDCucfpQV2R5Z9HRR2UPKW+cynmLdC6nsT5Xt5JEde2fzfyZykbu2ncMqACmX+Y5Or7hs5Jpg5i2Z7eYWpwat92JPxodG0GA8hWO18wYgJtm2J42UjIPNx63oCxejlN3+Sr4yeqt6ysdaCHXq8QSgZaSz9ivdyf1JuXfx4wedNA08UQX6QVWlH3P+/i6PetvHCypqsqdO8dhml7FgcdMMMkildWPSPtM8nXarh0Z+Oa5m4ScPDBPcmtWG9hcSFRccKoLGnxFlgtT82HTOXjCiTeWFa8ddQGdqqpvqD/KUZWWrJDP90rIt82tlexkBA6wilpsD3VikmcY7mhSqXZ/xixYqB+f9w2mGTPo7upDEn+vCwx09QYzebxS1AVdjdJzCape/CBUZX2rX+4xvRh5a9e4eN5WUqXiWF6XlO3vWiac514OtFCXvolpaqjuiX/6volVPPSUSnISLSJtW+JdZmd5bFmW0bPxPQNSZxWPm2wwF5sYtVvYQilWTv+Ds/INMqgpTmxbvsDpr19O5O+hfMsf/67HD64NzQ9jbuA8utipTYJPqWIj5J1Omy5EQ4ODdwJ81Xvnr17ad1jZaM+w964IKUlbEnuexQAny9WzhqdbnkeRmChZSJY8Nbi5QtB79UiVW7u7+0vm1rlv+CQKGLcsbhuaLIpxpKv/biff5eZe/5ChlsRtinnBOrYdls+Vbr5S2zr1zvdDQJVFe9cU8E1NxeaaRs9sDTZsVIGChqD+kJICcyzv4OV9Beop0BueKHx7ajlavird3ky82ZaXVl7s06iCCk5NOsz7KazpDK1yd3LG5FOU274eWEHTF6ynHcLulJA8/bsCOszag/LMR31UWTopPO3Tv8xXJSpnv5yJhXMJqoSlVKfuk62gBPzt7RHxA8/N44kNF06gliZriIsNagkhMH9rKHztIguo8wvbWUwAm1vxc8FXBZA3NarBEmW1G5AUW7Lm1tV8XLeL0z6aVXb065asFNTQXasoad2h5ZKgbs4ZEMpbFkSwtDPfR4FieQDoLfviF3UhWLJKzC24G5faGOVeVb8YXaTzJY3kBXYCzpLU6RMwV+XlT/z87LBD2G2UqFaS7XfutUCMpzUcW2JMlHX0wxpo8nYcSWFzzVcBplkc/Z9Jkyz9EovMLd1u6Do7Q1FR578fACbLe5IMvdeFPic+fh0Lfmwd8ykydS3vOTIsuWCWaqwLZmekNeGI/r1hA8wPzvXgD9od7Tmrhv/bWHXMFruuf3VAyShDTobdUEt/xntJxlPth/4zGM0X45uavbAi3H3T9rP/pq+p2GoaG/Zkc5bVm0+8rJNDdpyqe5l+pMXt0k7lBAdBXoaKXKQ6Qv7/TQBQSwMEFAAAAAgAiE6EPqy3yfq3AAAA8wAAAAwAbwBUMVdfU1BJUi5ydGZTRFoAmAAAAAAIAIif+ZNjZGBpEWFgYDBggAAfIGZkBTNZRYHEru2fDu9XytPYEnvX+RMzbjlGJgYGJqBuZpCsgATDf0Z5BpAYSK0CkFAAsQVEIOKMEHEhHGoVgWwAVVQNAAeweJlNdn2OUHZ9jlA1jjtuxDAMRFMvkDvwAhtI3qRylTukZKMPZQsRJIWi1oWxdw8TYJvhAzGYmRNZkkVXR/6X0De7fCwYKSXzp8XVzZrb7cTUqogvCgZTzQVT2B0PEgOfnF1ZH4/Xy4mhlcbqgxWZosGNiapBXyaZVR14z3R85xrfcQaL3XHEoBM8prEY+LLXg/K2C0WQyb7B6LkChV2JfibVQHBk2fVPQdgVSE5gzN6ZxsitvoGWaCygN098Xu1/+QVQSwECFwsUAAAACACIToQ+6Ypa958EAAAVCgAACQARAAAAAAABACAAtoEAAAAAaW5kZXguaHRtU0QEAJgAAABVVAUAB7B4mU1QSwECFwsUAAAACACIToQ+I98/4W0BAAB0AgAADQARAAAAAAABACAAtoE1BQAAVDFXX1NQSVIuMXJ0ZlNEBACYAAAAVVQFAAeweJlNUEsBAhcLFAAAAAgAiE6EPmWoU+PZAQAASwMAAA0AEQAAAAAAAQAgALaBPAcAAFQxV19TUElSLjJydGZTRAQAmAAAAFVUBQAHsHiZTVBLAQIXCxQAAAAIAIhOhD670bGfgAAAAJoAAAANABEAAAAAAAEAIAC2ga8JAABUMVdfU1BJUi4zcnRmU0QEAJgAAABVVAUAB7B4mU1QSwECFwsUAAAACACIToQ+NWDnx2SBAABJgwAADAARAAAAAAAAACAAtoHJCgAAVDFXX1NQSVIuanBnU0QEAJgAAABVVAUAB7B4mU1QSwECFwsUAAAACACIToQ+rLfJ+rcAAADzAAAADAARAAAAAAABACAAtoHGjAAAVDFXX1NQSVIucnRmU0QEAJgAAABVVAUAB7B4mU1QSwUGAAAAAAYABgDCAQAAFo4AAAAA IMAGE_TYPE SLICE_NUMBER ECHO_NUMBER PHASE_NUMBER DYNAMIC_SCAN CHEMICAL_SHIFT DIFF_B_VALUE_NO TDMAAIQaAABUnQAAfAcAADy7AACfIgAACAAAAAYBAABFWF9nZW9tZXRyeV9zZXBlcmF0b3IAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAEAAAAAAAAA/jIAAEVYX0FDUV9wYXRpZW50X3dlaWdodAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAADcnAAARVhfQUNRX251Y2xldXMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAqtIAAJ4yAABFWF9HRU9fY29pbF9zZWxlY3Rpb25fbW9kZQAAAAAAAAAABAAAAAEAAACg0gAAcDIAAEVYX0dFT19tdWx0aV9jb2lsAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAHzSAABCMgAARVhfR0VPX2NvbXBhY3RlZAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAADIAAAAAAAAABQyAABFWF9HRU9fY29tcGFjdGVkX2NvaWxzAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAAoAAAAAAAAA0rkAAEVYX0dFT19jb21wYWN0ZWRfY29ubnMAAAAAAAAAAAAAAAACAAAACgAAAAAAAADKvAAARVhfR0VPX3N0YWNrc19jb2lsc19jaGFubmVscwAAAAAAAAEAAAAgAwAAAAAAAJ40AABFWF9HRU9fc3RhY2tzX2NsaW5pY2FsX21vZGVzAAAAAAAAAgAAABQAAAAAAAAAkL8AAEVYX0dFT194Y2xfY29tcGFjdGVkAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAyAAAAAAAAAC6QAAARVhfR0VPX3hjbF9jb21wYWN0ZWRfY29pbHMAAAAAAAAAAAIAAAAKAAAAAAAAAIDFAABFWF9HRU9feGNsX2NvbXBhY3RlZF9jb25ucwAAAAAAAAAAAgAAAAoAAAAAAAAAeMgAAEVYX0dFT19zdGFja3NfeGNsY29pbHNfY2hhbm5lbHMAAAABAAAAIAMAAAAAAABEQwAARVhfUFJPQ191bmlmb3JtaXR5X2FwcAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAj9AAAJJPAABFWF9HRU9fZm92AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAEAAAAAAAAAJJoAAEVYX0dFT19mb3ZfcAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAQAAAAAAAAD2mQAARVhfR0VPX3N0YWNrc19mb3Zfc3MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAUAAAAAAAAAMiZAABFWF9HRU9fdm94ZWxfc2l6ZV9tAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAEAAAAAAAAA5pkAAEVYX0dFT192b3hlbF9zaXplX3AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAQAAAAAAAAC4mQAARVhfR0VPX2FjcV92b3hlbF9zaXplX3MAAAAAAAAAAAAAAQAAAAABAAAAAAAAAIqZAABFWF9HRU9fc2FnX3NsaWNlX29yZGVyAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAABhzwAAOE4AAEVYX0dFT19jb3Jfc2xpY2Vfb3JkZXIAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAC/PAAAKTgAARVhfR0VPX3RyYV9zbGljZV9vcmRlcgAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAA/c4AANxNAABFWF9HRU9fc2FnX21pcnJvcmZsaXBfb3JkZXIAAAAAAAAAAQAAAAEAAAAAAAAArk0AAEVYX0dFT19jb3JfbWlycm9yZmxpcF9vcmRlcgAAAAAAAAABAAAAAQAAAAAAAACATQAARVhfR0VPX3RyYV9taXJyb3JmbGlwX29yZGVyAAAAAAAAAAEAAAABAAAAAAAAAFJNAABFWF9HRU9fc3RhY2tzX3JldmVyc2UAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAABQAAAAAAAAAJE0AAEVYX1BST0NfcmVjb25fdm94ZWxfc2l6ZV9tAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAD+lwAARVhfUFJPQ19yZWNvbl92b3hlbF9zaXplX3AAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAANCXAABFWF9HRU9fdm94ZWxfc2l6ZV9zAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAopcAAEVYX0dFT19yZWN0X2Zvdl9wZXJjAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAB0lwAARVhfQUNRX2ZvbGRvdmVyX3N1cDIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAATc0AAHpMAABFWF9BQ1Ffc2Nhbl9yZXNvbAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAEAAAAAAAAATEwAAEVYX1BST0NfcmVjb25fcmVzb2wAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAQAAAAAAAAAeTAAARVhfQUNRX3JlZHVjZWRfYWNxX3RpbWUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAALCWAABFWF9HRU9fc2Vuc2VfZW5hYmxlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAAA8zAAAvksAAEVYX0FDUV9jc19lbmFibGUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAArMAACQSwAARVhfQUNRX2t0X2VuYWJsZQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAN8wAAGJLAABFWF9HRU9fc3RhY2tzAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAQAAAAEAAAAAAAAANEsAAEVYX0dFT19zdGFja3NfdHlwZXMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAFAAAAOrLAAAGSwAARVhfR0VPX3N0YWNrc19zbGljZXMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAUAAAAAAAAACRLAABFWF9HRU9fYWNxX3NsaWNlX3RoaWNrbmVzcwAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAVpUAAEVYX0dFT19zbGljZV90aGlja25lc3MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAolQAARVhfR0VPX3NsaWNlX2dhcF9tb2RlAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAdMsAAN5KAABFWF9HRU9fc3RhY2tzX3NsaWNlX2dhcHMAAAAAAAAAAAAAAAAAABQAAAAAAAAAyJQAAEVYX0dFT19zdGFja3Nfb3JpZW50YXRpb25zAAAAAAAAAAAEAAAAFAAAADHLAAB+SgAARVhfR0VPX3N0YWNrc19wcmVwX2RpcnMAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAUAAAAHMsAAJxKAABFWF9HRU9fc3RhY2tzX2ZhdF9zaGlmdF9kaXJzAAAAAAAABAAAABQAAADzygAAukoAAEVYX0dFT19zdGFja3NfYXBfb2ZmY2VudHJlcwAAAAAAAAAAAAAAFAAAAAAAAABQlAAARVhfR0VPX3N0YWNrc19scl9vZmZjZW50cmVzAAAAAAAAAAAAAAAUAAAAAAAAAG6UAABFWF9HRU9fc3RhY2tzX2ZoX29mZmNlbnRyZXMAAAAAAAAAAAAAABQAAAAAAAAAjJQAAEVYX0dFT19zdGFja3NfYXBfYW5ndWxhdGlvbnMAAAAAAAAAAAAAFAAAAAAAAACqlAAARVhfR0VPX3N0YWNrc19scl9hbmd1bGF0aW9ucwAAAAAAAAAAAAAUAAAAAAAAAMiUAABFWF9HRU9fc3RhY2tzX2ZoX2FuZ3VsYXRpb25zAAAAAAAAAAAAABQAAAAAAAAA5pQAAEVYX0dFT19zdGFja3NfdGFibGVfbG9uZ19wb3MAAAAAAAAAAAAAFAAAAAAAAAAElQAARVhfQUNRX2ZyZWVfcm90YXRhYmxlAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAVMgAAHpJAABFWF9BQ1Ffc2xpY2Vfb3JkZXIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAAA9yQAATEkAAEVYX0FDUV9zdGFja19vcmRlcgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAAvJAAAeSQAARVhfR0VPX21vdmVfdGFibGVfcGVyX3N0YWNrAAAAAAAAAAQAAAABAAAAvscAAPBIAABFWF9HRU9fbGFyZ2VfdGFibGVfbW92ZW1lbnQAAAAAAAAABAAAAAEAAACMxwAAwkgAAEVYX0dFT19zdGFja19hbGlnbm1lbnQAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAALXIAACUSAAARVhfR0VPX3N0YWNrX3NvcnRfb3JkZXIAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAg8gAAGZIAABFWF9HRU9fcGxhbl9hbGlnbgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAAD2xgAAOEgAAEVYX1JFU1Rfc2xhYnMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAQAAAAAAAAAKSAAARVhfVFJBQ0tfdHJhY2tpbmcAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAABMgAANxHAABFWF9HRU9faWFfcG9zaXRpb25pbmcAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAABgxgAArkcAAEVYX0dFT19hbGxvd190YWJsZV9tb3ZlbWVudAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAC7GAACARwAARVhfR0VPX3BhdGllbnRfcG9zaXRpb24AAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAkMcAAFJHAABFWF9HRU9fcGF0aWVudF9ib2R5X3Bvc2l0aW9uAAAAAAAABAAAAAEAAABexwAAJEcAAEVYX0dFT19wYXRpZW50X29yaWVudGF0aW9uAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAELHAAD2RgAARVhfR0VPX3BhdGllbnRfYm9keV9vcmllbnRhdGlvbgAAAAQAAAABAAAAEMcAAMhGAABFWF9HRU9fc2Nhbl9hbGlnbgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAAA0xQAAmkYAAEVYX2NvbnRyYXN0X3NlcGVyYXRvcgAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAQAAAAAAAABsRgAARVhfQUNRX3NjYW5fdHlwZQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAnsYAAD5GAABFWF9BQ1Ffc2Nhbl9tb2RlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAAB8xgAAEEYAAEVYX0FDUV9pbWFnaW5nX3NlcXVlbmNlAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAF3GAADiRQAARVhfRkZFX2NlZmZlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAARMYAALRFAABFWF9BQ1FfbW9kZQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAAAixgAAhkUAAEVYX0FDUV9mYXN0X2ltYWdpbmdfbW9kZQAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAABLGAABYRQAARVhfQUNRX3Nob3RfbW9kZQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAAcYAACpFAABFWF9URkVfc3RhcnR1cF9wcm9mc19lbnVtAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAADfxQAA/EQAAEVYX0FDUV9wcm9maWxlX29yZGVyX3NlbAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAN7FAADORAAARVhfQUNRX2VjaG9lcwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAABAAAAAAAAAKBEAABFWF9BQ1FfcGFydGlhbF9lY2hvAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAADcwgAAckQAAEVYX0ZGRV9zaGlmdGVkX2VjaG8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAKrCAABERAAARVhfQUNRX2ZpcnN0X2VjaG9fdGltZV9lbnVtAAAAAAAAAQQAAAABAAAAm8UAABZEAABFWF9BQ1FfZmxpcF9hbmdsZQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAFI8AAEVYX0FDUV9mZmVfcmVwX3RpbWVfZW51bQAAAAAAAAAAAAEEAAAAAQAAAIHEAAC2QwAARVhfQUNRX3BhcnRpYWxfbWF0cml4AAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAQsUAAIhDAABFWF9BQ1Ffd2F0ZXJfZmF0X3NoaWZ0AAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAAB4wgAAWkMAAEVYX0FDUV9SRl9zaGltAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAO3EAAAsQwAARVhfQUNRX1JGX3NoaW1fZGF0YQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAyAAAAAAAAAB6OAABFWF9BU19zaGltAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAADMxAAAzEIAAEVYX3NoaW1fZnJvbV9pZGwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAABHFAACeQgAARVhfY2FsY3VsYXRlX3NoaW1fbm93AAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAA8cQAAHBCAABFWF9zaGltX2ZyZXFfZGV0AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAADhxAAAQkIAAEVYX3NoaW1fc2Vjb25kX3gxAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAADsjQAARVhfc2hpbV9zZWNvbmRfeTEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAL6NAABFWF9zaGltX3NlY29uZF96MQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAkI0AAEVYX3NoaW1fc2Vjb25kX3oyAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAABijQAARVhfc2hpbV9zZWNvbmRfengAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAADSNAABFWF9zaGltX3NlY29uZF96eQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAABo0AAEVYX3NoaW1fc2Vjb25kX3gyeTIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAADYjAAARVhfc2hpbV9zZWNvbmRfMnh5AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAKqMAABFWF9zaGltX3NlY29uZF96MwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAfIwAAEVYX3NoaW1fc2Vjb25kX3oyeAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAABOjAAARVhfc2hpbV9zZWNvbmRfejJ5AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAACCMAABFWF9zaGltX3NlY29uZF96eDJ5MgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA8osAAEVYX3NoaW1fc2Vjb25kX3h5egAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAADEiwAARVhfc2hpbV9zZWNvbmRfeDMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAJaLAABFWF9zaGltX3NlY29uZF95MwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAaIsAAEVYX3NoaW1fb2Zmc2V0X2ZyZXEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAQAAAAAAAAAmPwAARVhfc2hpbV9uYXZfb2Zmc2V0X2ZyZXEAAAAAAAAAAAAAAAEAAAABAAAAAAAAAPg+AABFWF9zaGltX25hdl94MQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA1ooAAEVYX3NoaW1fbmF2X3kxAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAACoigAARVhfc2hpbV9uYXZfejEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAHqKAABFWF9BQ1FfZGl4b24AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAADcwAAAND4AAEVYX1NQSVJfZmF0X3N1cHByZXNzaW9uAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAALfAAAAGPgAARVhfU1BJUl93YXRlcl9zdXBwcmVzc2lvbgAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAhcAAANg9AABFWF9URkVQUF9wcmVwdWxzZXMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAABowAAAqj0AAEVYX01UQ19lbmFibGUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAEfAAAB8PQAARVhfVDJQUkVQX2VuYWJsZQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAcLsAAE49AABFWF9SRVBQX2VuYWJsZQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAAA+uwAAID0AAEVYX01ETUVfZW5hYmxlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAAy7AADyPAAARVhfRElGRl9lbmFibGUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAApb8AAMQ8AABFWF9ESUZGX2FycmF5X3gAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAAAAAAAAiogAAEVYX0RJRkZfYXJyYXlfeQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIAAAAAAABYkAAARVhfRElGRl9hcnJheV96AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAAAAACaYAABFWF9ESUZGX2FycmF5X2IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAAAAAAAAAA9J8AAEVYX0RJRkZfdWRfbnJfd2VpZ2h0aW5ncwAAAAAAAAAAAAABAAAAAQAAAAAAAADOOwAARVhfRElGRl9ucl9kdGlfZGlyZWN0aW9ucwAAAAAAAAAAAAEAAAABAAAAAAAAAKA7AABFWF9ESUZGX25yX2R0aV92ZWN0b3JzAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAEAAAAAAAAAcjsAAEVYX0RJRkZfd2VpZ2h0aW5nX2l4X2FycmF5AAAAAAAAAAABAAAAAAgAAAAAAABEOwAARVhfRElGRl9kaXJlY3Rpb25faXhfYXJyYXkAAAAAAAAAAAEAAAAACAAAAAAAABJbAABFWF9ESUZGX2R0aV9zY2hlbWVfbmFtZQAAAAAAAAAAAAAAAgAAAAEAAAAAAAAAnLMAAEVYX0RJRkZfZ3JhZF9mYWN0b3IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAWnwAARVhfVDFNX21vZGUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAWL0AAHx6AABFWF9BQ1FfbXVsdGlfdHJhbnNtaXQAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAABQuAAATnoAAEVYX01VTFRJWF9jaGFubmVsc19hY3RpdmUAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAC29AAAgegAARVhfQ09JTF9jb250cm9sX1NBUl9tb2RlAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAD70AAPJ5AABFWF9DT0lMX2NvbnRyb2xfQjFfbW9kZQAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAAAnugAAxHkAAEVYX1BBVF9zYXJfYWxsb3dfZmlyc3RfbGV2ZWwAAAAAAAAEAAAAAQAAAIi3AACWeQAARVhfUEFUX3ByZWduYW5jeV9tb2RlAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAVrcAAGh5AABFWF9QQVRfc2FyX3dob2xlYm9keV9saW1pdAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAip0AAEVYX1BBVF9zYXJfaGVhZF9saW1pdAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAABcnQAARVhfUEFUX2RiZHRfbGltaXQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAC6dAABFWF9QQVRfc2xld3JhdGVfbGltaXQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAJ0AAEVYX1BBVF9iMXJtc19saW1pdAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAADSnAAARVhfQUNRX3Buc19tb2RlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAdrsAAEB4AABFWF9BQ1FfZ3JhZGllbnRfbW9kZQAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAABfuwAAEngAAEVYX0FDUV9zaWxlbnRfbW9kZQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAHG7AADkdwAARVhfbW90aW9uX3NlcGVyYXRvcgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAABAAAAAAAAALZ3AABFWF9DQVJEX3N5bmMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAAAouwAAiHcAAEVYX0NBUkRfaGlnaF9oZWFydF9yYXRlAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAADC1AABadwAARVhfUkVTUF9zeW5jaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAA17oAACx3AABFWF9STkFWX3Jlc3BfY29tcAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAAC8ugAA/nYAAEVYX0FDUV9mbG93X2NvbXBlbnNhdGlvbgAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAALq6AADQdgAARVhfRkZFX3BoYXNlX25hdgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAaLQAAKJ2AABFWF9URkVfcmFuZG9taXNlX3Nob3RzAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAAA2tAAAdHYAAEVYX0FDUV9tZWFzdXJlbWVudHMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAQAAAAAAAAB+mgAARVhfRUxBU1RPX2VuYWJsZQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAA0rMAABR2AABFWF9keW5hbmdfc2VwZXJhdG9yAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAEAAAAAAAAA5nUAAEVYX1BDX2FuZ2lvX21vZGUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAANG5AAC4dQAARVhfUENfcXVhbnRfZmxvdwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAPLMAAIp1AABFWF9QQ19pbWFnZV90eXBlcwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAIAAAB9uQAAXHUAAEVYX1BDX3JlY29uX2Zsb3dfZGlycwAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAGu5AAAydQAARVhfUENfcmVjb25fc3Nfc2VsZWN0AAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAprIAAAR1AABFWF9QQ19yZWNvbl9zc19udW1iZXIAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAEAAAAAAAAA1nQAAEVYX0FDUV9tYW51YWxfc3RhcnQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAEKyAACodAAARVhfRFlOX3N0dWR5AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAx7gAAHp0AABFWF9GTExfbW9kZQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAACpuAAATHQAAEVYX3Byb2Nfc2VwZXJhdG9yAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAQAAAAAAAAAedAAARVhfQUNRX3ByZXBhcmF0aW9uX21vZGUAAAAAAAAAAAAAAQQAAAABAAAAcrgAAPBzAABFWF9BQ1FfaW50ZXJhY3RpdmVfZjAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAABUuAAAwnMAAEVYX0FDUV9ncmFkX2RlbW8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAABaxAACUcwAARVhfQUNRX2VuYWJsZV9wcmVfc2NhbgAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAA/7cAAGZzAABFWF9BQ1Ffc21hcnRzY291dF90eXBlAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAAAruAAAOHMAAEVYX0FDUV9CMF9tYXAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAALC4AAAKcwAARVhfQUNRX0IxX21hcAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAkrgAANxyAABFWF9QVl9yZWZvcm1hdF9tb2RlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAABruAAArnIAAEVYX1BST0NfcGFkcmUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAOqvAACAcgAARVhfUFJPQ19pbWFnZV90eXBlcwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQQAAAAEAAAAK7YAAFJyAABFWF9QUk9DX2F1dG92aWV3X3R5cGUAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAAD5tQAAMHIAAEVYX1BST0NfZnVuY190eXBlcwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAABAAAALK3AAACcgAARVhfVElTX3JlZmVyZW5jZV90aXNzdWUAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAmbcAAOBxAABFWF9QUk9DX2ZjY19tb2RlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAABmuAAAsnEAAEVYX1BST0NfZGVscmVjX2ZjY19tb2RlAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAADS4AACEcQAARVhfUFJPQ19mY2NfdXNkZWZfbnJfY2hhbm5lbHMAAAAAAAEAAAABAAAAAAAAAFZxAABFWF9QUk9DX3BpeGVsX3dpbmRvdwAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAADvtwAAKHEAAEVYX1BST0NfdXNkZWZfY29jYQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAACiuAAD6cAAARVhfUFJPQ19jb2NhX2FjcV9ucnMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAUAAAAAAAAAMxwAABFWF9QUk9DX2NvY2FfcmVjX25ycwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAABQAAAAAAAAA6nAAAEVYX1BST0NfdXNkZWZfY29pbF9zdXJ2ZXkAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAJKtAAAIcQAARVhfUFJPQ19jb2lsX3N1cnZleV9hY3FfbnJzAAAAAAAAAAEAAAAUAAAAAAAAANpwAABFWF9QUk9DX2NvaWxfc3VydmV5X3JlY19ucnMAAAAAAAAAAQAAABQAAAAAAAAA+HAAAEVYX1BST0NfQjBfcHJlX3NjYW5fYWNxX25ycwAAAAAAAAABAAAAFAAAAAAAAAAWcQAARVhfUFJPQ19CMF9wcmVfc2Nhbl9yZWNfbnJzAAAAAAAAAAEAAAAUAAAAAAAAADRxAABFWF9QUk9DX3JlY29uc3RydWN0aW9uX21vZGUAAAAAAAAABAAAAAEAAABZtgAAUnEAAEVYX1BST0Nfc2F2ZV9yYXdfZGF0YQAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAGasAAAkcQAARVhfUFJPQ19hbmFseXNlX3dpdGhfSVFUAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAMrYAAPZwAABFWF9QUk9DX3RvX2d5cm92aWV3AAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAAACrAAAyHAAAEVYX1BST0NfaGFyZGNvcHkAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAANCrAACacAAARVhfUFJPQ19yZWNvbl9maWx0ZXIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAArLUAAGxwAABFWF9QUk9DX3VuaWZpY19maWx0ZXIAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAABsqwAAPnAAAEVYX1BST0NfZ2VvbWV0cnlfY29ycmVjdGlvbgAAAAAAAAAEAAAAAQAAAIS1AAAQcAAARVhfUFJPQ19lbmFfdmlld2FibGVfcmF3X2RhdGEAAAAAAAQAAAABAAAACKsAAOJvAABFWF9wZGZfc2VwZXJhdG9yAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAEAAAAAAAAAtG8AAEVYX2NvbmZsaWN0X3N1Z2dlc3Rpb24AAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAQAAAAAAAACGbwAAR0VYX0NPTlZfaWQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAADAAAAAAAAAFhvAABHRVhfQ09OVl9wcGRlX3VwZGF0ZQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAEAAAAAAAAAMm8AAEdFWF9DT05WX21hZGVfYnlfcGhpbGlwcwAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAA6qAAAEbwAAR0VYX0NPTlZfYXBwbGllZF9jb252ZXJzaW9ucwAAAAAAAAEAAAAyAAAAAAAAANZuAABHRVhfQ09OVl9iYXNlX3JlbGVhc2UAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAEAAAAAAAAAbG8AAEVYX0dFT192b3hlbF9zaXplX2NvbnZfZG9uZQAAAAAAAAAEAAAAAQAAAHipAAA+bwAARVhfUFJPQ19zY2FuX3BhdF9yZWZfaWQAAAAAAAAAAAAAAAEAAAABAAAAAAAAABBvAABFWF9QUk9DX2NvY2FfcGF0aWVudF9yZWZfaWRzAAAAAAAAAQAAABQAAAAAAAAA4m4AAEVYX1BST0NfY29jYV9ucl9jaGFubmVscwAAAAAAAAAAAAABAAAAFAAAAAAAAAAAbwAARVhfUFJPQ19jb2NhX25yX3N0YWNrcwAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAUAAAAAAAAAB5vAABFWF9QUk9DX2NvY2FfZWRnZV9kaXN0X3BvcwAAAAAAAAAAAAAAABQAAAAAAAAA/I4AAEVYX1BST0NfY29jYV9lZGdlX2Rpc3RfbmVnAAAAAAAAAAAAAAAAFAAAAAAAAAAajwAARVhfUFJPQ19zZW5zZXJlZl9yZnNoX3J4X3NjbHMAAAAAAAAAAAAIAAAAAAAAADiPAABFWF9QUk9DX3NlbnNlcmVmX3Jmc2hfcnhfcGgAAAAAAAAAAAAAAAgAAAAAAAAAJo8AAEVYX1BST0NfY29pbF9zdXJ2X3Jmc2hfcnhfc2NscwAAAAAAAAAACAAAAAAAAAAUjwAARVhfUFJPQ19jb2lsX3N1cnZfcmZzaF9yeF9waAAAAAAAAAAAAAAIAAAAAAAAAAKPAABFWF9QUk9DX3NlbnNlX3JlZl9xYmNfc3RhY2sAAAAAAAAAAQAAABQAAAAAAAAAEG4AAEVYX1BST0Nfc2Vuc2VfcmVmX3N5bl9zdGFjawAAAAAAAAABAAAAFAAAAAAAAAAubgAARVhfUFJPQ19jb2lsX3N1cnZleV9wYXRfcmVmX2lkcwAAAAEAAAAUAAAAAAAAAExuAABFWF9QUk9DX2NvaWxfc3VydmV5X25yX2NoYW5uZWxzAAAAAQAAABQAAAAAAAAAam4AAEVYX1BST0NfY29pbF9zdXJ2ZXlfbnJfc3RhY2tzAAAAAAABAAAAFAAAAAAAAACIbgAARVhfUFJPQ19jb2lsX3N1cnZleV9xYmNfc3RhY2sAAAAAAAEAAAAUAAAAAAAAAKZuAABFWF9QUk9DX2NvaWxfc3VydmV5X3N5bl9zdGFjawAAAAAAAQAAABQAAAAAAAAAxG4AAEVYX0dFT19hdXRvX2NvaWxzX3NlbGVjdGVkAAAAAAAAAAAEAAAAFAAAAPSlAADibgAARVhfQ09JTF91aV91c2VfcmV2aWV3X21vZGUAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAwqUAAABvAABFWF9QUk9DX0IwX3ByZV9zY2FuX3BhdF9yZWZfaWRzAAAAAQAAABQAAAAAAAAA0m4AAEVYX1BST0NfYjBfcHJlX3NjYW5faWQAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAwAAAAAAAADwbgAARVhfUFJPQ19yZXFfYjBfcHJlX3NjYW5faWQAAAAAAAAAAAEAAAADAAAAAAAAAMpuAABFWF9QUk9DX3RpbWVfYjBfcHJlc2Nhbl9jaGVjawAAAAAAAQAAAAYAAAAAAAAApG4AAElGX2luZm9fc2VwZXJhdG9yAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAQAAAAAAAACKbgAASUZfc3RyX3RvdGFsX3NjYW5fdGltZQAAAAAAAAAAAAAAAQIAAAABAAAAAAAAAJ2fAABJRl9hYnNvbHV0ZV9TTlIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAowAAElGX3JlbGF0aXZlX1NOUgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAQAAAAAAAADUiwAASUZfYWN0X3JlcF90aW1lX2VjaG9fdGltZQAAAAAAAAAAAQIAAAABAAAAAAAAAFifAABJRl9tZWFzX21hdHJpeF9zaXplAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAgAAAAEAAAAAAAAAd58AAElGX21lYXNfdm94ZWxfc2l6ZQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAECAAAAAQAAAAAAAACWnwAASUZfcmVjb25fdm94ZWxfc2l6ZQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQIAAAABAAAAAAAAALWfAABJRl9zY2FuX3BlcmNlbnRhZ2UAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAEAAAAAAAAA3ooAAElGX3RmZV9mYWN0b3IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEBAAAAAQAAAAAAAADMbAAASUZfdGZlX3Nob3RfYWNxX2R1cgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQIAAAABAAAAAAAAAHCfAABJRl93Zl9zaGlmdF9id19wZXJfcGl4X2VjaG8xAAAAAAABAgAAAAEAAAAAAAAAj58AAElGX21pbl93Zl9zaF9tYXhfYndfcGVyX3BpeAAAAAAAAAECAAAAAQAAAAAAAACunwAASUZfc2FyX2luZm9fbG9jYWwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQIAAAABAAAAAAAAAM2fAABJRl9zYXJfbHZsX3dob2xlX2JvZHkAAAAAAAAAAAAAAAABAgAAAAEAAAAAAAAA7J8AAElGX3NlZAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAECAAAAAQAAAAAAAAALoAAASUZfQjFfcm1zX211bHRpdHJhbnNtaXQAAAAAAAAAAAAAAQIAAAABAAAAAAAAACqgAABJRl9tYXhfQjFfcm1zAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAgAAAAEAAAAAAAAASaAAAElGX3Buc19pbmZvAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAECAAAAAQAAAAAAAABooAAASUZfcG5zX2RibWR0X2luZm8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQIAAAABAAAAAAAAAIegAABJRl9zb3VuZF9wcmVzc3VyZV9sZXZlbAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAEAAAAAAAAAiogAAElGX2JvaWxvZmZfZHBkdAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAQAAAAAAAABciAAASUZfYm9pbG9mZl9kcGR0X21heAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAABAAAAAAAAAC6IAABJRl9ib2lsb2ZmX2RwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAEAAAAAAAAAAIgAAFNlcGEAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA////////////////////////////////////////////////AAAAAP///////////////////////////////////////////////wAAAAD///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/wAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADIAAAA4AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAUAAAAFAAAABQAAAAUAAAAFAAAABQAAAAUAAAAFAAAABQAAAAUAAAAFAAAABQAAAAUAAAAFAAAABQAAAAUAAAAFAAAABQAAAAUAAAAFAAAAAgAAAAEAAAACAAAAAAAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAAAAAAEAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAABAAAAAMAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAU2VwYQAAAAADAAAAAwAAAAAAAAAAAAAAAgAAAAEAAAABAAAAAgAAAAEAAAABAAAAAAAAAAIAAAACAAAAAAAAAAMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAAEAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAwAAAAIAAAABAAAAAQAAAAAAAAACAAAAAQAAAAAAAABTZXBhAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAEAAAABAAAAAEAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAAAABAAAAAQAAAAEAAAAAgAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAADAAAAAAAAAAAAAAAIAAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAGAAAAAgAAAAEAAAAAAAAABwAAAAAAAAAIAAAACwAAAAQAAAAJAAAADQAAAP////8DAAAAAQAAAAMAAAAEAAAAAQAAAAAAAAD/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////EgAAAAEAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANAHAAABAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFNlcGFDAAAAAABIQgAASEMAAEhDAABwQgAAcEIAAHBCAAC0QgAAtEIAALRCAAC0QgAAtEIAALRCAAC0QgAAtEIAALRCAAC0QgAAtEIAALRCAAC0QgAAtEIAALRCAAC0QgAAtEIAAIA/dgs/QAAAgEBJkmQ/SZJkPwAAgEAAAMhCAAAGQgAAgEAAAIBAAAAgQQAAIEEAACBBAAAgQQAAIEEAACBBAAAgQQAAIEEAACBBAAAgQQAAIEEAACBBAAAgQQAAIEEAACBBAAAgQQAAIEEAACBBAAAgQQAAIEHI94lB4ASjQRQfrkEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL7/W8MPU0DDvv9bwwAAlkIAAJZCAACWQgAAlkIAAJZCAACWQgAAlkIAAJZCAACWQgAAlkIAAJZCAACWQgAAlkIAAJZCAACWQgAAlkIAAJZCTE6QQXJcU0BEpxDCAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD8tci9/LXIvWiFnaMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAI1ckkCNXJJAt22SQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIcmcvyHJnL8SyZy/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADqVvpO6lb6TupW+k7qVvpO6lb6TupW+k7qVvpO6lb6TupW+k7qVvpO6lb6TupW+k7qVvpO6lb6TupW+k7qVvpO6lb6TupW+k7qVvpO6lb6TgAAiEEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAPwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAPzMDskMzA7JDAECwQwBAHEYAQBxGAEAcRgBAHEYAQBxGAEAcRgBAHEYAQBxGAEAcRgBAHEYAQBxGAEAcRgBAHEYAQBxGAEAcRgBAHEYAQBxGMwOywzMDssMAQLDDAEAcxgBAHMYAQBzGAEAcxgBAHMYAQBzGAEAcxgBAHMYAQBzGAEAcxgBAHMYAQBzGAEAcxgBAHMYAQBzGAEAcxgBAHMYAAIA/AACAPwAAgD8AAIA/AACAPwAAgD8AAIA/AACAPwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAPwAAgD8AAIA/AACAPwAAgD8AAIA/AACAPwAAgD8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAOrvUj9m0HU/AAAGQgSZrUERIwRBaboEQSh3dDxTRU5TRV9TTUFMTF9FWFRSXzhfQUNJAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARU5TRV9TTUFMTF9FWFRSXzhfQUNJAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARU5TRV9TTUFMTF9FWFRSXzhfQUNJAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAvU0NDLkNvbm5OSUMwL0ROQU5JQ0hVQi5Db25uUlgvU0JNLkRDQzEvQUNJXzE2Lk9EVQBDb25uUUJDAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAU0NDLkNvbm5OSUMwL0ROQU5JQ0hVQi5Db25uUlgvU0JNLkRDQzEvQUNJXzE2Lk9EVQBDb25uUUJDAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAU0NDLkNvbm5OSUMwL0ROQU5JQ0hVQi5Db25uUlgvU0JNLkRDQzEvQUNJXzE2Lk9EVQBDb25uUUJDAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABTRU5TRV9TTUFMTF9FWFRSXzhfQUNJLkNvbXBsZXRlAFJfQQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABTRU5TRV9TTUFMTF9FWFRSXzhfQUNJLkNvbXBsZXRlAFJfQQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABTRU5TRV9TTUFMTF9FWFRSXzhfQUNJLkNvbXBsZXRlAFJfQQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB1c2VyX2RlZmluZWQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwMDowNi41AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA2LjEgLyAxLjk1AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAyMDAgeCA2NwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAxLjAwIC8gMi45OSAvIDQuMDAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwLjg5IC8gMC44OSAvIDQuMDAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA0MzMuNiAvIDQwOS4yAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAyLjI3MiAvIDE5MS4xAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwLjQ4NiAvIDg5Mi45AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA8ICA4ICUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA8IDAuMyBXL2tnIC8gbm9ybWFsAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgIDAuMCBrSi9rZwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA4ICUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwLjY2IHVUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA1OCAlIC8gbm9ybWFsAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAyOC4yIFQvcwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABIMSxQMzEsQzEzLE5BMjMsRjE5LFgsSEUzLFhFMTI5LExJNyxPMTcAQVVUTyxVU0VSX0RFRgBOTyxZRVMAQ0xFQVIsQlRfQ0xFQVIsU1lOLENMQVNfU1lOLFdFQUssU1RST05HLFVOSUZPUk0ATFIsUkwsQVAsUEEsRkgsSEYATk8sVVNFUl9ERUYsUkVTVCxaT09NAE5PLENBUkRfUEhBU0UsRFlOX1NDQU4AUEFSX1NUQUNLLFJBRF9TVEFDSyxWT0xVTUUsU0xBQixDWUxfVk9MVU1FLEVYQ0xfVk9MVU1FLEVYQ0xfQ1lMX1ZPTFVNRSxPUlRIX1NUQUNLAERFRkFVTFQsTUlOSU1VTSxVU0VSX0RFRixNQVhJTVVNAFRSQU5TVkVSU0FMLFNBR0lUVEFMLENPUk9OQUwAQVAsTFIsRkgAUixMLEEsUCxGLEgAREVGQVVMVCxBU0NFTkQsREVTQ0VORCxVU0VSX0RFRixDRU5UUkFMLFJFVl9DRU5UUkFMLElOVEVSTEVBVkVEAE5PTkUsUkwsTFIsQVAsUEEsRkgsSEYATk9ORSxBQ1RJVkVfQ09JTCxGSUVMRF9GT0NVU19DT0lMAEhFQURfRklSU1QsRkVFVF9GSVJTVABTVVBJTkUsUFJPTkUsTEVGVF9ERUNVQixSSUdIVF9ERUNVQgBJTUFHSU5HLFNQRUNUUk8AMkQsM0QsTVMsTTJELFNWLDFEAFNFLElSLE1JWEVELEZGRSxFQ0hPLEZJRABOTyxUMSxUMixIWUJSSUQAQ0FSVEVTSUFOLFJBRElBTCxTUElSQUwsUFJPUEVMTEVSAE5PLFRTRSxURkUsRVBJLEdSQVNFLFRGRV9FUEksVFNJAE1TSCxTU0gsREVGQVVMVABNQU5VQUwsREVGQVVMVCxTSE9SVEVTVCxVU0VSX0RFRixMT05HRVNULEJFVFdFRU4ASElHSF9MT1csTE9XX0hJR0gsTElORUFSLFJFVl9MSU5FQVIsU1dFRVAsT1BUX0NFTlRSSUMsT1BUX1JFVl9DRU5UUklDLE9QVF9NSU5fQ0VOVFJJQyxTV0VFUF8yLFNXRUVQXzQsVU5ERUYsRkxFWCxSQURJQUwsU1BJUkFMLFZJU1RBAE5PVF9VU0VEMSxTSE9SVCxTSE9SVEVTVCxVU0VSX0RFRixOT1RfVVNFRDMsSU5QSEFTRSxPVVRQSEFTRQBOTyxZRVMsREVGQVVMVABOTyxBVVRPLFZPTFVNRSxTTUFSVCxRVUFEUkFUVVJFLFRPT0wsQVNfU0NBTixVU0VSX0RFRixVU0VSX1BMQU5ORUQAREVGQVVMVCxBVVRPLFZPTFVNRSxIT1NfQVVUTyxIT1NfVk9MVU1FLEZJRCxJVF9TUEVDVFJPLElUX1NQRUNUUk9fVk9MLE5PLE1BTlVBTCxTSElNVE9PTCxJQlNfQVVUTyxJQlNfVk9MVU1FLElCU19TTUFSVABOTyxZRVMsQVVUTyxSRVNFVABOTyxBVVRPX0JPWCxBVVRPX0VMTElQU09JRCxNQU5VQUwATk8sQVVUTyxTVE9SRSxSRUxPQUQATk8sWUVTLFFVQU5UAE5PLFNQSVIsU1BBSVIsUFJPU0VUAE5PTkUsSU5WLFNBVCxCQkkATk8sT05fUkVTLE9GRl9SRVMsT0ZGX1JFU19NVUxUSV9QVUxTRQBOTyxEV0ksRFRJAE5PTkUsQ0FSRElBQ19OQVRJVkUsQ0FSRElBQ19FTkhBTkNFRCxDQVJESUFDX1VTUl9ERUYsTVNLAEFMTCxMRUZULFJJR0hULEJPVEgASElHSCxNT0RFUkFURSxMT1csVUxUUkFfTE9XLFVTRVJfREVGSU5FRABISUdILE1PREVSQVRFLExPVyxVU0VSX0RFRgBSRUdVTEFSLERFRkFVTFQsVVNFUl9ERUYsRlVMTF9DT05UUk9MLE1BWElNVU0sRU5IQU5DRUQsRU5IQU5DRURfTUFYAE5PLFlFUyxVU0VSX0RFRixDT01GT1JUT05FAE5PLFRSSUcsR0FURSxSRVRSTwBOTyxUUklHLEhPTEQsUEVBUixHQVRFAE9GRixHQVRFLFRSQUNLLEdBX0FORF9UUixUUklHR0VSLFRSSUdHRVJfQU5EX1RSAE5PLFlFUyxPQlNPTEVURSxGSVJTVF9FQ0hPLFNFQ09ORF9FQ0hPLEJPVEhfRUNIT0VTLEFMTF9FQ0hPRVMsQU5USQBOTyxJTkZMT1csUEMsQ0UAUkVBTCxJTUFHSU5BUlksTU9EVUxVUyxQSEFTRSxOTwBSTCxBUCxGSCxSTF9BUCxSTF9GSCxBUF9GSCxSTF9BUF9GSABOTyxJTkRJVklEVUFMLEJMT0NLAE5PLEZBSVIsVElMVCxDQVNMLFNUQVIscENBU0wsVElNRVNMSVAsQ0lORU1BAFNLSVAsQVVUTyxGVUxMLE9OTFkATk8sQVVUTyxTRUxFQ1QATk8sU0VOU0VfUkVGX0NMQVNTSUMsU0VOU0VfUkVGX0ZBU1QsQ09JTFNVUlZFWSxDT0lMU1VSVkVZX0ZBU1QsU0VOU0VfUkVGX0hZQlJJRCxTRU5TRV9SRUZfVFNFAE5PTkUsQlJBSU4sS05FRSxCT1RIX0tORUVTLENfU1BJTkUsVF9TUElORSxMX1NQSU5FLFRPVEFMX1NQSU5FLFNIT1VMREVSLEFOS0xFLEJPVEhfQU5LTEVTLFdSSVNULEJSRUFTVFMsQlJBSU5fQU5HSU8sQ0FSRElBQ19HTE9CQUwsQ0FSRElBQ19MT0NBTCxISVAsQk9USF9ISVBTLEFCRE9NRU4sUEVMVklTLFJFU0VBUkNIAE5PLFlFUyxDQUwsUFJFX1NDQU4ATk8sWUVTLENBTABOTyxNSVAsTVBSLEZTUgBUMSxUMixSSE8sQ1IsTk8sQjEsUjIsQjAAR1JFWV9NQVRURVIsV0hJVEVfTUFUVEVSLENTRixTS0VMRVRBTF9NVVNDTEUsVkVSVEVCUkFMX01BUlJPVyxCT05FX01BUlJPVyxGQVQsTFVORyxCTE9PRCxESVNLLExJVkVSLFBBTkNSRUFTLEtJRE5FWSxTUExFRU4sVklUUkVPVVNfSFVNT1IsRkVNQUxFX1BFTFZJUyxNQUxFX1BFTFZJUyxDQVJESUFDX01VU0NMRSxCUkVBU1QsU0lMSUNPTkUsUEhBTlRPTV9GTFVJRCxTUEFSRTQsU1BBUkU1LFVTRVJfREVGLEdBRE8xNTAsR0FETzEwMCxHQURPNTAATk9ORSxERUZBVUxULEhJR0gsVVNFUl9ERUZJTkVEAE5PLERFRkFVTFQsU09GVCxJTlRFUk1FRElBVEUsSEFSRCxWRVJZX0hBUkQAUEFSQUxMRUwsREVMQVlFRCxPTl9USEVfRkxZLERZTl9TQ0FOLFJFQUxfVElNRSxSRUFMX1RJTUVfRFlOAE5PLFlFUyxZRVNfTE9BRABOTyxXRUFLLE1FRElVTSxTVFJPTkcsREVGQVVMVCxXRUFLX1BVUkVfRUxMLE1FRElVTV9QVVJFX0VMTABOT05FLDJELDNELERFRkFVTFQA Lower Extremities Ankle_Foot SURVEY_LEFT.Protocol UEsDBBQAAAAIAJquhT6gHo4twAIAAFcGAAAJAGwAaW5kZXguaHRtU0RXAIwAAAAACAAwNpRVY2RgaRFhYGBQYYAAByBmZAIzWRWAhAKQzcgK4YsCiXSTptolFRGBV56/rACpY2LwYWAGyQpIMPxnlMfQyyAgAhFnhIgL4VCrCGQDAFVUDQAHFHObTRdXjlAXV45QpVVta9swEP68wf7DzYWxQR23C4MudQxtSdbCXkqSFQqDodjnWFSRPOkSmpX9951k56VkMLYmcSL77rm757mTklY0V9mL52mFouDfZ+kcSUBFVMf4YyGX/ejCaEJN8WRVYwR5c9ePCO8p8ehTyCthHVJfOhOfnLx7Hx9H21BazLEfiQVVxu7AP43g2ppikROc1bWSuSBp9B5uhhqtoEdQxtElqhrCVykVQm4xOAW4kvoOLKp+5Gil0FWIFAFx+W3VuXMRVBbLftTpfNt8gvdxx1v/P87TgzwxwlPgj7EeHZ7A5PZ6sOPt4z4TPZGTXCI85EYZ24OD4fCIX78aY2WWaLe2i4ujo263tYWSNiYPGg5b01I6SVj80To1xQoepiK/m1mz0EW89ily/z6FkiekByc1Ncu4FHOpVj24QVsILQ7hzEqhDv3cLJF45A7BCe1ih1aWLcbJnxhihJQkpkz/Yd+SJkGZoJK/fRnHcKU5EAFVGIYXTBnWNY+r4VKhQovAjn67kSRGj7+Obga33z8OhpM0aR6xLWn3Ii895WbVbogDMrX3KeQShJIz3Y+snFXU9Fo0fTwgWUM2kbVLE5HBrkXqErIrXRpv8bk4UJPgXxlMH1c/baVIK5u10T6EvaugQJdbWfv9DQkYjTEPAA/H69FkePxmHe88Gy/sElfgcqG5FxYUlgRC3ylMSmMoPR9l4Uo2rnIuZuhAauiCsXzCzIzmhLUSmh8LLtZMSXCyogONnhZyhcLygaRUlG3KXavL8mRbFVlqpunV6nmCrWT7MTzZwb3PGg4xL1stLAcktFyGLqDk42lhuSbP+e2a83guWG2HCvkUlA4WjiefTFs0GJZsznTGn0dBD9+Kxpndhl9uOl6NHc03IyLrPRJ+GP5OwnvBK7iUmoKqFdfOvZrt0vEMutuujcIUtXOaJu3fyW9QSwECFwsUAAAACACaroU+oB6OLcACAABXBgAACQARAAAAAAABACAAtoEAAAAAaW5kZXguaHRtU0QEAIwAAABVVAUABxRzm01QSwUGAAAAAAEAAQBIAAAAUwMAAAAA IMAGE_TYPE SLICE_NUMBER ECHO_NUMBER PHASE_NUMBER DYNAMIC_SCAN CHEMICAL_SHIFT DIFF_B_VALUE_NO jDkAAI8aAADAowAAjgcAAPDBAABKJAAACAAAACYBAABFWF9nZW9tZXRyeV9zZXBlcmF0b3IAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAEAAAAAAAAAPjkAAEVYX0FDUV9wYXRpZW50X3dlaWdodAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAABIowAARVhfQUNRX251Y2xldXMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAANoAAN44AABFWF9HRU9fY29pbF9zZWxlY3Rpb25fbW9kZQAAAAAAAAAABAAAAAEAAAD22QAAsDgAAEVYX0dFT19jb21wYWN0ZWQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAyAAAAAAAAACCOAAARVhfR0VPX2NvbXBhY3RlZF9jb2lscwAAAAAAAAAAAAAAAAIAAAAKAAAAAAAAALjAAABFWF9HRU9fY29tcGFjdGVkX2Nvbm5zAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAAoAAAAAAAAAsMMAAEVYX0dFT19zdGFja3NfY29pbHNfY2hhbm5lbHMAAAAAAAABAAAAIAMAAAAAAAAMOwAARVhfR0VPX3N0YWNrc19jbGluaWNhbF9tb2RlcwAAAAAAAAIAAAAUAAAAAAAAAHbGAABFWF9HRU9feGNsX2NvbXBhY3RlZAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAMgAAAAAAAAAKEcAAEVYX0dFT194Y2xfY29tcGFjdGVkX2NvaWxzAAAAAAAAAAACAAAACgAAAAAAAABmzAAARVhfR0VPX3hjbF9jb21wYWN0ZWRfY29ubnMAAAAAAAAAAAIAAAAKAAAAAAAAAF7PAABFWF9HRU9fc3RhY2tzX3hjbGNvaWxzX2NoYW5uZWxzAAAAAQAAACADAAAAAAAAskkAAEVYX1BST0NfdW5pZm9ybWl0eV9hcHAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAABDYAAAAVgAARVhfR0VPX2ZvdgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAABAAAAAAAAAMKgAABFWF9HRU9fZm92X3AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAEAAAAAAAAAlKAAAEVYX0dFT19zdGFja3NfZm92X3NzAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFAAAAAAAAABmoAAARVhfR0VPX3ZveGVsX3NpemVfbQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAABAAAAAAAAAISgAABFWF9HRU9fdm94ZWxfc2l6ZV9wAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAEAAAAAAAAAVqAAAEVYX0dFT19hY3Ffdm94ZWxfc2l6ZV9zAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAQAAAAAAAAAooAAARVhfR0VPX3NhZ19zbGljZV9vcmRlcgAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAA4tYAAKZUAABFWF9HRU9fY29yX3NsaWNlX29yZGVyAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAACw1gAAeFQAAEVYX0dFT190cmFfc2xpY2Vfb3JkZXIAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAH7WAABKVAAARVhfR0VPX29yaWVudF9uYW1lAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAXtYAABxUAABFWF9HRU9fc2FnX21pcnJvcmZsaXBfb3JkZXIAAAAAAAAAAQAAAAEAAAAAAAAA7lMAAEVYX0dFT19jb3JfbWlycm9yZmxpcF9vcmRlcgAAAAAAAAABAAAAAQAAAAAAAADAUwAARVhfR0VPX3RyYV9taXJyb3JmbGlwX29yZGVyAAAAAAAAAAEAAAABAAAAAAAAAJJTAABFWF9HRU9fc3RhY2tzX3JldmVyc2UAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAABQAAAAAAAAAZFMAAEVYX1BST0NfcmVjb25fdm94ZWxfc2l6ZV9tAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAABqngAARVhfUFJPQ19yZWNvbl92b3hlbF9zaXplX3AAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAADyeAABFWF9HRU9fdm94ZWxfc2l6ZV9zAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAADp4AAEVYX0dFT19yZWN0X2Zvdl9wZXJjAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAADgnQAARVhfQUNRX2ZvbGRvdmVyX3N1cDIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAApdQAALpSAABFWF9HRU9fcF9vdnNfYXJlYV9wb3MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAgJ0AAEVYX0dFT19wX292c19hcmVhX25lZwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAABSnQAARVhfQUNRX3NjYW5fcmVzb2wAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAABAAAAAAAAAChSAABFWF9QUk9DX3JlY29uX3Jlc29sAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAEAAAAAAAAA+lEAAEVYX0FDUV9yZWR1Y2VkX2FjcV90aW1lAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAADAnAAARVhfR0VPX3NlbnNlX2VuYWJsZQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAj9MAAJpRAABFWF9BQ1FfY3NfZW5hYmxlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAABd0wAAbFEAAEVYX0FDUV9jc19mYWN0b3IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAunAAARVhfQUNRX2NzX3BfZmFjdG9yAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAACcAABFWF9BQ1FfY3NfZmFjdG9yX2h5YnJpZAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA0psAAEVYX0FDUV9jc19zYW1wbGluZ19tb2RlAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAJzSAACoUAAARVhfQUNRX2NzX3NhbXBsaW5nX2RlbnNpdHkAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAj9IAAHpQAABFWF9BQ1FfY3NfY29udF92YXJfZGVuc19wAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAQJsAAEVYX0FDUV9jc19hY3NfbW9kZQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAFrSAAAaUAAARVhfQUNRX2NzX3BfYWNzX2xpbmVzAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAABAAAAAAAAAOxPAABFWF9QUk9DX2NzX2Rlbm9pc2VfbGV2ZWwAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAAAH0gAAvk8AAEVYX1BST0NfY3NfYXV0b19jYWxpYnJhdGlvbgAAAAAAAAAEAAAAAQAAABHSAACQTwAARVhfUFJPQ19jc193YXZlbGV0X3R5cGUAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAA8NEAAGJPAABFWF9QUk9DX2NzX2VuYV9jeWNsZV9zcGluAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAAAF0QAANE8AAEVYX1BST0NfY3NfaXRlcmF0aW9ucwAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAQAAAAAAAAAGTwAARVhfUFJPQ19jc19zdG9wX2NvbmRfdGhyAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAALSZAABFWF9QUk9DX2NzX3JlZ3VsX2ZhY3RvcgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAhpkAAEVYX0FDUV9rdF9lbmFibGUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAAPRAAB0TgAARVhfR0VPX3N0YWNrcwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQEAAAABAAAAAAAAAEZOAABFWF9HRU9fc3RhY2tzX3R5cGVzAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAABQAAAC20AAAGE4AAEVYX0dFT19zdGFja3Nfc2xpY2VzAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAFAAAAAAAAAA2TgAARVhfR0VPX2FjcV9zbGljZV90aGlja25lc3MAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAJCYAABFWF9HRU9fc2xpY2VfdGhpY2tuZXNzAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAYpgAAEVYX0dFT19zbGljZV9nYXBfbW9kZQAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAEDQAADwTQAARVhfR0VPX3N0YWNrc19zbGljZV9nYXBzAAAAAAAAAAAAAAAAAAAUAAAAAAAAAAKYAABFWF9HRU9fc3RhY2tzX29yaWVudGF0aW9ucwAAAAAAAAAABAAAABQAAAD9zwAAkE0AAEVYX0dFT19zdGFja3NfcHJlcF9kaXJzAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAFAAAAOjPAACuTQAARVhfR0VPX3N0YWNrc19mYXRfc2hpZnRfZGlycwAAAAAAAAQAAAAUAAAAv88AAMxNAABFWF9HRU9fc3RhY2tzX2FwX29mZmNlbnRyZXMAAAAAAAAAAAAAABQAAAAAAAAAipcAAEVYX0dFT19zdGFja3NfbHJfb2ZmY2VudHJlcwAAAAAAAAAAAAAAFAAAAAAAAAColwAARVhfR0VPX3N0YWNrc19maF9vZmZjZW50cmVzAAAAAAAAAAAAAAAUAAAAAAAAAMaXAABFWF9HRU9fc3RhY2tzX2FwX2FuZ3VsYXRpb25zAAAAAAAAAAAAABQAAAAAAAAA5JcAAEVYX0dFT19zdGFja3NfbHJfYW5ndWxhdGlvbnMAAAAAAAAAAAAAFAAAAAAAAAACmAAARVhfR0VPX3N0YWNrc19maF9hbmd1bGF0aW9ucwAAAAAAAAAAAAAUAAAAAAAAACCYAABFWF9HRU9fc3RhY2tzX3RhYmxlX2xvbmdfcG9zAAAAAAAAAAAAABQAAAAAAAAAPpgAAEVYX0FDUV9mcmVlX3JvdGF0YWJsZQAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAALnMAACMTAAARVhfQUNRX21pbl9ucl9wYWNrYWdlcwAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAABAAAAAAAAAF5MAABFWF9BQ1Ffc2xpY2Vfb3JkZXIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAADXzQAAMEwAAEVYX1JGRV9tZXRhbF9tb2RlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAOXNAAACTAAARVhfR0VPX2xhcmdlX3RhYmxlX21vdmVtZW50AAAAAAAAAAQAAAABAAAA8csAANRLAABFWF9HRU9fcGxhbl9hbGlnbgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAAC/ywAApksAAEVYX1JFU1Rfc2xhYnMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAQAAAAAAAAB4SwAARVhfVFJBQ0tfdHJhY2tpbmcAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAMs0AAEpLAABFWF9HRU9faWFfcG9zaXRpb25pbmcAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAAApywAAHEsAAEVYX0dFT19hbGxvd190YWJsZV9tb3ZlbWVudAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAPfKAADuSgAARVhfR0VPX3BhdGllbnRfcG9zaXRpb24AAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAvswAAMBKAABFWF9HRU9fcGF0aWVudF9ib2R5X3Bvc2l0aW9uAAAAAAAABAAAAAEAAACMzAAAkkoAAEVYX0dFT19wYXRpZW50X29yaWVudGF0aW9uAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAHDMAABkSgAARVhfR0VPX3BhdGllbnRfYm9keV9vcmllbnRhdGlvbgAAAAQAAAABAAAAPswAADZKAABFWF9HRU9fc2Nhbl9hbGlnbgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAAD9yQAACEoAAEVYX2NvbnRyYXN0X3NlcGVyYXRvcgAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAQAAAAAAAADaSQAARVhfQUNRX3NjYW5fdHlwZQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAzMsAAKxJAABFWF9BQ1Ffc2Nhbl9tb2RlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAACqywAAfkkAAEVYX0FDUV9pbWFnaW5nX3NlcXVlbmNlAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAIvLAABQSQAARVhfQUNRX3Jhc2VfbW9kZQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAA8kAACJJAABFWF9BQ1FfbW9kZQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAABAywAA9EgAAEVYX0FDUV9mYXN0X2ltYWdpbmdfbW9kZQAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAADDLAADGSAAARVhfQUNRX3Nob3RfbW9kZQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAH8sAAJhIAABFWF9SRkVfdHNlX2ZhY3RvcgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAEAAAAAAAAAakgAAEVYX1JGRV9lY2hvX3RpbWVfc3RlcF9lbnVtAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAMvKAAA8SAAARVhfUkZFX2VjaG9fdGltZV9zdGVwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAHqTAABFWF9SRkVfdHNlX2R1bW15X2VjaG9lcwAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAEAAAAAAAAA3EcAAEVYX0FDUV9wcm9maWxlX29yZGVyX3NlbAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAHLKAACuRwAARVhfUkZFX2RyaXZlbl9lcXVpbGlicml1bQAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAxcoAAIBHAABFWF9SRkVfdHNlX3VsdHJhc2hvcnQAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAACfygAAUkcAAEVYX1JGRV90c2Vfc3Ryb25nX2ZpZF9kZXBoYXNpbmcAAAAEAAAAAQAAAHrKAAAkRwAARVhfQUNRX2VjaG9lcwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAABAAAAAAAAAPZGAABFWF9BQ1FfcGFydGlhbF9lY2hvAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAAB5xgAAyEYAAEVYX0FDUV9maXJzdF9lY2hvX3RpbWVfZW51bQAAAAAAAAEEAAAAAQAAAAnJAACaRgAARVhfQUNRX2ZpcnN0X2VjaG9fdGltZQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAALyRAABFWF9BQ1FfZmxpcF9hbmdsZQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAjpEAAEVYX1JGRV9yZWZvY19jb250cm9sAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAG3JAAAIRgAARVhfUkZFX3JlZm9jX2FuZ2xlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAC6RAABFWF9SRkVfbWlkX3JlZm9jX2FuZ2xlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAJEAAEVYX1JGRV9tYXhfcmVmb2NfYW5nbGUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAADSkAAARVhfQUNRX3NlX3JlcF90aW1lX2VudW0AAAAAAAAAAAAAAQQAAAABAAAAw8gAAERFAABFWF9BQ1Ffc2VfcmVwX3RpbWUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAEAAAAAAAAAcpAAAEVYX0FDUV9zZV9yZXBfdGltZTIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAQAAAAAAAABEkAAARVhfQUNRX3BhcnRpYWxfbWF0cml4AAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAXsgAALJEAABFWF9BQ1Ffd2F0ZXJfZmF0X3NoaWZ0AAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAABQxQAAhEQAAEVYX0FDUV9SRl9zaGltAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAAnIAABWRAAARVhfQUNRX1JGX3NoaW1fZGF0YQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAyAAAAAAAAAICPAABFWF9BU19zaGltAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAADoxwAA9kMAAEVYX3NoaW1fZnJvbV9pZGwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAC3IAADIQwAARVhfY2FsY3VsYXRlX3NoaW1fbm93AAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAADcgAAJpDAABFWF9zaGltX2ZyZXFfZGV0AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAAD9xwAAbEMAAEVYX3NoaW1fc2Vjb25kX3gxAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAABOjwAARVhfc2hpbV9zZWNvbmRfeTEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAACCPAABFWF9zaGltX3NlY29uZF96MQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA8o4AAEVYX3NoaW1fc2Vjb25kX3oyAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAADEjgAARVhfc2hpbV9zZWNvbmRfengAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAJaOAABFWF9zaGltX3NlY29uZF96eQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAaI4AAEVYX3NoaW1fc2Vjb25kX3gyeTIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAA6jgAARVhfc2hpbV9zZWNvbmRfMnh5AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAyOAABFWF9zaGltX3NlY29uZF96MwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA3o0AAEVYX3NoaW1fc2Vjb25kX3oyeAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAACwjQAARVhfc2hpbV9zZWNvbmRfejJ5AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAIKNAABFWF9zaGltX3NlY29uZF96eDJ5MgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAVI0AAEVYX3NoaW1fc2Vjb25kX3h5egAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAmjQAARVhfc2hpbV9zZWNvbmRfeDMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAPiMAABFWF9zaGltX3NlY29uZF95MwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAyowAAEVYX3NoaW1fb2Zmc2V0X2ZyZXEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAQAAAAAAAABQQAAARVhfc2hpbV9uYXZfb2Zmc2V0X2ZyZXEAAAAAAAAAAAAAAAEAAAABAAAAAAAAACJAAABFWF9zaGltX25hdl94MQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAOIwAAEVYX3NoaW1fbmF2X3kxAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAKjAAARVhfc2hpbV9uYXZfejEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAANyLAABFWF9BQ1FfZGl4b24AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAAD4wwAAXj8AAEVYX0FDUV9kaXhvbl9hY3F1aXNpdGlvbnMAAAAAAAAAAAABAAAAAQAAAAAAAAAwPwAARVhfQUNRX2RpeG9uX2FsbF9zaGlmdAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAEqLAABFWF9BQ1FfZGl4b25fZGVsdGFfVEUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAHIsAAEVYX1NQSVJfZmF0X3N1cHByZXNzaW9uAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAD3DAACePgAARVhfUkZFX2dyYWRyZXZfb2ZmcmVzX3N1cAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAA4b0AAHA+AABFWF9TUElSX3dhdGVyX3N1cHByZXNzaW9uAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAADZwgAAQj4AAEVYX0JCSV90eXBlX2VudW0AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAALzCAAAUPgAARVhfTVRDX2VuYWJsZQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAq8IAAOY9AABFWF9BUFRfZW5hYmxlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAAAZvQAAuD0AAEVYX1JFUFBfZW5hYmxlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAOe8AACKPQAARVhfTURNRV9lbmFibGUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAtbwAAFw9AABFWF9MT0xPX2VuYWJsZQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAACDvAAALj0AAEVYX0RJRkZfZW5hYmxlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAANfBAAAAPQAARVhfRElGRl9hcnJheV94AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAAAAAPqIAABFWF9ESUZGX2FycmF5X3kAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAAAAAAAAyJAAAEVYX0RJRkZfYXJyYXlfegAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIAAAAAAACWmAAARVhfRElGRl9hcnJheV9iAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAAAAAAAGSgAABFWF9ESUZGX3VkX25yX3dlaWdodGluZ3MAAAAAAAAAAAAAAQAAAAEAAAAAAAAACjwAAEVYX0RJRkZfbnJfZHRpX2RpcmVjdGlvbnMAAAAAAAAAAAABAAAAAQAAAAAAAADcOwAARVhfRElGRl9ucl9kdGlfdmVjdG9ycwAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAABAAAAAAAAAK47AABFWF9ESUZGX3dlaWdodGluZ19peF9hcnJheQAAAAAAAAAAAQAAAAAIAAAAAAAAgDsAAEVYX0RJRkZfZGlyZWN0aW9uX2l4X2FycmF5AAAAAAAAAAABAAAAAAgAAAAAAABOWwAARVhfRElGRl9kdGlfc2NoZW1lX25hbWUAAAAAAAAAAAAAAAIAAAABAAAAAAAAABC0AABFWF9ESUZGX2dyYWRfZmFjdG9yAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAhp8AAEVYX1QxTV9tb2RlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAIq/AAC4egAARVhfQUNRX211bHRpX3RyYW5zbWl0AAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAx7kAAIp6AABFWF9NVUxUSVhfY2hhbm5lbHNfYWN0aXZlAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAABfvwAAXHoAAEVYX0NPSUxfY29udHJvbF9TQVJfbW9kZQAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAEG/AAAuegAARVhfQ09JTF9jb250cm9sX0IxX21vZGUAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAC70AAAB6AABFWF9QQVRfc2FyX2FsbG93X2ZpcnN0X2xldmVsAAAAAAAABAAAAAEAAAD/uAAA0nkAAEVYX1BBVF9wcmVnbmFuY3lfbW9kZQAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAM24AACkeQAARVhfUEFUX3Nhcl93aG9sZWJvZHlfbGltaXQAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAPqdAABFWF9QQVRfc2FyX2hlYWRfbGltaXQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAzJ0AAEVYX1BBVF9kYmR0X2xpbWl0AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAACenQAARVhfUEFUX3NsZXdyYXRlX2xpbWl0AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAHCdAABFWF9QQVRfYjFybXNfbGltaXQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAQp0AAEVYX0FDUV9wbnNfbW9kZQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAKi9AAB8eAAARVhfQUNRX2dyYWRpZW50X21vZGUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAkb0AAE54AABFWF9BQ1Ffc2lsZW50X21vZGUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAACjvQAAIHgAAEVYX21vdGlvbl9zZXBlcmF0b3IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAQAAAAAAAADydwAARVhfQ0FSRF9zeW5jAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAWr0AAMR3AABFWF9DQVJEX2hpZ2hfaGVhcnRfcmF0ZQAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAACntgAAlncAAEVYX1JFU1Bfc3luY2gAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAAm9AABodwAARVhfUk5BVl9yZXNwX2NvbXAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAA7rwAADp3AABFWF9BQ1FfZmxvd19jb21wZW5zYXRpb24AAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAADsvAAADHcAAEVYX0FDUV9zbGljZV9zcGFjaW5nX2luX3RpbWUAAAAAAAAEAAAAAQAAAP28AADedgAARVhfUkZFX3RzZV9yYW5kb21pc2Vfc2hvdHMAAAAAAAAAAAQAAAABAAAArbUAALB2AABFWF9BQ1FfbWVhc3VyZW1lbnRzAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAEAAAAAAAAA7poAAEVYX0VMQVNUT19lbmFibGUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAEm1AABQdgAARVhfZHluYW5nX3NlcGVyYXRvcgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAABAAAAAAAAACJ2AABFWF9QQ19pbWFnZV90eXBlcwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAIAAAAYvAAA9HUAAEVYX1BDX3JlY29uX2Zsb3dfZGlycwAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAAa8AADKdQAARVhfUENfcmVjb25fc3Nfc2VsZWN0AAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAgbQAAJx1AABFWF9QQ19yZWNvbl9zc19udW1iZXIAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAEAAAAAAAAAbnUAAEVYX0FDUV9tYW51YWxfc3RhcnQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAB20AABAdQAARVhfRFlOX3N0dWR5AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAYrsAABJ1AABFWF9GTExfbW9kZQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAABEuwAA5HQAAEVYX3Byb2Nfc2VwZXJhdG9yAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAQAAAAAAAAC2dAAARVhfQUNRX3ByZXBhcmF0aW9uX21vZGUAAAAAAAAAAAAAAQQAAAABAAAADbsAAIh0AABFWF9BQ1FfaW50ZXJhY3RpdmVfZjAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAADvugAAWnQAAEVYX0FDUV9ncmFkX2RlbW8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAPGyAAAsdAAARVhfQUNRX2VuYWJsZV9wcmVfc2NhbgAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAmroAAP5zAABFWF9BQ1Ffc21hcnRzY291dF90eXBlAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAADGugAA0HMAAEVYX0FDUV9CMF9tYXAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAEu7AACicwAARVhfQUNRX0IxX21hcAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAALbsAAHRzAABFWF9QVl9yZWZvcm1hdF9tb2RlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAAAGuwAARnMAAEVYX1BST0NfZGl4b25faW1hZ2VfdHlwZXNfcmZlAAAAAAAEAAAABgAAAOO6AAAYcwAARVhfVElTX3JlZmVyZW5jZV90aXNzdWUAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAA7roAAP5yAABFWF9QUk9DX2ZjY19tb2RlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAAC7uwAA0HIAAEVYX1BST0NfZGVscmVjX2ZjY19tb2RlAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAIm7AACicgAARVhfUFJPQ19mY2NfdXNkZWZfbnJfY2hhbm5lbHMAAAAAAAEAAAABAAAAAAAAAHRyAABFWF9QUk9DX3BpeGVsX3dpbmRvdwAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAABEuwAARnIAAEVYX1BST0NfdXNkZWZfY29jYQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAJmwAAAYcgAARVhfUFJPQ19jb2NhX2FjcV9ucnMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAUAAAAAAAAAOpxAABFWF9QUk9DX2NvY2FfcmVjX25ycwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAABQAAAAAAAAACHIAAEVYX1BST0NfdXNkZWZfY29pbF9zdXJ2ZXkAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAAOwAAAmcgAARVhfUFJPQ19jb2lsX3N1cnZleV9hY3FfbnJzAAAAAAAAAAEAAAAUAAAAAAAAAPhxAABFWF9QUk9DX2NvaWxfc3VydmV5X3JlY19ucnMAAAAAAAAAAQAAABQAAAAAAAAAFnIAAEVYX1BST0NfQjBfcHJlX3NjYW5fYWNxX25ycwAAAAAAAAABAAAAFAAAAAAAAAA0cgAARVhfUFJPQ19CMF9wcmVfc2Nhbl9yZWNfbnJzAAAAAAAAAAEAAAAUAAAAAAAAAFJyAABFWF9QUk9DX3JlY29uc3RydWN0aW9uX21vZGUAAAAAAAAABAAAAAEAAACuuQAAcHIAAEVYX1BST0Nfc2F2ZV9yYXdfZGF0YQAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAANeuAABCcgAARVhfUFJPQ19hbmFseXNlX3dpdGhfSVFUAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAh7kAABRyAABFWF9QUk9DX3RvX2d5cm92aWV3AAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAABzrgAA5nEAAEVYX1BST0NfaGFyZGNvcHkAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAEGuAAC4cQAARVhfUFJPQ19yZWNvbl9maWx0ZXIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAe64AAIpxAABFWF9QUk9DX3VuaWZpY19maWx0ZXIAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAADdrQAAXHEAAEVYX1BST0NfZ2VvbWV0cnlfY29ycmVjdGlvbgAAAAAAAAAEAAAAAQAAAJ24AAAucQAARVhfUFJPQ19lbmFfdmlld2FibGVfcmF3X2RhdGEAAAAAAAQAAAABAAAAea0AAABxAABFWF9wZGZfc2VwZXJhdG9yAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAEAAAAAAAAA0nAAAEVYX2NvbmZsaWN0X3N1Z2dlc3Rpb24AAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAQAAAAAAAACkcAAAR0VYX0NPTlZfaWQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAADAAAAAAAAAHZwAABHRVhfQ09OVl9wcGRlX3VwZGF0ZQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAEAAAAAAAAAUHAAAEdFWF9DT05WX21hZGVfYnlfcGhpbGlwcwAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAH+sAAAicAAAR0VYX0NPTlZfYXBwbGllZF9jb252ZXJzaW9ucwAAAAAAAAEAAAAyAAAAAAAAAPRvAABHRVhfQ09OVl9iYXNlX3JlbGVhc2UAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAEAAAAAAAAAinAAAEVYX0dFT192b3hlbF9zaXplX2NvbnZfZG9uZQAAAAAAAAAEAAAAAQAAAOmrAABccAAARVhfUFJPQ19zY2FuX3BhdF9yZWZfaWQAAAAAAAAAAAAAAAEAAAABAAAAAAAAAC5wAABFWF9QUk9DX2NvY2FfcGF0aWVudF9yZWZfaWRzAAAAAAAAAQAAABQAAAAAAAAAAHAAAEVYX1BST0NfY29jYV9ucl9jaGFubmVscwAAAAAAAAAAAAABAAAAFAAAAAAAAAAecAAARVhfUFJPQ19jb2NhX25yX3N0YWNrcwAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAUAAAAAAAAADxwAABFWF9QUk9DX2NvY2FfZWRnZV9kaXN0X3BvcwAAAAAAAAAAAAAAABQAAAAAAAAAZpAAAEVYX1BST0NfY29jYV9lZGdlX2Rpc3RfbmVnAAAAAAAAAAAAAAAAFAAAAAAAAACEkAAARVhfUFJPQ19zZW5zZXJlZl9yZnNoX3J4X3NjbHMAAAAAAAAAAAAIAAAAAAAAAKKQAABFWF9QUk9DX3NlbnNlcmVmX3Jmc2hfcnhfcGgAAAAAAAAAAAAAAAgAAAAAAAAAkJAAAEVYX1BST0NfY29pbF9zdXJ2X3Jmc2hfcnhfc2NscwAAAAAAAAAACAAAAAAAAAB+kAAARVhfUFJPQ19jb2lsX3N1cnZfcmZzaF9yeF9waAAAAAAAAAAAAAAIAAAAAAAAAGyQAABFWF9QUk9DX3NlbnNlX3JlZl9xYmNfc3RhY2sAAAAAAAAAAQAAABQAAAAAAAAALm8AAEVYX1BST0Nfc2Vuc2VfcmVmX3N5bl9zdGFjawAAAAAAAAABAAAAFAAAAAAAAABMbwAARVhfUFJPQ19jb2lsX3N1cnZleV9wYXRfcmVmX2lkcwAAAAEAAAAUAAAAAAAAAGpvAABFWF9QUk9DX2NvaWxfc3VydmV5X25yX2NoYW5uZWxzAAAAAQAAABQAAAAAAAAAiG8AAEVYX1BST0NfY29pbF9zdXJ2ZXlfbnJfc3RhY2tzAAAAAAABAAAAFAAAAAAAAACmbwAARVhfUFJPQ19jb2lsX3N1cnZleV9xYmNfc3RhY2sAAAAAAAEAAAAUAAAAAAAAAMRvAABFWF9QUk9DX2NvaWxfc3VydmV5X3N5bl9zdGFjawAAAAAAAQAAABQAAAAAAAAA4m8AAEVYX0dFT19hdXRvX2NvaWxzX3NlbGVjdGVkAAAAAAAAAAAEAAAAFAAAAGWoAAAAcAAARVhfQ09JTF91aV91c2VfcmV2aWV3X21vZGUAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAM6gAAB5wAABFWF9QUk9DX0IwX3ByZV9zY2FuX3BhdF9yZWZfaWRzAAAAAQAAABQAAAAAAAAA8G8AAEVYX1BST0NfYjBfcHJlX3NjYW5faWQAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAwAAAAAAAAAOcAAARVhfUFJPQ19yZXFfYjBfcHJlX3NjYW5faWQAAAAAAAAAAAEAAAADAAAAAAAAAOhvAABFWF9QUk9DX3RpbWVfYjBfcHJlc2Nhbl9jaGVjawAAAAAAAQAAAAYAAAAAAAAAwm8AAElGX2luZm9fc2VwZXJhdG9yAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAQAAAAAAAACobwAASUZfc3RyX3RvdGFsX3NjYW5fdGltZQAAAAAAAAAAAAAAAQIAAAABAAAAAAAAAAuhAABJRl9hYnNvbHV0ZV9TTlIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAbI0AAElGX3JlbGF0aXZlX1NOUgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAQAAAAAAAAA+jQAASUZfYWN0X3JlcF90aW1lX2VjaG9fdGltZQAAAAAAAAAAAQIAAAABAAAAAAAAAMagAABJRl9hY3RfU0VfZWNob190aW1lAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAgAAAAEAAAAAAAAA5aAAAElGX21lYXNfbWF0cml4X3NpemUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAECAAAAAQAAAAAAAAAEoQAASUZfbWVhc192b3hlbF9zaXplAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQIAAAABAAAAAAAAACOhAABJRl9yZWNvbl92b3hlbF9zaXplAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAgAAAAEAAAAAAAAAQqEAAElGX3NjYW5fcGVyY2VudGFnZQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAQAAAAAAAAAWjAAASUZfaW5mb19wYWNrYWdlcwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQEAAAABAAAAAAAAALhtAABJRl9taW5fc2xpY2VfZ2FwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAEAAAAAAAAAtosAAElGX29wdGltYWxfc2xpY2VzAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEBAAAAAQAAAAAAAABYbQAASUZfbWF4X3NsaWNlcwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQEAAAABAAAAAAAAACptAABJRl93Zl9zaGlmdF9id19wZXJfcGl4X2VjaG8xAAAAAAABAgAAAAEAAAAAAAAAZ6AAAElGX2VjaG9fc3BhY2luZ19zaG90X2R1cgAAAAAAAAAAAAECAAAAAQAAAAAAAACGoAAASUZfcmVmb2Nfc3dlZXBfaW5mbwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQIAAAABAAAAAAAAAKWgAABJRl9taW5fcmVwX3RpbWVfZWNob190aW1lAAAAAAAAAAABAgAAAAEAAAAAAAAAxKAAAElGX3Nhcl9pbmZvX2xvY2FsAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAECAAAAAQAAAAAAAADjoAAASUZfc2FyX2x2bF93aG9sZV9ib2R5AAAAAAAAAAAAAAAAAQIAAAABAAAAAAAAAAKhAABJRl9zZWQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAgAAAAEAAAAAAAAAIaEAAElGX0IxX3Jtc19tdWx0aXRyYW5zbWl0AAAAAAAAAAAAAAECAAAAAQAAAAAAAABAoQAASUZfbWF4X0IxX3JtcwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQIAAAABAAAAAAAAAF+hAABJRl9wbnNfaW5mbwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAgAAAAEAAAAAAAAAfqEAAElGX3Buc19kYm1kdF9pbmZvAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAECAAAAAQAAAAAAAACdoQAASUZfc291bmRfcHJlc3N1cmVfbGV2ZWwAAAAAAAAAAAAAAQAAAAABAAAAAAAAAP6IAABJRl9ib2lsb2ZmX2RwZHQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAEAAAAAAAAA0IgAAElGX2JvaWxvZmZfZHBkdF9tYXgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAQAAAAAAAACiiAAASUZfYm9pbG9mZl9kcAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAABAAAAAAAAAHSIAABTZXBhAAAAAAAAAAAAAAAA//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAAQAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAkAEAACAEAAAAAAAAAQAAAAIAAAACAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAEAAAABAAAAyAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAWAAAADgAAAA4AAAAOAAAADgAAAA4AAAAOAAAADgAAAA4AAAAOAAAADgAAAA4AAAAOAAAADgAAAA4AAAAOAAAADgAAAA4AAAAOAAAADgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAABTZXBhAAAAAAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAUAAAACAAAAAQAAAAsAAAABAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAIAAAAEAAAABQAAAAAAAAADAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAEAAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIAAAABAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAMAAAAAAAAAAQAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAUAAAAAAAAAU2VwYQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAEAAAAAQAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAU2VwYQIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwAAAAEAAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwAAAAAAAAAAAAAACAAAAAIAAAAAAAAA6AMAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAAAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAAAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAAAAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAADAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACQAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAABgAAAAIAAAABAAAAAAAAAAcAAAAAAAAACAAAAAsAAAAEAAAACQAAAA0AAAD/////AwAAAAEAAAADAAAABAAAAAEAAAAAAAAA/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////xIAAAABAAAAAQAAAKrSxCIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAAAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAAAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADQBwAAAQAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAABTZXBhBAAAAAwAAAAYAAAAAABIQgAAIEMAAFxDAAAwQs3M9EHNzPRBzcz0Qc3M9EHNzPRBzcz0Qc3M9EHNzPRBzcz0Qc3M9EHNzPRBzcz0Qc3M9EHNzPRBzcz0Qc3M9EHNzPRBzcz0Qc3M9EHNzMw+RofpPgAAAEBVVVU+VVVVPgAAAEAAgAlDAAA0QgAANEKSQ69CAADAPwAAgD8AAMA/AAAAPwAAgD6amZk+AAAAQAAAAEAAAAAAmpmZPpqZmT6amZk+mpmZPpqZmT6amZk+mpmZPpqZmT6amZk+mpmZPpqZmT6amZk+mpmZPpqZmT6amZk+mpmZPpqZmT6amZk+mpmZPvPZdEEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAcqUWQwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACqpa3BAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA2QIz8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPgXgQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB6qmbAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAOpW+k7qVvpO6lb6TupW+k7qVvpO6lb6TupW+k7qVvpO6lb6TupW+k7qVvpO6lb6TupW+k7qVvpO6lb6TupW+k7qVvpO6lb6TupW+k7qVvpOH+UBQR/lgUEAALRCAABIQgAAoEIAANxCAADIQwAAYUQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgD8AAIA/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIA/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIA/AEAcRgBAHEYAQBxGAEAcRgBAHEYAQBxGAEAcRgBAHEYAQBxGAEAcRgBAHEYAQBxGAEAcRgBAHEYAQBxGAEAcRgBAHEYAQBxGAEAcRgBAHEYAQBzGAEAcxgBAHMYAQBzGAEAcxgBAHMYAQBzGAEAcxgBAHMYAQBzGAEAcxgBAHMYAQBzGAEAcxgBAHMYAQBzGAEAcxgBAHMYAQBzGAEAcxgAAgD8AAIA/AACAPwAAgD8AAIA/AACAPwAAgD8AAIA/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIA/AACAPwAAgD8AAIA/AACAPwAAgD8AAIA/AACAPwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA50iKPi4moT77Qa9CAAAAQOKAiUHamylB35spQVAIxD9TRU5TRV9TTUFMTF9FWFRSXzhfQUNJAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAvU0NDLkNvbm5OSUMwL0ROQU5JQ0hVQi5Db25uUlgvU0JNLkRDQzEvQUNJXzE2Lk9EVQBDAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABTRU5TRV9TTUFMTF9FWFRSXzhfQUNJLkNvbXBsZXRlAFRJT05fUl9BAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB1c2VyX2RlZmluZWQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwODo0MC4xAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA3MTEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAxNgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA0MDAgeCA0ODIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwLjQwIC8gMC40NiAvIDIuMDAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwLjIxIC8gMC4yMSAvIDIuMDAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwLjU3MCAvIDc2Mi4yAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA4LjEgLyA1NwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAxNiAvIDEyIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA3MTEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA8ICA1NiAlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA8IDEuOCBXL2tnIC8gbm9ybWFsAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA8IDAuOSBrSi9rZwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA1NCAlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAxLjcyIHVUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA2MyAlIC8gbm9ybWFsAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAzOS41IFQvcwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABIMSxQMzEsQzEzLE5BMjMsRjE5LFgsSEUzLFhFMTI5LExJNyxPMTcAQVVUTyxVU0VSX0RFRgBDTEVBUixCVF9DTEVBUixTWU4sQ0xBU19TWU4sV0VBSyxTVFJPTkcsVU5JRk9STQBMUixSTCxBUCxQQSxGSCxIRgBSTCxBUCxGSABOTyxVU0VSX0RFRixSRVNULFpPT00ATk8sWUVTAE5PTkUsUkVHVUxBUixJUlJFR1VMQVIsSFlCUklELFNQSVJBTABVTklGT1JNLFBERl9EUklWRU4sQ09OVF9WQVJJQUJMRSxTVEVQX1ZBUklBQkxFAE5PLFVTRVJfREVGLEFVVE8ATk8sV0VBSyxNRURJVU0sU1RST05HLERFRkFVTFQsV0VBS19QVVJFX0VMTCxNRURJVU1fUFVSRV9FTEwATk9ORSxTT1MsRVNQSVJJVABEMixENCxDRFRXMTAATk8sQ0FSRF9QSEFTRSxEWU5fU0NBTgBQQVJfU1RBQ0ssUkFEX1NUQUNLLFZPTFVNRSxTTEFCLENZTF9WT0xVTUUsRVhDTF9WT0xVTUUsRVhDTF9DWUxfVk9MVU1FLE9SVEhfU1RBQ0sAREVGQVVMVCxNSU5JTVVNLFVTRVJfREVGLE1BWElNVU0AVFJBTlNWRVJTQUwsU0FHSVRUQUwsQ09ST05BTABBUCxMUixGSABSLEwsQSxQLEYsSABERUZBVUxULEFTQ0VORCxERVNDRU5ELFVTRVJfREVGLENFTlRSQUwsUkVWX0NFTlRSQUwsSU5URVJMRUFWRUQATk8sTUFSUyxTRU1BQyxNQVZSSUMATk9ORSxBQ1RJVkVfQ09JTCxGSUVMRF9GT0NVU19DT0lMAEhFQURfRklSU1QsRkVFVF9GSVJTVABTVVBJTkUsUFJPTkUsTEVGVF9ERUNVQixSSUdIVF9ERUNVQgBJTUFHSU5HLFNQRUNUUk8AMkQsM0QsTVMsTTJELFNWLDFEAFNFLElSLE1JWEVELEZGRSxFQ0hPLEZJRABDQVJURVNJQU4sUkFESUFMLFNQSVJBTCxQUk9QRUxMRVIATk8sVFNFLFRGRSxFUEksR1JBU0UsVEZFX0VQSSxUU0kATVNILFNTSCxERUZBVUxUAE5PVF9VU0VEMSxTSE9SVCxTSE9SVEVTVCxVU0VSX0RFRixOT1RfVVNFRDMsSU5QSEFTRSxPVVRQSEFTRQBISUdIX0xPVyxMT1dfSElHSCxMSU5FQVIsUkVWX0xJTkVBUixTV0VFUCxPUFRfQ0VOVFJJQyxPUFRfUkVWX0NFTlRSSUMsT1BUX01JTl9DRU5UUklDLFNXRUVQXzIsU1dFRVBfNCxVTkRFRixGTEVYLFJBRElBTCxTUElSQUwsVklTVEEATk8sWUVTLEFOVEkATk8sWUVTLFVMVFJBAERFRkFVTFQsVEhST1VHSF9QTEFORSxJTl9QTEFORQBOTyxZRVMsVElTU19TUEVDLFBTUyxQU1NfRkFTVABNQU5VQUwsREVGQVVMVCxTSE9SVEVTVCxVU0VSX0RFRixMT05HRVNULEJFVFdFRU4ATk8sWUVTLERFRkFVTFQATk8sQVVUTyxWT0xVTUUsU01BUlQsUVVBRFJBVFVSRSxUT09MLEFTX1NDQU4sVVNFUl9ERUYsVVNFUl9QTEFOTkVEAERFRkFVTFQsQVVUTyxWT0xVTUUsSE9TX0FVVE8sSE9TX1ZPTFVNRSxGSUQsSVRfU1BFQ1RSTyxJVF9TUEVDVFJPX1ZPTCxOTyxNQU5VQUwsU0hJTVRPT0wsSUJTX0FVVE8sSUJTX1ZPTFVNRSxJQlNfU01BUlQATk8sWUVTLEFVVE8sUkVTRVQATk8sQVVUT19CT1gsQVVUT19FTExJUFNPSUQsTUFOVUFMAE5PLEFVVE8sU1RPUkUsUkVMT0FEAE5PLFlFUyxRVUFOVABOTyxTUElSLFNQQUlSLFBST1NFVABOT05FLFlFUyxJTVBST1ZFRCxRSVIsU0ZRSVIsTVNERQBOTyxPTl9SRVMsT0ZGX1JFUyxPRkZfUkVTX01VTFRJX1BVTFNFAE5PLERXSSxEVEkATk9ORSxDQVJESUFDX05BVElWRSxDQVJESUFDX0VOSEFOQ0VELENBUkRJQUNfVVNSX0RFRixNU0sAQUxMLExFRlQsUklHSFQsQk9USABISUdILE1PREVSQVRFLExPVyxVTFRSQV9MT1csVVNFUl9ERUZJTkVEAEhJR0gsTU9ERVJBVEUsTE9XLFVTRVJfREVGAFJFR1VMQVIsREVGQVVMVCxVU0VSX0RFRixGVUxMX0NPTlRST0wsTUFYSU1VTSxFTkhBTkNFRCxFTkhBTkNFRF9NQVgATk8sWUVTLFVTRVJfREVGLENPTUZPUlRPTkUATk8sVFJJRyxHQVRFLFJFVFJPAE5PLFRSSUcsSE9MRCxQRUFSLEdBVEUAT0ZGLEdBVEUsVFJBQ0ssR0FfQU5EX1RSLFRSSUdHRVIsVFJJR0dFUl9BTkRfVFIATk8sWUVTLE9CU09MRVRFLEZJUlNUX0VDSE8sU0VDT05EX0VDSE8sQk9USF9FQ0hPRVMsQUxMX0VDSE9FUyxBTlRJAERFRkFVTFQsRVFVSSxNSU5JTUFMAFJFQUwsSU1BR0lOQVJZLE1PRFVMVVMsUEhBU0UsTk8AUkwsQVAsRkgsUkxfQVAsUkxfRkgsQVBfRkgsUkxfQVBfRkgATk8sSU5ESVZJRFVBTCxCTE9DSwBOTyxGQUlSLFRJTFQsQ0FTTCxTVEFSLHBDQVNMLFRJTUVTTElQLENJTkVNQQBTS0lQLEFVVE8sRlVMTCxPTkxZAE5PLEFVVE8sU0VMRUNUAE5PLFNFTlNFX1JFRl9DTEFTU0lDLFNFTlNFX1JFRl9GQVNULENPSUxTVVJWRVksQ09JTFNVUlZFWV9GQVNULFNFTlNFX1JFRl9IWUJSSUQsU0VOU0VfUkVGX1RTRQBOT05FLEJSQUlOLEtORUUsQk9USF9LTkVFUyxDX1NQSU5FLFRfU1BJTkUsTF9TUElORSxUT1RBTF9TUElORSxTSE9VTERFUixBTktMRSxCT1RIX0FOS0xFUyxXUklTVCxCUkVBU1RTLEJSQUlOX0FOR0lPLENBUkRJQUNfR0xPQkFMLENBUkRJQUNfTE9DQUwsSElQLEJPVEhfSElQUyxBQkRPTUVOLFBFTFZJUyxSRVNFQVJDSABOTyxZRVMsQ0FMLFBSRV9TQ0FOAE5PLFlFUyxDQUwATk8sTUlQLE1QUixGU1IATk8sV0FURVIsRkFULElQLE9QLEIwLEVSUk9SLE1BU0ssRkYsVDJTVEFSLFIyU1RBUixTT1VSQ0UsTUFYAEdSRVlfTUFUVEVSLFdISVRFX01BVFRFUixDU0YsU0tFTEVUQUxfTVVTQ0xFLFZFUlRFQlJBTF9NQVJST1csQk9ORV9NQVJST1csRkFULExVTkcsQkxPT0QsRElTSyxMSVZFUixQQU5DUkVBUyxLSURORVksU1BMRUVOLFZJVFJFT1VTX0hVTU9SLEZFTUFMRV9QRUxWSVMsTUFMRV9QRUxWSVMsQ0FSRElBQ19NVVNDTEUsQlJFQVNULFNJTElDT05FLFBIQU5UT01fRkxVSUQsU1BBUkU0LFNQQVJFNSxVU0VSX0RFRixHQURPMTUwLEdBRE8xMDAsR0FETzUwAE5PTkUsREVGQVVMVCxISUdILFVTRVJfREVGSU5FRABOTyxERUZBVUxULFNPRlQsSU5URVJNRURJQVRFLEhBUkQsVkVSWV9IQVJEAFBBUkFMTEVMLERFTEFZRUQsT05fVEhFX0ZMWSxEWU5fU0NBTixSRUFMX1RJTUUsUkVBTF9USU1FX0RZTgBOTyxZRVMsWUVTX0xPQUQATk9ORSwyRCwzRCxERUZBVUxUAA== Upper Extremities Hand_Wrist Coronal T1W_SPIR.Protocol UEsDBBQAAAAIAIhOhD7pilr3nwQAABUKAAAJAG8AaW5kZXguaHRtU0RaAJgAAAAACACIn/mTY2RgaRFhYGAwYIAAHyBmZAUzWUWBxK7tnw7vV8rT2BJ71/kTM245RiYGBiagbmaQrIAEw39GeQaQGEitApBQALEFRCDijBBxIRxqFYFsAFVUDQAHsHiZTXZ9jlB2fY5QpVZta9xGEP6cQP/DVIHSgO8twcF17g6S4Gv8oY2xrwmFQtmTRqdNVrvK7ursS+h/7zMryT7jQmlj+yytZuaZmWdedPMq1mb53eN5xarA9dG85qioirEZ8edW7xbZG2cj2zha7xvOKO9OiyzyTZyI9UvKK+UDx4UObnRycvzTaJbdQVlV8yJTbaycPzD/5ZIuvCvaPNKrpjE6V1E7+8Buy5a9ivdMYRffsmko/Su1Yco9J6VkbrT9RJ7NIgtxbzhUzDGjiPD7qPMQMqo8l4tsPP7j9i9pz8Yi/f843w7yjQjfYn7fVqzTE1r/fnF2oC24j9SpyqPeMX3NnXH+lJ6sVlP8/NUJK7djfyd782Y6ff68l6WQbkVitFr1op0OOnLxj9KNK/b0daPyT1vvWluMBp0il9+XVKJDTumkid3tqFS1NvtTes++UFYd0SuvlTmSvtlxRMsdUVA2jAJ7XfY2QX/hhJFcRrVB+l8fSuaTxExiSY7fj0Z0bgEUKVacmpdcme4btKtDqFSxZ4KijFvUEdbr2Yc/ry7OL+eT7gzBpB9E3Eq+3V0/DU+ia0Sn0DtSRm/tIvN6W8Wu0Kor4pOoG1qudRPmE7WkQ4m2JS3PbelEIr4A1Dn4r+FvDkLf9CTMK7/soX5OU2uo4JB73chk04Sc5RFKj7b48XK9mj0dwHS9peDzRTZgjj8224w2zhfsF9k0o2tdxGqRzZ6doFNZUu4PPQuGS/T0rj+BJWFk/hpBjq6TOjoqtn7jKDTaEucV7rDe2OYM8FjhOedRQi5VpNA2jecQEPZ4/vpymT6T10Km5O4pN6wQmTImOeoSH4oElpd3xUDFwJaQfipU9cw/xBDazm4agz5NdIH9RnkARvaBlC2oxIprEVZi79nA3uOrWqFqgQ0SIB2oDZKsI7eJCrk6sF8jr6tfL9HgPpW0U4ba6t37uwTP0+XD6ormk/MlkLDSBahWN7pu62R9gDbYXVW6rrXdiu8accoe3h8R4LDzXYD0Fg9M5xXcOnvg9J3X2Opd0kkzV5Y2LC8Vu4Vy6V2N3e+dhV+EE9RWx6jMuLdfOQNEWTaF9khLcATGc438A63eHqa4vhQZ8OM1s6UX02ni9sXxlOow6JwlgEFndpxUnh0PGvgc9PvtbOrmQdllCv+97KJFP9BbbWMglAyJF0YYPWgAqfnzoebrStgUnuTa6m5LSX3kHelViMQWKDnoC7EttDQNuqTybutVU+2fDnl8qJBgG8QZEt8502LwpWZCwBHlCtm0xuypcdjLQm3qHynqxt3Ad17hCUZGx+Q7Ma4CGZQIISntR1GH0DIhLNtBJAXgBY2oU21eGUPXXkvYN6qGHIsGlUYTFNgZhEFGcCXeW3jZ+xBlFCW+ZPtbQOaGb3RHgSlSKwgXaNStJNbvseRgTOuqU+taJlTu2grn9zZd34Gq+NiG2E3TF/YYqT59XXRbw7WRZF5dvU+xnCH6BmHoMlXHindFaUX3+aWRqg4CBTT2EDp7hk7s8WWbpUBBAwps3eCE4DA5Fy3M7mDQeRgkKJmDJczu8hQY5oKLu1m47WT0Z/eimU/6L4N/A1BLAwQUAAAACACIToQ+I98/4W0BAAB0AgAADQBvAFQxV19TUElSLjFydGZTRFoAmAAAAAAIAIif+ZNjZGBpEWFgYDBggAAfIGZkBTNZRYHEru2fDu9XytPYEnvX+RMzbjlGJgYGJqBuZpCsgATDf0Z5BpAYSK0CkFAAsQVEIOKMEHEhHGoVgWwAVVQNAAeweJlNdn2OUHZ9jlBVkc9u2zAMh3cesHfgAwyB7C7ZIaceFvTUAs2wXXiRZckhpj8BRTcbgr77KCNpmwtlwB8//iidkSV0GAYaqaLNlZbijlPXr3scfQim1Wjz1Jm7uzOGkkWGqB8GQ6aIwR0sVy8G7pls3L6+fvl8RldiYeVgi+xHgxN7nw0OcfZmqwS+kD/9oTx+w9l1eLQ8YhTWE6vtjcEa++8brWmO0qFrIWtvQDuVgX2yLFB99E6AKszVjyAFyiCWMpSjULIR9o/PEAqDHPwFVmz39Gt10dzMpav8cvze7QHJNL2u1+zJ/qU0p0X5ccRt3/5AKVGeWmOyebRS+N9XVYGdpVT9+6Y9kbiDRir5GugtxBOTz2KFSoaFdzbD4EFvO0/aErgkcIVL1hCardqJRGxcwbtqV6K6XzzDSKzLN1dTsU96SxV2D6vb6Nrz87kROklO+mKwMQZ0B9isDaT6AfuxmK5Yt16ofq3Q+w6NuB2gL//pP1BLAwQUAAAACACIToQ+ZahT49kBAABLAwAADQBvAFQxV19TUElSLjJydGZTRFoAmAAAAAAIAIif+ZNjZGBpEWFgYDBggAAfIGZkBTNZRYHEru2fDu9XytPYEnvX+RMzbjlGJgYGJqBuZpCsgATDf0Z5BpAYSK0CkFAAsQVEIOKMEHEhHGoVgWwAVVQNAAeweJlNdn2OUHZ9jlBtUjuT1DAMpmaG/6ASZmDHu8ej2OoKaGl4NG6UWI4Fjh1seR/c3H9HScjdHENjZRz5e0l3tojfW9+x42oxVV6Ofhr2h3cH68h7M58R07A3Nzd31uck0kX9MNYnjtb3AUslMXBbGOPx/v7F8zvb55iL9sHRFnLGDoUoGdvFRuaoHfbEdP7Jyb21rd/bCYuzUYpW28+C6sHAl8AVao8J5tpYsIsEPhfoVUTBKkApYOrJQZXmmCq8xCKh5KHgFK6vQIkUcivfAyVoldMAluGUYxsJauDRsoHX0GMh32K8wpQrC+cEEtYG6PJFJfRBb1CAZZGAnCpghcgiqgy5vBGutRGourRCLA2KV1nF7zYlTwxXPBhjazx8eK/n2KLs4TZGOBeeLV5wVJCioBk6ApcTge3UgCcS8Fyq2M7MFnbL9Uax3n2tGlmkC6/ZRZdPVJYQecRhjiL7xebCttPQ1zZY+mrIZ41/DWIqWbIOFuaRqBJ0P1oVDV+F/aaSYQuMncKxhNwEMKHk8frg/KPamVQK+2W0aVaAUHgI8tew7tIC8yBW4elXwwh7YzaOSH4Vq7nodqS8EYGSLgLmrk+fv20PVobtjw4660t99uh1hiFy5P47pX9W6WnRhX72B1BLAwQUAAAACACIToQ+u9Gxn4AAAACaAAAADQBvAFQxV19TUElSLjNydGZTRFoAmAAAAAAIAIif+ZNjZGBpEWFgYDBggAAfIGZkBTNZRYHEru2fDu9XytPYEnvX+RMzbjlGJgYGJqBuZpCsgATDf0Z5BpAYSK0CkFAAsQVEIOKMEHEhHGoVgWwAVVQNAAeweJlNdn2OUHZ9jlAdjjEOwjAQBKmR+IOfcE6gSsU/tnHsu2BhOdHFCUWUv3PQjFa7U+wBbeIR6pr/iMvku0eHxCL0Ywl18tT3B2SurY3FAkFqLpD4CrpyI/fUHMpwnrfrgTiXWc1zA5QTYVLmShjLxjSYgT3z551rumOLHkvQhGgXZO3I2WyFM+3yBVBLAwQUAAAACACIToQ+NWDnx2SBAABJgwAADABvAFQxV19TUElSLmpwZ1NEWgCYAAAAAAgAiJ/5k2NkYGkRYWBgMGCAAB8gZmQFM1lFgcSu7Z8O71fK09gSe9f5EzNuOUYmBgYmoG5mkKyABMN/RnkGkBhIrQKQUACxBUQg4owQcSEcahWBbABVVA0AB7B4mU12fY5Qdn2OUKS9BVBb4fc2GIq7uztFC0Va3LUUdysuIVBBQpFAcbcCBYq7OxSX4FLcQpFAoThJCzRFwvL7/vvf/fabndmd3Zs5cye577z3nPee9zzPk2sPaw87ADJtdS11AAYGAIDx+AE8bABUHr/9/1v+08n/3z4wHgYA5Hj/8QkTgwPwhBwDkxzjYRjA+ugn9n81APzvC8YTTCxsHFw8fALCxwZtZIAnGJiYT7AwsbGxsB63Bj9uB2CRY1OwiyrhUBrY43K8oxILSy3C41RuGqQ2nEdwPXd4/wmfgIaWjp6Bm4eX7ym/uISk1IuX0iqqauoamlraRsYmpmbmFpaOTs4urm7uHh98fP38wQEfwyMio6JjYuPS0j9nZGZ9yc4pLiktK6+orKpubmlta+/41tk1BB0eGR0bn5hcWFxaXlldW4fBd/d+7h/8Ojw6Rv7+c3l1/Rf17+Y/cf0nzv9e/m/jIn+M6wkWFiYW7n/iwnji/58G5FjY7KI4FEoGuPbvKDnEwvColFOLmgbxOZ8bIqgd3s8T0HCJw7mR/wntf0T2/y6wT/+fIvs/Avs/44IBiDAxHg8eJjlAAYAmPiyOA/D9P1ibs1RqAEhy3On3QWK7NaRK4Rlrjyxc3d9rEKZ+yvRmg0bn7YGOMV0ahH9y7l/CqoNsQAI9TMqYjeb7rgolnvPb3OYar1WTb1YmTTz4eJBLrXqbsMUB4t75gr9KXFrMyvuxAp8SsDQV+XWAXVeFUXLH79o8GW9VGvVSMz5PdNm+FPgbZjOp3x4MGmNbxJK6BgmaIax3WOWfEtcUZRO8UFUe8jEbpXqLb0FFpBOriE1l8GjG83KDOHSWDlybX4pd2X9/8xyNPphMzg3/nQSmwiCmruDuIbNWXK330z7/a3pta5brWUFUxXLthBXNqAIofErw/dmowmmvyj0uTXPT0qjnE8DBIe7v2UyypnHI5yhA+BLGDEC/uDTtqYOrBfnn0UFWzkgXrEoup6BBHXasaH0LLaYlH4CBGtX/adr4hvRapoYEjVxkSuNsSUq4KRpsi2sl2dZ3CTOdnEmi+0HTOsI64QyVCmyEPCFHGwlzWD7GVZTadpPKqu/o7QQ7CcKCxibWU7/95MMOZQ95T0hXCSiO4/vfzX+W8wFA2d3RLdPNOtwiKv8z/dgNo6208ajgTUDOtXfH+RMZtXYZ0d8/e0pPN/JQzukhkgUCLy1n6moO83yCSVQEpKfuK5o585o8u9RAnQ4K4NcHQw2ceZtumDRxT8dNbHTqr4jK0t/ZHOMJdkcLfHPyYkr4qY8JbEIcZP4+6tqqaee8DnRpb3X99tvctm9MsdIk06g1SjW4evqbINUzL+le21GobjMqABjoW6oXUAvs6iu+wUJ6sUkmpNRNvClz4hARb1FhBH1mw7ZI4sOcqmdwzYbtPPtytsWMBRqqtC40GZukZeUbH/z1stIDXeIrX+TvW6nDpHUdu9bUHrvbRtpqz2E6YdCIQ/BzXGP6n4OuBpb8x7EntBYVncZGnKV+EdgDgucaFwal55p4KMwPoYr8xvPPjL/SmdrMhzJ3HJDmKYAlU3C0CNOTv1T/rJF9r4oPCNUkejZAgUkUNXjFmGGFmxD6MczqpqzVtAOyPuUoUbao4uz9NGcvTOp8qlPTuCQggverlHTp8T7O/k/MgjoQzaml7eioX+sfBR8RR1cLkBT57dJGylvF72YJmN/43i7bN3bmu7OpDs8PuYq2q3gSNCRhwDasRUlb2YgPqGDveDKCclxKXEOuM/+eAMWmQcJLcj23SkPaZebUE8ST+YpylZiwU1kByRL7mryXbEji6f2G5EhvUFJWNYxuebT+8PV+sl2sfnQStbsp33Scjew3LniQYymx5LZG2qKB1DM1z7W25zhZukJczoqY2KpJ0AzP1jgrjOGNQDtS862yHx9XsndpNnfpYFsTrdm+/ZdCFn3olCneNDu3N8jayltHc9NnUvAuBQwwwwNgVy4rIUjlelFoJb7maPZdjVUXBktZbWtK4xu652DwD/7kL9ifIwJIFpYw/lSLtsemqfd+2nmRw3cd5qX9me+3GrvhcI+TFxSj7TVdlRGW36ygLoes5+SGKkbsN0iXjgaZoYWigxZuaBIkqvuC2h2mm9ldc7RKKDFadl0Rp/t6ae+19Ofz5iZyQFlG6lSE6eTkMZeLSeosfQD2cmsspaKQs3nmgmZxDm+aH9Hk6QSm1zsB4ZVxXxd9qSY2fRxnao6OrB6qxL+jtAcy7V6w48NxqGd8KB7XnhBT3PupV4AUTaxIegcMdnXlnzfE0zXpo5rMmoVY/z3pGswQ0WENPUqc1u7XHX7t57Hu7r/QF8Z9y+2aNHJ0XzLw39D/hJ0jxxOqvvGp/T7xja1ns0has3TLNDoi96VgsZAW1tvW+5tVeU97n3AnVObxEd1Zjj8EJC7x8G/PpGdIWbzsfCJAZR3Bwq1sQkB3187/wkS3CRBUVAx+P6pAPVsCBJFe51e5rLRLJj4RO6pv5mPd0GE9z9TjYHNKzZ5gQwypJvxrryu0dtviKVDqVAEK1R0PqBdKhorV1j1bp/N5N4etuBP5T+vFvRMieSjYHFyPf/FmkXtROEiv2uI+AdZ1TPuFWxXqqcxFbwoqM8F7X1uoromKHpMn60P8GhWh1PpwnSFPv6TarvuhYtw8hdV9BfK++cULjE11KU2A2qsowL+fYH+DjtzA0XjStaQqd9935NLBZ5/SiIbUcTFWzwvV374fHq7mrg92IKZK+9eESa/v4MJhRqSII7HRNjAhFDUZyR2K7R88WHJH04GUz7WvtgT7m3RE/fQo2LBlR+w9AIYMu6w/4k7cd8N/H2cjliZD3i5yVX9L4Vnmf8EaY0d8JwfftDOM03IOt/39+Vj9JxsNrLzzgP98PpQoluUfI2D8iwg747wxIKhZydAkzNRQ5SkWmdIgFosS7idStpWEHN1TP0MPojiQQ5dkMsc3hV7s0H+vSVb4Bt9jMpeewfCZc1TgNVOMzPIg2wPSpuEzoLN7qdzV/XVJ9Rj50PgJxc5prHIl77tYgzS1eK8HQLSsO2jni/CdVHDFA8D9EFZW3V7OFYEZzJtz8GKpBTtd64VQL1ZapqDRL8NQzLESvvo6DnoypmbcNXOSjesmwFdXTC6nJ6VRNB9H2oQ6Bv4WdOd631jAvtFsLDWTijLbuce2cByIKXcVuKcro1R2rfIkTnvs/HdqEi0HnToXJGyeWPhsClg6sVGtYlVXKHuCTO17ngmfRqd3heBO3lTlLO66QpkdtnaRgoIXJC0MFscfCw2313n14uRm2IcZsdRKzIx+U+NzA4L+MudGCx4Ocz5p/07kb/Y0ffjtE+unmH/TnqgCe1MmHZ0blJGvc+ZRrHDfn5QTvkLXBbvm+AkTPOuUwxTV7vMcUc6pNAeK4xum1l1j37BNb6T3rkHLPaS+hKhClJzLqo+Nw4kGTQgvSEXLjGDgiGTfVCqlNgF5bqz0DZ/ZyXcUktyDsVOKGINu8uoh5cOda9xtGXUVzK0CpZa4lyAdRDk3NEls3UFKXrlLnw263b+41r5h5dQqtYkFCRXF/Ni0UWU9vZ7uoKgSIyvKJNvAWYjz/xpL8yqlSMspU0o/QDLdajzr+auRupDJB4B3BO9E6/Agj7yXRSYNhl5mbS2hvJwxinEoSzqyR1pvuO7JwtYv9ZybXybLmgs2bYbHUDVpTfKpUjJEJ4WOgGr1BMufXntGS14ofcMVYYznncWOCFlvXVssp84q/lLD0hTj8Hx5tzcGzhNOogkMI6K31U9j+FNIuRDXsQ0nfRwLrcH833dBdtY9VkDGD4RPe3JcZVL1I8wMBzveVJcI+4+avb/pGO2e4YEO/5XHQGyVlB+zMCNG8nPLIG6HYZAW7ysQDydNUw3e0FhvqfM3gmqLzzzDuDNDwVm3QneC6WqI7dECFg8G8GqQWSmYctgUQnx6WXOwnKVm80aLpaPGrZHNSZ79E89bpnO35anCRKbUf7Nl7lK0Wco/bK2sy4v1jwn0coOpQJIHMlymPsvGtcOqOiLZUe7OsXlzGMKCF54UN2vHK02E3cEvpjmXsDfLSxPSPrt8Vn/XBgmm/fK2E8L+1XFyojEKPXn9/eAF/eyXMoYXK6egd41dpbZeVp65xS+4vhGFxa0W2bqBPIWy9NHQxqShG12Cq0KDrpH4IaqU6el/6QDUV0nZMSIdkQuW1ShZzD1v1vXjm4JP4tuUQL4ORWCHZGN8sMyr2JLEkmCghSOToQZdygT/S6aUW4ufFl8xv49/S3shPs8cPy1Mc03Kj4HOZ+AhCNtVs6kmT5+yp5jpYd7maNlc9jnT3jpfIGwKxClhTzv+1+D3TTqV9JmD+u7rYfPviMkiuykzjjfByfoo7r06edjqMAs3KnhPiHPoutN4RZyZPkgLXhRqNwPyhv55Yfphf3z/y2Q3N4+akzORjYjZskOHdDVPG/yE2WnLetMmmW/alp2GFSJapLnvwqHxMjWc7AHACQhIKnO76SvhXv6yYsMgJLlmzUiKylJvoWQ5nJcstWQn70gppQY4xQ5HNIhwvccRLXVw+GUQawfUqmiKjW9xf4XL65FY+uQDVwDgmcSld4S41Yw6F5K5L8PXPbDcRsP5uoUpk7/5pNsK+gBAJIVqpjs2EoyEOFSGleFI1nqzBgnakFovfJp2jrfuHTm4NE1/vcxt4vmSnPwBgHf9e4PLe4tKv8gRGxtgNN+jI9yxs6mi2hl2dn4pZKtHx+yyNf6ChqRCsfPVaOdcHiHneTrJLjfetze4EISCwVJtG2msLVWBbttyfZsCydqJqHJHhfZ6DThYNYdLC9/k7cj5M8mOib6nfhlvEuEfJc6WpNFNFWDLoS2LNsbylu/M7AwGWxIxLG/e0SS/THzv5OTU8fu77GzKx+SBdcflPh7NFg3qVhUoLG6COSPtGPP1wmTL8ZYXidQAociX418U53rcmzmhL8/8DduCbS+MQCp6qxKMlZc1ZxxHFqzajRqY03pk4UzubdrN2SoRpgYHne8x34mhPhLShyKFruoyC5j3708zu5zHfZdo/3pQajyRSnjqpEnWPO6Q7P9lvhFPZpvVHeYSH1ABUyRTXMkpWd9YL47HFx9dyXNMtnRnN3qZwb2Wz0NUwznUrEUVxYZb4KEb8F44c569Mw0iCk8SME6yOz3cLI+naBFQrUBHtv7RFovlTjJJNAh9YZFSN9zUkxs3fbjQd675vo4To7dzP5dxo16KpRbWZ+H97PGYqLU1m7kLsXt6ApirabljuVKKlLzfLaCZUEmwoe2RdPcOii3NFbFD0yLx0d4lrVisGZIwPhGvPubfxS5YxaK/V/FJfurxLuN+PiM0l6gvc327p/8tdl80etx8wOY0temttTxH8JopKZv/GyJpvuJQgv/Yvfh9bFHvUtC7mvvmXWZKm6XWd/auHivOttBX+qVAaX57eTs80dToyDnZgZTDer+zu6mGOda1P8P+15YJ/U69gRXf5nv0aFq4VkHlveFf4DZcWnUyNfyvZnpKngeAVUmKFT9j3HIjZAZutmN6zCpzrdx4pN30qHBWqOrzKt1hnFBOoDTpBe4dly37j7RdJg6+tWmDn8R2n2ltiRZ9FWACwx1otmTDpTpQkNpuYCIDkPXs8+fjmtoLseJIX8T5gZuLBeXH+lOBKIfZ247bp5IZzkXgTi9vraVL1ify3XXgT/cDTj7zyuCwEl8MrrfGd+uM5p9mCWc6+9l6hEq2T9DyqHBf+IydYYHFqm+imWZT59PEFx6WhHlvKTb+knZ23rU7lI6+0o473mEpcQwsuuNFoIsCK46GVoaZDVoDRUiriRUUly3Z6ZRKwvhRiYyhnzTSPKtJn+ZIbv9rqUOlm6zKKlWjko2+6vnkdB0zRO4e4czazRuUsJ3NPWejgMuWO73r4fsN/deNezI7CglnCMlAJCuutua+gO3+vX1ujeSpd043XBa/XqUwSnz3GRN+9b5c90BzOEqSyWutICmEY1GClBQVPyxFmwOKa8+qJWa1Wu1b+9aiqlj6L0QpeVpwigvyHNBSLO8Ie5RmZ7KMNR6UsK0189a/ZOvHDPtbJQe65YWbNZM5zgtRpC0Hxr5rFU+fJciIv6V/eSagSyrR5dHk0X4jsXmzsaXH/c3m6RVACU8iWfRzeCxWoM2P0HoXp0x1vVcLzsu+iUADacHfGx5PJvVOb7fbX6kXUsuD3CeIOXFNbLqZVQ3UI11AlVZV4QPyykoBweCV65vyyr/JvsH+91X2JbR+RpJtJV6empM2GYaSWg6GCaeFeAOy5SsLE0WZdqcC+6RMflJZIRxKkKaJ38s+nsoLGmKCBV2QLTZY4ji7USWECGa9sfavCQY7HLo1Sdv6vfD3/RbtXJoqppoq+Uiz6tuF0OkRF5JBQsHezBJ4/Mk2+WCRitsWZ/6JNCiyIqKtIsHNljsBfmnjGTE4kWiMY/bPuiRBg2n5KOcB8IlldSCz6TgFSLZ99FG+IWD3XnnJDZYcXbJMEDVHlMvl+fxt7YYj32/qxF11M0USqWu/3mVZFYm/0KO2p210QnVbfzQXLHTcO+be6p+Bp0BiUtMDhfpF9IOwvRgkTmrp2DtgmaX1iaSUXwfHyrXAsK6U+ZyZ8g+Ci615VEz9gjqFpInBUxfwX9PV05rgSgvwwvF3QsLu7CtOe4cFxSTsFIdd3lVG/vlD4s9at058A4o2ciqjIWIIjdjkmCDMXQj2cdevGPGptnbUuz0I3kSs+Dq+0wMgQsrCqC0pdI2RA59rvh3R1E44hxt2aIuxfJVnujJ0vvZjDZZnpL4gaMtM+yrwzMAB5KayXyLIpT31rTaeK9oBwRm8PDML11UwzvC8rGO0kKr6mEnb5Zybp2fcvMyWyrmi0pDLP/4kgqsrwoISb/JVaLC6jw3LKiiphr9tvO2WemT/oJ3R8DMqfFZtVZzXjN+8SV+nUUOmOPi77Oi/cwPi8KOcWn+BZ109S5cynUINCTnFQQeGvpvgWhBvbpMKtc+awbrtM+0U0iqIg16CLRHqKbJDff7OpH7z8AFA0vP2Au5NCSTbuu+H9pEvXdkzGZxwqSc/APBpoxPcupd/psYNuWCCP9hph8yzIl7nEtsNy7MhFQZ6LTfUgLquqj3LPdRV3cnE5sSgcW9aN4bj8cigF+cqHAHmEcPkP1QoIu8alsWtgjkt2hd3486BVAoey+Ib/mvQWzc2wyKyatS7Z6k1At6iza90npfWXI+d9t7qBql0+qCUKlHxFjmzeq0rnj2Eu9/WC0ZMpS0D3NDkkVNkfSxdwbPPtpn8zvcVTVxUAXN6YRAciMuZ4HF/q3pVIFJll3PDG+E9pCveVhF1xWxkzc657LsZ1Ix397KJcToj4v3TCVhqpxJyNanHcfeCDlZeUTkI9C7bFq6ocOsjRdS3eJehrKA3LgmTnAuQxsvwPIMWLkNOoaEsJ6OIP/SOl/1xkvkCWbtjI4N7wTpGNg7EIaor9cWtUl3xFonkZfJerpxKc7KvCGgycmPWHVNNioK3bPxJspxLLI/JxnyLf8AeAEUeZg5rL/sX/2ofOA79mxEoBI+O2SSQUDN5AQ7l6VAlIyE4UTLbBKh+27mrDb6RzdSFIJU6iEuikbC4gO98yujpdLg/F9PzVA6OAKFLvWj5ZyjSXZzPdUgZlYU+ZuBNxudE1mFSIjDIV0jKalm1oehkaq8fm82IJzQ27eDFLoe3kKmsePUWpat35SHD4Lz42fNXnc3GwcoLSM8fhGecdi74tW6WnYlh5J9IruUN8+aTmHNeA1+HtWnNg0o6OlbqziUUzszPnWh4DeZjle0CP5WVeH8OOdW0wItTNVbVJ/22MdT+SJsue22/36LJiRWPV3J87/NrXPphYseWtlEq7W0k33TqwwvFougBtOS1boZP6IKCd4MdXy+5WNlI7u69+rTZxuw5BnQWzq5wvy01uo8hcJbMetP98+nB52S/XXy7yhA6VHCPBaISHKjesaRtcXwR4BxYVn0MdC6nStL1d0CFasLw5B2zSCxNTX3ewF/LluwqRFcg1NpLu3oT+6+DaPodevWjwctIrhzGURV80qg780kuNVVOhafvG7hHAEEF8ODnr3q6kWy9uWckXQGSWeVCpksWstnp3zO5FMeLDAwlMjbJzcCpBv6s1QrOxAy7J9ao7L087THTnDFdBGlsUK+Odsf7m8g7uLhbax2Z5gxLzwJZ/TDnTkod1QftNbgvKwkrdhDBUpCVXH6RxMWwN4UbDDuxJjaT7zIRKy9E8gvb++5xco1sqebKN1QBr+QP76P7GKe8b6WClJBMDMKFvt4x+RyLaNbDrry0JhOxd/Wj5zqcYsOVKk/ISRa670roASirvdcpyYEVXFiw2RKUo5ZkbtbtCw+S6putLqjFV87ntbzPJtd/Ar4r13vfsaK0Aup+9CfeqXgzl4expBfgHf3Gp5b4i33A7usyxYpSL3XJHdmJycMxC8xa6/cNUrnP9gzSQpLeGh58352FMjjPNecf31yxnn0/6VaeT4py1jIp1afyMnTK+iC5+E1q/umOHcmdKOIjKhdNrqP7fDiEN8uiqRVxf1Z8BHOFyknZODNVmRlqV1cxBvVWnpvjLcfgHvSPBBLzQi1Z2srtxNxt2ZFy6C/C56cmGK2L/gKSCXU8a1nKyt8rBzHZuGo/ceSG4C+DShfrQHXFPY94ndW7jim1br5vKGlif+BsDOLQ4nqpxhWFRbpESunOUBCfHCfP5ZFqswV21BXdsjrBmxb/u6PSYfGWEc2F8d5UEvyVhvsbn8AfhVHYZnt3vc2PDfd22Hs1WSSG1wXvV+qhc38HFcAJp7ox31O28fEJwM//PnEgcGq37jgs2Ue3kjIT4O9OUu2kc9DEo/ynynh+N5XavCV7uszowIQ9VX/a1QR13Bd/n3c1Izk7usW62GYlJL21bbTqc6JwdtE8xlPm/Of8AaCxNYivFOW4n5Xlh/+GSxzjnj2IFilRnogI3yO+uo4ttz25ZiFbFNfluca2L7djJdc0yJEiGHoeid3endc9QcDpw5rT36zeXwwuuA7t6vs09Ms6fDDnewX3aeYb948GC20rsCeVCc19O3O174uIn/6o1r7rB4H3JYhlrpVQM1VuZD8Oc+SgubOE7auLV1qKWMCPjO37enzJzz3r+CNSOO2fTct7PuK9MYrXALmSi8QdkR5etQxJydGLqy9eERLi6rslqYj+Q3U3sy++jt3EwpjNFGrMhnu4fTpV75bPGT5iiZt8FlVXDp6FsjxF9DX5l5jHzN5xXNS/SPRt9zUhhdvElU5OtXaJkD5PRUqNsaI4t2N8dZVvR0KIUEXFqEZUDsIW7LWo3qOx5LNgLBm1xf4mTC+2x4ozdSrKgvwlj7goehw9HUKA8kZc7NglBpntkpJvHm0jUlAZvonvYRvQ5I8+3gTiUUIQ69USUBWdeSjfuabhYYgW19Dd01v1kNUHQJPUpyDfAzDtdcJSj92eAPCgZUWCmBFqeRaVJfgWlK7m1iHGbm5gSp9B177+XrsmaIB1tiE5BDNIBUW8W7LzAGBdB5qRbVnU2HjYsrSaLeJkTo+aRVtGe1/fTBZiEulGxQsf+uMBV+UZRop0HeH3tOaIrfiqmYb144/By8t1oU5IzNMMeh+jtIWmRDGXmJZGqBjTCANEJbMAS5b6NiBk5mY7uhXCeNRPFmQCKT3uGgu9M4L3Yvtk6topzaf6MNOqJnl3Jtb16mDQEQ2adPRCZLZJvUGXM5gamR/si4EMpDEOS8JJTeA+56yYHtqaREpLG26Vys+vWJ4VpTamqderPPmMUeO+MwOEfpQvqkWxjALzKE1Bz6G0q88hTiig4Sqr6oojIU9X+FvGTcn0Z65Oidv7uPsDyMCT63wSpG5UnlzGcA514feMXUI4X9vituWe1pxEFRMrWVT8O0ceaAI151S69zILu7Rt0Y5LgcbK6xZgGYynI9Afvk1CtfS6ou54PEwbFTlHrxK52aM98LusPVJB/k4pB2rRuAifEyxECqFzd3gQm1sFVfz/cgJR4RZ2ZxenKTo7493GExlbg3ui1ZroN7izEEwfq3idZDLg3DYq+nUvg0tNpdxMYrxwFqQC59/81RWXOp63qLaXhk92xiYtL+0QTOJvBJrH8tgysiPWszAOiqYwT4yq6Tfr4dH4NtchqfIz/l1r8ct4P39+IrOThjtKyz+DITyo1D3IOnS3L08qNohxt47XuAXBG+OdheYPxjWcF39TVcIWsLsBT+/pagbJ4wnhcwrq3G02oHDhqxFoueN2098eH5HRFotC2DtOiwOIFtFczPfDRd+NP+EHEe+o4ixgTNugfHssitXuswvdP5LGyPrOlJ2VKuZpmM4zE715RV0meLSfRsSendfxAkYNlmnA0KgNzoC3d7W3dXfpyDDb3ZLXZohvEmKpSzWmq9rvKpvElTrQQal93OkK/JdlqUtRtLZILOkHQOL5+VWd5YT3qdp+vId0RkUUt8PASUqmHwsT0UnHcNN4jfAoCQrGCQ+S3hJDzHWt+vSTgN/+OM5koVq8PLGxsrExBcmovzc/SXuj/XZkLgOTzwySGTOcQpoRBIIftvaaBouKV0qI9fGCsNvoRfAW091ZbGWVm+UVTckjiPTHGz5zBtg+H+y4aQgPUgGBORI0cNoqNg9fc5g8AGKzBWNrwzqdWPkIMOEbnp5PWp1Lb2RG83ERm+0VcrHLwrWu3UhO+YIyyxL3PktUjDpBSac8ndroX/7YL+/azTjB3qKQ6JV0cNLU6wXY77NVfRpbko7WXH47VR4tq+9P6fXIdVgOsqCqn3nclkNFkwUxYSG8J/IsK23MGqZZpt3dQvCY8zvbV7rlmFXe4Ckvp+TbAGZTbBZq3GlulUgApvEdJRBSowaPx2dVX24FCS8a9N0SHsMkv27DPh4kptOmjUxR7JOhHImmB53/0D/LuLSL7X8jkvAomMJlufcuSDUey0XcKsNo3N+uX1BGO3LIkNRebrAcBd8lsZ1qasWjBgHarXJrldsL6ojnRuh/ftZ+eYdCVoQFqcFtlHdZGe8UkI9dFbd004zDCqIlakgbmcn3MHx8BLg+Yn6ZfH7xnCw+LeG2/A3Jhubc9zLv2vr8m7y6tjbYiZ/HyhOJlvnrB8CQXGOTaWxqXlGyG15lGRTn/WlgHqvmN+nPDO19XSw1IdcfbTK9BEdzxFWdXKQl+8qC2kyT3cSIx6mDCnfS+QZRgWIW4LfmHpTu6JDe4NoTGlN59uU28OWMjpFB+LfCKClX458ClamSXNVQiuRGwaDnRTqlYNNby7hty5xZ/UWMXqnYKjsrYn91F/SGNIUnC/tOJ+8UKeEYu2BcszTAv4Cwh7Tyh0eXeh4ceLXYNxGwf+LfVLgY9AomH7XRtgn8wGdixJAWxK/g2yz157PAKO1UiBCYKsgUNQPfxj/EmT5clQq1BasT7nPaLYlNdg0Q7/enNT31ZdfBFmj68I6vobSPEVw8q7t4p8sSy3/0aVFD0uxTsINU4yqjhf19x6McItL6UmCrSshyOJecnqlfW1OG8LqF5tNnjULIr7zJNSo1dhrwjvO5Azf0OXVltARjpnPbW3bV3vgxFwpPsMNQAFbSkNW/C8doQcTfAdbIlQp52vnWciQ2bC2RV2OOy90ki+jQGvcFye8WUcNdKg6N3/12IU+CXtiR3vGh7OHEMtotiwdzdVcKjKikg5XDGg8WXiQecYeyUVuP3K5QM80P8k8YTetFonUhEiGTfrQQhgeAu04/xeZIzZR/JXjM5DE7Yqf9XlvOQon77EsmpbI5KJ5y2dM7GmPEU30QuYQiVqEfO4ZP9IiD5BckgAoEYIJt42VZ1z3OD2WiSLXrlKD0okPYVh/adhRR/6qHTKc5w1DrCyAA9xMa3wacq69HaQ22F7eLuCH+nuG+o8Nsg/PF+86sCOO+t/oExNASqn4hpIrnTKCd5fIHM8gCkaQX28e1dFXnMO7eh7tgK9NPZnNspln8V8vQRiJqNe55+j47OUqXOptkhd+ihPfSaBgm1xEjfoFSgeNXo6S31g1P0OS9WpfI+zLx5PSnoNrwEcgLRhUBimNF5WkID2SnkLXNJQuRPHjNStrzvMpmLR5kcqnreuppfHTj0lFCOy8uR53HZaHtrSFoYaI89anqAAS487/vREuigIr5f3b6ByfED1tz3X2FZIbRvPMgO53FrZfO9PN9ioOvh3EPngo7v4p0snkApF1wpaUsaP5+Rkd0+l1x4gV27IsJXmYxvbqPuMO6+rMNHjc+DLHLnhzLTt3tS7JIsR/RMRVf+tl8sSTnLMJSDZyduaFm+foYalT/ZbarCB6Q3J1Ljm1ZOksJiN+8CmtUgnug3WHqj6pV4FNfVrG7/hMs5R7D3r1r3yXPWjSnu2lXgmSda/UPS/NZHx8kpMai5IcAvU8Ee8IHMrzPxVnp5KqRFlGKCo4PAKAE0iwU4gCiESG3trDsGBbgO1Pt+Ftot8ElxNXMTKvCF49lK2DiOV7riH9A95OOUu2y/46Scjca2h9e0NyM0vJNFPZmQiVryfMsc/Qv0BpvloI3LHTcLnWJPuvmc5kQOL41h+7X2r302/zDe0eNg17ZuLZFkZab07XRyxrU95X5Virv/pn0SdIT0UYgiHsOU78s7xE/nxAaiBRzFOBmfYKmQrm+Rn2U1XAW6rj+Xge/IHoAOME8hiWz4fdCrQ0pLxPSWJQ3wmQj35CpqogC7i2RFaOs2OBFeHsYwgg+2u1PGn45da8PnnwAmP7ukSovryJzmeuhMOe9M8Ydes8FYlQYf9+k2a36SFlDC5jlqQK6tkqI/4YVIUYrqrc9sq47/HW6DfuW29oxbVec1/lVTzGfTE9vENa88JNFF9xJzyWHhjADVzNbiAONFzHaGOSroUZWOKmc5lepj7XhSeVqchxA9WdPoE3BW5vxEBPUOjzPSnvJs74sWG9YwQuxkhUM9km0uGjdILHmOGRhQeKMPZZ0t6gkcWPB0xn6t9WFjbj+DwAsK9Sm+y1/yEY/SQgjKt1whXVne6TOkBUT1bdq2oaeiZra9Wqh3EBRms3vZRCW98KZg1VNj0c4kUFv33COpqbvFyAMk6MtWU8HbyHoRZYnMHEhXCtkSDqyAnq8RatUfmiZ37fR41U5jQ54tyvJTweK4xGlMS8xkfhdEcNig2u+GGRRBk4s/Iboa9uBULn7Z/kvHkuXZ9eiGK3S7dCTieTN/WKTp8joJDGp1vcB2hV/A9GEZYhfaJrtIb21GjSBXYkV7FiBqE8MJRf0HCnn0/E79cqOyd2ggPSEYbcx8RVwV5fCLz105LrIGTcAcJfU09iGCi9WgncHS8P2FFkY0D9aVsTrFNMIw0VicGNIv/92w3LFc8LAPV/qdH43DDbT7mybv4yfEAaBfKxA3FnQ57DwSncWtgE9UjfpDTc1fTcGomR6WxXP92IsNI629vCaKp9uwlyh99+nILDLRPoG3Ov6opr6r8yMt4y3lEpD4HCo5tuqb+O0+y6iiZ/6spBBfYwMoOhon1Sg7M1n0baLeKFNLpcFY9BcqxBR8wNgOKx00B7u8mF//Ik6hrAi7jfIoITPCMJ1RC+un6bhipjUNn6nAPoAoBZOrraBQSGVRx/bWx4AFMy1SVSgJ/qq7yLjMRyDx8+NfuXh6kgVUPd413kw1Gdd5xagtLyFFNqcVyXkRNsGqFN9lIQd5LmGvaqnv7PwmLF1Ax4Aenc0HdEDkEaRRN+/HaI/gnzuS0/lme86FD3sEAkoRlVdn8M967A/GUi64Sl0k9n7KjF2e7g867zp3og+2F+/Z+n8dJBFYknCrMfm+dmN1yfW23efigIoh51tpJ8NOdPVXxkDoN0I5HyD76a/VdfKOWgDCjNN8U1UnvbgNXhfiZNgs8zcSqTFkZmmcruquZ6d66BUebT1tAfRu3odWVaf8W63QEhiSoE4A2T0yoZADcTq1awDGVKDo2DqRMN0E2KSK2/8A8ei33RL0xSV6Ql+vBrt967OWjj1rcp63ehKfB9npRTrRFDNZaZqQfVUfyBx1sC6vqNwU7eqd7m9qtRdngDRDLbdwPbJMMUFZtM9e5w9kaph1o0C3dMOpeXHgH8Qq/lzL4ap4Ru5iEZ3SVNiOIjntzmX8E3SJuy6S1yDLyJWyR/PONL0d/I2ptS1JupDZRDovl2e8o5poZ4ky1khZtFs+Vx4yUPPnSXK/ATS7aq4xW5s7r+racOVJhsuMHbgK88XbI5SMc35o7cqDjJTfpzrNAffb9EUcpoPAK8mmTT9t1K4ni5Kn0pTWmq+3aSj8Y4kDpoeANjMqOBq2CGR1x31rdydM/JN9/Kr8FsdQ/RQMEEA0aBkJIWm2AOAa+ZAs7J9j8UNh/aOinfv0T8kIIgP4Rrza7HhDh9Cbl9hQazmuX7VAcL+OS8KSHjTOqRcX78YoajsFBA92LBRo5xlviRPhV6CuWQhgXC92J/SDFseMK+Whv7oNheuk3qyxi+7jlzJdLjYRDVk5lsqO5A25U1U1nXofXHPu0qtsqPhoEfAf1mcZ8CRbLS4N5dQTRITjfdMRSCgbD00JmOIWkH2kIWiedEbdEWsDOGzgx04Vlnj7GhbKaoHMH8e+6Tka2r345/SV+ErwL0I6lE8Y92vBmGXmgd9uM+6wkRCr4MTIF4KEa+LDsAlAx8bYrggp8bzrQ5xaDbEn0mrvyUekpIXGdkeWaHiNiIjH9m6pBiutuOEz8VrNu45B2/YUuzgzph+n4piPWn0+1w/1z/nP/uKdxgy0t+xndzvmEx+2CVfngK0xUCqbTUVH89p+WhEXeBGO2G0hTdUqtlzhXqRMkaRTO+vVRccLewNdfFGyZPaBgWjrPueLNb3QHbguyPIkYaogaUO4DF5Qm19qqfwAuYuNEovd4b0QKwR9/feXjxprAL+FWVwDZjiTFbAQUvBbX4OlR3VzTKmW8WpEJM6NcYE3A9tCmM4c/G4ZE1UoJMlBt6+BH+Ab33e4u9A+seWLnjfqf4+fAAgEs9iG3//cghv4G9VFkmf3Dyg4evWLli4h+zMxvdx6hWCFQz7kH01kAZi3l3m+qLqI/fKGg9pzAS39yc3GOxh5KeCfhkOI5xQ8g8q1zstiI64HcTxUR9N2/zrbHgz9nKP9eFNVOgvv6icpeaO6zt2E23Q2/G4W2OaEUDIW8ignCxvcZBCJwqKZLgONmmzsqHUaQKZAp9AjRYlqgAacxMTWcOFo1o7fARJyiU8DwCYXfg2xZVehDzNKtdS3emZl68cr25Lb2dvN5+PiSi29A9u6+TNz2JSOUpPW5832TQgSaEKUb+g/SSCdW2aJYsSerGsSAtU1++JueOPfhkl1G6zmeNaiB+uXGkmin8c1ZiEPvon1J2eFy34nJkyfzBa6NHijbyapTvWrZDPLTtJLFR3nIuKaxr175h8v/+FTFHegt8c81yB+i7AO6qAIMjK3hfiDJK4n72OauDpr2nPEZQQ8lPl+hc2Ff3hl2dM0/BA6Ihx6l18yIq8dCdSIc73gnLLo8su5pLRJW4WOrd54nLhGvt9eDXenZieYVj0M/mE4HET1+u6Nk5/jXuP+5YeR7hCdOKOQmSI7PzqCCxy9IIa3DVmurI1pt+46IvAiSw7qZ54LPlU7/il7oyIuDDi31dTKfxB3ip6kOsiGW0WBWuFL2d4dbudFn3OVCmD7aniCKHsbNQkyqKG+KDUTq84gKxyHF/hk/+23sVr/5bOb6hU13cgyP0XnzN5NLLhmZXL2rKyvZLvFn3yly+/r/dzWQXANh8vBqYCa2ZjLanzGgMYDoRMGJYB9n4KzSKfhvRT6C7Yl95kCjQpbblhXu9dozqzRhQa9QbudX3uKYdn4bMxfUxZ2ss+rTjiCYeYj6CFlH7XgqbA3A2QFGs+tanqBWB8+RkyA0u3sNZBLO5yR47WlB+jyREdCSGM0A8fxXsVLBfuvB4Aa7ia8wbUnzdQetOMr95XkkTGFfqm3OKONWC01zwWgaGFeh+BXJnLuXPxBwCle3uXbmhKecbOjDVX53tyvWgnJM0le9TZ9Ih55J+sQ4V1Izhk8DHjjK5N7wvaFMjdpUpGFbCCHKvBvOY6dqlmUIZd4W914Q+A5/hJ+kxnpkK0mdVVXRKAqWXBU5B4U6kV/uW6I5JxzVbiLCm+UgKdk1rbx7pytS6LkJX2nwo1Fr5Oc8EzWGP92ieHEhiWRAvMC16peHsXb1od/oVFx/gEWOkgZY4/8jmyxNflTeyjvEduodL7Q1nwcJno+777Rwrg3B+xTYhmRfEaI9rTy0rRAij/8jzb2bOcuWUJZoGBm6GmYG/PQEhHRrZyWvOoVqQ5Jp3pXcJ9WSsp8fEWxXyP6/WmHjSTgSe7FvjRNsM7yJebsKH60EvJ5bkOHMr4jLS1ydBmqEuwEuNf3l5D1I1L924w7jCNJENmDXZfY5dcyvyPo5zEpNInHTGExYA+LiRvZosMl7qYMhlHTDv03v4BMCjUww4vQPFB7iiir/9zPlYD9WuYwbk/PgT3uP4BQNwW/089r2oCMTYWdqeGyB3d4FbWR+nsaU/BCxhHyTOyCc547O2iFcjQ9CdbvItB7B+cIfBk4uOPvVmRTumnga15isfsn71WsjsEwO+c/BODOkjOq/v56eMN7r8oeLDG2CF0FWBjg9ttUuFBvBUepiyYEHKw1a43VAZkKfTsTgtFWk8WBCw51JXONe/RofzSY7/jZ08+SkLN/BUQxAvvj8iXQCiM2DGGzNpRC/lCcO5eIXAaqoKeouLhU+0UqGQ1VFbxyblvg1AJd4Ei0srN49cIIf9Y4zNWvoAcYg2tZfFkKlQ5VCNJV3OLb752lKBxqUe2/jcWLOqlrGJtY8ydfv04l6/oTibuTfbj2FSiJ0LoH9dhMBQnmiDvljALOfN3eJsAbKeJmoezkmwfSZvFynO5owkiHebRfG4fxSaRqMA9vaFKh+gh9EvE19JpIvx9kIV1waAu7rUHagNJutcQGkLw404CWRF292GXlZ6UGNyIStfwJoYMsXGuqPfXgbetV9s7Ih8AcGYQ9lBrwgbM2gumfgX4+5j3CnAU6uktVwi0AN+7bzuwAbU9mP8C1bar88L8ZfPS1Qwo9XUPQScL+yP7MSZOUG7Cecb9nkKzz2VOeOyOrWsmtKlt0TeY58/rlforzfNtHfcevpnMBctnUzF7zsaw0iyCOo6YnnbWR6ExaFl/Lj67QdxHd9T446iPDKWLaBnawkN46gYXkNphlgpasjR3rf95UkDXnbWVFsqguECtnpi1q4upJnl98k4yg/v+27xJ4vYGvcOHokLTR3f8VZTQTWtiB1Km/NPsrhZG04BVRBAtRpBCVe8PSz5FHxV/n+nX3VXAyequ78zMRYjdaVqxtG8kt0PSnbIzxe43iecpvDFHfazNyxtQec6eebKLDFnpBciQQmJVW5yXqrogBFx6qsev7hX1x6ZvWSiE1VYrkK1AsWnZ9EIPyVLC9PF1AZsijP1VDTZSfD87U5LdRsklNez3Ym7SOTdiSVK6J93meBWybt+Wq76d0o80eAA4FouHAPnrf7HQBkgmjGXS+0Vg/rp3tEGSxqRdvM6yaJGs0FlqDeZYOR0p377EQo0LjBMZdHry5/0bUPtDbc4634/iLIjCyd672Ai/Tl+9zNYLRZPcES32Mcg3vW1yjwfu2gRp7BI7qqiL0Ygwur2vDkjYEdj455zxezufhb9vYXeOZ6VVwEb7j0qW6dJI5HlnBHFpLFEf27z6p4EHwJDCLt6faKIN5QTxiu8WwEuj60FEX8ctLmTwGRozZMwf4ZFPdV+o4Elsj5YMWeiyNujYaN18PoZ7+wEKE4kRp4kN0lSA06BCmobHkTrkPv9SSye/4f7kri/zRfIa9S1LPBPftBvL6sh/Ou+1MswstnSS07cDWxkyUQZ74nCND1QXp0QpiHVvU93JrqKX4clEYK+retCdG6wtqgncpcHgl2YmvZVaejhcg3Lv4XlSxP3alu2c8ctMQ7QtaeMS72Lhgqfvfrxui6HBRTF6WvqNBkCjDmeqOtokgfQpXfWT27+/VmRNYbordfDAQN2PuwvexCfhtrT+7yAeHmIi1y/mmefwjenmpLUVjRNLzSfJGlgUZQ3HBv1ydsFWQ6ZSNCsFiLhDWLGWM6jf0Bexcbw251vnJujRj0g5M3VB1LARdhlncutzJv9lReP33qqAW8b6qJHbA5tK3hL92CjJbRNvQsbmGMYRy+PkszrqpXMTxK1YSpB4WfbXCTo2dewQ5SCDYKkhKZo5N/+W+njvYrDL8Ria6y4j2QMVz27+qAMfACPTv8mM+MsS7OGGIw8AI8hOWj+ZPPHgzgOA7LCAUlavKkhkAfQAaJOYsdpjjW71Ra7UfUxuI2mUJe1Se/y9V40rxfxzXjovG2uxHeIVH6jHX+rs+QffypOcrLig5zvblHdyzYikolrip63M6hJZ0Iva0Rq2H7Wz7E7G5AAt9pgnr0uup+9TG0LogsRQMpV3ZiutjMQkC3IiWvM+NdzyPD6L4jQmDAexxdQkluKezyXJx3Whns7b0SiMQPgDILyfWsGD2AzOO1wZIgF23FW447Rkid0LEHysSkw6myJW87YvcTq6A7zJ+YK0EgeihJ0SOb1FNhU8dF//tUYF79RpBybTAK9vzKJgUPPl04uxa190aUoqSVoNy55I1DrA4om3vLWns5ZUNRvuEITssoHgaEtk5VQ8cFP57wd3mEJ4kNq7Uv4TyRCrcdg/M4LS6lAuljdZv6A819iGf6HBRtAukRE5XBNUdmFDfAirWx13ZkvJpkf5qtaqRVztx7HrY4Gxwmdc7fMiX7LDzLBrspBcf04+RmcEBN4XvGvzHWnsWZrM1HUOAZFn0JckOwo7QsWwTPj92S3EhK/45JmCpJG0cT06JfS+ZQzpwK6FE+KKoxxIFB3fvHjUE6UIE32kZ+pnfvoOGuVSTOTU9cbqZW5Dct9LpF/nbp7WOfav2B5XR3j3VJ7AcHP5l6kWFYZLFwuuF2Y4XLxib4pBDkkQ+rbg13sWSxdtVs3E34s+CC2tCar/M28CdLoM7BDlh4fiAG4Cr8OQLpEQ4aJKVKDG0qv8FysXV+6yFtU/xmoJZ7iVOY5yJKu1IBwvzYW2ln8o01lqQBn+Kf/X9Yf/bY+AsQ5W4h1jxRp8R+7TmWXWTgtolA6cKTrW7oqerH3nEeIAhuG/0dKv26G+sGuRpW25c0IMNttsqTXEVHSfjKShPpjoRI3/fKPZOyDHyG9hjnljinLdCex1veZAbkU+isf8Pr6WhVqcDO8P9zVvcqzuusjNJ7DamZ5XBaiACA4o99lOFHbyF47zsVDee49cD2z1uqurvaVv0Xdtp2XpdVHpUU5+qOws80kXoSMkJkgprNtJ83yyfjDTxClRwVWPBBVvfZ8ocmdVOlJudbwSwrDgS0rn0eHqGiUrX1XqZTzvQz3sYkeLcooZfBPPSbfMvMxN8WG7uSwpm/ogIYizRDKv1taiPrt05nrGpg04o2O1SpCIKwNZ7sZLSK1+QveNrYlggDUoZLtPpsCsBaXwMSvdA0Ya00fRXuQmoZvjIRU7b9NWx6r0g46/UrFU81Az9fWSPafUL9rES5GOo44VBudThuXElQZ7R8f3Qsy+DmYaycP4hc52L8zwoj1FC+QIeBh0l2/hyF/XXquyvres224qmktXoA/XYOR5zZ6uW4YdOepLkDzyPGqiLhFXbY4pDwK1JUUyfPmZCHAnOB8u+5L8y+ZcRGIjVgR0ISFTU0CQqKNBkzO+UVFfVvz82WAC1nd1gAWlOwedC8XPF7gf4AJCNCL4n/MPtHZunTPbSqxP/AJGM9VX3CYbbbBNojCb1dkTM+IajQ0Qf0cjOlqXS78FGgUUxfdajg2vAHkYrZbarqKhe1ZzS90B+SyI6vNEfw7NaanyCannwS+rPOZQyUMMzgP2FYe00lPAnO9Vrm7i92LDwDei0vN6gs/wxiff4fNP0e1NkN2O3VFuXBMhO+6oxq5DwwcsuYwOC7BDqBO3mdFCh2EPgBYfuafZZuoI08h6YL7P2LC8sHmpPbxMPWvohR0Tn4YgN+DWDk08iphNunOnPZuF99oGymlcv0CIhPo8SgSw3bAtJz58m/BQgbmVVait94Pq8l0ouylix2DPn8VBWiqDZ0LjQoaVOWS1AKHjjRVkLr1Vc+uEesJ3x1137L+6GkLagiwYbu+NF0hkVMPei7aLdfJX9x9MbNZUkG74vo0w0YMRPiIsOdMjC3qh4NCd92HArunXQA2zkRoqsRrM8wF+pnAdicou7psIon6slYzsnLYoGbihSY/zrj9RkOser1gzOzi/P/ceuBMNjb+nHPyLQNGOkB93ZZY9APDQyXK9nYs9UvVTRUAK4uA96+IWqdz98ezU1Hw1fmdnFwC6+86x9nHfz/p36lgE2+dCSIIsuxGso9k+zoj+iCCzSsszRH3PFisMxpJcd5gm28eTrkzAZbYVV2nuREmqkF7QqnBHOXVdep/WhvLqcYWDVIwRneipRw5mN7aFlWyxLJ6nyENHPTfIusbC+q+A38RGCn/f7rMsZPY0x7QbobfLXRETQosa7OHdvSDcsvO4eV0Gqu7LkzhIp2m0j6jtJOAkHx3VLKXwNk7w/EOByXrOevoouLAP7qv7XYVYNuCrZ3JvIG7bYWaW33MrbX9MPwAQ6ZNFdGFP+jp5/uHFqf+Rqp7e4QKS+boWkiZceVNsHN1Un+SU3jgvj7aEGB/52wmXQKqaNL/3iD+7p1ZJ3HeO6Qnzx+zj1PZm2vBA01jdBtudwpKyaykrfqSIQ+8bOveyC5Sc0qe3QxeKa70qY169eWJ2q3Wf08P6WHIeR/xTLthvewyCdSeKKLFECrXdTOwqRGe1d81+8mWmNVuVkoyln3/PiKYQ7R3CNrj9NjSO94E++noEUXBq8djBJsLgMVvWQ0iDnspTLdu0ehOjKOHf45HP9xqSJV44mM6L2xDLqnCAgdCJ3XTaLwCNN43/Ynao3UIVmPp3vtghdHr1dh8AST2st/roJRZCb4y7lwjmeVQvYhuuMLIonFdzp7vcKqtVeKeHzE9wsEOZQVpmI0K8KfvjegxjHwD4zVyRToSk+Q+A3P4OjbGqfqDdBu+u2ZnAfZFUrKxosVYVCnPndX+AV/86hMxIccVG1h35LDQsSAG+TT0hXrXTbsY3OYVnHhewyhJ7+8jDB037JEPWtkhXQsjBmEMffw3ohfZJ9C1zIv9GL45SoKKvP92XihekbqihyvYkYzqi0SwoBzUieXqwu8N6NkDMQab1X7Iiomy0zduxeFuJJBzxe+tEb9EHDvJRaL7c5FSZSwHidb2wwP/3JMPQOJXexVOrd+DZpZUIQV1/zJ2x8kxx2XVe7ZGpPIs6g/vCVXHTyUR9fwyhepAimm1yhPbrE5lPDOqJuv7ykoiri0g7nZ5VT5CshMRmFuwqhgWZVAMpP+nOUp+zs2EV/nTRKNt5/0Ot+fT4W3otkiRB8BLILGYVCPwipJqVU5cg9ct4Md4JFQj9ZbNmTW9NhgU2TdPxzSg1xA7qRTbsqhfAA1kJPKRE6qyAkn3ENpho8kH/kuM3eZRmMpdvMcxszmtZvQ7y3jXKnP8eEAmyXxU6v3PdvXdA//XsKCDxKThNr946+liwFiSwIwVrzuP65zlfqyVQG7acNYVhPMh6oWCgsJP6AGjGPu9AdI9BWkmTjazne2Rhq5EXPVIVKH9V6fdbHgscP9ywtZw5wRbPhaUEgZ2pVBqMaK7Dj6cPAHqR+h7GQpSjbjvSpbuSlGDdncEu6nV1XSmwqVSr5AHgifIZPV3wUhf+9JzrA7aLszcfxJWBaYsbRYggvOZAYdeD43XbUG3+iNmhHKmkoKfOATTw0rF64kDFeVmVwn+6HcNqFs6T/A1fsBLm4apsTGORISyoBmgIJyr1PrbCXV/L18/zgr0b1yhYdTzyTqlGtzVNn5aOoJC4qSihOZx2npVaHNmAcoX/igiScwS9l5Bj99YLO0tQ0Z5zsM5YJQx4psNGoqSWyZv4g2pNU8S2zL8B1W0QboVMTrgTKQebWXf1LjWctiYTaRW5d3lllLZ4i4IhFkjCRs6PHJgsFkFDdOPVUbYht9BM6fGF89O2MMn+KkvGjZpN04v3hx9fRxdTFp6sOcqgwqERowQoE0y21GeWnHTagLvNTpSdVMLV7GkNPNA5EBhYqVFjawvuV1/UdlearO8S9xbatmXTab2blzce7Y5NLfkngiYAlpBGFrSQdABp8uBVFagSP1mRnV5Jq8Uqjwl4IgaDnP9ozlaj1nNtQod37AIM7XhsnwocNs03UCXDtGfeNXsW875hJZYaQAcInHdZvNdKqC6WSo0BZGE25Zz0BGDU7umFi9S4RqPgDaix69ZF8Q3WmJzgWahdlJRlVpQwSNbOMRkzl5hQ3cbfdpUK/J7HZsujIdJCUt6vOBJ0SIaJWN3jkl6OjvPsEag7MmNQr4CzEh/mqK5IiWTbG5QpVX/79+mu5nqCjqkp5N0f398MR3fuu/ENDKiOYVvB3jiBwAay479dtXOKeHGU/s81m3gOHFTdTAgpdMisEnY+UP1fbsw3+xYymwn0RdK8/NUa9ev1oqzAXrCKiVVnAoP3WiEiv9Up3TQ11q6pRjYwRVyxS4Vnx2ANFRzsf8vpLrlqy4PKCAzwLdLBSUcsmrejx5e9bKVWkjrrDqVlRsp4tvkD/LSxhjQSWikqdb+bueFeLt+KoPxHPmrcUWbtQqBAIYpF/SVfG4GBLEv5Cr/znLLzhrqvQ3UlBaL0K4LURCV8OAfsqwqW6KkCQBHCr2NHjxxc/uvWZYtQzoBmTGmzYgqgqieuDlDzUzwuHHUw+N1V0If8q4AZQgfsw0cpIW5gO+6wlW4kxaKWdGdL22ap+fENwmTOxl8jWaIVk2ad03tz2K+x4+MtK/xXgrgCI8QN/EEJMbO8ku3KUlZsDu77fVn8AHD+p+Q74xQ0pEA6wdCjLKY8PgYI/cD1hlXRHULZ8+6RDMQ9u1NpQ6QdovGRmY9arhbsrdrKkJQVDK/zV2ZhQVynKH34+orTjgFljr1GgcmpdZulkGqHMJxF8Z6X3AqhuvWQWUMNeEB5DpTR3rNrP/985lYZTzziWqAt4Urq65H4oVRMHqcUGlNXseaN5gJYAR5wqt4jhGzhctNOY+nSDr89K3A3UI/YiiZwxmAQcR4mnLivrt79iCPSsUqvnrREYWA50ZxCgMFafYJ38st9tCi74S2hBd8/L6WFfnTMfC8r4eNUxv5UrzeddLv/7y//qA4HgHS3YefiFIK8uP6F+gsn/bSN7dS80Drjd/GqE+kd0wqtdRz4aBszl+hqZieT6HsnWhTwttSjWnXE3phiXDtkPWQT0q43BFnjvA5oeQRj/UcMkvL20SmgXIMBWZjuC/sEUNoIVLIBggm2Fc2OrE8UbuGVV7gvCuGn+yn/DKkauYdwDeeIHqQQ9GbSI7VRODPwvuVEQwtaVxNksUnyKtALUn1kS+KPamEW2m7txqDe0gB5k+eItqzhjXhBgvY+n9LmMvNPId2Xgden7lolU4Hrt19leAc5B1RKnJfsgiw6jvuRcqrS562cQRO7rGTgKosgc1mj3uvxGs5Q8lJ9UmukRrivStlg8Q8wUOPbEk8bojd2QVZlt6TCwxISma0Xna+AxRxBKphJgXWslWr+XLXmsg0dK5m4CyHa7IhEz+8W4NiBawYlQwgkS3TjoTAgip+YdFB6nD73FgLtI3eYJ6WqbkyeeUtIJmXXhLKH1wg9f51s9elipOu6XbxmYKq0r4jB7YagNuUB4P2Kw1+e5Y3iG2ehg+YJOtBA+AgrTErKVrBprkGoH86GxC6auwoGbzE/Q1XovO06cF7T5gersiO6UK81Bw3asvz+0QFCICcKmEHUexs2yjZGeo1dSNOa3Y08Itt6I2M7DBSj6rp0eXivRhTTyQnWe2rFMhopP7c9Adune6xPPLaeQAinIDhVAfCa9ifnR6R3XAxJ384TBmPcn1mJsJsElw36Cs/jJISkgj3AdybyYXKXlm15M9dN18yvbXiWW1sqzPG+HLKFSpF2MtZfJ0/ZMz4Zzy1BPACS4yEfnO1LtXMiWy11D+rQ4cCPdQrX7V3yzgmqZgdBk2EW4eqaopHCLIqk6w0oyXi4encpauM6AvWvYdZrixhRXlcNzh1e9WMIP/oIySp2506+fqbS2jI+iUFCx2cewQWNeQCwKewUKrTyJvV7iWxIjW0zoDmAsPxs+Cw+ONHHLqoPr/uDcIZjeXrTaFQqH/Eu8/4XyQlR/kJF/fHYe8ojCJm4AorX9Y5cBiqPgUjp6EF1IF31ln17PU7UsRceACPS53HWh6HOP5P08MHBRoHf+HG/jHGXStw1HN14FXFfhF5ZJcr5nshI3FJYlDevWFZct38zbznRe3mgiaAPEx6oHq2hIYrAnOtjBb+34RY++9V9yyUSXHWiW/1j2+3GNbuU7JNKybhF/JvXnGKjSVYYJdv0Aqy6VbYn+fggu2HTLZpVhfbWZZ4Tza4UiPN4F0IJvumvxE055Zprz/MGGdrAkJw7FaT7/NWy7wvx+/dDe6pL6EU3bqRwrm/JTJA49zyFyn3XDM+/R8WDRVTYLtbn0GRqJ4wq2D1JFIG6M1qBT6zm6t8FOjcMh79aFCkzxvYxdX/mF1rNIW+H/Y/7OhOwjSw4w3bekZMxWfKsu3rhmyh5ob/YQC986bOcB2lsbBYgLpXmAh0AHFzfNzq+z4TkQ5wfAGt61yX3vfLsxzf10Y400TsPgLbSLSnU2F5uWwtCOLKCxnOCpYWM11oxNWUO7O6VOmoT4TFed9P06OTZYyHRRLVc9y9z3VcoeJyQUhwptCSV+Vd4yDMgrtNZr/1j0MLExETSwonFLVj28P1faEo7yn2s98TjDu4MTrcF13/vi+5kEA3Qxjt+1As0PYp2BxKd87QFcRHpQ7jJqLfQKiTjkEiplviD2rplohWbq/X7dMOnUMzvstT2twKPJYy2j3QWyTjwkacCGX5duCz7Yqr4Thmpnl1ahPgVJzEr1KqyE0yi/zumhEK5EVWKh/B7lhCgY6cVMg4hL74vkngARG+30o4lkx2HUKKOhGOrUemWzYiy+aU7mYY8cFBiQzLZaTDuMIf+hhPi01NQ6ahqRBjKEeG9JwihvbMrP4Iwi9PJS4FljHpvfZf66JepwH/02OKjV8QByum7ZHlBgjOpf3jWmTQZrxXgU24PAIJLBYKjApK6K2gJ7CSnINY3DGnQmr5rhwfwo43gPJNRpl8R/aXwvR6VzD6g8JF36exOy79itr7/jutjSEXpmHu1+SYxo9HCnRI8OXfa/PuqicGByB0v3qjSHtuTFAtEf55du8iZDktYAG+YLG4IyLN1Yw42lmTfGvyy7c8okSdS1iAZF+XeLFlPHg4fx7CzUHAjjeUcSj3sJ669HBTu32U2P5K+P0iKum9tKsaJuTtuQiW0uh1zAFJSQ7mVB8ZQgbeOQZ4dKIvgD4gCXfQ0Umh5s3ybzGZrWzPaECnZwgEc4jUmWvuxgXZYGCXY/441jHlmF7pNUX/Zjw++GKW0O5RCuOfoxfXo1fal+kYjQtJehQK7XzuA3uF+LsyCkVv/jKS+gwf5oNZxEy69E/peROvJM+l6my3KYu9sGM/BoMOGRzdrLGyrHEicZmoEpFG1/TCiKfWrUpdmR9y9FpL7uhtRc82y7LQcZFWO8tvbm4lBzDctYSxS3ELxm3Vd5EjEfUYlvR07+As4koVfWvbj9gmfZOrsiESHMC8Wdsb6xm9TBKku8XSpJ55/r5Prj27FV27ewy9yI/udAPjzhIqRKoU07399DJXAJe61IEIjTuJQglkFygBqm5kZS7wTwj4b2YzesBHfJpW63hw6cucMgIDkgZ/85N/HmXxhT/5z0+/U/wY3fDBHYWibbNaVRThIC2k0DCubGYazSxvMiytgHFq93yBPH7YcagSU0Lw7aOb4GgoxCqFvXO1RAyJc5Mxsl85a1ZuBIigN3tY4OcMHgK40x5OEfEYt0ujkBAJh2VU9IS7QNIGAGe7t48ZBRS9Z2neFQbgo7p1On1mSQ0nLrDsey7bvySWHpJWSn6ZxYouBg0Q5qFRjcVuR1FLzf0SVG4AOZO71J8RfqAKR+XFWTlRWsccNTXIZ2GzoAbDOIHbclVMR7eMSf8uohEfzrmX4duiVpVK0zCLbOIRPfAnJGuMDohz9m8VgMloUgpafu6pReZvUBQRGoymIA0oSsAXNa3mUZceX9XLI+JkLWRd/nV7cqgY9+3af00ZKFSS1JK6BCtudEpK+UFs86JDWi/W+e20qBDj0bvhszxvVwxb6L4nqKcaXs9Q1s33Ws3fIsDvRR+ZHCw4fhlDjJO8Bg9l9gZLLaE6I6zGaYlEzQJzile4DgPoF0pHLRVHKVSiawKKAEo3/70PpllsHBbi3gevbwlWi+vcRhVYfm+fGiMy8PyCTuWybKXDVrmFAwn5ZmhJTQEMeZKf5AYBxsHL38kM1WGOw/S8M3bVFm26CdOroomtCoFOZAG4aygt+e5aufDN7EOrmLFM+8s9sA7gjkOasM84dUhjnMCwL2g+r3z1RRJAOb7IaI0TiQtjdPo5de2U/ll9CYNcOA22iuI2Lfh0m+FVNTel8v3A8p0LOQe/G9dJ9JMQNguIVLqMdZmU03wyyu8/vsQMmR263RUMrL4P1hvpEFumi5nzsGHSK+B4AEbjDtsKINc0CLFYmTXljsSH7hsECLJTAaD7eEm5k+q7/4DahcAVbb6ACPbCrrCNyQ5+gioHYXI2/RdBZy8kvobnwqWgA3n3VfTJkp2q7Q+OUeueC8o4XeWmHpeClty4wXLzLShtE0YlKLkGtauoRo5Lw2Zc5EaZY+Vxzm0UZ0yG+udADLoFr/2djXG+Yo4ca6FGUI31kiOVhNPt8mwD4MvxReGZs1cO8quB/6qOQePNXnxEIopIh6wAvCsXQaAvN7w8AhS6Qo7odufucdXwiwcVIhY2Vlcip+MJlc9crDWmmagY9UlxjWD0TUcUFLYdi/t+KO9FHYGJCL3+EotKvne5r0IKQQUF5gR/q0aMKgD4xcECPFmLv9lUaBemTE8ZSLyrhqfI/zp/HzaYSn4jnf95GaGwnLOjYB8ILUE9pTz/s6j6DHeuCdu8/KCJjEIcLBnFun0QLhynWy9WdLBiednKXJfR/icD8c6KFDMqRSnANN11M24Bafs8oJWQEnlw3SmL9HCmW/AR4RzFZc0CPL8iJOfXH5DFt/IcSKUfkBXqXLtqmdPkJp3SNDBBjMV6XOxSrhoZ20LNit8EvqnTUupOM8u+iBZXM+xXlMR/nMbs8wSGabylIDfnn+g7hOjyjDbu68OrhRijAzRJ8bXRsnz5JKdhoFugEQzEIyxFoe7aO78Az0tgCxOuGKHmClUtInB1eH54Nykh9UfaFhICOSExXM4p1kCGdPUmO1nzVyhpJt7lLVmRSamYCOotyMV3D+P0AOOuAs+I9MtYQsjvuRdelX70I1qg+1qMb29QPtb0wu2PLR9dJehtaAjzPbj//s/k8qrRJ7gd+ADDJAhHew/m0+RCCbXeGjLpLhuLNR95FkLX6ueJCXBbXRJAzgbm2tIjFscYp875ytY89ZHob444d2BBkgJpHuO7hjhJr+eo6g/rhb/5ze7osAex4SFYVJ6wI2wyJJehEKdAO+Gclr8+5dw9EE9AiGuDWsIo4TwmrhqRV+Web7kUoPfh5cj+UaFt4daWtgJzWoVh8StMOEHIuqfrmOwZCN/l0+VbvkTOQfuphRSzCD4rkq3y6ytANEBcj6Ee760Z3Rswx7uU7nbwGRlHlLSe7ZwRlGifep52P9KcdJYVIV2m6L4F4K8Si8ZDGW5T9DCN/w5IqJPMQ20MUbh4xdQ0KMV8k2808Hf86iCc0KR2IDc/8U0GuognpbxWBZjQhTCgI4oA0ksJyXS7pkT4vGqUp+rUaCkg3fpKINe96LvO8SjSSR0JQQbKP7e4dqgUJfb3YY4Bs2ZNKkOeQWKmrcdtiRgWUbh2v3ryNWuum25vP10yzI8lKUgJEyO40Yec61AAgrxTaL+5o/exYZO2ePAB2CraoF2X1vEvdoFBaVmZZM09ZGTiE9Hyb0c2OsBUvjg2xGCHI+SZpDYed9ws95Ms2HVhv12zEO17XEck55i/PsdJm9acSlXZrFhjPSrLOzn+YcMKuR5oZ6yQ4RRT42an+p493fx/gjmRZvB/bTbq8DG4jRix9Mdxlknj2vVS1AJGEMlLFk1Wr/eYijOZGvJVR8XaXGp+eBvwLho5BCFuJCQ0RM3fSNLH160o1Uc29nZ/kVAz7QP78vmWrnKYJnwYd7Zux0ydkwgsFAfKv7nNCKNTky+BWiRqa8z4dLBz5Y+oLQRLgLkgSodtIhvGJAbYCIt25hAAr34CAoDjtQGS9poEa5bL3ui3tzhKVefB9Kcy+el3QzmG5lWNj25qt+2SL0dWhOk36WRb5mYhINumILR0KVBx/tL8aZBZInRV9Z1dtaw7OHXI7lSBW/eddWN5SX/K6tuAkSDQWs4+e8pyoQmk3z2NlUVuPZPo6maTyt01v5h48jwdpMRjLxab17VyxiSPLTO0Np59LIWlnCG2QTtbAX7SYHSvw3TrYCu4d4QthhXlIbj11YoiqvuE/QbPYuH8ftSMPqv8FFe6Oa+EAcOtuT+vFyHPqIqf2ej5GjpxXVZPSgf8Mdx20uDt36KnYsz2R1WgbdGehxZtEG3alUadjPADUFDwa6DbvBO7TZQ1cYLZF79yR7W53EiUetBT/LMvSvUH+wwobUpje1wfm2BTOw+9muCKcRVl3aaHABwCFe77IXH0Qd4C/a/2P4xu/VDdPThHwnnF2MYQTEGqs/nzya6NnhAUf5l/O65Fl8U29nb/Q/sjfF0iXFvi9gElXM/AppNnyAaC9YiL+/D/P6Ykx7/r6BJ9goMV+S8yPd9duVFNYUJ7thIF5LLUbqu8ewpxYt/d7vnjBZ0rHmffAYZhssvZ1UFvia7+f6Gr0gpgNuHv3sRTw7l0QAxeP8/EQ3lEMU8PSoPPkRwJAJJxd7DZVd9L1vcs4avVOurqmbd4YTp+v1/L5jwJj26bpic2Kr67LjeM7/6rtTdvZl1j0XN+yfwpF/Qv9F4rRPADA5+UJFav8X1neVfq1SWPT42CEw8Tbt7jCNSDRgmjuYOpFA6mJvdnYhd3nvS2FAokYiqlved7QvXAmb/i5GdKCnmSRRJrm1YIJh25YqkCiS300YGeKec1budRHbN6wy7AyE834R242M1w0WWXm9KYpG6DwXl7aEmy4whp+A/q8UuDeichKDhH68ePH4ZBNjhWQE3pDkjC6HUgh9TiSQ6bMeUwK06r5FqgZ9ayqTYnf7mTuekDnXbvGjXVUptTyEtCSXWHDElOsNoRVzT5T3kKoVUZzDOsXKnmvr26XNLaPFXFQQ3W9gmZC2ZShRMx60ONRdwM5163bSNm5VuN4MRSQTbq7ZpTILfS5sLpfXtXgh0pU0sEf/baOAmiHoQ0qUKN/3kfZd/ZUCw/kbWUzL6vTk8GdfL7oKKkpWMi8ko7MVFi/HZHHQUq209oiEjcftX4y7VGOaW691q4dvnC8sLjQexvAhR2ZVOQHTFc3kZR5miwC+fD7sr6XYIXrEm9i1C94eUUdahU6LSzuTQRb81qITKoqcYOnoLbVlZ1YGLxFae2Fn4lN9XGPTfZxrXj3AN0rjj5tqCN+OtzjNNRAfXkzKo9HcM5AET+TUVpvlSc4qYwYamplVJr/oWP3Eo2Uu9vmT3nbexZr2+SslLvnSvDdy0+GO3EkQE1V8sKmTzsHWRUmFSk1d+gZ+j8FCSDV5awMli8DA65AT32B3Zssi9ogBb32xZ5yx/uwelQoNeh2U2ko6735+TqdvM2e3no3vD+2NV6BzF2ai4V5VfB7S/1EHcpOnjlu6tW87L33jN9cQg1TDR4sARHrIDo6LzadqmU7sdsfY5kYHS0ejHMCRdN1oJeXr6yAU3UUtzZLWsvifNCTHOihTluQJmPawCvMmDh87lQpEg11JE1qtbv26mxl27C0ssdHufZsZzaGmNVQtRULowAlhqc/8By02eAWOqEhheiZgqassH53kXXYxajldugdzwOA8u5Jl8mvaFlvlwV3WEO8T6Lvni6pxcoUc3dx6teAeP6KROMXfJ8UgWd2KP6Cs39Iq2tsRP/p/i0NegRCFoQNF6E76ccTv6APsl7dRdmUoML1Fi87OXM51VZyoTJBKg218U25U2aqT56LRVBo7EMQmrPxlokZUQ2FHn7lq2pzXraLt4YvXldV2LR3FjW7vTv8yKMagKjISv7aXKlF8DOdDlGAEqYduSBEJV/no0hLj6R1y+rbaAdJyVFPro9O+1twimq8neefnPomFrstZ5MgasEy4ZWFpGMQykfWpA7ZqWbh71719r2ABe4lhV3bUJoseRkNSkPCe9jhixVuMXGzrHccZ4BMDrJ8Bwom9oTnNA0JPTrIdAtUy8ebrJECppB5O6a6eu+cDXNvxjsNpGtMtq8JuTRmhSZW9WRY3t/JUycuHAtN3itMqALJz3lHN+4F4dIl3xPabyAL7b7scjcYTRxesJ2SoROBE6AGK7W5Vud5XsWX6MHkMrsWMOMwjakfC/+yU28np+b86zwniTN8v1CmEEQBpQPX+y8+Lz1fLwiEBq0iZne+fvzZRRrrinoOnwW4K4BG8gbDzZd9haR0xLAZvnezxn4+x6dPZizZkl11/UHxKlgo8FZubJdPbbRoTyC3m6Z7aa8xU448SNyzQTHZAZPdwdaM31hGAN/ZsL42kTlYFM74eZmLAadiT+Zq7gzUuknGqCNyuinuEYYVfvvBUhj56b2VR1C0W0qN8HB68jKaxvIxW+t0zFZ3M8fsWmkgiMQjaZhWhTvM6ywNqPjUfHHYvow0PW8n+VmLNz8G4qz/9MyVNlb4QlYPi2Es4ntquW7ZEQ0ZxMM9hCVZS7CZ70up4zAgVkueFzS73y0YV2mRXHnHhbIrRgE1VgQvN59rpT1WvS2eRQlSfFSTUH+r8TGLgTIr9Ccm/CSK35Ffv4l/ECbGYFBUHySI5AdDhxl4IvcEakDCpKRHpl2SLdUnlivl1/jfiiVX/hh57BoPn9fvOxo7jDcl+cMVwnxtGF64rvSYAHcPr6zqDOcw75sqZj9G5tud5RFv/CJm41bxwtCv2jygMQXchsMPerzU8+A2/sNdUXWVeUobZi35E3HnGwyQ4WQbfx4eb7LzQQ0l+iSpxNKYynR3IZG9VZ9ES9Rx2gaYYVSHGfhqhfFWSkdGuwZot1arPksuQ3H+vYDN8UCg56QDaj/nawcAXq8+tz0e2p01XfTsbxYxedzNUWJW+u07UdENOBUHeKn6y90QHZN0R48Hw9UDIJYdib0QXLz1ADBalt+ocevQEfSj4Xf01bUmOk1VxgVUYufwrek0UbHhGlXWAHN4o1pjnKVfR1xbNiTuhQ/5IY8++lSxOz/2s/MWAmdDErbWFVBzcv3UIjgznKY8mI1HM6226vSfzVJstVeuemB/IeqyNHf/eG73XoB2Y1dpv5Gge/CtdgCoQ74jOPcRzz3rxtZ9I9JQW8SaxzinboIjrQ7T8c/dyEcVYeMDRDg22Ubw7VajDbWy9bVtj1XlW5uVHoEPQObMemx0CWsMFUapcPQ3LfiB2/IKW2kHIzWmgD7uQcfZemVwuA6KeufPLrGr6fJlP47HTUGsQ3d3gGBt6UqbS/CTISpWgS/idPZ24nnf63c+iTKxCoXMhpDaMd4Zzolnh0vUpevUb7Jhfx4pxXjhYl0pw7xUxRu+ym9hVXVfLxugMCyShH627NzMECRt0IRYTqyY6hIQoll/E+kEw/1O/5MpE1TkL+oZdsTa3JdciXKFKpD1CZfVUipVmLOSupvROuUJz5p/wVfxKHrtJy0LpBA7U57i/DpBxsaqHzIvz43Ib6i+80Z1s5QF+r6jDZMV2SkgcffPUoBV3OrZzqcrpVtF0vfUYapuncXoBKgfjjZ9tqBjHee/admtGJbqQtkXonTNhi2duvp6fDsvpw5bRxZLECvhBO7yzBFamJDhA9V/+ZKETG6g7Q9kjApP5/6PO1b/2+z80LOWIyN/40LofkzUHebwLd69